Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MERTA, Jan, Hradec Králové, LD

Datum narození: 9.9.1927
Místo narození: Nová Paka
Datum úmrtí: 23.9.2022
Místo úmrtí: Hradec Králové
Dramaturg, režisér, scénograf a loutkoherec, výborný fotograf a neúnavný organizátor, lektor a porotce četných přehlídek, jehož druhým - neplaceným - zaměstnáním byla práce pro amatérské loutkové i herecké divadlo, zejména ve východočeském kraji, kde byl a dosud je jednou z klíčových osobností i jako dlouholetý předseda VSVD, člen redakční rady Divadelní Hromady a autor desítek vnímavých recenzí, profilů divadelníků a jiných článků.

Narodil se v Nové Pace, ale již
od roku1928 žije v Hradci Králové, jemuž je celoživotně oddán. Zde navštěvoval:
1933-1938 obecnou a
1938-1942 měšťanskou školu prof. Drtiny a poté
1942-1944 nižší průmyslovou školu textilní ve Dvoře Králové.
1944-1945 pracoval jako praktikant v čistírně a barvírně firmy Ing. chem. Teyrovský v Praze.
1945-1947 dosáhl maturity na Vyšší průmyslové škole chemicko-textilní v Brně.

Na podzim 1947 absolvoval tříměsíční zemědělskou brigádu, povinnou před nástupem do zaměstnání, na přelomu
1947-1948 byl dva měsíce praktikantem ve Východočeských bavlnářských závodech v Náchodě a
1948-1989 dalších 41 let už pracoval v jediném hradeckém podniku, který ovšem hojně měnil názvy: Škodovy závody, Naftové motory a nakonec ČKD - jako chemik a později vedoucí chemické laboratoře.
Od 1989 si užívá důchodu, přičemž ovšem úzce spolupracuje se střediskem pro amatérskou kulturu Impuls Hradec Králové.

Loutkové divadlo ho chytilo háčkem, když mu otec během měšťanské školy k vánocům vyrobil rodinné loutkové divadlo s 15-20 centimetrů vysokými marionetami, okostýmovanými tetou; za dekorace sloužily prodávané archy, které se musely vystřihnout a nalepit. Pravidelné návštěvy loutkového divadla při TJ Sokol mu přinesly také první povědomí o tom, co je čest, hrdinství a poctivost. Začal sám hrát pro kamarády.

Po maturitě se od r. 1948 stal v místním Sokole Malšovice cvičitelem žactva a dorostu a členem výboru (vzdělavatelem); zároveň byl členem Osvětové besedy v Malšovicích a lehkoatletického oddílu v Hradci.

Na podzim 1956 byl SOKOLu Malšovice nabídnut inventář skládacího loutkového divadla bývalého DTJ s dvoumetrovým proscéniem, 50-55 cm loutkami, amatérsky malovanými kulisami a dalším vybavením. Jan Merta od té doby loutkám propadl. Založil divadlo a se skupinou kamarádů, členů Sokola, a několika místními ochotníky odehráli ještě
v prosinci 1956 Pilulky čaroděje Dobroděje a během zimní sezóny dalších 7 či 8 her (děti 1 Kčs, dospělí 2 Kčs, výtěžek 1380 Kčs).
Pro poučení se začal rozhlížet po amatérských divadlech v okolí (Smiřice, Jaroměř, Dům odborů v Hradci...) i po odborné literatuře. Záhy také pocítil omezení tvořivosti a stereotypnost takto provozovaného divadla i únavu z neustálého stavění a bourání scény v cvičebním sále, a tak si přes prázdniny přistavěli s kamarády (většinou ve dvou, později i s nově získanou omladinou) vlastníma rukama k sálu zděné jeviště pro všechny druhy loutek, s vanou i s lávkami. Cílem bylo současné, tvořivé divadlo pro děti i pro dospělé, vyžadující ovšem i důkladnější přípravu. Začínala doba proměn loutkového divadla, jehož profesionalizace zapůsobila i na ty amatérské soubory, které chtěly držet krok s dobou; proměňovaly se způsoby práce, forma i obsah a amatérské soubory při tom hledaly své cesty.

