Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / ZK ČSD / DS JKP Družba

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1931
Působení: 193x, 194x, 195x, 196x, 197x,198x, 199x, 200x, 201x, 202x
krei4. 1. 1931 - se konala v hostinci Waldschloss (Zámeček) schůze, jejímž účelem bylo „ustavení se spolku divadelních ochotníků v Meziměstí“ za přítomnosti 41 osob. Zvolen přípravný výbor ve složení p. Rákosník, Tázlar, Fidrmuc, Sedláček, režiséři Holáček a Buřil, pí. Trunečková a Hrnčířová a p. Posluh.
1931 - se konala v 1. třídě nádražní restaurace ZAKLÁDAJÍCÍ VALNÁ HROMADA SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ „J. K. TYL“ V MEZIMĚSTÍ za přítomnosti 30 osob. Jednatel Fidrmuc přečetl stanovy schválené Zemským úřadem v Praze, předsedou Rákosník. Usneseno přihlásit se za člena ÚMDOČ.
1931 - divadelní představení: SMS 333, Děti naší revoluce, divadlo v přírodě Kráska z Šumavy, režie. Šnajdr, pomocní režiséři Moláček a Buřil; Lucerna, představení a výprava efektní (ale drahé, schodek 14. 90 Kč), 2x - pro dospělé, pro školní mládež.
hledá se pronájem místnosti na kulisy.
1932 - k oslavě narozenin TGM Újezdské kasárny, Langer: Miliony, sociální drama, režie Moláček; v přírodě - v lese p. Martince u Vižňova - Tulácká krev, Silvestrovský program s kuplety a jednoaktovkou Domácí drak.
1933 - P. Rudolf: Starý varhaník, Čí je ta dámská košilka
1934 na Valné hromadě JKT neshody trvající přes rok, diskutuje se o jeho rozpuštění. Důvodem jsou pomluvy, finanční potíže a rivalita mezi místními spolky i uvnitř spolku.
1934 - Pan Johanes - k narozeninám TGM / patrně ne v produkci J. K. Tyla /,
vánoční představení Zvony štědrovečerní, 2x
Představení do 1936,
1935-1936 - v těchto letech se tísnivá finanční situace spolku Tyl zhoršila, pro vysoké náklady na zapůjčení sálu si spolek nemohl dovolit pořádat představení.
Na tomto místě je třeba vzpomenout na celé rodiny i jednotlivce, kteří v období mezi válkami zasvětili práci v divadle., byli to mj. Rákosníkovi, Grospittschovi, Šťástkovi, Moláčkovi ,Čížkovi, Táslarovi, Hakenovi a další.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.


1938-1945 české ochotnické divadlo se nehrálo, neboť české obyvatelstvo muselo Meziměstí opustit již po podepsání Mnichovské dohody.

1947 - 14. 12. - DS Tyl zahájil provizorně ve “slamárně” Walzlovy továrny, Ženichové.
1948 činnost obnovena,
1949 divadlo slavnostně otevřeno v čekárně 2. třídy na nádraží ČSD hrou Divá Bára, r. O. Čaněk, i většiny dalších inscenací do 60. let.,
např.

1952 Vzbouření na vsi, Třetí zvonění,
1956 Lesní panna,
1958 Boleslav I.

1962 DS 68 členů, předsedou Jos. Hladík, insc. Dobrodružství, Ďábelské klíče,
1964 - soubor působil jako DS JKP Družba, A. Parris: Ostrov afrodity, r. František Řezníček.
1965 - Goldoni: Sluha dvou pánů.
1965 - Mamzelle Nitouche.
1966 - Nebe na zemi, Liška a hrozny ad., týž rok (1966) požár divadla. Oprava trvala 6 let.

1971 - otevřeno, Naši furianti, v 70. letech r. též M. Hladík,
např. 1975 Truchlící pozůstalí, Žert vinaře Agaba, Dámy a husaři a další hry, úspěchy na přehlídkách.
DS J. K. Tyl i koncem 90. let.

