Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ZUŠ, HOP-HOP / Alate / Déšť / HorBes / Indiáni / Nová / Poslíček / Strachy / Svačina / Tornáda / Vlaštovky / Zvolna

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1974
Působení: 197x, 198x,199x, 200x, 201x, 202x, 202x
1974 založen soubor HOP-HOP (psáno i Hop-hop) LDO LŠU/ZUŠ, vedoucí Soňa Pavelková, později (od poloviny 80. let 20. století) Irena Konývková.
Název HOP-HOP používaly 2 věkově odlišné soubory, 1. a 2. ročníky středních škol a žáci 6. a 7. tříd základních škol (dětský soubor).

Zakladatelkou tanečního oboru na ZUŠ byla v roce 1965 Helena Ruthová, od roku 2015 vede taneční obor - soubor Zvolna - Karin Wintrová. Soubor Alate byl založen v roce 2015 Karin Wintrovou. Taneční obor spolupracuje na různých projektech s výtvarným i literárně dramatickým oborem.


1974 Celý svět přijede na všech kolejích.
1975 Zpěv míru.
1976 Střepinky (S. Pavelková).
1979 Povídám, povídám neplechy (L. Štíplová).
Soňa Pavelková součástí zakladatelské generace moderní české dramatické výchovy, výrazný podíl na zal. literárně dramatických oddělení LŠU v pol. 60. let. Jako učitelka LDO LŠU v Ostrově a ved. dětských i středoškolských souborů (zejména HOP-HOP) v 70. letech silně ovlivnila dramaturgii a postupy dětského divadla. Od počátku se věnovala jak divadlu, tak dětskému sólovému i kolektivnímu přednesu. Lektorka mnoha seminářů a dílen. Od 1. pol. 80. let uč. LDO LŠU v Praze 5.

Soubor HOP-HOP (složený z žáků I. i II. cyklu LDO-ZUŠ) za vedení a režie Ireny Konývkové:

1981 S. Pavelková: Sídliště (pásmo veršů), účast KDL.

1983 J. Lada - I. Kotová: Hra na pohádku, Vymyslím si, KDL.

1986 J. Brukner: Obrazárna.

1991 - Alois Mikulka: O jednom králi (scénář Irena Konývková. Účast na NP DRRK, Mělník.

1992 Z. Renčová - I. Konývková: Pastýřka, Dětská scéna Ústí nad Orlicí, 1994 mezin. div. festival Rakousko.

1994 I. Ciprová - I. Konývková: O soukání, DS Ústí nad Orlicí, Jiráskův Hronov, FEMAD, 1995 Celostátní kolo soutěže LDO-ZUŚ 1. místo, Lucembursko mezinár.festival, 1996 mezinár. festival Rakousko.

1995 Tiché sněhu hemžení (pásmo folklorních textů), Dětská scéna Ústí nad Orlicí.

1996 K tobě mě srdce vzdychá (Tiché hemžení II.), r. Irena Konývková, ObP Ostrov.

1996 Ladislav Smoljak - Irena Konývková: Obrazy ze života Acylpyrinků, r. Irena Konývková. Účast Dětská scéna Ústí nad Orlicí, Jiráskův Hronov, FEMAD, Poema Brno, DRDOL, Dětské divadlo Praha.

1996 Milena Lukešová - I. Konývková: Nemocnice má ubrečená okna, r. Irena Konývková. Účast Dětská scéna Ústí nad Orlicí, Jiráskův Hronov, FEMAD, Festival Jižního Tyrolska - Itálie.

1997 V. Škutina - I. Konývková: Kde bydlí čas, Dětská scéna Ústí nad Orlicí, Dramatická výchova ve škole Jičín, Dětské divadlo Praha.

1997 A. Berková - I. Konývková: Je to tak prosté, Šrámkův Písek.

1998 L. Vašáková, J. Kolář a J. Hiršal - I. Konývková (dle knih o Baronu Prášilovi): Prášíš?! – KP Dětská scéna Plzenň - Bolevec, NP Dětská scéna Ústí nad Orlicí, také mezinár. festivaly Itálie, Švýcarsko.

1998 němečtí autoři - I. Konývková: Blíží se blíží, vánoční čas, Dílna STD Praha.

1999 B. Jacques - I. Konývková: RSB, s ručením omezeným, Dramatická výchova ve škole Jičín, Brnkání, Dílna STD Praha, 2000 1. místo na mezinár. festivalu Sapperlot Itálie, EXPO 2000 Hannover, Konference dramatické výchovy Praha.

1999 P. Král - I. Konývková: Zdá se, že je vítr, Dílna STD Praha.

1999 L. Rosten - I. Konývková: Kaplane! - Dílna STD Praha.

2000 - J. Kovalčuk - Irena Konývková: Ondráš nebo Juráš? Účast na CP Dětská scéna, Trutnov, také Konference dramatické výchovy Praha, mezinár. festival Rakousko, 3. místo v Celostátním kole soutěže LDO-ZUŠ, Dilna STD Praha, Festival dětského divadla v rámci Světového dne divadla Praha.

