Databáze českého amatérského divadla

Texty: Městské divadlo ve Znojmě 1900 - 2000 - 3.část, projekt divadla

Městské divadlo - III.část

V roce 1893 bylo k účasti na projektování nového divadla osloveno několik architektů z německého prostředí. Vedle firmy Hellmer&Felner to byl architekt Rudolf Klotz z Vídně a Ignaz Ungwer z polské Bělé nve Slezsku.

Celý následující rok se tu s větší, tu s menší aktivitou jednalo a dohadovalo o nejrůznějších otázkách, spojených s novostavbou divadla. Kromě řešení kardinální otázky, kterou bylo nalezení vhodných finančních zdrojů, to byla především přiměřená kapacita hlediště a zvláště problém nalezení toho nejideálnějšího pozemku. Z navržených sedmi parcel se největší diskuse strhla kolem lokality na Michalském náměstí, kde mělo v souvislosti s výstavbou divadla dojít ke zbourání historické budovy bývalého jezuitského gymnázia. Proti tomuto záměru byla v dubnu 1895 sepsána petice, podepsaná více než sto padesáti významnými znojemskými občany, kteří jako nejvhodnější místo doporučili pozemek na Salisově náměstí. Na základě této petice zamítla rada umístění divadla v historické zástavbě a soustředila se na dvě nejexponovanější parcely - první v Dolních sadech mezi dnešní ulicí Pontassievskou a náměstím Komenského, druhou pak na Salisově náměstí. Krom toho se začalo vážně uvažovat o variantě, počítající s přestavbou německého spolkového domu podle plánů dodaných vídeňským architektem Augustem Fesslerem. Přesto byli ve druhé polovině roku 1895 k projekčním pracím na novém divadle opět vyzváni architekti R. Klotz, I. Ungwer, Hellmer & Felner, k nim pak přibyl zmíněný August Fessler, nově architekti Franz Roth a Alexander Graf. Každý z nich postupně předkládal znojemskému zastupitelstvu různé varianty řešení, takže bylo možné vybírat od návrhů na menší scény pro zhruba 500 diváků (Hellmer & Felner, Fessler) až po velké budovy pro 1200 osob (Ungwer, Klotz). K jednání o definitivním výběru stavenistě byl v březnu roku 1898 přizván Ferdinand Felner, který se opět nabídl zdokonalit již existující projekty firmy a současně řídit stavební práce. V dubnu 1898 se konečně určilo místo ke stavbě v horní části Salisova náměstí, avšak o architektovi není ještě ani na podzim téhož roku rozhodnuto. O definitivní podobě nového divadla mezi sebou nakonec soupeří renomovaná firma Hellmer&Felner, vídeňský městský architekt F. Roth, autor vídeňského Raimund Theater, a Alexander Graf, jenž svých prvních zkušeností nabyl v ateliéru Hellmer & Felner a v té době společně s Franzem Krausem právě dokončoval vídeňský "Kaiserjubiläums-Stadttheater" (dnešní Volksoper), postavený při příležitosti padesátého výročí vlády Františka Josefa I.

Po doporučení výboru na výstavbu divadla byl nakonec znojemským zastupitelstvem 31. ledna 1899 vybrán projekt A. Grafa, jehož cenová nabídka na veškeré stavební práce neměla přesáhnout částku 250 tisíckorun. V květnu téhož roku dodal Graf prováděcí plány a projekty a v červnu bylo ofertním řízením rozhodnuto, že stavební práce bude vykonávat znojemský městský stavební inženýr Adolf Janisch. Záhy bylo započato s výstavbou, na níž se podílely z velké části znojemské firmy, částečně též specializované firmy z Vídně a z Brna. Závěrem roku 1899 již byla stavba pod střechou a v průběhu roku 1900 pokračovaly převážně odborné interiérové práce.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':