Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hradec Králové

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1637
1637 první české představení v kostele sv. Antonína na Mýtském předměstí, hra o narození Páně. Hrálo se pak každý rok v kostelích a ve školách.
Hrály též mariánské družiny, které vznikly při gymnáziu. Jedna latinská, druhá česká. Své hry zpočátku předváděli členové družin jen na Velikonoce. Hrálo se nejprve v kostele sv. Antonína na Slezském Předměstí a po zničení kostela Švédy roku 1645 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí.

1665 při intronizaci prvního královéhradeckého biskupa Matouše Ferdinanda Sobka scénka v latině a češtině pod názvem Zasnoubení pravé víry.
1668 zřídili jezuité zvláštní div. síň, první divadlo ve městě.
Týž rok studenti sehráli hru Sv. Václav, střídavě česky a latinsky až do 1766, kdy bylo pořádání her zakázáno.
(Podrobněji Bartušek s. 132-137; Mikan, J.: Jezuitské divadlo..., s. 3-32; Němeček, J.: Jezuitské gymnázium..., s. 164-165.)
-----------------------------------

1790 důstojnické ochotnické divadlo, hráli i měšťané.
1791 hrála část měšťanů " v neděli křížovou" též v české řeči.
1796 si ochotníci zřídili pro představení v německé řeči(?) stálé divadlo v domě čp. 126 U zlatého orla.

1819 příchod V. K. Klicpery; společně s vydavatelem Janem Hostivítem Pospíšilem a profesorem kněžského semináře Josefem Liboslavem Zieglerem prosadili u ochotníků divadlo v české řeči.

1838 divadlo U zlatého orla přestavěno a znovu zřízeno, oponu a dekorace (20 kusů) maloval malíř Mössner.

1868 Divadelní jednota ochotnická (JDO, později SDO), od 1901 název Klicpera
1868-1894 Studentské divadlo v Boromeu.

1878 akademický spolek Dobroslav.

18xx Dámský odbor Ústřední Matice školské
188x Živnostensko-čtenářská jednota

1880 Sokol.
1881 postavili ochotníci arénu.
1883 hráli Divadelní ochotníci Živnostensko-čtenářské jednoty.
1883-84 bratři Nejedlí z Bydžova vymalovali divadlo na náklad DJ. Klicpera: strop, foyer, chodby (Port)
1885 postavení dnešního Klicperova divadla.
Robert Holzer, malíř ND maloval dekorace a zprostředkoval prodej 30 dekorací z Prozatímního (Port).
1885 Čtenářsko ochotnická jednota dělníků na Pražském Předměstí.
1889 Zábavní spolek Svornost .

V 90. letech působil spolek Neruda, jehož zábavní odbor hrál Odi.
1897 Beseda Komenský.
1898 Dětský soubor Václava Čtvrtečky.

1901-195x Jednota divadelních ochotníků Klicpera
1907 Dramatické sdružení Tyl.
1909 Dělnictvo Sociální demokracie.

DS soc. demokracie
Řemeslnická beseda,

191x DrO Orel.
1913 Dámský výbor obecné kuchyně.
1919 Le Rire.

1922 DS dělnický,
1925 DS čs. socialistů Lumír,
1927 Lidová scéna.
1929 Kovodělníci.

1930 Lidové divadlo.
1930 Orel.
1930 Sportovní klub.
1930 Živnostensko obchodnická strana středostavovská.
1930 Národní demokraté.
1930 Strana lidová.
1930 Dělnické divadlo.
1930 Mariánská družina dívek.
1930 Matice školská, LD.
1930 Národní socialisté.
1931 Svaz československého důstojnictva.
V pol. 30. let členové Tyla vybudovali v Jiráskových sadech Tylovo městské divadlo,


1944 Divadelní kroužek O. S. P..
1947-1950 Mladá scéna ČSM

1951 2. střední škola.
1951 2. národní škola.
1951-1961 Lidová opera.
1952 Jirásek, ZK ROH poštovních zaměstnanců.
1952 Jirásek, ZK ROH sklářský ústav.
1953-1966 DO Rudá hvězda, příslušníci Sboru národní bezpečnosti.

