Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jiří, SDO / DS Lázeň. kultur. střediska / Mladá scéna DS Jiří / odbor ZV ROH Čs. státních lázní / soubor Kulturního a společen. střed. Měst. nár. výboru / divadelní spolek, o.s.

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1861
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1861 vznikl v Poděbradech ochotnický soubor, na jehož vzniku se podíleli z velké části studenti.
(Od tohoto roku datuje Divadelní spolek Jiří svoji historii.)
Přičiněním purkmistra V. Hrázského vzniklo v tomto roce divadlo v zámecké kapli, opona a část dekorací byla od pozdějšího malíře dvorní vídeňské opery J. Kautského.
Na úvod ochotníci sehráli aktovky přeložené z polštiny:
Aleksander Fredro: Pan Čapek; August von Kotzebue: Roztržití, režíroval profesor Ondřej Franta.

1863 uvedli ochotníci 20 představení, např. hru se zpěvy Ďáblův podíl (E. Titl na text Scribeův).
Do 1865 řídila divadlo městská rada, pak zvláštní výbor.
1867 - 15. 9. - E. S. Friedberg-Mírohorský: Překvapení, K. A. Görner: Převržená slánka, E. Pohl: Hluchý podomek.
1868 – Gogol: Revizor, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý, J. K. Tyl: Paličova dcera.
Hostovali zde pražští herci – Veverková, Hynková, Bittner, Šmaha. Po odchodu ze zámecké kaple se hrálo v tanečním sále U zeleného stromu.

1871 – 9. října – byl soubor ochotníků oficiálně ustaven jako Spolek divadelních ochotníků.
Od 1871 též vedena Pamětní kniha.

Kromě divadla organizovali ochotníci i jiné akce, např. 1874 uspořádali Taneční věneček.
1879 Spolek div. ochotníků měl 77 žen a 132 mužů.
1879 – poslední hra v zámecké kapli – Julius Rosen: Jací jsou ti naši muži.
1879 vydány Letopisy Ochotnického divadla 1861–1879.

1861–1879 celkem 191 představení, např.
od J. K. Tyla: Bankrotář, Matka a dcera, Pražský flamendr, Slepý mládenec, Tvrdohlavá žena, Paní Marjánka, matka pluku, Strakonický dudák, Pašerové; od Moliéra Lakomec; dále od V. K. Klicpery: Divotvorný klobouk, Zlý jelen a Žižkův meč; od Jan Nerudy: Prodaná láska a Ženich z hladu; K. S. Macháček: Ženichové; M. Horský: Ženská vojna; K. J. Erben: Sládci; E. Raupach: Mlynář a jeho dítě; Inzerát (uváděno více autorů); Studenti na cestách (?).

1881 Spolek divadelních ochotníků přijal jméno Jiří.
V tomto roce bylo otevřeno nové Jiříkovo divadlo na místě vyhořelých kasáren, na zahájení sehrána hra Adolpha L'Arrongeho Dcery pana Zajíčka.

1882 uspořádáno 12 divadelních představení, mj. J. K. Tyl: Kutnohorští havíři; J. L. Turnovský (podle povídek J. Štolby): Staří blázni.
V tomto roce proběhly Tylovy oslavy. Se studujícími a zpěváckým spolkem hostoval v J. K. Tylovi Budil a Lier.
Předsedou spolku se po valné hromadě v prosinci 1882 stal p. Bouček, jednatelem a režisérem Antonín Wünsch.
1883 město darovalo budovu divadla ochotníkům.
1883 – Émile de Girardin: Pokuta ženy. Režie Antonín Wünsch. Na plakátu tohoto představení byla v Poděbradech poprvé uvedena jména účinkujících a režiséra.
1883 dále uvedeny hry: J. O. Hrázský: Před plesem, Franz von Schönthan: Hloupý kousek – ve prospěch fondu na dostavbu divadelní budovy; Roderich Benedix: Nápoj lásky aneb Nový vynález.
1885 ve hře Victoriena Sardoua Fedora se zde uskutečnilo jedno z prvních vystoupení Hany Kvapilové (v té době Kubešové).
1886 divadlo upraveno (výzdoba sálů a opona G. Kubeš, otec H. Kvapilové).

1881–1890 sehráli 125 představení.

1890–1911 sehráli 252 představení, uváděni byli novější autoři – Karolína Světlá, František F. Šamberk, Jaroslav Vrchlický, Alois Jirásek, F. X. Svoboda, Gabriela Preissová, Vilém a Alois Mrštíkové, Jaroslav Kvapil, Henrik Ibsen, A. P. Čechov, A. S. Suvorin.

1896 jako ochotnice zde zahájila svou hereckou dráhu Leopolda Dostalová v Schönthanově hře Pan senátor. (Leopolda Dostalová 1879–1972, herečka ND).
1896 – Karel Tůma: Zlaté péro, F. F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí; G. Moser: Zapřel ženu; Josef Štolba: Směry života; Tyl: Kutnohorští havíři; František Ruth: Písmákova dcera; Michal Balucki: Těžké ryby; Němirovič-Dančenko: Šťastný člověk; F. Ruth: Ideál; Gerhart Hauptmann: Osamělé duše.
1897 – E. Pešková: Uvězněná o vodě chlebě – v této aktovce náhodou uviděl režisér ND Jaroslav Kvapil mladou Leopoldu Dostalovou a její talent ho zaujal natolik, že ji doporučil své ženě Haně, aby ji soukromě školila v herectví.
1897 – Arthur Schnitzler: Milkování; Václav Hladík: Nový život; Václav Plaček(?): Palácová revoluce; Karel Fořt: Bláznivý nápad; Ippolit V. Špažinskij: Paní majorka; Jan Červenka: Opuštěný; Josef Štolba: Vodní družstvo; M. Balucki: Příbuzní; Victorien Sardou: Cyprienna; V. A. Krylov: Divoška.
1898 – Ilja A. Salov: Darmojedka; Eugene Scribe: Sálický zákon; Dcera Jeffova (?); Tyl: Strakonický dudák; Hermann Sudermann: Zápas motýlů; Antonín Lokay: Bohatá holka; Bílé růže (F. Cavallotti?, uv. více autorů); Théodore Barriére: U klavíru; Vítězslav Markus (patrně): Bída; František Ruth: Sestřenka.
1899 – Josef Štolba: Tak je na tom světě; Václav Štech: Maloměstské tradice; Jan Ladecký (patrně): Bez lásky; Karel L. Kukla: Tři sta třicet tři; Ignacy Maciejowski: Martin Luba; E. Malcev: Druhá láska (společně s Dámským odborem Národní jednoty Severočeské); Niobe (Paulton? Nioba, Blumenthal?); Václav Štech: Maloměstské tradice; Josef Štolba: Tak je to na tom světě; Henrik Ibsen: Nora.

1902 – F. X. Svoboda: Olga Rubešová.
1903 – Vrchlického oslavy, první vystoupení Karla Dostala (1884–1866, režisér ND); Oskar Walther: Obětní beránek; Antonín Nečásek: Almužna; Henri Murger: Horácova přísaha; Karel Horký: Srážka vlaků.
1905 v Jiříkově divadle (zal. 1860) bylo uvedeno 46 představení, z toho 9 ochotnických;
1905 - 19. 11. - SDO Jiří sehrál činohru Branislava Nušiče: Tak to býti muselo. "Vypravovati moderní hry na jevišti ochotnickém spojeno je vždy s velkými obtížemi, proto můžeme odvaze poděbradských ochotníků korunované pěkným výsledkem jen blahopřáti." (Divadlo.)
1906 - 11. 11. - F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský; 10. 12. - O. Gastineau: Plesové střevíce, A. P. Čechov: Medvěd, T. Bernard: Doporučení.
1909 Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta; Karel Leger: V zakletém zámku.
1910 - 18. 9. - Josef Štolba: Na letním bytě. - 9. 10. - J. Kvapil: Oblaka; - 23. 10. Lad. Thoma: Lokálka. - 26. 12. O. E. Schmidt: Flachsmann vychovatel.

