Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek / JDO Divadla A. Jiráska / SDO / Jirásek / DrO A. Jirásek Kulturního klubu ROH v Úpici

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1826
Působení: 194x,195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
NAVAZUJE na heslo Ochotnické divadlo.
1925 Cácorka (Ziegloserová), Druhý břeh (Hilbert).

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 získal člen souboru Josef Hrdina k 50. narozeninám stříbrný odznak ÚMDOČ.
1939 - Abigail Horáková: Páni. Účast na Jiráskův okrsek, divadelní soutěž, Jaroměř.

1940 Hra na schovávanou (Scheinpflugová), Naši furianti (Stroupežnický), Vina (Hilbert), Hoši, dívky a psi (Vanderberghe).
1941 Šejdíř (Havránek).
1945 po osvobození již 1. a 2. září 1945 spojené ochotnické spolky jako SDO A. Jirásek uvedly Lucernu.
Od 1945 měl soubor k dispozici studijní místnost v KD na Blahovce, později ve vile bývalé továrny Pálenka.

1951 SDO Jirásek připojen k ZK n. p. Úpolen.
1952-1953 rozsáhlé úpravy a modernizace divadla. Silnou stránkou souboru operetní inscenace.
Od 1959 OS Jirásek součástí Jednotného kulturního klubu ROH jako jeho DrO Alois Jirásek. Na výběr her dohlížela dramaturgická rada.

Na poč. 60. let začalo ubývat diváků.
Vytvořena scéna malých forem Divadélko v přízemí. Zrušena dramaturgická rada.
1964 krize souboru vyústila v rozdělení souboru na DrO a Hudební divadlo. Obecenstvo získávali operetou a muzikály.

Na přelomu 60.-70. let opět sloučení, aktivizace, orientace na soudobou tvorbu.
Od 1974 v místě Festival současné angažované div. tvorby, jako NP 1x za 2 roky, až do 1990.
V 70. a 80. letech DS spolupracoval s profes. divadelníky a scénografy (J. Císař, J. Novák, P. Kracik, P. Dostál, J. Vosecký ad.).
1972 Alois Jirásek: Vojnarka, r. A. Horák.
1973 Volá Melbourne: r. Tomm ml., J. Ptáček: Konec dětí, r. Hetflejš.
1974 završení stopadesátileté ochotnické tradice v Úpici, vedle tradice klasiky vznikl festival současné divadelní tvorby.
Soubor začal uvádět autorské pořady Zní zpěv a smích náš po kraji, Město na Něvě, byly vytvořeny první publicistické pořady Rodným krajem, rozvinula se široká spolupráce divadla se školami.
Trvalým rysem v dramaturgii soubory zůstaly operety a muzikály - Mamzelle Nitouche, My fair lady, Uličnice; byly realizovány nové typy pořadů Noční slavnosti, Vítání jara, divadelní poutě či masové hry na úpickém náměstí, které měly přitáhnout lidi z města k divadlu.
1974 - Osvald Záhradník: Sólo pro bicí, režie Vl. Jirásek, mj. účast na KP ZUČ ve Světlé nad Sázavou. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
1975 - Jan Jílek: Silvestr, režie Vladimír Hetflejš.Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na JH.
1976 - Osvald Záhradník: Sonatina pro páva, r. Josef Strnad. Hlavní cena přehlídky. Účast JH.
1977 - My fair Lady - muzikál Fredericka Loeweho na libreto A. J. Lernera, které vychází z Shawovy hry Pygmalion. Režie Jaroslav Jörka, scéna Jos. Feuereisl, dirigoval Jan Haas. V hlavních rolích J. Dobešová - Eliza, B. Truneček - Henry Higgins, Z. Jirásek - Pickering.
1979 - Labiche, Voskovec, Werich: Slaměný klobouk, účast na KP.

