Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ZUŠ / pobočka Staré Město / Dohráli jsme / Dr.Ámo / VRZ / Hlava na papírové trubce Peapaperiputki / La Grimace / Pytel blech / Příležitostný recitační sbor ÚMYSL DOBRÝ

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1995
Působení: 199x, 200x, 201x, 202x
V Literárně-dramatickém oboru pracuje několik souborů pod souhrnným názvem „Dohráli jsme“ (Hana Nemravová, Stanislav Nemrava).
Na ZUŠ - pobočka Staré Město - vede LDO Irena Cigánková.

1995 - Milan Nápravník: Všichni tři se třesou radostí, účast na WP.
1996 - Saki: Nevhodná pohádka (z knihy Léčba neklidem). Režie Hana Nemravová. Účast na CP Dětská scéna Ústí nad Orlicí.
1996 - Lewis Carroll: O nich a o Alence, r. Hana Nemravová. Účast na CP Jiráskův Hronov.
1997 - I básně lze jíst, pásmo z textů Tomáše Přidala sestavil a r. Stanislav Nemrava a kolektiv.
1998 podle Ilji Hurníka: Čert s houslemi, podle Jonathana Swifta: Gulliver, podle H. Ch. Andersena: Stín, z poezie H. C. Artmanna: Anselm, Antonie a Kašpar, r. Hana Nemravová. Účast na oblastní přehlídce Dětské scény v Hluku, doporučení do širšího výběru na NP.
1999 David Drábek: Jana z parku, r. Hana Nemravová, doporučení k účasti na NP Divadelní Třebíč, Viliam Klimáček: Marie Sabina.¨
2000 - volná dramatizace Jana Weisse: Dům o tisíci patrech. Doporučení na NP na 1. místě na FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč, měl premiéru 13. 3. 2000 na Třešťském divadelním jaru.
2001 Willy a chlupatec, podle Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné americké pohádky převyprávěl Pavel Šrut, r. Hana Nemravová.
2002 - vlastní dramatizace knihy A. Grina Jessie a Morgana. Oko mrtvého, Dlouhá pouť, Prevít, r. Hana Nemravová. Účast KP Dětská scéna. Ten, kdo tě miluje, r. K. Hofmanová. Účast KP Dětská scéna. Naša Divá Bára, r. Hana Nemravová. Nominace na CP Dětská scéna.
2003 - P. Kohout: Hodina tance. Účast na Náchodské Prima sezoně a na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla - ocenění Haně a Stanislavovi Nemravovým za divadelní svěží zpracování Kohoutovy předlohy - doporučení na JH na 3. místě. R. Bradbury: CECY. Nominace na WP. Puškin podle předlohy Zdeňky Bezděkové: Leni, r. Hana Nemravová. Účast KP Dětská scéna. Čarodějky, r. Klára Hofmanová. Účast KP Dětská scéna. Podle Daisy Mrázkové a scénáře Luďka Richtera: Netopýři, r. Marie Kelllerová. Účast KP Dětská scéna.
2003 - NAŠA DIVÁ BÁRA. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.
2005 - Dea Loherová: Modrovous – naděje žen. Účast NP DT.
2005 - M Alexandr: Hrob ve sklepě a H. Nemravová: Strašidelný dům.
2006 - Zd. Bezděková: Říkali mi Leni, scénář a režie Hana Nemravová, Aucassin a Nicoletta, překlad Hanuš Jelínek, scénář a režie Hana Nemravová a soubor. Účast na WP.
2007 - podle Williama Shakespeara Hana Nemravová: ...aneb Romeo a Julie, r. Hana Nemravová. Účast CP Dětská scéna. Podle Josefa Škvoreckého Hana Nemravová a soubor: Z deníku Josefa K., žáka II. B, r. Hana Nemravová. Účast CP Dětská scéna. Casa triste del seňor Lorca, vycházející z díla Federica G. Lorcy Dům Bernardy Alby. Účast na KP Opona Nový Jičín. (VRZ) FALEŠNÝ AUTOSTOP – M. Kundera, scénář: Radmila Mrázová. Účast WP.¨2007.
2008 - Casa triste del señor Lorca. Účast Prima sezóna/Šrámkův Písek, KP. Z KP Divadelní jarmark, Brno pro nemoc odvoláno.
2008 - DRAM a ŤÁK, Petr Nikl: Zdlouhavá pohádka. Účast KP Žebřiňák, Uherské Hradiště. Doporučení na 4. místě na CP Trutnov.
2008 - DrÁmo, Petr Nikl: O stonožce, která zakopla. Účast KP Žebřiňák, Uherské Hradiště.
Soubor pod názvem DOHRÁLI JSME:
2009 - Jiří Holub: Markéta byla rychlejší, režie a dramatizace vedoucí souboru Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna, Uherské Hradiště - cena poroty Haně Nemravové za hledání zajímavých a závažných témat v dětském divadle.
2009 - Zdeněk K. Slabý: O princezně a pirátech, dramatizace a režie vedoucí souboru Radka Mrázová. Účast na KP Dětská scéna, Uherské Hradiště.
2009 - Samuil Maršak: Zavazadlo, dramatizace a režie vedoucí souboru Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna, Uherské Hradiště.
2009 - P. Danzingerová: Ambra, dramatizace a režie vedoucí souboru Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna, Uherské Hradiště.
2009 - Arnošt Goldflam: Krvavá historie, dramatizace a režie vedoucí souboru Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna, Uherské Hradiště.
2009 - Holky na zabití, dramatizace a režie vedoucí souboru Radka Mrázová. Účast na KP Dětská scéna, Uherské Hradiště.
2009 - Vlčí řasa, režie a dramatizace vedoucí souboru Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna, Uherské Hradiště.
2010 - Dr.Ámo, Veveřák, slon a mravenec. Účast na KP Žebřiňák Dětská scéna, Uherské Hradiště - čestné uznání za inscenaci.
2010 - Dr.Ámo, Tatínek a zlí bacilové, vedoucí Radmila Mrázová. Účast na KP Žebřiňák Dětská scéna, Uherské Hradiště.
2010 - Dohráli jsme, Shake bar D. aneb Život a dílo aneb Cokoliv chcete vědět o Shakespearovi a báli jste se zeptat, dramatizace a režie vedoucí Hana Nemravová, výprava soubor. Účast na KP Žebřiňák Dětská scéna, Uherské Hradiště - doporučení k přímému postupu na celostátní přehlídku Dětská scéna 2010. Účast na NP Dětská scéna, Trutnov.
2011 - Dohráli jsme, Viola Fischerová: Co vyprávěla Dlouhá chvíle; Adèle Gerasová: Ordinace pro panenky; Martin Kolář: Kousek Leslie Wildové, vedoucí Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák, Uherské Hradiště - cena Haně Nemravové za originální dramaturgický výběr.
2011 - ZUŠ, Betty MacDonaldová: Paní Láry Fáry, vedoucí Irena Cigánková. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák, Uherské Hradiště.