1948- 1986 pořádal Meziměstské divadelní hry.

xxxxx
Meziměstí, DS J.K.Tyl (Historie souboru viz Texty).
1955 - DS ZK ČSD/Tyl, Hejtman Šarovec.
1956 - Tyl, Lesní panna.
1957 - DS J. K. Tyl, Lucerna.
1958 - DS, Boleslav I.
1960 - DS, Dalskabáty hříšná ves.
1961 - DS, Půlnoční mše a Irkutská historie.
1962 - DS, Ďábelské klíče
1963 - DS, Je libo cigaretu
1965 - DS, Mamzelle Nitouche, r. J. Janoušek
1971 - DS, 4.12. /repríza 26.12./, Naši furianti, r. Marie Boháčová
1973 - Lucerna
1974 - N.V.Gogol: Ženitba, účast Meziměstské div. hry
1975 - Branislav Nušič: Truchlící pozůstalí, účast Meziměstské div. hry, účast na okresní přehlídce Měsíc divadel, Klamoš 1976
1976 - Osvald Zahradník: Zurabája, r. Hladík Miloslav. Účast Meziměstské div. hry, účast na okresní přehlídce Měsíc divadel, Klamoš 1977
1977 - O. Iosseliani: Žert vinaře Agaba, r. M. Hladík. Účast Meziměstské div. hry, 1978 KP Bystré u Poličky, NP KDP ve Vysokém n. J.
1978 - ZK ČSD, O. Ioseliani: Žert vinaře Agaba, r. M. Hladík. Účast na Klicperův Chlumec.
1979 - Bláznivá vůně čerstvého sena. Účast Meziměst. div. hry.
1980 - Meziměstí, DS, Alois Jirásek: Jan Roháč. Účast na Festivalu Jiráskových her souborů náchodského okresu, Hronov. Účast na NP Divadelní Máj, Krnov.
1981 - Dvoreček, r. Hladík. Účast Meziměst. div. hry.
1982-1983 - Košilka, r. M. Hladík. Účast DP Meziměstí.
1984 - O. Zelenka: Košilka, r. M. Hladík. Účast na Klicperův Chlumec.
1984-1985 - Revizor. Účast Meziměst. div. hry.
1985 - N.V. Gogol: Revizor. Účast na Klicperův Chlumec.
1986 - Válka vypukne po přestávce, r. M. Hladík.
1987 - B. Fixová, Drak pro princeznu, režie M. Hladík.
1988 J. K. Tyl - 2 divadelní soubory ZK ROH ČSD Meziměstí u Broumova (1. zal. 1925, 2. zal. 1931), 28 členů, vedoucí Miloslav Hladík.

1988 - Dalskabáty hříšná ves. Účast Meziměstské div. hry.

1991 - Georges Feydeau: Dámský krejčí, r. Miloslav Hladík. Účast na KP VDS Malé Svatoňovice - doporučení na Krakonošův divadelní podzim. Účast na přehlídce vyspělých DS, XX. Symposion, Třebechovice.

1993 ved. Mil. Hladík

Mladý, po 10 letech obnovený ochotnický divadelní soubor J.K.Tyl z Meziměstí vede učitelka Bronislava Machová.

2002 - O nezbedné princezně. Účast Meziměstské divadelní hry.
2003 - DS J. K. Tyl při MKS, Irena Kozáková na motivy Josefa Lady: O nezbedné princezně, režie Irena Kozáková. Kolektivní souhra a společná radost z bytí na scéně. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXII. Symposion, Třebechovice.
2004 - DS J.K.Tyl, Tři v tom.
2005 - komedie Jaroslava Vostrého: Tři v tom, r. Bronislava Machová. Účast na Východočeské přehlídce venkovských divadelních souborů v Ústí nad Orlicí. Ochotníci z Meziměstí získali od odborné poroty několik čestných uznání a cen. Účast na Zlom vaz Ústí n.O. Účast na Klicperův Chlumec.
2007 - Robin Hawdon: Úžasná svatba, r. Irena Kozáková. Nominace na KDP Vysoké nad Jizerou. Účast Miletínské div. jaro, Klicperův Chlumec, NP KDP Vysoké nad Jizerou, Týnišťský divadelní podzim. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.
2008 - Zdenìk Kozák: O ševci Ondrovi a komtesce Julince. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na CPJH.
2009 - DS J. K. Tyl, J. Koloděj: Postel pro anděla. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.
2009 - Zdeněk Kozák: O ševci Ondrovi a komtesce Julince, r. Pavel Novák. Účast na KP Miletínské divadelní jaro (čestné uznání Pavlu Novákovi za režii a postavu Ondry a Nikole Rejlové za postavu Julinky, cena Ireně Kozákové za postavu vdovy Verpánkové) - doporučení k postupu na NP Popelka Rakovník. Účast Jaroměřské divadlení. Účast na CP Popelka, Rakovník.

2010 - Jaroslav Koloděj: Postel pro anděla, r. Irena Kozáková. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - doporučení na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim. Účast na Klicperův Chlumec - cena Antonína Lauterbacha, 2. místo v divácké soutěži, cena za nejlepší mužský herecký výkon: Petr Hlavatý za roli Myslivečka, za nejlepší baletní výkon: Aleš Kučera za roli Anděla Zvoníčka, ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Aleš Kučera jako anděl a Jaroslava Chaloupková jako Skorcová.

