Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Scéna / Mladá scéna / ZK Sklárny

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1926
Působení: 192x, 193x, 194, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
Ochotnické divadlo má v Libochovicích velmi dlouhou tradici. První písemné zmínky o tom, že se zde hrálo divadlo jsou z roku 1860.

1926 vznikl divadelní spolek Scéna.
"Kmotrem Scény byl Josef Kopta. Libochovický rodák, dramatik, spisovatel a také legionář. Premiéra jeho hry Revoluce roku 1925 v Národním divadle byla impulsem k jejímu libochovickému nastudování, jehož se ujalo několik desítek nadšenců působících do té doby v několika libochovických ochotnických spolcích. Společně, pod vedením režiséra Emanuela Jiráka, nastudovali a několikrát reprizovali Koptovu Revoluci a to nejen v Libochovicích. A jelikož se sešlo mnoho pro divadlo zapálených lidí a všem přišlo líto s koncem uvádění Revoluce ukončit i tak slibně započatou práci a rozpustit vzniklý kolektiv, vznikla Scéna“. (Jaromír Tlustý)

1926 - přesně rok od uvedení Koptovy hry Revoluce v ND založen DS Sdružení přátel umění Scéna, zakladatelem mj. Václav Cimerman (Zimerman).
Prvním předsedou byl zvolen ředitel školy Karel Křenek, jednatelem a archivářem Václav Cimerman.
Scéna se věnovala nejen divadlu ale i jinému umění, pořádala výstavy knih, obrazů a soch apod.

Scéna za dobu 11 roků svého působení sehrála 138 divadelních představení, divadla se hrála i v přírodě, a to v myslivně a v městských sadech, např. 1932 Jirásek Psohlavci či Jan Hus, 1932 Ua víru otců. V režisérském sboru tehdy byli: Václ. Cimerman, Jirák, Kadlec, Jos. Müler, L. Rulf později také A. Pilař, L. Sedlák a J. Urban.
1927 soubor uvedl 13 premiér, mezi nimi Strakonického dudáka od J. K. Tyla, Měsíc nad řekou Fr. Šrámka a Princeznu Pampelišku Jar. Kvapila, ale i další náročné hry.

Obdobně pozoruhodné byly rovněž následující sezóny souboru. Objevili se v nich jako autoři Al. Jirásek, Jar. Vrchlický, K. Čapek, Fr. Langer, G.B. Shaw, A.P. Čechov, J. Hilbert, M. Maeterlinck a jiní přední spisovatelé.
Scéna sehrála zároveň některá velká představení v přírodě, zejména Jiráskovy Psohlavce (v prostoru Myslivny) a Jana Husa (v městském parku). Několikrát vyjel soubor i do okolních měst, jindy zase na svém libochovickém jevišti v hotelu U tří lip, které stále zdokonaloval, hostil sousední soubory, anebo význačné české herce, např. Ed. Kohouta a O. Scheinpflugovou, Sv. Beneše a jiné.
1934 20. srpna oslavovala celá Libochovická veřejnost 80. narozeniny Karla Křenka, prvního předsedy spolku.
1934 22.září pořádala Scéna slavnost odhalení pamětní desky básníku Rudolfu Pokornému.
1939 - 10. února - zemřel její první předseda Karel Křenek.

1940 Po uzavření vysokých škol německými okupanty a zákazu studentských spolků se libochovičtí studenti přihlásili do Scény, kde vytvořili samostatnou jednotku s názvem Mladá Scéna.
Během válečných let tato Mladá Scéna sehrála v Libochovicích několik velmi zdařilých představení (Škola základ života, Kolébka, Naši furianti, Hoši, dívky a psi, Nezbedný bakalář a jiné).
17. listopadu 1940 tleskaly Libochovice Mladé Scéně za zcela ojedinělý divadelní prožitek, za moderní provedení starého dramatu Maryša, které mladí připravovali na den I. výročí tragédie českého vysokého školství a studentstva.
Osobnostmi mladého souboru byli Ing. Otamar Gut, Frant. Zázvorka, Dr. Fidrmuc, Karel Česal a jeden z nejagilnějších Ota Špecinger. Činnost Mladé Scény trvala do konce války. Potom se mladí lidé rozptýlili do různých koutů naší republiky.

1943 na konci roku uvedl spolek Faltisovu hru - Stanice Gordian
1944 Poláchovu hru Vrah jsem já, Úsměvná hříčka.