2012 - ZUŠ pobočka Staré Město, Jiří Tafel: Podezřelý kouzelník, vedoucí souboru Irena Cigánková. Účast na KP Divadelní festival Žebřiňák Dětská scéna, Uherské Hradiště.
2012 - Dohráli jsme, R. Bradbury: CECY. Účast na KP WP Uherské Hradiště - nominace na CP WP.

2013 - Dr.Ámo, Roald Dahl: Zázračná medicína, vedoucí Radka Mrázová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2013 - Dr.Ámo (mladší, prvostupňová skupina souboru), Kuba. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2013 - Dohráli jsme (mladší skupina), podle povídky Zuzany Frantové: Noční bojovka a podle románu Dýchej Anne-Sophie Brasmeové: Všechno a nic, vedoucí Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2013 - ZUŠ, Hlava na papírové trubce Peapaperiputki, Obrazy ze života Ilji Muromce, vedoucí Stanislav Nemrava. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2014 - Dr.Ámo, Daisy Mrázková: Nádherné úterý, r. Radmila Mrázová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2014 - Dohráli jsme, souborová práce: Co se mi honí, vedoucí Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák - cena přehlídky.

2014 - Dohráli jsme, dramatizace části románu Charlote Brontëové Jana Eyerová: O Janě E., vedoucí Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák - návrh na přímou nominaci na Dětskou scénu ve Svitavách. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2015 - Dohráli jsme (skupina starších žáků a žákyň), japonská pohádka: O kameníkovi Jošim, vedoucí Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2015 - Dohráli jsme (část skupiny starších žáků a žákyň), místní pověst: Pravdivý příběh o Hildegardě aneb Kterak hrad Buchlov k Černé paní přišel, vedoucí Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2015 - Dohráli jsme (nejmladší část souboru), pohádka: O Smolíčkovi Pacholíčkovi, vedoucí Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2015 - Dr.Ámo, předloha Antoine de Saint-Exupéry: Princům vstup zakázán, vedoucí Radmila Mrázová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2015 - Dohráli jsme, O kameníkovi Jošim, vedoucí Hana Nemravová. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2016 - La Grimace, soubor a Radka Mrázová U Pierra, vedoucí souboru a režie Radmila Mrázová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák - doporučení na 1. místě do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2016 - Dohráli jsme, Kitty Crowther: Návštěva malé smrti, vedoucí souboru, dramatizace a režie Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák - inscenace získala cenu přehlídky.

