Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Čelákovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1865
1865 představení studujících z Brandýsa a Čelákovic ve prospěch “velkého divadla národního”. Proslov J. J. Stankovský.

1868 založil J. J. Stankovský Ochotnický spolek.

1884 zal. Řemeslnická beseda, později přejmenovaná na Občanskou besedu.
Od 1889 provozovala divadlo v hostinci U Tykačů (později pošta). Zanikla v průběhu 20. let 20. stol.

1892 zal. divadelní odbor Sokola. Činný ještě v prvních letech 2. svět. války.

Začátkem 20. stol. divadlo hráli též: Obec baráčníků, hasiči, Vzdělávací beseda Stankovský.
Dětský divadelní soubor hrál v chudobinci, v hasičské kolně a jinde.

1914 se začátkem války divadlo zastaveno.

1917 - za 1. svět. války - sehráno jediné představení mládeží.

Po 1918 obnovení ochotnické činnosti ve městě, nejaktivnější Kroužek akademiků a studujících, Kroužek socialistické mládeže, Občanská beseda i řada dalších spolků a organizací.
Hrálo se většinou v sále hotelu U nádraží.

1920 Sociálně demokratická mládež.
1929 zal. Společenský klub, pokračoval v činnosti zaniklé Občanské besedy. Činný ještě zač. 40. let.

Už ve 30. letech byla ve městě snaha o sjednocení všech ochotnických souborů (podařilo se to až 1941 v DrO pěv. spolku Tyl).

1938 zaznamenán v archivu Spolek div. ochotníků Jirásek.

Od 1940 ochotnická skupina později sdružená do Spolku divadelních ochotníků firmy F. J. Volman. Činná i 1943.

V době 2. svět. války uspořádal dvě představení (operety) Sportovní klub.

1941 po omezení ochotnického divadla a zákazu Sokola se čelákovičtí ochotníci sjednotili v dramatickém odboru Pěveckého spolku J. K. Tyl. Od 1943 jako samostatný spolek - Dramatické sdružení Tyl. Od 1954 součást ZK

Od 1963 Divadlo o páté ZDŠ, od 1966 nový zřizovatel - Kulturní dům Labín.

1974 Divadlo poezie Klubu kultury pracujících - odnož DS Tyl.

V 80. letech Literárně dramatické odd. LŠU Čelákovice.

1995 divadelní soubor gymnázia v Čelákovicích.

Od 1997 sem přenesena soutěž SČDO mladých hereckých nadějí Kandrdásek - memoriál Bedřicha Čapka. 65 soutěžících v 10 kategoriích ve věku do 18 let.

1997 výstava věnovaná ochotnickému divadlu ve městě.

1998 Memoriál Zdeňka Kokty nazvaný Pohárek SČDO. Soutěžilo se v oborech mužský a ženský monolog a dialog. Celkem se zúčastnilo 16 soutěžících.

Po 2000 div. soubor Literárně dramatického oddělení Základní umělecké školy J. Zacha.

2003 studentské Divadlo po uši.


LOUTKOVÉ DIVADLO:
V 60. letech 19. stol. zde hrával loutkové divadlo pozdější herec, spisovatel a ředitel div. společnosti Josef Jiří Stankovský.

1916-1917 vzniklo loutkové divadlo Spolku paní a dívek. Zaniklo po několikaleté činnosti (loutek se pak ujal Sokol).

1927 zal. loutkářský soubor Sokola, 1952 po likvidaci Sokola převzal divadlo ZK Kovohutě, koncem 50. let bylo zničeno.

1944-1946 loutkářský odbor DS Tyl.

Po 1945 činné LD firmy J. F. Volman, poté do 1968 vedeno jako LD ZK TOS Čelákovice, později Kulturního klubu pracujících, patrně jako LD Tyláček (od 1975).

1945-1950 loutkářský soubor Junáka.

1975-1991 (s pauzami) Loutkové divadlo Tyláček (vzniklo při KKP Čelákovice).

V 90. letech LD Literárně dramatického oddělení Základní umělecké školy Jana Zacha.

1994-1998 na scéně loutkového divadla v kulturním domě jako bienale Loutkářské letnice, setkání loutkářských souborů všech typů z celé republiky (pořádal SAL). 1998 2. ročník Loutkářských letnic. Doprovodnou akcí byl seminář a ukázky, jak děti hrají s loutkami.
1994 výstava loutek, scénických návrhů vystupujících souborů a scénografie Zd. Juřeny.

1996 výstava rodinných loutkových divadélek.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 84.

BARANOWSKÁ, Kateřina: Setkání ve Stochově, Amatérská scéna 2003, č. 2, s. 43–44.

BOŠEK, Pavel: Devátý Šrámkův Písek. AS 1965, č. 8, s. 1-2.

BOROVIČKA, Jiří: Blíží se přehlídka amatérského divadla Karlínské jeviště 2006. ČTK - Internet.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 175, 198, 205.

