Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: DS J.K.Tyl / ZV ROH Sklárny

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1945
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1945 založen DS (Divadelní spolek) J. K. Tyl.

"Již v polovině června 1945 se v Josefově Dole sešlo několik nadšenců, mezi nim Černý, Funk, Bělohradský, Nosek, kteří si řekli, že založí divadelní spolek. Rozhodli se v obci bez jeviště přistavit je v bývalém hostinci Koruna. Práce započaly pět neděl po skončení války a za 155 dní byla přístavba jeviště pod střechou. 20. ledna 1946 mohli sehrát první představení".
Tuto citaci doplňuje informace Jiřího Řeřichy: "Není ovšem pravda, že zde nebylo jeviště, pouze jeho hloubka byla zhruba poloviční. Mám fotografie a plány projektu provedené přístavby.
Na rozsáhlé půdě budovy kina-divadla zůstalo po něměckém souboru velké množství kulis a rekvizit z nichž některé byly českým souborem využity, ale mnoho dalších bezohledně zničeno. Většina byla při tom perfektně řemeslně vyrobena, zejména truhlářsky, zámečnicky a malířsky.
Důkazem jsou fotografie z prvních let existence českého souboru."

1946 - rozšířeno jeviště; zahájil 25. ledna hrou Františka Ferdinanda Šamberka J. K. Tyl. Režie Funk.
1946 - Karel Zajíček: Královna Dagmar, hrána i 1947.
1946 - Václav Stěžerský: Dražba na nevěstu (Žena na zkoušku).
1947 - Richard Branald: Honzíček z malované chaloupky.
1947 - Richard Branald: Český Vašek a smutná princeznička.
1947 - Petar Pecija Petrović: Zlatý liják. (Údaj není patně správný – u P. Petroviće lze dohledat hru s názvem Liják. Hru Zlatý liják napsala Božena Rajská-Smolíková).
1948 - Franz Arnold: Španělská muška.
1948 - F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský.
1948 - Jos. Šimek: Cesta přes hranice, drama z okupace.
1948 - Jaroslav Balák: Zlatý Jiří.
1948 - Alois Jirásek: Lucerna.
1949 - Alois Jirásek: Otec.
1949 - Petr L‘vovič Tur: Guvernér provincie.
1949 - Nezjištěný autor: Pohádka o Šípkové Růžence.
1949 - Otto Neumann: Dina Müllheimová.

1950 - F. X. Svoboda: Poslední muž.
1950 - Arnaud D'Usseau: Hluboké kořeny.
1950 - Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša.
1950 - Viktor Nejedlý: Nezasmálka.
1950 - František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.
1950 - Alois Jirásek: Vojnarka.

1951 - Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1951 - Anna Świrszczyńska: Výstřely v Dlouhé ulici.
1951 - Marja Kosnarová: Zakletý dům.
1951 - Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová - 1. místo na OP v Jablonci nad Nisou.

Do roku 1951 odehráno přes 30 představení.
Ročně 3-4 premiéry. Premiéry inscenací 1945-1965 viz Přílohy.

1952 - Leonìd Aronovyč Juchvìd: Svatba v Malinovce.
1952 - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1952 - Molière: Chudák manžel.
1953 - Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera.
1953 - Alois Jirásek: Kolébka.
1953 - Howard Fast: Třicet stříbrných.
1954 - George Bernard Shaw: Pygmalion.
1954 - Jan Neruda: Prodaná láska, Jan Nepomuk Štěpánek: Berounské koláče.
1954 - O. Dub: Vavřín a růže.

Od 1955 soubor součástí Závodního klubu Jabloneckých skláren.

1955 - Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák.
1955 - Ota Šafránek: Rozkvétající ženy.
1955 - George Bernard Shaw: Pygmalion.
1955 - Josef Štolba: Na letním bytě.
1956 - Olga Scheinpflugová: Okénko.
1956 - Gabriela Preissová: Její pastorkyňa.
1956 - George Bernard Shaw: Živnost paní Warenové.
1957 - Oleksandr Jevdokymovyč Kornìjčuk: Platon Krečet.
1958 - Alexander Fredro: Dámy a husaři.
1959 - Steelfordův objev: Steelfordův objev.
1960 - Klára Hůrková: Sestry a růže.

