Databáze českého amatérského divadla

Texty: Znojmo, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ZNOJMO o.Znojmo
Obr.: Městské divadlo, 1899-1900. Hilmera, s.212
1782-1784 z rozestavěné kaple klarisek vedle Oskarových kasáren divadelní sál, 1892 uzavřeno z technických důvodů. Poté se hrálo provizorně na scéně tzv. Bürgervereinshausu”. 1899 nové divadlo.

Hilmera, s.68-69, obr. s. 212

CČAD s. 18,19, 23, 29,138,175, 279, 281, 395
ZNOJEMSKÝ STROM POHÁDEK viz BČAD č. 1007
16. stol., školské div., německy: (s. 112)
1626 - 1737: divadelní činnost řádu jezuitů. (s. 350)
1724: divadelní činnost řádu premonstrátů. (s. 352)
1685: zpráva o pohyblivém jevišti (dekoraci) (s. 175)
DČD I.
1870 - 1932 - Ochotnické divadlo Besedy znojemské
1920 - 1937 - DTJ
1929 - 1933 - Dělnická akademie
1929 - 1934 - Lidové divadlo
1934 - 1937 - Pěvecký spolek Jaro
1921 - 1938 - DO Orla
1922 - 1938 - DO Sokola
1920 - 1927 - Hudební škola
1926 - 1932 - Svaz českých rotmistrů
1921 - 1926 - Národní jednota
1922 - 1938 - Spolek českých divadelních ochotníků
1945 - 1958 - sjednocení - Spolek div.ochot. Tyl - od 1951 ÚMDOČ při Spořitelně
1947 - Dělnická akademie
1948 - 1951 - Dramatický odbor soc.akademie
1949 - Reálné gymnazium
1951 - 1953 - DO ZK ROH Služba veřejnosti
1953 - 1954 - DO Domu osvěty
1955 - 1961 - DS ZK Motorpal
1955 - 1958 - DS OÚNZ - nemocnice
1957 - 1959 - DS Domu osvěty
1962 - Stálá divadelní scéna + AS Jihomoravského divadla
od 1983 při MěKS
1990 při Znojemské besedě, název souboru Rotunda
Zbořilová s.12 - 13.
Divadelní soubor Rotunda
1962 vznikl jako amat.soubor Jihomoravského divadla
1983 při Městské osvětové besedě
1989 při Znojemské besedě.
Odehrál 1000 představení, 85 premiér. Účast na nár.přehlídkách, JH
Osobnost - režisér Jiří Čapoun.
Spolupořadatel přehlídky Znojemský strom pohádek.
Lázňovská
In: Stoletá tradice...II. s.131.
Ve Znojmě se hrálo divadlo již v 18.století, ovšem německy. Češi začali hrát
1865-70, přesné datum není známé.
1870 zal. Beseda znojemnská. Tentýž rok si její členové postavili přenosné jeviště, které postavili v místnosti v Horní české ulici. Zde se hrálo až do
1882, kdy si postavili stálé jeviště v budově na Dolním náměstí. Na tu dobu to bylo velmi moderní zařízení. Po několikrát bylo obnovované. Hrálo se pravidelně.
1899-1900 bylo postavené kamenné městské divadlo. Od
1901 bylo najímáno i pro české hry,pokud v něm nehrálo stálé
německé divadlo.
Javorin s. 310
ZBOŘILOVÁ, Libuše: Sto let českého divadla ve Znojmě (1870 - 1970). Brno 1973, Dipl.práce FF MU, knihovna, SOA Znojmo
In: Divadlo na Moravě 3., s.112
1870 – 1901 provedli 118 her, z nich 50 od českých autorů. V dalších letech se počet českých autorů zvýšil. Hráli obvyklý repertoár. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 465 – 466.
Soutěž a přehlídka. OD 1959/7, s.162.
DS ZK Státní banka Strakonický dudák, úspěch ve Svitavách. Nyní Návštěva nepřichází /K.Stanislav/. Zájezdy. OD 1959/3, s.53.
Festival divadla malých forem. OD 1959/11, s.256.
Krajský festival malých forem
PROGRAM l. krajského festivalu malých forem divadelních souborů LUT, Znojmo 16. - 19. 5. 1959. Na uvítanou: A. Kuneš. Úvod M. Juránek. Znojmo, vl. n. 1959. 15 s.
Znojemský strom pohádek 1989 11 roč. In: Divadlo na Moravě 3., s. 20

Adresář 93: Amatérský soubor Jihomoravského divadla, Divadlo v kožichu, Klub loutkářek-učitelek MŠ, LS
1996 soubor Rotunda zrušil 1996 plánované představení absurdní komedie Kouzelná noc, které se mělo uskutečnit jako 87. premiéra souboru. Důvodem byla skutečnost, že autor hry, Polák S. Mrožek, vyžaduje autorský poplatek ve valutách a v takové výši, kterou prozatím Jihomoravské divadlo ve Znojmě nemá. (Rovnost-Znojemský deník, 17.02.1996)
DS Rotunda (Dotazník ÚLK 1999.)

OD 1962, č. 2, s. 46 (i foto), (M.Jurák). DS RK ZV Motorpal: Volný vítr (Dunajevský),

1958 NP Svitavy: DS Tyl Tyl: Strakonický dudák
1968 JH: Jihomoravské divadlo: Broszkiewicz: Konec knihy VI.
1971 JH : Gorkij: Měšťáci
1989 JH : Amat.soubor Jihomoravského divadla: Mrožek: Emigranti
1990 FEMAD: Čapoun: Strakatá komedie
1995 DT: DS Rotunda: Kohout: Ubohý vrah
K přehlédnutí zaslat p. Václav Beran
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':