Již 7. a 8. prosince 1957 zahájili Malšovičtí s vlastnoručně vyrobenými maňásky premiérou hry:
1957 Kačátko. Následovaly:
1958 Kašpárkovy obrázky, Švec a čert, Když jsem já sloužil Budulínek, Začarovaný les (javajky),
Honza, čert a Kašpárek (javajky) Liška, zajíc a kohout (plošné loutky), Babka Chňapka (maňásky) Princezna Čárypíše (javajky),
1959 Čertův mlýn (javajky; krajská přehlídka v Josefově a zařazení do skup. B pokročilých souborů),
Tři veselé pohádky (Krejčí a kupec - maňásky, Statečný koníček - plošné, Papírová komedie),
Budulínek,
Adámek mezi broučky (javajky),
1960 O veselém hrobaři (javajky),
Ukradený míč (javajky; režie, scénografie, OP Smiřice, KP Česká Třebová, Klicperův Chlumec 1961, LCH 1961 - pohár MK; hrál se 23x),
1962 O chaloupce z marcipánu (javajky; režie, scénografie; Klicperův Chlumec 1962; insp. host LCH 1962),
Veselá medvíďata,
1964 Hrnku, vař! (tyčkové loutky, dětský soubor; režie LCH 1964) a
Ztratil se nám Alík (plošné loutky, dětský soubor; režie; LCH 1964).
J. Merta byl po celou dobu vedoucím souboru, dramaturgem, režisérem, výtvarníkem i technologem. Po prázdninách 1964 však už soubor činnost neobnovil a připravovanou inscenaci Strašidlo nedokončil.

J. Merta se věnoval především fotografování - 1964-1976 externě pro divadlo Drak.

1972 dostal zhlédnutím Kačátka svitavského souboru C na krajské přehlídce v Hradci nový podnět k účasti na amatérském loutkářském dění. Tuto tendenci podpořila i snaha krajské metodičky znovu ho získat do nově vznikajícího poradního sboru (viz).

1978 byl přizván ke spolupráci v loutkářském kroužku ZŠ Štefcova v Hradci Králové-Malšovicích a se souborem PARAVÁNEK, kde uspěl hned s dvěma inscenacemi:
1980 Velká pohádka o řepě - účast (Kaplické divadelní léto 1980 a
1981 Šípková Růženka - postup na Kaplické divadelní léto 1981.
1983 když byl kroužek v ZŠ zrušen, přešel soubor do KDPM, kde pod Mertovým vedením pracoval až do r. 1989.

1980 založil při Sokolu v Malšovicích soubor dospělých ŽÍŽALA, který vytvořil:
1981 Neposedný dům - úprava a režie, marionety a tyčkové loutky; účast LCH 1981, zájezd do Portugalska 1984.

1987-1988 připravil s dvěma vysokoškolačkami inscenaci O smutném kominíčkovi.

Od samého začátku se J. Merta sebevzdělával jak četbou publikací, tak sledováním dalších souborů, od roku1959 i na LCH.
1958 na konci roku se soubor spřátelil s ředitelem právě vznikajícího Východočeského loutkového divadla (nyní Drak) Vladimírem (Mirko) Matouškem st., výtvarníkem a řezbářem Františkem Vítkem a hercem Janem Pilařem, kteří J. Mertovi otevírali nové obzory.
1961-1962 absolvoval prvou dvouletou divadelní lidovou konzervatoř ve VČ kraji,
1962-1963 dvouleté dálkové studium pro výtvarníky při ÚDLUT, vedené Bohumírem Koubkem, a
1981-1982 východočeskou lidovou konzervatoř pro vedoucí dětských kolektivů.
1982-1984 byl členem Klubu autorů vedeného Evou Machkovou při ÚKVČ.

Od 1959 byl členem krajského poradního sboru; činnost přerušil z rodinných důvodů roku 1965.
1974 od března začal zase pracovat v nově ustaveném poradním sboru , v říjnu se stal jeho předsedou a v těžkých dobách mnohdy nahrazoval střídající se metodičky až do r. 1989.
Hned r. 1974 uspořádali krajskou přehlídku v České Třebové, založili přehlídku v Libčanech a
1975 na podzim 1. ročník loutkářské lidové konzervatoře vedené Janem V. Dvořákem.
J. Merta jezdil a jezdí po okresních a krajských přehlídkách i občasných víkendových seminářích.
1977 byla při KP v České Třebové otevřena větší výstava loutek z celého kraje, doplněná Mertovými fotografiemi.
Od zač. 80. let do poloviny 1. desetiletí 21. st. byl také členem Ústředního poradního sboru resp. Odborné rady pro loutkářství při ÚKVČ/IPOS- ARTAMA Praha.

1958-1964 a 1974-1989 byl členem redakční rady Loutkářského zpravodaje, proměněného později na Mladou scénu.

1992 byl jedním ze zakládajících členů Volného sdružení východočeských divadelníků, od 20. 11. 1993 do 19. 2 . 2000 byl jeho předsedou.
V úzké spolupráci s právě vzniklým Impulsem r. 1992 vznikl i časopis VSVD Hromada, v němž je členem redakční rady.
1993 spoluzakládal Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem (DDD), do jehož časopisu ČTVRTletník DDD/Divadlo pro děti přispívá.