1961 - Jeroným Horák: Medová pohádka.
1963 - Nezjištěný autor: Polka jede.
1964 - Karel Jaromír Erben: Sládci.
1965 - František Ferdinand Šamberk: Podskalák.

Do roku 1966 byly podle nedatovaných zdrojů uvedeny i další hry: J. K. Tyl, Jiří Balda, Emanuel Brožík, Rudolf Piskáček: Perly panny Serafinky / Nezjištěný autor: Stráž na hranicích / Marie Pujmanová: Předtucha aj.
1966-1973 se soubor odmlčel.

Nový rozmach v 70. letech, účast na festivalech.
Premiéry inscenací 1974-2004 viz Přílohy.

1974 - Aldo De Benedetti: Jelen v laguně.
1974 - Vilém Werner: Právo na hřích.
1974 - Zdeněk Sýkora: Zlatý vrch.
1974 - Jan Bor: Zuzana Vojířová.
1975 - Rudi Strahl: Případ Adam a Eva. Účast na okresní přehlídce divadelních souborů Josefův Důl.
1975 - Jack Popplewell: Paní Piperová zasahuje, režie B. Funk, hlavní role Pavla Čermáková, účast na OP v Josefově Dole 1976, KP ve Frýdlantě 1976 cena za režii, účast na NP KDP Vysoké n. Jiz. 1976.
1975 - Oleksandr Jevdokymovyč Kornìjčuk: Stránka z deníku.

Pravidelná účast na okresních i krajských přehlídkách.
1976-1997 9x KDP ve Vysokém nad Jizerou.

Pavla Čermáková se stala předsedkyní souboru.

1976 - Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena.
1976 - Nejzjištěný autor: Čertova bába.
1976 - Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ženitba.
1977 - Estráda k MDŽ.
1977 - Jan Otčenášek: Víkend uprostřed týdne. Režie Pavla Čermáková. Účast na KP ve Frýdlantě - Putovní pohár, cena za ženský výkon pro M. Fejfarovou; poté NP KDP ve Vysokém n. Jiz. 1977.
1977 - Jaromír Sypal: Z pekla štěstí.
1977 - Sergej Vladimirovič Michalkov: Pěna.
1978 - III. program ČT Josefův Důl.
1978 - Jan Jílek: Dvojitý tep srdce.
1978 - Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena. Obnovená premiéra.
1978 - Robert Thomas: Osm žen.
1979 - Václav Vaňátko: Jak květinky přezimovaly.
1979 - Vlastimil Venclík: Šťastná rodina. Režie Jiří Řeřicha. Účast KP Frýdlantské div. dny a NP KDP ve Vysokém - cena za režii J. Řeřicha, Josef Zuzánek za vytvoření postavy Syna.
1980 - Karel Čapek (?): Matka.

