Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: Podrobný životopis

Milan STROTZER

Datum narození: 12. 9. 1948
Místo narození: Nymburk

Syn vrchního číšníka, posléze mistra odborného výcviku, náležejícího k zakladatelskému pedagogickému sboru nynější hotelové školy v Poděbradech.
První kroky v životě jako by byly předznamenáním věcí příštích. Učinil je na divadelní půdě Jiráskova Hronova v roce 1949, když přeběhl z lokálu hotelu Slávie do kuchyně a spočinul v náručí manželky tehdejšího hoteliéra a otcova přítele Fridolína Zítka.
Základní devítiletou školu a Střední všeobecně vzdělávací školu vystudoval v Nymburce. Maturita 1966.
Za středoškolských studií (1964 – 1966) působil v Loutkovém divadélku při Místní jednotě ČSPO v Nymburce jako principál, autor, režisér a loutkoherec.
1966 – 1968 Vojenské automobilní učiliště v Nitře (studium nedokončil).
V Nitře založil spolu s Ostravanem Ladislavem Gavroněm v roce 1977 soubor Absolutní nedivadlo (inspirováni pražskou Redutou a Nedivadlem Ivana Vyskočila; spolupráce s herci Divadla A. Bagára v Nitře Ivanem Palúchem a Vierou Hladkou). Psal texty písní pro hudební skupinu The Greens, která spoluúčinkovala s Absolutním nedivadlem (rozhlasový debut s textem Štěstí v dešti, 1967). V tomto období se také zúčastňoval soutěží jako sólový recitátor.
1968 – 1972 uskutečnil pod hlavičkou Absolutního nedivadla několik představení v různých místech Středočeského kraje a v Ostravě.
1968 – 1977 zaměstnán v obchodním podniku Nábytek, původně jako řidič nákladního vozu, záhy jako skladník, zástupce vedoucího skladu a zakrátko jako vedoucí velkoobchodního skladu a dispečer závodové dopravy, později současně jako zástupce vedoucího hospodářského střediska (pro okresy Nymburk a Mladá Boleslav).
1974 absolvoval Obchodní institut (rezortní náhražku VŠ), ale do vedoucí funkce nenastoupil.
V říjnu 1977 přijal nabídku pracovat na Okresním kulturním středisku v Nymburce. Nastoupil zde jako vedoucí oddělení Zájmové umělecké činnosti, současně byl metodikem pro tanec, pak pro film a konečně pro slovesné obory.
1974 založil Malé nedivadelní studio POAN (Polabské absolutní nedivadlo) v Nymburce, byl mu vedoucím, autorem, režisérem a hercem. Soubor pracoval pod ZO SSM Nymburk 1 do roku 1977 (pravidelný provoz na „mateřské scéně“ ve vinárně hotelu Záložna v Nymburce, později v sálku OKS), poté při KaSS Poděbrady do prosince 1980. Celkem uvedeno 15 titulů v 65 představeních.
V průběhu 70. let se zúčastnil mnoha jednorázových vzdělávacích akcí amatérského divadla. Z jejich lektorů jej nejvíce ovlivnili Pavel Bošek, Ivan Vyskočil a Jan Císař.
V 70. letech byl jedním z autorů písňových textů nymburské hudební skupiny Dabble Dose (později Fontána a Gradace, hrající s Viktorem Sodomou a poté s Michaelou Linkovou), která se etablovala na jednom z pražských Beat salonů.
1978 – 1980 studium na Lidové konzervatoři SKKS Praha v oboru divadelní režie. Rozhodující vliv měli na MS vedoucí lektorka Jarmila Černíková-Drobná, Rudolf Felzmann, Veronika Matějová, Lea Janečková, MUDr. Vladimír Doležal, Zuzana Kočová, Bořík Procházka, Jan Dušek a dal. Absolvoval jako režisér inscenací hry M. Stiebera Svatební noc.
1978 – 1983 studium na katedře teorie kultury Filozofické fakulty UK v Praze, doktorát 1985.
Od ledna 1983 do prosince 1990 odborný pracovník pro amatérské divadlo SKKS Praha.
V r. 1990 byl souběžně odborným pracovníkem pro amatérské divadlo pro Prahu 5. Na půdě OKD Praha 5 jako dramaturg uvedl do života v Kulturním domě Stodůlky „stálou divadelní scénu“ Branka, jejímž cílem bylo vytvoření platformy k seznamování se s nejzajímavějšími inscenacemi z celé republiky a vybudovat v KD zázemí pro kultivaci amatérského divadla a dramatické výchovy. Od 10.11.1990 do 23.2.1991 se na jevišti Branky představilo 12 souborů se svými inscenacemi. Pro nedostatek finančních prostředků byla Branka uzavřena.
V r. 1990 vypracoval projekt na zřízení Centra divadla pro děti, instituce, která by pečovala o kultivaci divadla pro děti a dětského divadla a dramatické výchovy. Projekt nebyl realizován.
Od února 1991 odborný pracovník pro amatérské divadlo NIPOS-ARTAMA Praha.
Od r. 1991 redaktorem bulletinu pro amatérské divadlo d´ARTAMAn (od listopadu 1993 příloha Amatérské scény).
Od ledna 1995 byl souběžně výkonným redaktorem časopisu Amatérská scéna. V letech 2001 až 2004 byl zároveň ve funkci zástupce vedoucí útvaru ARTAMA. Od ledna 2005 vedoucím redaktorem Amatérské scény. Od r. 2000 zavedl a redigoval Repertoárovou přílohu Amatérské scény. Během prvních šesti ročníků v ní vyšlo 39 textů divadelních her pro dospělé i pro děti.
V r. 1998 koncipoval a poté organizoval autorskou soutěž divadelních her pro děti (činohra) Oříšky pro Popelku.
Od 80. let, zejména však po roce 1990 byl lektorem a členem odborných porot mnoha divadelních přehlídek od místních a okresních (např. Karolinka, Libice n. C., Ostrava – Setkání, Sadská), přes krajské (např. Děčín, Frýdek-Místek, Horažďovice, Libice n. C., Městec Králové, Němčice nad Hanou, Praha – Újezd nad Lesy, Rakovník, Slavičín, Ústí nad Orlicí) až po celostátní (FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč, KDP Vysoké nad Jiz., Celostátní divadelní přehlídka soukromých škol v Ústí nad Labem, Národní přehlídka seniorského divadla ve Znojmě). Valnou část přehlídkových představení zaznamenal formou časopiseckých příspěvků obsahujících kritická hodnocení jednotlivých inscenací.

