Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 74
Rok: 2004
Začátek: 6.8.2004
Konec: 14.8.2004
74. Jiráskův Hronov - Celostátní mezidruhová přehlídka
amatérského divadla s mezinárodní účastí.
Pořádají IPOS-ARTAMA Praha a město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci těchto institucí: KÚ Královéhradeckého kraje, Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Občanské sdružení KRUH Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků a nově zřizovaná příspěvková organizace města Hronov.

Rok 2004 vnesl do přípravy a realizace JH několik podstatných změn. Poprvé se výběr inscenací hlavního programu realizoval dvoukolově prostřednictvím dvou jednání programové rady (ta druhá se oproti minulosti uskutečnila až po skončení všech celostátních přehlídek nominujících a doporučujících inscenace do hronovského programu). Jednání programových rad se uskutečnila podle nově stanovených pravidel propozicemi JH. První programovou radu tvořili především předsedové odborných porot celostátních druhových přehlídek, druhou pak především odborní pracovníci NIPOS-ARTAMA.
Novinkou bylo zavedení tzv. HronOff programu, který byl koncipován jako záměrně vybraná a do hlavního programu začleněná suma inscenací, které měly inspirativní či poznávací charakter, respektive byly prezentací výsledků práce hronovských divadelních dílen (inscenace dílny M. Hechta Přelet).
Po vzoru předchozího ročníku byly základní hrací prostory posíleny o hronovskou sokolovnu. Bylo tak umožněno hrát představení pro menší počet diváků třikrát oproti dosavadnímu modelu obligátních dvou představení. JH byl zlomový v celkovém zvýšení počtu inscenací, a to nejen o ty, které byla zařazeny do HronOff programu, ale i o další v programu doplňkovém, hrané převážně v parku A. Jiráska a také poprvé ve stanu pražského souboru Vosto5 umístěného ve dvoře ZŠ na náměstí ČSA. Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout navíc 14 divadelních představení a vystoupení.
Rozšíření možností o nové hrací prostory ve výsledku přivodilo dosud nebývalou šíři a množství divadelních produkcí. Festivalový program tvořilo celkem 42 inscenací a vystoupení od 36 divadelních kolektivů v 73 představeních. Z toho v hlavním programu bylo uvedeno celkem 22 inscenací od 22 souborů v 49 představeních, dalších 6 inscenací od 6 souborů v 9 představeních obnášel HronOff program.
Hlavní program byl sestaven z 9 inscenací činoherního (hereckého) divadla, 7 inscenací, které se druhově dají počítat k činoherním, ale měly výrazné rysy tzv. autorského divadla nebo šlo o původní hry či dramatizace členů souborů, 2 inscenace loutkářských souborů, 2 poezie, 1 divadla pro děti (oscilující na pomezí činoherního a loutkového divadla se zpěvy), 1 pohybového divadla. V HronOff programu byly uvedeny 1 inscenace činoherního (hereckého) divadla, 3 loutkového divadla, 1 pantomimy, 1 čínské opery.
Inscenace a vystoupení, uvedené v základním programu 74. JH, vycházely v 10 případech z textů dramatických autorů (3x českých, po jednom řeckém, ruském, švédském, anglickém, francouzském, americkém a rakouském), z toho šlo ve 3 případech spíše o inspiraci předlohou a o razantní autorské zpracování režisérem inscenace (Othello, Antigona /L´amourt/, Vánoce u Ivanovových), v 5 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 6 inscenací vzniklo na základě původní autorské tvorby členů souborů. Polovina představení byla komediálního typu, avšak většina z nich se zabývala závažnými tématy. V základním programu 74. JH byly stejně jako v předchozím ročníku uplatněny větší měrou inscenace činoherních souborů. Příčinou toho byla opět skutečnost, že se v některých oblastech divadla příliš neurodilo (dětské divadlo, divadlo poezie, pohybové divadlo a pantomima) a také to, že soubory nominované z některých národních přehlídek pozvání na JH neakceptovaly. Týkalo se to opakovaně především loutkářů.
Na výsluní diváckého i odborného zájmu se ocitly soubory Divadlo De Facto Mimo s původní hrou Modrej drahokamen anóbrž Zelená Gizela a mrkvajzníci určenou dětskému publiku, DS Čtyřlístek z Frýdku-Místku s původní autorskou hrou Impérium vrací uhlo, Divadlo Vosto5 Praha s původní autorskou hrou Snieżka, Rádobydivadlo Klapý s jevištní adaptací Bergmanova filmového scénáře Podzimní sonáta, uvedenou pod názvem Taková podivná kombinace citů a slovenský soubor Potoň Levice s inscenací Antigona (L´amourt).