1911–1937 období největších úspěchů ochotnického spolku Jiří. Sehráno okolo 550 představení. Několika her bylo uvedeno v prvním provedení, hrálo se i za účasti autorů – F. X. Svoboda, F. X. Šalda, Ignát Herrmann, Josef Hais-Týnecký, Gabriela Preissová. V repertoáru současné naše i cizí nové hry. Zájezdy do okolních obcí.
1911 - Bisson: Reduta, 3aktová fraška, výborný výkon pí Procházková v roli Zuzany a pp. Hoblík jako Berjonat a Lesák v roli Poularda. Místy by ovšem hře prospělo svižnější tempo.
1911 - 14. 10. - oslava 50. výročí souboru přátelským večerem v dvoraně Občanské záložny a 15. 10. - slavnostním představením v Jiříkově divadle.
Zahájil ho p. Frič, který přednesl proslov, který před 50 lety přednášel před představením prof Franta. Následoval večer aktovek - též stejných jako při prvním představení - A. Fredro: Pan Čapek aneb Cožpak mne nikdo nezná?, režie Lad. Fiala; Lad. Stroupežnický: V panském čeledníku, režie Dr. Zadina; 19. 11. - B. Viková-Kunětická: Holčička, režie Jar. Fiala, inspicient K. Čihák;
1911 - G. de Porto-Riche: Zamilovaná, komedii přel. Hanuš Jelínek; Herman Bahr: Děti, komedie.

1912 - 21. 4. - V. Štech: Hababa a Jordán, školní komedie; 28. 9. - A. Engel, J. Horst: Svět bez mužů, přel. J Skružný; 20. 10. - J. Vrchlický: Nad propastí, Svědek, Závěť Lukavického pána, režie dr. Zadina.
1912 - 26. 12. - Karel Schönherr: Domov a víra; G. Hauptmann: Osamělé duše, drama. - 1. 12. - Maxim Gorkij: Měšťáci.
1914 – Gerhart Hauptmann: Forman Henčl, j. h. hrála Marie Hübnerová.

1920 – Emil Tréval: Válka bohů, r. K. Hellich; Alex. Bisson: Nebožtík Toupinel, komedie, režie Jar. Novotný.
1920 - K oslavě 60 let spolku zvolili hru F. X. Svobody: Směry života.
1920 - 28. 10. - J. Zeyer: Radúz a Mahulena, režie E. Procházková, výprava K. Čihák a A. Turinský, hráno v Jiříkově divadle.
1920 - sté vystoupení Jos. Šauera, J. Štolba: Zločin v horské boudě. režie K. Helich, oslavenec hrál ředitele Květenského, pí Procházková Andu Šrámkovou; 12. 12. Jar. Hibert: Pěst, pí Zapletalová v roli Mileny, Frič jako Matuš, Višatová v roli Zdeňky; - 25. a 26. 12. - Lad Stroupežnický: Naši furianti, scénická výprava V. Šebor; - 30. 12. - Jar Hilbert: Pěst.
1921 – Gábor Drégely: Slečnin manžel, režie J. Novotný; Arnold, Bach: Bytová nouze; Viktor Krylov: Chytrák nad chytráky, režie A. Turinský; Jan Ladecký: Dva světy, režie R. Zapletalová, hrála též hlavní roli; Jaroslav Balák, Bedřich Vrbský: Zlatý Jiří, režie E. Procházková, v hl. roli Hellich, Paulton: Niobé, režie F. Lesák, hl. role Helichová; Ferdinand Wittenbauer: Z univerzitního života; Karl Schönherr: Domov a víra, režie A. Turinský, hlavní role Bok, Balcar; William J. Locke: Perská kočička, režie S. Višata; Oscar Wilde: Ideální manžel, režie R. Zapletalová, hl. role Novotný, Turínský, Herberová-Obereignerová.
1921 – Edvard Knoblauch: Faun, rež. E. Procházková. Pohostinsky hrál Eduard Kohout.
1922 velký úspěch spolku v Liberci.
Jh. zde vystupovali herci ND – Hübnerová, Vydra st., Kohout, Jičínský, Steimar, Vrchlická, Deyl st.
1925 obnova vnitřního vybavení divadla.
1925 – R. Gignoux, V. Messi: Nezralé ovoce (k připomenutí 100. předst. přední členky divadla Boženy Višatové; F. von Schönthan: Svatba v Kani Galilejské.
1928 – F. Arnold, E. Bach: Zapovězené ovoce.

1930 – Jan Bartoš: Vzbouření na jevišti.
1931 období vnitřních rozporů ve spolku.
1933 – G. B. Shaw: Čokoládový hrdina, v hlavní roli JUDr. Viktor Knobloch.
1934 Abigail Horáková: Páni, r. Jaroslav Bok
1935 – Fr. Langer: Velbloud uchem jehly, R. Rolland: Hra o lásce a smrti.
1936 – A. Jirásek: Lucerna.
1937 divadlo zničeno požárem. Před požárem divadla poslední představení – Srdce v soumraku od Václava Vrány, v Chrudimi Štěpán Bekelfi: Neomluvená hodina, r. L. Boková.

1938 Jiří členem ÚMDOČ, 65 členů, 13 představení v Prozatímním divadle na Záložně (sál hotelu Záložna) – Karel Čapek: Matka; Gregorio Martinez-Sierra: Píseň kolébky; Edmond Konrád: Když se žebrá; Jacques Deval: Slečna panská (2x); B. Němcová/R. Pohorská: Babička (2x); Mark Reed: Ano, dceruško!; L. Stroupežnický: Naši furianti; Nina Balcarová (?): Bouře ve sklenici; André Birabeau: Nezletilí; Georges Berr/Louis Verneuil: Vlak do Benátek; Abigail Horáková: Libuňský jemnostpán. Jedno představení autora Jana Rady (Tisíc let státu...) uvedli též v lázeňském parku. Režírovali: Jan Rada, Milena Řezníčková, Jan Minář, B. Huth, K. Suliš, Antonín Jirků.

1939 – v Prozatímním divadle na Záložně – John H. Manners: Peg mého srdce; Oscar Wilde: Vějíř lady Windermerové; Otomar Schäfer: Pes a kočka; Karel Čapek: Loupežník; Josef Skružný: Rozmarná noc; L. Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova; F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl a další. V lázeňském parku sehráli – A. Jirásek: M. D. Rettigová; Jiří Balda, E. Brožík: Perly panny Serafinky (opereta) a provedli představení Jana Rady: Živé postavy českého národa.
Režíroval většinou Jan Rada, dále Miran Kraus, Zychová-Balcarová, Stanislav Dvořák, L. Boková, B. Huth.

1939 získali členové spolku A. Štajglová (39 let), Vinc. Balzar (38), E. Růžičková (31), Fr. Kanáková (31) a R. Radová (34) stříbrný odznak ÚMDOČ.