V souvislosti se svým povoláním v kulturních zařízeních se podílel na koncipování, tvorbě programu a organizaci mnoha divadelních přehlídek, včetně zajišťování rozborových seminářů a dalších vzdělávacích akcí s přehlídkami spojených.
V letech působení na OKS Nymburk především na Okresní přehlídce divadelních souborů v Sadské (1978 – 1982), na Dnech dětského divadla, okresní přehlídce dětských divadelních souborů v Opolanech (1978 – 1979) a Libici nad Cidlinou, kde byla přehlídka otevřena i pro soubory dospělých hrajících pro děti (1981 – 1983), Středočeské krajské přehlídce venkovských divadelních souborů v Libici n. C. (1981 – 1982), Středočeských divadelních hrách v Nymburce (1978 – 1982; od roku 1981 byly součástí krajské přehlídky vyspělých DS) a Festivalu mladého amatérského divadla v Poděbradech (1977 – 1982). Stál též u kolébky obnovení někdejší přehlídky Vodákův červenec pod názvem Divadelní červen v Lysé nad Labem (1977 – 1982).
V letech, kdy pracoval jako „středočeský metodik“ na SKKS Praha (1983 – 1990) mu byla svěřena tvorba programové skladby FEMADu Poděbrady (od r. 1987 v Libici nad Cidlinou), který se stal již v letech předchozích jakýmsi salonem odmítnutých a ruku v ruce s tím jednou z nejprestižnějších divadelních přehlídek u nás. Spolu s tím se podílel na koncipování, tvorbě programu a organizaci Středočeské krajské přehlídky vyspělých divadelních souborů, která měla dvě části - Wintrův Rakovník (1983 – 1990) a Středočeské divadelní hry v Nymburce (1983 – 1989), Středočeské krajské přehlídky venkovských divadelních souborů ve Žlebech (1983 – 1988), Libici nad Cidlinou (1983 – 1990) a Žebráku (1989), Středočeské krajské přehlídky činoherního divadla pro děti v Rakovníku (1983 – 1990), Dílny dětského divadla Středočeského kraje v Mnichově Hradišti (1985 – 1989), Středočeské krajské přehlídky dětských divadelních a loutkářských souborů (1990), Erbenova Žebráku, přehlídky divadelní klasiky (1983 – 1986 a 1988 – 1990) a Erbenova Žebráku, přehlídce souborů s více jak stoletou tradicí (1987). Významnými akcemi středočeských amatérských divadelníků byla Setkání v rámci Jiráskových Hronovů, která MS připravoval jak organizačně, tak z hlediska obsahového (obsáhlé analýzy a referáty o veškerém amatérském divadelním dění v kraji, 1983 - 1989).
Od r. 1991 se coby odborný pracovník pro amatérské divadlo IPOS-ARTAMA (později NIPOS-ARTAMA) obdobně podílel na přípravě a realizaci přehlídek celostátních, předně Jiráskova Hronova, programově koncipovanému od r. 1991 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla se zahraniční účastí, s rozsáhlou a průběžně se rozšiřující vzdělávací částí. Od roku 1991 zajišťoval programovou skladbu festivalu včetně více jak desítky tematických seminářů (s výjimkou počátku 90. let), diskusních a tzv. problémových klubů apod. Od r. 2004 byl ustaven ve funkci programového ředitele JH. Po listopadu 1989 byl jedním z iniciátorů proměny FEMADu v Libici n. C. na festival a dílnu divadla pro děti a realizoval ji v letech 1990 – 2000. Z FEMADu se v těchto letech stala prestižní přehlídka divadla pro děti jak pro amatérské, tak pro profesionální divadelní soubory v ČR. Byla současně výjimečnou dílnou, umožňující odborné rozpravy o inscenacích, mj. na základě reflexí dětí, zprostředkovaných psychology a pedagogy, kteří pracovali nepřímými metodami s věkově diferencovanými skupinami dětí. Poslední ročníky FEMADu prosluly výjimečně náročnými, velice složitými programovými a organizačními schématy. MS se podílel také na prvním ročníku FEMADu koncipovaném jako součást národní přehlídky amatérského činoherního divadla při jeho návratu do Poděbrad v r. 2001. Stál u zrodu samostatné národní přehlídky amatérského činoherního divadla Divadelní Třebíč a v letech 1992 - 2001 se podílel na její přípravě a realizaci, v následných letech se jí zúčastňoval z titulu programového ředitele JH a redaktora Amatérské scény, ale i jako člen odborné poroty. Přičinil se o každoroční konání národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a její umístění do Rakovníka. Rakovnickou POPELKU programově a organizačně spoluvytvářel v letech 1991 – 2000. Spolupracoval na programovém utváření Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, národní přehlídce venkovských divadelních souborů, zasadil se o systémové rozšíření vzdělávací části přehlídky (1991 – 2000). Podílel se na programovém a organizačním zabezpečení prvních čtyřech ročníků Národní přehlídky seniorského divadla, konaných v Plzni (1995), Ostrově (1996), Kroměříži (1998) a ve Znojmě (2000), dále pak v Miletíně (2012 a 2014) a v České Třebové (2016).