Soubor HOP-HOP v 90. letech několik zájezdů do zahraničí, kde hraje svá představení v němčině nebo angličtině.
DDS HOP-HOP reprezentace na Expo 2000 Hannoveru a na Světovém festivalu dětského divadla roku 2010.
Spolupráce s DK na přípravě dětského div. festivalu Soukání, už potřetí, poprvé však mezinárodně. Zúčastnil se festivalů v Itálii, Rakousku, Anglii, Lucembursku, Německu, Švýcarsku a Belgii.
HOP-HOP rovněž představení v rámci mezinárodního projektu Brána. Jeho základem setkání 4 zemí Anglie, Itálie, Rakouska a České republiky v Brixenu. Zástupci společně pracovali na základním tématu, bráně. Podle různých pohledů na toto téma měl každý soubor připravit představení. Po vzniku představení v jednotlivých zemích se DDS sejdou a v každé zemi odehrají svá představení. I. Konývková, uč. LDO ZUŠ, ved. DDS a DRS, od konce 80. let. jedna z nejvýraznějších osobností dramatické výchovy a dětského divadla v ČR, lektorka dílen, i mezinárodních, a seminářů.

2001 - HOP-HOP I., A. S. Puškin - I. Konývková: Za Ludmilou! Účast na Ostrovském soukání. Účast na DS Trutnov, také mezinár. festival v Německu, Dílna STD Praha.

2001 - HOP-HOP II., Z. Rozenbaum - Irena Konývková: Zkus být Vladislavem. Účast na Ostrovském soukání. Účast na mezinár. festivalech Anglie, Rakousko, Itálie.

2001 - HOP-HOP II., J. Kovalčuk - Irena Konývková: Ondráš nebo Juráš? Účast na Ostrovském soukání. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.

2001 - Z. Malinský - I. Konývková: Naslouchej. Účast na CP Dětská scéna, Trutnov, CP Loutkářská Chrudim, NP Jiráskův Hronov, také Dramatická výchova ve škole Jičín, Dílna STD Praha, Festival dětského divadla v rámci Světového dne divadla Praha.

2002 - A. Jirásek - J. Pálka, I. Konývková: Bruncvík, Mezinár. festival Sapperlot v Itálii, také Dílna STD Praha. Účast na ObP mladé a netradiční, Ostrov.

2002 - Zkus být Vladislavem. Účast na ObP Mladé a netradiční, Ostrov.

2002 - Za tebou, pásmo z veršů čínské poezie, Zdeněk Malínský: Naslouchej, ved. Irena Konývková. Účast KP Chotěšovské slunce.

2003 - představení inspirované F. Rachlíkem, Irena Konývková: Modrá zátočinka aneb Ko baltické revue pro všechny tamní ("Invence nedotažená do domyšlení. Část civilní a část pohádková není dokonale propojena. Některé jednotlivé scény však geniální (nasazování obličejů...)."). Účast na Náchodská prima sezona. Účast na Ostrovském soukání. Účast na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla.

2003 - Zdeněk Malínský: Naslouchej, ved. Irena Konývková. Účast na Ostrovském soukání. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.

2003 - Paulo Coelho - Irena Konývková: Alchymista, ved. Irena Konývková. Účast na Ostrovském soukání. Účast na dílně středoškolského divadla Nahlížení na KP Chotěšovské slunce. Účast na Mezinár. festivalu Sapperlot v Itálii, Švýcarsku, Německu.

2003 - J. Kašpar: Tulikráska. Účast na CP Dětská scéna, Trutnov.

2004 - I. M. Jirous - I. Konývková: Co dělají noční skřítci, Dětská scéna Trutnov.

2004 - Ivan Jirous: Co dělají noční skřítci. Účast na KP Stříbření - Nominace na CP Dětská scéna Trutnov. Účast na CP Dětská scéna Trutnov.

2004 - autorská hra souboru a I. K.: Jako na molu. Účast na Náchodská Prima sezóna a na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla - ocenění souboru za autorský text a jeho realizaci - doporučení na Jiráskův Hronov. Účast 2006 Dílna středoškolského divadla Bechyně.

2004 - Mýty a legendy: Tvé ucho je starší než tvůj dědeček, r. Irena Konývková. Faustování. Účast na KP Radnický dráček - cena souboru za výtvarnou koncepci.

2005 - HOP-HOP II., K. H. Mácha - I. Konývková: Večerní máj. Účast na Ostrovském soukání. Mezinár. festival v Rakousku, Itálii, Anglii, také 2006 DSD Bechyně.

2005 - HOP-HOP I., H. Bosetzky - I. Konývková: A jinak je s tebou amen. Účast na Ostrovském soukání. Účast KP Dětská scéna Dobřany. Účast na CP Dětská scéna Trutnov.

2005 - HOP-HOP III., Tvé ucho je starší než tvůj dědeček. Účast na Ostrovském soukání.

2006 - K.Poláček - I.Konývková: Bylo nás pět, ved. Irena Konývková. Účast na CP Dětská scéna Trutnov, 2007 Celostátní kolo soutěže LDO ZUŠ 1. místo, Dramatická výchova ve škole Jičín.

2006 - Hop – Hop, K. Anonra: Prase, r. Irena Konývková. Účast na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla.

