Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, Dramatické sdružení - Studio

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1907
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
Dramatické sdružení Tyl
1907 – 26.9. - nespokojenost s činností Jednoty Klicpera vedla některé jeho členy k ustavení nového spolku. Zakládajícími členy byli Karel Paul, Gustav Dvořák, Růžena Paulová a Eliška Dvořáková. Spolek vedl režisér Karel Paul.
Při výběru herců dával přednost dělníkům a drobným živnostníkům a činnost orientoval na širokou veřejnost. Jeho posláním mj. bylo podchycovat nadané ochotnické herce.
1907 v prvním představení spolek uvedl 4 aktovky Lad. Stroupežnického: Paní mincmistrová, Zvíkovský rarášek, Sirotčí peníze a v Panském čeledníku a dal tak najevo, že osou jeho repertoáru se stanou české divadelní hry.
1907 Gabriela Preissová: Gazdina roba, r. Karel Paul,
"Dne 26. září (1907) sešlo se v Živnost.-čten. jednotě 18 členů našich a pod vedením p. Paula založilo nový spolek, což bylo zjevem rozhodně politování hodným v zájmu kázně ochotnické. Rozervanost tehdejšího politického života měla nemalý vliv na neblahé toto dílo. Tak vznikla druhá ochotnická scéna. Nastaly novinářské boje, jež ochotnickému soužití, umění a chuti k práci nesloužily a otravovaly život. Předsedou a ředitelem sdružení zvolen Paul, místopředsedou Melichar, pokladníkem Šulc, jednatelem Dvořák, výbory Beránek, ušáček, Skrovný a Forman."
(Tolman, J. V.: Padesát let ochotnické Musy v Hradci Králové (1868-1918), Hradec Králové, JDO Klicpera 1918, s. 99.)
1908 A. P. Čechov: Tři sestry, Karel Želenský: Tažní ptáci, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, Alois Jirásek: Samota, G. Esmann: Starý domov, Karel Horký: Vodopád Giesbech, Karel Horký: Srážka vlaků, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, Ladislav Stroupežnický: V panském čeledníku.
21.2.1908 místodržitelství schválilo stanovy. Do té doby sdružení vystupovalo pod hlavičkou Obecní kuchyně a ÚMŠ.
Existenci Tyla dlouhodobě ztěžovaly konkurenční vztahy s JDO Klicpera.
1909 B. Rezek: Svatba revisorova, Abigail Horáková: Jarní vody, E. Treval: Válka bohů, Julius Rosen: Malí velikáni, Jaroslav Vrchlický: Godiva, Božena Viková-Kunětická: Dospělé děti, režie K. Paul - výraz snahy divadla "přinést novinku Národního divadla v Praze. "V hlavních rolích Dyxová, Formánková, Vavřincová, Dvořák, Paul." Rozporuplné ohlasy na představení se však staly předmětem sporu mezi hradeckým ochotnictvem (zvl. mezi spolky Tyl a Klicpera) , projevovaným zejména v tisku, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, E. Brand: Sen na popeleční středu, N. V. Gogol: Ženitba.