Vedle mnoha jednorázových seminářů, rozborových seminářů a dalších vzdělávacích akcí spjatých těsně s divadelními přehlídkami, v nichž samostatnou kapitolu tvoří vzdělávací část JH a především jeho Klub (nejen) mladých divadelníků, jenž připravoval a vedl od r. 1991, se MS podílel na řadě dlouhodobých vzdělávacích projektů. Koncipoval, spoluvytvářel učební plány a organizačně spoluzajišťoval Kurz divadelní režie a herectví SKKS Praha (1984 – 1986), Kurz Lidové konzervatoře pro vedoucí dětských dramatických a loutkářských kolektivů KD hl. města Prahy a SKKS Praha – tzv. Kralupskou konzervatoř (1984 – 1986, ve spolupráci s Jaroslavem Provazníkem a Alexejem Pernicou), Kurz metodiků divadelních oborů SKKS Praha (1987 – 1988), Kurz Lidové konzervatoře Dramatická výchova SKKS Praha (1989 – 1990), Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha (1993 – 1998), Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha (1992 – 2002). Podílel se na koncipování a tvorbě učebního plánu pro Kurz scénografie IPOS-ARTAMA (2001 – 2003) a Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA Praha (2003 – 2007).
Od r. 2011 je vedoucí pracovního týmu Databáze českého amatérského divadla. V letech 2011–2014 byl redaktorem internetového magazínu Místní kultura.