2006 - V bludišti mého srdce (experimentální poezie), NPS Náchod, také Festival Hudební mládeže Hradec Králové - 1. místo; 2007 Wolkrův Prostějov, také Celostátní kolo soutěže LDO-ZUŠ Hradec Králové 1.místo.

2006 - světoví autoři: V bludišti srdce mého, scénář soubor, vedoucí a režie Irena Konývková. Účast WP, Podzimní fantazie. Účast na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla.

2006 - Jinak je s tebou amen. Účast 13. Brnkání.

2007 - Ladislav Smoljak, Irena Konývková: Obrazy ze života acylpyrínků, r. Irena Konývková. Účast ObP Ostrov - doporučení na NP Náchodskou prima sezónu. Účast CP Náchodská prima sezóna. Účast na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla.

2007 - z textů Daniila Charmse: U Rybníku, r. Irena Konývková. Účast ObP Ostrov.

2007 - Kterak děvy solimánské osvobodily svého prince, r. Irena Konývková. Účast ObP Ostrov.

2007 - Večerní máj; V bludišti mého srdce; Dar ohnivého ptáka (děti); Kterak děvy solimánské osvobodily svého prince, r. Irena Konývková. Účast na Ostrovském soukání.

2007 - (ved. Irena Konývková), Bylo nás pět. Účast KP Dětská scéna.

2007 - (děti) Olga Hejná - Irena a Jonáš Konývkovi (též režie): Myšmaš pohádek. KP Dětská scéna. Doporučení do širšího výběru CP Dětská scéna.

2007 - 1. místo Lukáš Goldmann, Ondřej Vančura, Věra Tomanová v kategorii dialog 11 - 13 let na NP Kandrdásek SČDO, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

2007 - Čestné uznání Nazareno Klug, Vojtěch Palm, Eliška Rojíková v kategorii dialog 11 - 13 let na NP Kandrdásek SČDO, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

2008 - Dar ohnivého ptáka, vedoucí Irena Konývková. Účast na KP DS Tartas Stříbro. Doporučení do širšího výběru CP Dětská scéna. Účast NP Dětská scéna, Trutnov (na inscenaci, byla cítit zkušenost herců s divadlem a zkušenost pedagoga).
2008 - 1. místo Lukáš Goldmann a Adéla Kubištová v kategorii dialog 11 - 13 let na NP Kandrdásek SČDO, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
2008 - 1. místo Nazaréno Klug v kategorii monolog 11 - 13 let na NP Kandrdásek SČDO, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
2008 - Čestné uznání Nazareno Klug a Jakub Velička v kategorii dialog 14 - 15 let na NP Kandrdásek SČDO, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
2008 - Čestné uznání pro paní Irenu Konývkovou za pedagogicko-uměleckou práci, pedagogické vedení dětských interpretů souboru HOP HOP Ostrov směrem ke kultivované řeči, schopnosti vyjádřit cit, vystoupit před druhými lidmi a navázat s nimi kontakt na NP Kandrdásek SČDO, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

2009 - podle knihy Jacqueline Wilsonové Dvojčata v průšvihu zdramatizovala Irena Konývková: Ruby a Garnet?, r. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Stochov - nominace na Dětskou scénu do Trutnova. Účast na CPJH.

2008 - Karel Poláček-Irena Konývková: Bylo nás pět, r. Irena Konývková. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.

2009 - podle Käthe Recheis: Dar ohnivého ptáka, r. Irena Konývková. Účast na Ostrovském soukání.

2009 - experimentalní poezie: V bludišti mého srdce, r. Irena Konývková. Účast na Ostrovském soukání.

2009 - Ruby a Garnet (zahrály dvě 13 ti leté dívky, ze tří čtvrtin v angličtině), scénář a režie Irena Konývková. Účast na Ostrovském soukání.

2010 - podle knihy I Can Jump Puddles Allana Marshalla: Už zase skáču..., dramatizace a režie vedoucí Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - doporučení do širšího výběru na celostátní přehlídku v Trutnově. Účast na NP Dětská scéna, Trutnov.

2011 - podle knihy Allana Marshalla I Can Jump Puddles (O chlapci, který se touží vyrovnat svým spolužákům, a to i přes svůj handicap – obrnu) v překladu Zory Wolfové, Irena Konývková: Už zase skáču, r. Irena Konývková. Účast na Ostrovském soukání.

2011 - podle knihy Zdeňky Bezděkové Říkali mi Leni (příběh dívky Leni, která byla dána „na převýchovu“ do nacistického Německa): Tak tohle je naše Leni?!, r. Irena Konývková. Účast na Ostrovském soukání. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - nominace na Dětskou scénu ve Svitavách. Účast na NP Dětská scéna, Svitavy.

2012 - Pošťácká pohádka, vedoucí a r. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Dobřany - doporučení do širšího výběru na celostátní přehlídku. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2012 - Jarmila Loukotová: Ukážu ti cestu rájem, r. Irena Konývková; podle knihy Zdeňky Bezděkové: Tak tohle je naše Leni?!, r. Irena Konývková. Účast na KP Na hraně, Plasy (obě inscenace).

2013 - Jarmila Loukotová: UKÁŽU TI CESTU RÁJEM, r. Irena Konývková. Účast na ObP Horažďovice.