1910 Gustav von Moser: Válka v míru, Hermann Sudermann: Čest, Max Leonier: Vojáci, M. A. Šimáček: Jiný vzduch.
1911 B. Björnson: Když réva znova kvete, Franz von Schönthan: Hloupý kousek, K. M. Čapek: Begův samokres, Viktor Krylov: Komu je na světě veselo, společně s akad. spolkem Dobroslav k oslavě Jiráskových narozenin: Kolébka, nastudoval Karel Paul, E. Hildebrand: Mušketýrova první láska, 19. 11. F. V. Jeřábek: Služebník svého pána, Josef Skružný: Žabec.
1912 3. 3. A. P. Čechov: Strýček Váňa, režie Karel Paul, 24. 3. Beatrice Dovská: Zlaté časy, veselohra, přel. K. Mašek, režie K. Paul, František Schöntan: Dva šťastné dny, 22. 9. - Jos. Skružný: Venouš Dolejš, příhody malého nezvedence, režie K. Paul.
1913 Gerhart Hauptman: Potopený zvon, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, J. F. Čečetka: Sluníčko, Josef Štolba: Staré hříchy, Jaroslav Vrchlický: Smír Tantalův s ojedinělou realizací dvojitého shakespearovského jeviště na ochotnické scéně - inspirace Štapferovou výpravou Hippodamie v ND 1911, F. A. Šubert: Žně, František Schöntan: Únos Sabinek, V. Krejčí: Půlnoc, K. A. Gölner: Sněženka.
1914 Josef Štolba: Závěť, Gustav Moser: Naše roztomilá Baruška, Josef Cisler: Vojáci, vojáci!, G. B. Shaw: Pygmalion, Viktor Krylov: Divoška.
Před 1. svět. v. též uvádění ruské dramatiky a světových novinek (Shaw), Tyl si repertoárem a kvalitou inscenací vydobyl přední místo v hradeckém kulturním životě.
1915 Michal Balucki: Těžké ryby, A. Abrahamovič: Setník z Bosny, Hermann Sudermann: Skryté štěstí, Hermann Bahr: Pavouk, J. M. Barrie: Pan profesor se zamiloval, r. Karel Paul, F. Schöntan: Zlatá Eva, soubor činnost ukončil, aby nemusel zařazovat představení ve prospěch válečných účelů a na oslavu členů habsburské monarchie, jak úřady nařizovaly.
První další představení se uskutečnilo až v červenci 1918.
1918 František Xaver Svoboda: Poupě, Stanislav Przybyszewski: Pro štěstí, Artur Schnitzler: Milkování, r. R. R. Matijeviš j.h..
1919 odešel ze spolku dosavadní režisér Karel Paul. Jeho místa se ujal Gustav Dvořák, vcelku úspěšný režisér a autor několika divadelních her, které spolek v jeho režii uvedl. Tyl průběžně zápasil s nedostatkem finančních prostředků.
1919 Adolf Šubert: Žně, Alois Jirásek: Jan Hus.

1920/21 uvedl v rozmezí 3 měsíců 7 premiér, aby neutěšenou finanční situaci vylepšil, což se podařilo jen částečně.
1920 Viktor Krylov: Divoška, 14. 11. Fulda: Sen ho vyléčil, veselohra, G. Hauptmann: Hanička, J. M. Barrie: Pan profesor se zamiloval, Alois Jirásek: Lucerna, F. Arnold: Bytová nouze (Toníku, zabrzdi!), Karel Engelmüller: Jak táhla mračna, Otakar Hanuš: Napoleon.
1921 režie představení se ujímá Gustav Dvořák.
1921 Josef Štolba: Zločin v horské boudě, G. Ferrere: V předvečer války, Karel Scheinpflug: Mrak, účast na cyklu přesjezdových představení v Praze s představením hry Jar. Hilberta: Vina, za něž získal diplom, R. Krupička: Velký styl, Otto Ernst: Flachsmann vychovatel, Fráňa Šrámek: Léto, Veselice, Alois Jirásek: Pan Johanes, Alois Jirásek: Samota, Alois Jirásek: Kolébka, Alois Jirásek: Vojnarka, E. Heltei: Danešovic děvčata, E. Rostand: Romantikové, Hermann Bahr: Děti.
1922 Karel Želenský: Ve strážním domku, Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, Romain Rolland: Vlci, Michal Balucki: Těžké ryby, František Xaver Svoboda: Čekanky, Eduard Rada: Vrah (Bestia triumfans), Jaroslav Vrchlický: Soud lásky.
1923 Henri Nathausen, překlad K. Dušek: Průlom, Fráňa Šrámek: Plačící satyr, Bilhand, Benneguin: Milostpánova komorná, Jiří Balda: Neodolatelná Olga, Fráňa Šrámek: Léto, Karel Fořt: Sibiročka, František Ferdinand Šamberk: Palckého třída 27, William Shakespeare: Sen noci svatojánské.
1924 F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Osip Isidorovič Dymov: Paní Ňu, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, Karel Horký: Baťoch, Ignát Hermann: Vdavky Nanynky Kulichovy, Růžena Jesenská: Devátá louka, Paul Gavault:: Secesní manželství slečny Jaqueliny.
1925 Carlo Goldoni: Mirandolina, Karel Želenský: Malý lord, H. Ibsen: Peer Gynt. Fráňa Šrámek: Soud, Božena Viková-Kunětická: Přítěž, Jaroslav Hilbert: Druhý břeh,Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček - obchodník, F. F. Šamberk: Kulatý svět, Paul Gerardi: Milování, Karel Horký: Baťoch, Georges de Porto-Riche: Zamilovaná, J. K. Tyl: Mistr Jan Hus, F. F. Šamberk: Podskalák, R. Gignoux: Nezralé ovoce.
1926 G. Herzog: Modrá liška, Jan Bartoš: Nabídnutí k sňatku, Ladislav Novák: Bengle, Bracco: Lidská vášeň, Louis Verneuil: Sestřenka z Varšavy, N. V. Gogol: Revisor, F. E. Herve: Mamselle Nitouche, Matinée, Petr Fingal: Byl první máj, Josef Štolba: Vodní družstvo, r. B. Preininger, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, J. K. Tyl: Strakonický dudák, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, D. R. Zoubek: Salcamt, P. Geraldi: Robert a Maryana, M. Brožík: Praha v Roztokách.
1927 Fráňa Šrámek: Léto, V. Neubauer: Sextánka, Richard Branald: Šofér, Pavel Rob: Zahrádka rozkoší, G. Dvořák: Co chcete víc?, Jindřich Veselovksý: Šoférovy trampoty, Josef Kubík: Bílý lev ("Na Seině a na Vltavě"), V. Blumenthal: U bílého koníčka, Ignát Herrmann: U snědeného krámu.
1928 Pavel Rob: Krystóbal Kolón, Vilém Neubauer: Sextánka, r. B. Preininger, B. Kubálek, J. Jelen: Co chcete víc?, Jindřich Veselovský: Šoférovy trampoty, r. Gustav Dvořák, gnát Hermann: U snědeného krámu, F. A. Šubert: Láska Rafaelova, J. Kohout, B. Kubálek, Máme ji!.
1929 Karel Čapek: Lásky hra osudná, J. B. Barrie: Maminka, F. A. Šubert: Láska Rafaelova, Gustav Dvořák: Na pomoc Praze, Pavel Rob: Monument, Ruda Mařík: To je páni z trampování, r. Milek Jelínek, J. M. Barrie: Konec cesty, Jak Kašpárek stal se knížetem, Karel Piskoř: Radostná událost, Ruda Mařík: Když služebnictvo stávkuje, Richrd havelka: Újezdské kasárny.