Vlastní divadelní činnost MS byla především spjata s autorským divadlem tzv. divadel malých forem a spadá do období existence Absolutního nedivadla v Nitře a později v Nymburce a Malého nedivadelního studia POAN v Nymburce (1967 – 1980). S Absolutním nedivadlem se úspěšně zúčastnil celostátního kola ASUT v Martině 1967 s text-appealem Co je to žít? Lidsky! Ve stejném roce a se stejným titulem bylo Absolutní nedivadlo oceněno 1. místem na divadelní a recitační soutěži O pohár města Vyškova. Za inscenaci POANu Pohádka o Červené Karkulce (satirická parafráze pohádky pro dospělé) získal soubor 2. místo na 1. Chomutovském festivalu malých jevištních forem Humor a satira na jevišti v r. 1976 (za Směj se paňáco pražského Excelsioru). Z představení byla pořízena a odvysílána rozhlasová nahrávka. Soubor se téhož roku zúčastnil ústředního výběru pro Šrámkův Písek v pražské Malostranské besedě, ale na ŠP nepostoupil. Vybrané části inscenace Pohádka o Červené Karkulce natočila ČT a v červnu 1981 je odvysílala.
Vedle již zmíněných titulů se MS podílel autorsky, režijně a herecky na dalších text-appealech a hrách POANu: 1974 – Promiňte, tady někdo střílel!? (jen herecky, scénář a režie Vladimír Vodrážka, podle knihy Joa Hammana a s použitím textů J.R. Picka z knížky Ruce vzhůru, boys); 1974 – Nuž, modlete se, milenci; 1974 – Pohádka o pátku (jen scénář a režie);1975 – 255.675 nebo 262.249 (jen herecky, scénář a režie Vladimír Vodrážka); 1975 – POAN session; 1976 – Vejce nad zlato; 1977 – Hrůzný sen pana Vopi; 1978 – Jak se klame žena (pouze herecky, scénář Jiří Seidl); 1980 – Láska není, když... (jen režie, scénář Ivan Pilný).
Aktivní divadelní činnost MS pokračovala v DS Jiří Poděbrady, kde si v inscenaci hry Henryho Fieldinga Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého v režii Jana Pavlíčka zahrál nejdříve postavu Nudly, dvořana s postavením a posléze převzal roli Lorda Grázla. Soubor se s inscenací zúčastnil v r. 1979 krajské soutěže a výběru pro JH, SDH v Nymburce, Erbenova Žebráku a FEMADu v Poděbradech.
V rámci studijního úkolu na soustředění LK SKKS při 49. JH v r. 1979 režijně nastudoval vlastní dramatizaci povídky Michaila Zoščenka Utrpení mladého Werthera a pod názvem Ať nemrská těma nohama! ji uvedl v závěru JH na hronovském náměstí. Dále MS režíroval vlastní úpravu hry Mirko Stiebera Svatební noc (absolventské představení na LK SKKS) a hrál roli Chlapce s píšťalou ve společném absolventském představení LK SKKS, v němohře Maska červené smrti (volně podle E.A. Poea připravily Lea Janečková a Anna Smetanová na hudbu dr. B. Smetany, režie L. Janečková). Obě tyto inscenace LK SKKS byly oceněny účastí na poděbradském FEMADu 1980.
Poté se aktivní divadelní činnosti věnoval MS sporadicky, a to pouze jako dramaturg. Např. v loutkářském souboru PEKUF v Třeboni při přípravě inscenace Čas pro muže jménem Gilgameš (dramatizace sumerského Eposu o Gilgamešovi Anny Kohoutové z překladu Lubora Matouše, režie Marie Poesová, účast na FEMAD Libice n. C. 1992, Loutkářské Chrudimi 1993). Podobně s DS Tyl Rakovník při uvedení české premiéry hry Michaela Ramløseho Čtvrté přikázání (režie Jaroslav Kodeš, účast na Divadelní Třebíči 1994, JH 1994, FEMAD 1994 a POPELCE Rakovník 1994).


