Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: teaTrum (název z r. 2008), OB / SKP/ MKZ / MSKS / Město Velké Opatovice /

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1960
Působení: 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Po 1960 Divadelní soubor Osvětové besedy (OB),
1986 přešel pod Sdružený klub pracujících (SKP),
později Městské kulturní zařízení (MKZ) a
1992 pod Městské středisko kulturních služeb (MSKS).
2008 (1. 1.) přechází pod správu města Velké Opatovice a přijímá název teaTrum.

Od 1960 hrál pravidelně a zúčastňoval se přehlídek.
Mj. oddechový repertoár (Na tý louce zelený apod.)
Nejvýznamnější insc. Maryša, Nebe na zemi, Sto dukátů za Juana, Jílek: Silvestr, Hubač: Dům na nebesích, Horníček: Můj strýček kovboj, Patrick: Podivná paní Savageová.

Členové souboru se každoročně účastnili krajské i národní soutěže monologů a dialogů O pohárek SČDO.

1974 - O. Zelenka: Košilka. Účast na Letovice, OP - cena za dramaturgický výběr, cena Rudolfu Foretovi za ztvárnění postavy Dr. Bláhy.

1978 - DDS OB, Jaromír Sypal: Koráb Racek, r. Tomáš Dosedla. Účast na Letovice, OP.

1978 - DS OB, Alexandr Čchaidze: Most, r. MUDr. Zdeněk Modrák. Účast na Letovice, OP.

1986 - DS SKP G. Figueiredo: Liška a hrozny, ukázka solidní ochotnické aktivity, účast na KP.

1986 - Guilherme Figueiredo: Liška a hrozny, r. MUDr. Zdeněk Modrák. Účast na Letovice, OP - diplom za cílevědomou režii MUDr. Z. Modrák, čestné uznání J.Kučerová za roli otrokyně Melity, J Rédová za roli Kleily a Petr Foreith za roli filozofa Xantha, Tomáš Dosedla diplom za herecký výkon v roli Ezopa. Solidní představení.

1988 - Divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících ROH Velké Opatovice, 42 členů, vedoucí Vlastimil Robek.

1988 - Tomáš Dosedla, monolog Luigiho ze hry Bukovčana: Luigiho srdce. 1. místo v OP O pohárek SČDO v Boskovicích. Návrh na postup do krajské soutěže. Účast na Cyranův kord, Lomnice nad Popelkou – 1. cena.

1988 - Rozov: Hnízdo tetřeva hlušce. Pro nemoc odvolána účast na KP amatérských divadelních souborů, Blansko.

1989 - DS SKP, Eugéne Labiche-Jan Werich: Slaměný klobouk, režie František Petrželka.

1993 vedoucí DS Vlastiml Robek.
Vyvrcholením 100leté div. činnosti úspěch insc. Motýli na NP ve Vysokém nad Jizerou.

1994 - DS MKZ, Leonard Gersche: Motýli, r. František Petrželka, vítěz KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou, přímý postup na KDP.

1995 A. Procházka: Klíče na neděli, účast Hanácký divadelní máj Němčice n. H.
1995 obec věnovala DS starou budovu, v níž si vybudoval zázemí pro činnost.

1996 - Alejandro Casona: Dům se sedmi balkóny. Účast na Hanáckém div. máji, Němčice nad Hanou - doporučení k výběru na 3. místě pro účast na NP KDP Vysoké n. Jiz.

1999 - Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne. Účast na Hanáckém div. máji, Němčice nad Hanou - doporučení na 1. místě na NP KDP.

2000 existence DS MSKS.

2001 - Orton: Klíčovou dírkou, účast Na prknech ve Veverské Bitýšce.

2002 110 let trvání DS ve Velkých Opatovicích. Sehrál celkem 168 her. Největší rozkvět v 80. letech, kolem 50 členů.

2001 asi 20 členů, v posledních letech 1 hra ročně, až 20 repríz, i v okolí.

2005 - Joan Shirley: Vražda sexem, účast na KP v Němčicích n. H. a NP DT.

2007 - Georges Feydeau: Dámský krejčí, r. Pavel Petrželka. Účast NP Vysoké nad Jizerou.

2010 - B. Ahlfors: Divadelní komedie. Uvedeno v Borotíně. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou.