1930 Vilém Werner: Srdce na uzdě, G. Dvořák: Osudy dobrého vojáka Švejka, Richard Havelka: Újezdské kasárny, r. Milek Jelínek, Chlapec pro všecko, Růžena Jesnská: Lhostejný člověk, G. Dvořák: Zlý duch Lumpacivagabundus.
1931 Alfréd Savoir: Kateřina Veliká, Jaroslav Hilbert: Třidič štěrku, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, Marie Slavíková: Bílý slon, Arnold Bach: Stydlivý don Chuan, Bernard Buchbinder: On a jeho sestra, František Langer: Andělé mezi námi, Vilém Werner: Todo je outsider (Člověk pod koly).
1932 František Langer: Andělé mezi námi, r. Gustav Dvořák, Ignát Herrmann: Tchán Kondelík a zeť Vejvara, B. Vrbský: Snadno a rychle, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Edmond Konrád: Kvočna, Alois Schlauf: Todo je outsider, G. Dvořák: Cesta kolem světa za 80 hodin, J. M. Barrie: V tiché uličce, Miroslav Babka: Za hokynářským krámem.
1933 Jaroslav Hilbert: Druhý břeh, Karel Fořt: Káska ze Šumavy, Vilém Speyer: Plášť, klobouk, rukavička, Carlo Goldoni: Zpívající Benátky, N. V. Gogol: Ženitba, Karel Fořt: Kráska ze Šumavy, r. Schauf-R. Hradecký, Jaroslav Tumlíř: Pan Paďour mezi trampy, Jelínek, Kubálek: Hradečáci hurá z města, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Emil Synek: Výdělečné ženy, Vilém Speyer: Plášť, klobouk, rukavička, Kamil Holý: S.O. S., Opluštil, Konvalinka: Pan Datel na semaforu.
1934 Tyl nebyl schopen platit pronájem Klicperova divadla a musel hrát v dřevěné rotundě v Jiráskových sadech.
1934 J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Karel Fořt: Hubička pro štěstí, E. Longen: C. k. polní maršálek, Karel Holý: S. O. S..
1935 začíná činnost Dětské scény.
1935 G. Dvořák: Duchem a mečem, Jak Kašpárek se Šmidrou napálili čarodějnici, Ihgát Herrmann: Vdavky Nanynky Kulichovy.
1936 Pakosta: Láska za 400 korun, Franz Arnold a Ernst Bach: Španělská muška, Miroslav Ruthe: Zamilovaní přátelé, Grunek, Vrbský: Lanař Rajtura, M. Jelínek: Zelená krev, Jak Kašpárek bez žertu namlel bábě i čertu, Kašpárek se smíchem třese neb našel dva Šmidry v lese, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Kašpárek a Bystrozraký, Široký a Dlohý taky, Kam se hrabe na Kašpárka stará bába hastrmanka, Jak Kašpárek Blanické rytíře ze sna probudil, Jak Kašpárek panu králi přivedl princeznu z dáli, Kašpárek jako Sherlock Holems a Šmidra jako pomocník, Kašpárek a vládce Vzdorohlav, Kašpárek a tři mušketýři.
1937 M. Jelínek: Zelená krev, Kašpárek na roztrhání, Antonín Santner: Jak Kašpárek ferina vyhnal čerta ze mlýna, Kašpárek čarodějem, Kašpárek hrdina veliký obelstí snadno dva vodníky, Jak Kašpárek braši na vršíčku straší, Kašpárek v Kocourkově, Kašpárek a Švanda dudák, Kašpárek vítězem nad čarodějem, Kašpárek v Hadím království, Jak Kašpárek s Káčou zahnali čerta, Kašpárek ponocným, Pohádka o vánočním stromku, Kašpárek světem chodil hrad od duchů vysvobodil.
1938/39 zde uvedli cyklus her pro malé diváky, který měl nevšední ohlas. Jeho pokračování zamezilo zabrání rotundy německými vojáky.
1938 Karel Piskoř: Mnich a baletka, Jak krejčí Kašpárkem smejčí, Kašpárek vzal Šmidru strýčka až do Číny pro slavíčka, Kašpárek a kocour Felix, Kašpárek se Šmidrou v hluchém království, A. Santner: Jak kašpárek se Šmidrou přemohli obra lidožrouta, A. Santner: Kašpárek se Šmidrou mezi indiány, Antonín Santner: Jak Kašpárek v jedné vesnici se sousedy honil opici (Kašpárek v zajetí orangutana), Antonín Kozel: Kašpárek ti zkazí pikle, kouzelníku Perpentykle! (Kašpárek kuchtíkem), J. Červený: Kašpárek u chudého krále, Joe Bernardski: Jak Kašpárek maličký přemoh kouzlo sudičky, r. J. Havlík, Jaroslav Průcha: Kašpárek v nešťastném království, Antonín Santner: Kašpárek a Šmidra v čarovné zahradě (Kouzelná jablíčka čarodějky Brikule).
1939 G. Dvořák: Fantomy Klicperova divadla, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Karel Balák: Jak Kašpárek strašil Kubu, Darka Hajská: Jak pan mlynář jednou z rána chytil s Káčou hastrmana, J. Demud: Kašpárek a medvěd jako kamarád, r. J. Havlík, Franz Arnold a Ernst Bach: Španělská muška, r. Zdeněk Jelínek, Gustav Dvořák: Fantomy Klicperova divadla, Kašpárek a mistr švec kouzelníka zmařil věc, J. F. Chlebec: Dobrý voják Kašpárek.

