Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Uherské Hradiště

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Uherské Hradiště
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1882
1646-1748 div. činnost řádu jezuitů, využívali divadelní sál i otevřený prostor, např. 1653 na náměstí před kostelem hráli Trpělivý Job.
Od 1656 každý rok uváděli nějaké české představení mimo školu pro měšťanstvo. Hrávali také v rámci průvodů městem při výročích - např. Vysvobození dívky ze chřtánu drakova sv. Jiřím.
1695 zpráva o pohyblivém jevišti (dekoraci).
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek, dále viz Bibliografie DČD, Ron.)
--------------------------------------------
1862 vznikl ve městě Čtenářský spolek, mj. hudebně deklamátorské besedy.

1882 povolena Divadelní a pěvecká jednota, pravděpodobně působila pod názvem Tyl, rozpuštěna 1901.
1883 založen Akademický feriální klub Slovač.

1897 divadelní aktivity studentů.
1898 vznikl SDO, po 1900 ročně 3 hry. SDO činný i za okupace 1938-1945, nahrazoval zakázaný Sokol.

1903 zahájil Zábavní odbor Sokola, hrál i 1914-1918.
1923 založen DO Sokola, ročně 5-7 her a 2-3 jednoaktovky, reprízy i v okolních obcích. 1938 vítězství ve sletové div. soutěži sokolské župy Komenského.

Od 1914 Divadelní ochotnické sdružení, poslední zpráva 1920.

1918-1938 LD Sokola.

1919- 192x Dramaticko-kabaretní kroužek ochotníků Modrá lucerna.

20. léta DKr Pavouci, zřejmě při 27. pěším pluku.
V té době též Orel a DTJ.

1930 sídlo obvodu SDDOČ.

Po 1940 také DS.

1942 LD Učňovské besídky, žáci postavili scénu v Lidovém domě.

1943-1946 Vykřičník.

Po 2. svět. v. obnoveno LD Sokola, 1947 6 představení pro 1.061 dětí.

1946 OOR pořádala v místě loutkářskou školu.

1949 zah. Maňásková scénka.

1950 založen pionýrský maňáskový soubor Hadrníčci, činný i v 90. letech.
1954 v Osvětovém domě Loutkářský soubor Radost. Ročně kolem 40 představení.

1956-1957 vznikl DS Čapek ZK Strojíren první pětiletky sloučením tří nepravidelně hrajících kolektivů, později jako DS Čapek SZK ROH.
Vyrovnával se s konkurencí profesionálního Slováckého divadla, využíval pomoci jeho členů, např. výtvarníků Mil. Součka a Oldř. Rédy, režisérů H. Domese a K. Hoffmanna.

70.-80. léta Klub mladých autorů gymnázia, mj. ŠP 1978, 1980.

80. léta Recitační kolektiv gymnázia a MěDPM, 1982 na WP.

V 80. letech DRS a recitační kroužky mládeže LDO LŠU vedl profesionální herec Igor Stránský.

90. léta Loutkářský soubor MŠ (bez jména), 1991 účast ma LCH.

Stále působil Loutkářský souborS ODPM Hadrníčci, od poč. ved. Z. Hradská.

90. léta soubor Dohráli jsme ZUŠ Uherské Hradiště, 1996 O nich a o Alence, scéna a r. H. Nemravová, WP a JH.

St. Nemrava, od 80. let uč. LDO a od zač. 90. let ředitel ZUŠ, zejména práce s dětskými sólovými recitátory, v 90. letech organizátor regionálních přehlídek DRS, DDS a DLS.
V Literárně-dramatickém oboru pracuje několik souborů pod názvem souhrným názvem „Dohráli jsme“ (Hana Nemravová, Stanislav Nemrava).

1997 DrS ZUŠ, ved. St. Nemrava, I básně lze jíst (T. Přidal - St. Nemrava), účast na CP. 90. léta soubory ZUŠ pod různými názvy, např. Pes v akváriu, též na WP.
1995 založeno pohybové divadlo Facka v nedalekém Starém Městě (viz), působilo v UH, propojení prvků pantomimy, tance a hudby, ved. S. Sanža. Kromě spolupráce s dospělým DS práce s DDS a dětskými a středoškolskými recitátory.

2001 v kině Hvězda výstava Z historie a současnosti amatérského divadla v Uherském Hradišti.
2001 div. festival Žebřiňák.