Od 1980 DrO Jirásek jedním z nejlepších souborů v kraji, zařazený do kategorie A.
1980 - A. Jirásek: Filosofská historie. Účast Meziměstské div. hry. Účast na Klicperův Chlumec.
Účast na mnoha festivalech a přehlídkách. Uváděny i autorské pořady J. Strnada a pořádání různých akcí (masopusty apod.).
1981 – Valentin Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde, režie Milan Kýnl. Účast Divadelní Úpice, JH. Účast na Klicperův Chlumec.
1982 - DS, A. S. Gribojedov: Hoře z rozumu, r. Petr Kra cik. NP stoletá tradice Žebrák, účast na NPRSDH Svitavy. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
1983 v Roce českého divadla iniciátorem Mírového poselství východočeských ochotníků. Nastudovali lidovou suitu Hra o Dorotě, režie P. Kracik, a putovali 14 dní jako kočovná společnost do Prahy – se zastávkami ve městech ležících na této trase - k základním kamenům ND. Ocenění ÚRO (Cena A. Zápotockého), Čestné uznání MK ČR. Účast JH.

1983 - J. Solovič: SOS, hrou zahájena jubilejní 160. sezona amatérského div. souboru Jirásek při KK ROH. Účast Meziměstské div. hry.
1984 - Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, režie Antonín Navrátil. Účast Meziměstské div. hry, JH. Účast na KP Inspirace, Letohrad.
1984 - Ján Solovič: S.O.S. (S-strašně O-ošemetná S-situace), r. Zdeněk Vylíčil. Účast na OP v Lomnici n. Popelkou. Účast na Klicperův Chlumec.
1986 - DO A. Jirásek, Závodního klubu ROH, Nodar Dumbadze: Zákon věčnosti, r. Jan Novák j. h. NP stoletá tradice Žebrák. NP Svitavy. Účast na KP Inspirace, Letohrad.
1988 Dramatický odbor A. Jiráska - soubor Kulturního klubu ROH Úpice.

1989 - Komedyje o dvouch kupcích a Židoj Šilokoj, r. Pavel Švorčík. Účast na KP Inspirace, Ústí nad Orlicí.
1989 - Voskovec-Werich-Ježek: Balada z hadrů. Účast FRMOL, Havlíčkův Brod.

1990 - Komedyje o dvouch kupcích a Židoj Šilokoj, r. Pavel Švorčík. Účast NP Krnov, JH. Účast na Divadelní máj, Krnov 1993.
1992 - Jan Kopecký: Komedie o hvězdě, režie Jaromír Knitll. Účast na NP Divadelní Třebíč, JH. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové.
1993 - Carlo Goldoni: Poprask na laguně, režie Josef Strnad. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové.
1994 - Carlo Goldoni: Poprask na laguně, režie Josef Strnad. Účast Divadelní Třebíč.
1996 - Jedno jaro v Paříži. Účast Meziměstské div. hry, JH.
1996 - Oldřich Daněk – Jan F. Fischer: Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrietta, r. Ivan Pospíšil. Účast na NP JH.
1998 - Strakonický dudák. Účast Meziměstské div. hry.

2000 - V. K. Klicpera: Ženský boj, režie Zina Rýgrová. Účast Erbenův Miletín, Dolany - venk. soubory.
2002 - A. Watkyn, Volá Melbourne. Účast Erbenův Miletín. Účast Meziměstské divadelní hry.
2003 - E. Hrych: Duha aneb předposlední Přemyslovec, režie Zina Rýgrová. Účast Erbenův Miletín.
2004 - Alois Jirásek: LUCERNA, r. Pavel Švorčík, k 180 letům souboru (založení SDO). Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXIII. Symposion, Třebechovice.
2005 - Předseda spolku: Mgr. Zdeněk Vylíčil.
2005 - Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, r. Ladislav Tomm. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na KP Č. Kostelec - Doporučení na FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč.
2006 - W a V a J: Těžká Barbora, režie Ladislav Tomm, účast na KP ČK. Doporučení na NP amatérského činoherního a hudebního divadla FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč na 3. místě.
2007 - Philip King a Falkland L. Cary: Velká zlá myš, r. Ladislav Tomm. Účast Erbenův Miletín.
2008 - Jan Kopecký: Komedie o hvězdě, r. Pavel Švorčík; Philip King a Falkland L. Cary: Velká zlá myš, r. Ladislav Tomm. Účast na Východočeské KP činoherního divadla, Červený - 3. doporučení na NP Divadelní Děčín.
2008 - Účast na Divadlo evropských regionů, Hradec Králové.
2009 - podle Plauta upravili Leonard a Zdenka Walletzkých: Komedie o strašidle, r. Zina Rýgrová. Účast na KP Červený Kostelec (ceny Pavlu Machovi za roli Trania, Pavlu Švorčíkovi za roli Kalimatese, Zině Rýgrové za režii a souboru za inscenaci) - 2.-3. doporučení na NP Divadelní Děčín. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXVIII. Symposion, Třebechovice. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.

