Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich, autor LD

Datum narození: 21.4.1885
Místo narození: Tučapy u Uher. Hradiště
Datum úmrtí: 9.9.1953
Místo úmrtí: Uherské Hradiště
Byl synem vesnického učitele.
V letech 1901-05 studoval na učitelském ústavu v Kroměříži.
Po vystudování učil na obecné škole ve Zlechově, poté v Buchlovicích, od roku 1916 na měšťanské škole v Bzenci a od roku 1918 v Uherském Hradišti.
Intenzivně se věnoval literární práci pro mládež. Psal verše, povídky z prostředí rodného kraje, popularizující práce věnované českým osobnostem kultury, výtvarného umění a historie. Zabýval se také bibliofilií, byl členem Moravského kola spisovatelů, působil také jako městský knihovník.

V dětství hrál loutkové divadlo na domácí loutkové scéně. Později si uvědomil velký význam loutkového divadla v kulturní výchově dětí a začal psát hry pro dětské publikum. Vzdálen od středisek intenzivního loutkářského ruchu, hledal model moderní loutkové hry,vycházející z podmínek malých domácích loutkových divadel.
V době, kdy v loutkářské literatuře převažovaly adaptace pohádek, kladl důraz na tematickou rozmanitost. Ve hře Polykrates zpracoval antický námět, v Panu Rinaldu a Reginaldu parafrázoval středověký rytířský příběh. Ve hře Zbojníci v lese Durýnském vycházel z pověsti o Jánošíkovi a pokusil se i o hru ze současnosti (Inženýr Robur).
Značnou pozornost vyvolaly jeho přepisy Shakespearových her pro loutkové divadlo (Zimní pohádka, Kupec benátský, Sen noci svatojanské, Hamlet, Král Lear). Určil je pro dětské publikum, což ho vedlo nejen ke krácení a zjednodušení her a připsání postavy dětmi oblíbeného Kašpárka, ale i k některým významným zásahům do vyznění her (např. nahrazení tragického závěru Krále Leara smírným koncem). Rovněž určení těchto her pro malá rodinná divadélka, ho nutilo respektovat jejich provozní podmínky. Omezující účinky těchto skutečností se ukázaly zejména ve srovnání s úpravami Shakespearových her, které provedl V. Zákrejs, jenž se snažil nejen o dramaturgické, ale i o inscenační výboje.
Mnohem zdařilejších výsledků dosáhl v drobných loutkových pohádkách pro nejmenší děti (mj. O Budulínkovi, O Smolíčkovi). Snažil se, aby se hry daly hrát na rodinných divadélkách a malých ochotnických scénách a také aby je mohly hrát přímo děti.Oproti těžkopádným dramatizacím
s komplikovanou fabulí, jež v té době převládaly, vynikla jeho snaha zachovat půvab jednoduchého příběhu a nevyumělkovaným dialogem s ohlasem lidové poesie se přiblížit dětskému vnímání.
V tomto ohledu se stal u nás průkopníkem divadelní tvorby pro nejmenší děti.
Bibliografie:
DUBSKÁ, Alice: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. 2005.

Autorské práce:
Anička bojovnice (loutková hra, 1919)
Brněnský drak (loutková hra, 1920)
Desítka her pro maličké (loutkové hry, 1925)
Don Quijote (loutk. hra,1930)
Inženýr Robur (loutk. hra, 1917
Loutkové hry ze Shakespeara - Malé divadlo Globe (loutkové hry, 1917)
Pan Rinald a Reginald (loutk. hra,1916)
Polykrates (loutk. hra,1916)
Šestipramenný svazeček loutkových her (loutk. hry, podepsáno B. M. Beneš, 1916)
Tři stíhohry (loutk. hra, 1922)
Turek a krásná Katarinka (loutková hra, 1919)
Zbojníci v lese Durýnském (loutková hra, 1917, 1935 pod názvem Jánošík)

Za Kašpárkovou rolničkou, Loutkář 1936/37, s. 2-4, 22-5, 39-43, 57-60, 71-4, 86-9, 102-105, 136-140


Životopisné:
BEZDĚK, Zdeněk: Dějiny české loutkové hry do roku 1945, 1983, s.46-48

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 312, 338, 377.

ČECHOVA OLOMOUC. Publikace k II. festivalu amatérských loutkářských souborů Čechova Olomouc. Red. KOBZA, František, kresby CINYBULK, Vojtěch. Olomouc, OKS a PKO - spolupráce Ostrava, KKS 1975. 16 s. In: BEZDĚK, Zdeněk: Tři moravští autoři loutkových her: BUCHLOVAN-Beneš Bedřich - STOKLAS, Eugen - ČECH, František.

CINYBULK, Vojtěch: Loučíme se s B. Buchlovanem, Československý loutkář 1953, s. 232-5

HALÍK, J.: Cizí literární motivy v loutkových hrách B. Beneš-Buchlovana, ČsL 1959, příloha č. 3.

KOBRLE, K.: Šestipramenný svazeček loutkových her B. M.Beneše, Loutkář 1, 1917 s. 155

MATHESIUS, Vilém: Shakespeare na loutkovém divadle, Loutkář 2, 1917/18, s. 6-8.

os, pš: Bedřich Beneš Buchlovan, Lexikon české literatury 1, Praha1985, s. 194-94

P.Š: 65 let Bedřicha Beneše Buchlovana, Marginálie 1950;

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Beneš_Buchlovan_Bedřich

Obrázky:
Československý loutkář 1953, s. 233, civilní portrét.

Související Organizace

Související Obrázky

BUCHLOVAN, Beneš Bedřich, autor loutkových her
Liberec, Sokol, Bedřich Beneš Buchlovan


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Liberec, Sokol, Bedřich Beneš Buchlovan