Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dělnické divadlo, ZK KSB / OKVS Brno V

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1951
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1992
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
Druhá nejstarší scéna moravské metropole.

1949-1960 soubor vedl Bedřich Gritz, po něm převzal funkci Jan Vykypěl a byl vedoucím divadla až do zrušení DD v roce 1990.
V krátkém čase se soubor rozrostl téměř na 50 stálých členů.

1951 dosavadní spolek Bratrství (viz) byl převeden do ZK ROH Královopolské strojírny a přejmenován na Dělnické divadlo.

Z dosavadního souboru Bratrství do Dělnického divadla přešli Bedřich Gritz, později dlouholetý vedoucí souboru, významný amatérský režisér Josef Veselý (viz) , Bohumír Zich, Karel Válek, Leopold Hlaváč, Antonín Skoupý, Eliška Skoupá-Plháková, Františka Hlaváčová, Jaroslav Žítek, Antonín Zeman, a z těch mladších to byla především dlouholetá vynikající herečka Olga Veselá (viz) a novější L. Dostálek, J. Dostálková, E. Müller, M. Zichová, M. Najmanová, J. Fukač...

Režisér J. Veselý, za patronace Jaroslava Nezvala a výtvarníka Miloše Tomka ze Státního divadla v Brně, přivedl soubor již v roce
1951 - po vítězství DD v krajské soutěži s hrou V. Cacha Duchcovský viadukt na Jiráskův Hronov.
1954 - Drdovy Hrátky s čertem opět mohlo zhlédnout hronovské publikum. Celkem se DD v Hronově představilo 10x (viz)
1956 - A. Zápotocký - J. Nezval: Vstanou noví bojovníci, účast na 2. NP DS LUT ve Svitavách.
1956 byl soubor vyslán do Vídně, kde pro krajany sehrál hry J. K.Tyla Lesní panna a Vojnarku A. Jiráska.
Repertoár byl velmi rozmanitý a obsáhlý. Viz Dělnické divadlo, viz soupis inscenací 1951–1990, příloha Texty.
Kromě Josefa Veselého, který režijně připravil asi 30 inscenací, pracovali režiséři za řad souboru - K. Matura, M. Messany, E. Müller, K. Zich, J. Kacr, B. Gritz , J. Žítek.
1956 - Antonín Zápotocký – J. Nezval: Vstanou noví bojovníci, r. J. Veselý, účast na Jiráskově Hronově.
1959 - Vsevolod Vitaljevič Višněvskij: Optimistická tragédie, r. Josef Veselý, účast na Jiráskově Hronově

Soubor měl i vlastní kvalitní scénografy:
1958-1965 Jiří Malý navrhl a realizoval přes 30 výprav.
1960-1990 Petr Hlaváč vypravil scénu k 65 inscenacím.
Nejčastějším realizátorem reprodukovaných hudebních doprovodů byl Otakar Blažek (viz Královopolské divadlo hudby).
Mimo již uvedených dlouhodobých členů - herců je třeba připomenout jména O. Chrastinová, O. Jobová, J. Missbachová, M. Kacrová, M. Gajdlová, M. Kledusová, H. Veselá, V. Paseková, M. Bušina, V. Švabík, V. Habal, J. Humpola, M. Bartušek, K. Trtílek, J. Kolbaba, J. Pilař, M. Pilařová, J. Nikodémová, P. Hlaváč, E. Malá J. Hrnčíř…
V této etapě amatérského divadlo se ke slovu stále více jako významná složka inscenace dostávalo světlo, v DD jako osvětlovači působili A. Gottstein, L. Skalský, L. Krátký.

1960 za svou činnost Dělnické divadlo obdrželo Cenu osvobození města Brna.
1960 - Alois Jirásek: Filosofská historie, r. J. Veselý, scéna J. Malý.
1960-1975 režie B. Zich, J. Durdík, Fr. Palčík, Fr. Klaška.
Úspěšné inscenace Dáma s kaméliemi, Meluzína, Irkutská historie, Kolébka, Ostrovy zdánlivé.
1961 - M. Jariš: Šerif se vrací, r. J. Veselý.
1962 - Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, účast na III. divadelním festivalu souborů města Brna.
1963 - koncem prosince - podle románu Abbé Prévosta v přebásnění Vítězslava Nezvala: Manon Lescaut, režiséři: M. Messany a D. Krátká. Herci: L. Malásková, I. Lamser. Hudební doprovod: P. Blatný. Pohybová spolupráce: J. Amerling.
1965 J. Robert: Marie Octobre, detektivka, účast na festivalu v Napajedlech, P. De Marivaux: Hra lásky a náhody, r. J. Žítek.
1966 - Jordan Radičkov: Sníh se smál až padal, r. Pavel Rimský. 4. místo - Div. festival Napajedla, Olga Scheinpflugová: Okénko, r. J. Žítek.
1967 - Gabriela Zalpolska: Morálka paní Dulské.