1961-1977DS Kulturního domu ROH
1961-1980 DS Koruna

1972-1982 Kaleidoskop
1978-1983 Rozmarýnek, vlastní úpravy pohádek, hrál v Koruně.
Divadlo poezie
1979-1985 Studio PH při PF.

1982 Vysokoškolský rec. soubor PF
1985 Ars (amat. rec. studio) PdgF


197x, 198x Divadelní dílny Krajské kulturní středisko, Lidová konzervatoř
199x VSVD - Volné sdružení východočeských divadelníků
Středisko amatérské kultury Impuls.

1999 - Jesličky při ZUŠ Na Střezině

Loutkové divadlo
188x s loutkami (40 cm) hrával v Dlouhé ulici U Škabradů Jar. Hájek.
1900 koupil divadlo Sokol, hrálo se v sokolovně, během 1. svět. v. činnost ustala.
192x hrál pravidelně na nábřeží (manželé Čepkovi),

1921 získala DTJ darem LD, na něm hrála v Dělnickém domě na Střelnici.

Orel LD hrál v orlovně.

Studenti Rašínova gymnázia LD 1931

Další loutkářské soubory
195x LS ZK ZVÚ (Závodů Vítězného února) v ZK Koruna
195x LS v KDO na Střelnici
195x vojenský LS v Adalbertinu
195x LS gymnázia J. K. Tyla
1981 vznikl LS HAM, učitelek MŠ, H. Procházkové a M. Brůnové.

Loutkářské soubory Jesliček
1990 ved. Ir. Truhlářová.
Od 1991 vede J. Polehňa
Každoročně se zúčastní LCH.

HAD LS
1979 zal. při PKO v Adalbertinu
Častý účastník národních přehlídek
2001 sponzorem Hradecká kult. a vzděl. společnost.

1991 HAM, loutkářský soubor, vedoucí Hana Procházková.

POLI
1992 vzniklo Soukromé loutkové divadlo POLI, dvojice J. Polehňa a D. Illich, vlastní úpravy pohádek a her,

Biskupské gymnázium LD
LD Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína

DNO

2006 Královéhradecké Hudební divadlo dětem připravilo na 6.5. slavnostní křest nového CD nazvaného Ta naše písnička aneb Postavím si domeček.
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 132-137.

BEK, Josef - HOŘEC, Petr: Každý den radost. Praha, Baronet 1994, s. 267, 273-274.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac, Jan Císař a kol. Praha, Ipos-ARTAMA 1998, s. 29, 45, 47, 49, 50, 51, 59, 60, 64, 68, 77, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 158, 167, 169, 186, 191, 193, 194, 198, 205, 207, 216, 261, 314, 354, 357, 360, 362, 368, 369, 374, 384, 391, 392, 393, 403, 404, 405; obr. s. 88: Dekorace k Vrchlického a Fibichovu melodramatu Smír Tantalův. Sdružení Tyl Hradec Králové, 1913; s. 120: Shakespearův Othello v provedení spolku Klicpera Hradec Králové, r. M. Hruška, 8. a 9. prosince 1923; s. 131: Offenbachův Orfeus v podsvětí. Klicpera Hradec Králové, r. B. Stein, 16., 17. a 22. listopadu 1930; s. 357: Inscenace dadaistické poezie z textů R. Huelsenbecka nazvaná Kdo nevidí tlusté ďábly, jak si mastí ryšavé vlasy. Sdružený kabaret Poslyš, sestřičko, Hradec Králové, režie a scénář René Levínský Na snímku v popředí Ema Zámečníková a René Levínský, 1991; s. 361: A. P. Čechov: Pavilon č. 6. Jesličky, Hradec Králové, dramatizace a r. Josef Tejkl, 1996; s. 367: Parodie na módní velkomuzikály Macheath K. Superstar aneb Žebrácká opera souboru Jesličky z Hradce Králové, 1997.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995. kART.

ČERNÝ, František: Klicperova léta hradecká. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 33-38.

ČERNÝ, František: Lucerna stále svítící. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 210.

DĚJINY českého divadla I. – IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968.
I. díl, s. 350;
II.díl, s. 181, 185, 194, 290, 296, 299, 308, obr. s. 182: Cedule k ochotnickému představení Štěpánkovy hry Čech a Němec 1819, s. 292: Vstupenka na představení Královéhradeckých ochotníků (pol. 19. stol.), s. 294: Opona královéhradeckých ochotníků s pohledem na Hradec Králové (T.Mössner, 1838);
III. díl, s. 178, 451, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 464, 465, 466, 470;
IV. díl, s. 185, 544; obr. s. 186: Výjev ze Shakespearova Othella, DS Klicpera 1923.

