Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Žerotín - LŠU / ZUŠ - LDO (lit. dram. obor) / Kusy lidí / Charmsovy bublinky / DS Bertíci

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1965
Působení: 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
LDO LŠU Olomouc patřil k jedněm z prvních v republice a jeho zakladatelka Věra Pánková, která ho vedla v letech 1965–1991, patřila k prvním propagátorům a metodikům dramatické výchovy. Sázela na rozvíjení dětské spontaneity moderní dramatické hry, kterou využívala i k nenásilnému zvládání danému prvku odpovídajících prvků herecké abecedy. Její inscenace byly charakteristické důrazem na osobnost dětských představitelů a jen funkční, minimální scénografii. Věra Pánková se významným způsobem zasloužila o kultivaci dětského divadla, jeho postupů a forem, které souvisely i s trendy netradičního divadla své doby.

DS Bertíci - vedoucí Alena Palarčíková.

1971 V. Pánková, J. E. Acura: Polévka z kaménků, Zlatá kulička, r. M. Marková, účast OP Velká Bystřice.
1976 Pánková-Kuršová: Jak princezny spaly na hrášku, r. V. Pánková, účast OP Velká Bystřice.
Z inscenací hraných dětmi školního věku (zároveň DRS a DDS) byla úspěšná mj.
1977 - Pohádky, r. M. Mašatová. Účast OP Velká Bystřice.
1978 - Čím budu (Vladimír Majakovský), hraná na Národní přehlídce dětských recitátorů a recitačních kolektivů v Mělníku a na Wolkrové Prostějově,
1978 se soubor také účastnil Krajské přehlídky MJF ve Valašském Meziříčí se třemi zdramatizovanými povídkami A. P. Čechova. V osmdesátých letech soubor hrál na Kaplickém divadelním létě a Šrámkově Písku a prošla jím řada pozdějších profesionálních divadelníků.

1980 - LŠU Žerotín, V. Nezval a P. Šrut: Aby byl člověk dlouho živ. Účast na NP dětská recitace.

1983 - Věra Pánková - Karel Havlíček Borovský: Král Lávra. Účast na NP dětská recitace, Mělník.

1984 - J. Hašek: Lásko, ó, lásko, mocná čarodějko, účast na ŠP.

1984 - E. Chmelová: Hra na Robina Hooda, r. V. Pánková. Účast OP Velká Bystřice.

1985 - Věra Pánková - Jan Vladislav: O třescích a plescích, KP Rýmařov, NP Kaplické divadelní léto.

1985 - Komedie o Františce, r. V. Pánková. Účast OP Velká Bystřice.

1986 - ročníkový kolektiv pod vedením Věry Pánkové, pásmo folklórních textů zarámované novoroční hrou, ústřední kolo národní soutěže LDU LŠU v Mostě, prvé místo.

1986 - O. Moravec: Tři sestry, r. V. Pánková. Účast OP Velká Bystřice.

1987 - J. Žák: Študáci a kantoři, r. V. Pánková. Účast OP Velká Bystřice.

1988 - 5. ročník dramatického oddělení LŠU Žerotín, Elena Chmelová–Věra Pánková: HRA NA ROBINA HOODA. Účast na CP Kaplické divadelní léto.

1989 - Věra Pánková - Elena Chmelová: Hra na Robina Hooda, Národní přehlídka LDO LŠU, Most.

1989 - Věra Pánková - Jan Vladislav: O třescích a plescích, Kaplické divadelní léto.

1989 - Věra Pánková - Josef Václav Sládek-Vítězslav Hálek: Na jaře, Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů, Mělník 1989 / Národní kolo LDO LŠU, Most.

Navázala A. Petrová, provdaná Palarčíková, po V. Pánkové uč. LDO LŠU / ZUŠ Žerotín (v pol. 90. let působila krátkou dobu v ZUŠ Žerotín v pobočce ve Velké Bystřici, viz).
DDS, ze starších členů od 1995 DS Švam.

1990 4. ročník LDO LŠU Žerotín, ved. Alena Petrová, František Hrubín–Alena Petrová: O Palečkovi, který vyrostl a Princeznička na bále, účast na NP Dětské div. léto Prachatice.

1991 5. ročník LDO ZUŠ Žerotín, ved. Alena Petrová, Olga Hejná–Alena Petrová. Tonka a Zuzka, účast na NP Dětské div. léto Prachatice.

1993 vedoucí Alena Palarčíková.

1993 1. ročník II. cyklu LDO ZUŠ Žerotín, Alena Palarčíková a kolektiv souboru: Nebát se tmy (inspirováno básničkou Strach z knihy Jana Kašpara Tulikráska), účast na NP Dětské div. léto Prachatice.

2001 DDS ZUŠ Žerotín Jarni probuzení (Wedekind).

2001 Tomáš Pěkný v úpravě ved. souboru Ivany Němečkové: Havrane z kamene. Z KP v Opavě nominace na NP.

2007 - ZUŠ Žerotín, Jáchym Topol: Indiánské příběhy, r. Ivana Něměčková. Účast KP a CP Dětská scéna.