1972 - Fr. Kožík: Meluzína. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1974 - Ivan Bukovčan: Sníh nad limbou, režie P. Rímský, výprava A. Vorel, účast na nesoutěžní přehlídce, pořádané MěKS SKN Brno. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice 1975. Účast na Divadelní máj, Krnov 1975 - držitel Putovního poháru a štítu města Krnova.
1974 z rozhodnutí městských orgánů bylo Semilasso dnem 1. 9. přičleněno k OKVS Brno V, které se stalo zřizovatelem DD.
1975 příchod hostujícího režiséra Pavla Rímského (Divadlo bratří Mrštíků).
Prudký vzestup mezi přední československé amatérské soubory.
1975 - Jordan Radičkov: Sníh se smál, až padal, r. Pavel Rimský. Účast na Divadelní máj, Krnov 1976 - držitel Putovního poháru a štítu města Krnova.

1978 - I. Taller: Jak zmizelo vodnické povolání, r. M. Kolář. Účast na Znojemském stromě pohádek.
1979 Daněk: Dva na koni - jeden na oslu.

1980 - J. G. Tajovský: Ženský zákon, r. P. Rímský. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách. Účast na KP divadelních a loutkářských souborů, Třebíč - 1. místo ve své kategorii.
1981 Dělnické divadlo, Ion Druce: Svátost nejsvětější, režie Pavel Rímský, účast KP Blansko.
1981 J. G. Tajovský: Ženský zákon, r. P. Rímský. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.
1982 L. N. Tolstoj - Mark Rozovskij: Příběh koně, režie jh. Pavel Rímský - úspěšná účast na JH 82, vítězství na NPRSDH ve Svitavách ( od jarní premiéry výrazný herecký růst představitelů, soustředění a jednolitost celého souboru. Držitel poháru A. P. Čechova 1982.). Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
1982 si soubor připomněl 75 let svého trvání. Založen byl 1906 jako Jednota divadelních ochotníků v Králově Poli.
1983 Bláznovská čapka.
Výtvarná spolupráce vedle P. Hlaváče Zd. Pavel, Ant. Vorel.
Hráli J. a O. Veselí, P. Bednár, J. Horák, J. Nekuda, Fr. a T. Klaškovi, J. Postránecký, B. Weinsteinová, J. Pokorný, K. Studničková, J. Vykypěl, Fr. Kolesnikov.
1988 Dělnické divadlo - soubor Obvodního kulturního a vzdělávacího střediska, 40 členů, vedoucí Jan Vykypěl.
1988 - bří Čapkové: Ze života hmyzu, r. Pavel Rímský. Účast na KP amatérských divadelních souborů, Blansko - cena Miloslavu Bartuškovi za herecký výkon.
1989 Oldřich Daněk: Vy jste Jan, účast na KP.

1990 Fr. Hrubín: Kráska a zvíře, režie herec Div. bří Mrštíků Lad. Mareček, nevýrazná scéna Petr Hlaváč.
1990 Dělnické divadlo OKVS, Zdeněk Kozák: Potopa světa (adaptace V. K. Klicpery), režie František Palčík, Jiří Trkola - na KP v Blansku cena za her. výkon v roli Honzy.
1990 Zánik Dělnického divadla nebyl způsoben nechutí členů souboru dělat amatérské divadlo nýbrž neúnosnými podmínkami, jež si kladl zřizovatel OKVS, který ale také brzy zanikl.
Bibliografie:
III. DIVADELNÍ festival města Brna - fota. Ochotnické divadlo 1962, č, 7, 3. s. obálky.

CÍSAŘ, Jan: Primus inter pares?. Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 5-6, 3 foto. Referát z KP Jmk.

CÍSAŘ, Jan: Svitavský čtyřúhelník. Amatérská scéna 1983, č. 2, s. 2-3, 4 foto.

