Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ořechov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Brno-venkov
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1879
1879 - 5. 10. - v rámci besedy ochotníky uvedeno divadelní představení.

1895 v souvislosti s Národopisnou výstavou 1895 tu provedli za přispění L. Janáčka a manželů Bakešových folklorní pásmo Královničky, kde představili lidové umění v původních krojích. S pásmem pořádali zájezdy, takže se rozšířil zájem a provedly ho také jiné spolky v Čechách.
(Smékalová)

1897 první zmínka (překonáno) o ochotnickém divadle v obci, uvedeny aktovky Žampion a Veselý nebožtík.

Do 1942 v Ořechově hrály divadlo spolky Katolická omladina, Orel, Jednota legionářů, Národně socialistická mládež.
1942 všechny nuceně splynuly (i se spolky z Tikovic a Ořechoviček) pod Čtenářsko-divadelní spolek Komenský v Ořechovičkách.

Po 1945 opět hrály i samostatně.
1948 změněn název Komenského na DS Tyl.

1951 na Tylovo divadlo OB.
1952 se při sloučení obcí Ořechov, Ořechovičky, Tíkovice, sloučily i DS, vzniklo těleso o 100 členech. Divadlo přestavěno ze staré stodoly.

1960-1963 působila odnož Mladá scéna.
1965-1975 DS jen drobné, nediv. akce.

1972 divadlo přeměněno na kino.

1975 obnovena činnost Tylova divadla OB. Od 1993 název Ořechovské divadlo, aktivní a úspěšné i 2008.

1987 LŠU, LS.
Bibliografie:
BRŮČEK, Josef. Příběhy z kamene. Amatérská scéna 1995, č. 5, s. 18.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 204, 205, 318, 358, 362, 369, 402, 404; obr. s. 320: Vlastimil Peška, muzikolog, hudebník a r. Tylova divadla z Ořechova, s. 359: Ronger Florimond Hervé, Henri Milhac, Vlastimil Peška: Mamzelle Nitoucheky aneb Láska kvete v každém věku, Tylovo divadlo Ořechov u Brna, úprava, r. a na snímku Vlastimil Peška, muzikant a představitel dvojrole Celestina – Floridora s L. Pehalovou jako Matkou představenou, 1997.

CÍSAŘ, Jan: Toužení za divákem. Amatérská scéna 1993, č.12, s. 8-9, 3 fot.

DIVADELNÍ HROMADA, 1992- 2001, č. XXXI, s. 33-36. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4, s. 56. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998. kART.

EXNAROVÁ, Alena: Ohlédnutí za XXIII. Krakonošovým divadelním podzimem. Amatérská scéna 1993, č. 1, s.2-4, 4 fot. Referát.

FIXOVÁ, Kateřina - SCHEJBAL, Milan: Míří Vysoké vysoko? Amatérská scéna 1988, č. 12, s. 3.

HADAČOVÁ, Radka: Záznam údajů o činnosti amatérského divadla v Ořechově u Brna. 1997. Rkp. 2 s. kART.

HOFFMANOVÁ, Judita: Mladá generace vstupuje do hry Hoblík/Mumraj! v Hodoníně. Amatérská scéna 2004, č. 2. s. 29–30.

CHALUPOVÁ, Jaroslava, MÜLLER, Václav: Blanenská divadelní dílna 2001. AS 2001, č 2, s. 20-21.

Internet: http://www.prkno.net/blog/index.php?id=20

JUBILEUM v Ořechově. 90 let ochotnického Tylova divadla. Podepsáno (vz). Svobodné slovo 20. 10. 1996, s. 8.

KLAŠKA, František: Pokus o malý průnik pod kůži jednoho divadla. Rozhovor s režisérem Ořechovského divadla Vlastimilem Peškou. Amatérská scéna 4/1997, s. 18. 2 s. kART.

KOKTA, Zdeněk: Strýček Váňa a ti druzí aneb Vysoké nad Jizerou 1978. Amatérská scéna 1979, č. 1, s. 2.

KUDLÁČEK, Jiří: Košumberské léto 2006. Divadelní HROMADA 2006 - léto.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Sněhová a divadelní nadílka ve Vysokém. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 22 - 28.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s.102 – 103.

