Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, DrO pěveckého spol. / dram. sdružení / Osvětová beseda / KKP / KD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1941
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Už ve 30. letech byla ve městě snaha o sjednocení všech ochotnických spolků.
K tomu došlo až 1941, po omezení ochotnického divadla a zákazu Sokola, v Dramatickém odboru pěveckého spolku J. K. Tyl.
Od 1943 jako samostatný spolek - Dramatické sdružení Tyl.

Na repertoáru, vybíraném výhradně z českých autorů (např. Dyk, Wolker), se podílelo pražské dramatické studio Čin: Např. Její pastorkyňa, Palackého třída 27 a další.

1942-1943 vítězné umístění v oblastní soutěži s hrou Život není sen (Tetauer).
Vlastními prostředky modernizovali jeviště a rozšířili inventář.
Za první dva roky sehráli 13 her (40 představení) s náročným repertoárem.
1943 měl spolek 82 členů.

1944 - Právo na hřích (Tetauer) a Milá sedmi loupežníků (Dyk) - obě hry měly 3 reprízy, pásmo Mrtvá (Wolker).

1945 zahájili oslavy osvobození Zvíkovským raráškem.

Na začátku 50. let se stal DS Tyl souborem Osvětové besedy.

1953 - Karel Čapek: Matka. Účast na ObP Červenec 1953, Lysá nad Labem.

1941-1954 Tyl provedl 36 titulů s 58 reprízami.
1954 už byl soubor součástí Kulturního klubu pracujících ROH.

1955 - W. Shakespeare: Večer tříkrálový. Účast na ObP Červenec 1955, Lysá nad Labem, hostovali 16. 4. v Jirnech.
1956 - Vassa Železnovová na národní přehlídce.
1956 - Fast: Třicet stříbrných, v roli Jany - J. Juranková, Hilda - M. Šrámková, nejúspěšnější v KP Pražského kraje.
1957 - Alois Jirásek: Vojnarka, v titulní roli J. Juránková, v roli Havlové M. Krečmerová, účast na Jiráskově Hronově.
1958 - Karel Čapek: Věc Makropulos. Účast na ObP Červenec 1958, Lysá nad Labem.
1958 - Karel Čapek: Věc Makropulos, v krajské soutěži.
1959 - Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, jh. E. Cupák.
1959 - Vratislav Blažek: Třetí přání.
1961 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves.
1969 - Marie Kubátová: Jak přišla basa do nebe, r. Pavel Wieser. Účast na KP Středočeské divadelní hry, Žebrák.
1970 - Alois Jirásek: Pan Johanes, vítězství v krajské přehlídce.

Do 1971 75 titulů a 167 repríz, cca 60 000 diváků.
Jeviště v novém Kulturním domě.
V souboru hostovali L. Pešek, Sv. Beneš, V. Voska, E. Cupák, Zora Jiráková, Fr. Skřípek, režiséři R. Vedral (Filosofská historie), J. Kettner (Maryša, Ikarův pád), scénáře a r. J.Hraše.

1972 - B. Polách: Případ Grimm, režie Jan Hlavice, vyrovnaný herecký kolektiv, zvl. přirozený projev Jiří Hanzlík a Václav Urban.
1972 - N. V. Gogol: Ženitba. Účast NPRSDH Svitavy. Účast na KP SDH, Nymburk.
1973 - Goldoni: Treperendy, účast na X. Libčickém div. podzimu - OP.
1974 - Sergej Jesenin: Anna Snegina. 1975 jako Divadlo poezie KPP, viz (odnož DS Tyl) - účast na WP.
1975 - Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, režie Josef Kettner jh., člen Divadla Jiřího Wolkra, Praha.
1976 - Alexadr Volodin: Dulciena z Tobosy. Režie Jiří Hraše. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1976 - Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník, režie Jiří Hraše. Účast na XIX. LDL.
1976 - I. Olbracht: Balada o Nikolovi Šuhajovi, jevištní kompozice Jiří Hraše. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák.
1976 - Bří. Mrštíkové: Maryša, Účast na KP. Účast na ObP Tylova Kutná Hora.
1977 - Vasilij M. Šukšin: Energičtí lidé, r. R. Vedral jh. Účast SDH a KP WR, XX. LDL.
1977 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves.
1978 - Alois Jirásek - Jaroslav Dietl: Filosofská historie, r. Rudolf Vedral, režisér divadla E. F. Buriana. Účast KP divadelní klasika, Střč. divadelní hry.
V. Vaňátko: Neohrožený Mikeš, r. J. Hraše.
1979 - J. Hubač: Ikarův pád, r. J. Kettner jh. , jh. Zora Jiráková a Fr. Skřípek. Vítězný soubor KP WR, doporučení na JH, StřčDH.
1979 - Božena Němcová - K. J. Erben: Neohrožený Mikeš, r. Jiří Hraše. Účast KP.

