Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ostrava-Moravská Ostrava

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ostrava-město
Nadřazený celek: Ostrava
První zpráva: 1862
1862 zal. Čtenářská beseda/ Občanská beseda viz Ostrava-obecně.
1874-1877 Hornický a hutnický spolek.
1880 z 24 spolků zde jen 4 české, např. Česká Beseda, Moravské ostravské studentstvo, ostatní německé.


1881 ustaven první Spolek ochotnického divadla.
1884 Měšťansko- řemeslnická beseda, hrála v sále U lípy.
1886 spolek Horník.
1892 OS v Moravské Ostravě.
1897-1928 Spolek ochotnického divadla v Moravské Ostravě. (Na něj navázalo Divadelní sdružení Františka Sokola-Tůmy.)

1890 Družstvo pro postavení Národního domu.
1894 otevřen Národní dům, velká dvorana s nádherným, pražským malířem Holzerem dodaným jevištěm; zah. kroužek Besedy - Paní mincmistrová, r. E. Balcar. (Pravidelně zde h. významné profes. div. společnosti a soubory, např. ND z Brna).
Trvale český ráz města, 5% Němců.

1912 - Ochotnický odbor spolku Horník.

1919 vznik profesionální scény.

V první pol. 20. let 20. stol. DS Marx, člen SDDOČ.

1936 Svaz katolických žen a dívek.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1940-1953 LS ve Slezské Ostravě / Dřevěné království v Moravské Ostravě.
1950-1952 Budoucnost.
Od 90. let 20. stol. jako o. s. v Mor. Ostravě Bílé divadlo.
Konec 90. let 20. stol. v místě studentská autorská divadla.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 69, 73, 77, 124, 176;

ČEJKA, Bohumír: O jeho práci. VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 62-63.

ČURDA-LIPOVSKÝ, B.: O jeho práci. VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 65-66.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1983, IV, s.104.

HILMERA Jiří, s. 51. Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999.

HORÁK, Bohdan: O jeho práci. VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 74-75.

JIŘÍK, K.: K počátkům divadelního života v Moravské Ostravě. In: Ostrava. In:Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města – Ostrava. Ostrava, Profil 1985, č. 13, s. 532.

KARAS, Josef František: O jeho práci. VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 83. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK, 2005, s. 17-18, 233.

KRÁL, František: Z kulturně osvětového života v Moravské Ostravě v letech 1912-1940. In: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města – Ostrava. Ostrava, Profil 1969, č. 5, s. 306.

MACEK,Stanislav dle zápisků Bohumíra Čejky. Rkp. 2002. kART.

MARTÍNEK, V.: Das tschechische Theater in Mährisch-Ostrau. In: Prager Presse 1925, č. 170. KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 115.

PRACNÁ, Sylva: Loutkářské amatérské soubory na severu a severovýchodě Moravy po roce 1945 do současnosti. Studie k výzkumu. Rkp. Opava. Slezské muzeum 2001.

RUSINSKÝ, Milan: Z počátků českého divadla v Moravské Ostravě. In: Česká země 1933-1934/53-6KK.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s.

SKALICKÝ, Šauer: Zařízení hlediště i jeviště "Kašpárkovy boudy" loutkové scény Sokola v Moravské Ostravě. Loutkář 1930-1931, 241-242.

SKLENÁŘOVÁ, Karolína: Hudební činnost ve Střelicích na pozadí meziválečného českého tisku. Diplomová práce, Olomouc, UP, PedF, Katedra hudební výchovy, 2011 /deník Den, 1936, roč. XXV/.

SOKOL-TŮMA, František: O jeho práci. VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 110-111.

ŠTEFANIDES, Jiří: České divadlo v Moravské Ostravě 1908-1919. Olomouc,

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 469. kIPOS, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VODIČKA, Jindřich: O jeho práci. VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 130-131.

VZÁCNÝ archivní nález. V Ostravě se hrála divadelní představení už na počátku 19. století. Podepsáno pg. Ostravský večerník 10. 11. 1987, s. 4.

ZAKOPAL, Dušan: Divadelní soubory v městě Ostravě. Rkp. pro MČAD 1999. 39 s. Viz Místa/Okresy/Ostrava-město/Texty.

Divadelní listy 1881, č. 35, s. 310, č. 36, s. 317, č. 37, s. 326.
Divadelní listy 1902-3, č. 7, s. 127.
Divadlo 1904, č. 22, s. 483.
Divadlo 1907, č 14, s. 329; č. 15, s. 354.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 39.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 15.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 10, 5. 3. 1912, s. 122.

Zprávy Loutkářského soustředění 1941, č. 3, s. 2.
Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. květen, s. 7.
Zprávy ÚMDOČ 1948, č. 11-12, s. 177.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Archiv města Ostravy
Matice ostravská v Moravské Ostravě, 1885-1946. Ev. č. pomůcky 7;
1885-1947. Ev. č. pomůcky 262.

Spolek ODi v Moravské Ostravě, (1874) 1897-1909. Ev. č. pomůcky 186; Župa div. ochotníků v Moravské Ostravě jako Okrsek Františka Sokola-Tůmy při ÚMDOČ, 1852-1951. Ev. č. pomůcky 185.

Název fondu (sbírky): Spolek ochotnického divadla Moravská Ostrava
Časový rozsah: (1874)1897-1909
Metráž: 0,24 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek ochotnického divadla v Moravské Ostravě 1897 - 1928
Tematický popis: Písemnosti fondu umožňují sledovat činnost spolku i dějiny ochotnického divadla a kulturního života Ostravy vůbec. Důležitá je korespondence obsahující např. tři dopisy Eduarda Vojana o pohostinských vystoupeních v Ostravě, dopis Jaroslava Kvapila z r. 1904, Gabriely Preissové, Karla Kovařovice aj. Fond dále obsahuje nejstarší ostravské plakáty ochotnického divadla (1874), časopis Meziaktí s programy divadelních představení, tištěné divadelní hry, seznamy nastudovaných her, fotografie aj.
Archivní pomůcky
SPOLEK OCHOTNICKÉHO DIVADLA V MORAVSKÉ OSTRAVĚ (1874)1897-1909. Inventář, 1970, s. 2, ev.č. 186.

Název fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 1
Místa vzniku fondu Moravská Ostrava; Ostrava
Časový rozsah: 1964-1992
Metráž: 3,88 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Osvětová beseda Ostrava 1 - 1971; Obvodní kulturní středisko Ostrava 1 1971 - 1993
Tematický popis: Obsahuje příkazy ředitele ObKS a jeho náměstků, zápisy z porad vedení, kolektivní smlouvy, organizační a pracovní řády, materiály agitačních středisek a agitačních rad při ObKS, materiály zájmové umělecké činnosti a kulturně výchovné činnosti, stavební dokumentaci budov ObKS, kroniku Klubu mladých Atlantik aj.
Archivní pomůcky: nejsou

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 12170/8-3240: Činžovní dům s Divadlem hudby, čp. 49; ev. č. 12169/8-3241: Budova divadla, čp. 52; ev. č. 17982/8-230: Divadlo Jiřího Myrona, čp. 148.

Česká země 1933-1934/53-6 KK.

Související Soubory

Související Pojmy

Související Obrázky

Moravská Ostrava, Sokol, sokolovna
Ostrava, Deutsches Haus, Německý dům, průčelí budovy, zbořeno
Ostrava, Divadlo loutek, průčelí budovy
Ostrava-Moravská Ostrava, Divadlo Jiřího Myrona, průčelí budovy


Mapa - Ostrava-Moravská Ostrava

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.