2016 - Dohráli jsme, W. Shakespeare: Dcery Macbethovy, vedoucí souboru, dramatizace a režie Hana Nemravová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák.

2016 - LDO ZUŠ, Jiří Horák: Bílá labuť, vedoucí souboru a režie Roman Švehlík. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák - doporučení na 3. místě do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna.

2016 - Peapaperiputky, Alexandre Dumas: Dartaňan, vedoucí souboru, scénář a režie Stanislav Nemrava. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák - doporučení na 2. místě do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna.

2016 - Hana Nemravová podle předlohy Yvette Nolanové (Jobova žena aneb Grace požehnaná): Grace, r. Hana Nemravová. Účast na CP Wolkrův Prostějov.

2017 - Pytel blech, pásmo básní Karolíny Kamberské: Co se děje před usnutím, vedení Radmila Mrázová. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák - ocenění za dobrý start k velkému divadlu.

2018 - Dohráli jsme, Tak trochu Maryša. Účast na KP Špíl-berg, Brno - ocenění za herecký výkon Lucii Korvasové - doporučení do programu CP Mladá scéna. Účast na CP Mladá scéna, Ústí nad Orlicí - ocenění souboru za práci s jevištním obrazem.

2018 - Příležitostný recitační sbor ÚMYSL DOBRÝ, Lenny Bruce: Udělat je sloveso, se je zájmeno, r. Hana Nemravová. Účast na CP Wolkrův Prostějov.

2018 - mladší žáci, Zdeněk K. Slabý: O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc; starší žáci, Zuzana Frantová: Noční bojovka. Účast na KP Dětská scéna, Uherské Hradiště - obě inscenace.

2019 - Dohráli jsme, Tak trochu Sen noci svatojánské. Účast na KP Špíl-berg, Brno - doporučení na CP Mladá scéna.

2019 - soubor Divadlo Brod a spolek ZUŠ Uherský Brod, dramatizace knihy Marka Twaina: Dobrodružství Toma Sawyera, vedoucí a režisér Roman Švehlík. Účast na KP Dětská scéna Žebřiňák - lektorský sbor ocenil dětské herecké výkony.

2019 - DS Čapek a DS Dohráli jsme, podle W. Shakespeara: Veselé paničky Windsorské, r. Hana Nemravová. Premiéra leden 2019 na Malé Scéně Slováckého divadla UH.

2020 - DS Čapek a DS Dohráli jsme, Gabriela Preissová: Jenůfka, r. Hana Nemravová. Účast na KP Valašské křoví, Slavičín - termín přehlídky ZRUŠEN. Účast na CP Divadelní Piknik, Volyně 2021. Účast na KP Valašské křoví, Slavičín 2021 - čestné uznání souboru za inscenaci, doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně 2021.

2020 - Dohráli jsme, autor předlohy Viktor Dyk: Krysař, r. Hana Nemravová. Účast na KP WP Uherské Hradiště - nominace na CP WP. Účast na CP Wolkrův Prostějov.

2020 - Příležitostný recitační sbor Úmysl dobrý, N³, r. Hana Nemravová a soubor. Účast na KP WP Uherské Hradiště - nominace na CP WP. Účast na CP Wolkrův Prostějov.
Bibliografie:
AS 2002, č. 2, s. 31, A.B.

BRHELOVÁ, Eva. Vyladěná a rozezpívaná Dětská scéna v Trutnově. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 27 - 29.
Program přehlídky DS 2010.

DEJL, Jaroslav: Žebřiňák ve Véskách. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

DEJL, Jaroslav: Dětský divadlení festival „Žebřiňák“ Vésky u Uherského Hradiště - 3. - 4. 4. 2012 - Podezřelý kouzelník. Deník Dětské scény, č. 0., str. 27, 8.6.2012. (viz Texty)

DENÍK Dětské scény 1997. Č. 1–9. Šéfred. SVOBODA, Radim.

DĚTSKÁ scéna ´97. Tvořivá dramatika 1997, č. 2.

DĚTSKÁ scéna - Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.-21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8-10.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2005. AS 2005, č. 3, s. 8-17. (viz texty).

HULÁK, Jakub: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – ŽEBŘIŇÁK 6. – 7. DUBNA 2011 - Co vyprávěla Dlouhá chvíle; Ordinace pro panenky; Kousek Leslie Wildové. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)

HULÁK, Jakub: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – ŽEBŘIŇÁK 6. – 7. DUBNA 2011 - Paní Láry Fáry. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)

Krajská přehlídka dětského divadla Uherské Hradiště 15. - 16. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 20 - 21. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).
DIVADELNÍ FESTIVAL ŽEBŘIŇÁK 15.-16.4.2009 – závěrečná zpráva (internet http://www.zusuh.cz/?topic=divadelni-festival-zebrinak-15-16-4-2009).