1980 - Ikarův pád.
1981 - bří Mrštíkové: Maryša, r. J. Kettner jh. Účast KP WR, KP div. klasiky. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1983.
1982 - Bulat Okudžava: Vzestup a pád agenta Šipova, r. Jiří Hanák, jh. , účast StřčDH a NPRSDH Svitavy.
1982 - Leonid Rochmanov: Neklidné stáří, účast na NPRSDH Svitavy.
1983 - divadelní soubor Tyl Kulturního klubu pracujících, Bulat Okudžava: Vzestup a pád agenta Šipova, r. Jiří Hanák, j. h. Účast na KP Nymburk, SDH - čestné uznání Elišce Peroutkové za kostýmní výpravu a Karlu Řípovi za roli Šipova.
1985 - Radoslav Lošt'ák: Jak rozesmát princeznu. Účast na KP divadla pro děti, Rakovník.
1986 - R. Ibragimbekov - M. Bajdžijev: Dotek a Duel, r. Josef Kettner, člen DJW. Účast KP.
1986 - Tyl, SK ROH, Malá červená kapka (agitka - dárcovství krve). Účast na ObP agitačních skupin, Mnichovo Hradiště.
1988 Divadelní soubor Tyl, soubor KKP Čelákovice, člen SČDO.
1988 - Jsem kapka deště. Účast na KP Agitačních skupin Neratovice.

Z významných inscenací 50. až 80. let: Jirásek: Vojnarka, Gogol: Ženitba, Kolací - Šíma: Velbloud, bří. Mrštíkové: Maryša, Rachmanov: Neklidné stáří (oficiálně režie Viktor Oktábec, ÚKVČ, který chtěl prosadit k inscenování sovětského autora, ve skutečnosti režie Marie Šrámková, v hl. roli prof. Lad. Lhota), Hubač: Ikarův pád, režie J.Kettner.

1993 ved. JUDr. Jiří Červinka.

1998 Divadelní spolek Tyl byl činný a pravidelně se scházel v Kulturním domě (Sady 17. listopadu, Čelákovice); vedoucím souboru, který měl 20 členů (z toho 5 z řad mládeže), byl Václav Dragoun.

1998 - pohádka Čert a Káča, účast na KP Děti dětem v Mělníku.

2004 - Pavel Grym: Šíleně prolhaná princezna. Účast na Div. podzimu Říčany. Účast na ObP Karlínské jeviště.
2004 - Sluha dvou pánů, Zlaté kapradí, Kouzelný tamtam.
2006 - B. Vítovcová podle J. Čapka: Velká loupežnická pohádka. Účast na ObP Karlínské jeviště, 2007 - účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2007.

Od 2000 - principálem souboru Pavel Wieser.

2008 - DS Tyl, C. Goldoni: Treperendy. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na ObP Karlínské jeviště.
2009 - Jarmila Černíková: Jablka mládí, r. Božena Vítovcová. Účast na KP Popelka na dlani, Mladá Boleslav - cena za režii: Božena Vítovcová, nominace na CP Popelka Rakovník. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
2009 - Vladimír Klapka (na motivy J. Lady): O rohaté princezně, r. Pavel Wieser. Účast na minifestivalu Hvězdičky nad Jizerou (Benátky n. J.). Účast na Divadelní podzim... Říčany. Účast na ObP Karlínské jeviště 2010 odvolána, představení se pro nemoc v souboru nekonalo. Účast na KP Popelka na dlani, Mladá Boleslav 2010.
2010 - Horynová Zdeňka: O ŠIŠLAVÝCH NEVĚSTÁCH. Divadelní podzim... Říčany.
2010 - Zdeňka Horynová: Moudrá ševcová (pohádka). Účast na ObP Karlínské jeviště. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod 2011.
2012 - DS Tyl, L. Feldek, B. Vítovcová, V. Třísková, K. Svobodová: Šípková Růženka; Tři přadleny, r. Božena Vítovcová. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod, cena za inspirativní inscenaci - doporučení na CP Popelka, Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník. Účast na Divadelní podzim..., Říčany 2011.
2012 - Tyl, Dědictví aneb Tohle jste dělat neměli! Účast na Divadelním Brandýsu.
2013 - Tyl, J. Bařinka, B. Vítovcová: O měšci, botách a jablíčku. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na ObP Karlínské jeviště. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.
2014 - Tyl, Hans Christian Andersen: Sněhová královna, r. Božena Vítovcová. Účast na KP Dospělí (pro radost) dětem, Havlíčkův Brod - návrh na CP Popelka, Rakovník. Účast na NP Popelka, Rakovník - čestné uznání Ondřeji Kohoutkovi za herecký výkon v roli Káje.
2015 - Tyl, D. Petit: JAK SI KUBA NEVZAL PRINCEZNU. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.Účast na Divadelní podzim..., Říčany 2016.
2016 - DS Tyl, Ján Rohanovský, přel. Šárka Kolárová: O PRINCEZNĚ MAJOLENCE, úprava a režie: Božena Vítovcová. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na KP Modrý kocour 2017. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod 2017. Účast na Divadelní podzim..., Říčany 2018. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2019.
2023 - soubor Tyl, Pošťácká pohádka. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 84.