DIVADLO v Hradci Králové - tradice a současnost. Hradec Králové, Klicperovo divadlo a Muzeum východních Čech 1993. 16 s. kART.

DVOŘÁK, Martin: O jeho práci: Hromada 1997, č. 17, s. 20.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty

GYÖRGYOVÁ, Bohumila: O její práci: Hromada 1995, č. 13, s. 387; 2000, č. 28, s. 46.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 62.

KLICPEROVO divadlo v Hradci Králové. Ratibor 1887/88, č. 12, s. 145.

KREJČA, Vl.: K 160. výročí ochotnické činnosti v Hradci Králové. OD 1956, s. 261.

KŘEPELKA, Karel: Historie ochotnického divadla v okrese Hradec Králové. Hradec Králové, OKS 1983. 96 s. MVČ Hradec Králové.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 141.

LELEK, Břetislav: O jeho práci: Hromada 1995, č. 14, s. 418; 2000, č. 28, s. 47.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895.

MIKAN, Jaroslav: Divadlo a hudba v Hradci Králové v l. polovici 19. století. Hradec Králové 1930 KK.

MIKAN, J.: Jezuitské divadlo v Hradci Králové. Hradec Králové 1939, s. 3-32.

MIKAN, Jaroslav: Výstava Tři sta let divadla v Hradci Králové. Hradec Králové, Novina 1938. KK, DNM: T 8952/19.

NĚMEČEK, Jiří: Jezuitské gymnázium v Hradci Králové a jeho přínos pro město (do zrušení řádu). In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 5, SOkA Semily 2000, s.164-165.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 258-264.

MLYNÁŘ, Karel: Hradecké divadlo. In: Hradec Králové a okolí. Praha, Berlín, Basilej 1932, s. 32-33. kART.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 321, 508.

PEŠEK, Pavel: O jeho práci: Hromada 1996, č. 16, s. 508.

PORT, Jan: Divadlo v Hradci Králové. Výstřižky: ( Kraj Královéhradecký. 1929). Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118

RYBOVÁ-PŘIBÍKOVÁ, L.: Divadelní a pěvecké spolky a odbory v Královéhradecku a Nechanicku. Královéhradecko IV, č. 4. KK.

SEMRÁDOVÁ, Ilona: O její práci: Hromada 1998, č. 23, s. 28.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Amatéři a antika. In: Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889-2000). Rkp. 2001. 8 s. kART. s. 2;

STEIN, Bedřich: 160 let ochotnického divadla v Hradci Králové. 1957. Rkp. 5 s. DNM: T 10029/36.

STRNADOVÁ, Ditta: Karel Schejbal - monografická práce k 70. narozeninám. Katedra hudební výchovy PF v Hradci Králové 1984.

TÁBORSKÝ, Vojta Š: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 199-210.

TESAŘ, Zdeněk: O jeho práci: Hromada 2000, č. 39, s. 44.

TOLMAN, Jiří Vladimír: Padesát let ochotnické Musy v Hradci Králové. 1868-1918. Příspěvky k dějinám padesátiletí činnosti Jednoty divadelních ochotníků, později “Klicpera” v Hradci Králové. S připojením dějin divadla hradeckého od r. 1637 do 1868. Hradec Králové, Jednota divadelních ochotníků “Klicpera” 1918. 164 s. kART.

TVRZNÍK, Jiří: Šest dýmek Františka Filipovského. Praha, Novinář 1981. 41 s.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec. V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 196.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956 I, s. 523-524, 536, 538, 506.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis1957 II, s. 106, 256-257.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II.), s. 148, 160, 171;

VOSECKÝ, Jaromír: O jeho práci: Hromada 2000, č. 39, s. 45.

VRÁGA, Zdeněk: O jeho práci: Hromada 1996, č. 16, s. 510; 1998, č. 24, s. 34.

ZAJÍC, Vladimír: O jeho práci: Hromada 1993, č. 17, s. 25.