2013 - Kamehameha, r. Irena Konývková. Účast na KP Tartas, Dobřany.

2013 - podle Ernsta Jandla - herci a Irena Konývková: Pětkrát člověk. Účast na KP Poezie na rynku, Klatovy - doporučení k postupu na CP WP v 1. pořadí.

2013 - Z. Bezděková, dramatizace Irena Konývková: Tak tohle je naše Leni?!, r. Irena Konývková. Účast na KP Radnický dráček - hlavní cena Radnický dráček, čestné uznání Elišce Rojíkové za herecký výkon v roli Mutti Rosa a Věře Tomanové za roli Matyldy, cena Markétě Aranyossyové za herecký výkon v roli Leni a Ireně Konývkové za režii (Cena Jaroslava Vyčichla) - doporučení na NP Popelka Rakovník. Účast na CP Popelka Rakovník - čestné uznání souboru za práci se světlem jako významotvorným prvkem a cena Markétě Aranyossyové za herecký výkon v roli Leni, Ireně Konývkové za režii a souboru za inscenaci - nominace na CP JH 2014.

2013 - Ernst Jandl, Friderike Mayröckerová, Irena Konývková: Pětkrát člověk, ved. Irena Konývková. Účast na CP Nahlížení, Bechyně.

2013 - Ukážu ti cestu rájem; Kamehameha; Pětkrát člověk. Účast na Ostrovském soukání - všechny inscenace.

2014 - na motivy knihy Zdeňky Bezděkové Říkali mi Leni I. Konývková: Tak tohle je naše Leni?!!, r. Irena Konývková. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha. Účast na CP Jiráskův Hronov.

2014 - Nebo taky ne?; Humanisti. Účast na KP Na hraně, Plasy.

2015 - Krokodýl; Synthetická hra analogií. Účast na KP Poezie na rynku, Klatovy - obě inscenace.

2015 - tři epizody ze stejnojmenné knihy Marie Kšajtové: Zápisník Norberta Borovičky, vedoucí Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna - Tartas, Dobřany - doporučení k postupu na NP Dětská scéna, Svitavy. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2015 - Život k sežrání; Nebo taky ne? Účast na Ostrovském soukání - obě inscenace.

2015 - F. M. Dostojevskij: Krokodýl, r. Irena Konývková. Účast na CP Wolkrův Prostějov.

2015 - Synesthetická hra analogií, r. Irena Konývková. Účast na CP Wolkrův Prostějov.

2016 - podle stejnojmenné knihy Mikäela Olliviera: Život k sežrání, vedoucí Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - představitel hlavní role Benjamina –Tadeáš Novák získal cenu za herectví.

2016 - Ota Hofman, Irena Konývková: Útěk, r. Irena Konývková. Účast na KP Radnický dráček - hlavní cena soubor za inscenaci, cena Jan Roháč za herecký výkon v roli Saši, Vojtěch Palm za herecký výkon v roli Fangia a Irena Konývková za scénář - nominace na NP Popelka 2016 v Rakovníku. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - projekce záznamu premiéry hry - doplňkový program. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy - inspirativní doplňkový program. Účast na CP Popelka, Rakovník - cena Janu Roháčovi za herecký výkon v roli Saši, Vojtěchu Palmovi za herecký výkon v roli Fangia, Ireně Konývkové za režii a souboru za inscenaci - nominace na CP Jiráskův Hronov 2017. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha. Účast na Klášterecké divadelní žně. Účast na Účast na Ostrovském soukání 2017. Účast na CP Jiráskův Hronov 2017.

2017 - Ema, r. Ondřej Šulc. Účast na Účast na Ostrovském soukání.

2017 - HOP-HOP, Ondřej Šulc a soubor z příběhů knížky Dušana Taragela Pohádky pro zlobivé děti a jejich starostlivé rodiče: Žalobníček. Účast na KP Dětská scéna, Louny - čestné uznání.

2017 - ZUŠ, dětský soubor, scénické čtení, Jan Vojtkoí: Řeka s rozpuštěnými vlasy, ved. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Louny - čestné uznání.

2017 - HOP-HOP, dramatizace dystopického románu Dárce Lois Lowryové: Azher, ved. Irena Konývková. Účast na Účast na Ostrovském soukání. Účast na KP Dětská scéna, Louny - návrh do širšího výběru na celostátní přehlídku do Svitav. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha 2018 - Ireně Konývkové předána Cena ASSITEJ 2018 .

2018 - Účast na KP Poezie na rynku, Klatovy - výherce recesistické nespravedlivé soutěže o putovní „Schránku Jiřího Wolkra“: Soubor: HOP-HOP
Hedvi, Janča, Sára, Jenda.

2018 - HOP-HOP, podle knihy Uri Orleva Irena Konývková: Běž, chlapče, běž (Nechci, abyste mě litovali, to je k ničemu), r. ved. Irena Konývková. Premiéra 1. duben 2018. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - nominace k přímému postupu na celostátní DS, Svitavy. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na CP Jiráskův Hronov.

2018 - dramatizace knihy Petry Braun Ema a kouzelná kniha: Ema, r. Ondřej Šulc. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov.

