Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plotiště nad Labem

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Hradec Králové
První zpráva: 1882
1882 hráli divadlo školní žáci.
1897 SDO Vesna, členem ÚMDOČ.
----
V roce 1914 divadelní odbory DTJ a Sokola ustaly v práci,
ještě v první čtvrtině hrála místní organizace strany Národně socialistické, značně aktivní už v předchozích letech.

1917 hrál Kroužek divadelních ochotníků - ve válečné době s velkými potížemi vymáháno povolení naturálními dary úředníkům na hejtmanství.
1919 účinkoval DO DTJ a DO Sokola.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1925 DO Katolické národní jednoty -. Sdružené katolické spolky.
1925 Sdružení Volné myšlenky, i LD.

1930 Sbor dobrovolných hasičů.
1936 Mladá generace Živnostensko-obchodnické strany středostavovské.
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

HORYNA, Václav: Vlastivěda Královéhradecka. Hradec Králové 1968, s. 346.

Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1998. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 153.

PAMĚTNÍ kniha Plotiště nad Labem 1914-1933, 1934-1938. Kronikářem učitel a divadelník Fr. Pišl.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

Thalie 1898-9, č. 13-14, s. 111, č. 21, s. 168.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 280, kART.

ZPRÁVY ÚMDOČ. Jeviště 1920, č. 42, s. 480.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1986-1951, reg. č. 590-617.
Spolky divadelní, skupinový inventář 1867-1987.
Plotiště nad Labem, Lidová scéna, Kniha pokladní, 1943 - 1957
Lidová scéna 1943-1957. Ev. č. pomůcky 607.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Plotiště nad Labem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':