Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Úpice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1824
1824 zal. Ochotnické divadlo (název Jirásek až o 100 let později). První představení se hrála v hostinských místnostech nově upravené radnice. ODi zal. student J. Záruba. Jeho nadšeným spolupracovníkem uč. pomocník Ant. Hrodek.

1869-1870 hráno v přírodě na řece Úpě.
1870 nechal J. Nyklíček, majitel hostince U pernikářů a ředitel Ochotnického divadla, přestavět velký sál na divadlo s jevištěm a hledištěm. 1868 se ODi sloučilo s Pěvecko-tělocvičnou jednotou.
1880 přijal spolek vlastní stanovy. Pořízena nová opona, malovaná Jos. Šrůtkem.
1889 divadlo přestěhováno do hostince člena souboru K. Hlaváčka, ale již v dalším roce se stěhovalo zpátky.
1922 DS opustil hostinec K. Vacka (přemrštěné nároky na nájemné).

1924-1925 změněn název na SDO Alois Jirásek.
1937 rozhodnuto o stavbě nového divadla společně se Sokolem.
Od 1945 měl soubor k dispozici studijní místnost v KD na Blahovce, později ve vile bývalé továrny Pálenka.
V 70. a 80. letech DS spolupracoval s profes. divadelníky a scénografy (J. Císař, J. Novák, P. Kracik, P. Dostál, J. Vosecký ad.).

V 1. třetině 19. stol. zde působil kočovný loutkář Josef Vida (Vída).

Kromě Jiráska po 1918 ODi též DrO Jednoty proletářského dělnictva, Spolek mládenců Úpavan, Jednota československé obce legionářské, Dram. vzdělávací kroužek Čechoslovák, SDH, ŠS. Čs. spolek sociální div. ochotníků Komenský.

Asi 1928-1950 LD při Dívčí škole na Blahovce. Ved. A. Seidlová a K. Rájek. 35 řezbovaných loutek na drátech od fy Modrý-Žanda, výška 35 cm, dekorace Skálovy.

V 30. letech 20. stol. Merkur - DrO Čs. živnostensko obchodnické strany středostavovské, JDO A. Jiráska, SDO Komenský, Dělnické divadlo.

DS Orla 1946 vlastní jeviště v orlovně.

1945-1989 Z. Šmídová v obecné škole na Blahovce dětské divadlo Blahováček.

1947-1950 LD Církve československé-husitské, pravidelně hrálo ve sboru. Loutky 25 cm, na drátech, od fy Münzberg Praha.

1950 zal. LD Radost, vybudována scéna na náměstí za přispění místních závodů. Do 1953 ved. B. Rykl.
1957-1993 ved. Ant. Kubíček, dále až dosud Ant. Kubíček s P. Hruškou.
Od 1993 LS samostatný, jako o. s., název Klub loutkářů,

1955-1965 Jedenáctiletá střední škola.

1957 zal. Divadlo mladých.

1961 LS 2. ZDŠ.

Na poč. 60. let začalo ubývat diváků. Vytvořena scéna malých forem Divadélko v přízemí.

Od 1974 v místě Festival současné angažované div. tvorby, jako NP 1x za 2 roky, až do 1990.

1981 Dkr DPM, členy žáci odb. učilišť a ZŠ. Vedoucí P. Švorčík .

1983 K Roku českého divadla a znovuotevření Národního divadla v Praze po osmileté rekonstrukci nastudoval úpický soubor Jirásek Hru o Dorotě, s níž putoval a hrál ji po trase, kterou před stoletím úpičtí vezli jeden ze základních kamenů ke stavbě Národního divadla;

Od 1990 v rámci souboru DS mladých ochotníků Společnost Dr. Krásy, MJF, autorské div., přední člen P. Lanta.

1992 vznikl DLS.

1997-2001 Divadelní Úpice - regionální (bývalý Východočeský kraj) postupová přehlídka na ŠP.