2018 - autorská inscenace: Kryšpín zmizel, r. Ondřej Šulc. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - doporučení širšímu výběru na DS, Svitavy. Účast na Na(ne)čisto, Most.

2018 - děti pod vedením Ondřeje Šulce: Jojo (příběh malého človíčka - loutka). Účast na KP Dětská scéna, Ostrov.

2018 - ZUŠ, taneční obor, ČERVÁNKOVÁ, hudba Marin Marais, choreografie Karin Wintrová. Účast na CP Tanec, tanec..., Jablonec nad Nisou.

2019 - Irena Konývková: LIDÉ NÁS MAjí rádi, r. Irena Konývková. Účast na KP Horažďovice - Cena divácké poroty, čestné uznání souboru za výtvarné řešení a Ireně Konývkové za umělecké vedení souboru - doporučení na Mladou scénu Ústí nad Orlicí.

2019 - děti 5. – 6. tříd, podle Čapkova textu: Válka s mloky, vedoucí Ondřej Šulc. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov. Účast na Na(ne)čisto, Most.

2019 - žáci 4. tříd, Jaime de Angulo (dle knihy Jak se Lišáček stal Lišákem): Liška s dobrou náladou, vedoucí Ondřej Šulc. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - postup do širšího výběru do programu celostátní přehlídky Dětská scéna. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2019 - žáci cca pátých tříd, na motivy textu Olgy Černé Klárka a 11 babiček: Klárka a 6 babiček, vedoucí Ondřej Šulc. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - doporučení do širšího výběru do programu celostátní přehlídky Dětská scéna.

2019 - žáci z 1. – 2. tříd, texty o zvířátkách: Věřte nevěřte, vedoucí Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - postup do širšího výběru do programu celostátní přehlídky Dětská scéna.

2019 - podle knihy Eduarda Štorcha: Lovci mamutů, vedoucí Ondřej Šulc. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov.

2019 - osm žáků 3. tříd, podle knihy Eduarda Petišky Kouzelný dědeček: Poslední vlaštovka, vedoucí Ondřej Šulc. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - doporučení do širšího výběru do programu celostátní přehlídky Dětská scéna.

2019 - podle knihy Jael Biranové Překážka, ovečky, človíček a problém: Človíček a ovečky, r. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov.

2019 - Zvolna, José Ramón Gomis: Blízko tebe, choreografie Karin Wintrová. Účast na CP Tanec, tanec..., Jablonec nad Nisou.

2020 - Malála; Jak byla vosa Marcelka. Účast na Na(ne)čisto, Most - obě představení.

2020 - Hop-hop, Někdo z nás lže. Účast na KP PřeMostění, Most - ocenění za nebývale energickou hereckou akci, doporučení k postupu na Mladou scénu, na Šrámkův Písek.

2020 - Hop-hop, Prase. Účast na KP PřeMostění, Most.

2020 - Hop-hop, Jeden z nás lže. Náhradník na CP Šrámkův Písek.

2021 - Hop-hop, Ivona Březinová: Natálčin Andulák, r. Irena Konývková. Účast na na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na CP Jiráskův Hronov.

2021 - Alate, hudba Arvo Pärt: TÍHA, choreografie Terezie Fránová a Karin Wintrová. Účast na CP Tanec, tanec, Jablonec nad Nisou.

2022 - HOP-HOP, Ota Hofman, Irena Konývková: Lucie a zázraky, r. Irena Konývková. Účast na KP Pohádkový víkend, Český Krumlov - doporučiení do širšího výběru programu CP Popelka Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník.

2022 - HOP-HOP, z knížky Jělěňovití Petra Nikla: Co píšou jeleni, r. Ondřej Šulc Králová. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - oceněno pásmo poezie.

2022 - HOP-HOP, podle knížky Vilma běží o život Nadi Pažoutové: Vilma běží o život, r. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - doporučení do širšího výběru CP Dětská scéna.

2022 - HOP-HOP Drobky, Obraz Doriana Greye, r. Ondřej Šulc Králová. Účast na Na(ne)čisto, Most. Účast na KP Na hraně, Plzeň 2023.

2023 - Vlaštovky, Šup šup, řekla teta Matylda. Účast na Na(ne)čisto, Most.

2023 - Svačina, podle N. Gaimana: Naštěstí nemáme mléko, vedoucí Ondřej Šulc. Účast na Na(ne)čisto, Most. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov.

2023 - HOP-HOP Poslíček, inspirace románem W. Saroyana Lidská komedie, scénář Irena Konývková: Poslíček, r. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - doporučení na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2023 - Tornáda, podle P. Štorkové: Můj brácha Tornádo, vedoucí Ondřej Šulc. Účast na Na(ne)čisto, Most. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov.

2023 - HOP-HOP HorBes, Vesmírné dobrodružství Gerdy a Ferdy, r. Tereza Horčičková a Tereza Besperátová pod supervizí vedoucího souboru. Účast na Na(ne)čisto, Most. Účast na KP Na hraně, Plzeň.

2023 - Vlaštovky, inspirace textem S. Heinleinové: Moje teta Matylda, vedoucí Ondřej Šulc. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov.