2008 - ZUŠ Žerotín, Miloš Macourek: O Běláskovi, r. Alena Palarčíková. Účast KP DS Olomouc. Ocenění poroty.

2008 - ZUŠ Žerotín, Charmsovy bublinky, podle knihy Daniely Fischerové Lenka a Nelka neboli Aha: Aha!, r. Alena Palarčíková. Účast KP DS Olomouc. Doporučeno k přímému postupu na celostátní přehlídku. Účast NP Dětská scéna, Trutnov.

2009 - Charmsovy bublinky ze ZUŠ Žerotín, dramatizace románu D. Fischerové Lenka a Nelka neboli Aha!: Aha! Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.

2010 - Kusy lidí, z písňových textů skupiny Mňága a Žďorp: Lidé jsou spokojeni, r. Ivana Němečková. Účast na KP Mladá scéna, Prostějov - doporučení na 1. místě na NP Mladá scéna. Účast KP WP Prostějov - doporučení na postup na NP WP. Účast na NP Wolkrův Prostějov (cena poroty a cena diváka) - nominace na NP JH. Účast na NP Jiráskův Hronov.

2010 - LDO ZUŠ, Iva Hercíková: Pět holek na krku, dramatizace a režie vedoucí Alena Paralčíková. Účast na KP Dětská scéna, Olomouc - nominace k přímému postupu na Dětskou scénu v Trutnově 2010. Účast na NP Dětská scéna, Trutnov.

2010 - Olga Hejná: Tonka a Zuzka, r. Alena Palarčíková. Účast na KP Dětská scéna, Olomouc.

2011 - Charmsovy bublinky, Wendy Guerra: Všichni odcházejí, r. Alena Palarčíková. Účast na KP Mladá scéna, Prostějov. Účast KP WP Prostějov.

2011 - Žerotín, K. H. Mácha: Pouť krkonošská, r. Alena Palarčíková a Ivana Němečková. Účast KP WP Prostějov.

2012 - DS Bertíci, Brian Jacques a kolektiv souboru: Prolhaný Henry, r. Alena Palarčíková. Účast na KP Dětská scéna, PODĚS, Olomouc - přímý postup celostátní Dětskou scénu do Svitav. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2013 - LDO 5. ročník I. stupně, Chris Pristley: Zimní řez, vedoucí Ivana Němečková. Účast na KP PODĚS, Olomouc. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2014 - ZUŠ Žerotín, 3. ročník II. stupně, Chris Pristley: Tři přání, vedoucí Zuzana Nováková. Účast na KP PODĚS, Olomouc.

2014 - ZUŠ „ŽEROTÍN“, Pokud se nevrátíte, pošleme někoho do nebes, r. Ivana Němečková, Alena Palarčíková. Účast na KP WP - uchází se o nominaci na CP MLADÁ SCÉNA 2014.

2016 - DS Bertíci, Iva Procházková, Alena Palarčíková, Tereza Havlíková a kolektiv: Nazí, r. Alena Pallarčíková, Tereza Havlíková a kolektiv souboru. Účast na KP WP, Prostějov a na KP Mladá scéna, Prostějov. Účast na KP Špíl-berg, Brno 2017.

2017 - ZUŠ – ŽEROTÍN, Sny, r. Ivana Němečková. Účast na KP WP, Prostějov - cena poroty za propracovanou výtvarnou stránku.

2019 - SAKÍNA, r. Ivana Němečková. Účast na KP Mladá scéna, Prostějov.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 267.

BRHELOVÁ, Eva. Vyladěná a rozezpívaná Dětská scéna v Trutnově. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 27 - 29.
Program přehlídky DS 2010.

CÍSAŘ, Jan: Meze Hronova 2010. Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 26 - 30.

DEJL, Jaroslav: Z poznámkového bloku předsedy poroty. DĚTSKÉ divadelní léto v Prachaticích 1993. Tvořivá dramatika 1993, č. 9.

DĚTSKÁ scéna - Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.-21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8-10.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 163.

DOLEŽAL,Tom: Region DĚTSKÉ SCÉNY 2006 na Hané - Olomouc 31.3.2006. Deník dětské scény Trutnov - 2006/0.

EXNAROVÁ, Alena: Svitavy, Dětská scéna 2012 - Co den dal - Prolhaný Henry. Deník Dětské scény, č. 4., str. 89, 12.6.2012. (viz Texty)

GALETKOVÁ, Hana: Jaké štěstí býti na Dětské scéně 2008! AS 2008, č. 4, s. 17-21.

GREGAR, Alexandr: Prostějovský Top Ten. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33 - 34.

HULÁK, Jakub: Dětské divadlo Olomouc 11.4.2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 17.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dětské divadelní léto 1991. AS 1991, č. 9, s. 6–7.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana – ROUBAL, Jan: K netradičnímu divadlu. Praha, Pražská scéna 2003, s. 128-129.

MACHKOVÁ, EVA: Tendence dětského a školního divadla v letech 1945-1989. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1992, s. 263-271.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Kaplická a předkaplická mozaika. Čs. loutkář 1985, č. 12, s. 272 - 274.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Divadlo hrané dětmi v roce 1993. Amatérská scéna 1993, č. 9, s. 5.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Výchova nebo divadlo? aneb Kaplická zajícologie. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 3-4.