2011 - Jean Dell, Gérald Sibleyras: PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ, r. Ladislav Tomm. Účast na KP Červený Kostelec.
2012 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast, režie Pavel Švorčík.
2013 - Jednota divadelních ochotníků, V. K. Klicpera: KAŽDÝ NĚCO PRO VLAST, r. Pavel Švorčík. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Zině Rýgrové za roli Paní správcové, Liboru Trunečkovi za postavu Prologa a Ireně Vylíčilové za kostýmy, cena Pavlu Švorčíkovi za režii.
2014 - Jednota divadelních ochotníků A. Jiráska, Eugeniusz Szybal: P. R. S. A., r. Jana Sedláčková. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Janě Sedláčkové za úpravu a režii a divadlu za ansámblové herectví a cena Janě Hetflejšové za roli Babi. Účast na Divadelní podzim..., Říčany.
2015 - JDO, Jaromír Ptáček: Konec dětí, r. Vladimír Hetflejš. Účast na KP Červený Kostelec - cena Lence Šrejberové za herecký výkon a cena souboru za inscenaci. Účast na CP FEMAD, Poděbrady.
2016 - leden - změna názvu: Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek.
2016 - 21. září vyšlo 1. číslo : ÚPICKÉ DIVADLO - ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK V  ÚPICI ...pro lidi, které zajímá divadlo . Viz. příloha.
2016 - Ve čtvrtek 27. října 2016 se v komorním prostoru Loutkového divadla uskutečnila premiéra mladého uskupení DIVADLA ZA ZRCADLEM – což, jak sami uvádějí, je mladá dílna místního ochotnického spolku. Uvedli vlastní autorskou hru s názvem JÁ… JÁ JA ANEB V POKŘIVENÉM ZRCADLE REALITY SVĚTA SEBE NEMŮŽEŠ NAJÍT. Režie Lenka Šrejberová. Viz Texty - Švorčík, Pavel: Konečně jsem se dočkal - recenze. Účast na KP Audimafor 2017.
2016 - 2. listopadu 2. číslo: ÚPICKÉ DIVADLO - ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK V ÚPICI ...pro lidi, které zajímá divadlo . Viz. příloha
2016 - 15. prosince 3. číslo: ÚPICKÉ DIVADLO - ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK V ÚPICI ...pro lidi, které zajímá divadlo . Viz. příloha.
2017 - 16. března 4. číslo: ÚPICKÉ DIVADLO - ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK V ÚPICI ...pro lidi, které zajímá divadlo . Viz. příloha.
2017 - 16. března 5. číslo: ÚPICKÉ DIVADLO - ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK V ÚPICI ...pro lidi, které zajímá divadlo . Viz. příloha.
2017 - 16. března 6. číslo: ÚPICKÉ DIVADLO - ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK V ÚPICI ...pro lidi, které zajímá divadlo . Viz. příloha.
2017 - Václav Havel: ODCHÁZENÍ, Dramaturgie, scénografie a režie: Alexandr Gregar j. h. Premiéra 29. dubna 2017. Účast na KP Červený Kostelec 2018, čestné uznání Zdeňku Vylíčilovi za herecký výkon v roli kancléře Riegra, Pavlu Švorčíkovi za herecký výkon v roli zahradníka Knoblocha, Alexandru Gregarovi za scénu. Cena Ireně Vylíčilové za kostýmy, Janu Fikejzovi za hudbu. Doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně.
2017 - 25. září 7. číslo: ÚPICKÉ DIVADLO - ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK V ÚPICI ...pro lidi, které zajímá divadlo. Viz. příloha.
2017 - 31. prosince 8. číslo: ÚPICKÉ DIVADLO - ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK V ÚPICI ...pro lidi, které zajímá divadlo. Viz. příloha.
2018 - Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA, komická zpěvohra na slova Karla Sabiny, r. Vladimír Hetflejš. Premiéra 3. února 2018. (Z článku režisére ve Zpravodaji č. 8 "Je nutno dodat, že byla zvolena verze Prodanky, kterou vymyslel v osmdesátých létech geniální kvartet královéhradeckých tvůrců – Josef Krofta, Miloslav Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek – verze, která sólové party převádí do sborové formy se zachováním veškeré poetiky, legrace, lsti i lásky, s prostorem pro napínavou jevištní práci! Jen to zvládnout!". Účast na KP Orlická maska 2018.
ČU Bohumilu Maliňákovi za herecký výkon v roli Vaška, Sboru artistů a vesničanů za komediální scénu v inscenaci Prodaná nevěsta, Matěji Píšovi za nadějný debut v inscenaci, Jaroslavu Suchánkovi a Vladimíře Machové za hudebně-komediální duel v inscenaci, Vladimíru Hetfleišovi za realizaci inscenace Prodaná nevěsta Spolku divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice. Cena Zdeňku Mőglichovi za hudební nastudování inscenace, Ivetě Aman za pěvecké nastudování inscenace Prodaná nevěsta, Čeňku Machovi za herecký výkon v roli Jeníka,
Ivetě Aman za herecký výkon v roli Mařenky, Kolektivu tvůrců kostýmní a scénické výpravy inscenace, Za hudební doprovod inscenace Prodaná nevěsta Spolku divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice. Cena za inscenaci. Nominace na CP Divadelní Piknik Volyně 2018. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně 2018 - cena Vladimíru Hetflejšovi, Jiřímu Kobrovi a Ireně Vylíčilové za scénu, Květě Krhánkové a Ireně Vylíčilové za kostýmy a souboru za provedení hudební složky. Účast na CP JH - volný program. Účast na FEMAD, Poděbrady - cena diváků za inscenaci. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLVII. Symposion, Třebechovice. Účast na festivalu Pernštejn(l)ove, Pardubice 2018. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod 2023 - doporučení na CP Popelka Rakovník 2023. Účast CP Otevřeno, Kolín 2023. Účast na CP Popelka, Rakovník 2023 - cena Vladimíru Hetflejšovi, Jiřímu Kobrovi, Ireně Vylíčilové za scénu, Květě Krhánkové, Ireně Vylíčilové za kostýmy a souboru za hudební složku - doporučení do programu Jiráskova Hronova 2024.