2011 - Jaroslav Koloděj: Postel pro anděla, r. Irena Kozáková (soubor uvádí již 23. reprízu hry).

2011 (premiera 11.11.2011) - Antonín Procházka: KLÍČE NA NEDĚLI, r. Irena Kozáková. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.
Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2012 - čestné uznání Ireně Kozákové za režii, Jitce Zelené za postavu MUDr. Dostálové, Petru Hlavatému za postavu malíře K. Kartoucha a cena Aleši Kučerovi za postavu Ing. J. Dostála a Ireně Kozákové za postavu Dany Kartouchové. Účast na Divadelní pohoda, Val 2012. Účast na Týnišťský divadelní podzim 2012. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLI. Symposion, Třebechovice 2012.

2013 - 5.1. derniera hry Klíče na neděli v divadle Meziměstí.

2013 - J.K.Tyl, R. Cooney: PEKLO V HOTELU WESTMINSTER (i když jste členem parlamentu, není radno si zahrávat s milenkami) - premiera. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.

2014 - soubor J. K. Tyl, Ray Cooney: PEKLO V HOTELU WESTMINSTER, r. Irena Kozáková. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Daně Vikové za roli Pamely, Jiřímu Žemličkovi za roli Číšníka, Michaele Šiškové za roli Milenky a Ireně Kozákové a Jiřímu Kašparovi za návrh scény a cena Aleši Kučerovi za roli Tajemníka a Ireně Kozákové za režii a cena za inscenaci - nominace na Krakonošův divadelní podzim.
Účast na fest. Divadelní pohoda ve Valu u Dobrušky. Účast na NP KDP Vysoké nad Jizerou - čestné uznání Ireně Kozákové za režii a Jiřímu Žemličkovi za roli Číšníka a cena Aleši Kučerovi za roli Tajemníka George Pigdena. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIII. Symposion. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

2015 - Michael Cooney: HABAĎŮRA, r. Irena Kozáková. Premiéra 28.11.2015. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2016. ČU Jaroslavě Chaloupkové za roli Mrs. Cowperové, Daně Vikové za roli Lindy Swanové, CENA Aleši Kučerovi za roli Mr. Erica Swana, Jiřímu Žemličkovi za roli Normana Bassetta, Zdeňku Machovi za roli Mr. Jenkinse, Ireně Kozákové za režii inscenace hry HABAĎŮRA DS J. K. Tyl Meziměstí. Cena za inscenaci. Nominace na KDP. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim 2016 - čestné uznání Jiřímu Žemličkovi za roli Normana Bassetta, Zdeňku Machovi za roli Mr. Jenkinse a Aleši Kučerovi za roli Erica Swana. Účast na Klicperově Chlumci, - 2. místo v diváckém hlasování, oceněné herecké výkony: Aleš Kučera za roli Erica Swaan, Jiří Žemlička za roli Normana Bassetta.

2017 - Ray Cooney: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU, režie Irena Kozáková, scéna Jiří Kašpar, Irena Kozáková. Premiéra 2.12.2017 na Meziměstských divadelních hrách. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2018. • čestné uznání za herecký výkon Zdeňkovi Machovi v roli Dr. Huberta Bonnyeho, Jiřímu Žemličkovi v roli Dr. Mikeho Connollyho, Zdeňkovi Šimkovi v roli Seržanta, Antonínu Zelenému v roli Billa • cena za scénu Jiřímu Kašparovi a Ireně Kozákové, za herecký výkon Alešovi Kučerovi v roli Dr. Davida Mortimora, Ireně Kozákové v roli Vrchní sestry • cena za inscenaci - nominace na Krakonošův divadelní podzim 2018. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2018 - čestné uznání za herecký výkon Aleši Kučerovi v roli Dr. Davida Mortimora a Zdeňku Machovi v roli Dr. Huberta Boneye. Účast na Klicperův Chlumec 2018. Účast na festivalu Pernštejn(l)ove, Pardubice 2018. Účast na KP Červený Kostelec 2019, ČU za inscenaci, Cena souboru za souhru a čistotu hereckých prostředků v rámci žánru, doporučení na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2019.