1940 – Olga Scheinpflugová: Hra na schovávanou; Tyl: Paličova dcera; Paul Vandenberghe: Hoši, dívky a psi; Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně; Paul Armont: Sluha pánem; Jean F. Black: Moudrá Penny; Vilém Werner: Právo na hřích; L. Stroupežnický: Dačický z Heslova; Avery Hopwood: Vzorný manžel; Jan Grmela: Ta pravá; L. Stroupežnický: Naši furianti; Henry L. Bernstein: Naděje; F. X. Svoboda: Rozveselená rodina, Mlsáníčko (též Svoboda)..
V Prozatímním divadle na Záložně zahájili Čapkovou hrou Matka.
Do 1941 sehráli 77 her.
1941 – L. Stroupežnický: Naši furianti, H. Ibsen: Heda Gablerová, Karel Piskoř: Herakles versus Puma; Frank Tetauer: Život není sen; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání.
1941 původní plány na stavbu nového divadla změněny na přestavbu stavení Na Kovárně v předdvoří zámku. Uvedeno – Dario Niccodemi: Stín.
1942 divadlo otevřeno představením Stroupežnického hry Naši furianti v provedení ochotníků, dále uveden Tylův Strakonický dudák.
Divadelní spolek Jiří vedl J. Rada (iniciátor realizace stavby).

1943 Spolek divadelních ochotníků Jiří byl rozpuštěn.
1944 zákaz divadelní činnosti.

1945 po válce znovu zahájili činnost Národním večerem v režii J. Rady.
Divadlo bylo svěřeno do správy spolku Jiří. Nový název – Městské divadlo Na Kovárně.

1946 – Maxim Gorkij: Vassa Železnovová, v rolích manželů Železnovových Věra a Viktor Knoblochovi.
1948 – Karel Čapek: Věc Makropulos.
1949 – František Langer: Jiskra v popelu; K. Isajev a A. Galič: Volá vás Tajmyr; Gorkij: Vassa Železnovová, hráno 5x, 2x na zájezdě.

1949 spolku byla vypovězena smlouva z divadla a přidělen náhradní prostor v bývalém archivu, byla mu prakticky znemožněna činnost.
Poté soubor existoval jako součást Lázeňského kulturního střediska.

1950 – Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša.
1952 – W. Shakespeare: Othello, v roli Jaga V. Knobloch; Oskar Nedbal (libr. Leo Stein): Polská krev, režie V. Knoblochová.
1953 – Jiří Balda, Rudolf Piskáček: Slovácká princezna, režie V. Knoblochová
1957 – Maxim Gorkij: Vassa Železnovová, v rolích manželů Železnovových opět Věra a Viktor Knoblochovi.
1958 – Karel Čapek: Matka; V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů; A. Jirásek: M. D. Rettigová.
1959 – F. F. Šamberk: Palackého třída 27.

1959 (1. prosince) byl soubor převeden a ustaven jako Divadelní odbor Jiří při ZV ROH Československých státních lázní v Poděbradech.

1960 – Julius Zeyer: Radúz a Mahulena; Viktor S. Rozov: Šťastnou cestu; Peter Karvaš: Lidé z naší ulice; Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves.
1961 – František Kožík: Cesty žen; Alois Jirásek: Filosofská historie, dramatizace F. Horák a D. Rybínová, režie R. Boes. Kvalitou inscenace byly upřímné a prožité výkony čtveřice studentů slečny Elis.
1961 – František S. Procházka: Popelka (pro děti); Viktor Gusjev: Sláva; Vratislav Blažek: Příliš štědrý večer.
1962 - Jiří, odbor ZV ROH Čs. státních lázní, studentská kabaretyáda - M. Skála, V. Fux: Pozor, hodný pes!, r. Jan Pavlíček. Účast na III. Divadelní festival, Jaroměř.
1962 – Alexej N. Arbuzov: Šest zamilovaných; V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů.
1963 – A. N. Arbuzov: Setkání s mládím; J. Pavlíček: Nalezená revue.
1968 – Jan Makarius: Strašidýlko (pro děti); Jiří Voskovec, Jan Werich: César, režie J. Pavlíček.
Od 1969 – F. F. Šamberk: Podskalák, režie J. Pavlíček; Ernst Raupach/Jan Kopecký: Mlynář a jeho dítě, režie J. Pavlíček; Voskovec a Werich: Těžká Barbora; Dragutin Dobričanin: Společný byt; Hans Pfeiffer: Slavnost lampionů a další.

V tomto období – koncem 60. let – došlo k obnovení aktivní činnosti souboru, účast na přehlídkách.

1972 - KaSS, DS ]iří, M. Holková: POPELKA. Účast na KP SDH, Nymburk.
1972 – Jan Pavlíček (též režie): Údajně šťastný Edy.
1973 – Leonid N. Andrejev: Ten, který dostává políčky. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice; účast na 10. roč. přehlídky Sládkův Zbiroh.
1973 – J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák – cena MNV Žebrák za úspěšnou inscenaci, Karlu Myšákovi za citlivé ztvárnění učitele Vorlického, cena OV SČDO Jiřímu Felkerovi za herecký výkon v postavě Kiliána.

1974 Jiří, divadelní soubor Kulturního a společenského střediska (KaSS) Městského národního výboru.

1974 – A. Jirásek: Vojnarka. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák, účast na Jiráskově Hronově (JH); A. Casona: Jitřní paní.
1975 – A. Makajonok: Tribunál, režie J. Pavlíček. Účast na JH, na Národní přehlídce ruských a sovětských divadelních her ve Svitavách – Pohár A. P. Čechova.
1977 – A. S. Puškin: Eugen Oněgin. Režie Jan Pavlíček. Účast na NP RSDH Svitavy.
1978 – Petr Markov: Toulavý kufr.
1979 – Henry Fielding: Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, režie Jan Pavlíček, účast na KP SDH Nymburk a Erbenův Žebrák.
1979 - Ladislav Langr; L. Leonov: Zlatý kočár. Účast na NP - O pohárek SČDO, Hlinsko - Ladislav Langr čestné uznání.
1980 – DS Jiří a studenti Střední zemědělské technické školy Poděbrady, Marie Hrbáčová: Rozpustilá princezna Anka. Režie Jaroslav Kodeš, režijní spolupráce Milan Strotzer. Účast na OP Sadská.
1981 – František Hrubín: Oldřich a Božena, režie J. Pavlíček. 1982 účast na ObP Tylova Kutná Hora. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1982.
1983 – Fráňa Šrámek: Zvony, rež. Jan Pavlíček. Účast na KP Nymburk, Středočeské divadelní hry (SDH) – cena souboru za nejlepší inscenaci – nominace na Jiráskův Hronov na 1. místě.
1983 – František Xaver Svoboda: Olga Rubešová.
1985 – I. Iredyňskij: Moderní jesličky, režie Jan Pavlíček.
1987 – S. Fayad: Jak vykrást banku, režie Ladislav Langr.
1987 – Mladá scéna DS Jiří, Jiří Kolařík na motivy lid. báchorky Boženy Němcové O Nesytovi: O Jankovi, Jitřence a strašidýlkách, r. ing. Roman Vlasák. Účast na OP Dny dětského divadla, OP DDS a DS hrajících pro děti, Libice nad Cidlinou.

1988 Divadlo Na Kovárně v rekonstrukci, tím znemožněna div. činnost DS Jiří.

1989 – Daniela Fischerová: Báj, režie Jan Pavlíček.