2022 - Ludvík Kundera: Královna Dagmar, r. Ladislav Peřina. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání souboru za volbu tématu.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Východočeská. Z krajských přehlídek. Amatérská scéna, roč. 16 (Ochotnické divadlo 26), č. 7, červenec 1979, s. 1-3. Podepsáno jac. Referát o přehlídce vyspělých amatérských souborů Východočeského kraje.

CÍSAŘ, Jan. Spojitosti - vlaštovka budoucnosti? Čs. loutkář 1984, č. 8, s. 176 - 177.

CÍSAŘ, Jan: Hlášení o Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2000, č. 2, s. 13-14.

CÍSAŘ, Jan: Příjemná přehlídka v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2003, č. 2, s. 20–21.

CÍSAŘ, Jan: Převaha autorství. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 20-23.

CÍSAŘ, Jan: Komediální Červený Kostelec. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 17-21. Foto.

CÍSAŘ, Jan: Setrvalý stav. V Červeném Kostelci standard a jeden fenomén navíc. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 24-27, foto.

CÍSAŘ, Jan: Východočeský standard v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 39 - 41.

CÍSAŘ, Jan: Zpráva o Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2002, č. 2, , s.15-16.

ÚPICE: Divadlo Aloise Jiráska - Jednota divadelních ochotníků. Amatérská scéna 1998, č. 1, s. 27, ZPRÁVIČKY. (MS).