CÍSAŘ, Jan: Svitavský čtyřúhelník. NPRSDH Svitavy. Amatérská scéna 1983, č. 2, s. 2-3.

ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1955. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1958. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČESANÁ, R.: Loutková divadla Volného sdružení pěti pražských žup do konce roku 1930. L 1931/32, s. 70.

DIVADLA svítící ze tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2005, s. 155.

DUBSKÁ, Alice: Soubor informací z loutkářských časopisů. Rkp. 1999-2000. PC ART.

FIXOVÁ, Kateřina: Popelka poprvé v Mladé Boleslavi (na dlani). Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 37 - 38.

FIXOVÁ, Kateřina: Popelka na dlani je velmi příjemnou přehlídkou. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 37 - 38.

HRAŠE, Jiří: Informace pro MČAD. Rkp. 2000, 1 s.

HRAŠE, Jiří: Obnovené Loutkářské Letnice. L 1994, č. 8-9, s. 209.

HODNOCENÍ KP agitačních skupin Středočeského kraje 88. kART.

KARLÍNSKÉ jeviště 2004 - program.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

KOVÁŘÍK, Miroslav: Wolkrův Prostějov 1975. Amatérská scéna 1975, č. 10, s.13-15.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Havlíčkův Brod - Dospělí (pro radost) dětem. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 56-57.

LEXIKON české literatury 4/I S-T. Heslo Stankovský. Praha, Academia 2008, s. 334.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadlo dětem Mělník. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24-25.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 137-138.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PROGRAM přehlídky Divadlo v přírodě (2003, ročník 33).

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

PŘEHLÍDKA v Libčicích. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 20.

RICHTER, Luděk: Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 41 - 42.

RYŠAVÝ, M.: Informace SAL. Rkp. 2001. kART.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 50-53.

STROTZER, Milan: Je tomu tak dva roky čili Proměny dětského divadla ve Středočeském kraji. AS 1986, č. 2, s. 3-5.

ŠPAČEK, J.: Loutková divadla v Čelákovicích. Rkp. 2000. 1 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 178.

VLASÁK, Emanuel: Třicet let Dramatického sdružení Tyl v Čelákovicích. 1941-1971. Čelákovice, Kulturní klub pracujících 1971. 19 s., foto.

VODĚRA, Miroslav: Nechte kantory přijít ke študákům. AS 1968, č. 3, s. 8-10.

VODIČKA, Libor: Hnutí divadel MJF - amatérských i profesionálních - v letech 1959-1968 (mimo území města Prahy). Seminární práce. Brno, FF MU 1996, s. 28.

VONDROVÁ, Gabriela: Osmá bilance. AS 1970, č. 9, s. 17-18.

WEBOVÉ stránky města Čelákovice:
http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/prave-menu/archiv_novinek/2009/2641.html
(31. 8. 2011)

WEBOVÉ stránky ZUŠ Jana Zacha:
http://zus.celakovice.cz/literarne-dramaticky-obor.php
(31. 8. 2011)

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Amatérská scéna 1972, č. 6, s. 19; 1987, č. 9, s. 17.
Amatérská scéna 1964, č. 7, s. 16; 1965, č. 1, s. 19.
Amatérská scéna, č.3, 1996.

Jeviště 1921, č. 10, s. 160.

Listy neratovické radnice, č. 2, 1998.

Loutkář 1931, č. 4, s. 77.

Ochotnické divadlo 1956, č. 5, s. 108 (vysoká úroveň Vassy Železnovové pro národní přehlídku).
Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 145, 154; č. 9, s. 197, 203; č. 10, s. 221 (účast na Jiráskově Hronově).
Ochotnické divadlo 1958, č. 5, s. 100 (DS OB v krajské soutěži s Věcí Makropulos).
Ochotnické divadlo 1959, č. 8, s. 169; č. 11, s. 241, 263 (hostování E. Cupáka v Měsíci nad řekou, DS OB Třetí přání).
Ochotnické divadlo 1961, č. 4, s. 75 (F.Černý: OB, Vojnarka, Jirásek).
Ochotnické divadlo 1961, č. 4, s. 3 obalu (foto): Dalskabáty (Drda).

Repertoár malé scény 1964, roč. 2, č. 11, s. 39.

Zpravodaj města Čelákovic 1998, č. 5.
Archivy:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

M Čelákovice:
A Ochotnického spolku, mj. plakáty 1868.
Dochované loutky LD Sokola.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů - DNM_P-10-A-379_152_C 13.168.
Studující ve prospěch velkého divadla národního.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/2001/1938, SDO Jirásek.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/6293/1932, Zpěvácký spolek J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2079/1946, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3731/1943, Dramatické sdružení Tyl (německý zápis).

Regionální muzeum Náchod, fond Jiráskův Hronov, velká krabice, F2117.

Související Soubory

Související Obrázky

Čelákovice, Tyl, 50 let , 1941 – 1971, pozvánka


Mapa - Čelákovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':