Databáze českého amatérského divadla

Texty: KDP 2001, hodnocení IPOS-ARTAMA, Jan Strejcovský

Krakonošův divadelní podzim,
32. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, Vysoké nad Jizerou 2001

Informace o realizaci

Místo konání: Divadlo Krakonoš Vysoké nad Jizerou

Termín: 12. – 20.10.2001

Pořadatelé: Vyhlašují: Svaz českých divadelních ochotníků ve spolupráci s Okresním úřadem Semily a MěÚ Vysoké nad Jizerou. Hlavním organizátorem je Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou, spolupořadateli Městská knihovna a Občanské sdružení Vobskočák Vysoké nad Jizerou. Odbornou spolupráci zajišťuje IPOS-ARTAMA Praha.

Počet účastníků: - 11 divadelních souborů;
- 50 seminaristů (23 Kurz praktické režie, 7 Kurz scénografie, 20 Seminář Klubu režisérů SČDO);
- průměrně 70 účastníků rozborových seminářů k inscenacím;
- 5.000 diváků (dle evidence vstupenek).

Program: - 11 inscenací od 11 divadelních souborů v 21 představeních;
- Rozborové semináře k soutěžním inscenacím, vedené odbornou porotou ve složení Mgr. Jiří Hraše, Mgr. Petr Kolínský, Karel Semerád, Mgr. Vladimír Zajíc a Ing. Dušan Zakopal. Tajemník Jan Strejcovský;
- Kurz praktické režie (5. soustředění: Úvod do scénografie, včetně praktické lekce jevištního svícení a práce režiséra s hercem.) s lektory M. Schejbalem a K. Fixovou;
- Kurz scénografie (2. soustředění: Scénografické řešení inscenace.) s lektory D. Bazikou, J. Duškem a P. Kolínským;
- Seminář Klubu režisérů SČDO (dílna tematicky zaměřená na kabaret) s lektory J. Hrašem, D. Musilovou a D. Zakopalem;
- Beseda s hercem Janem Čenským;
- Společenské večery s tancem a závěrečný bál Sejkorák.

Tiskoviny: Plakát, pozvánky, náborové letáky, programová brožura, zpravodaj přehlídky Větrník.

Zhodnocení: K pozitivům patřila zajímavá dramaturgická skladba programu a v kontextu této přehlídky velice dobrá úroveň de facto všech inscenací. Porota nominovala do programu Jiráskova Hronova 2002 Pygmalion aneb My Fair Lady ze Zelňáku (DS bratří Mrštíků Boleradice). Dále doporučil k výběru do programu JH dvě inscenace v tomto pořadí: 1. Ten, kdo utře nos (DS MKZ Horšovský Týn), 2. Slavík (DS Hudralo Zliv).
Výrazným kladem byla vzdělávací část přehlídky. Výjimečným ve své kvalitě a způsobu se stalo další soustředění dlouhodobého Kurzu praktické režie. V letošním roce se na půdě Krakonošova divadelního podzimu poprvé konalo soustředění Kurzu scénografie. Organizační přípravu a vedení obou kurzů zajišťovali M. Strotzer a J. Strejcovský. Odborný účel přehlídky byl v rámci daných možností splněn měrou vrchovatou.

Příloha: Program přehlídky

Vypracoval: Jan Strejcovský
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':