Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nový Hradec Králové

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Hradec Králové
První zpráva: 1868
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ

1868-1896 bohatá činnost JDO Klicpera.

1879 Živnostensko-čtenářská jednota, též LD.

1891-1946 DO Dělnické besedy, OS dělnický.
Od 1928 hrál trvale v Postlerově hostinci.

1905-1945 DS Havlíček.
1914-1918 DS novohradských studentů.

1919-1945 DS Orla.
1922 OS dělnický.
1925-1946 ( s výjimkou 1941-1945) DO Sokola.
1935 KrDO Lidová scéna. V dětské opatrovně OD řádové sestry.

1946-1965 se ochotníci sjednotili do DS OB.

1962 v srpnu otevřeno přírodní divadlo pro 800 diváků, které budovali 14 let, novohradští ochotníci ho otevřeli dramatizací Babičky,
hrálo se na něm jen 4x.

Loutkové divadlo

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
Bibliografie:
BOUČEK, Rudolf: Ze starých loutkářských časů,Loutková scéna 1947/48, s. 20-21

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 112.

ČERVENÝ, Václav: Jak se hrálo loutkové divadlo v Hradci Králové, Český loutkář 2, 1913, S. 70.71

FALTEJSEK, Rudolf: Místopis okresu. Rkp. 1998. PC ART.

KŘEPELKA, Karel: Historie och. divadla v okrese Hradec Králové. Hradec Králové, OKS 1983. 96 s. MVČ Hradec Králové.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N-Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 67.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

TESAŘ, Zdeněk: Ochotnické loutkářské soubory na Královéhradecku, dipl.práce DAMU, Katedra lat. a loutkového divadla Praha, 2003, s.25-26

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Ochotnické divadlo 1962, č. 11, s. 256 (přírodní divadlo).
Thalie 1896-7, č. 4, s. 62.
Thalie 1897-8, č. 4, s. 29.
Thalie 1897-8, č. 14-15, s. 119, č. 16-17, s. 136.
Thalie 1899-1900 č. 17, s. 138.
Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90.
Divadelní listy 1900, č. 6, s. 126, č. 10, s. 225, č. 18, s. 406.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1886-1951, registr, č. 590–617.
Třebeš, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, 1937 - 1942, ka 1, i. č. .4
Třebeš, Jednota divadelních ochotníků, Vyúčtování divadel, 1942 - 1943, ka1, i. č. 8

Hradec Králové, Muzeum východních Čech, foto, i.č.DI 07-0448.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/93, JDO, (doklad 1886).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4910/1931, JDO (výmaz).
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/503/1922, OS dělnický.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2527/1935, Lidová scéna KrDO.
Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.

Mapa - Nový Hradec Králové

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':