1981 - Estráda k MDŽ.
1981 - Dagmar Jandová: Čarodějný bál.
1981 - Jiří Hubač: Dům na nebesích. Režie Božena Dufková a Jaroslava Vrabcová. Účast KP a NP KDP 1982, Frýdlanské div. dny 1982.
1982 - Roman Meluzín: Kabaret u dobré pohody.
1982 - Valentin Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde.
1982 - Jaromír Sypal: Planeta Satró.
1983 - Jiří Šotola: Možná je na střeše kůň. Účast Frýdlantské div. dny - KP ves. DS.
1983 - Jan Makarius: Spiknutí proti lipovému listu.
1984 - 3. program ČT.
1984 - Ivana Vadlejchová: Linka důvěry. Režie B. Funk. Účast na Frýdlantské div. dny.
1984 - Pavel Grym: Šíleně prolhaná princezna.
1985 - Jarmila Hanzálková: Kája - skřítek dětských snů (Kája Spinkejhned, skřítek dětských snů).
1985 - Miroslav Stoniš: Jezulátko. Režie Dana Holubová j.h. Účast na Frýdlantské div. dny a NP KDP Vysoké nad Jizerou.
1987 - Jaroslav Dietl: Senohrabské grácie. Režie B. Dufková a J. Vrabcová. Účast na KP Divadelní Mašťov - návrh na postup na národní přehlídku.
KP, NP KDP.
1988 - Giulherme Figueiredo: Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu. Režie ing. J. Řeřicha. Účast na KP Divadelní Mašťov, účast na XIII. přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.
1989 - Robert Thomas: Osm žen. Obnovená premiéra.
1989 - Jiří Tibitanzl: Pohádky z Krakonošovy zahrádky. Režie Zdeněk Fejfar.
1990 - Otakar Haering (?): Kouzelný kamínek.

Od 1991 soubor pořadatelem oblastní přehlídky venkovských DS (oblast Jizerska a Českého středohoří).
Hostování např. v Nové Vsi, Tanvaldě, Praze, Benešově, Děčíně.

1991 - John Patrick: Rajčatům se letos nedaří, r. Jiří Řeřicha. Účast na OP Josefodolské jaro. Účast na KP Josefodolské jaro - cena za ztvárnění role Markéta Fejfarová a Miroslav Hudec.

1992 - Helena Lisická, Josef Miroslav Bourek: Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty. Režie Z. Fejfar. Účast na KP Josefodolské jaro - cena za ztvárnění role Markéta Fejfarová a Jan Kovák - doporučení na NP do Vysokého nad Jizerou. Účast KP a NP KDP.

Od 1993 vedoucí souboru Eva Bulavčáková.

1996 - Jarmila Turnovská: Jak se Mette chtěla stát královnou. Režie Josef Doležal jh., hudba Jiří Řeřicha, účast KP Josefův Důl.
1996 - Guilherme Figuerido: V tomto domě spal bůh. Režie Josef Doležal. Účast na KP Josefodolské jaro. Nominace na NP Krakonošův divadelní podzim.
1997 - Magda Mikešová: Zlatá královna. Režie Josef Doležal. Účast Josefodolské divadlení jaro.
1999 - František Mikolášek: Velký styl.
1999 - Rudolf Krupička: Velký styl, r. Josef Doležal. Účast Josefodolské divadlení jaro.

2000 - Wolfgang Kohlhaasse a Rita Zimmerová: Ryba ve čtyřech. Režie, scéna, zvuk a světlo Jiří Řeřicha. Účast KP a NP KDP. Účast Josefodolské divadlení jaro - doporučení na CP KDP, Vysoké nad Jizerou. Účast na CP KDP, Vysoké nad Jizerou.
2001 - Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo. Režie Jan Hejral. Josefodolské divadlení. (2002) Účast na NP seniorského divadla ve Znojmě.
2002 - Oldřich Daněk: Uherský příběh, účast na NP jednoaktovek v Holicích.
2002 - Josef Pšenička na motivy Nezbedných pohádek Josefa Lady: Líný Honza. Režie Josef Pšenička. Účast na Babí léto Libice nad Cidlinou. Účast O zlatý člunek města Tanvaldu - doporučení k postupu na NP Popelka Rakovník, cena dětské poroty.
2004 - Peter Shaffer (Andělika a laskavec) upravil Josef Pšenička pod názvem: Petarda. Režie Josef Pšenička. Účast KP Děčínská brána, Libochovické div. léto, Erbenův Miletín. Účast na Josefodolské divadelní jaro.
2007 - Peter Shaffer (Andělika a laskavec) upravil Josef Pšenička pod názvem: Petarda. Režie Josef Pšenička. Účast KP Lomnice nad Popelkou - nesoutěžní představení.
2008 - Jaroslav Koloděj: Ježibaby z Babína. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - host přehlídky. Účast KP O zlatý člunek města Tanvaldu - čestné uznání Heleně Košteynové za roli Ježibaby Klotyldy a Markétě Fejfarové za roli Ježibaby Matyldy.
2009 - Ježibaby z Babína - hráno v Železném Brodě (14.03.2009).
2010 - Olga Scheipflugová: Houpačka, úprava a režie Karel Stuchlík, scéna H. Stuchlíková a K. Stuchlík. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2011 - čestné uznání za herecký výkon Vlaďka Koďousková a Radim Podrazký a cena za herecký výkon Rudolf Musil.

