Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Vysoké nad Jizerou, KDP

Přehlídka: Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, NP
Ročník: 27
Rok: 1996
Začátek: 12.10.1996
Konec: 19.10.1996
Národní přehlídka venkovských divadelních souborů – Vysoké nad Jizerou.


Svaz českých divadelních ochotníků
Účast souborů:
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, František Nepil: Oldřiška, r. Jan Hejral.

Karolinka, Divadelní spolek Jana Honsy při SKP FOS, Milan Kundera: Jakub a jeho pán, r. Miroslav Plešák j. h.

Dobrodín, DS Zmatkaři, Miroslav Večerka: Deset statečných aneb Tohle už nikdy nehraj, Staňo, r. Miroslav Večerka.

Boleradice, DS bratří Mrštíků, Vilém a Alois Mrštíkovi: Rok na vsi, r. Alena Chalupová.

Rakovník, DS Tyl, Blanka Jirušková: Tři rubíny, r. Jaroslav Kodeš.

Žlutice, DS Žlutičan, Christiana Giudicelli: Premiéra mládí, r. Břetislav Tetera j. h.

Josefův Důl, Divadelní spolek J. K. Tyl, Guilhermo Figueiredo: V tomhle domě spal Bůh, r. Josef Doležal j. h.

Radnice, Spolek divadelních ochotníků, Richard N. Nash:Obchodník s deštěm, r. Jaroslav Vyčichlo.

Horní Moštěnice, Divadlo nad kinem MKS, Ephraim Kishon: Byl to skřivan, r. Ludmila Kučmerčíková.

Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Nikolaj Vasilijevič Gogol: Revizor, r. Václav Klapka.
Lektoři:
CÍSAŘ, Jan, prof. PhDr., CSc., divadelní vědec a pedagog, předseda
DĚDEK, Vladimír, režisér
HRAŠE, Jiří, Mgr, režisér, SČDO
SCHEJBAL, Milan, Mgr., umělecký šéf a režisér, divadlo ABC Praha
VOSECKÝ, Jaromír, scénograf
Paralelní akce:
Rozborový seminář
FIXOVÁ, Kateřina, SCHEJBAL, Milan, Mgr.: XI. Kurz praktické režie
HRAŠE, Jiří, Mgr.: Škola režisérů SČDO
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 1085, s. 131-135.

CÍSAŘ, Jan: Vyrovnání funkcí?. Amatérská scéna, roč.33 (Ochotnické divadlo 42), č.6, 22.11.1996, s.5-8, 3 fot. Zasvěcené hodnocení jednotlivých představení Krakonošova divadelního podzimu (11.-19.10.1996) podkladem pro úvahu o současné funkci českého amatérského divadla.

DIVADLO U KRAKONOŠE III aneb Krakonošův divadelní podzim. 30 let národních přehlídek venkovských divadelních souborů. Vysoké nad Jizerou. Přípravný výbor přehlídky 1999. 42 s.

KRAKONOŠŮV divadelní podzim. XXVII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů. Vysoké nad Jizerou 12.-19. říjen 1996. Programová brožura. Vysoké n. Jiz., Přípravný výbor přehlídky 1996. 68 s.
Karolinka, Jakub a jeho pán, s. 22.
Dobrodín, Deset statečných aneb Tohle už nikdy nehraj, s. 28.
Boleradice, Rok na vsi, s. 34.
Rakovník, Tři rubíny, s. 38.
Žlutice, Premiéra mládí, s. 42.
Josefův Důl, V tomhle domě spal Bůh, s. 46.
Radnice,:Obchodník s deštěm, s. 51.
Horní Moštěnice, Byl to skřivan, s. 56.
Česká Lípa, Revizor, s. 60.

PP: Krakonoš hostí ochotníky. Právo, roč.6, č.236, 8.10.1996, s.13. K sedmadvacátému ročníku Krakonošova divadelního podzimu, který se koná ve Vysokém nad Jizerou jako finále národní přehlídky venkovských souborů. Výčet účastníků.

STROTZER, Milan: Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 1996. Amatérská scéna, roč.33 (Ochotnické divadlo 42), č.6, 22.11.1996, s.3-4, 2 fot. O výběru inscenací na přehlídku, komentovaný výčet všech uskutečněných představení a doprovodných akcí, krátce i k atmosféře přehlídky.

VĚTRNÍK. Zpravodaj přehlídky. Č. 1-9. Red. EXNAROVÁ, Alena - CÍSAŘOVÁ, Mirka. Vysoké n. Jiz., PV 1996.

VŠ: Možná přijde i Krakonoš. Zemské noviny, roč.6, č.239, 11.10.1996, s.9. K sedmadvacátému ročníku Krakonošova divadelního podzimu, který se koná ve Vysokém nad Jizerou jako finále národní přehlídky venkovských souborů. Výčet účastníků.
Archivy:
Videozáznamy představení
Oldřiška, Krakonoš, Vysoké
Jakub a jeho pán, Jana Honsy, Karolinka
Deset statečných, Zmatkaři, Dobronín
Rok na vsi, DS bratří Mrštíků, Boleradice
Tři rubíny, Tyl, Rakovník
Premiéra mládí, Žlutičan, Žlutice
V tomhle domě spal Bůh, Tyl, Josefův Důl
Byl to skřivan, Divadlo nad kinem, Horní Moštěnice
Obchodník s deštěm, SDO, Radnice
pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Pojmy

Související Obrázky

Josefův Důl, členové DS J. K. Tyl na rozborovém semináři s porotou, Krakonošův divadelní podzim 1996
Josefův Důl, j. K. Tyl, V tomto domě spal bůh, CP KDP Vysoké n. Jiz. 1996
Josefův Důl, j. K. Tyl, V tomto domě spal bůh, CP KDP Vysoké n. Jiz. 1996
Josefův Důl, vítání DS J. K. Tyl na radnici ve Vysokém nad Jizerou, Slávka Hubačíková vypráví, 1996
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, Vysoké nad Jizerou 1996
Vysoké n. Jiz., 27. CP venkovských DS – KDP, programová brožura, 1996
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, plakát 1996
Vysoké nad Jizerou, KDP, Loutky v Krakonoši, 1996


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Josefův Důl, vítání DS J. K. Tyl na radnici ve Vysokém nad Jizerou, Slávka Hubačíková vypráví, 1996
Josefův Důl, členové DS J. K. Tyl na rozborovém semináři s porotou, Krakonošův divadelní podzim 1996
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, Vysoké nad Jizerou 1996
Vysoké nad Jizerou, KDP, Loutky v Krakonoši, 1996
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, plakát 1996