Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dividýlko / HloDoStaSáHoVo DP Slaný / Divadlo IDIOT

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1971
Působení: 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1971 zal. HloDoStaSáHoVo DP Slaný (Hložek, Dobner, Staňková, Sábl, Holeček, Vomastková), z nějž 1973 vzniklo autorské divadlo Dividýlko.
1973 (J. Hložek, J. Šíma), Večer s Thálií, Status quo atd. 15 členů, ved. Jar. Hložek, spoluautor Jar. Šíma. Působiště Klub Dividýlka na náměstí.

70. a 80. léta významný DS netradičního divadla , účastník mnoha přehlídek a festivalů.
1981 - Patrick Ryan: Jak jsem vyhrál válku. Premiéra 19. 12.
1984 - I. Divadelní Chodovraty.

1986 - J. Šíma: Hostina kanibalů. Účast na KP Wintrův Rakovník (WR) a Šrámkův Písek (ŠP), 3. Divadelní Chodovraty.
1987 - J. Šíma: Hostina kanibalů. Účast na Rampa, Praha.
1987 - Jak jsem vyhrál válku. Účast na Rampa, Praha.
1988 - Dividýlko - divadelní soubor Závodního klubu ROH Slaný, vedoucí Jaroslav Hložek.
1988 - Hostina kanibalů, Kopřiva Kopřivnice.

1990 - J. Šíma: Vyšetřování (případu podvodného revizora), rež. J. Hložek. KP: Vítězná inscenace – návrh na Jiráskův Hronov (JH). Účast na Branka – přehlídka nejvýznamnějších inscenačních počinů amatérského divadla, Praha-Stodůlky.
1990 - Dividýlko, REVIZOR. Účast na Rampa, Praha.
1991 - Company: Večeře s Thálií, rež. J. Hložek. KP: Vítězná inscenace – doporučení na JH.
1992 - Na jedné lodi, režie Company. Účast na KP a ŠP.
1993 - Company: Periféerie. Účast na národní přehl. JH.
1994 - Company: Periféerie, r. Company. KP WR: Nominace na ŠP.
1994 - E. Kishon /J. Šíma: Židovský poker, r. J. Hložek/J. Šíma. Účast KP Wintrův Rakovník. Doporučení na NP Divadelní Třebíč na 2. místě.

2002 přechodně v bývalém hotelu Pošta.
2002 - Jiří Šíma na motivy Woodyho Allena: Bedřich raději jódluje. Nominace na NP FEMAD/Divadelní Třebíč. Účast na přehl. Stochovská Thalie.
2003 - P. Ryan: Jak jsem vyhrál válku, účast na přehl. Stochovská Thalie.
2003 - 0,1 kg meronu, aneb kšeft umírající matky češtiny. Účast Za vodou, Kralupy nad Vltavou.
2004 - Dekameron, účast na přehl. Stochovská Thalie.
2004 - Edgar a Lán Pole - Milan David:: 0,1 meronu aneb Kšeft umírající matky češtiny. KP WR - Doporučení na NP ŠP. Účast na Div. podzimu Říčany. Účast na ŠP.
2006 - Účast na Stochovské Thálii.

2013 - od ledna 2013 působí v Klubu Dividýlko ve Slaném Divadlo IDIOT, hrající autorské inscenace dravých, alternativních režisérek. Michaela Kubiasová, Iveta Schagererová a Michaela Chrapová v minulosti tvořily samostatně. Nyní se spojily, aby své divadelní vidění mohly prezentovat v jednotné dramaturgii Divadla Idiot.
Specifikace tvorby vyplývá z našeho osobitého pohledu na svět, který ctí takové hodnoty, které mohou být v obecném společenském kontextu
zaměňovány s idiocií. Pozorujeme u sebe vlastnosti idiota, tak jak je popsal Dostojevský u Knížete Myškina, a jsme na to hrdí.
V tvorbě 2013/2014 jsme se zaměřovali na autorské projekty, dokumentární projekty a na inscenaci současných básnických textů.
(informace v časopisu PreMosteni č. 1 - http://premosteni.eu/wp-content/uploads/2015/04/PreMosteni-2015-cislo-1-web.pdf)

2014 - IDIOT, To ta totalita (dotazník zkoumající znalosti dnešních středoškoláků o době komunizmu), premiéra 23.5.2014.

2014 - IDIOT, Zkrocení zlého muže (edukativní interaktivní kurz pro muže), premiéra 20.12.2014.

2015 - IDIOT, Zkrocení zlého muže, r. Michaela Chrapová. Účast na KP PřeMostění, Most.
Bibliografie:
60. JH. (Podepsáno O.SM.) Expres 14. 8. 1990.