1999 v rámci Roku obnovy poděbradského divadla vyhlásil DS Jiří výtvarnou soutěž Jak si děti představují poděbradské divadlo, další aktivity spojené s obnovou divadla proběhly při Majáles.

Od 90. let Divadelní spolek Jiří, občanské sdružení.

2000 – Agatha Christie: Deset malých černoušků, režie a scénografie Lad. Langr; happening 24 hodin čtení; Letní div. festival v zámecké zahradě.

2001 ukončena rekonstrukce a divadelní budova Na Kovárně otevřena.
2001 – Ladislav Langr (rež. souboru): Odhalení, rež. autor.
2002 – Ladislav Langr: Králobraní, rež. autor.

2004 – Ladislav Langr: Bel Canto Della Morte, rež. autor. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2004 – Saša Lichý na motivy slavného francouzského filmu: Fanfán Tulipán, hudební nastudování Rudolf Trinner, režie Ladislav Langr. Plenérové představení v zámecké zahradě, spolupracoval DS Hálek Nymburk, UK Praha a ÚJOP Poděbrady. Jako host v roli krále Ludvíka XV. Otakar Brousek ml.

2005 – Jaroslav Koloděj: Jak Kašpárek vysvobodil krále Honzu, rež. autor. Účast na přehl. Dospělí dětem, KP, Lážov Káji Maříka.
2005 – J. N. Nestroy/Ladislav Langr: Lumpaci Vagabundus, režie a scénografie Lad. Langr.
2005 - Rudolf Trinner: Drahouškové. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2006 – A. Casona: Jitřní paní, režie Jan Pavlíček.

2007 – J. N. Oldman a J. E. Young: Ezop, hudební komedie, rež. J. Pavlíček. Účast na přehl. Voskovcova Sázava. 2008 účast na festivalu Kroměříž, nesoutěžní. Účast na Letních divadelních slavnostech Poděbrady. Účast na Klicperově Chlumci – ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Ladislav Langr za roli Xchantese a Jaroslav Brendl za roli Ezopa. 2009 účast na Perlení, Bechyně; účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž - nesoutěžní představení. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXVIII. Symposion, Třebechovice 2009.
2007 - V. Renčín, J.Brabec, H.Čiháková: Nejkrásnější válka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2007 – lidová vánoční hra Putování do Betléma, režie a scénografie Lad. Langr.
2007 – John Patrick: Paní Savageová v rozpacích, režie Ivan Klička, (Jolaně Fraňkové byla udělena zvláštní cena za roli Jeannie).
2007 - Jiří Teper: Kocour v botách. Účast na Divadelní podzim..., Říčany.

2008 – H. Ch. Andersen, dramatizace Jevgenij Švarc: Sněhová královna, režie a scénografie Lad. Langr. 2009 účast na Erbenově Miletínu. 2010 účast na KP Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou – cena za herecké výkony Janě Langerové v roli Gerdy a Martinu Šípkovi za roli Káje.

2008 – Jiří Teper: Kocour v botách. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na KP Pohádkový mlejnek, Žďár n. Sáz. Účast na KP Prima setkání, Nové Strašecí.
2008 – Jan Drda: Hrátky s čertem, rež. Nataša Doležalová. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na Letních divadelních slavnostech Poděbrady. Divadelní podzim... Říčany 2010. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav 2012.
2008 - Samy Fayad: Jak vykrást banku. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

2008 – Jaroslav Koloděj: Ježibaby z Babína, rež. Jaroslav Koloděj. Účast na Letních divadelních slavnostech Poděbrady.

2010 – Krocan aneb Pracovní název Prasárna, rež. kolektiv. Účast na CP Náchodská prima sezóna. 2011 účast na KP Na hraně, Plasy.
2010 – Jiří Suchý – Ferdinand Havlík:: Dr. JOHANN FAUST, PRAHA II, KARLOVO NÁM. 40, r. a úprava Nataša Doležalová, hudební režie Jiří Beneš. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.

2011 – Ladislav Langr: Králobraní, režie Lumír Olšovský, premiéra 2. 4. (hrálo se v divadle Na Kovárně v Poděbradech). Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2011 – Jan Pavlíček podle stejnojmenné Legendy z historie ruské Karla Havlíčka Borovského: Křest sv. Vladimíra, rež. Jan Pavlíček, hudba Josef Jína, scéna Petr Svoboda, kostýmy Ivana Illichmannová. Premiéra 3. 12. 2011. Účast na Voskovcova Sázava 2012 - cena Středočeského KÚ – Jan Pavlíček za dramatizaci a režii, čestné uznání Miky Mejstřík a Ivana Illichmannová za herecké výkony a Josef Jína za hudbu. Účast na KP Jizerské oblasti, Lomnice nad Popelkou 2013 - čestné uznání Jakubovi Charvátovi za roli Cara, Mikymu Mejstříkovi za roli Matese a Ivaně Illichmannové za roli Duni a cena Janu Pavlíčkovi za úpravu a režii. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha 2013.
2012 – Tomáš Krombholz: Peklo v pekle, rež. Tomáš Krombholz. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice.
2012 – Adolf Toman: Princezna na hrášku, rež. Jana Pospíšilová. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice. Účast na KP Popelka na dlani, Mladá Boleslav. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice 2013.
2012 – H. Lisická, M. Bourek: Ženich pro čertici aneb sedmimílové boty. Účast na přehl. Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou. Účast na Voskovcova Sázava. Účast na Divadelní podzim..., Říčany. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod 2013.
2012 - na motivy A. Buchwalda: NA DRÁTĚ JE KLOKAN, r. Ladislav Langr. Účast na Pojizerských hrách 2013, Dobrovice. Účast na KP Jizerské oblasti, Lomnice nad Popelkou 2014.
2012 – Sarah Ruhl: Uklizený dům, rež. Jan Novák. Účast na KP Wintrův Rakovník 2013 – čestné uznání Kateřině Urbánkové za roli Lane, Janu Novákovi za režii a cena Janě Puldové za roli Virginie, Janu Pavlíčkovi a Petru Svobodovi za scénu a Andree Novotné-Jůdlové za kostýmy a masky.
2013 spolek činný, 64 členů.
2013 - Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: HOSPODA NA MÝTINCE. Účast na KP Štivadlo, Štítina.
2014 - DS Jiří, Arnošt Goldflam: Dámská šatna, r. Nataša Doležalová (situační komedie z hereckého prostředí - premiéra 12. dubna v Divadle Na Kovárně). Účast na Čechův divadelní podzim, Praha 2015. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2015.
2014 - DS Jiří, Christopher Hampton: Nebezpečné známosti; Helena Lisická: Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty. Účast na O Václava z Václavova (oboje).
2014 - DS Jiří, Sarah Ruhl: UKLIZENÝ DŮM, r. Jan Novák. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.
2014 - Edgar Wallace: ŽABÍ SYNDIKÁT, r. Ladislav Langr. Premiéra 9.12.2014. Účast na KP Orlická maska Ústí nad Orlicí 2016 - čestné uznání Jakubovi Charvátovi za herecký výkon v roli Joshua Broady, Jolaně Daňkové v roli Rity Saganové a Pavlu Husovi za hudbu a cena Ladislavu Langrovi za divadelní adaptaci, výpravu a režijní vedení, Martinu Daňkovi za herecký výkon v roli Kapitána Dicka a Ladislavu Kopáčkovi v roli Inspektora Elka.
2015 - DS Jiří, Christopher Hampton: NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - čestné uznání Jolaně Daňkové za herecký výkon v roli Markýzy de Merteuil a cena Janě Langrové a kolektivu za režijně-scénografické řešení - doporučení na Piknik Volyně. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž 2015.
2015 - Divadelní soubor Tesseris (Sadská) ve spolupráci s DS Jiří Poděbrady a DDM Symfonie Poděbrady, Jiří Teper: KOUSKY BROUKA PYTLÍKA. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice.
3.7.2015 - 28.8.2015 - Divadelní spolek Jiří Poděbrady pořádá každý pátek, až do konce prázdnin, atraktivní Kostýmované procházky s Bílou paní. Sraz zájemců je vždy ve 21 hodin u známých poděbradských květinových hodin.
2016 - DS Jiří, podle textu Vladimíra Justla: Příběh Coco Chanel, r. Jana Langrová. Premiéra 5. února 2016 v Divadle Na Kovárně. Účast na Na(ne)čisto, Most 2019.
2016 - Zachraňte sněhurku!, r. J. Pavlíček. Účast na Voskovcova Sázava dětem.
2017 - Jana Langr: Znáte Coco Chanel? Účast na CP Sokolovská čurda.
2018 - Petr Zelenka: MY SE VÁM OZVEME, r. Jan Nosek Novák. Premiera 24. 2. 2018. (viz Texty). Účast na KP Červený Kostelec 2019 - čestné uznání Kateřině Urbánkové za herecký výkon v roli Věry.
2018 - Jordi Galcerán: Grönholmova metoda. Účast na KP Třešťské divadelní jaro. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž. Účast na O Václava z Václavova - hlavní cena poroty soška Václava z Václavova 2018. Účast na FEMAD, Poděbrady 2020 - mimosoutěžní představení. Účast na Libčický divadelní podzim 2022.
2018 - Kladivo na čarodějnice, r. Jana Langr. Premiera 7.12.2018 v divadle Na Kovárně (info na adresehttp://www.divadlopodebrady.cz/klient-357/kino-121/stranka-4463/film-281232).
2019 - Jana Langr: ZNÁTE COCO CHANEL? Účast na NP Divadlo jednoho herce, Kaznějov.
2019 - Julius Zeyer: Radúz a Mahulena. Úprava, režie a výprava Ladislav Langr. Premiéra 10.5.2019. Účast na Svatováclavská divadelní pouť - zahájení festivalu Václavovský kulturní podzim 2019. Dne 21.6.2020 se hraje v Galerii Ludvíka Kuby (http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2245). Účast na Třešťské divadelní jaro 2020 se nekonala - vzhledem k současné situaci je přehlídka zrušena. Účast na Třešťské divadelní jaro 2022 - čestné uznání Haně Svobodové za roli Runy, Heleně Pěchové za roli Nyoly a Jaroslavu Brendlovi za roli Vratka a cena Ladislavu Langrovi za výpravu k inscenaci.