Bibliografie:

Autorské práce:

Z her a scénářů pro divadlo:
1965 Jak Kašpárek porazil Kazisvěta (veršovaná hra pro Loutkové divadélko MJ ČSPO v Nymburce)
1965 Pohádka z dračího království (pro Loutkové divadélko MJ ČSPO v Nymburce)
1967 Co je to žít? Lidsky! ( scénář text-appealu Absolutního nedivadla v Nitře společně s Ladislavem Gavroněm z autorských prací MS a dalších autorů, po přepracování MS obnoveno 1974 pro POAN Nymburk)
1968 Pane, navštivte můj stánek (scénář text-appealu pro Absolutní nedivadlo v Nitře a POAN v Nymburce z prací MS a dalších autorů)
1974 Nuž, modlete se, milenci (scénář z básní Francoişe Villona v překladu Otokara Fischera, povídek Johna Erskina z knihy Nezbedný mistr balad přeložených Věrou Dědinovou-Pešákovou a Karlem Třeskou a středověkých studentských písní v úpravě Karla Traxlera)
1975 Pohádka o pátku (text-appeal pro POAN Nymburk z nevydané třídílné sbírky básní napsané postupně v letech 1968 - 1975)
1975 POAN session (text-appeal z prací MS a dalších autorů)
1976 Pohádka o Červené Karkulce (satirická parafráze pohádky pro dospělé, spolu s Jiřím Seidlem a Vladimírem Vodrážkou)
1976 Vejce nad zlato (spolu s J. Seidlem a Jiřím Teperem)
1977 Hrůzný sen pana Vopi (spolu s J. Seidlem a J. Teperem)
1979 Ať nemrská těma nohama! (dramatizace povídky Michaila Zoščenka Utrpení mladého Werthera)
1993 Gilgameš (s použitím překladu sumerského Eposu o Gilgamešovi Lubora Matouše, předloha muzikálu pro DS Tyl Rakovník, nerealizováno)

Výběr z dalších prací:
1981 Adresář kolektivů a jednotlivců pracujících v oblasti ZUČ v okrese Nymburk (OKS Nymburk)
1993 Adresář amatérského divadla v České republice (IPOS-ARTAMA Praha)
1995 Informace o stavu divadla pro děti a mládež v ČR a o některých základních prostředcích napomáhajících jeho uměleckému růstu (Referát přednesený na Mezinárodním setkání divadel pro děti a mládež Szene bunte Wähne v Hornu, Dolní Rakousko 28.9. – 2.10.1995, archiv Divadelního ústavu Praha a NIPOS Praha)
1997 FEMAD stříbrný (geneze a historie přehlídky u příležitosti jejího 25. ročníku; in: Programová brožura XXV. ročníku FEMAD, Divadelní spolek Vojan Libice n. C.)
1999 podíl na zpracování knihy Bibliografie českého amatérského divadla (IPOS Praha )
2000 Vzdělávání – nedílná součást Jiráskových Hronovů 1931 – 2000 (In: publikace Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám, Hold Aloisi Jiráskovi a amatérskému divadlu, OS Kruh Hronov)
2001 Adresář amatérského divadla v České republice (s Janem Strejcovským; IPOS-ARTAMA Praha)
2002 podíl na zpracování knihy Místopis českého amatérského divadla, II. díl, hesla N – Ž (IPOS)
2010 Proměny amatérského divadla v posledním desetiletí 2000-2009 / Ohlédnutí za posledními deseti ročníky Jiráskova Hronova 2000-2009 / Jiráskův Hronov 2000-2009 jako vzdělávací instituce / Repertoárový soupis ročníků JH 2000-2009. In: Amatérské divadlo posledního desetiletí v souřadnicích mezidruhového festivalu / Almanach k 80. Jiráskovu Hronovu, Hronov, Kulturní a informační středisko 2010.


