Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1938
Působení: 192x, 193x
1919 obnoven Dramatický odbor Sokola,

1919 - 23., 25., 30. 3. - sehrál Mahenova Jánošíka. Poté Karel Piskoř: Teta Dora, 5. 10. - Luděk Archleb: Osudný manévr, 27. 10. - Al. Jirásek: Psohlavci.
1920 přijat za člena ÚMDOČ.
1920 - Sokol měl snahu uvádět dobré české hry - 14. 3. - J. Skružný: Ta naše Máňa; Jar. Rudlofff: Dědečkovy housle, 1. představení v režii učitele a kronikáře, sokola Fr. Pišla; dále Fr. Plachý: Smír, Ferd. Oliva: Zápas o nevěstu a F. F. Šamberk: Palackého třída 27.
1921 - oslava narozenin TGM, 6. 3. - Rud. Robl: Zvony, 24. 4. - J. Skružný: Slečna prokuristka, 5. 7. - J. F. Karas: Kostnické plameny, 16. 10. - Ferd. Oliva: Bujná krev.
1922 - v předvečer odhalení pomníku padlým vojínům za světové války uv. divadelní hra K-. L. Macháč: Spasitelka, režie Fr. Pišl, hráno za úplně vyprodaného sálu; dále Jos. Štolba: Závěť; Jirásek: Vojnarka, Lucerna; Otto Faster: Pražské švadlenky.

Dorost se žactvem - pohádka Sůl nad zlato.

1923 - 3. 2. Sokol uspořádal první šibřinky - ráz: Z pohádky do pohádky.
1923 - 22. 4. - Rud. Mařík: Z nařízení bytové komise;
1924 - Franz Arnold: Španělská muška, O. Pospíšil: Za cizí hříchy, Jan Beran: Pro kalich Páně, K. Horký: Baťoh, J. Štolba: All right, divadelní hry sehrány na vlastním jevišti.
1924 - 3. 8. - oslava Žižkova narození s veřejným cvičením na sokolském cvičišti a alegorickými vozy na téma Žižkova smrt, Lipany, Poroba, Svoboda, při večerním osvětlení ještě sehrána scéna Potrestání Hynka z Červené Hory Janem Žižkou.
1925 - J. F. Karas: Bělohorská mračna, 8. a 13. 3. - J. Skružný: Ptačí mozky, dále J. Mahen: Mrtvé moře.
1925 - 2. a 9. 8. - novinkou sokolské div. činnosti v Plotištích v přírodě sehraná hra Lad. Stroupežnického Naši furianti.

1926 - žactvo - 29. 9. - sehrálo pohádku Mudrováček.
1926 - oslavy 40 let činnosti Sokola - spolu s DTJ pořídil krásný dřevěný hudební a cvičební pavilon s velitelským můstkem.
1926 sehrál - 4. 4. - Macíčkova dovolená, 26. 9. - F. X. Svoboda: Poslední muž, 28. a 31, 10. - G. Preissová: Jaro v podzámčí. Na Hod boží uspořádal dětskou besídku.

1927 - 7. 3. J. F. Karas: Mučedník brixenský, Josef Skružný: Falešná kočička, 2. 10. - J. Balda: V ženě se nevyznáš, 28. 10. a 19. 11. - Jos. Hais Týnecký: Na horské faře.
1927 Sokol uspořádal Letní karneval - "Rozmanitost v průvodu a pestrá směsice masek byly předmětem obdivu všech četných návštěvníků." Kromě atrakcí v programu i loutkové divadlo.

1928 - Vzdělavatel Sokola učitel Fr. Pišl podrobně zpracoval program oslav 10. výročí ČSR: základem byly alegorické vozy s historickými obrazy - Libuše věští, Boží bojovníci, Komenský se loučí s vlastí, Karel Havlíček odjíždí do vyhnanství, Hold presidentu TGM. Vozy nejen projely v průvodu, ale scény, v nichž účinkovalo 120 lidí, se na nich před přihlížejícími občany přímo odehrály.
1928 - 25. 3. - Sokol v Pišlově režii sehrál Transport č. 20; a 8. 12. - Maličká, ale naše.
1929 - 20. 4. - Branislav Nušič: Pustina, režie Pišl, dále z repertoáru Vlasty Buriana - To neznáte Hadimršku, autoři Václav Wassermann, Ernst Bach. V prosinci dorostenci a dorostenky sehráli hru Srdce, na Silvestra - K. Horký: Srážka vlaků, režie Pišl.

1930 - 6. 3. - Fr. V. Krejčí: Žena a vlast, 27. 7. v přírodě - v parku na Budíně - Mahenův Jánošík, režie Pišl, při té příležitosti uspořádán průvod s alegorickými vozy, na nichž pózovaly postavy, které hrály ve hře.

1931 - 7. 3. - Jos. Hais-Týnecký: Pan biskup, 5. 4. - Boh. Dubňanská: Malérečka, aktovka Na chvilku sokolem sehrána po veřejném tělocvičném vystoupení. 28. 10. - J. Balda:Český voják.
1931 - 30. 8. - žactvo Sokola - Pohádka o Kryšpínovi. Pro děti uspořádána vánoční besídka.
1932 - 15. 5. - J. Balda: Naše zlatá babička; 14. 8. - O. Blumenthal: U bílého koníčka, hráno na cvičišti v režii Jana Vyšanského; 4. 9. - pokračování této hry: To jsem sám rád.

1933 - 16. 4. - Růžová záře, 3. 9. - Nušič: Paní ministrová v režii Fr. Pišla.
Děti hrály - 20. 8. - Výlet na Točník.

1934 - Jos. Štolba: Staré hříchy, 16. 9. - Románek z české vesničky, 28. 10. - Zasvitlo nám slunko zlaté, 31. 12. - Jos. Hais-Týnecký: Noc na Pancíři.
1934 - v prosinci Dětská nadílka sokolským dětem - dospělí ochotníci při ní sehráli hru Jiřího Baldy: Český Kašpárek.

1935 - 21. 4. - Jiří Balda: Noc v kapli sv. Anny, 27. 10. - Jar. Maria Veselský: Evropa hoří.

1936 - Sokol slavil 50. výročí - repertoár: 15. 3. - Mir. Vrána: Černý vlk, 28. 10. a 8. 11. - J. Verner: Lidé na kře.
1936 - uspořádali dětské představení - Jarosl. Průcha: Šotkova šibalství.

1937 - 15. 8. - J. Štolba: Na letním bytě, na hřišti u Masarykovy školy.
1938 - Dorost Sokola - 11. 9. - Karel Fořt: Z Českých mlýnů.
1938 starostou Sokola Boh Souček, vzdělavatel Fr. Polák.
1938 Všesokolský slet.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 153.

PAMĚTNÍ kniha Plotiště nad Labem 1914-1933.1934-1938. Kronikářem učitel a divadelník Fr. Pišl.

ZPRÁVY ÚMDOČ. Jeviště 1920, č. 42, s. 480.
Archivy:
http://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/hradec-kralove/plotiste/

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':