1945 21. a 22.července uvedl mládežnický odbor Scény rozmarnou komedii Ženitba.
1946 19. ledna po dlouhodobé nemoci zemřel v Lounské nemocnici zakladatel spolku Scéna - Václav Cimerman. K uctění jeho památky uvedla Scéna hru Zvon mého města, kterou začal režijně připravovat. Režijní práci za něj dokončil A. Pilař. Před premiérou Scéna uspořádala smuteční tryznu. Výtěžek ze hry byl věnován k uctění jeho památky.

Po válce se život v souboru Scéna znovu oživil za předsednictví Karla Vyskočila a vlivem aktivního režisérského sboru ve složení: J. Müler, Lotar Sedlák, Jan Prošek, A. Pilař, J. Urban, Lojda Slavatová, A. Zezulka a Jar. Růžička.

1949 nastal krátký úpadek v činnosti.

1950 František Götz: Soupeři.
1951 20. května sehrála Scéna hru Noc na Karlštejně.
1952 DS ZK Sklárny, později součástí Spojeného závodního klubu ROH.

Od 1957 pořadatel přehlídek (2001 44. ročník) Libochovické divadelní léto.
1958 - Frant išek Götz: Malostranská humoreska, M. Gruntová.
1958 - Molière: Chudák manžel, r. Lotar Sedlák.
1958 - Karel Čapek: Věc Makropulos, r. Lotar Sedlák.
Všechny 3 hry účast 1. Libochovické div. jaro.
1959 - František Pavlíček: Černá vlajka. Účast II. LDL - 2. místo.
1960 - M. Pujmanová: Předtucha, r. František Brabec, III. místo. Účast III. LDL.
1961 - Ludvík Aškenazy: Host Vratislav Blažek Příliš štědrý večer. Účast IV. LDL.
1962 - KULTURNÍ PÁSMO; Bohuslav Březovský: Nebezpečný věk, Josef Mlejnek: ČERVENÁ ZÁPLATA Richard Nash : DĚVČATA Z BROOK VALLEY. Účast V. LDL.
1962 - Vratislav Blažek: Příliš štědrý večer. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1963 - S. Lichý: FRIPIRI J. Ördödy: ČERVENÉ PAPUČE. Účast VI. LDL.
1963 - J. Ördödy: Červené papuče. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1964 - A. Casona: Stromy umírají v stoje. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1964 - Kohout: Dvanáct, Alejandro Casona: Stromy umírají vstoje, na LDL - L. Slavatová – 2. cena za žen. her. výkon - za postavu Babičky; Fr. Dürrenmatt: FYZIKOVÉ. Účast VII. LDL - 1. místo za inscenaci, Fr. Brabec 2. cena za režii, 1. cena B. Kroupa za scénu, 2. cena za postavu Möbiuse L. Sedlák.
1965 - F. Dürenmatt: Fysikové. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1965 - Robert Thomas: OSM ŽEN, režie Fr. Brabec, stylově čistá scéna Lotara Sedláka, účast VIII. LDL.
1966 - F. D. Gilroy: KDO ZACHRÁNÍ KOVBOJE? Účast IX. LDL.
V 60. letech ročně 2 premiéry s 18-20 reprízami, kurzy, 2 večery poezie, 4 estrády, divadelní ples.