2012 - J. B. P. Molière: Zdravý nemocný. Premiéra 25. 8. Účast na Čechův divadelní podzim Praha, 2013 účast na Libochovickém divadelním létě, KP Josefodolské divadelní jaro 2013 - čestné uznání Denisa Svárovská a Lukáši Frydrychovi a cena Miloš Rydval a soubor za scenografii. Účast na Theatrum Kuks 2014 - derniéra (viz Texty).
2012 - Pavel Němec: Amant. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - cena za herecký výkon Radim Podrazký a čestné uznání za herecký výkon Helena Košteynová.
2013 - Félicien Marceau: Vajíčko. Režie Karel Stuchlík. Premiéra - 6. 7. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2014 - postup na NP KDP. Účast na CP KDP, Vysoké nad Jizerou 2014 - čestné uznání souboru za přínos v dramaturgii a Luboši Doležalovi za roli prokurátora s přihlédnutím k roli Evžena a cena Lukáši Frydrychovi za roli Emila Magise. Účast na Libochovickém divadelním létě 2015.
2013 - Účast na ObP Pohárek SČDO, Železný Brod - herec Košteynová Helena monolog - Karvaš Petr: Nebe - peklo.
2014 - William Shakespeare: Dobrý konec všechno spraví. Režie Karel Stuchlík. Premiéra 5. 7. Hráno v divadle v Josefově Dole; nastudováním hry se soubor tak trochu připojili k oslavám 450 let narození Shakespeara. (viz Texty). Účast na KP Jizerské oblasti, Lomnice nad Popelkou 2015 - čestné uznání souboru za dramaturgickou odvahu. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2015 - doporučení na NP Krakonošův divadelní podzim. Účast na Shakespearovy slavnosti, Železný Brod 2016. Účast na Jihlavské divadelní léto 2016.
2015 - Friedrich Dürrenmatt (překlad Jiří Stach): Návštěva staré dámy. Režie Karel Stuchlík st. Premiéra 4. 7. Hráno v divadle v Josefově Dole. Účast na ObP Brodská pavučina, Železný Brod 2016. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2016 - čestné uznání Karel Stuchlík za režii, Miloš Rydval, Lukáš Frydrych a Jan Lála za herecký výkon a cena Karel Stuchlík za dramaturgii a Vlaďka Koďousková za herecký výkon.
2015 - Účast na ObP Pohárek SČDO, Kandrdásek SČDO a Jednoaktovky SČDO, Železný Brod - Karel Stuchlík - ocenění v (neexistující) kategorii Nejlepší nehrající herec za asistenci při dialogu Tomáše Václa a Lucie Vítové.
2016 - 22. 4. - se v divadle v Josefově Dole konala slavnostní premiéra krátkého filmu studentů filmové školy z německého Výmaru. Mladí filmaři si vybrali Josefův Důl pro svou závěrečnou školní práci. Režisérka filmu Marie Habermann Jizerské hory zná velmi dobře, krajina Jizerských hor jí přirostla k srdci. Film s názvem Inklutanten 3 je natočen ve stylu scifi a filmový tým spolupracoval s DS J.K.Tyl v Josefově Dole a s Infocentrem v Josefově Dole. Ve filmu ztvárnily ženské role herečky DS J. K. Tyl Josefův Důl Markéta Fejfarová a Jana Řeřichová.