2000 DDS Lojzík JDO.1975 JH - DS Jirásek, Jílek: Silvestr
1976 JH - DS Jirásek, Zahradník: Sonatina pro páva
1981 JH - DS Jirásek, Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde
1982 FEMAD , NP RSDH - DS Jirásek, Gribojedov: Hoře z rozumu
1983 JH - DrO Jirásek KD ROH, Burian: Hra o Dorotě
1984 JH - DrO Jirásek KD ROH, Tyl: Fidlovačka
1986 NP RSDH - DrO Jirásek KD ROH, Dumbadze: Zákon věčnosti
1990 JH - DrO Jirásek KD ROH, Komedyje o dvouch kupcích a židoj Šilokoj
1992 DT, JH - DrO Jirásek KD ROH, Kopecký: Komedie o hvězdě
1994 DT - DrO Jirásek KD ROH, Goldoni: Poprask na laguně
1994 FEMAD - DDS Lojzík divadla A. Jiráska, Skořepa: Pohádka
1996 JH - JDO, Daněk - Fischer: Jedno jaro v Paříži

1985 KDL - DrO Jirásek KD ROH, Čapek - Kábrt - Švorčík: Loupežnická pohádka
2000 ŠP - JDO Společnost Dr. Krásy, Camus: Nedorozumění
2001 ŠP, JH - Společnost Dr. Krásy, Burian - Lanta a kol.: Hra o Dorotě
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 1083.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu., s. 175, 292, 293, 296, 298, 320, 40; obr. s. 292.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

ČsL 1954, s. 80, 116, 192,

ČsL 1961, č. 5, s. 120.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s 291.

DIVADELNÍ soubor A. Jirásek - Jednota divadelních ochotníků v Úpici. Rkp. 5 s. kART.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DOBEŠOVÁ , Jiřina: O její práci. Hromada 1992, č. VI, s. 165.

FRAŇKOVÁ, Marcela: Půlstoletí úpického loutkářství. Rodným krajem 2001, č. 22, s. 13-14.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999., s. 135.

HUSÁKOVÁ, Věra: O její práci. Hromada 1991, č. V, s. 133; 1997, č. 19, s. 16; 1998 č. 23, s. 32.

HULEC, Vladimír: Šrámkův Písek. Společnost dr. Krásy. Hromada 2001, č. XXXI, s. 51.

HULEC, Vladimír: Úpice 2001. Divadelní soubor dr. Krásy. Hromada 2001, č. XXXI, s. 18.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. s. 295.

KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998. kART.

KÁBRT, Jan: Krakonošova zahrada bratří Čapků. Hradec Králové, Kruh 1988, s. 36-38.

KLUB loutkářů Úpice - 50 let činnosti. Úpice 2000.

KUBÍČEK, Antonín:zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2002;

KUBÍČEK, Antonín: 50 let budovy divadla Aloise Jiráska v Úpici; Kulturní zpravodaj, Úpice, červen 1988, s.3-4.

KUBÍČEK, Antonín: Historie města Úpice. Úpice 2000.

KUBÍČEK, Antonín: Loutkové divadlo Radost Úpice. ČsL 1954, s. 116.

KUBÍČEK, Antonín: O jeho práci. Hromada 2000, č. 28, s. 44.

KUBINA, Jiří: O jeho práci. Hromada 1993, č. VII, s. 202; 1998, č. 22, s. 36.

LANTA, Petr: O jeho práci. Hromada 1997, č. 20, s. 22.

Loutkářský zpravodaj 1958, č.2, vyd. KDO Hradec Králové,

Loutkářský zpravodaj 1979-1989, vyd. KKS Hradec Králové,

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 101. A DS Miletín. Kopie kART.

MERTA, Jan: zprac. Místopis LS býv. Východočeského kraje. Rkp. 2000-2002. PC ART.

MERTA, Jan: Klub loutkářů v Úpici. Hromada 2001, č. XXX, s. 57.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 595-597.

MÜHLSTEIN, Ludvík, NOVÁK, Václav (a kolektiv): Trutnovsko. Hradec Králové, Kruh 1988, s. 151-152.

Od kladského pomezí III. 1925-1926, s. 120-124.

Rodným krajem 1998, č. 17, s. 13-15.