1940 cyklus her českých autorů "v časovém uspořádání podle vývoje českého dramatu od dob probuzeneckých po dnešek." Autoři: Klicpera, Tyl, Kolár, Hálek, Vrchlický, Jirásek, Hilbert, Dyk, Naši furianti (Stroupežnický) aj.
1940 Kytice z Erbenovy poesie, Ralf Benetzky: Král s deštníkem.Hold umění a tvůrcům (Čelakovský, Mách, Dyk), Jaroslav Kvapil: Oblaka, Po cestách českého divadla.
1941/42 Tyl připravil cyklus her PO CESTÁCH ČESKÉHO DIVADLA, zachycující vývopj české dramatiky od středověku do současnosti. Na scénu byly uvedeny české středověké hry (např. Hry tří Marií, Mastičkář), hry z doby obrození a vývojově česká dramatická tvorba až po dobu současnou. Režie. Fr. Paul. Cyklus byl poznamenán cenzurními zásahy, které mj. znemožnily uvést Tylovy Kutnohorské havíře a hry Karla Čapka. Přesto byl jeho význam za okupace obrovský, stejně jako ohlas mezi diváky.
1941 J. Černý: Tři Marie, Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk, Mastičkář, J. K. Tyl: Pražský flamendr, E. Bozděch: Generál bez vojska, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, J. Vrchlický: Soud lásky. Účast na Klicperově Chlumci, F. F. Šamberk: Palckého třída 27, Viktor Dyk: Smuteční hostina, Viktor Dyk: Premiéra, Božena Němcová: Román lásky a cti, Mrštíkové: Maryša, Viktor Dyk: Veliký mág, Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou.
1941 - DS Tyl, Jaroslav Vrchlický: Soud Lásky. Účast na Tylově Kutné Hoře.
1942 Alois Jirásek: Vojnarka, Gustav Dvořák: Episoda velkých, Zikmund Winter: Rozina sebranec, Jaroslav Hilbert: Třídič štěrku, Jaroslav Vrchlický: Pomsta Catulova, Dalibor Falstis: Veronika - účast na Cyklus ochotnických her - září, Třebeš 1943.
1943 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Frank Tetauer: Úsměvy a kordy, Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, Jiří Král: Zpěvy staré Číny, M. Kadlec: Žena nejsou housle, Vilma Sokolová: Pohádka o zlatém klíči a živé vodě, Karel R. Krpata: Poslední výstup, r. M. Jelínek.
1944 předsedou Arnošt Klimeš, Gustav Dvořák: Episoda velkých, r. autor
1944 Svatopluk Kadlec: Žena nejsou housle, r. Milada Němečková, Josef Štolba: Na letním bytě, František Xaver Svoboda: Na boušínské samotě, Jiří Král: Zpěvy staré Číny, V. Sokolová: Pohádka o zakletém klíči a živé vodě, Jarmila Skorkovská: Opičák Fuk, K. R. Krpata: Poslední výstup,