2016 - Jack Popplewell (překlad Gabriela Nová): Paní Piperová zasahuje. Režie Karel Stuchlík. Premiéra 9.7. Viz. příloha. Účast na KP Jizerské oblasti Lomnice nad Popelkou 2017. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2017 - čestné uznání Karel STUCHLÍK za režii a Luboš Doležal za herecký výkon a cena Jana ŘEŘICHOVÁ za herecký výkon a Karel STUCHLÍK za scénu. Účast na Činoherní klub uvádí, Praha 29.10.2017. http://www.cinoherniklub.cz/index.php/ck-uvadi/pani-piperova.html
2017 - William Shakespeare: Don Andronico. Režie Karel Stuchlík. Původní text Williama Shakespeara Titus Andronicus volně upravil režisér MUDr. Karel Stuchlík a Karel Stuchlík ml. Režie MUDr. Karel Stuchlík, dramaturg Karel Stuchlík ml., hudba Ing. Jiří Řeřicha, scéna a kostýmy Silvie Hyková. Premiéra 29. září. Protože původní text je hodně těžký a náročný pro herce, ale i pro diváky, bylo nutné text více přiblížit současnédobě. Děj se tak odehrává více méně v neurčité době, tak trochu v mafiánském prostředí a s upravenými jmény osob - viz: http://www.amaterskascena.cz/clanek/premiera-v-josefove-dole-3qsu3.html. Účast na KP Českolipský divadelní podzim 2018 - čestné uznání Silvii Hykové za kostýmy. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2018 - čestné uznání Kamila Čadilová za herecký výkon a Karel a Karel Stuchlíkovi za dramaturgický experiment a cena Miloš Rydval za herecký výkon a Silvie Hyková za kostýmy.
2019 - Renzo Tarabusi, Giulio Scarnicci: Otcové se rodí ve skříních. Režie Karel Stuchlík. Účast na KP Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Hana Dohnalová a Pavel Svárovský za herecký výkon a cena Karel Stuchlík za režii a Radim Podrazký a Helena Košteynová za herecký výkon - doporučení na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
2019 - Josef Kajetán Tyl, Jaroslav Kodeš: Tvrdohlavá žena. Režie Karel Stuchlík. Premiéra 6.7. (http://www.amaterskascena.cz/clanek/tvrdohlava-zena-v-josefove-dole-ny5ro.html). Účast na KP Lomnice nad Popelkou 2020 - čestné uznání Denise Svárovské za herecký výkon v roli Madlenky. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2020 - čestné uznání Denisa Svárovská za herecký výkon a cena Hana Stuchlíková, Denisa Svárovská a Kamila Čadílková za kostýmy. Účast na Činoherní klub uvádí 2021 (19.9.).
2021 - Jules Verne, Vít Peřina: Tajemný hrad v Karpatech, r. Karel Stuchlík st.. Premiera 16.7.2021. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Davidu Merklovi za roli Starosty Kolce a Karlu Stuchlíkovi ml. za roli Orfanika a cena Haně Stuchlíkové za kostýmy. Účast na KP Divadelní salon paní Ljuby, Neratovice - čestné uznání Luboši Doležalovi a Karlu a Haně Stuchlíkovým za rekvizity a Haně Stuchlíkové za kostýmy. Účast KP Lomnice nad Popelkou 2022 - čestné uznání Luboši Doležalovi a Radimu Podrázkému za herecký výkon a souboru za originální zpracování inscenace.