Vedle zmnožení festivalových představení zaznamenal zvýšení počtu frekventantů i Klub (nejen) mlaých divadelníků. Do 12 tematických seminářů a dílen se zapojilo 260 zájemců. Dalších 65 účastníků festivalu navštěvovalo Rozborový seminář, Dílnu Sergeje Fedotova (tentokrát vedenou jeho žáky) a Dílnu V.K. Klicpera a jeho dílo. V novodobé historii JH se jeho 74. ročník zapsal svými 325 seminaristy jako rekordní.
Nebyl realizován Diskuzní klub, namísto toho byl dosavadní Problémový club pozměněn na Kritický klub (K2). Byl koncipován jako vzdělávací fórum hybridního formátu, v jehož první části měla vymezený prostor kritická hodnocení inscenací, o něž se měla opírat část druhá – nadstavbová, poznávací, přesahující kritická hodnocení. Tento záměr se podařilo naplnit pouze částečně, a to tak, že byla na škodu upozaděna zamýšlená nadstavbová část. Návštěvy měl K2 rekordní – průměrná účast byla 95, maximální 140 posluchačů.

Významnou akcí společenského charakteru bylo udělení Ceny Ministerstva kultury v oblasti neprofesionálních divadelních a slovesných oborů za zásluhy a činnost v oblasti amatérského divadla prof. PhDr. Janu Císařovi, CSc. Akt se uskutečnil před odpoledním představením v den oficiálního zahájení JH na jevišti Jiráskova divadla. Cenu MK předal osobně ministr kultury Pavel Dostál. Byla to mj. poslední účast P. Dostála na JH, neboť třináct dní před zahájením dalšího ročníku podlehl zákeřné nemoci.
Po mnoha letech se podařilo zajistit elevaci hlediště v sále Josefa Čapka, což přispělo k dobré viditelnosti ze všech míst hlediště. K největším pozitivům 74. JH náleželo otevření přehlídky inscenacím a produkcím nad rámec základního programu a nepochybně jeho rozsáhlá a kvalitní vzdělávací část. Ruku v ruce s tím vyvstala potřeba neodvratného řešení absence komorních hracích prostor.
Nově byla zavedena funkce samostatných recenzentů inscenací hlavního programu (Mgr. Karol Horváth a Mgr. Jana Paterová, kterou během přehlídky vystřídala Mgr. Radmila Hrdinová). Recenze zveřejňované ve Zpravodaji JH tak přestaly být výlučně zátěžovou povinností lektorů K2 (PC) a tematických seminářů. Počínaje 74. JH se pro ně rozsah recenzní činnosti dostal do přiměřených mezí.
Hlavním pořadatelem v místě konání festivalu se namísto o. s. Kruh Hronov stalo nově zřízené Kulturní a informační středisko Hronov v čele s ředitelkou Marcelou Kollertovou.
Milan Strotzer
Účast souborů:
Prachatice, ŠOS, Jan Kraus: Proti větru (Nahniličko), r. Jaromír Hruška.

Svitavy, Soubor Tlupatlapa Dramatická školička SKS, Robinson Jeffers: Pastýřka.

Praha, Divadlo Kámen, Lotte Ingrisch: Rakvičky, r. Petr Macháček.

Frýdek-Místek, DS Čtyřlístek "Prča Production", ING kolektiv: Impérium vrací uhlo.

Praha, Společnost Dr. Krásy, Jules Verne, Jindřich Veselý a Petr Lanta: Blíží se den, kdy Vás budu milovat (Paris au XX. siécle), r. Petr Lanta.

Německo, Spilbrett Dresden, Othello, r. Ulrich Schwarz.

Slovensko, Levice, Divadlo Pôtoň při MsKS, Sofokles: Antigona (L´amourt), r. Iveta Jurčová.

Městečko Trnávka, Soubor (tentokrát) PES, posdle Lewise Carrola: Ani Anička, ale Alenka, r. kolektiv.

Brno, DS Motýlci a kozičky Gymnázia Pastviny, Kristýna Mazlová: Malá rošáda, r. Klára Mazlová.

Libochovice, DS Scéna, Eva Andělová na motivy amerických her: Manžel na inzerát, r. Eva Andělová.

Praha, Divadlo VOSTO5, Cihlář, Jeřábek, Kašpár a Prokop: Sniežka, r. kolektiv souboru.

Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Josef Tejkl: Solný sloupy, r. Josef Tejkl.

Plzeň, taneční skupina NoTa, Jan B. Mwesigwa: Slabost mysli, choreografie a r. L. Jíšová, J.B. Mwesigwa.

Jihlava, Divadlo De Facto Mimo, Markéta Ketnerová, Martin Kolář: Modrej drahokam anóbrž zelená Gizela a Mrkvajzníci, r. Kolář, Kacafírek, Ketnerová, Pokorná.

Rosice, Divadlo Prádelna, Pavel Strašák: Misionáři.

Česká Třebová, DS u. s. Triarius, Alexandr Vvěděnskij: Vánoce Ivanovových, r. Triarius.

Plzeň, Nezávislé divadelní společenství TYAN, Roman Sikora: Antigona: Odjezd! (Smetení Antigony), r. Roman Černík.

Klapý, Rádobydivadlo, Na motivy hry I. Bergmana Podzimní sonáta: Taková podivná kombinace citů, r. Ladislav Valeš.

Olomouc, Divadlo na Cucky Domu armády, Jiří Kolář, Lukáš Veselka: Kolář(ž) neví kam jdeme?, r. Lukáš Večerka.

Hradec Králové, Divadlo Jesličky ZUŠ Na Střezině, Wendy Cope, Ema Zámečníková: Zatracený chlapi.

Volyně, DS PIKI, Vladimír Strnisko: Goldoniáda, r. René Vápeník.

Německo-polsko-česká divadelní dílna, Podle deníků Franze Kafky: Kafka - za dveřmi, r. Michal Nocon.

Hradec Králové, DNO, Epos

Sokolov, Divadlo bez zákulisí, E. Ionesco: Plešatá zpěvačka

Mimo hlavní program a doplňkový program:

Hronov, Umělecké seskupení PŘINESLIH, V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, r. František Klaška.

Praha, Studenti KALD DAMU, W. Shakespeare: Sen noci Svatojánské.

STAD´ARTNÍ KABARET

Brno, Divadlo Líšeň, P. Dombrovská a kol. souboru: Domovní requiem (Zlá hra)

Brno, DS Dekor, Vávra: Maryša

Praha, VOSTO5, divize Stabiol, Sportu zdar!

Praha, VOSTO5, Cihlář a Prokop: Vajce

Praha, VOSTO5, divize Teatr Piccolo Primitivo, Hrusice 1907

Praha, Malé Vinohradské divadlo, Tradiční hra pekingské opery: Na křížovém vrchu

Plzeň, Divadlo Dialog, M. Hecht a kol. soub. dle K. Keseyho a M. Formana: Přelet

Hronov, ZŠ, Muzikál Bílá paní
Lektoři:
Uvedeni u seminářů.
Paralelní akce:
Semináře a dílny:
A (jako Abeceda) Základní abeceda divadla, lektor: prof. , Mgr. František Laurin

I (jako Insperace místem) Slavnost pro Hronov, lektoři: MgA. David Bazika, scénograf a architekt a Tomáš Jirman, člen činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

J (jako Jevištní řeč) Lektorka: Regina Szymiková, dramaturgyně

L (jako Loutky) Sny a skutečnost aneb Praktikujícím loutkářem za devět dnů. Lektor: Jan Bílek - loutkoherec

M (jako Minus) Pantomima a pohybové divadlo. Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog

N (jako Nonverbální komunikace) Lektorka: Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka, pedagožka

P (jako Poezie) - Divadlo poezie, lektor: Mgr. Silvester Lavrík.

R (jako Režie - herectví - dramaturgie) Os slova k jevištbímu tvarz, lektoři: Mgr. Marie Kotizová, Mgr. Vladimír Zajíc.

S (jako Situace) Dramatická situace a skladba jevištní výpovědi, lektor Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

VZ (jako Východ-Západ) Dílna "Mezi východem a západem, lektoři: Ivana Huspeková a Václav Martinec.