2020 - Jiří Teper (na motivy povídky Charlese Dickense „Vánoční koleda“): VÁNOČNÍ SEN, režie Nataša Doležalová. Účast na KP Červený Kostelec. Účast na přehlídce vyspělých DS, L. Symposion, Třebechovice 2021. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2021.
2020 - Hlavně důstojně, v autorské režii Ladislava Langra. Plánovaná premiéra hry se překládá na konec října nebo začátek listopadu.
2020 - Jacques de Baisieux, přeložil Hanuš Jelínek: O krásné paní a lněné kytli, r. Kateřina Vaněčková. Premiéra 21.6.2020. (http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2250; http://www.amaterskascena.cz/clanek/ochotnici-hraji-stredovekou-baladu-a-klasickou-pohadku-yay0a.html; 6.7.2020 - 30.7.2020 na zámku Kačina - http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2255)

2021 - Eric Assous: Manželé v nesnázích. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou.
2021 - Jiří Teper podle povídky Charlese Dickense Vánoční koleda: Vánoční sen.
20.11.2021 - slavnostní Galavečer, koná se u příležitosti 160. výročí založení souboru v místním Divadle Na Kovárně. (viz Texty - Pozvánka do Poděbrad).
2022 - Barnet & Kraus: Hlavně důstojně!, r. Ladislav Langr. Premiéra 12. února 2022 v poděbradském Divadle Na Kovárně. (viz Texty - ČEJKA, Milan: Chceme divákům nabídnout smích a zábavu. AS 31.1.2022.). Účast na přehlídce Budějcká Thálie 2023. Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí 2024 - čestné uznání Martinu Daňkovi za herecký výkon v roli Emilka, Jakubu Charvátovi za herecký výkon v roli Marka, cena Haně Svobodové za herecký výkon v roli Bohunky, Ladislavu Langrovi za režijní vedení.
2022 - na motivy příběhu Královnin prsten od Marie Holkové: Pomněnkové království (s podtitulem O Kubovi, Pomněnce a kouzelném prstenu), úprava a režie Nataša Doležalová. Premiera 12.6.2022.
2023 - Ladislav Langr (na motivy stejnojmenného románu Alberta Camuse a událostí let 2020 a 2021): MOR, r. Ladislav Langr. Premiéra 19. března 2023 v Divadle Na Kovárně. Repríza 4.5.2023. Účast na KP Děčínská brána 2024 - čúz Ladislavu Langrovi za scénář a výpravu, čúz Jaroslavu Brendlovi za roli Josepha Grandeho, cena Janě Langr za roli Natalie Rieuxové.
2023 - Petr Kolečko: Zakázané uvolnění, r. Kateřina Vaněčková. Premiéra 25. března 2023 v Divadle Na Kovárně. Premiéra komedie se dočkala ovací. 24.11.2023 v Divadle Na Kovárně.
23. června 2023 - Divadelní spolek Jiří pořádá každý pátek, až do konce prázdnin, atraktivní Kostýmované procházky s Bílou paní. Sraz účastníků je ve 21 hodin u květinových hodin. Ty další jsou naplánovány na každý páteční večer až do 1. září. V rámci akce uvede DS Jiří poetické drama s hostující Valérií Zawadskou
24. června 2023 - Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, režisér Ladislav Langr. Představení se uskuteční v sobotu 24. června od 21 hodin v Atriu poděbradských Letních lázní. V roli královny Runy se jako host představí Valérie Zawadská.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 82; 2003, s. 74.

Amaterská Scéna: Jak se žije amatérskému divadlu v době nouzového stavu? AS 27.4.2020. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/jak-se-zije-amaterskemu-divadlu-v-dobe-nouzoveho-stavu-mgcai.html

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

BOUČEK, B., HRDLIČKA, J.: Letopisy ochotnického divadla v Poděbradech od r. 1861 až do r. 1879. Poděbrady, nákladem ochotníků poděbradských 1879. KMd. DNM: T 3519.

BRUNA, Otakar, MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 93, 302, 401; obr. s. 303: Henry Fielding: Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, DS Jiří, r. Jan Pavlíček, na snímku Bohdana Vosáhlová jako Královna a Milan Strotzer jako Lord Grázl, 1979.

čej: Děti potěší čertovská pohádka. AS 19. 11. 2012 (Aktuality). (viz Texty)

ČEJKA, Milan: Premiéra v Poděbradech. AS 5.4.2014-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-premiera-v-podebradech-140405130554?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

ČEJKA, Milan: Divadlo nikdy nehodím přes palubu. Rozhovor s Ladislavem Langrem. Amatérská scéna 2014, č. 3, str. 14-16.