Editorská a redakční činnost – neperiodické publikace:
V rámci pracovní činnosti na OKS Nymburk, SKKS Praha a NIPOS-ARTAMA Praha byl MS editorem a redaktorem celé řady nejrůznějších metodických a odborných publikací vážících se k někdejšímu tzv. Festivalu ZUČ (OKS Nymburk), především však na pomoc amatérskému divadlu.
Mezi významnější náleží ediční řada Divadlo pro děti, čítající 14 titulů. S výjimkou pěti byl MS jejich editorem. V průběhu let 1988 až 1994 redigoval tyto tituly: Zdena Josková, Alena Urbanová, Jarmila Černíková-Drobná: Dramatika pro děti I. díl – 3x Božena Němcová, obsahoval katalog výběru divadelních her pro děti (SKKS Praha a OKS Benešov 1988), Zdena Josková, Alena Urbanová: Dramatika pro děti, II. díl – 3x Karel Jaromír Erben (SKKS Praha 1989), Zdena Josková, Alena Urbanová: Dramatika pro děti, III. díl – 3x Karel a Josef Čapkovi (IPOS-ARTAMA Praha 1991), Zdena Josková, Alena Urbanová: Dramatika pro děti, IV. díl – 3x Hans Christian Andersen (IPOS-ARTAMA 1992), Zdena Josková, Alena Urbanová: Dramatika pro děti, V. díl – 3x Božena Němcová – slovenské pohádky (IPOS-ARTAMA Praha 1992), Alena Urbanová: Mýtus divadla pro děti (IPOS-ARTAMA Praha 1993), Jarmila Černíková-Drobná, Alena Urbanová: Dramatika pro děti, VI. díl – 3x Orient (IPOS-ARTAMA Praha 1994), Jarmila Černíková-Drobná, Alena Urbanová: Dramatika pro děti, VII. díl - Zpět k dramatikovi, O tom proč hrát pro děti klasiky, které a jak; obsahoval doplněk katalogu her obsaženého v I. dílu ediční řady (IPOS-ARTAMA Praha 1994), Ivana Veltrubská: Divadlo očima dětí (IPOS-ARTAMA Praha 1994).
MS se přičinil o vydání neexistujícího katalogu – výběru kvalitní české dramatiky - Jarmila Černíková-Drobná: Padesát příběhů a dva navíc, Katalog her českých autorů, Činohra, I. díl (IPOS-ARTAMA Praha 1994) II. a III. díl (IPOS-ARTAMA 1997). Byl editorem publikace Základy pojmů v dramatickém umění, kterou volně podle Otakara Zicha napsal Zdeněk Pošíval (SKKS Praha 1988) a reedice dalších základních odborných publikací na pomoc amatérskému divadlu jako např. Eva Machková: Zásobník dramatických her a improvizací (SKKS Praha 1990), Jan Císař, František Štěpánek: Základy činoherní režie (IPOS-ARTAMA Praha, DS Tyl Rakovník 2000), Václav Miller, Rudolf Felzmann: Světlo v rukou režiséra, Kapitoly o divadelním svícení (rozšířené vydání, IPOS-ARTAMA Praha a SČDO 1996) aj.
V letech 2009–2010 byl editorem rozšířeného vydání původní publikace Jána Zavarského Kapitolky ze scénografie, která vycházela jako příloha Amatérské scény. V roce 2016–2017 se podílel na vydání obsáhlé publikace Malované opony divadel českých zemí II jako editor a spoluautor.