ZEMEK, Metoděj: Jezuitské divadlo v Hradci Králové. Praha 1962, rukopis.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 142-143 (výčet her 1863-1880). kDÚ.

ŽATEČKA, Pavel: O jeho práci: Hromada 1999, č. 25, s. 51.


LOUTKOVÉ DIVADLO

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 99, 138, 146, 148, 223, 235, 239, 329, 337, 343, 344; Merta, Jan: obr. s. 344: Neposedný dům. Žížala Hradec Králové, r. Jan Merta, výprava E. Pecháčková. 1981;

ČERVENÝ, V.: Jak se hrávalo loutkové divadlo v Hradci Králové. L 1917/18, s. 70.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART;

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, 1969 II. díl s. 194.

DVOŘÁK, Jan st.: O jeho práci: Hromada 1995, č. 13, s. 385.

KOPECKÝ, Matěj: O jeho práci: Hromada 1993, č. VIII, s. 235; 1998, č. 23, s. 26.

KUŽEL, Miroslav: O jeho práci: Hromada 1994, č. XI, s. 325; 1999, č. 26, s. 31.

MAREŠ, K.: Naše loutky 1923/24, s. 44.

MERTA, Jan: O jeho práci: Hromada 1997, č. 19, 1991, č. V.

MERTA, Jan zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.

PROCHÁZKOVÁ, Hana: O její práci: Hromada 1995, č. XII, s. 354.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 164-165.

TOMANOVÁ, Slávka: O její práci: Hromada 1998, č. 22, s. 40.

VESELÝ, Jindřich: Masarykův lidovýchovný ústav a československé loutkářství. In: Práce a cíle naší lidové výchovy. Praha 1929, s. 47 an.
--------------
Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90 (Živnostensko-čtenářská jednota).
Thalie 1897-8, č. 16-17, s. 136.


Noviny Svitavska, 04.05.2006
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, i.č LCH 40N

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky divadelní, skupinový inventář 1867-1987;
Spolky, společenské organizace a družstva 1886-1951, registr. č. 590-617.
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Z pamětí G. Dvořáka, i. č. 1
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Kniha plakátů, i. č. 2
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Divadelní oznámení, i. č. 3
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Spolkový řád, 1921, ka 1 , i. č. 4
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Seznam členů, 1930 - 1944, ka 1 , i. č. 6
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Spolkový inventář, ka 1 , i. č. 8
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Dar, ka 1 , i. č. 9
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Příjmy z představení, ka 1 , i. č. 10
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Repertoár, ka 1 , i. č. 11
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Dětská představení, ka 1 , i. č. 12
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Plakáty, ka 1 , i. č. 13
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Korespondence , ka 2, i.č.15
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Novinové výstřižky, ka 2, i.č.16
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Korespondence, ka 3, i.č. 18
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Fota z představení, ka 3, i.č . 21
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Knihy příjmů a výdajů, ka 3, i.č. 22
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Spolková kronika, kn 1
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Zápisník z jedníní, kn 2
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 3
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 4
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 5
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 6
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 7
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 8
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 9
Divadelní klub Klicpera při ČSD Hradec Králové, Kniha protokolů, kn 10
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1880 - 1918, kn 11
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923, kn 12
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930, kn 13
Černilov, Tyl, Kniha plakátů a výstřižků, 1919 - 1960
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů a výstřižků, kn15
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů, kn16
Hradec Králové, Klicpera, Kniha protokolů, 1881 - 1886, i.č. 21
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1926, ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1934 , ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fidlovačka, 1917 , ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotografie, i.č. 17, ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Inscenace v období okupace, 1943 - 1944, ka 1
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Přehled členů spolku a jejich rolí, ka 2
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, fota z představení, ka 3
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fotografie, ka 4
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, razítko, i.č.39
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č .22
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č .24
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č .25
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, plakáty, i. č. 26
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, Inventář spolku, i. č. 31
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č. 35
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č. 38
Hradec Králové, Klicpera, Kniha protokolů, 1903 - 1911, Kn 1
Kukleny, Tyl, Plakáty, ka 2
Pouchov, Čtenářsko-ochotnická beseda Turinský, Oběžník, 1896 - 1898, i. č. 2
Akademikové Dobroslav Hradec Králové, Kniha protokolů, ka 1, i. č. 1
Akademikové Dobroslav, Hradec Králové, Stanovy, ka 1, i. č. 2
Akademikové Dobroslav, Hradec Králové, Plakáty, ka 1, i. č. 4
Akademikové Dobroslav, Hradec Králové, Almanach, ka 1, i. č. 5
Akademikové Dobroslav, Hradec Králové, Plakáty, ka 1, i. č. 7
Hradec Králové, Akademikové Dobroslav, Fotografie, ka 1, i. č. 10
Hradec Králové, Okresní úřad, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, MěstNV, Kulturní akce, 1965-1972, ka 210, i.č. 1495
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1986, Ka 55, i. č. 147
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 780
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 260
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, i. č. 139
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 1359
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 1290
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 1321, i. č. 2598