1978 ŠP - Klub mladých autorů, Račte si vybrat
1980 ŠP - Klub mladých autorů, Vše, co potřebuješ k životu, je škola
1980 NP RSDH - DS Čapek SZK ROH, Těndrjakov: Noc po maturitě
1996 JH - Soubor Dohráli jsme ZUŠ, podle Carrolla: O nich a o Alence
1998 JH - Pohybové divadlo Facka, Sanža: Rumiště
1999 DT, ŠP - Soubor H.O. ZUŠ, Drábek: Jana z parku
2000 ŠP - DS ZUŠ, Nemrava, Weis: Dům o tisíci patrech

1985 NP DRRK - Mělník: Kol. II. r. LDO LŠU, Kainar - Stránský: Nevídáno, neslýcháno
1987 NP DRRK - Mělník: Recitační kroužek LŠU, Maršak: Jak šlo psaní kolem světa
1996 DSÚ - LDO ZUŠ, Saki - Nemravová: Nevhodná pohádka
1997 DSÚ - DRS ZUŠ, T. Přidal - Nemrava: I básně lze jíst
1998 DSÚ - MARY P., Artmann - Nemravová: anselm, antonie a kašpar
2001 DST - LDO ZUŠ, Šrut: Willy a chlupatec
2001 DST - LDO ZUŠ, Hercíková: Pět holek na krku
2002 DST – Dohráli jsme, Němcová: Naše Divá Bára

1982 WP - RK gymnázia a MěDPM, Waters: Vyber si svůj kus země
1983 WP - LŠU - Literárně-dramatický soubor, Písně staré Francie
1995 WP - Soubor ZUŠ, Nápravník: Všichni tři se třesou radostí
1996 WP - Dohráli jsme ZUŠ, podle Carrolla: O nich a o Alence
1998 WP - Pes v akváriu, Barnabe - Shakespeare: O Apoloniovi a Sille
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 200-204.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 199.

BRUNA, Otakar, MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA, s. 23, 77, 167, 170, 260, 382, 395; obr. s. 170: Ze hry J. Pokorného Noc, tajně provedené skupinou mladých ochotníků v Uherském Hradišti, duben 1945.

ČOUPKOVÁ: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Uherské Hradiště. Rkp. pro MČAD 1998. 18 14 s. Viz Místa/Okresy/Uherské Hradiště/Texty.
ČOUPKOVÁ, Jaromíra: Tradice ochotnického divadla v Uherském Hradišti. Zpravodaj města Uherské Hradiště 1995, č. 10, s. 18-20.

DĚJINY českého divadla I. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 175, 350.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 586-588.

POTYKA, Miroslav: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Uherské Hradiště. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Uherské Hradiště/Texty.

RAŠTICOVÁ, B.: Někdejší uherskohradišťské společnosti. Zpravodaj města Uherské Hradiště 1995, září, s. 10, 12.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SRP, Pavel: Informace pro MČAD- DS Čapek. Rkp. 1998. kART.

ŠUPKA, Pavel: Spolkový život v Uherském Hradišti v letech 1848-1918. Diplomová práce. Brno, FF MU 1993. 88 s.

VAŠÍČEK, Jiří; Slovácké divadlo a naši ochotníci. Slovácká jiskra. 23.10. 1963, Roč. 14, č. 43, s. 3,

ZERZÁŇ, K.: Z dějin sokolského divadla v Uherském Hradišti. Slovácko 1993, s. 199-206.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997, 10 s. kART.

Loutkové divadlo:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA, s. 146.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

Zprávy Loutkářského soustředění 1942, 1946, 1947, 1949.

Thalie 1897-8, č. 10, s. 80.
Archivy:
Archiv města Uherské Hradiště III:
Spolkové spisy Sokola 1892-1940, Spolku divadelních ochotníků 1893-1943, Divadelního a vzdělávacího kroužku Pavouci 1921 a Kabaretního sdružení Modrá lucerna 1919-1927.

Kronika LS Oblázek Krucemburk

Uherské Hradiště, Státní okresní archiv:
SDO: korespondence 1944-1949, plakáty. TJ Sokol: Zápisy ze schůzí zábavního odboru 1903-1913, Pamětní kniha dramatického odboru 1923-1929, Zprávy o činnosti jednotlivých odborů Sokola 1896-1952, Kronikářské zápisy 1922-1972, Plakáty a novinové výstřižky 1901-1950.

Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Uherské Hradiště
Časový rozsah: 1978-1989
Metráž: 0,30 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Hodnocení činnosti a rozbory hospodaření, jednotný plán kulturně-výchovné činnosti, plány práce, novinové výstřižky, vydané tiskoviny, promenádní koncerty, zápisy školské a kulturní komise MěstNV UH.
Archivní pomůcky: nejsou

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Uherské Hradiště, divadlo
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 200
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 201
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 202
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 203
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 204
Uherské Hradiště, Modrá lucerna, Kniha o kabaretu v Uherském Hradišti, obálka, 2010
Uherské Hradiště, Sokol, sokolovna, 191x


Mapa - Uherské Hradiště

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Uherské Hradiště, divadlo


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.