2023 - F. Dürrenmatt, J. Stach: Herkules a Augiášův chlív, r. Karel Stuchlík. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Karlu Stuchlíkovi za režii, Karlu Stuchlíkovi ml. za dramaturgii, Haně Stuchlíkové za výpravu inscenace, Luboši Doležalovi za roli Herkula, Vojtěchu Polákovi za roli Fylea, souboru za inscenaci, cena Petru Firbasovi za roli Augiáše a Karlu Stuchlíkovi za kontinuální a důslednou náročnou dramaturgii - doporučení na CP Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou. Účast na KP Lomnice nad Popelkou - čestné uznání za herecký výkon Petr Firbas za roli Augiáš a Luboš Doležal za roli Herkules.

2023 - George Bernard Shaw: Pygmalion, režie Karel Stuchlík. Účast na KP Divadelní salon paní Ljuby, Neratovice.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 148.

Amaterská Scéna: Sedmdesát let divadelního souboru v Josefově Dole. AS 11.9.2015. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/sedmdesat-let-divadelniho-souboru-v-josefove-dole-qfryw.html

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Tanvald – O zlatý člunek města Tanvaldu. AS 2008, č. 4, s. 44.

CIMICKÁ, Dagmar: Vysoké 1977. Amatérská scéna 1978, č. 1, s. 3.

DIVADELNÍ Mašťov, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů 1987, Programové letáky, 5 ks. Mašťov, 1987. kART.

DIVADELNÍ ´88, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, Programové letáky, 6 ks., 1988. kART.

DIVADELNÍ víkend. KP VDS 1979. Amatérská scéna 1979, č. 9, s. 16-17. Foto: Josefův Důl, Šťastná rodina

DOHNALOVÁ, Hana zprac. dle kroniky a vzpomínek pamětníků Informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

DRTINA, Michal: Divadlo chce srdce, chuť a hlavně čas. AS 2011, č. 3. (viz Texty)

EXNAROVÁ, Alena: Ohlédnutí za XXIII. Krakonošovým divadelním podzimem. Amatérská scéna 1993, č. 1, s.2-4, 4 fot. Referát.

FELZMAN, Rudolf: Komediálně naladěný Josefův Důl. Amatérská scéna roč. 54, č. 3, 2008, s. 49-50, 2 foto.

HRAŠE, Jiří: Jedenáct cen za jeden akt. Amatérská scéna 2002, č. 3, s. 36 - 37.

Josefův Důl, Divadelní spolek J. K. Tyl - Divadlem reprezentují svoji obec (sezona 2013), AS 16.1.2014-Ze života souborů - viz www odkazy.

Josefův Důl, Divadelní spolek J. K. Tyl, Vajíčko - plakát, 2013 - viz adresa:
AS 6.7.2013-Činoherní, http://www.amaterskascena.cz/cl-josefodolske-vajicko-130706002140?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Josefův Důl, Divadelní spolek J. K. Tyl - www stránky souboru - viz www odkazy.

MIKOLÁŠEK, V.: Kde končí trať, nekončí divadlo. AS 1977, č. 10, s. 19.

STREJCOVSKÝ, Jan: Znojemské setkání seniorských divadelníků. AS 2003, č. 1, s. 6 - 7.

STUCHLÍKOVÁ, Hana: DS J. K. Tyl Josefův Důl. Amatérská scéna 2014, č. 3, str. 46-47.

STUCHLÍKOVÁ, Hana: Dobrý konec všechno spraví. AS 1.7.2014-Aktuality. (viz Texty)

STUCHLÍKOVÁ, Hana: DS J. K. Tyl Josefův Důl slavil 70 let od svého založení a další. (viz Texty)

STUCHLÍKOVÁ, Hana: Josefodolští ochotníci odehráli na Theatrum Kuks Moliera. AS 1.9.2014-Ze života souborů. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-josefodolsti-ochotnici-odehrali-na-theatrum-kuks-moliera-140901233005?utm_source=newsletter&utm_medium=
email&utm_campaign=newsletter

STUCHLÍKOVÁ, Hana: Návštěva staré dámy v Josefově Dole. AS 5.7.2015-Činoherní | Hudební. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/navsteva-stare-damy-v-josefove-dole-qm1i7.html

VALEŠ, Vladimír: Divadelní Mašťov ´88 inspirující. AS 1988, č. 7, s. 11.

ZAKOPAL, Dušan: Letošní Lomnický standard. AS 2007, č. 2, s. 26.

ZRAVODAJ krajské přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů Divadelní Mašťov 1987, 4 čísla. kART.