ČEJKA, Milan: Chceme divákům nabídnout smích a zábavu. AS 31.1.2022. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/chceme-divakum-nabidnout-smich-a-zabavu-nkbt8.html

ČEJKA, Milan: Pozvánka do Poděbrad. AS 1.11.2021.
https://www.amaterskascena.cz/clanek/pozvanka-do-podebrad-fz4uc.html

ČEJKA, Milan: Premiéra dramatu Mor měla u diváků úspěch. AS 23.3.2023. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/premiera-dramatu-mor-mela-u-divaku-uspech-5ow9b.html

ČEJKA, Milan: Premiéra komedie se dočkala ovací. AS 27.3.2023. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/premiera-komedie-se-dockala-ovaci-74dn5.html

ČEJKA, Milan: Strhující životní příběh Coco Chanel v Poděbradech. AS 29.1.2016-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/strhujici-zivotni-pribeh-coco-chanel-v-podebradech-89nfl.html

ČEJKA , Milan: Dvě pozvánky z Poděbrad. AS 15.6.2023. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/dve-pozvanky-z-podebrad-107aw.html

ČERNÝ, František: Hana Kvapilová. Život a dílo. Praha 1960, s. 33–34, 46–47.

ČIVRNÝ, Tomáš: My se vám ozveme aneb rozhovor s režisérem J. N. Novákem. AS-Ze života souborů, 10.2.2018. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/my-se-vam-ozveme-aneb-rozhovor-s-reziserem-j-n-novakem-0u5pj.html

DĚJINY českého divadla II a III. Ved. red. František Černý. Praha, Academia - II, s. 181; III, s. 185, 466.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

DOLANSKÁ, Slávka: Tři divadelní večery v Kutné Hoře. (Filozofská historie.) Ochotnické divadlo 1961, č. 6, s. 128.

DOSTALOVÁ, Leopolda: Herečka vzpomíná. Praha, Orbis 1960, s. 16–17.

DROBNÁ, Jitka: Historie ochotnického divadla na Poděbradsku v období 1. pol. 19. století. Diplomová práce. Hradec Králové, PF VŠP, Ústav historických věd 1994.

HERMANNOVÁ, Marta: Dospělí zahráli dětem již počtrnácté. Paralelně organizované akce při KP. AS 2005, č. 3, s. 51.

HRABĚTA, Miroslav: Informace pro MČAD. Rkp. 1998. 3 s. kART.

HRABĚTOVÁ, Jana: Divadlo v Poděbradech. Poděbradské noviny 1999.

HRABĚTOVÁ, Jana: Informace pro MČAD. Rkp. 1998, 15 s. kART.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka – statistické přehledy. Rkp. leden 2007.(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

KOVÁŘÍK, Vladimír: Otec české Thálie. Čtení o Václavu Klimentu Klicperovi a o počátcích českého divadla. Praha, SNDK 1960, s. 65; Albatros 1983, s. 67.

KRÁLOBRANÍ – braní i dar. Podepsáno Jan (Císař?). AS 2003, č. 1, s. 31. Historická hra Ladislava Langra v provedení DS Jiří v Poděbradech.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 125. NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988. 624 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N-Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 70–74, s. 175–177.

PROJEV. 12 s. 1998. kART.

PŘÍBĚH divadla – DS Jiří Poděbrady slaví 140 let činnosti. Polabské listy 12. září 2001, s. 3.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STAREČKOVÁ, Gabriela: Dospělí (pro radost) dětem 2005 v Havlíčkově Brodě. AS 2005, č. 3, s. 50–51.

STROTZER, Milan: Pohádkový mlejnek ve Žďáru nad Sázavou 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 49–50.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 219–229.

TOTHOVÁ, Martina: Prima setkání ve Strašecí v roce 2008. AS 2008, č. 2.

WEBOVÉ stránky Divadelního spolku Jiří Poděbrady – http://dsj.cz/ – 23. 9. 2013.

ZAJÍC, Vladimír a BRŮČEK, Josef: XV. ročník Bechyňského perlení. AS 2009, č. 1, s. 18–19.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 163–165, Dr. B. Bouček a J. Hrdlička. kDÚ.


Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 19.

Česká Thalia 1867, I. roč., č. 17, s. 160.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72; č. 5, s. 92; č. 8, s. 159, 160; č. 9, s. 179; č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38; č. 4, s. 76.

Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240; č. 17, s. 272.
Československé divadlo 1928, č. 5, s. 79; č. 10, s. 160.

Divadelní listy 1883, č. 2, s. 16; č. 3, s. 28; č. 8, s. 71.
Divadelní listy 1900, č. 3, s. 57.
Divadelní listy 1902–3, č. 1, s. 20; č. 12, s. 216; č. 18, s. 326; č. 20, s. 354.

Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 4, s. 105, č. 5, s. 125.
Divadlo roč. 5, 1906, č. 1, s. 31; č. 3. s. 84.
Divadlo 1909, č. 11, s. 288; č. 14, s. 362.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26, č. 1, s. 30.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26, č. 6, s. 164.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 2, s. 16, příl. 3, s. 25.

Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 9., č. 2, listopad, s. 21-22; č. 4, 5. 12., s. 50; č. 6, 5. 1. 1912, s. 75.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 23. 9. 1920, č. 35 a 36, s. 416; č. 43, s. 492; č. 44, s. 504; 9. 12. 1920, č. 49, s. 564; 16. 12. 1920, č. 50, s. 576.
Jeviště 1921, č. 8, s.127; č. 10, s. 160; č. 11, s. 175; č. 13, s. 207; č. 14, s. 223; č. 15, s. 240; č. 16, s. 255; č. 17, s. 271; č. 49, s. 744; č. 52, s. 784.

Thalie 1896–7, č. 1, s. 15; č. 2, s. 25, 27; č. 14, s. 176, 177; č. 15, s. 192; č. 16, s. 204; č. 19–20, s. 233, 234; č. 22, s. 255.
Thalie 1897–8, č. 1, s. 6; č. 3, s. 22; č. 4, s. 29; č. 10, s. 79; č. 13, s. 104; č. 14–15, s. 119; č. 16–17, s. 136; č. 19–20, s. 160; č. 21, s. 168; č. 21, s. 176; č. 23, s. 183; č. 24, s. 188.
Thalie 1898–9, č. 3, s. 24; č. 4, s. 31; č. 5, s. 39; č. 11–12, s. 96; č. 17, s. 135.
Thalie 1899–1900, č. 5, s. 43; č. 13–14, s. 115; č. 17, s. 138; č. 20, s. 159; č. 21, s. 167, 168.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123

Pardubice, Státní okresní archiv, Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar.1, i .č. 13

Praha, kART (knihovna ARTAMA): Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900,i. č. 1704, sg 30/234/22, SDO Jiří, zal. 1885.
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/9083, SDO Jiří.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/744/1918, SDO Jiří.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5984/1925, SDO Jiří (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/487/1932 SDO Jiří (stížnost).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2921/1934, SDO Jiří (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/487/1932 SDO Jiří (stížnost).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2921/1934, SDO Jiří (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10055/1937, DS Jiří.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5586/1939, Spolek div. Jiří.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3654/1943, SDO (německý zápis).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1185/1943, DS Jiří.