Pracoval v desítkách porot okresních, krajských i národních přehlídek dětského, loutkového i hereckého divadla - např.:
Kaplické divadelní léto 1982, 1984, 1987,
Loutkářská Chrudim 1991 (předseda), 1992.

Na LCH 1994 vedl seminář Fotografujeme loutkové divadlo - s Ivo Mičkalem.
Je také výborným řezbářem, vyrábějícím repliky miniaturních orlickohorských a králických betlémů.

Jan Merta vytvořil na začátku 60. i 80. let několik pěkných, režijně i výtvarně pozoruhodných inscenací, které ve své době ukazovaly cestu modernímu tvořivému loutkovému divadlu.
Jeho největší zásluhou však je to, co zaséval mezi lidi kolem sebe, především to, co málokdo ocení, ba vůbec vidí, neboť to všichni považují za samozřejmost, bez níž by však amatérské loutkářství jen zkomíralo a nikdy nedošlo tam, kde dnes je: obětavá práce organizační, v roli neplaceného, ale o to lepšího metodika, citlivého, ale neuhýbavého, názorově pevného porotce a recenzenta, ochotného přijet poradit takořka kdykoli a kamkoli. Jan Merta je představitelem generace, pro niž bylo samozřejmé dělat něco nejen pro sebe, ale pro obecný prospěch.
Pozitivně uváděl loutkářství - včetně amatérského - do povědomí veřejnosti také svými kvalitními fotografiemi; byl vlastně prvním moderním fotografem amatérského loutkového divadla, který záběry nearanžoval do úhledných statických obrázků, nýbrž fotografoval přímo v akci, během představení či zkoušek, a to decentním způsobem, který představení nepoškodil a neudělal z něj jen materiál jeho fotografování, jak to dokáží mnozí fotografové a kameramani mediálního věku.
Pověstná je jeho spolehlivost, serióznost a až úzkostlivá zodpovědnost, obdivuhodná jeho schopnost uchovat si až do úctyhodného věku současný, mladý pohled na loutkové divadlo a pozitivní vidění života. A zůstat dobrým člověkem.

Za svou nezištnou a cennou aktivitu obdržel Odznak Josefa Skupy, medaili za rozvoj československého loutkářství,
1. 5. 2002 Zlatý odznak J. K. Tyla a konečně
3. 7. 2007 na LCH i Cenu Ministra kultury ČR.
Bibliografie:
Autorské práce:
ČASOPISECKÉ:
* 20. narozeniny literárně dramatického oboru v Jaroměři - Divadelní hromada LIV, podzim 2008, s. 38
* Blanka Šefrnová - Divadelní hromada XXX, jaro 2001, s. 54
* Co je amatérské divadlo? - ČTVRTpodzimník DDD 2002
* Daniela Weissová. Divadelní hromada XVI, 1996, s. 511
* Daniela Weissová - Divadelní hromada XXXI, léto 2001, s. 46
* Daniela Weissová a Jaroslav Ipser - Čmukaři OB Modřišice-Turnov, jednoduše: Dáda & Jarda - Divadelní hromada II, 1991, s. 39
* Dopis od přítele (Mirko Matoušek) - Amatérská scéna 2003, č. 1, s. 30.
* Dospělí dětem v Havlíčkově Brodě - Amatérská scéna 2002, č. 3, s. 11.
* In Memoriam Pepy Tejkla (8.7.1952-4.4.2009) - Divadelní hromada LV, jaro 2009, s. 57
* Jiří Zahálka sedmdesátníkem - Divadelní hromada XXXVII, léto 2003, s. 39
* Karel Šefrna - Divadelní hromada X, 1994, s. 301
* Karel Šefrna - Divadelní hromada XXV, 1999, s. 45
* Lojzík Úpice: Popelka (minirecenze) - ČTVRTpodzimník DDD1994
* Luděk Richter - Divadelní hromada LIV, podzim 2008, s. 54
* Michal Drtina - Divadelní hromada XV, 1996, s. 463
* Miroslav Kužel - Divadelní hromada L, léto 2007, s. 45
* Miroslav Kužel 22.10.1929-5.11.2008 - Divadelní hromada LIV, podzim 2008, s. 55
* Modrý kocour v Turnově - Amatérská scéna 1998, č. 1, s. 12.
* Moje odpověď na zadané otázky - Divadlo pro děti, DDD, léto 2006
* Moje vědomosti - Divadlo pro děti, DDD, zima 2009
* Něco málo o Luďku Richterovi a ze života… - Amatérská scéna 2008, č. 6, s. 12.
* Netradičně a mladě (přehlídka v Úpici) - Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 16.
* Olga Strnadová - Divadelní hromada XXV, 1999, s. 43
* Paradoxy loutkového divadla - Divadlo pro děti, DDD, jaro 2008
* Pětačtyřicátníci: Romana Hlubučková, 3.11.1964, Jarka Holasová, 19.9.1964, Petr Záruba, 23.4.1964 - Divadelní hromada LVII, podzim 2009, s. 61
* Petr Záruba - Divadelní hromada XL, jaro 2004, s. 55
* Přelet nad loutkářským hnízdem - Amatérská scéna 1993, č. 12, s. 12.
* Příběh... - ČTVRTpodzimník DDD1998
* Romana Hlubučková a její dětská činohra - Divadelní hromada LIV, podzim 2008, s. 37
* Romana Hlubučková - Divadelní hromada XLII, podzim 2004, s. 53
* Svitavské "Céčko" má nové divadlo - Amatérská scéna 1998, č. 3, s. 26.
* Turnovský drahokam - Amatérská scéna 2002, č. 2, s. 36.
* Východočeská krajová přehlídka loutkářských souborů 1996 - Amatérská scéna 1996, č. 3, s. 16.
* Východočeské loutkářské hody - Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 22.
* Východočeské loutkářské hody - Loutkář 1998, č. 3-4, s. 87-88.
* ZUŠ Na Střezině Hradec Králové: Napadlo hodně sněhu (minirecenze) - ČTVRTpodzimník DDD 1994