RÝGROVÁ, Zina: Úpice a divadlo. Hromada 2001, č. XXXI, s. 21.

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Diplomová práce. Praha FF UK, katedra teorie a řízení kultury 1989. 141 s. kART.

SCHREIBER, Vilém: Počátky úpického ochotnického divadla, in: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 17 (1998), s. 13-15.

SLAVNOSTNÍ list k valné hromadě Jiráskova okrsku ÚMDOČ a 80letému jubileu spolku divadelních ochotníků Karel Čapek v Malých Svatoňovicích. Vlček, J. M.: Vznik a počátky ochotnického divadla v Malých Svatoňovicích. Malé Svatoňovice 1932. KK.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STANOVY spolku. Spolek div. ochotníků v Úpici. Úpice, SDO 1905. 12 s. A DS Erben, Miletín.

STRNAD, Tomáš: K dějinám amatérského divadla v Úpici v letech 1965-1990. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, ústav historických věd 1992.

ŠVORČÍK, Pavel: Jaroslav Jörka. Hromada 2001, č. XXX, s. 52.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931., s. 253. kIPOS, kART.

TOMM, Ladislav: 150 let ochotnického divadla v Úpici. Úpice, Kulturní klub ROH 1973. 32 s. Příloha, 31 s.: soupisy, seznamy. Vydal dramatický odbor Alois Jirásek. (Autorem dle sdělení Vladimíra Wolfa byl Jan Kábrt.) kART, kDÚ, SVK Hradec Králové.

ÚPICE 74. Festival současné divadelní tvorby. Úvodní stať napsal Petr Průša. Úpice, Organizační výbor 1974. 32 s. Spoluvydavatel Divadlo A. Jiráska. kDÚ.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 338.

VYLÍČIL, Zdeněk: Josef Strnad. Hromada 2001, č. XXX, s. 52.

VYLÍČIL, Zdeněk: O jeho práci. Hromada 1993, č. VII, s. 201.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok.1946.

Zprávy Loutkářského soustředění 1951, č. 2, s. 4.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141

Trutnov, Státní okresní archiv:
Fond Jednota divadelních ochotníků A. Jirásek.
Kronika DS 1928 součástí divadelní expozice výstavy národního rozvoje v Jaroměři. (Max Lederer: Divadelní kroniky. In: Stráž osvěty, č. 8, 1928(?).

Úpice, MěM:
Opona ochotnického divadla od Josefa Šrůtka z roku 1880. Restaurováno v letech 1969-1972.


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Přílohy

Související Obrázky

Dáma skřítek (Calderón)
Divadlo Aloise Jiráska s kaplí sv. Michala
Hra o Dorotě (E.F.Burian).
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Úpice, Festival současné divadelní tvorby, 1976
Inscenace Vpádu Tatarů na Festivalu.
K Roku českého divadla a znovuotevření Národního divadla v Praze po osmileté rekonstrukci nastudoval úpický soubor Jirásek Hru o Dorotě,
Maketa divadla 1
Maketa divadla 2
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 73, 74. panely, ÚMDOČ, Všichni hráli divadlo, divadlo v Úpici
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 74a Model divadla v Úpici
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 26, obrazy domova 4
Úpice,  Veduta města, Josef Šrůtek, 1880, Muzeum Úpice
Úpice, 50 let zal. ND
Úpice, Mírové poselství k základním kamenům ND - plakát, 1983
Úpice, Národ sobě, živý obraz
Úpice, ochotnický sjezd 1917, leták
Úpice, Princezna Pampeliška, foto
Úpice, sjezd ochotnictva 1907 - plakát
Úpice, text o historii opony v kronice
Úpice,Veduta města, Teuchmann, 1862, rub opony J.Šrůtka, čb foto, pro knihu upravil MT
Úpičtí ochotníci putují s mírovým poselstvím východočeských ochotníků k základním kamenům Národního divadla.
Volá Melbourne (Watkyn)


Mapa - Úpice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Maketa divadla 2
Úpičtí ochotníci putují s mírovým poselstvím východočeských ochotníků k základním kamenům Národního divadla.
Úpice, text o historii opony v kronice


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.