ADRESÁŘ amatérských DS okresu Kladno. Kladno. OKS 1988.

Amatérská scéna 1995–1997, 4 fota.
Amatérská scéna 2002, č. 4, s. 27.

BENDA, Ondřej: Na jedné lodi. Dividýlko Slaný. (Divácký dojem seminaristy.) Zpravodaj Šrámkova Písku 1992, č. 5, s. 6.

BENEŠOVÁ, Věra: Všichni pro všechny a pro každého něco. Zemědělské noviny, únor 1979.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 317 a 355, 1 foto.

CÍSAŘ, Jan: Vážený pane Šímo... Amatérská scéna 2002, č. 4, s. 28.

ČEJKOVÁ, Kateřina: Víkend s divadlem. Svobodné slovo 24. 11. 1986.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Na jedné lodi. Dividýlko. Zpravodaj Šrámkova Písku 1992, č. 4, s. 5.

ČEST a sláva vyznamenaným. Kladenská záře 3. 3. 1982.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských naprofesionálních scén 80. let 20. století. (Strotzer: Dividýlko Slaný) NIPOS, Praha 2007, s. 190-196.

DIVIDÝLKO a BERKOVEC, Stanislav: Dividýlko 1973/74 – 1993/94. Almanach k 20. výročí založení souboru. Dividýlko Slaný 1994, fota.

DIVIDÝLKO Slaný, Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný, Czech republic. Propagační brožura souboru v čtyřjazyčné verzi. Nedatováno.

DROBNÁ, Jarmila a KODEŠ, Jaroslav: XV. Wintrův Rakovník. Amatérská scéna 1991, č. 7, s. 18, 1 foto.

ETLÍK, Jaroslav. Divadelní Chodovraty. Čs. loutkář 1986, č. 7, s. 152 - 153.

FELZMANN, Rudolf: Dva víkendy v Rakovníku. Amatérská scéna 1990, č. 7, s. 5, 2 fota.

FENCLOVÁ, Marie: Řekni mi něco hezkého. Kladenská záře 11. 2. 1976.

FIKRLOVÁ, Olga: Soubor Dividýlko se bojí, že přijde o střechu nad hlavou. Amatérská scéna 1999, č. 6, s. 20.

FIXOVÁ, Kateřina, SCHEJBAL, Milan, EXNAROVÁ, Alena: Bez komentáře aneb O představení Dividýlka Slaný Bedřich raději jódluje napsali.

GREGOROVÁ, Irena: Poděbrady znovu divadelní. Svobodné slovo 13. 3. 1983.

GRIMMOVÁ, Michaela: Paleta žánrů – společný jmenovatel. Poděbrady FEMAD 1983. Amatérská scéna 1983, č. 12, s. 4.

HLEDÁNÍ vlastní tváře? (Podepsáno sch.) Amatérská scéna 1986, č. 6, s. 13.

HRAŠE, Jiří: Ještě ohlédnutí. Několik volných glos ze zážitku Jiráskova Hronova. Amatérská scéna 1993, č. 10, s. 18, 1 foto.

HULEC, Vladimír: Té lidské řeky proud. 43. Šrámkův Písek. Amatérská scéna 2004, č. 3, s. 18, 1 foto.

CHUCHMA, Josef: Dividýlko. Mladý svět 1986, č. 46.

JANATA, Michal: ...litoval, že stvořil člověka. Kladenské noviny 29. 4. 1992.

JANOUŠKOVÁ, Marcela: Máte rádi poezii? Kladenská záře, podzim 1974.

JUST, Vladimír: Osvěžení nebo průšvih. J. Šíma: Hostina kanibalů. Zpravodaj ŠP 1986, č. 5., 1 foto.

KABÍČEK, Jaroslav: Cílem je repertoárová kvalita a společenský dosah. Rozhovor s J. Šímou a dal. Amatérská scéna 1981, č. 4, s. 12, 2 fota.

KLUSÁKOVÁ, Jana: Revizor ze Slaného. Mladý svět 1990, č. 18.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk). Rkp. leden 2007.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N–Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 451–452, 2 fota.

MLADÍ zvou. (Podepsáno mj.) Kladenská záře 15. 2. 1974.

PAVLOVSKÝ, Petr: Divadelní Chodovraty 86. Tvorba 18. 6. 1986, č. 24.

PAVLOVSKÝ, Petr: Myslet za sebe. Tvorba 15. 4. 1987, č. 15.

PAVLOVSKÝ, Petr: Tipy na Bílou vránu. Divadlo. Mladý svět 1986, č. 37.

POKORNÝ, Jiří: Z festivalového deníčku aneb Jak doutnal spor o Hronov budoucnosti. Amatérská scéna 1990, č. 11, s. 4, 1 foto.