DOSTÁL, Pavel: Nikdo nevue, co je revue? 2. ročník veseloherní přehlídky FRMOL, Havlíčkův Brod. Amatérská scéna 1989, č. 6, s. 7-9.

CÍSAŘ, Jan: Svitavský čtyřúhelník. Amatérská scéna 1983, č. 2, s. 2-3, 4 foto.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART

ŠPŮR, Václav: Na prahu stošedesáté sezony. (DS Jirásek, Úpice) Amatérská scéna 1984, č. 3, s. 4.

DIVADELNÍ HROMADA. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků, č. XXXV/2002, s. 25.

TOMM, Ladislav: 150 let ochotnického divadla v Úpici. Kulturní klub ROH v Úpici - Dramatický odbor Alois Jirásek, 1973.

VÝCHODOČESKÁ přehlídka amatérského činoherního divadla 2008. Programová brožura. Červený Kostelec , MěKS Červený Kostelec, IMPULS, VSVD 2008, s. 15-17.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 80.


Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. ob., č. 17, s. 272.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 8, s. 159, 160, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18.

Amatérská scéna 1977, č. 3. s. 18.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1990, Ka 54, i. č. 142

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4244/1932, JDO Aloise Jiráska (změna).

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Státní okresní archiv Trutnov:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků "A. Jirásek" Úpice
Časový rozsah: 1897-1947
Metráž: 0,26 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Zápisy ze schůzí, spisy, podklady ke kronice, korespondence, pokladní kniha

Třebíč, Státní okresní archiv, Divadelní Třebíč, zpravodaj 1994, knihovna

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Úpice
Časový rozsah: 1824-1952
Metráž: 0,25 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Úpice
Tematický popis: Stanovy (A123), koncept kroniky (A62), pamětní kniha (A59), 2 knihy zápisů (A60, A1), plakáty, úřední doklady
Archivní pomůcky: nejsou

Videozáznamy představení
Poprask na laguně na DT 1994
Jedno jaro v Paříži aneb... na JH 1996
pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Web souboru: www.divadloupice.cz