2019 - Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, r. Irena Kozáková. Premiéra 30. 11. 2019. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na Klicperův Chlumec 2020 vzhledem k pandemii zrušena. 6.6.2021 první pocovidové představení se hraje venku - Přírodní amfiteátr Val u Dobrušky (http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2360). Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestná uznání Ireně Kozákové za režii a Veronice Nekvindové za roli Alice a ceny Alešovi Kučerovi za herecký výkon v roli Luboše a Anežce Harušťákové za herecký výkon v roli Sandry - doporučení na celostátní přehlídku Krakonošův divadelní podzim. Vysoké nad Jizerou 2021 - čestné uznání Aleši Kučerovi za roli Luboše a Anežce Harušťákové za roli Sandry. Účast na Klicperův Chlumec 2021 - čestné uznání za herecký výkon Anežka Harušťáková za roli Sandry a Aleš Kučera za roli Luboše, cena diváků - druhé místo. Účast na KP Červený Kostelec 2022 - čestné uznání souboru za režii a Zdeňku Šimkovi za roli Česti a cena Aleši Kučerovi za roli Luboše a Anežce Harušťákové za roli Sandry.

2022 - J.K.Tyl, Georges Feydeau: Dámský krejčí. Režie Irena Kozáková, scéna Irena Kozáková a spol, kostýmy Alena Foglová. Premiéra 3. 12. 2022. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - soubor zrušil účast pro nemoc. Účast na KP Červený Kostelec 2024.
Bibliografie:
Meziměstí, Tyl - www stránky souboru - viz www odkazy.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 180; 2001, s. 160.

XXXVIII. Národní přehlídka venkovských divadelních souborů -
Vysoké nad Jizerou 12. až 20. října 2007. Program a Plakát.

CÍSAŘ, Jan: Popis jedné přehlídky. XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, 2003. AS 2003, č. 6, s. 3–6.

EXNAROVÁ, Alena: Krakonošův divadelní podzim. Amatérská scéna 1992, č. 1, s. 18.

EXNAROVÁ, Alena: Miletínské divadelní jaro 2005. AS 2005, č. 3.

EXNAROVÁ, Alena: Miletínské divadelní jaro. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 30 - 32.

GREGAR, Alexandr: Vysocké rituály - KDP 2007. Amatérská scéna 2007, č. 6, s. 20.

GREGAR, Alexandr: Jak to bylo v Miletíně. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 44 - 45.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlíky. CD kART.

KOKTA, Zdeněk: Strýček Váňa a ti druzí aneb Vysoké nad Jizerou 1978. Amatérská scéna 1979, č. 1, s. 2.

KULTURNÍ léto Košumberk 2005. Program divadelní části. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV, s. 17.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Pátý Zlom vaz v Ústí nad Orlicí. AS 2005, č. 2, s. 22-23.

MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 2007. (Program - internet).

SCHEJBAL, Milan: Příliš hravá Popelka…. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 14 - 16.

SOUČEK, Jan, mgr.: Meziměstské divadelní hry. (od r. 1956)

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Dvanácté Vysoké. AS 1982, č. 1, s. 4.

VAVRUCH, Pavel: Polička - problémy divadla na vesnici. Festival ves. souborů VčK od 24.4.1965. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 10-12.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.


Broumovský zpravodaj 2005, č. 6.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1976, Ka 40, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1978, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1980, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1981, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/271/1931, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4269/1947, SDO J. K. Tyl.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