Nejúspěšnější inscenace
1967 - John van Druten: ZVONEK, BIBLE A SVÍČKA; B. Benešová: VĚRA LUKÁŠOVÁ. Účast X. LDL.
1967 - John van Druten: Zvonek, bible, svíčka. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1968 - Fritz Hochwälder: VEŘEJNÝ ŽALOBCE. Účast XI. LDL. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1968 - J. Karafiát: BROUČCI. Účast XI. LDL.
1969 - N. Manzari: Naše drahé děti. Účast XII. LDL.
1969 - C. Götz: Dům v Montevideu. Účast XII. LDL.
1969 - Z. Skořepa: Šípková Růženka. Účast XII. LDL.
1970 - Pavel Dostál: VÝTEČNÍCI. Účast XIII. LDL.
1970 - Vilém Werner: PRÁVO NA HŘÍCH. Účast XIII. LDL. Účast na 11. Červencovém festivalu, Chabařovice.
1971 - S. Tvarůžek: LOTRAS BURIBURDA. Účast XIV. LDL.
1971 - I. Rusňák: LIŠKY, DOBROU NOC. Účast XIV. LDL.
1971 - Jaroslav Žák: ŠTUDÁCI A KANTOŘI. Účast XIV. LDL.
1972 - Prokopová-Zaoralová: JOLANA a VIII. B. Účast XV. LDL.
1972 - Vladimír Vančura: JOSEFINA. Účast XV. LDL, KP Žatec.
1973 - A. Arbuzov: ROMANCE VE TŘECH. Účast XVI. LDL.
1973 - J. Sypal: JAK DĚTI ZACHRÁNILY SVĚT. Účast XVI. LDL.
1973 - Mar Bajdžijev: DUEL, r. František Brabec. Účast XVI. LDL, KP Žatec - cena Jitce Sochové za vytvoření postavy Nazi, Radonický div. podzim. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice 1974.
1974 - Oswald Zahradník: SÓLO PRO BICÍ HODINY. Účast XVII. LKL.
1974 - Leonhard Huizinga: ŽÁDNÉ ZPRÁVY OD TÁTY. Účast XVII. LKL.
1974 - J. Hanzálková: SLUNEČNÁ HELENKA. Účast XVII. LKL.
1975 – J. Mlejnek: ZLATÁ BRÁNA. Účast XVIII. LDL.
1975 - N. Matukovskij: AMNESTIE. Účast XVIII. LDL.
1976 - František Hrubín: KŘIŠŤÁLOVÁ NOC. Účast na XIX.LDL.
1977 - J. Otčenášek: Víkend uprostřed týdne. Účast na XX. LDL.
1977 - M. Mihura: Maribel a podivná rodina. Účast na XX. LDL.
1980 - Divadelní soubor SEŠ, Škola základ života. Účast na XXIII. LDL.
1980 - M. Stieber: Poslední prázdniny. Účast na XXIII. LDL.
1985 - Vladimír Páral - V. Ron - J. Horanský: Generální zázrak, r. Ladislav Valeš. Účast KP, Žatec.

1987 Lucerna.
Divadelní soubor Scéna na této přehlídce od 1.ročníku až do 28. uvedl 53 divadelních premiér.
1988 Scéna - divadelní soubor SK ROH Libochovice, 30 členů, vedoucí František Brabec.

Od 1991 Scéna, o. s., stala se sama pořadatelem Libochovického divadelního léta.
1993 Kulturní zařízení U tří lip privatizováno, zdevastováno, proto přehlídky v provizorních podmínkách (sál Domova důchodců, sokolovna, státní zámek).

1999 - Magniér: Malované milování aneb Věno slečny Laury. Účast na XLII. LDL.

2001 - Motýl… motýl (Nikolaj). Účast LDL.

2000 objekt U tří lip zakoupil MěÚ, rekonstrukce.

2002 - J. Křenek, J. Stará: Hazmburská saň - účast 45. LDL.

2002 - John Patrick: MANŽEL PRO OPALU - účast 45. LDL.

2003 - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Jaroslav Kodeš. Účast na XLVI. LDL - uvedena zde premiera. Účast na KP Stochovská Thalie.

2003 - Eva Andělová na motivy amerických her: Manžel na inzerát, r. Eva Andělová. Účast: KP Divadelní sešlost Boleradice, NP ČOS v Lázních Toušeni, Babí léto Libice n. C., CP KDP Vysoké n. JIz. Účast na Rádobyfest, Klapý.

2004 - J. Tlustý: JAK SE STÁTI DOBRÝM CHOVATELEM SVÉMU SLONOVI. Účast na XLVII. LDL.

2004 - L. Stroupežnický: NAŠI FURIANTI, r. Jaroslav Kodeš. Účast na KP Klicperovy divadelní dny Sadská, na přehlídce hudebního divadla Voskovcova Sázava a na CP KDP Vysoké n. Jiz. Účast na Rádobyfest, Klapý.

2004 - na motivy amerických her J. Patricka upravila Eva Andělová: Manžel na inzerát, r. Eva Andělová. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. Účast na ObP Karlínské jeviště.Účast na NP JH.

2005 - (volně podle J. Patricka - Podivná paní Savageová) Eva Andělová: Budiž světlo. Účast na XLVIII. LDL. Účast na Rádobyfest, Klapý.

2006 - L. Stroupežnický: Naši furianti.

2006 - Eva Andělová (volně podle J. Patricka): Budiž světlo! Účast na ObP Karlínské jeviště.