BOROVIČKA, Jiří: Blíží se přehlídka amatérského divadla Karlínské jeviště 2006. ČTK - Internet.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 205.

CÍSAŘ, Jan: Svitavský čtyřúhelník. NPRSDH Svitavy. Amatérská scéna 1983, č. 2, s. 2-3.

ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1955. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1958. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

FIXOVÁ, Kateřina: Popelka poprvé v Mladé Boleslavi (na dlani). Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 37 - 38.

FIXOVÁ, Kateřina: Popelka na dlani je velmi příjemnou přehlídkou. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 37 - 38.

HODNOCENÍ KP agitačních skupin Středočeského kraje 88. kART.

HRAŠE, Jiří: Informace pro MČAD. Rkp. 2000, 1 s.

Karlínské jeviště 2004 - program.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

KOVÁŘÍK, Miroslav: Wolkrův Prostějov 1975. Amatérská scéna 1975, č. 10, s.13-15.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Havlíčkův Brod - Dospělí (pro radost) dětem. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková.) AS 2007, č. 3, s. 56-57.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadlo dětem Mělník. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24-25.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 137-138.

PŘEHLÍDKA v Libčicích. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 20.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

RICHTER, Luděk: Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 41 - 42.

RICHTER, Luděk: Dospělí (pro radost) dětem 2012 - Šípková Růženka; Tři přadleny. AS 3/2012, s. 45-47. (viz Texty)

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 50-53.
ě.
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 178.

VLASÁK, Emanuel: Třicet let Dramatického sdružení Tyl v Čelákovicích. 1941-1971. Čelákovice, Kulturní klub pracujících 1971. 19 s., foto.

VONDROVÁ, Gabriela: Osmá bilance. AS 1970, č. 9, s. 17-18.

WEBOVÉ stránky města Čelákovice:
http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/prave-menu/archiv_novinek/2009/2641.html
(31. 8. 2011)

Amatérská scéna 1972, č. 6, s. 19; 1987, č. 9, s. 17; 1996, č. 3.

Listy neratovické radnice 1998, č. 2.

Ochotnické divadlo 1955, roč. I, č. č. 4, s 91 a 92 (Jindřich Černý o předst. v Divadle LUT v Korunní).
Ochotnické divadlo 1956, č. 5, s. 108 (vysoká úroveň Vassy Železnovové pro národní přehlídku).
Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 145, 154; č. 9, s. 197, 203 (foto); č. 10, s. 221 (účast na Jiráskově Hronově).
Ochotnické divadlo 1958, č. 5, s. 100 (DS OB v krajské soutěži s Věcí Makropulos).
Ochotnické divadlo 1959, č. 8, s. 169; č. 11, s. 241, 263 (hostování E. Cupáka v Měsíci nad řekou, DS OB Třetí přání).
Ochotnické divadlo 1961, č. 4, s. 75 (F.Černý: OB, Vojnarka, Jirásek).
Ochotnické divadlo 1961, č. 4, s. 3 obalu (foto): Dalskabáty (Drda).

Zpravodaj města Čelákovic 1998, č. 5.
Archivy:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

Beroun, Státní okresní archiv:
fond Okresní kulturní středisko Beroun 1954 – 1990, ka 6, č. 76;
Středočeské krajské kulturní středisko, hodnocení oblastních kol krajské soutěžní přehlídky agitačních skupin, s.1, 1986.(Viz Obrázky)

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1972, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/6293/1932, Zpěvácký spolek J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2079/1946, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3731/1943, Dramatické sdružení Tyl (německý zápis).