---
Ochotnické divadlo 1957, č. 11, s. 261.
Archivy:
Archiv DS J. K. Tyl:
J. K. Tyl Josefův Důl, spolková kronika, 1975 - 1997
J. K. Tyl Josefův Důl, spolková kronika, 1998 - 2021

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1976, Ka 40, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1979, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1982, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1985, Ka 41, i. č. 122

Liberec, Státní okresní archiv:
Fond OKS Liberec, šanon 17 (program, zpravodaj)

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3615/1943, DS Tyl (německý zápis).
Poznámka:
Program oslav 70 LET DS J. K. TYL JOSEFŮV DŮL se uskuteční ve dnech 26.9., 27.9. a 2.10.2015.

Kulturní program na závěr roku ve dnech 27.─30.12.2015:
varhaní koncert pod vedením pana Václava Bernáška.
Friedrich Dürrenmatt: Návštěva staré dámy.
Tah dámou aneb napřed trochu vína.
William Shakespear: Dobrý konec všechno spraví.
Web akce: http://divadlojosefuvdul.wz.cz/
Obor činnosti:
činohra
pro děti a mládež
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Dvouletý Kurz režie a dramaturgie ÚKVČ, Solenice,  frekventanti na soustředění, 1981
Dvouletý Kurz režie a dramaturgie ÚKVČ, Solenice,  frekventanti na soustředění, 1981
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1979
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1982
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1985
Josefův Důl,  Tyl, Jezulátko, KDP 1985
Josefův Důl, 1. Výstava divadelních plakátů, programů a fotografií z inscenací DS J. K. Tyl k 30. výročí činnosti, 1980
Josefův Důl, 1. Výstava divadelních plakátů, programů a fotografií z inscenací DS J. K. Tyl k 30. výročí činnosti, 1980
Josefův Důl, členové DS J. K. Tyl na rozborovém semináři s porotou, Krakonošův divadelní podzim 1996
Josefův Důl, diplom ze soutěže
Josefův Důl, DS J. K. Tyl JZD Chovatel Lučany a ZV ROH Jabloneckých skláren, Senohrabské grácie, 1987
Josefův Důl, DS J. K. Tyl před budovou Krakonošova divadlem ve Vysokém nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim 1979
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Jiří Šotola: Možná je na střeše kůň, návrh scény Jiří Řeřicha,1983
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, John Patrick - Rajčatům se letos nedaří, režie a návrh scény Jiří Řeřicha, 1991
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Návrh projektu rekonstrukce josefodolského jeviště - Jiří Řeřicha
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, panel fotografií z činnosti 1946-1948
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Rajčatům se letos nedaří, 1991
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Statečný lovec, návrh scény a režie Jiří Řeřicha,1980
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Víkend uprostřed týdne, Krakonošův divadelní podzim 1977
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Víkend uprostřed týdne, návrh scény Jiří Řeřicha, 1977.
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, 1992
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, 1992
Josefův Důl, DS Tyl, Dům na nebesích, 1982
Josefův Důl, DS Tyl, V tomto domě spal bůh, 1996
Josefův Důl, DS Tyl, Vajíčko, 2014
Josefův Důl, hlediště divadla, 2001
Josefův Důl, I. Okresní přehlídka amatérských divadelních souborů - plakát, 1975
Josefův Důl, J. K. Tyl, Don Andronico, KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Josefův Důl, J. K. Tyl, Don Andronico, KP Lounské divadlení 2018
Josefův Důl, J. K. Tyl, Don Andronico, KP Lounské divadlení 2018
Josefův Důl, J. K. Tyl, Jak se Mette chtěla stát královnou, program, 1996
