Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Vysoké nad Jizerou, KDP

Přehlídka: Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, NP
Ročník: 32
Rok: 2001
Začátek: 12.10.2001
Konec: 20.10.2001
XXXII. Krakonošův divadelní podzim
Národní přehlídka venkovských divadelních souborů – Vysoké nad Jizerou.
Pořadatelé: Vyhlašují: Svaz českých divadelních ochotníků ve spolupráci s Okresním úřadem Semily a MěÚ Vysoké nad Jizerou. Hlavním organizátorem je Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou, spolupořadateli Městská knihovna a Občanské sdružení Vobskočák Vysoké nad Jizerou. Odbornou spolupráci zajišťuje IPOS-ARTAMA Praha.
Účast souborů:
Makov, o. Svitavy, Divadelní klub, Jan Kopecký, Mojmír Balling: Betlémská hvězda, r. PaeDr. Jana Hájková ve spolupráci s Josefem Mlejnkem.

Velké Opatovice, Divadelní soubor MSKS, Joe Orton: Klíčovou dírkou, r. František Petrželka.

Brodek u Přerova, Divadelní soubor J. K. Tyl, na motivy Ester Vilarové: Úklady a láska, r. Vlastimil Krejčiřík.

Žlutice, Divadelní soubor Žlutičan, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: Dlouhý, Široký a Krátkozraký, r. Jaromír Břehový.

Zliv, Divadelní soubor Hudradlo, Miroslav Slavík podle H. Ch. Andersena: Slavík, r. Mirek Slavík. Doporučení k výběru na JH na 2. místě.

Vysoké nad Jizerou, Divadelní spolek Krakonoš, Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, r. Jan Hejral.

Horšovský Týn, Divadelní soubor MKZ, Georges Feydeau: Ten, kdo utře nos, r. Václav Kuneš. Doporučení k výběru na JH na 1. místě.

Host přehlídky:
Praha, Divadélko Na Peróně, Jaroslav Pustka, Tomáš Kraucher: Šípková Růženka, r. Tomáš Kraucher.

Libochovice, Divadelní spolek Scéna, Aldo Nicolaj: Motýl… Motýl…, r. Alena Burdová.

Boleradice, Divadelní soubor Bratří Mrštíků, Podle Georga Bernarda Shawa: Pygmalion aneb My fair lady ze zelňáku, r. Alena Chalupová. Nominace na JH.