2007 - Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Jaroslav Kodeš. Účast Stochovská Thalie. Účast na Rádobyfest, Klapý.

2008 - Michael Frayn: My dva. Účast na Libochovickém divadelním létě.

2008 - Jean – Claude Danaud: ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM !, r. Eva Andělová. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Dagmar Králíkové za roli Sophie.

2008 - Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Jaroslav Kodeš. Účast KP Lounské divadlení - 2. doporučení na CP Popelka Rakovník. Účast na NP Popelka, Rakovník.

2008 - Účast na ObP Karlínské jeviště.

2009 - Michael Frayn: DVA Z NÁS (dvě aktovky: Nový Don Quijote; Číňani). Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.

2009 - Václav Havel: AUDIENCE, r. Jaromír Tlustý. Premiéra 14.10. Účast na Rádobyfest, Klapý. Účast na Libochovické divadelní léto 2010.

2009 - Jean – Claude Danaud: Ach ta něha našich dam, r. Eva Andělová. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.

2010 - Scéna, Václav Havel: Audience (tragikomedie), r. Jaromír Tlustý. Účast na ObP Karlínské jeviště - ocenění Jiřímu Dědourkovi za vynikající výkon v roli Sládka. Účast na Divadle evropských regionů, Hradec Králové. Účast na Sokolovská čurda. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro. Účast na NP jednoaktových her, Holice - Jiří Dědourek cena za herecký výkon. Účast na ObP Divadelní benefiční festival, Litoměřice. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.

2010 - Scéna, Jean-Claude Danaud: Ach ta něha našich dam, r. Eva Andělová. Účast na ObP Divadelní benefiční festival, Litoměřice.

2010 - Laurent Ruquier: Uděláte mně to znova? (situační komedie beroucí si na mušku ožehavé téma ženského světa, nahlížená v zdánlivě uzavřeném světě ordinace plastického lékaře). Účast na Libochovické divadelní léto - cena za dramaturgii.

2011 - Laurent Ruquier: Uděláte mi to znova?, r. Zuzana Krauzová. Účast na ObP Divadelní benefiční festival, Litoměřice - bonusové představení.

2011 - Petr Pýcha, Jaroslav Rudiš: Salcburský guláš. Účast na Libochovické divadelní léto. Účast na Rádobyfest, Klapý.

2012 - Scéna, Petr Pýcha, Jaroslav Rudiš: Salcburský guláš, r. Alena Burdová. Účast na Karlínském jevišti - ocenění souboru za citlivý přístup k tématu, Václavu Frkovi za herecký výkon v roli Otto Němce a Josefu Tučkovi za herecký výkon v roli Ladi Káry. Účast na Lounském divadlení - cena Aleně Burdové za dramaturgii. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - cena za herecký výkon Václav Frk a Josef Tuček. Účast na ObP Divadelní benefiční festival, Litoměřice.

2012 - Václav Havel: Audience, r. Jaromír Tlustý. Účast na Festivalu amatérského divadla Kladno 2012 (zde premiéra 20. 4. 2012).

2012 - Branislav Nušič: Analfabet. Účast na Libochovické divadelní léto. Účast na ObP Karlínské jeviště - ocenění Jiřímu Dědourkovi za herecký výkon v roli Stakiče. Účast na NP jednoaktovek Holice 2012, Libor Ulovec – Čestné uznání za herecký výkon.

2013 - Scéna, V. Havel: Audience, r. Jaromír Tlustý. Účast na Chudé divadlo, Praha-Jinonice - čestné uznání za herecký výkon Jaromír Tlustý za roli Ferdinanda Vaňka a Jiří Dědourek za roli sládka a čestné uznání Jaromír Tlustý za režii.

2013 - DS Scéna, Branislav Nusič: Analfabet. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice.

2013 - Milý strýčku / Lieber Onkel / Querido tío, komponované čtení z korespondence cestovatele a zahradníka Benedikta Roezla, jeho příbuzných a přátel. Sestavil: Jaromír Tlustý, účinkující: členové Divadelního spolku Scéna Libochovice Naďa Hladíková, Jiří Dědourek a Jaromír Tlustý. Uvedeno 3. 10. v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea v Praze.

2014 - Divadelní spolek Scéna, Jaroslav Rudiš: Salcburský guláš. Účast na NP seniorského divadla, Miletín odvolána pro závažné onemocnění jednoho z hlavních představitelů hry.

