Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické divadlo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1826
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 182x, 183x, 184x, 185x, 186x, 187x , 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1824 založeno sdružení Ochotnické divadlo
První představení se hrála v hostinských místnostech nově upravené radnice. ODi zal. student J. Záruba, “mladík tehdy dvacetiletý”, pozdější pekař, mlynář, před 1848 představený města, a řídil je 23 let. Jeho nadšeným spolupracovníkem uč. Pomocník Ant. Hrodek.
1830 náchodskou vrchností hry zakázány. Ochotníci ve své činnosti přesto pokračovali.
1836 nový zákaz a pokuta. Hrály se zřejmě hry Štěpánkovy a Klicperovy.
1852 další pokusy o představení: Loupež, Loketský zvon, Jan za chrta dán. Hl. pořadatel Vinc. Nyklíček odsouzen k vysoké pokutě.
Souvislá a pravidelná ochotnická činnost až 1861, Vrahové v městě (J. M. Boleslavský).
1862 - 14. 12. - Jan Nepomukm Štěpánek: Čech a Lech.
Po 1863 se hrálo každých 14 dní, bezplatně.
1866 za prusko- rakouské války změněna radnice, kde se divadlo hrávalo, na lazaret.
1869-1870 hráli v přírodě na řece Úpě.
1870 nechal J. Nyklíček, majitel hostince U Pernikářů (později hotel Sokol) a ředitel Ochotnického divadla, přestavět velký sál na divadlo s jevištěm a hledištěm.
1868 se ODi sloučilo s Pěvecko-tělocvičnou jednotou.
1871 se stal ředitelem OD na 30 let Jos. Pich. Za jeho vedení až 11 her ročně. SVé působení ukončil 1900. Za tu dodobu bylo sehráno 203 představení.
1880 účast na župním sjezdu Matice divadelní v Opočně.
1880 Nové dekorace a nový obraz na oponě od Václava Šrůtka z Náchoda. Uvedeno drama Nevině odsouzen.
1881 Představení dvou aktovek Je tatínkem (Štolba) a V ochraně Napoleon I. (Stroupežnický), frašky Dragoun v ohni (Pešková), Poslední Táborita (Kolář). Ochotníci spolu se studenty nastudovli Klicperovy poslední prázdniny výtěžek 11 zlatých a 26 krejcarů poslali na vybudování nového Národního divadla.
1884 přispěli na týž účel ochotníci částkou 33 zlatých.
1889 se divadlo přestěhovalo do hostince ochotnického herce Karla Hlaváčka, který jej nabídl bezplatně.
1890 J.K. Tyl: Zlatohlav. Téhož roku se ochotníci stěhovali zpět k Nyklíčkovi, ale
1892 se divadlo přestěhovalo na půdu chlapecké školy.
1893-94 se nehrálo.
1895 opět v hostinci U penikářů až do 1901, poté v hostinci K. Vacka Na Závodí. Majitel dal svolení k přestavbě a rozšíření jeviště, přestavbě hlediště - zdobené štukami, 900 míst, nová elektroinstalace.
1896 uv. Sirotčí peníze (Stroupežnický).
1903 Nové divadlo otevřeno slavnostní akademií - L. Stroupežnický: Paní mincmistrovápěvecký a vystoupení pěveckého sboru Smetana. Proslov pronesl městský radní MUDr. Antonín Čapek, otec bří. Čapků. Následující den Fr. A. Šubrt: Jan Výrava.
1904 M. A. Šimáček: Pomluva. Na letní sezónu se divadlo pronajímalo operetní společnosti Jana Drobného.
1904 - Jos. Štolba: Peníze.
1905 - hra regionálních autorů A. Lodra-Úpického a K. Řezáčové-Semonické Jaroš z Radimovic, dědic úpický ( o vpádu Tatarů do Úpice). Velký úspěch opereta O. Fastra: Kněžna Pepička.
1907 v Úpici uspořádán Sjezd ochotnictva českého severovýchodu. Na něm uvedena hra člena spolku V. Schreibera: Rychetský (podle Skaláků A. Jiráska).
Vyspělý a početný soubor se účastnil i společenského života ( dožínky, vlastní kostýmní ples 1909). Založeno Ochotnické pěvecké družstvo, které mělo nacvičovat sborové zpěvy pro divadelní představení.
1909 - Fr. Ruth: Písmákova dcera. Návštěva A. Jiráska a J. Kvapila na divadelní zkoušce. V témže roce hostovaly dvě divadelní společnosti - E. Zöllnerové a K. Moora.
1910 - Slavnostní představení hry Nevěřící Tomáš aneb Klub spiritistů. Rež a herec Sláva Baudyš oslavil 25 let činnosti.
1911 - 12. 11. hráno v Trutnově - Leda (pseud. dr. Lederera) - Právo k životu, 3 jednání.
1912 - G. Preissová: Gazdina roba.
1913 hostovala v ochotnickém představení tří aktovek M. Hübnerová - ND.
1915 - J. H. Řezníček: Dva sirotci, rež. Robert Baudyš, noví mladí členové.
1917 zábavní večer za účasti Karla Hašlera.
1918 - F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský. Po válce příliv nových členů, rostl počet představení a pořádány společenské zábavy.
1920 - vlastenecká hra Bílý lev - hrána 8x. Ochotníci získali biografickou koncesi spolu s jednotou Sokol.
1921 - cyklus Jiráskových her k jeho 70. narozeninám - M. D. Rettigová, Kolébka a Otec.
1922 - aktovky Náměsíčný, Soucit a Pozdní host., rež. Michal Kulma. Čestné uznání na soutěži v Malých Svatoňovicích.


1924 se svolením A. Jiráska byl spolek nazván jeho jménem.
Stálé potíže s pronájmem divadelní dvorany u Vacků. Platílo se za jednotlivá představení.
1934 - F. F. Šamberk: Palackého třída č. 27.
1938 otevřeno nové Jiráskovo divadlo hrou A. Jiráska: M. D. Rettigová.
I za okupace činnost spolku pokračovala.
1942 - J. Grmela: Dědictví, jh. L. Boháč (ND).
1943 - J. Székelyová: Komorní hudba, jh. J. Steimar (ND)
1944 - D.C. Faltis:Stanice Gordian, jh. Zd. Štěpánek (ND).

Poválečné období - viz DO Divadla A. Jiráska / SDO / Jirásek
Bibliografie:
TOMM, Ladislav: 150 let ochotnického divadla v Úpici. Kulturní klub ROH v Úpici - Dramatický odbor Alois Jirásek, 1973.

Dalibor 20. 1. 1863.

Divadelní listy 1880, č. 16, s. 269-271; č. 17, s. 278.
Divadelní listy 1881, č. 1, s. 12, č. 8, s. 82, č. 35, s. 310, č. 44, s. 382.

Thalie 1896-7, č. 3, s. 45.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 50.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/107/11/1905, SDO.

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související Obrázky

Úpice, ochotnické divadlo, Sůl nad zlato, 1912 - plakát
Úpice, sdružené sociální spolky na oslavu 1.máje, 1912 - plakát
Úpice, Vpád Tatarů do Úpice, rkp osoby, věnování
Úpice, Vpád Tatarů do Úpice, rkp, zápis o premiéře  1894
Úpice, Vpád Tatarů do Úpice, štítek na desce rkp.
Úpice, výjev z neurčené hry, kolorované foto


Mapa působení souboru - Ochotnické divadlo

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':