2023 - HOP-HOP Déšť, na motivy knihy M. Lukešové: Holčička a déšť, vedoucí Daniela Králová. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - doporučení na CP Dětská scéna, Svitavy.

2023 - HOP-HOP Strachy, scénář Irena Konývková a děvčata ze souboru: Strachy, r. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - čestné uznání.

2023 - HOP-HOP Nová, Nová holka, r. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - doporučení na CP Dětská scéna,

2023 - HOP-HOP, dramatizace knihy Dvojčata v průšvihu J. Wilsonové: Ruby a? Garnet, r. Irena Konývková. Účast na KP Dětská scéna, Ostrov - nominace na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2024 - HOP-HOP, Hobit, r. Ondřej Šulc Králová. Účast na KP Na hraně, Plzeň - cena souboru za riskantní dramaturgickou volbu a budování atmosféry.

2024 - HOP-HOP, na motivy dobrodružné knížky Miloslava Stingla: Angatar - příběh eskymáckého chlapce. Scénář a režie Irena Konývková. Premiéra 16. 4. 2024., účast na KP Dětská scéna, Ostrov - nominace na CP DS Svitavy. Účast na CP DS Svitavy

2024- HOP-HOP, Pupík a bříško, J. Kahoun, vedoucí D. Šulc Králová, účast na KP DS Ostrov.
HOP-HOP, Pejsek a kočička, podle J. Čapka, vedoucí D. Šulc Králová, účast na KP DS Ostrov
Bibliografie:
BRHELOVÁ, Eva. Vyladěná a rozezpívaná Dětská scéna v Trutnově. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 27 - 29.
Program přehlídky DS 2010.

(dm): Několik slov o souboru Hop hop. /Amatérský divadelní soubor./ Karlovarské noviny, 5, 1995, 14.VII., č. 162, s. 12. - 1 obr.

ČERNÍK, Roman. Dětské divadlo po dvou nýřanských letech opět v Plzni. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 28.

ČERNÍK, Roman: Chotěšovské slunce potřetí. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

ČERNÍK, Roman: Dětský divadelní Tartas Stříbro 11. – 13.4. 2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 5, 6.

ELBERS, Joke: Ostrovské soukání. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 50 - 51.

EXNAROVÁ, Alena: Svitavy, Dětská scéna 2012 - Co den dal - Pošťácká pohádka. Deník Dětské scény, č. 4., str. 88, 12.6.2012. (viz Texty)

HECHT, Michal: Soukání v pohybu. Ostrov, 27.4.-1.5.2007. AS 2007, s. 3, s. 71-72.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Prima Prima sezóna? AS 2004, č. 3, s. 22–26. Foto: Ostrov, Jako na molu.

HULÁK, Jakub: Divadelní přehlídka Chomutov - 4. 4.2007. Deník Dětské scény 2007, č. 0.

GALETKOVÁ, Hana: Jaké štěstí býti na Dětské scéně 2008! AS 2008, č. 4, s. 17-21.

JAK jsem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s.7.

JAKUBOVÁ, Veronika: Kandrdásek 2008. AS 2008, č. 2.

JIRSOVÁ, Zuzana: Nadělení v Brně 2000. Amatérská scéna 2001, č. 1, s. 8-10.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa očakávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoch a antikvariáte. AS 2007, č. 3, s. 12-14.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Horažďovice 2002 ve znamení smíchu. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 2, 2002, s.11-12, 1 fot.

LHOTSKÁ, Jiřina: Dětská scéna Stochov 18. - 19. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 4, 5. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf)

NÁCHODSKÁ Prima sezóna. Programový leták 2004.

PAVELKOVÁ, Soňa: Soňa Pavelková o Střepinkách a všeličem jiném. /Střepinky - inscenace amatérského souboru Hop-Hop při LŠU z Ostrova. Rozh. s vedoucí souboru. Připr./ J. Provazník. Amatérská scéna, 15, 1978, č. 1, s. 17-18.

POKORNÝ, Jiří: Dětské divadlo v Dobřanech - 15.4.2005. Internet (viz texty)

POKORNÝ, Jiří (s použitím posudků postupujících souborů (J. Pokorný a J. Hulák): Stříbření 2004. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

RICHTER, Luděk: Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s.16-35.

RICHTER, Luděk: Svitavy, Dětská scéna 2012 - Recenze - Pošťácká pohádka. Deník Dětské scény, č. 4., str. 90, 12.6.2012. (viz Texty)

RODRIGUEZOVÁ, Veronika: Ostrov za oponou 2010. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

RYCHECKÁ, Petra: Divadelní živly na živelném Brnkání v Brně. AS 2006, č. 4, s. 32-33.

SCHEJBAL, Milan: V západočeském regionu roste kvalitní základna. Hodnocení Oblastní přehlídky mladého a netradičního divadla v Ostrově nad Ohří. Amatérská scéna 1996, č. 2, s. 8.

STANĚK, Akram, Západočeská přehlídka mladého a studentského divadla Ostrov. AS 2007, č.2, s. 50-52.