Za německé okupace ve spolku vyrůstali Josef Bek (1918-1995, h. Městských divadel pražských, představitel optimistických hrdinů českého filmu 50. let 20. stol.), Jiří Šotola (1924-1989, básník, prozaik, dramatik a překladatel, autor her Antiorfeus, Možná je na střeše kůň), Ota Sklenčka (1919-1993, h. Realistického divadla, Divadla na Vinohradech, Městských divadel pražských, role ve filmech a v televizi), Věra Kubánková (*1924, h. Realistického divadla, Divadla Za branou, Vinohradského divadla). Jiří Morávek (1924-1990, akad. mal.)

1940-1945
kolem Beka a Šotoly vznikl Kolektiv mladých divadelníků (Studio) Dramatického sdružení Tyl, který se pokusil o prosazení moderních inscenačních postupů.
„Příchod do Tyla pro mne znamenal poznání, že divadlo má svůj pevný řád, své neporušitelné zákony. Až dosud jsem hrál s mladickým elánem, a buď to vyšlo, nebo to nevyšlo.“ (Josef Bek, AS 1985, č. 10, s. 18).

1946 N. V. Gogol: Revisor, Josef Štolba: Na letním bytě, Carlo Goldoni: Vějíř, Josef Štolba: Peníze
1948 Tyl se s Klicperou opět spojil.
1948 V. K. Klicpera, Gustav Dvořák: Starohradecká idyla, V. K. Klicpera: Nová potopa světa, r. Gustav Dvořák.
1949 Josef Smutný: Kouzelný koberec.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Z druhého břehu. Amatérská scéna 2014, č. 4, str. 4-5.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac, Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, obr. s. 88: Dekorace k Vrchlického a Fibichovu melodramatu Smír Tantalův. Sdružení Tyl Hradec Králové, 1913;

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán, Gustav Dvořák, Hradec Králové. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, str. 66 -67, s.197.

Divadlo 1909, č. 17, s. 432.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl 1, s. 8.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 4, 5. 12., s. 50; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 25. 11. 1920, č. 47, s. 540.
Jeviště 1921, č . 23, s. 368.