PROVAZNÍK, Jaroslav - PALARČÍKOVÁ, Alena: Věra Pánková. Tvořivá dramatika 2001, č. 1.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Osmý PODĚS Olomouc – 14. – 15. 4. 2012 - Prolhaný Henry. Deník Dětské scény, č. 0., str. 24, 8.6.2012. (viz Texty)

RICHTER, Luděk. Most ´89. Čs. loutkář 1989, č. 9, s. 201 - 203.

RICHTER, Luděk: PODĚS 2010 - OLOMOUC. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

RICHTER, Luděk: Svitavy, Dětská scéna 2012 - Recenze - Prolhaný Henry. Deník Dětské scény, č. 4., str. 91, 12.6.2012. (viz Texty)

STROTZER, Milan: Faktografie 80. Jiráskova Hronova. Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 17 - 25.

ŠTEMBERGOVÁ, Šárka. Aby nejmladší nebyl poslední. Čs. loutkář 1986, č.10, s. 234 – 235.

ŠOTKOVSKÁ, Jitka: Mladá scéna podruhé v Prostějově. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 60 - 61.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17.-22.6.2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Olomouc, Dramatické oddělení LŠU Žerotín, O třescích a plescích, 1989
Olomouc, Dramatické oddělení LŠU Žerotín, O třescích a plescích, 1989
Olomouc, Kusy lidí, Lidé jsou spokojeni, 2010
Olomouc, Kusy lidí, Lidé jsou spokojeni, 2010
Olomouc, Kusy lidí, Mňága a Žďorp, A lidé jsou spokojeni, JH 2010
Olomouc, LDO ZUŠ Žerotín, ŠVAM & SPOLK, Četl jsem Tracyho Tygra, CP Jiráskův Hronov 1995
Olomouc, LDO ZUŠ Žerotín, ŠVAM & SPOLK, Četl jsem Tracyho Tygra, CP Jiráskův Hronov 1995
Olomouc, LDO ZUŠ Žerotín, ŠVAM & SPOLK, Četl jsem Tracyho Tygra, CP Jiráskův Hronov 1995
Olomouc, LDO ZUŠ Žerotín, ŠVAM & SPOLK, Četl jsem Tracyho Tygra, CP Jiráskův Hronov 1995
Olomouc, LŠU Žerotín, O třescích a plescích, 1989
Olomouc, Žerotín Kusy lidí, Lidé jsou spokojeni, 2010
Olomouc, Žerotín LDO LŠU, Správná věc, WP 1978
Olomouc, Žerotín ZUŠ, Hrdá Ajše, 2006
Olomouc, Žerotín ZUŠ, Hrdá Ajše, 2006
Olomouc, Žerotín, Lidé jsou spokojení, JH 2010
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Bertíci, Prolhaný Henry, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Bertíci, Prolhaný Henry, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Indiánské příběhy, 2007
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Zimní řez, CP Dětská scéna Svitavy 2013


Mapa působení souboru - Žerotín - LŠU / ZUŠ - LDO (lit. dram. obor) / Kusy lidí / Charmsovy bublinky / DS Bertíci

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Olomouc, Žerotín LDO LŠU, Správná věc, WP 1978
Olomouc, Dramatické oddělení LŠU Žerotín, O třescích a plescích, 1989
Olomouc, LŠU Žerotín, O třescích a plescích, 1989
Olomouc, Dramatické oddělení LŠU Žerotín, O třescích a plescích, 1989
Olomouc, LDO ZUŠ Žerotín, ŠVAM & SPOLK, Četl jsem Tracyho Tygra, CP Jiráskův Hronov 1995
Olomouc, LDO ZUŠ Žerotín, ŠVAM & SPOLK, Četl jsem Tracyho Tygra, CP Jiráskův Hronov 1995
Olomouc, LDO ZUŠ Žerotín, ŠVAM & SPOLK, Četl jsem Tracyho Tygra, CP Jiráskův Hronov 1995
Olomouc, LDO ZUŠ Žerotín, ŠVAM & SPOLK, Četl jsem Tracyho Tygra, CP Jiráskův Hronov 1995
Olomouc, Žerotín ZUŠ, Hrdá Ajše, 2006
Olomouc, Žerotín ZUŠ, Hrdá Ajše, 2006
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Indiánské příběhy, 2007
Olomouc, Kusy lidí, Lidé jsou spokojeni, 2010
Olomouc, Kusy lidí, Lidé jsou spokojeni, 2010
Olomouc, Kusy lidí, Mňága a Žďorp, A lidé jsou spokojeni, JH 2010
Olomouc, Žerotín Kusy lidí, Lidé jsou spokojeni, 2010
Olomouc, Žerotín, Lidé jsou spokojení, JH 2010
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Bertíci, Prolhaný Henry, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Bertíci, Prolhaný Henry, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Zimní řez, CP Dětská scéna Svitavy 2013


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.