ŠPALKOVÁ, Dominika: Nahlížení v Bechyni. Tvořivá dramatika 2004, č. 1.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17.-22.6.2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

ULRYCHOVÁ, Irina: Příběh s dětským hrdinou v divadle hraném dětmi. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 36-44.

ULRYCHOVÁ, Irina: OSTROV 15. – 16. DUBNA 2011 - Tak tohle je naše Leni?!. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)
Archivy:
Videozáznam představení O soukání na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Ostov, HOP-HOP, Ruby a Garnet, 2009
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Nemocnice má ubrečená okna, 1996
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Nemocnice má ubrečená okna, 1996
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, 1996
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, 1996
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, 1996
Ostrov nad Ohří, DDS Hop-hop ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, JH 1996
Ostrov nad Ohří, DDS Hop-hop ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, JH 1996
Ostrov nad Ohří, HOP HOP, V bludišti mého srdce, 2008
Ostrov nad Ohří, Hop-hop, Naslouchej, LCH 2002
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP, Prase, 2006
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP, V bludišti mého srdce, 2006
Ostrov ZUŠ, Nová holka, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov ZUŠ, Nová holka, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov,  Hop-Hop, O soukání, 1994
Ostrov,  Hop-Hop, O soukání, 1994
Ostrov,  Hop-Hop, O soukání, 1994
Ostrov,  Hop-Hop, O soukání, 1994
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, HOP HOP, Nevěsta Deptygirů, 2010
Ostrov, HOP, V bludišti mého srdce, 2007
Ostrov, Hop-hop ZUŠ, Jinak je s tebou amen, 2005
Ostrov, HOP-HOP ZUŠ, Lucie a zázraky, CP Popelka Rakovník 2022
Ostrov, HOP-HOP ZUŠ, Lucie a zázraky, CP Popelka Rakovník 2022
Ostrov, HOP-HOP ZUŠ, Lucie a zázraky, CP Popelka Rakovník 2022
Ostrov, HOP-HOP ZUŠ, Lucie a zázraky, CP Popelka Rakovník 2022
Ostrov, HOP-HOP, Běž, chlapče, běž, CP Jiráskův Hronov 2018
Ostrov, HOP-HOP, Běž, chlapče, běž, CP Jiráskův Hronov 2018
Ostrov, HOP-HOP, Dar ohnivého ptáka, 2007
Ostrov, HOP-HOP, Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová, 2010
Ostrov, HOP-HOP, na festivalu v Lingenu, 2010
Ostrov, Hop-Hop, Obrazy ze života Acilpyrínků, 2007
Ostrov, HOP-HOP, Ruby a Garnet, 2009
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, CP Jiráskův Hronov 2014
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, CP Jiráskův Hronov 2014
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, KP Radnický dráček, 2013
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, KP Radnický dráček, 2013
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni?! CP Popelka Rakovník 2013
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni?! CP Popelka Rakovník 2013
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni?! CP Popelka Rakovník 2013
Ostrov, Hop-Hop, U rybníku - program, 2007
Ostrov, HOP-HOP, Už zase skáču..., 2010
Ostrov, Hop-Hop, V bludišti mého srdce, 2006
Ostrov, Hop-Hop, V bludišti mého srdce, 2006
Ostrov, HOP-HOP, V bludišti mého srdce, 2007
Ostrov, Hop-Hop,Kdepak děvy solimánské osvobodily svého prince - program, 2007
Ostrov, HOP–HOP ZUŠ, Ruby a Garnet, JH 2009
Ostrov, ZUŠ, Nemocnice má ubrečená okna, 1996
Ostrov, ZUŠ, Střepinky, 1977
Ostrov, ZUŠ, Holčička a déšť, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Holčička a déšť, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Běž, chlapče, běž, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Běž, chlapče, běž, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Jeden z nás lže, CP Šrámkův Písek 2020
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Jeden z nás lže, CP Šrámkův Písek 2020
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Liška s dobrou náladou, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Liška s dobrou náladou, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Ostrov, ZUŠ, Hop-Hop, O soukání, JH 1994
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Pošťácká pohádka, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Pošťácká pohádka, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Útěk, CP Jiráskův Hronov 2017
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Útěk, CP Jiráskův Hronov 2017
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Útěk, CP Popelka Rakovník 2016
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Útěk, CP Popelka Rakovník 2016
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Zápisník Norberta Borovičky, CP Dětská scéna Svitavy 2015
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP: Natálčin Andulák, CP Jiráskův Hronov 2021
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP: Natálčin Andulák, CP Jiráskův Hronov 2021
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP: Natálčin Andulák, CP Jiráskův Hronov 2021
Ostrov, ZUŠ, Moje teta Matylda, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Moje teta Matylda, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Můj brácha Tornádo, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Můj brácha Tornádo, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Naštěstí nemáme mléko. KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Naštěstí nemáme mléko. KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Obraz Doriana Graye, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Obraz Doriana Graye, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Obraz Doriana Graye, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Poslíček, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Poslíček, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Ruby a Garnet, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Ruby a Garnet, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Strachy, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Rakovník, zakončení CP Popelka 2016
Rakovník, zakončení CP Popelka 2016
Strakonice, Centrální zádrhel - plakát, 2011
Strakonice, DLS ODPM, Pohádky, dle M. Macourka, 1983
Valašské Meziříčí, 40. mfp, Konývka Jonáš, 2004