 Meziměstí, Tyl, Makar Dubrava
 Meziměstí, Tyl, Naši furianti
50,JH, Meziměstí, Divadelní soubor J. K. Tyl ZK ROH ČSD, Alois Jirásek: Jan Roháč (Husitský odkaz A. Jiráska II. díl) , r. Miloslav Hladík
50.JH, Meziměstí, Divadelní soubor J. K. Tyl ZK ROH ČSD, Alois Jirásek: Jan Roháč (Husitský odkaz A. Jiráska II. díl) , r. Miloslav Hladík
51.JH, Meziměstí, Divadelní soubor J. K. Tyl, ZK ROH ČSD, Miloš Bílek: Dvoreček
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v daných městech kraje, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1978
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1980
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1981
KAŠPAR, Jan, Meziměstí, portrét
KDP 2007, osobnosti festivalu, Jan Kašpar a Irena Kozáková
Meziměstí, DS J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KDP 2021
Meziměstí, DS J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KDP 2021
Meziměstí, J. K. Tyl, KK ČSD, Dámský krejčí, 1991
Meziměstí, ČSD, Truchlící pozůstalí, 1976
Meziměstí, DS J. K. Tyl, Rodina je základ státu, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Meziměstí, DS J. K. Tyl, Rodina je základ státu, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Meziměstí, DS Tyl, Dvoreček, 1981
Meziměstí, J. K. Tyl, KK ČSD, Dámský krejčí, 1991
Meziměstí, J. K. Tyl, O ševci Ondrovi a komtesce Julince, Popelka 2009
Meziměstí, J. K. Tyl, Peklo v hotelu Westminster, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2014
Meziměstí, J. K. Tyl, Rodina je základ státu, KP Červený Kostelec 2019
Meziměstí, J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KP Červený Kostelec 2022
Meziměstí, J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KP Červený Kostelec 2022
Meziměstí, J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KP Miletínské divadelní jaro 2021.
Meziměstí, J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KP Miletínské divadelní jaro 2021.
Meziměstí, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů Vč kraje - plakát, 1979
Meziměstí, Tyl Revizor
Meziměstí, Tyl, Dalskabáty 1988
Meziměstí, Tyl, Postel pro anděla 2010
Meziměstí, Tyl, Bláznivá vůně čerstvého sena
Meziměstí, Tyl, Boleslav I
Meziměstí, Tyl, Červená záplata 1961
Meziměstí, Tyl, Cesta do Ameriky, 1957
Meziměstí, Tyl, Ďábelské klíče, 1962
Meziměstí, Tyl, Dalskabáty
Meziměstí, Tyl, Dalskabáty, 1960
Meziměstí, Tyl, Dámský krejčí
Meziměstí, Tyl, Dámský krejčí II
Meziměstí, Tyl, Dobrodružství Toma Sawyera,1962
Meziměstí, Tyl, Drak pro princeznu 1987
Meziměstí, Tyl, Drobínek, 1972
Meziměstí, Tyl, Dvoreček 1981
Meziměstí, Tyl, Dvoreček, 1981
Meziměstí, Tyl, Hejtman Šarovec 1955
Meziměstí, Tyl, Jan Roháč, 1980
Meziměstí, Tyl, Jana
Meziměstí, Tyl, Když tančí růže
Meziměstí, Tyl, Košilka
Meziměstí, Tyl, Lucerna
Meziměstí, Tyl, Mamselle Nitouche, 1965
Meziměstí, Tyl, Nezbedná princezna, 2002
Meziměstí, Tyl, O chytrém kocouru Matějovi 1997
Meziměstí, Tyl, Paní Marjánka matka pluku 1951
Meziměstí, Tyl, Postel pro anděla, 2009
Meziměstí, Tyl, Postel pro anděla, 2010
Meziměstí, Tyl, Pražský žid 1949
Meziměstí, Tyl, Revizor, 1984
Meziměstí, Tyl, Sluha dvou pánů 1965
Meziměstí, Tyl, Tři v tom, 2005
Meziměstí, Tyl, Tři v tom, hráno v Broumově 2005
Meziměstí, Tyl, Úžasná svatba, 2007
Meziměstí, Tyl, Úžasná svatba, 2007
Meziměstí, Tyl, Ženitba 1973
Meziměstí, Tyl, Ženský zákon 1956
Meziměstí,Tyl, O hloupém králi 1998
Meziměstí,Tyl, O nezbedné princezně, 2003
Meziměstí,Tyl, O nezbedné princezně, 2003
Meziměstí,Tyl, O nezbedné princezně, 2003
Meziměstí,Tyl, O nezbedné princezně, 2003
Val u Dobrušky, Festival Divadelní pohoda 2014 - plakát
Val, Divadelní pohoda 2012 - plakát


Mapa působení souboru - Tyl / ZK ČSD / DS JKP Družba

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Meziměstí, Tyl, Pražský žid 1949
Meziměstí, Tyl, Paní Marjánka matka pluku 1951
Meziměstí, Tyl, Hejtman Šarovec 1955
Meziměstí, Tyl, Ženský zákon 1956
Meziměstí, Tyl, Červená záplata 1961
Meziměstí, Tyl, Sluha dvou pánů 1965
Meziměstí, Tyl, Dvoreček, 1981
Meziměstí, Tyl, Dalskabáty 1988
KAŠPAR, Jan, Meziměstí, portrét
Meziměstí, Tyl, Úžasná svatba, 2007
Meziměstí, J. K. Tyl, O ševci Ondrovi a komtesce Julince, Popelka 2009
Meziměstí, Tyl, Postel pro anděla, 2009
Meziměstí, DS J. K. Tyl, Rodina je základ státu, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Meziměstí, DS J. K. Tyl, Rodina je základ státu, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Meziměstí, J. K. Tyl, Rodina je základ státu, KP Červený Kostelec 2019
Meziměstí, J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KP Miletínské divadelní jaro 2021.
Meziměstí, J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KP Miletínské divadelní jaro 2021.
Meziměstí, DS J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KDP 2021
Meziměstí, DS J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KDP 2021
Meziměstí, J. K. Tyl, S tvojí dcerou ne, KP Červený Kostelec 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.