Životopisné
* RICHTER, Luděk: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. leden 2011.

Související texty
* CÍSAŘ, Jan: Honza Merta - Divadelní hromada V, 1992, s. 161.
* CÍSAŘ Jan, LELEK Břetislav, ŠEFRNOVÁ Blanka, ŠEFRNA Karel: Jan Merta - Divadelní hromada XXXV, podzim 2002, s. 44.
* CÍSAŘOVÁ Mirka: S Honzou Mertou o životě, divadle a snech aneb Odejít či neodejít - Divadelní hromada XIX, 1997, s. 18.
* EXNAROVÁ Alena: Honza Merta jubiluje - Amatérská scéna 2002, č. 4, s. 30, viz Texty.
* EXNAROVÁ Alena, ŠEFRNOVÁ Blanka: Jan Merta - Amatérská scéna 2007, č. 4, s. 4.
* GREGAR Saša: Standing Ovation hommage á Jan Merta - Divadelní hromada L, léto 2007, s. 3.
* RICHTER, Luděk, 50 Loutkářských Chrudimí - DDD a ARTAMA Praha 2001, s. 71.
* TEJKL Josef: Jan Merta - Malá podkrovní gratulace pro Honzu Mertu - Divadelní hromada LI, podzim 2007, s. 48.
* ZAKOPAL Dušan: První nositelé Zlatého odznaku J. K. Tyla - Amatérská scéna 2002, č. 3, s. 39.
* Blahopřejeme - Jan Merta - Loutkář 2007, č. 4, s. 146
* Cena ministra kultury v roce 2007 pro Jana Mertu - Divadelní HROMADA IL. - jaro 2007, s. 14-15.
Archivy:

Související Obrázky

HK-Malšovice, Žížala, Jan Merta - Paul Groves: Neposedný dům, režie Jan Merta, výprava E. Pecháčková, LCH 1981
Hradec Králové, Jan Merta, Regionální loutkářská přehlídka 2008
Hradec Králové, Merta Jan , Polehňa Jiří - Divadlo Jesličky
Hradec Králové-Malšovice, LS Sokola, Čertův mlýn - Jan Merta, 1959
Hradec Králové-Malšovice, Sokol LD, O chaloupce z marcipánu, Jan Merta s mladými loutkáři za scénou, 1962
Hradec Králové-Malšovice, Žížala, Jan Merta na motivy Paula Grovese: Neposedný dům, režie a technologie J. Merta
LCH 2007, Cena ministra kultury, Merta Jan
LCH 2007, Cena ministra kultury, Merta Jan
LCH 2007, Cena ministra kultury, Merta Jan
LCH 2007, Cena ministra kultury, Merta Jan
Merta Jan, Cena ministra 2007
MERTA, Jan, portrét
MLADÁ SCÉNA, Hradec Králové, 1988/89, obálka časopisu


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
MERTA, Jan, portrét
HK-Malšovice, Žížala, Jan Merta - Paul Groves: Neposedný dům, režie Jan Merta, výprava E. Pecháčková, LCH 1981
Merta Jan, Cena ministra 2007
LCH 2007, Cena ministra kultury, Merta Jan
Hradec Králové, Merta Jan , Polehňa Jiří - Divadlo Jesličky


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.