Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kudlov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlín, 1949–1990 Gottwaldov
První zpráva: 1919
1919 - založil ředitel místní obecné školy R. Mikulík ochotnické divadlo.
1924 - založena školní LS.

1934 - Národní jednota uvedla představení spolu s uč. obecné školy.
1942 - OK uvedla opereta Nauč se, synečku, hospodařit.
1944 - ochotníci SK Kudlov uvedli Noc na Karlštejně.
1944 - SDH uvedl hru Na letním bytě.

1946-1952 - SDO Moravan.
1949-1958 - LD Mládí.
Scéna zanikla s přestavbou kulturního domu pro potřeby JZD.
Bibliografie:
BEDNÁŘOVÁ, Hana: Materiály k soupisu spolků Gottwaldovského kraje (1886-1952).

KUSLOVÁ, Hana: Místopis okresu, informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 405.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku. Gottwaldov, OKS 1988, s. 52-53.
Archivy:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně:
Archiv rukopisů, 10/87, Ochotnické spolky regionu - obce.

Školní kronika.

Mapa - Kudlov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':