NEMRAVA, Stanislav: Divadelní festival Žebřiňák Uherské Hradiště 15.–16. 4. 2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 20.

PELÁN, Jiří: Divadelní festival ŽEBŘIŇÁK ... AS 2005, č. 2, s. 54-55.

PLESNÍKOVÁ, Bohumila: Divadla, 3. - 4. 4. 2003. Deník dětské scény 2003/0.

RICHTER, Luděk: Dětská scéna v Uherském Hradišti - 2002. Deník dětské scény 2002/0.

RODRIGUEZOVÁ, Veronika: Divadelní jarmark v Brně. Amatérská scéna, 2008, č. 2.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6. Foto Hodina tance.

TOMAS, Karel: Na Břeclavském písečku podruhé - 17.-18.4.1998. AS 1998, č. 3, s. 13-14.TOMAS, Karel: Na Břeclavském písečku podruhé - 17.-18.4.1998. AS 1998, č. 3, s. 13-14.

ULRYCHOVÁ, Irina: Příběh s dětským hrdinou v divadle hraném dětmi. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 36-44.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětská scéna ´99. Tvořivá dramatika 1999, č. 2.

WOLKRŮV Prostějov, 50. celostátní festival poezie Prostějov. (internet)
STRAŠÁKOVÁ, Olga, Krajské kolo recitační soutěže v Uherském Hradišti. AS 2003, č. 2, s. 58.
Archivy:
Videozáznam představení O nich a o Alence na JH 1996 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Jana z Parku na DT 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Texty

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Nemravová Hana, ZUŠ Uherské Hradiště, 2005
Stanislav Nemrava, ZUŠ Uherské Hradiště, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme ZUŠ, Modrovous - naděje žen, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme ZUŠ, O nich a o Alence, 1996
Uherské Hradiště, Dohráli jsme ZUŠ, Strašidelný dům, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, Modrovous - naděje žen, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, Modrovous - naděje žen, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, Modrovous - naděje žen, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, Aucassin a Nicoletta, 2006
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, O nich a o Alence, 1996
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, O nich a o Alence, WP 1996
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, O nich a o Alence, WP 1996
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, O Viktorce, 2005
Uherské Hradiště, ZUŠ Dohráli jsme, ..aneb Romeo a Julie, 2007
Uherské Hradiště, ZUŠ Dohráli jsme, Z Deníku, 2007
Uherské Hradiště, ZUŠ, Dohráli jsme, Joši, CP Dětská scéna Svitavy 2015
Uherské Hradiště, ZUŠ, Dohráli jsme, O Janě E., CP Dětská scéna Svitavy 2014
Uherské Hradiště, ZUŠ, Jana z Parku, 1999
Uherské Hradiště, ZUŠ, La Grimace, U Pierra, CP Dětská scéna, Svitavy 2016
Uherské Hradiště, ZUŠ, La Grimace, U Pierra, CP Dětská scéna, Svitavy 2016


Mapa působení souboru - ZUŠ / pobočka Staré Město / Dohráli jsme / Dr.Ámo / VRZ / Hlava na papírové trubce Peapaperiputki / La Grimace / Pytel blech / Příležitostný recitační sbor ÚMYSL DOBRÝ

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nemravová Hana, ZUŠ Uherské Hradiště, 2005
Stanislav Nemrava, ZUŠ Uherské Hradiště, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, O nich a o Alence, 1996
Uherské Hradiště, Dohráli jsme ZUŠ, O nich a o Alence, 1996
Uherské Hradiště, ZUŠ, Jana z Parku, 1999
Uherské Hradiště, Dohráli jsme ZUŠ, Modrovous - naděje žen, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, Modrovous - naděje žen, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, Modrovous - naděje žen, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, Modrovous - naděje žen, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, O Viktorce, 2005
Uherské Hradiště, Dohráli jsme ZUŠ, Strašidelný dům, 2005
Uherské Hradiště, ZUŠ Dohráli jsme, ..aneb Romeo a Julie, 2007
Uherské Hradiště, Dohráli jsme, Aucassin a Nicoletta, 2006
Uherské Hradiště, ZUŠ Dohráli jsme, Z Deníku, 2007
Uherské Hradiště, ZUŠ, Dohráli jsme, O Janě E., CP Dětská scéna Svitavy 2014
Uherské Hradiště, ZUŠ, Dohráli jsme, Joši, CP Dětská scéna Svitavy 2015
Uherské Hradiště, ZUŠ, La Grimace, U Pierra, CP Dětská scéna, Svitavy 2016
Uherské Hradiště, ZUŠ, La Grimace, U Pierra, CP Dětská scéna, Svitavy 2016


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.