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Přílohy

Související Obrázky

51.JH, Úpice, Dramatický odbor A. Jiráska KK ROH, Valentin Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde?, 1981
Císař, Jan
Dobruška, Šubert, Hra o Dorotě, kartotéka her,  1983
Hra o Dorotě, průvod, anděl zavěšený, závěsné zařízení, 1983
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v Lomnici nad Popelkou, Meziměstí, Hronově, Třebechovicích pod Orebem, Náchodě, České Třebové, Úpici, Havlíčkově Brodě a Červeném Kostelci, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v Lomnici nad Popelkou, Meziměstí, Hronově, Třebechovicích pod Orebem, Náchodě, České Třebové, Úpici, Havlíčkově Brodě a Červeném Kostelci, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lomnice nad Popelkou, KP Lomnické divadelní jaro, 1990
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Krupka, pořadatelé, Léto s divadlem v Krupce 2018
Krupka, pořadatelé, Léto s divadlem v Krupce 2018
Miletín, Muzeum 1/13, kouzelný svět, Úpice, anděl letící
Miletín, Muzeum 3/79, Úpice, lucerna pro Miletín
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 13. kostým anděla, Úpice,
Miletín, muzeum, Úpice - plakát Mírové poselství
Světlá nad Sázavou, Krajská přehlídka ZUČ 1974 - plakát
Svitavy, X. Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her - plakát, 1982
Turnov, Týden divadelní tvoby - program,1979
Úpice, Alois Jirásek, Prodaná nevěsta, CP Popelka Rakovník 2023
Úpice, Alois Jirásek, Prodaná nevěsta, CP Popelka Rakovník 2023
Úpice, členové souboru 1894
Úpice, Dorota, z průvodu v Jaroměři, 1983
Úpice, Dramatický odbor A Jirásek kulturního klubu ROH, Hra o Dorotě, JH 1983
Úpice, DrO A. Jirásek Kulturního klubu ROH, Sonatina pro páva, 1976
Úpice, DS Jirásek, Silvestr, 1975
Úpice, Hra o Dorotě, 1983, letící anděl
Úpice, JDO Jirásek, Komedie o hvězdě, 2008
Úpice, JDO, Komedie o hvězdě - program, 2006
Úpice, JDO, Komedie o hvězdě - program, 2006
Úpice, JDO, S tvojí dcerou ne - plakát, 2004
Úpice, JDO, S tvojí dcerou ne, 2005
Úpice, Jednota divadelních ochotníků A. Jiráska, Půldruhé hodiny zpoždění, KP Červený Kostelec 2011
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Konec dětí, KP Červený Kostelec 2015
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, P. R. S. A., KP Červený Kostelec 2014
Úpice, Jirásek na JH 1983
Úpice, Jirásek,  Putování za Hvězdou, 2006
Úpice, Jirásek,  Těžká Barbora, 2005
Úpice, Jirásek,  Velká myš, 2007
Úpice, Jirásek, A ten měl tři dcery, 1980
Úpice, Jirásek, Balada z hadrů, FRMOL Havlíčkův Brod, 1989
Úpice, Jirásek, Bramborový den, 1981
Úpice, Jirásek, Bumerang, 1975
Úpice, Jirásek, Bumerang, 2009
Úpice, Jirásek, Dorota před Jiráskovým divadlem v Hronově, 1983
Úpice, Jirásek, Fidlovačka, 1984
Úpice, Jirásek, Filozofská historie, 1980
Úpice, Jirásek, Hoře z rozumu, 1982
Úpice, Jirásek, Hra o Dorotě, 1983
Úpice, Jirásek, Komedie o strašidle, 2009
Úpice, Jirásek, Komedie o strašidle, 2009
Úpice, Jirásek, Konec dětí, 1973
Úpice, Jirásek, Lucerna, 2004
Úpice, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 1977
Úpice, Jirásek, My Fair Lady, 1976
Úpice, Jirásek, Nazdar tati, 1974
Úpice, Jirásek, Neděle na střeše, 1974
Úpice, Jirásek, Odcházení, KP Červený Kostelec 2018
Úpice, Jirásek, Odcházení, KP Červený Kostelec 2018
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, Léto s divadlem v Krupce 2018.
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, Léto s divadlem v Krupce 2018.
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, tištěná opona Josefa Šrůtka, 2018
Úpice, Jirásek, S tvojí dcerou ne, 2004
Úpice, Jirásek, S tvojí dcerou ne, 2006
Úpice, Jirásek, Silvestr, 1975
Úpice, Jirásek, Slaměný klobouk, 1979
Úpice, Jirásek, Sólo pro bicí (hodiny), 1974
Úpice, Jirásek, Sonatina pro páva, 1976
Úpice, Jirásek, Strakonický dudák, 1973
Úpice, Jirásek, Tak kdo k čertu odejde, 1981
Úpice, Jirásek, Tak, kdo k čertu odejde, 1981
Úpice, Jirásek, Těžká Barbora, 2005
Úpice, Jirásek, Těžká Barbora, 2006
Úpice, Jirásek, Valčík na rozloučenou, 1978
Úpice, Jirásek, Volá Melbourne, 1973
Úpice, kostým anděla
Úpice, Kronika doslov2
Úpice, kronika, doslov 1
Úpice, kronika, Hübnerová
Úpice, kronika, rejstřík
Úpice, pamětní kniha SDO
Úpice, Princezna Pampeliška. 1908
Úpice, SDO Alois Jirásek, Královna Dagmar, KP Červený Kostelec 2022
Úpice, SDO Alois Jirásek, Královna Dagmar, KP Červený Kostelec 2022
Úpice, SDO JIrásek, Pan Johanes, Josef Hanuš a Josef Linhart, 1930
Úpice, SDO, stanovy, 1905 tit str.j
Úpice, seznam her od r.1895
Úpice, soupis členů výboru 1894
Úpice, Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Konec dětí, FEMAD Poděbrady 2015
Úpice, Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Konec dětí, FEMAD Poděbrady 2015
Úpice, zápis Karla.Hašlera v kronice, 1917
Úpice. JDO, Poprask na laguně, Divadelní Třebíč 1994, programová brožura
V. Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde, režie Milan Kýnl, 1981