Regionální muzeum Náchod, fond Jiráskův Hronov, velká krabice, F2117.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

52.JH, Čelákovice, Neklidné stáří, 1982.
Čelákovice, Tyl, Dotek, 1985
Čelákovice, DS Tyl, Maryša, zkouška s L. Lhotou, 1982
Čelákovice, DS Tyl, Neklidné stáří,1982
Čelákovice, DS Tyl, Vzestup a pád agenta Šipova (Bulat Okudžava), 1982
Čelákovice, Tyl, Maryša, 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, r. J. Kettner, v. E. Peroutková, 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, soubor na diskusi o inscenaci, 1981
Čelákovice, Tyl, Balada o Nikolovi Šuhaji loupežníkovi, 1976
Čelákovice, Tyl, Balada o Nikolu Šuhajovi, 1976
Čelákovice, Tyl, Dalskabáty hříšná ves, 1977
Čelákovice, Tyl, Dulcinea z Tobosy, 1976
Čelákovice, Tyl, Energičtí lidé, 1977
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, 1980
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, 1980
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, Jiráskův Hronov 1980
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, r. J. Kettner, 1979, program 1, československá premiéra
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, r. J. Kettner, 1979, program 2, československá premiéra
Čelákovice, Tyl, Jablka mládí, 2009
Čelákovice, Tyl, Jablka mládí, 2009
Čelákovice, Tyl, Maryša, 1975
Čelákovice, Tyl, Maryša, 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, 51. Jiráskův Hronov 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, JH 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, r. J. Kettner, 1981, program 2
Čelákovice, Tyl, Maryša, r. J. Kettner, 1981, program 1
Čelákovice, Tyl, Mrštíkové Maryša, 1975
Čelákovice, Tyl, O rohaté princezně, 2010
Čelákovice, Tyl, Šípková Růženka, CP Popelka Rakovník 2012
Čelákovice, Tyl, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2014
Čelákovice, Tyl, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2014
Čelákovice, Tyl, Treperendy, 1973
Čelákovice, Tyl, Tři přadleny, CP Popelka Rakovník 2012
Čelákovice, Tyl, Tři přadleny, CP Popelka Rakovník 2012
Čelákovice, Tyl, Ženitba, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976
Hraše, Jiří, Praha, režisér, funkcionář SČDO, JH 2005
Jirny, DS OB, kronika, O. Houštecký, s. 42
Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1990
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Divadelní červenec 1959, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Nymburk, KP SDH 1979, programová brožura, str. 6-7
Středočeské krajské kulturní středisko, hodnocení oblastních kol krajské soutěžní přehlídky agitačních skupin, s. 1, 1986
Svitavy, X. Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her - plakát, 1982
Vítání souboru Tyl z Čelákovic na schodech divadla, JH 1980
Žebrák, Středočeské divadelní dny, programová brožura, 1969
Žebrák, Středočeské divadelní dny, programová brožura, 1969
Žebrák, Středočeské divadelní hry – plakát, 1969


Mapa působení souboru - Tyl, DrO pěveckého spol. / dram. sdružení / Osvětová beseda / KKP / KD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Čelákovice, Tyl, Treperendy, 1973
Čelákovice, Tyl, Ženitba, 1973
Čelákovice, Tyl, Maryša, 1975
Čelákovice, Tyl, Mrštíkové Maryša, 1975
Čelákovice, Tyl, Dulcinea z Tobosy, 1976
Čelákovice, Tyl, Balada o Nikolovi Šuhaji loupežníkovi, 1976
Čelákovice, Tyl, Balada o Nikolu Šuhajovi, 1976
Čelákovice, Tyl, Dalskabáty hříšná ves, 1977
Čelákovice, Tyl, Energičtí lidé, 1977
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, 1980
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, 1980
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, Jiráskův Hronov 1980
Vítání souboru Tyl z Čelákovic na schodech divadla, JH 1980
Čelákovice, Tyl, Maryša, 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, JH 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, r. J. Kettner, v. E. Peroutková, 1981
Čelákovice, Tyl, Maryša, soubor na diskusi o inscenaci, 1981
Čelákovice, DS Tyl, Maryša, zkouška s L. Lhotou, 1982
52.JH, Čelákovice, Neklidné stáří, 1982.
Čelákovice, DS Tyl, Neklidné stáří,1982
Čelákovice, DS Tyl, Vzestup a pád agenta Šipova (Bulat Okudžava), 1982
Čelákovice, Tyl, Dotek, 1985
Čelákovice, Tyl, Jablka mládí, 2009
Čelákovice, Tyl, Jablka mládí, 2009
Čelákovice, Tyl, O rohaté princezně, 2010
Čelákovice, Tyl, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2014
Čelákovice, Tyl, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2014
Čelákovice, Tyl, Šípková Růženka, CP Popelka Rakovník 2012
Čelákovice, Tyl, Tři přadleny, CP Popelka Rakovník 2012
Čelákovice, Tyl, Tři přadleny, CP Popelka Rakovník 2012


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.