NÁVRH na cenu v oborech neprofesionálního umění a lidové kultury za rok 2000. Dopis Obecního úřadu v Ořechově Ministerstvu kultury ČR. Přílohy. Ořechov 7.3.2001. 5 s. kART.

PEŠKA, Vlastimil: Úhledné škatulky aneb 100 roků Ořechovského divadla. Vydalo Ořechovské divadlo ke 100. výročí svého založení. Ořechov 2003, s. 22., 87 s. kART.

POPELKA se dočkala, (pst). Divadelní přehlídka FOFR, Havlíčkův Brod 15.–17.4.1988. AS 1988, č. 7, s. 4.

PŘEHLED spolků v obcích okresu Brno - venkov zprac. SOkA Rajhrad. Rkp. 1999. 5 s. kART.

RICHTER, Luděk: Dospělí dětem. Strakonický dudák.

SCHEJBAL, Milan: Jižní Morava "to jistí". Amatérská scéna 1992, č. 7, s. 2-3.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STANISLAV, Karel: Velká ofenziva malých souborů. Ochotnické divadlo 1961. č. 8, s. 174.

TYLOVO divadlo Ořechov našlo recept, jak vychovat diváka. Podepsáno hs. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 10-11.

VOKOUN, Martin: Co všechno se skrývalo ve Valašském křoví…Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 37-38.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Letošní Hanácký divadelní máj přinesl divákům pobavení i možnost zamyšlení. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 34 - 36.

ZAJÍC, Vladimír: 43. TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO L.P. 2004. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 25-29.

ZÁVODSKÝ, Vít: Bilance jihomoravských ochotníků. Amatérská scéna 1990, č. 8, s. 6–7.

ZÁVODSKÝ, Vít: Blansko jubilejní a úspěšné. Amatérská scéna 1992, č. 7, s. 4-5. Foto: Ořechov u Brna, Lucerna

ZÁVODSKÝ, Vít: Blanenskou dílnu vyhrál Ořechov. Na moravských regionálních přehlídkách se rodí naděje pro Hronov. Rovnost, roč. 11, 19.4.2001, s. 3, 1 foto. Referát o Blanenské divadelní dílně, regionálním předkole Jiráskova Hronova. Přehlídku vyhrálo Ořechovské divadlo.

ZÁVODSKÝ, Vít: Kojetínská přehlídka dosáhla teenagerovských let. AS 2008, č. 2.

ZÁVODSKÝ, Vít: Kojetín s komediální převahou. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 62 - 63.


Týden u nás č. 11, 19.3.92 (Svátek divadelníků); č. 14, 9.4.92 (Radost s chutí pelyňku).

3.9.2004 ČT 1 o souboru v pořadu Náš venkov

Moravská orlice 19. 10. 1879.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1978, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1985, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1986, Ka 42, i. č. 122

Praha, NIPOS, kART:
obrázky
1976 Elce, pelce, do pekelce (Lorenc, Peška, Šmíd)
1978 Lumpacovagabundus (Krejčíř, Hadačová, Sec, Šmíd)
1986 Ať žije Charleyova teta (Pehal, Lorenc)
1988 Nové Amazonky ( Pehalová, Navrátil, Pehal, Kotvrdová, Križanič)
1993 Umrlec a trestanec (3 postavy)
1995 Bylo nebylo aneb Jak Švédové... (Jar. Lorenc, Plšek, Kafrdová, Kozel)

Videozáznam představení Lucerna na JH 1992 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Mamzelle Nitouche-ky na DT 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Strakonický dudák na DT 2000 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Cvokstory na DT 2001 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
---

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1879. Pro DČAD srpen 2014.

Související Přehlídky

Související Obrázky

Logo Ořechovské divadlo
Nové Amazonky (Tyl)
Ořechov, Lumpacivagabundus
Ořechov, Tylovo divadlo, Lucerna aneb Vlastimil Peška, JH 1992
Ořechov, Tylovo divadlo, Lucerna aneb Vlastimil Peška, JH 1992


Mapa - Ořechov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.