Související Alba

Mapa působení souboru - ZUŠ, HOP-HOP / Alate / Déšť / HorBes / Indiáni / Nová / Poslíček / Strachy / Svačina / Tornáda / Vlaštovky / Zvolna

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Ostrov, ZUŠ, Střepinky, 1977
Strakonice, DLS ODPM, Pohádky, dle M. Macourka, 1983
Ostrov, HOP-HOP ZUŠ, Lucie a zázraky, CP Popelka Rakovník 2022
Ostrov,  Hop-Hop, O soukání, 1994
Ostrov,  Hop-Hop, O soukání, 1994
Ostrov,  Hop-Hop, O soukání, 1994
Ostrov,  Hop-Hop, O soukání, 1994
Ostrov, ZUŠ, Hop-Hop, O soukání, JH 1994
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Nemocnice má ubrečená okna, 1996
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Nemocnice má ubrečená okna, 1996
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, 1996
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, 1996
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, 1996
Ostrov nad Ohří, DDS Hop-hop ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, JH 1996
Ostrov nad Ohří, DDS Hop-hop ZUŠ, Obrazy ze života Acylpyrínků, JH 1996
Ostrov, ZUŠ, Nemocnice má ubrečená okna, 1996
Ostrov nad Ohří, Hop-hop, Naslouchej, LCH 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Valašské Meziříčí, 40. mfp, Konývka Jonáš, 2004
Ostrov, Hop-hop ZUŠ, Jinak je s tebou amen, 2005
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP, Prase, 2006
Ostrov, Hop-Hop, V bludišti mého srdce, 2006
Ostrov, Hop-Hop, V bludišti mého srdce, 2006
Ostrov nad Ohří, HOP-HOP, V bludišti mého srdce, 2006
Ostrov, HOP-HOP, V bludišti mého srdce, 2007
Ostrov, HOP, V bludišti mého srdce, 2007
Ostrov nad Ohří, HOP HOP, V bludišti mého srdce, 2008
Ostrov, HOP-HOP, Dar ohnivého ptáka, 2007
Ostrov, Hop-Hop, Obrazy ze života Acilpyrínků, 2007
Ostov, HOP-HOP, Ruby a Garnet, 2009
Ostrov, HOP-HOP, Ruby a Garnet, 2009
Ostrov, HOP–HOP ZUŠ, Ruby a Garnet, JH 2009
Ostrov, HOP-HOP, Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová, 2010
Ostrov, HOP-HOP, Už zase skáču..., 2010
Ostrov, HOP HOP, Nevěsta Deptygirů, 2010
Ostrov, HOP-HOP, na festivalu v Lingenu, 2010
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Pošťácká pohádka, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Pošťácká pohádka, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, CP Dětská scéna Svitavy 2011
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni?! CP Popelka Rakovník 2013
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni?! CP Popelka Rakovník 2013
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, KP Radnický dráček, 2013
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, CP Jiráskův Hronov 2014
Ostrov, HOP-HOP, Tak tohle je naše Leni, CP Jiráskův Hronov 2014
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Zápisník Norberta Borovičky, CP Dětská scéna Svitavy 2015
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Útěk, CP Popelka Rakovník 2016
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Útěk, CP Popelka Rakovník 2016
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Útěk, CP Jiráskův Hronov 2017
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Útěk, CP Jiráskův Hronov 2017
Ostrov, HOP-HOP, Běž, chlapče, běž, CP Jiráskův Hronov 2018
Ostrov, HOP-HOP, Běž, chlapče, běž, CP Jiráskův Hronov 2018
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Běž, chlapče, běž, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Běž, chlapče, běž, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Liška s dobrou náladou, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Liška s dobrou náladou, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Jeden z nás lže, CP Šrámkův Písek 2020
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP, Jeden z nás lže, CP Šrámkův Písek 2020
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP: Natálčin Andulák, CP Jiráskův Hronov 2021
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP: Natálčin Andulák, CP Jiráskův Hronov 2021
Ostrov, ZUŠ, HOP-HOP: Natálčin Andulák, CP Jiráskův Hronov 2021
Ostrov, HOP-HOP ZUŠ, Lucie a zázraky, CP Popelka Rakovník 2022
Ostrov, HOP-HOP ZUŠ, Lucie a zázraky, CP Popelka Rakovník 2022
Ostrov, HOP-HOP ZUŠ, Lucie a zázraky, CP Popelka Rakovník 2022
Ostrov ZUŠ, Nová holka, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov ZUŠ, Nová holka, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Holčička a déšť, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Holčička a déšť, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Moje teta Matylda, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Moje teta Matylda, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Můj brácha Tornádo, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Můj brácha Tornádo, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Naštěstí nemáme mléko. KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Naštěstí nemáme mléko. KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Obraz Doriana Graye, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Obraz Doriana Graye, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Obraz Doriana Graye, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Poslíček, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Poslíček, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Ruby a Garnet, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Ruby a Garnet, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023
Ostrov, ZUŠ, Strachy, KP Dětská scéna v Ostrově n.O., 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.