PROGRAMOVÁ brožura 11. FEMAD Poděbrady 1983, s. 30 1 foto.

PROGRAMOVÁ brožura 14. FEMAD Poděbrady 1986, s. 40 1 foto.

PROGRAMOVÁ brožura FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíče 2002, 1 foto.

PROGRAMOVÉ brožury a Zpravodaje Wintrova Rakovníka 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2002, 2004, fota.

PROGRAMOVÉ brožury Jiráskova Hronova 1990 a 1993, fota.

RICHTER, Luděk: Vyšetřování případu podvodného revizora. Zpravodaj JH 1990, č. 4, s. 3.

SCHEJBAL, Milan: Wintrův Rakovník po šestadvacáté. Amatérská scéna 2002, č. 2, s. 6, 1 foto.

SCHEJBAL, Milan: Wintrův Rakovník ve znamení komedií. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 10, 2 fota.

SCHNERCH, Jaroslav: Dividýlko v Haldenu. Amatérská scéna 1991, č. 12, s. 4, 1 foto.

STROTZER, Milan a HLOŽEK, Jaroslav: První a poslední k 25. narozeninám Dividýlka ze Slaného. Amatérská scéna 1998, č. 6, s. 23, 3 fota.

STROTZER, Milan: Středočeské divadelní jubileum. Amatérská scéna 1986, č. 6, s. 4, 1 foto.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník ´93. Amatérská scéna 1993, č. 5, s. 13, 1 foto.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník 1995. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 7.

ŠIKTANCOVÁ, Jarka: Na jedné lodi. Dividýlko ze Slaného. Zpravodaj Šrámkova Písku 1992, č. 5, s. 4.

ŠÍMA, Jiří: Otevřený dopis Jiřího Šímy ze slánského Dividýlka. Amatérská scéna 2002, č. 4, s. 27.

ŠVÁCHA, Jan: Wintrův Rakovník po šestnácté. (Přehlídka sedmi statečných). Amatérská scéna 1992, č. 6, s. 12, 1 foto.

TURBA (ČECHÁČEK), Zdeněk: Inventura a co dál? AS 1986, č. 8, s. 7-8.

ULLRICHOVÁ, Daria: Dividýlko Slaný – Dividýlko comp. Periféerie. Zpravodaj JH 1993, č. 7, s. 2, 1 foto.

VEČEŘOVÁ, Alena: Periferie na Ostrově. Lidové noviny 3. 8. 1993.

VERNER, Pavel: Divadlo poezie mladých. Mladý svět 29. 7. 1975, č. 31.

VIDIMSKÝ, Karel: Deset let Dividýlka. Slánský kulturní zpravodaj, listopad 1983.

VONDRÁKOVÁ, Lída: Dividýlko baví diváky již třicet let. MF DNES, Střední Čechy, 10. 11. 2003, s. D/4, 1 foto.

(vs) Zapadlí divadelníci? Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 130 - 131.

WASCHKOVÁ, CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). Vychází s podporou města Kopřivnice.

WEBOVÉ str. souboru: http://www.dividylko.cz
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Videozáznam představení Periférie na JH 1993 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Bedřich raději jódluje na DT 2002 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Bakov nad Jizerou, 130 let Ochotnického spolku, Divadelní víkend 2003
Kladno, OKS, Adresář amatérských divadelních souborů, s. 1-2, 1988
Rampa – přehlídka, Praha-Braník, plakát, únor 1987
Rampa, květen 1987 - plakát
Slaný, Dividýlko,  Vyšetřování případu podvodného revizora, 1990
Slaný, Dividýlko, Hostina Kanibalů, 1986
Slaný, Dividýlko, Hostina kanibalů, KP WR 1986
Slaný, Dividýlko, kol. Periférie, 1993
Slaný, Dividýlko, Na jedné lodi, 1992
Slaný, Dividýlko, Periferie, JH 1993
Slaný, Dividýlko, Vyšetřování (případu podvodného revizora), CP Jiráskův Hronov 1990


Mapa působení souboru - Dividýlko / HloDoStaSáHoVo DP Slaný / Divadlo IDIOT

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Slaný, Dividýlko, Hostina Kanibalů, 1986
Slaný, Dividýlko, Hostina kanibalů, KP WR 1986
Slaný, Dividýlko,  Vyšetřování případu podvodného revizora, 1990
Slaný, Dividýlko, Vyšetřování (případu podvodného revizora), CP Jiráskův Hronov 1990
Slaný, Dividýlko, Na jedné lodi, 1992
Slaný, Dividýlko, kol. Periférie, 1993


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.