Pardubice, Státní okresní archiv:
Sbírka plakátů

Praha Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Výtvarníci

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 19577/6-474: Budova divadla, čp. 97; ev.č. 34285/6-4701 čp. 98; ev.č. 45767/6-475, čp. 99; ev. č. 39643/6-476, čp. 100; ev. č. 16418/6-493, čp. 126.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/3
Poznámka:
Části města Hradec Králové.
části města
Březhrad • Hradec Králové • Kukleny • Malšova Lhota • Malšovice • Moravské Předměstí • Nový Hradec Králové • Piletice • Plácky • Plačice • Plotiště nad Labem • Pouchov • Pražské Předměstí • Roudnička • Rusek • Slatina • Slezské Předměstí • Svinary • Svobodné Dvory • Třebeš • Věkoše

Související Texty

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Obrázky

Gregar Saša, Hradec Králové, VSVD
Gregar, Alexandr,  Město a (jeho) divadlo, obálka
Gregar, Alexandr, obálka publikace Město a (jeho) divadlo, 2013
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Hradec Králové - scéna pod širým nebem
Hradec Králové, Akademikové Dobroslav, Fotografie
Hradec Králové, Akademikové Dobroslav, Fotografie
Hradec Králové, Alšova opona
Hradec Králové, busta VKKlicpery na Klicperově divadle
Hradec Králové, Čech a Němec, 1819 - plakát
Hradec Králové, herečka Růž. Vávrová, roz. Tolmanová, 1890
Hradec Králové, Impuls, logo
Hradec Králové, interiér divadla, konec 19. stol.
Hradec Králové, J.L.Pospíšil, portrét
Hradec Králové, Jesličky, Macheath K. Superstar ,1997
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Amor amore emptus, tit.strana, 1739
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Blesk dvojí... tit.str., 1727
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Filius Prodigus Jesus Christus patiens, 1674 tit. strana
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Gloriosus in fuga victor Alexius olim Romae hodie pro theatro exibitus
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Nebeský Phoenix... 1732
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Hradec Králové, Klicperovo divadlo, budova, 200x
Hradec Králové, Klicperovo divadlo, hlediště před divadlem, asi 2000
Hradec Králové, Klicperovo divadlo, hlediště, stav v první pol. 20.stol.
Hradec Králové, Klicperovo divalo, opona, 192x
Hradec Králové, Klicperovo divalo, portál jeviště s oponou, 192x
Hradec Králové, Král Lear, jh.V.Vydra, věnování J.Paulové k 35.výročí och.činnosti, 1929
Hradec Králové, Lidová opera, čl. v MFDnes 2001, 1, půlka
Hradec Králové, Lidová opera, čl. v MFDnes 2001, 2, půlka
Hradec Králové, Lidová opera, členská legitimace,1956
Hradec Králové, Lidová opera, heslo ve slovníku 1963
Hradec Králové, MUDr Leopold Batěk, intendant městského divadla, portrét, 188x,
Hradec Králové, návrh stavby divadla, kresba, 188x
Hradec Králové, Polabský Slovan
Hradec Králové, rekviem za V.K.Klicperu, 1860, oznámení
Hradec Králové, sál U zlatého orla, Veduta města, Tobias Mössner, 1838, muzeum Hradec Králové
Hradec Králové, sl. Merhautová, ochotnice, později herečka z povolání, 190x
Hradec Králové, Sokol, sokolovna, 1930
Hradec Králové, Společnost (která neuvedeno), Staročeský soud aneb Spravedlnost v Hradci Králové - plakát, 1853
Hradec Králové, Stručný nástin dějin ochotnického divadla
Hradec Králové, Stručný nástin dějin ochotnického divadla
Hradec Králové, Stručný nástin dějin ochotnického divadla
Hradec Králové, Stručný nástin dějin ochotnického divadla
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch národného divadla, 1852, orig. rkp. 3.