2018 - DS Scéna, Anton Pavlovič Čechov: MŮJ STRÝČEK, JEHO EXCELENCE, r. Alena Burdová. Účast na Divadelním benefičním festivalu, Litoměřice 2016. Účast na KP Českolipský divadelní podzim - čestné uznání souboru za dramaturgickou volbu předlohy. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Jiří Dědourek za herecký výkon a cena Naďa Hladíková za herecký výkon a Alena Burdová za režii - doporučení na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou - cena Jiřímu Dědourkovi za herecký výkon v roli Vitalije Vadimoviče Chvostova. Účast na NP jednoaktovek Holice 2018.
Bibliografie:
80 LET Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

BENEŠ, Jiří: Z přehlídky Severočechů (KP). AS 1973, č. 1, s. 16.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Louny – Lounské divadlení. AS 2008, č. 4, s. 47.

BOROVIČKA, Jiří: Blíží se přehlídka amatérského divadla Karlínské jeviště 2006. ČTK - Internet.

BURDOVÁ, Alena, TLUSTÝ, Jeromír: 80 let Divadelního spolku Scéna Libochovice. Almanach 1996 - 2006. Libochovice 2006, 32 s. kART

DIVADELNÍ spolek Scéna Libochovice. Almanach vydaný k 70. výročí zal. souboru. Vzpomínky, soupis inscenací uvedených na Libochovickém divadelním létě 1958-1993. Libochovice 1995. Nestr. kART.

FELZMAN, Rudolf: Komediálně naladěný Josefův Důl. Amatérská scéna roč. 54, č. 3, 2008, s. 49-50, 2 foto.

FELZMANN, Rudolf: Radosti a strasti venkovských souborů aneb Josefodolské divadelní jaro 2009. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 29 - 30.

FELZMAN, Rudolf: Poctivý, ale nejednoznačný Josefův Důl. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 43 - 44.

CHABAŘOVICE. XI. červencový festival. Amatérská scéna 1970, č. 8, s. 20.

KOPÁČOVÁ, Ludmila: Zamyšlení nad přehlídkou sokolského divadla v Toušeni. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 24.

Karlínské jeviště 2004 - program

KRAJSKÁ přehlídka v Žatci 1973. In: Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 1, s. 3-4.

Libochovice, DS Scéna - www stránky souboru - viz www odkazy.

OPEN AIR PROGRAM při XVI. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů - http://www.pocoapoco.cz/download/open_program.pdf

RADONICE. Amatérská scéna 1974, č. 1, s. 18.

RŮZHA, Jiří: 80 let Sdružení přátel umění Scéna Libochovice. CD-ROM 2006. kART

SLAVÍČEK, Jiří: Na vlastních prknech. Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 15.

STROTZER, Milan: Lounské divadlení 2008 aneb Absolutorium pro všechny. AS 2008, č. 2.

STROTZER, Milan: Tragikomické Lounské divadlení 2012 - Salcburský guláš. AS 20.4.2012. (viz texty)

ŠPALE, Milan: Karlínské jeviště podvanácté. Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 19 - 21.

Výsledky XXVII. Národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA Rakovník 2008 - viz WWW odkazy.

Amatérská scéna 1964, č. 5, s. 1.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4700/1926, Sdružení přátel umění Scéna (zal.).