MALÝ, JIří: Podklady pro heslo Dělnické divadlo. Rkp. srpen 2009.

MANON Lescaut v Královopolské. (Podepsáno jsm.) Rovnost Brno-město, 1963, 29. 12. (Excerpovala Markéta Čížková, stud. KDS FF MU Brno.)

ZÁVODSKÝ, Vít (podepsáno vz): 70 let ve službách pracujících. Amatérská scéna 1977, č. 5, s. 8-10.

ZÁVODSKÝ, Vít: Jihomoravská reprezentace. Amatérská scéna, roč.13 (Ochotnické divadlo 23), č. 7, červenec 1976, s. 11 - 14, 3 foto. Podrobná recenze dvou inscenací, nominovaných na Jiráskův Hronov. První je Sníh se smál, až padal Dělnického divadla v Brně v režii P. Rímského, druhá Nasreddin čili Nedokonalá pomsta souboru Pal-Magneton z Kroměříže v režii A. Hajdy.

ZÁVODSKÝ, Vít: Bilance jihomoravských ochotníků. Amatérská scéna 1990, č. 8, s. 6-7.

ZÁVODSKÝ, Vít: Dvakrát o síle lásky. AS 1990, č. 11, s. 24.

ZÁVODSKÝ, Vít: Od bojových tradic k divadlu dneška (Dělnické divadlo). AS 1982, č. 11, s. 18-19..

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Jihomoravská (KP DS Jihomoravského kraje). AS 1981, č. 7, s. 4. Foto:
Brno, Svátost nejsvětější

Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 111, 1962, č. 7, 3. s. obálky - foto.
Vídeńské menšinové listy 1956, ročník IX, číslo 49, 50, 51-52.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