K2 (Kritický klub) - příležřitost pro všechny nad rámec základních dílen a seminářů, lektoři
CÍSAŘ, Jan, prof. PhDr, CSc. - vedoucí lektor K2, divadelní vědec a pedagog, vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU Praha
KORČÁK, Jakub, Mgr, režisér, studijní proděkan a pedagog katedry činoherního divadla DAMU Praha
PURKRÁBEK, Pavel, Mgr. scénograf, někdejší odborný asistent katedry scénografie DAMU Praha, nyní ve svobodném povolání
ŠTEFKO, Vladimír, Doc., PhDr., CSc. - divadelní kritik, pedagog, publicista a autor divadelních odborných publikací. Byl redaktorem a šéfredaktorem řady periodik, redaktorem a režisérem Čs. televize na Slovensku, ústředním ředitelem Slovenského rozhlasu (1990-1994), mluvčím prezidenta SR a ředitelem tiskového odboru Kanceláře prezidenta SR (1994-1998), v současnosti je pedagogem katedry divadelní vědy VŠMU v Bratislavě
ULRICHOVÁ, Darina, PhDr., dramaturgyně Národního divadla v Praze, pedagožka DAMU.

Rozborový seminář SČDO na 74. JH 2004 - lektor: Rudolf Felzmann, režisér

Divadelní průvod - vztyčení festivalové vlajky
Oheň přátelství
Divadélko za branou - Vyškov, Slavnostní vernisáž výstavy.
Obrazy z posledních let prof. B. Španiela a Památky v tužce K. Šafáře
Orientální tance skupiny AFRAH z Náchoda
Richard Pogoda: Vzpomínání na Miroslava Horníčka
Radovan Lipus a David Vávra - předpremiéra pořadu: Šumný Jiráskův kraj
Bibliografie:
74. Jiráskův Hronov, progranová brožura, 2004, 52 s. kART.
Zpravodaj 74. JH, č. 1-9, 2004. Vydává organizační štáb. Šéfredaktor: Jana Portyková. kART.