České divadlo 1940, č. 4, s. 70, 72.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Z pamětí G. Dvořáka, i. č. 1
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Kniha plakátů, i. č. 2
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Divadelní oznámení, i. č. 3
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Spolkový řád, 1921, ka 1, i. č. 4
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Seznam členů, 1930 - 1944, ka 1, i. č. 6
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Spolkový inventář, ka 1, i. č. 8
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Dar, ka 1, i. č. 9
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Příjmy z představení, ka 1, i. č. 10
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Repertoár, ka 1, i. č. 11
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Dětská představení, ka 1, i. č. 12
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Plakáty, ka 1, i. č. 13
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Korespondence , ka 2, i.č.15
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Novinové výstřižky, ka 2, i.č.16
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Korespondence, ka 3, i.č. 18
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Fota z představení, ka 3, i.č . 21
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Knihy příjmů a výdajů, ka 3, i.č. 22
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923, kn 12
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů a výstřižků, kn.15
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fotografie, Ka 4
Kukleny, Tyl, Plakáty, ka 2

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/184/38/1908, Dramatické sdružení Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/51/1943, Dramatické sdružení Tyl.

Státní okresní archiv Hradec Králové:
Dramatické sdružení Tyl, Hradec Králové, 1907-1948. Ev. č. pomůcky 112.

Související Texty

Související Obrázky

 Hradec Králové, Tyl, fond SOkA 1
 Hradec Králové, Tyl, skupina členů spolku 192x
Hradec Králové,  Tyl, Duchem a mečem, 1924, scéna ze hry
Hradec Králové, Dram. sdužení Tyl - Studio, Ukolébavky z celého světa - plakát,  1943
Hradec Králové, Dramatické sdružení Tyl - Studio, členové na výletě, 1943
Hradec Králové, Dramatické sdružení Tyl - Studio, Zpěvy staré Číny, 1943
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1944 - 1956
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů a výstřižků, 1944 - 1957
Hradec Králové, Klicpera, Kniha plakátů a výstřižků, 1944 - 1957
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1919 - 1923
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1917 - 1922
Hradec Králové, Klicpera, Protokoly schůzí, 1917 - 1922
Hradec Králové, Studio, Jakož i my odpouštíme - plakát, 1942
Hradec Králové, Tyl - Studio, Cesta domů, 1940
Hradec Králové, Tyl,  Bílý lev, 1927, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Tyl,  Smír Tantalův, dekorace, dtto
Hradec Králové, Tyl,  Únos Sabinek, 1913 - plakát.
Hradec Králové, Tyl, dějiny dle SOkA 1
Hradec Králové, Tyl, dějiny dle SOkA 2.
Hradec Králové, Tyl, dějiny dle SOkA 3
Hradec Králové, Tyl, Dětská představení - plakáty, 1938 - 1939
Hradec Králové, Tyl, dětské divadlo v Jiráskových sadech, 1937
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Duchem a mečem (G. Dvořák), 1924
Hradec Králové, Tyl, Duchem a mečem (G. Dvořák), herec Brzický, 1924
Hradec Králové, Tyl, Fota z představení
Hradec Králové, Tyl, Fota z představení
Hradec Králové, Tyl, Fota z představení
Hradec Králové, Tyl, herec a režisér Karel Paul, portrét, 1919
Hradec Králové, Tyl, herec Karel Paul, s loutnou, 1919
Hradec Králové, Tyl, herec Ladislav Jirotka, portrét, 192x
Hradec Králové, Tyl, herečka Růža Cellerová-Machková, civil, 1926
Hradec Králové, Tyl, inventář SOkA HK 1
Hradec Králové, Tyl, inventář SOkA HK 2
Hradec Králové, Tyl, J.K.Tyl (Šamberk), 1926, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Tyl, J.K.Tyl, 1926, skupina účinkujících na scéně
Hradec Králové, Tyl, Jakož i my odpouštíme, 1942
Hradec Králové, Tyl, Jiříkovo vidění, účinkující na scéně - les
Hradec Králové, Tyl, Jiříkovo vidění, účinkující, 1926
Hradec Králové, Tyl, Kašpárek a Šmidra, 1937
Hradec Králové, Tyl, Kateřina Veliká (Savoir), účinkující na jevišti, 1926
Hradec Králové, Tyl, Kniha plakátů, 1907 - 1915
Hradec Králové, Tyl, Kniha plakátů, 1907 - 1915
Hradec Králové, Tyl, Kniha plakátů, 1907 - 1915
Hradec Králové, Tyl, Knihy příjmů a výdajů
Hradec Králové, Tyl, Korespondence, ka 3
Hradec Králové, Tyl, Krystóbal Kolón (G. Dvořák), 1928 - plakát
Hradec Králové, Tyl, Lad. Jirotka, herec, portrét
Hradec Králové, Tyl, Máme ji, 1929, dopis o reklamě 1
Hradec Králové, Tyl, Máme ji, 1929, dopis o reklamě 2
Hradec Králové, Tyl, Mušketýrova první láska, (Hildebrandt), 1911
Hradec Králové, Tyl, Mušketýrova první láska, 1911, scéna ze hry
Hradec Králové, Tyl, Mušketýrova první láska, 1911, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Tyl, Novinové výstřižky
Hradec Králové, Tyl, novinový článek, Zpěvy staré Číny, 1943
Hradec Králové, Tyl, novinový článek, Zpěvy staré Číny, 1943
Hradec Králové, Tyl, opereta Bílý lev, Ferdinand Valášek v roli Karla Drozda, 192x
Hradec Králové, Tyl, Paní prezidentová,scéna ze hry, Kofránková, Císař, Válko, 193x
Hradec Králové, Tyl, Plakáty, 1907 - 1948
Hradec Králové, Tyl, Příjmy z představení, 1924 - 1936
Hradec Králové, Tyl, Repertoár, 1907-1937
Hradec Králové, Tyl, revue Co chcete víc - plakát, s. a.
Hradec Králové, Tyl, revue Co chcete víc, 1923, skupina tanečnic
Hradec Králové, Tyl, Samota, 1908, scéna
Hradec Králové, Tyl, Samota, scéna  2.jednání, 1908
Hradec Králové, Tyl, Sextánka (Neubert), scéna ze hry, 192x
Hradec Králové, Tyl, Seznam členů, 1930 - 1940
Hradec Králové, Tyl, Smír Tantalův (Vrchlický), 1913, scéna
Hradec Králové, Tyl, Smír Tantalův, dekorace
Hradec Králové, Tyl, Šofér, 1926
Hradec Králové, Tyl, Spolkový dar, 1925
Hradec Králové, Tyl, Spolkový inventář, 1912 - 1913
Hradec Králové, Tyl, Spolkový řád, 1921
Hradec Králové, Tyl, Spolkový řád, 1921
Hradec Králové, Tyl, Vodopád Giessbach, 1908, scéna  1
Hradec Králové, Tyl, Vodopád Giessbach, 1908, scéna 2
Hradec Králové, Tyl, Vzdělávání
Hradec Králové, Tyl, Vzdělávání
Hradec Králové, Tyl, Z pamětí G. Dvořáka, 1947
Hradec Králové, Tyl, Zahrádka rozkoší, scéna ze hry, 1927
Hradec Králové, Tyl, Zamilovaní přátelé (M.Rutte), scéna ze hry, 192x
Hradec Králové, Tyl, Závěť (Štolba), 1914, scéna
Hradec Králové,Tyl, fond SOkA 2
Kukleny, Tyl, Plakáty
ÚMDOČ, sjezd 1921, Hradec Králové, Tyl, Vina - plakát