Příspěvky v periodikách:
Od r. 1977 publikoval články vážící se k amatérskému divadlu, ale i k dalším oborům zájmové umělecké činnosti v okresním tisku (Nymbursko), menší měrou v krajském deníku Svoboda. Publikoval též ve zpravodaji OKS Nymburk Kulturní informace, kde se mj. pokusil počátkem 80. let zavést recenzní rubriku věnovanou inscenacím amatérských divadelních souborů okresu. Od roku 1980, kdy na žádost redaktora časopisu Amatérská scéna Pavla Boška napsal obsáhlý článek o přehlídce Divadelní červen v Lysé nad Labem, a zbyla něj pouze krátká zpráva v č. 9/1980, se stal občasným dopisovatelem Amatérské scény, od roku 1986 pak pravidelným, po roce 1995, kdy se stal redaktorem časopisu, frekvence příspěvků řádově vzrostla. Publicistická činnost MS se od té doby týkala zejména amatérského divadla, především kritických reflexí představení z různých divadelních přehlídek, tzv. dramaturgických pozorníků, referencí o vzdělávacích akcích a nejrůznějších příspěvků k problematice amatérského divadla. Spolu s četnými analýzami a zprávami o stavu amatérského divadla, s příležitostnými články pro další periodika, příspěvky do přílohy časopisu d´ARTAMAn a pro nejrůznější přehlídkové zpravodaje, se jedná o sumu publicistické práce jen těžko spočitatelnou. Odhadem jde patrně o stovky příspěvků, přesahující tisícovku. Většina jich je podepsána plným jménem, někdy iniciálami MS, jen ojediněle jinak, např. Rumija Festrče.
Životopisné:
Zn. -hoř-: Přijďte na POAN; In: Týdeník Nymbursko, č. 2 z 9.1.1975, s. 5.
Zn. b.: Humor na jevišti; In: Amatérská scéna 6/1976, s. 12.
Strotzer Milan:Tak nevím... aneb Divadelní curriculum vitae Milana Strotzera; In:Kukátko č. 2/1998, zpravodaj Hanáckého divadelního máje, Němčice nad Hanou.
Představujeme porotu / Milan Strotzer (In:Kukátko č. 3/1999, zpravodaj Hanáckého divadelního máje, Němčice nad Hanou.
Nymburk; In: Místopis českého amatérského divadla, II. díl, Hesla N – Ž, s. 72.
Poděbrady; In: Místopis českého amatérského divadla, II. díl, Hesla N – Ž, s. 176 a 177.


Poznámka: Zpracoval: Milan Strotzer


Příslušnost ke geografickým celkům: ČR, Hlavní město Praha, Středočeský kraj, okres Nymburk, města Nymburk, Poděbrady, Hronov a dal. viz text výše o profesní působnosti v oblasti amatérského divadla

Soubory: Absolutní nedivadlo, Vojenské automobilní učiliště Nitra, Malé nedivadelní studio POAN ZO SSM Nymburk I (později při KaSS Poděbbrady), Jiří Poděbrady

Organizace:
Člen výboru Českého střediska ASSITEJ (zástupce IPOS-ARTAMA, 1991 – 2001)
Přísedící člen Českého střediska AITA/IATA (od 1991)

Přehlídky:
Aktivně jako člen či spolupracující host souboru – Hronov (Jiráskův Hronov), Chomutov (Festival MJF Humor a satira na jevišti), Chrudim (Loutkářská Chrudim), Libice nad Cidlinou (FEMAD), Martin (Celostátní kolo ASUT), Nitra (Výběrová kola ASUT), Nymburk (Krajský výběr pro ŠP, Středočeské divadelní hry), Pečky (Krajská přehlídka agitačních skupin), Poděbrady (FEMAD), Praha (Výběrové kolo ŠP), Rakovník (POPELKA), Sadská (Okresní přehlídka DS), Třebíč (Divadelní Třebíč), Vyškov (soutěž O pohár města Vyškova), Žebrák (Erbenův Žebrák).
Profesně v roli odborného pracovníka, organizátora, lektora a porotce – viz text výše o profesní působnosti v oblasti amatérského divadla

Kontakty:
e-mail: mistr@nipos-mk.cz
Pracoviště: NIPOS, P.O.BOX 12, Fügnerovo nám. 1866/5, 120 21 Praha 2,
tel. 605 708 325, 221 507 973, 221 507 923

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':