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Cimerman-Tesař Václav, zápis v kronice souboru
Karel Vyskočil, 1892-1957, Scéna Libochovice
Libochovice, DS Scéna, Hrátky s čertem, 2008
Libochovice, DS Scéna, Můj strýček, Jeho Excelence, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Libochovice, DS Scéna, Můj strýček, Jeho Excelence, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Libochovice, pořadatelé, Libochovické divadelní léto, 2019
Libochovice, Scéna, 1927
Libochovice, Scéna, Amnestie,1975
Libochovice, Scéna, Audience, 2010
Libochovice, Scéna, Audience, 2010
Libochovice, Scéna, Bílá nemoc, 1955
Libochovice, Scéna, Broučci, 1943
Libochovice, Scéna, Broučci, 1968
Libochovice, Scéna, Budiž světlo, 2005
Libochovice, Scéna, Čarodějný bál, 1986
Libochovice, Scéna, Černá vlajka, 1959
Libochovice, Scéna, Červený mlýn, 1945
Libochovice, Scéna, Chudák manžel, 1958
Libochovice, Scéna, Chudák Manžel, 1958
Libochovice, Scéna, Daň zrání, 1980
Libochovice, Scéna, Dnes večer přijde přítel, 1947
Libochovice, Scéna, Domácí víno, 1979
Libochovice, Scéna, Duel, 1973
Libochovice, Scéna, Duel,1973
Libochovice, Scéna, Dům dony Bernrdy, 1957
Libochovice, Scéna, Dům na nebesích, 1981
Libochovice, Scéna, Evženie Grandetová, 1956
Libochovice, Scéna, Fr. Šrámek: Léto, 1947
Libochovice, Scéna, Fyzikové, 1964
Libochovice, Scéna, Fyzikové, 1964
Libochovice, Scéna, Generální zázrak, 1984
Libochovice, Scéna, Hazmburská saň, 2002
Libochovice, Scéna, Hrátky s čertem, 2008
Libochovice, Scéna, Jak se státi dobrým chovatelem svému slonovi, 2004
Libochovice, Scéna, Jan Prošek, ilusionista, s.a.
Libochovice, Scéna, Jan Prošek, kresba, s.a.
Libochovice, Scéna, Josefína, 1972
Libochovice, Scéna, Kolébka - plakát, 1931
Libochovice, Scéna, Křišťálová noc,1976
Libochovice, Scéna, L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, 1928
Libochovice, Scéna, Lakomec, 1953
Libochovice, Scéna, Léčba šokem, 1996
Libochovice, Scéna, Lucerna, 1951
Libochovice, Scéna, Lucerna, 1987
Libochovice, Scéna, Lucerna, 1987
Libochovice, Scéna, Malované milování, 1999
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 1.
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2.
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2004
Libochovice, Scéna, Martina v stylové restauraci, 2007
Libochovice, Scéna, Motýl, motýl, 2001
Libochovice, Scéna, Můj strýček Jeho Exelence, KP Lounské divadlení 2018
Libochovice, Scéna, Můj strýček Jeho Exelence, KP Lounské divadlení 2018
Libochovice, Scéna, Můj strýček Jeho Exelence, KP Lounské divadlení 2018
Libochovice, Scéna, Můj strýček, jeho Excelence, Libochovické divadelní léto 2016
Libochovice, Scéna, Můj strýček, jeho Excelence, Libochovické divadelní léto 2016
Libochovice, Scéna, Můj strýček, jeho Excelence, Libochovické divadelní léto 2016
Libochovice, Scéna, Můj strýček, Jeho Exelence, KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Libochovice, Scéna, Naši furianti
Libochovice, Scéna, Naši furianti - novinový článek
Libochovice, Scéna, Naši furianti, 2003
Libochovice, Scéna, Naši furianti, 2004
Libochovice, Scéna, Naši furianti, 2004
Libochovice, Scéna, Naši furianti, 2004
Libochovice, Scéna, Naši furianti, 2007
Libochovice, Scéna, Naši furianti, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2004
Libochovice, Scéna, Naši furianti, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2004
Libochovice, Scéna, Nebezpečný věk, 1962
Libochovice, Scéna, Nelidská země,1929
Libochovice, Scéna, Nezbedný bakalář, 1944
Libochovice, Scéna, Noc na Karlštejně, 1991
Libochovice, Scéna, Osm žen, 1965
Libochovice, Scéna, Ostře sledované vlaky, 1985
Libochovice, Scéna, pořadatelé, Libochovické divadelní léto 2016.
Libochovice, Scéna, pořadatelé, Libochovické divadelní léto 2016.
Libochovice, Scéna, Poslední prázdniny, 1980
Libochovice, Scéna, Právo na hřích, 1970
Libochovice, Scéna, Předtucha, 1960
Libochovice, Scéna, Příliš Štědrý večer, 1961
Libochovice, Scéna, Psohlavci, 1932
Libochovice, Scéna, Revoluce - plakát, 1926
Libochovice, Scéna, Revoluce, 1926
Libochovice, Scéna, Salcburský guláš, KP Lounské divadlení 2012
Libochovice, Scéna, Salcburský guláš, Rádobyfest Klapý 2011
Libochovice, Scéna, Šípková Růženka, 1969
Libochovice, Scéna, Soupeři, 1946
Libochovice, Scéna, Soupeři, 1950
Libochovice, Scéna, Strakonický dudák, 1942
Libochovice, Scéna, Strakonický dudák, 1952
Libochovice, Scéna, Strakonický dudák, 1989
Libochovice, Scéna, Taneční hodiny pro pokročilé,1997
Libochovice, Scéna, Víkend uprostřed týdne, 1977
Libochovice, Scéna, Za víru otců, 1933
Libochovice, Scéna, Zvon mého města, 1954
Libochovice, XXII. Libochovické divadelní léto - plakát, 1979