Mapa působení souboru - Tyl, Dramatické sdružení - Studio

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, Tyl, herec a režisér Karel Paul, portrét, 1919
Hradec Králové, Tyl, Mušketýrova první láska, 1911, účinkující na jevišti
Hradec Králové, Tyl, Samota, scéna  2.jednání, 1908
Hradec Králové, Tyl,  Únos Sabinek, 1913 - plakát.
Hradec Králové, Tyl, herec Karel Paul, s loutnou, 1919
Hradec Králové, Tyl, Duchem a mečem (G. Dvořák), 1924
Hradec Králové, Tyl, Duchem a mečem (G. Dvořák), herec Brzický, 1924
Hradec Králové,  Tyl, Duchem a mečem, 1924, scéna ze hry
Hradec Králové, Tyl, Šofér, 1926
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Zahrádka rozkoší, scéna ze hry, 1927
Hradec Králové, Tyl, dětské divadlo v Jiráskových sadech, 1937
Hradec Králové, Tyl, Kašpárek a Šmidra, 1937
Hradec Králové, Tyl, Jakož i my odpouštíme, 1942
Hradec Králové, Studio, Jakož i my odpouštíme - plakát, 1942
Hradec Králové, Dramatické sdružení Tyl - Studio, členové na výletě, 1943
Hradec Králové, Dramatické sdružení Tyl - Studio, Zpěvy staré Číny, 1943


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.