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
Web souboru: http://dsj.cz/

Související Texty

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Amatérská scéna, dopis redakce souboru Jiří, Poděbrady, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976
Langr Ladislav, Poděbrady, Divadelní spolek Jiří
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...Divadelní červen 1987, výstavní panel, 2018
Nymburk, DS Hálek – oslava 60 let stálého ochot. divadla ve městě – cyklus ochot. her spřátelených jednot – Turnov, SDO Marek; Kolín, SDO Tyl; Hradec Králové, JDO Klicpera; Mladá Boleslav, SDO Kolár; Poděbrady, SDO Jiří, 3x Nymburk, Hálek – plakát, 1920
Nymburk, KP SDH 1979, novin. články - Představení se mi líbilo
Nymburk, KP SDH 1979, programová brožura, str. 14-15
Nymburk, Kulturní informace OKS, březen 1977
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Poděbrady, Divadelní ochotníci, Letopisy Ochotnického divadla 1861–1879, historie divadla s. 1, 1879
Poděbrady, Divadelní ochotníci, Letopisy Ochotnického divadla 1861–1879, tit. str., 1879
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, A. Casona: Jitřní paní, na snímku Jaroslava Pavlíčková v roli Poutnice, 2007
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, A. Christie: Deset malých černoušků, na snímku J. Koloděj, 2000
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Ezop, 2009
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Ezop, Lad. Langr jako Xchantes  K. Urbánková v roli Chimény,  2008
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Fanfán Tulipán, M. Fišer a jh. O. Brousek ml., 2003
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Fanfán Tulipán, O. Brousek ml. jako král, 2003
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Jak vykrást banku, 2007
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Králobraní - program, 2005
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Křest sv. Vladimíra, Poděbrady 2011
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Krocan, 2010
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Lumpaci Vagabundus, 2005
Poděbrady, Divadelní spolek JIŘÍ, My se vám ozveme, KP Červený Kostelec 2019
Poděbrady, Divadelní spolek JIŘÍ, My se vám ozveme, KP Červený Kostelec 2019
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Odhalení, 2001
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Paní Savaegová v rozpacích - plakát, 2007
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Sněhová královna, 2010
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, vítání souborů na FEMAD 2005
Poděbrady, Divadlo Na Kovárně, budova, 2010
Poděbrady, Divadlo Na Kovárně, hlediště, 2010
Poděbrady, DS Jiří, pořadatelé, Femad 2019
Poděbrady, DS Jiří, pořadatelé, Femad 2019
Poděbrady, DS Jiří, Uklizený dům, Wintrův Rakovník 2013
Poděbrady, DS Jiří, Uklizený dům, Wintrův Rakovník 2013
Poděbrady, Jiří, Evžen Oněgin, DS s touto hrou zvítězil na přehlídce nymburského okresu v Sadské, 1977
Poděbrady, Jiří, KaSS, A. Jirásek: Vojnarka, 1973
Poděbrady, Jiří, KaSS, Eugen Oněgin, 1978
Poděbrady, Jiří, KaSS, Eugen Oněgin, 1978
Poděbrady, Jiří, KaSS, Evžen Oněgin, Jaroslav Koloděj v roli Fljanova, 1977
Poděbrady, Jiří, KaSS, Evžen Oněgin, Jaroslava Pavlíčková jako Taťána, 1977
Poděbrady, Jiří, KaSS, Evžen Oněgin, Karel Myšák jako Zarjecký, 1977
Poděbrady, Jiří, KaSS, na Jiráskově Hronově 1983
Poděbrady, Jiří, KaSS, Oldřich a Božena, 1981
Poděbrady, Jiří, KaSS, Paní Marjánka, matka pluku, na snímku J. Pavlíček a V. Knobloch, 1973
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragédie.., 1979
Poděbrady, Jiří, KaSS, Ten který dostává políčky, 1973
Poděbrady, Jiří, KaSS, Ten který dostává políčky, 1973
Poděbrady, Jiří, KaSS, Tribunál, 1975
Poděbrady, Jiří, KaSS, Tribunál, 1975
Poděbrady, Jiří, KaSS, Tribunál, 1975
Poděbrady, Jiří, KaSS, Vojnarka, 44. Jiráskův Hronov, 1974
Poděbrady, Jiří, KaSS, Zvony - plakát, 1983
Poděbrady, Jiří, KaSS, Zvony, 1983
Poděbrady, Jiří, KaSS, Zvony, Jiráskův Hronov, 1983
Poděbrady, Jiří, Neomluvená hodina - plakát, 1937
Poděbrady, Jiří, obnovení činnosti, pozvánka na schůzi, 1969
Poděbrady, Jiří, Oldřich a Božena, plakát, 1981
Poděbrady, Jiří, Páni - plakát, 1934
Poděbrady, Jiří, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, 2019
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, 2019
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, Léto s divadlem v Krupce 2019
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, Léto s divadlem v Krupce 2019
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, Léto s divadlem v Krupce 2019
Poděbrady, Jiří, SDO – počátek spolku, Pan Čapek, 1. historické představení 16. září 1861
Poděbrady, Jiří, SDO, 50 let činnosti, program, 1911
Poděbrady, Jiří, SDO, členové spolku 1912
Poděbrady, Jiří, SDO, členové, 1910
Poděbrady, Jiří, SDO, Ďábel - plakát, 1914
Poděbrady, Jiří, SDO, Divadelní cedule 1881–1900, deska knihy
Poděbrady, Jiří, SDO, Divadelní cedule 1901–(1919), kniha, tit. deska
Poděbrady, Jiří, SDO, Divadlo Na Kovárně, historie, s. 2, 1942
Poděbrady, Jiří, SDO, dokončení Divadla Na Kovárně, výzva v Poděbradských novinách, 1942
Poděbrady, Jiří, SDO, Faun - plakát, 1921
Poděbrady, Jiří, SDO, Forman Henčl - plakát, 1914
Poděbrady, Jiří, SDO, inscenace v divadle Na Záložně 1940–1941
Poděbrady, Jiří, SDO, Kutnohorští havíři - plakát, 1882
Poděbrady, Jiří, SDO, Lucerna, popisek k obr. č. 60078, 1919
Poděbrady, Jiří, SDO, Lucerna, účinkující, popisek viz 60079, 1919
Poděbrady, Jiří, SDO, Maryša, 1950
Poděbrady, Jiří, SDO, Naši furianti - plakát, 1946
Poděbrady, Jiří, SDO, Obětní beránek - plakát, 1903
Poděbrady, Jiří, SDO, Olga Rubešová - plakát, 1903
Poděbrady, Jiří, SDO, Ples – pozvánka, 1893
Poděbrady, Jiří, SDO, přehled počtu inscenací 1861–1900
Poděbrady, Jiří, SDO, sbírka na vybudování Divadla Na Kovárně, leták, 1941
Poděbrady, Jiří, SDO, seznam členů, popisek k foto č. 60137, 1910
Poděbrady, Jiří, SDO, Strakonický dudák, 1942
Poděbrady, Jiří, SDO, Tištěný leták s pozvánkou na schůzku, s.a
Poděbrady, Jiří, SDO, účinkující v nezjištěné hře, na rubu podepsána Hermína Smolová, 1896
Poděbrady, Jiří, SDO, účinkující v nezjištěné hře, s. a.
Poděbrady, Jiří, SDO, Vassa Železnovová, 1946
Poděbrady, Jiří, SDO, Veřejná schůze - plakát, 1933
Poděbrady, Jiří, SDO, výzva k půjčce, leták, 1925
Poděbrady, Jiří, SDO, Zapovězené ovoce - plakát, 1928
Poděbrady, Jiří, Účikující v operetě Slovácká princezna, uprostřed režisérka V. Knoblochová, 1957
Poděbrady, Jiří, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou, 2013.
Poděbrady, Jiří, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou, 2013.
Poděbrady, Jiří, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou, 2013.
Poděbrady, Jiří, Znáte Coco Chanel, Sokolovská čurda 2017
Poděbrady, Jiří, Znáte Coco Chanel, Sokolovská čurda 2017
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní (?), A. Jirásek: M. D. Rettigová, 1958
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Filosofská historie, 1961
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, Jan Pavlíček - hrobař, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, program s. 2, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, program, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, účinkující, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, na snímku Fr. Zacharník ve hře Sever proti Jihu, 1959
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Palackého třída 27, 1959
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, převod DS Jiří do ROH Čs. st. lázní, záznam, s. 1, 1959
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, převod DS Jiří do ROH Čs. st. lázní, záznam, s. 2, 1959
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Příliš štědrý večer, na snímku Sv. Škardová a Karel Myšák, 1961
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Radúz a Mahulena, 1961
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Těžká Barbora, 1968
Poděbrady, Jiří, Zvony, plakát, 1983
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, opona Poděbradský zámek, 1886
Poděbrady, M. Zadina: K historii Jiříkova divadla, s. 3, 1937
Poděbrady, M. Zadina: K historii Jiříkova divadla, s. 4, 1937
Poděbrady, pořadatelé Femad 2020
Poděbrady, SDO, Stanovy spolku, 1885
Poděbrady, skupina členů spolku u příležitosti 50 let jeho existence, 1912
Poděbrady, Spolek pro postavení pomníku králi Jiřímu, Jiří-SDO, Studující Poděbradska, hosté z Kolína, Nymburka a Šumbora, Černé duše – plakát, 1887
Vysoké nad Jizerou, režisér Jan Pavlíček a Gustav Urban, KDP 1988
Žebrák, KP Erbenův Žebrák 1979, programová brožura, 7. str.