2011 - Roman Krejčíř: Za sušenou vodou. Režie Petr Prosser a Roman Krejčíř. Účast na KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou. Ceny Tomáši Ducháčkovi, Danielu Horákovi, Jakubu Stejskalovi a Petru Prosserovi za hudební složku inscenace, Petru Prosserovi za herecký výkon v roli Martina. Čestné uznání Ondřeji Mahdalovi za herecký výkon v roli Lucifera.

2013 - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - Cena diváka 2013, čestné uznání souboru za inscenaci, Karlu Maršálkovi za sexappeal a chuť žít vnesenou do postavy DĚDY DUBSKÉHO, Jitce Moučkové za roli Marie ŠUMBALOVÉ, Martině Ondrové za roli Marie DUBSKÉ, Vladislavě Prosserové za roli Terezky FIALOVÉ a Pavlu Petrželkovi za nastudování inscenace a cena Petru Prosserovi za roli BLÁHY, Kateřině Gerbrichové za roli MARKÝTKY a souboru za hudební a pěveckou složku - doporučení na 2. místě na NP Krakonošův divadelní podzim Vysokém nad Jizerou.

2014 - Roman Krejčíř: Kdopak to zvoní? Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín - čestné uznání Robertu Klemschemu za roli Bedřicha, Haně Ožvodílkové za roli Smrtia a Romanu Krejčířovi za původní dramaturgický text.

2016 - Ray Cooney: Rodina je základ státu, r. Pavel Petržilka. Účast na Divadelním festivalu, Napajedla. Účast na KP Štivadlo, Štítina - cena za mužský herecký výkon Martinu Moučkovi za roli Bonneyho a čestné uznání Petr Prosser za roli Dr. Mortimora a čestné uznání Pavlu Petržilkovi za režii. Účast na CP Pohárek SČDO, Velká Bystřice.

2018 - Vlastimil Peška: Krkonošské pohádky. Účast na KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou - čestné uznání Martinu Moučkovi za roli Trautenberga, Vladislavě Prosserové za roli Anče a Markétě Dufkové za role Sojky a 2. herečky.

2018 - Pavel Petrželka na motivy N. V. Gogola: REVIZOR. Účast na Divadelní festival, Napajedla - Cena za mužský herecký výkon PETR PROSSER za roli Hejtmana, Cena za mužskou vedlejší roli ROBERT KOVAČ za roli Bobčinského.

2022 - DS TEATRUM, Uhde, Štědroň na motivy knihy Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník: BALADA PRO BANDITU, r. Pavel Petrželka. Účast na Svatováclavská divadelní pouť - zahájení festivalu Václavovský kulturní podzim. Účast na KP Hobblík-MUMRAJ!, Hodonín 2023 - cena souboru za inscenaci, cena za režii Pavlu Petrželkovi, cena Petru Pavlasovi za roli Nikoly Šuhaje a Martinu Moučkovi za roli velitele četníků - doporučení na PIKNIK Volyně 2023. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou 2023 - cena Petru Pavlasovi za roli Nikoly Šuhaje, Alexandře Komárkové za roli Eržiky, Martinu Moučkovi za roli velitele četníků, Robinu Janáskovi za roli Lazara Mageriho, Renatě Štindlové za scénu a kostýmy, Koločava bandu za hudební složku, souboru za inscenaci - nominace na CP Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou 2023. Účast na CP Divadelní Piknik Volyně 2023 - čestné uznání Martinu Moučkovi za herecký výkon v roli Velitele četníků, cena Koločava Bandu za hudební nastudování a provedení. Účast na CP Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou 2023 - čestné uznání Pavlu Petržilkovi za režii, Petru Pavlasovi za roli Nikoly Šuhaje, Davidu Petržilkovi za roli Jury Šuhaje, Robinu Janáskovi za roli Lazara Mageriho a souboru za inscenaci, cena za nejlepší mužský herecký výkon Jakubu Říkovskému za roli rotmistra Kubeše, Renatě Štindlové za kostýmy, Koločavabandu za hudební složku, cena diváků a doporučení do programu Jiráskova Hronova 2024 na druhém místě.
Bibliografie:
XXXVIII. Národní přehlídka venkovských divadelních souborů -
Vysoké nad Jizerou 12. až 20. října 2007. Program a Plakát.