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

74 JH, pamětní list, pro soubor DNO, Hradec Králové, 2004
Brno, Motýlci a kozičky, Malá rošáda, 1.
Brno, Motýlci a kozičky, Malá rošáda, 2.
Česká Třebová, Triarius, Vánoce Ivanovových, 2.
Fischerová, Daniela, JH 2004
Frýdek-Místek, Čtyřlístek , Impérium vrací uhlo. 1
Frýdek-Místek, Čtyřlístek, Impérium vrací uhlo. 2
Frýdek-Místek, Čtyřlístek, Impérium vrací uhlo. 3.
Hana Nedvědová, starostka Hronova, 2004
Hradec Králové, Jesličky, Zatracený chlapi, 2004
Hradec Králové, Jesličky, Zatracený chlapi, 2004
Hradec Králové, DNO, vstupenky, 2004
Hronov, 74. Jiráskův Hronov, plakát 2004
Hronov, 74. Jiráskův Hronov, plakát hl. programu 2004
Hronov, 74. Jiráskův Hronov, plakát, doplňkový program 2004
Hronov, CP 74. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2004
Hronov, Německo-polsko-česká divadelní dílna, Kafka - za dveřmi, 3.
Hronov, Německo-polsko-česká divadelní dílna, Kafka - za dveřmi.
Hronov, Německo-polsko-česká divadelní dílna, Kafka - za dveřmi. 2.
Hronov, PŘINESLIH, Hadrián z Římsů
Hronov, PŘINESLIH, Hadrián z Římsů 2
Hronov, PŘINESLIH, Hadrián z Římsů 3
Hulec, Vladimír, Praha, CP Jiráskův Hronov 2004
JH 2004 Jan Císař, foto
JH 2004 Josef Brůček
JH 2004, Dílna, Hadrian z Římsů
JH 2004, Jakub Korčák
JH 2004, Josef Tejkl
JH 2004, Karol Horváth, portrét
JH 2004, Německo-polsko-česká divadelní dílna, Kafka-Za dveřmi
JH 2004, Německo-polsko-česká divadelní dílna, Kafka-Za dveřmi
JH 2004, Oheň přátelství
JH 2004, rozborový seminář
JH 2004, seminář Fedotov
JH 2004, seminář Hecht
JH 2004, seminář P
JH 2004, seminář SČDO
JH 2004, Seminář, Inspirace místem
JH 2004, slavnostní zahájení
JH 2004, Uhde,Dostál,Laurin, foto
JH 2004, Vladimír Štefko, Kritický klub
JH 2004, Vladimír Štefko, portrét
JH 2004, Vyškov, Za branou - výstava
Jihlava, De Facto Mimo, Modrej drahokam, 2004
Jihlava, De Facto Mimo, Modrej drahokam, 2004
Jihlava, De Facto Mimo, Modrej drahokam, 2004
Klapý, Rádobydivadlo, Taková podivná kombinace citů, 1.
Klapý, Rádobydivadlo, Taková podivná kombinace citů, 3.
Klapý, Rádobydivadlo, Taková podivná kombinace citů, CP Jiráskův Hronov 2004
Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Solný sloupy, 2004
Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Solný sloupy, 2004
Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Solný sloupy, 2004
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 1.
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2.
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2004
Marcela Kollertová , ředitelka MKS Hronov
Marcela Kollertová, ředitelka KS Hronov
Městečko Trnávka, PES, Ani Anička, ale Alenka, 1.- JH 2004
Městečko Trnávka, PES, Ani Anička, ale Alenka, 2. - JH 2004
Městečko Trnávka, PES, Ani Anička, ale Alenka, 3.
Německo, Spielbrett Dresden, Othello, JH 2004, 1
Německo, Spielbrett Dresden, Othello, JH 2004, 2
Německo, Spielbrett Dresden, Othello, JH 2004, 3.
Olomouc, na Cucky, Kolář(ž) neví kam jdeme?, 2004
Plzeň, Dialog, Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, Přelet, JH 2004
Plzeň, Tyan, div. společenství, Odjezd! 2004
Prachatice, ŠOS, Proti větru, 2004
Prachatice, ŠOS, Proti větru 2
Prachatice, ŠOS, Proti větru 3.
Praha, Kámen, Rakvičky, 2004
Praha, Malé Vinohradské divadlo, Na křížovém vrchu 1.
Praha, Malé Vinohradské divadlo, Na křížovém vrchu, 2.
Praha, Malé Vinohradské divadlo, Na křížovém vrchu, 3.
Praha, Společnost Dr. Krásy, Blíží se den, kdy Vás budu milovat, 2004
Praha, Společnost Dr. Krásy, Blíží se den, kdy Vás budu milovat, 2004
Praha, Společnost Dr. Krásy, Blíží se den, kdy Vás budu milovat, 2004
Praha, Vosto5, Sniežka, CP Jiráskův Hronov 2004.
Praha, Vosto5, Sniežka, CP Jiráskův Hronov 2004.
Praha, Vosto5, Sniežka, CP Jiráskův Hronov 2004.
Praha-Karlín, Kámen, Rakvičky, 2004
Rosice, Prádelna, Misionáři, 1.
Rosice, Prádelna, Misionáři, 2.
Rosice, Prádelna, Misionáři, 3.
Slovensko, Levice, Pôtoň, Antigona, JH 2004
Slovensko, Levice, Pôtoň, Antigona, JH 2004, 2.
Slovensko, Levice, Pôtoň, Antigona, JH 2004, 3.
Sokolov, Bez zákulisí, E. Ionesco: Plešatá zpěvačka, CP Jiráskův Hronov 2004
Sokolov, Divadlo bez zákulisí, Plešatá zpěvačka, CP Jiráskův Hronov 2004
Sokolov,Bez zákulisí, E. Ionesco: Plešatá zpěvačka, CP Jiráskův Hronov 2004
Svitavy, Tlupatlapa, Pastýřka 1.
Svitavy, Tlupatlapa, Pastýřka 2.
Svitavy, Tlupatlapa, Pastýřka 3.
Volyně, PIKI, Goldoniáda, 2004
Volyně, PIKI, Goldoniáda, 2004
Volyně, PIKI, Goldoniáda, JH 2004


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, 74. Jiráskův Hronov, plakát 2004
Hronov, CP 74. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2004
Česká Třebová, Triarius, Vánoce Ivanovových, 2.
JH 2004, Uhde,Dostál,Laurin, foto
JH 2004, slavnostní zahájení
JH 2004, Oheň přátelství
JH 2004, seminář Hecht
JH 2004, seminář Fedotov
JH 2004, seminář SČDO
Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Solný sloupy, 2004
Praha, Společnost Dr. Krásy, Blíží se den, kdy Vás budu milovat, 2004
Svitavy, Tlupatlapa, Pastýřka 2.
Městečko Trnávka, PES, Ani Anička, ale Alenka, 2. - JH 2004
Frýdek-Místek, Čtyřlístek, Impérium vrací uhlo. 2
Praha-Karlín, Kámen, Rakvičky, 2004
Hronov, PŘINESLIH, Hadrián z Římsů
Volyně, PIKI, Goldoniáda, JH 2004
Klapý, Rádobydivadlo, Taková podivná kombinace citů, 1.
Praha, Vosto5, Sniežka, CP Jiráskův Hronov 2004.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.