Mapa působení souboru - Scéna / Mladá scéna / ZK Sklárny

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Cimerman-Tesař Václav, zápis v kronice souboru
Karel Vyskočil, 1892-1957, Scéna Libochovice
Libochovice, Scéna, Revoluce, 1926
Libochovice, Scéna, 1927
Libochovice, Scéna, L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, 1928
Libochovice, Scéna, Nelidská země,1929
Libochovice, Scéna, Psohlavci, 1932
Libochovice, Scéna, Za víru otců, 1933
Libochovice, Scéna, Strakonický dudák, 1942
Libochovice, Scéna, Broučci, 1943
Libochovice, Scéna, Nezbedný bakalář, 1944
Libochovice, Scéna, Červený mlýn, 1945
Libochovice, Scéna, Soupeři, 1946
Libochovice, Scéna, Fr. Šrámek: Léto, 1947
Libochovice, Scéna, Lucerna, 1951
Libochovice, Scéna, Strakonický dudák, 1952
Libochovice, Scéna, Zvon mého města, 1954
Libochovice, Scéna, Bílá nemoc, 1955
Libochovice, Scéna, Evženie Grandetová, 1956
Libochovice, Scéna, Dům dony Bernrdy, 1957
Libochovice, Scéna, Chudák manžel, 1958
Libochovice, Scéna, Černá vlajka, 1959
Libochovice, Scéna, Předtucha, 1960
Libochovice, Scéna, Příliš Štědrý večer, 1961
Libochovice, Scéna, Nebezpečný věk, 1962
Libochovice, Scéna, Osm žen, 1965
Libochovice, Scéna, Fyzikové, 1964
Libochovice, Scéna, Broučci, 1968
Libochovice, Scéna, Právo na hřích, 1970
Libochovice, Scéna, Duel, 1973
Libochovice, Scéna, Duel,1973
Libochovice, Scéna, Křišťálová noc,1976
Libochovice, Scéna, Víkend uprostřed týdne, 1977
Libochovice, Scéna, Domácí víno, 1979
Libochovice, Scéna, Daň zrání, 1980
Libochovice, Scéna, Dům na nebesích, 1981
Libochovice, Scéna, Generální zázrak, 1984
Libochovice, Scéna, Ostře sledované vlaky, 1985
Libochovice, Scéna, Lucerna, 1987
Libochovice, Scéna, Strakonický dudák, 1989
Libochovice, Scéna, Taneční hodiny pro pokročilé,1997
Libochovice, Scéna, Malované milování, 1999
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Libochovice, Scéna, Manžel na inzerát, 2003
Libochovice, Scéna, Naši furianti, 2003
Libochovice, Scéna, Naši furianti, 2004
Libochovice, Scéna, Naši furianti, 2004
Libochovice, Scéna, Naši furianti, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2004
Libochovice, Scéna, Naši furianti, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2004
Libochovice, Scéna, Budiž světlo, 2005
Libochovice, Scéna, Hrátky s čertem, 2008
Libochovice, Scéna, Audience, 2010
Libochovice, Scéna, Salcburský guláš, Rádobyfest Klapý 2011
Libochovice, Scéna, Salcburský guláš, KP Lounské divadlení 2012
Libochovice, Scéna, pořadatelé, Libochovické divadelní léto 2016.
Libochovice, Scéna, Můj strýček Jeho Exelence, KP Lounské divadlení 2018
Libochovice, Scéna, Můj strýček Jeho Exelence, KP Lounské divadlení 2018
Libochovice, Scéna, Můj strýček Jeho Exelence, KP Lounské divadlení 2018
Libochovice, Scéna, Můj strýček, jeho Excelence, Libochovické divadelní léto 2016
Libochovice, Scéna, Můj strýček, jeho Excelence, Libochovické divadelní léto 2016
Libochovice, Scéna, Můj strýček, jeho Excelence, Libochovické divadelní léto 2016
Libochovice, DS Scéna, Můj strýček, Jeho Excelence, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Libochovice, DS Scéna, Můj strýček, Jeho Excelence, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018