Host přehlídky:
Kladno, Velmi amatérské divadlo, Kazimír Lupinec a Sonya Štemberová: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, r. Divadlo V. A. D.
Lektoři:
ZAJÍC, Vladimír, Mgr., dramaturg, Hradec Králové, předseda
HRAŠE, Jiří, Mgr, režisér, SČDO
KOLÍNSKÝ, Petr, Mgr., scénograf, Praha
SEMERÁD, Karel, režisér, Zlín
ZAKOPAL, Dušan, Ing., režisér, SČDO
STREJCOVSKÝ, Jan, IPOS–ARTAMA, tajemník, vedoucí kurzů režie a scénografie
Paralelní akce:
Rozborové semináře k soutěžním inscenacím, vedené odbornou porotou.
Kurz praktické režie (5. soustředění: Úvod do scénografie, včetně praktické lekce jevištního svícení a práce režiséra s hercem.) s lektory M. Schejbalem a K. Fixovou;
Kurz scénografie (2. soustředění: Scénografické řešení inscenace.) s lektory D. Bazikou, J. Duškem a P. Kolínským;
Seminář Klubu režisérů SČDO (dílna tematicky zaměřená na kabaret) s lektory J. Hrašem, D. Musilovou a D. Zakopalem;
Beseda s hercem Janem Čenským;
Společenské večery s tancem a závěrečný bál Sejkorák.
Bibliografie:
BAZIKA, David, architekt a scénograf, DUŠEK, Jan, KOLÍNSKÝ, Petr, Mgr.: Kurz scénografie
BURJÁNEK, Vladimír: Krakonošův divadelní podzim. Hradecké noviny, roč.10, č. 235, 9.10.2001, s. 9, 1 foto. O festivalu amatérských divadel Krakonošův divadelní podzim 2001, který se koná od 12.10.2001 ve Vysokém nad Jizerou. Citována předsedkyně přípravného výboru Svatava Hejralová.
HAVLÍK, Karel: Horšovskotýnští ochotníci opět uspěli na přehlídce ve Vysokém. Právo, roč.11, č. 278, 29.11.2001, s.14, 1 fot. Horšovskotýnští ochotníci uspěli na přehlídce Krakonošův divadelní podzim.
KOLÍNSKÝ, Petr: Aktuální stav scénografie v amatérských divadlech. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 7-8, 1 foto. Autor referuje o scénografii inscenací a souborů na přehlídce Krakonošův divadelní podzim.
KRAKONOŠŮV divadelní podzim 2001. XXXII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů. Vysoké nad Jizerou, okres Semily, Liberecký kraj 12.–20. říjen 2001. Programová brožura. Vysoké n. Jiz., Přípravný výbor 2001. 80 s. Foto:
Makov, Betlémská hvězda, s. 20.
Velké Opatovice, Klíčovou dírkou, s. 26.
Brodek u Přerova, Úklady a láska, s. 32.
Žlutice, Dlouhý, Široký a Krátkozraký (2 ks), s. 38.
Zliv, Slavík, s. 44.
Vysoké nad Jizerou, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, s. 50.
Horšovský Týn, Ten, kdo utře nos, s. 56.
Praha, Šípková Růženka, s. 62.
Libochovice, Motýl… Motýl…, s. 66.
Boleradice, Pygmalion aneb My fair lady ze zelňáku, s. 70.
Kladno, Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, s. 76.
MACHOVÁ, Jana: Zlivské Hudradlo se neztratí ani doma, ani ve světě. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč.10, č. 241, 16.10.2001, s.19. Na národní přehlídce venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém n.Jizerou se představí také Divadlo Hudradlo ze Zlivi. S inscenací Slavík bude tento soubor hostovat také na Světovém festivalu dětského divadla v německém Lingenu.
SKOKANOVÁ, Eliška: Krakonošův divadelní podzim. Hradecké noviny, roč.10, č. 244, 19.10.2001, s. 9, 3 foto, 1 fot. na tit. s. O festivalu amatérských divadel Krakonošův divadelní podzim 2001, který se koná od 12.10.2001 ve Vysokém nad Jizerou. Citována předsedkyně přípravného výboru Svatava Hejralová.
SKOKANOVÁ, Eliška: Pygmalion nominován na Hronov. Hradecké noviny, roč.10, č. 247, 23.10.2001, s. 9, 1 foto. K festivalu Krakonošův podzim 2001. Citována Svatava Hejralová, předsedkyně přípravného výboru.
SKOKANOVÁ, Eliška: Po Hronovu se blíží Krakonošův divadelní podzim. Hradecké noviny, roč.11, č. 189, 15.8.2002, s. 9. - Podepsáno sk. K festivalu, který proběhne ve Vysokém nad Jizerou od 11. do19.10.2002.
SKOKANOVÁ, Eliška: Krakonošova Kristova léta. Hradecké noviny, roč.11, č.244, 19.10.2002, s. 9, 3 foto. Článek o festivalu Krakonošův divadelní podzim.
STROTZER, Milan: Bezkonkurenční časoprostor vysocké přehlídky aneb Prostor pro kultivaci divadelního ducha. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 8-10, 5 foto. Autor referuje o dílnách a kurzech na Krakonošově divadelním podzimu.
TECHNICKÁ příloha. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 12, 1 obr. - Podepsáno pracovníci ŠSOT a VÚEK Vysoké nad Jizerou za výrazné podpory detašovaného pracoviště Libice nad Cidlinou vydal Spolek Techniků Divadla Krakonoš. Převzato z vysockého přehlídkového zpravodaje Větrník č. 7/2001. Ze semináře o divadelní osvětlovací technice na Krakonošově divadelním podzimu.
VĚTRNÍK – zpravodaj KDP, č. 1-9. Vydává PV, Redakce: Mgr. Alice Sládková, nákladem 220 ks. kART
ZAJÍC, Vladimír: Krakonošův divadelní podzim. XXXII. Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou 12.X.-20.X.2001. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 3-6, 6 fot. Referát o přehlídce Krakonošův divadelní podzim. Doplněno výsledkovou listinou. Foto:
Boleradice, Pygmalion aneb My fair lady ze zelňáku, (2x) s. 2–3.
Horšovský Týn, Ten, kdo utře nos, obálka.
Brodek u Přerova, Úklady a láska, s. 4.
Zliv, Slavík, s. 4.
Makov, Betlémská hvězda, s. 5.
Libochovice, Motýl… Motýl…, s. 6.
Velké Opatovice, Klíčovou dírkou, s. 6.
Vysoké nad Jizerou, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, s. 7.
Kladno, Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, s. 8.
Žlutice, Dlouhý, Široký a Krátkozraký (2 ks), s. 8.
ZAKOPAL, Dušan: Je subjektivita měřitelná?. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 10-11, 2 grafy. Autor referuje o tom, jak sledoval divácké reakce na Krakonošově divadelním podzimu.
Archivy:
Videozáznamy představení
Betlémská hvězda, Divadelní klub, Makov
Klíčovou dírkou, DS MSKS, Velké Opatovice
Úklady a láska, Tyl, Brodek u Přerova
Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Žlutičan, Žlutice
Slavík, Hudradlo, Zliv
Zdaleka ne tak ošklivá..., Krakonoš, Vysoké nad Jizerou
Ten, kdo utře nos, DS MKZ, Horšovský Týn
Šípková Růženka, Na Peróně, Praha
Motýl... Motýl..., Scéna, Libochovice
Pygmalion aneb ..., DS bratří Mrštíků, Boleradice
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, Velmi amatérské
divadlo, Kladno
pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Pojmy

Související Obrázky

Brodek u Přerova, Tyl, Úklady lásky, 2001
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Vysoké n. Jiz., 32. CP venkovských DS – KDP, programová brožura, 2001
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, přípravný výbor, 2001


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, přípravný výbor, 2001
Brodek u Přerova, Tyl, Úklady lásky, 2001
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003