BUDÍN, Zdeněk: 100 let ochotnického divadla. Zpravodaj Velkých Opatovic. 1993. 3 s. kART.

DĚJINY Velkých Opatovic. Velké Opatovice, MSKS 1990.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 8-17. (viz texty)

GREGAR, Alexandr: Vysocké rituály - KDP 2007. Amatérská scéna 2007, č. 6, s. 20.

HEJL, Emil - PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, s. 102–105.

HRAŠE, Jiří: Předjubilejní Cyránův kord. Amatérská scéna 1988, č. 12, s. 9. Foto:
Velké Opatovice, Tomáš Dosedla.

CHALUPOVÁ, Jaroslava: Hodonínský Hobblík a Mumraj 2005. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 29.

KODEŠ, Jaroslav: Hanácký divadelní máj 2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 44-46.

MUSILOVÁ, Martina: Hanácký divadelní máj – Němčice nad Hanou 2003. Amatérská scéna 2003, č. 3, s. 35.

VALENTA, Jiří: Nejen divadelní prkna znamenají svět. Amatérská scéna 1995, č. 1, s. 13.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Hanácký divadelní máj byl plný rozporů. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 48 - 49.

ZÁVODSKÝ, Vít: Jihomoravské amatérské podněty. Tvorba 1986, č. 37 (17. 9.), s. 10.

ZÁVODSKÝ, Vít: Podobenství o svobodě a pravdě. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 13

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. 3. s. kART.

Adresář ARTAMA 1993.

http://teatrum.webnode.cz/o-nas/ 21. 7. 2011
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

KDP 2007, osobnosti festivalu, Petrželka Pavel
Pavel Petrželka
Velké Opatovice, DS MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, G. Figueiredo: Liška a hrozny, v roli Ezopa Tomáš Dosedla, 1986
Velké Opatovice, MKS, Dámský krejčí, 2007
Velké Opatovice, MSKS,  Dům se sedmi balkony
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem, 2005
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velké Opatovice, Teatrum, Kdopak to zvoní, KP Hobblík Hodonín 2014
Velké Opatovice, Teatrum, Kdopak to zvoní, KP Hobblík Hodonín 2014
Velké Opatovice, Teatrum, Kdopak to zvoní, KP Hobblík Hodonín 2014
Velké Opatovice, teaTrum, Krkonošské pohádky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Velké Opatovice, teaTrum, Krkonošské pohádky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Velké Opatovice, teaTrum, Krkonošské pohádky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Velké Opatovice, teaTrum, Naši furianti, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Velké Opatovice, teaTrum, Naši furianti, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Velké Opatovice, teaTrum, Revizor, KP HDM 2019
Velké Opatovice, teaTrum, Revizor, KP HDM 2019
Velké Opatovice, Teatrum, Za sušenou vodou, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2011


Mapa působení souboru - teaTrum (název z r. 2008), OB / SKP/ MKZ / MSKS / Město Velké Opatovice /

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Velké Opatovice, MSKS,  Dům se sedmi balkony
Velké Opatovice, DS MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem
Pavel Petrželka
Velké Opatovice, MSKS, Vražda sexem, 2005
Velké Opatovice, MKS, Dámský krejčí, 2007
Velké Opatovice, Teatrum, Za sušenou vodou, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2011
Velké Opatovice, teaTrum, Naši furianti, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Velké Opatovice, teaTrum, Naši furianti, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Velké Opatovice, Teatrum, Kdopak to zvoní, KP Hobblík Hodonín 2014
Velké Opatovice, Teatrum, Kdopak to zvoní, KP Hobblík Hodonín 2014
Velké Opatovice, Teatrum, Kdopak to zvoní, KP Hobblík Hodonín 2014
Velké Opatovice, teaTrum, Krkonošské pohádky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Velké Opatovice, teaTrum, Krkonošské pohádky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Velké Opatovice, teaTrum, Krkonošské pohádky, KP HDM Němčice nad Hanou 2018
Velké Opatovice, teaTrum, Revizor, KP HDM 2019
Velké Opatovice, teaTrum, Revizor, KP HDM 2019
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Velké Opatovice, teaTrum, Balada pro banditu, CP Divadelní Piknik Volyně 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.