Související Alba

Mapa působení souboru - Jiří, SDO / DS Lázeň. kultur. střediska / Mladá scéna DS Jiří / odbor ZV ROH Čs. státních lázní / soubor Kulturního a společen. střed. Měst. nár. výboru / divadelní spolek, o.s.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poděbrady, Jiří, SDO – počátek spolku, Pan Čapek, 1. historické představení 16. září 1861
Poděbrady, Jiříkovo divadlo, opona Poděbradský zámek, 1886
Poděbrady, Jiří, SDO, účinkující v nezjištěné hře, na rubu podepsána Hermína Smolová, 1896
Poděbrady, Jiří, SDO, účinkující v nezjištěné hře, s. a.
Poděbrady, Jiří, SDO, členové, 1910
Poděbrady, Jiří, SDO, členové spolku 1912
Poděbrady, Jiří, SDO, Lucerna, účinkující, popisek viz 60079, 1919
Poděbrady, Jiří, SDO, Strakonický dudák, 1942
Poděbrady, Jiří, SDO, Vassa Železnovová, 1946
Poděbrady, Jiří, SDO, Maryša, 1950
Poděbrady, Jiří, Účikující v operetě Slovácká princezna, uprostřed režisérka V. Knoblochová, 1957
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní (?), A. Jirásek: M. D. Rettigová, 1958
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, na snímku Fr. Zacharník ve hře Sever proti Jihu, 1959
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Palackého třída 27, 1959
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Filosofská historie, 1961
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Příliš štědrý večer, na snímku Sv. Škardová a Karel Myšák, 1961
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Radúz a Mahulena, 1961
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Těžká Barbora, 1968
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, Jan Pavlíček - hrobař, 1969
Poděbrady, Jiří, ZV ROH Státních lázní, Mlynář a jeho dítě, účinkující, 1969
Poděbrady, Jiří, KaSS, Paní Marjánka, matka pluku, na snímku J. Pavlíček a V. Knobloch, 1973
Poděbrady, Jiří, KaSS, A. Jirásek: Vojnarka, 1973
Poděbrady, Jiří, KaSS, Vojnarka, 44. Jiráskův Hronov, 1974
Poděbrady, Jiří, KaSS, Ten který dostává políčky, 1973
Poděbrady, Jiří, KaSS, Ten který dostává políčky, 1973
Poděbrady, Jiří, KaSS, Tribunál, 1975
Poděbrady, Jiří, KaSS, Tribunál, 1975
Poděbrady, Jiří, KaSS, Tribunál, 1975
Poděbrady, Jiří, KaSS, Evžen Oněgin, Jaroslava Pavlíčková jako Taťána, 1977
Poděbrady, Jiří, KaSS, Evžen Oněgin, Karel Myšák jako Zarjecký, 1977
Poděbrady, Jiří, KaSS, Evžen Oněgin, Jaroslav Koloděj v roli Fljanova, 1977
Poděbrady, Jiří, KaSS, Eugen Oněgin, 1978
Poděbrady, Jiří, KaSS, Eugen Oněgin, 1978
Poděbrady, Jiří, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragédie.., 1979
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, Jiří, KaSS, Oldřich a Božena, 1981
Poděbrady, Jiří, KaSS, Zvony, 1983
Poděbrady, Jiří, KaSS, Zvony, Jiráskův Hronov, 1983
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, A. Christie: Deset malých černoušků, na snímku J. Koloděj, 2000
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Odhalení, 2001
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Fanfán Tulipán, M. Fišer a jh. O. Brousek ml., 2003
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Fanfán Tulipán, O. Brousek ml. jako král, 2003
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Lumpaci Vagabundus, 2005
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, vítání souborů na FEMAD 2005
Langr Ladislav, Poděbrady, Divadelní spolek Jiří
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Králobraní - program, 2005
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, A. Casona: Jitřní paní, na snímku Jaroslava Pavlíčková v roli Poutnice, 2007
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Jak vykrást banku, 2007
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Ezop, 2009
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Ezop, Lad. Langr jako Xchantes  K. Urbánková v roli Chimény,  2008
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Krocan, 2010
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Sněhová královna, 2010
Poděbrady, Divadelní spolek Jiří, Křest sv. Vladimíra, Poděbrady 2011
Poděbrady, DS Jiří, Uklizený dům, Wintrův Rakovník 2013
Poděbrady, DS Jiří, Uklizený dům, Wintrův Rakovník 2013
Poděbrady, Jiří, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou, 2013.
Poděbrady, Jiří, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou, 2013.
Poděbrady, Jiří, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou, 2013.
Poděbrady, Jiří, Znáte Coco Chanel, Sokolovská čurda 2017
Poděbrady, Jiří, Znáte Coco Chanel, Sokolovská čurda 2017
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, 2019
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, 2019
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, Léto s divadlem v Krupce 2019
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, Léto s divadlem v Krupce 2019
Poděbrady, Jiří, Radúz a Mahulena, Léto s divadlem v Krupce 2019
Poděbrady, Divadelní spolek JIŘÍ, My se vám ozveme, KP Červený Kostelec 2019
Poděbrady, Divadelní spolek JIŘÍ, My se vám ozveme, KP Červený Kostelec 2019
Poděbrady, DS Jiří, pořadatelé, Femad 2019
Poděbrady, DS Jiří, pořadatelé, Femad 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.