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch národného divadla, orig. rkp. 2., 1852
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch Národního divadla, orig. rkp. 1., 1852
Hradec Králové, titulní list publikace Divadlo v HK,
Hradec Králové, Tolman, Padesát let ochotnické Musy v HK 1868-1918, tit. str.
Hradec Králové, účinkující v blíže neurčené hře,1. polovina 20.stol, Muzeum Hradec Králové, blíže neurčeno
Hradec Králové, V.F.Červený, portrét
Hradec Králové, V.K. Klicpera, proslov Th. Peřiny k 100. nar.
Hradec Králové, V.K.Klicpera, portrét
Hradec Králové, Vstupenka na představení ochotníků z pol. 19. stol.
Hradec Králové, živý obraz, Svat. Čech
Hradec Králové, Žižkův meč, 1840 - plakát
Hradec Králové, Žižkův meč, 1840 - plakát
Hradec Králové-Pražské Předměstí, Sokol, sokolovna, 193x
Hradec Králové: Caivasovy domy, býv.divadlo
Hradec Králové: Neurčený obr. s prac.číslem 07
Hradec Králové: Projekt Klicperova divadla.
Hradec Králové: Sál Klicperova divadla.
Hradec Králové: výjev z neurčené inscenace
Hradec Králové: Živý obraz při oslavě Svatopluka Čecha, 1896
Josef Vavřička, režisér hronovského souboru a organizátor amatérského divadla ve východních Čechách na snímku ze 70. let.
Klicpera V.K, proslov F.A. Šuberta,1898, tit str.
Miletín, Muzeum 2/29, Klicpera, portrét
Miletín, Muzeum 2/29, Klicpera, portrét ex Vondráček
Miletín, Muzeum 2/29, Pospíšil Jan Hostivít, portrét
Miletín, Muzeum 2/30, Hradec Králové, Polabský Slovan1849
Miletín, Muzeum 2/30, Hradec Králové, Sál domu čp. 126 U zlatého orla
Miletín, Muzeum 2/30, Hradec Králové, Sál Klicperova divadla
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 29. Klicperův Hradec
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 29. panel, Vliv Klicperova Hradce
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 29.panel, Vliv Klicperova Hradce
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 30. Klicperův Hradec
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 30. panel, Vliv Klicperova Hradce 2
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 30.panel, Vliv Klicperova Hradce
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 25,  obrazy domova 3
Pelikán Josef Vladimír, kresba Jiří Škopek, text Josef Rodr, vztahy k Hradci Králové, 1. s
Pelikán Josef Vladimír, kresba Jiří Škopek, text Josef Rodr, vztahy k Hradci Králové, 2. s
Pospíšil J H, kresba Jiří Škopek 1994
Pospíšil, Jan Hostivít, portrét, obraz, Muzeum Hradec Králové, blíže neurčeno
Preittenberg, Hradec Králové, 1883
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 044, Hradec Králové
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 063, stavby divadel
Tejkl, Josef, portrét, 2004
V.K.Klicpera, repro.obrazu,Hradec v pozadí
VAVŘIČKA, Josef, portrét, asi 1961
VSVD, logo


Mapa - Hradec Králové

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, sál U zlatého orla, Veduta města, Tobias Mössner, 1838, muzeum Hradec Králové
Miletín, Muzeum 2/30, Hradec Králové, Sál Klicperova divadla
Hradec Králové, Stručný nástin dějin ochotnického divadla
Hradec Králové, Stručný nástin dějin ochotnického divadla
Hradec Králové, Stručný nástin dějin ochotnického divadla
Hradec Králové, Stručný nástin dějin ochotnického divadla
Hradec Králové: Projekt Klicperova divadla.
Hradec Králové: Sál Klicperova divadla.
Miletín, Muzeum 2/29, Klicpera, portrét
Hradec Králové, Impuls, logo
VSVD, logo
Gregar Saša, Hradec Králové, VSVD


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.