49.JH, Brno V, Dělnické divadlo při Obvodnín kulturním a vzdělávacím středisku, Alois Jirásek: Kolébka, r. F. Klaška
52.JH, Brno, Dělnické divadlo při OKVS, Lev Nikolajevič Tolstoj – M. Rozovskij: Příběh koně, r. Pavel Rímský
Brno V, Dělnické divadlo při OKVS, Sníh se smál až padal, 1976
Brno, Dělnické divadlo při OKVS Brno, Příběh koně, 1982
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Filosofská historie, 1960
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Létající koberec, 1959
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Manon Lescaut, 1963
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Marie Octobre, 1965
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Moje teta, tvoje teta, 1960
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Moje teta, tvoje teta, 1960
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Naši furianti, budoucí profesionál Vl. Švabík v roli krejčího Fialy, 1956
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Paní Kalafová, 1961
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Pasáček vepřů, 1961
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Past, 1963
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Scapinova šibalství, 1963
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Šerif se vrací, 1961
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Slovanské nebe, 1958
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Stromy umírají vstoje, 1963
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Třetí přání, 1959
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Tygří kožich, 1960
Brno, Dělnické divadlo,  Slovanské nebe - program, 1958
Brno, Dělnické divadlo, 50 let Dělnického divadla v Králově Poli - program, 1956
Brno, Dělnické divadlo, 50 let Dělnického divadla v Králově Poli, Vstanou noví bojovníci - program, 1956
Brno, Dělnické divadlo, Bílá nemoc - program, 1966
Brno, Dělnické divadlo, Bílá nemoc - program, 1966
Brno, Dělnické divadlo, Ďáblova nevěsta - program, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Ďáblova nevěsta - program, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Ďáblova nevěsta, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Ďáblova nevěsta, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Ďáblova nevěsta, Jiří Malý v roli rychtáře, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Dům, kde nesněží - program, 1987
Brno, Dělnické divadlo, Dům, kde nesněží - program, 1987
Brno, Dělnické divadlo, Dva na koni jeden na oslu, 1979
Brno, Dělnické divadlo, Filosofská historie - program, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Filosofská historie - program, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Filosofská historie, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Hra lásky a náhody, 1965
Brno, Dělnické divadlo, Hrátky s čertem - program, 1979
Brno, Dělnické divadlo, Hrátky s čertem - program, 1979
Brno, Dělnické divadlo, Hrátky s čertem, 1954
Brno, Dělnické divadlo, J. K. Tyl: Lesní panna, Jiří Malý jako vyplácený mladý Taussig, 1956
Brno, Dělnické divadlo, Jak přišla basa do nebe - program, 1957
Brno, Dělnické divadlo, Jak přišla basa do nebe - program, 1957
Brno, Dělnické divadlo, Jiří Malý - scénograf 30 inscenací v letech 1958-1965
Brno, Dělnické divadlo, Kráska a zvíře - program, 1990
Brno, Dělnické divadlo, Kráska a zvíře - program, 1990
Brno, Dělnické divadlo, L. N. Tolstoj - M. Rozovskij: Příběh koně
Brno, Dělnické divadlo, L. N. Tolstoj - M. Rozovskij: Příběh koně, 1982
Brno, Dělnické divadlo, Mlynář a jeho dítě - program, 1969
Brno, Dělnické divadlo, Mlynář a jeho dítě - program, 1969
Brno, Dělnické divadlo, Morálka paní Dulské, 1967
Brno, Dělnické divadlo, Naši furianti - program, 1956
Brno, Dělnické divadlo, Naši furianti - program, 1956
Brno, Dělnické divadlo, Okénko, 1966
Brno, Dělnické divadlo, P. Kohout: Taková láska, Jiří Malý jako vrchní, 1958
Brno, Dělnické divadlo, Past - program, 1977
Brno, Dělnické divadlo, Past - program, 1977
Brno, Dělnické divadlo, Potopa světa - program, 1990
Brno, Dělnické divadlo, Potopa světa - program, 1990
Brno, Dělnické divadlo, Příběh koně - program, 1982
Brno, Dělnické divadlo, Příběh koně - program, 1982
Brno, Dělnické divadlo, Příběh koně, Jiráskův Hronov 1982
Brno, Dělnické divadlo, Příběh koně, Jiráskův Hronov 1982.
Brno, Dělnické divadlo, Šerif se vrací, 1961
Brno, Dělnické divadlo, Silvestrovská představení - program, 1986
Brno, Dělnické divadlo, Silvestrovská představení - program, 1986
Brno, Dělnické divadlo, Slavnosti lampionů - program, 1966
Brno, Dělnické divadlo, Slavnosti lampionů - program, 1966
Brno, Dělnické divadlo, Slovanské nebe - program, 1958
Brno, Dělnické divadlo, Sníh nad limbou, 1974
Brno, Dělnické divadlo, Sníh nad Limbou, 1975
Brno, Dělnické divadlo, Svátost nejsvětější, KP Blansko, 1981
Brno, Dělnické divadlo, Třetí přání - program, 1959
Brno, Dělnické divadlo, Třetí přání - program, 1959
Brno, Dělnické divadlo, Ukradená Praha - program, 1984
Brno, Dělnické divadlo, Ukradená Praha - program, 1984
Brno, Dělnické divadlo, Vy jste Jan - program, 1989
Brno, Dělnické divadlo, Vy jste Jan - program, 1989
Brno-Královo Pole, Dělnické divadlo,  Vstanou noví bojovníci
Brno-Královo Pole, Dělnické divadlo, Vstanou noví bojovníci - plakát, 1956
Brno-Královo Pole, Dělnické divadlo, Vstanou noví bojovníci - program, 1956
Dělnické divadlo ZK KSB, Šerif se vrací, 1961
Hlaváč, Petr, Brno, Dělnické divadlo, Zlatý odznak J. K. Tyla 2013
Svitavy, Národní přehlídka divadelních souborů - program, 1956
Svitavy, X. Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her - plakát, 1982


Mapa působení souboru - Dělnické divadlo, ZK KSB / OKVS Brno V

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Past, 1963
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Šerif se vrací, 1961
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Létající koberec, 1959
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Scapinova šibalství, 1963
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Tygří kožich, 1960
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Slovanské nebe, 1958
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Marie Octobre, 1965
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Pasáček vepřů, 1961
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Filosofská historie, 1960
Brno V, Dělnické divadlo při OKVS, Sníh se smál až padal, 1976
Brno, Dělnické divadlo, Sníh nad limbou, 1974
Brno, Dělnické divadlo, Sníh nad Limbou, 1975
Brno, Dělnické divadlo, Dva na koni jeden na oslu, 1979
Brno, Dělnické divadlo, L. N. Tolstoj - M. Rozovskij: Příběh koně, 1982
Brno, Dělnické divadlo, L. N. Tolstoj - M. Rozovskij: Příběh koně
Brno-Královo Pole, Dělnické divadlo,  Vstanou noví bojovníci


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.