Související Alba

Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek / JDO Divadla A. Jiráska / SDO / Jirásek / DrO A. Jirásek Kulturního klubu ROH v Úpici

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Úpice, Princezna Pampeliška. 1908
Úpice, SDO JIrásek, Pan Johanes, Josef Hanuš a Josef Linhart, 1930
Úpice, Jirásek, Konec dětí, 1973
Úpice, Jirásek, Nazdar tati, 1974
Úpice, Jirásek, Strakonický dudák, 1973
Úpice, Jirásek, Volá Melbourne, 1973
Úpice, Jirásek, Neděle na střeše, 1974
Úpice, Jirásek, Sólo pro bicí (hodiny), 1974
Úpice, Jirásek, Bumerang, 1975
Úpice, Jirásek, Silvestr, 1975
Úpice, DS Jirásek, Silvestr, 1975
Úpice, Jirásek, Sonatina pro páva, 1976
Úpice, DrO A. Jirásek Kulturního klubu ROH, Sonatina pro páva, 1976
Úpice, Jirásek, My Fair Lady, 1976
Úpice, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 1977
Úpice, Jirásek, Valčík na rozloučenou, 1978
Úpice, Jirásek, Slaměný klobouk, 1979
Úpice, Jirásek, A ten měl tři dcery, 1980
Úpice, Jirásek, Filozofská historie, 1980
51.JH, Úpice, Dramatický odbor A. Jiráska KK ROH, Valentin Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde?, 1981
Úpice, Jirásek, Tak kdo k čertu odejde, 1981
Úpice, Jirásek, Tak, kdo k čertu odejde, 1981
V. Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde, režie Milan Kýnl, 1981
Úpice, Jirásek, Bramborový den, 1981
Úpice, Dramatický odbor A Jirásek kulturního klubu ROH, Hra o Dorotě, JH 1983
Úpice, Jirásek, Hoře z rozumu, 1982
Úpice, Hra o Dorotě, 1983, letící anděl
Úpice, Dorota, z průvodu v Jaroměři, 1983
Úpice, Jirásek, Dorota před Jiráskovým divadlem v Hronově, 1983
Úpice, Jirásek, Fidlovačka, 1984
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, CP Jiráskův Hronov 1996
Úpice, Jirásek, Lucerna, 2004
Úpice, Jirásek, S tvojí dcerou ne, 2004
Úpice, JDO, S tvojí dcerou ne, 2005
Úpice, Jirásek, S tvojí dcerou ne, 2006
Úpice, Jirásek,  Těžká Barbora, 2005
Úpice, Jirásek, Těžká Barbora, 2005
Úpice, Jirásek, Těžká Barbora, 2006
Úpice, Jirásek,  Putování za Hvězdou, 2006
Úpice, Jirásek,  Velká myš, 2007
Úpice, JDO Jirásek, Komedie o hvězdě, 2008
Úpice, Jirásek, Komedie o strašidle, 2009
Úpice, Jirásek, Komedie o strašidle, 2009
Úpice, Jirásek, Bumerang, 2009
Úpice, Jednota divadelních ochotníků A. Jiráska, Půldruhé hodiny zpoždění, KP Červený Kostelec 2011
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, P. R. S. A., KP Červený Kostelec 2014
Úpice, Jednota divadelních ochotníků, Konec dětí, KP Červený Kostelec 2015
Úpice, Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Konec dětí, FEMAD Poděbrady 2015
Úpice, Jirásek, Odcházení, KP Červený Kostelec 2018
Úpice, Jirásek, Odcházení, KP Červený Kostelec 2018
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, Léto s divadlem v Krupce 2018.
Úpice, Jirásek, Prodaná nevěsta, Léto s divadlem v Krupce 2018.
Úpice, Alois Jirásek, Prodaná nevěsta, CP Popelka Rakovník 2023
Úpice, Alois Jirásek, Prodaná nevěsta, CP Popelka Rakovník 2023
Úpice, SDO Alois Jirásek, Královna Dagmar, KP Červený Kostelec 2022
Úpice, SDO Alois Jirásek, Královna Dagmar, KP Červený Kostelec 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.