Josefův Důl, J. K. Tyl, Jak se Mette chtěla stát královnou, program, 1996
Josefův Důl, J. K. Tyl, kabina osvětlovačů
Josefův Důl, J. K. Tyl, Líný Honza, 2002
Josefův Důl, J. K. Tyl, Otcové se rodí ve skříních, 2019
Josefův Důl, J. K. Tyl, Pohádky z Krakonošovy zahrádky, 1989
Josefův Důl, J. K. Tyl, program oslav, 2015
Podrobněji o tomto obrázku] " >Josefův Důl, J. K. Tyl, ŠEJBLOVÁ, Alena: O Honzovi a
Josefův Důl, J. K. Tyl, Senohrabské gracie, 1987
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1975 - 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1975 - 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1975 - 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1975 - 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1975 - 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1998 - 2021
Josefův Důl, J. K. Tyl, svatba Markéty a Martina Tesaříkových
Josefův Důl, j. K. Tyl, V tomto domě spal bůh, CP KDP Vysoké n. Jiz. 1996
Josefův Důl, j. K. Tyl, V tomto domě spal bůh, CP KDP Vysoké n. Jiz. 1996
Josefův Důl, J. K. Tyl, Vajíčko, 2013
Josefův Důl, J. K. Tyl, Vajíčko, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2014
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2001–2003
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zdravý nemocný, Libochovické divadelní léto 2013
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zdravý nemocný, Libochovické divadelní léto 2013
Josefův Důl, J. K. Tyl, Ženitba, 1976
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zlatá královna, 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zlatá královna, program k inscenaci, 1977
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zlatá královna, program k inscenaci, 1977
Josefův Důl, Josefodolské div. jaro, pořadatelé, 2016
Josefův Důl, Josefodolské div. jaro, pořadatelé, 2016
Josefův Důl, Josefodolské divadelní jaro, uvádění představení, 2015
Josefův Důl, Josefodolské divadelní jaro, uvádění představení, 2015
Josefův Důl, logo 70. výročí založení DS J. K. Tyl a 25. výročí vzniku přehlídky Josefodolské divadelní jaro, 2015
Josefův Důl, OP Josefův Důl okresu Jablonec nad Nisou, obsluha v bufetu, 1989
Josefův Důl, Tyl svatba Dity a Jana Kosákových
Josefův Důl, Tyl, 1946
Josefův Důl, Tyl, Anna Hejsková
Josefův Důl, Tyl, členská legitimace Anny Hejskové, 1950
Josefův Důl, Tyl, Dobrý konec všechno spraví, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Josefův Důl, Tyl, Dobrý konec všechno spraví, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Josefův Důl, Tyl, Dobrý konec, …, 2014
Josefův Důl, Tyl, Dohnalová Hana -  herečka, KDP Vysoké nad Jizerou, 2003
Josefův Důl, Tyl, Houpačka, 2010
Josefův Důl, Tyl, Houpačka, 2010
Josefův Důl, Tyl, Houpačka, 2012
Josefův Důl, Tyl, Inklutanten 3, film 2016
Josefův Důl, Tyl, Inklutanten 3, film 2016
Josefův Důl, Tyl, Návštěva staré dámy, 2015
Josefův Důl, Tyl, Návštěva staré dámy, 2015
Josefův Důl, Tyl, Otcové se rodí ve skříních, Libochovické divadelní léto 2019.
Josefův Důl, Tyl, Otcové se rodí ve skříních, Libochovické divadelní léto 2019.
Josefův Důl, Tyl, Paní Piperová zasahuje, 1976
Josefův Důl, Tyl, Paní Piperová zasahuje, 2016
Josefův Důl, Tyl, Patrolejové lampy - plakát, 2016
Josefův Důl, Tyl, Petarda, 2004
Josefův Důl, Tyl, Petarda, 2004
Josefův Důl, Tyl, Pohádky z Krakonošovy zahrádky, 1989
Josefův Důl, Tyl, Pohádky z Krakonošovy zahrádky, 1989
Josefův Důl, Tyl, Pohádky z Krakonošovy zahrádky, 1989
Josefův Důl, Tyl, Ryba ve čtyřech, Benešov 2000
Josefův Důl, Tyl, Ryba ve čtyřech, Krakonošův divadelní podzim 2000
Josefův Důl, Tyl, Ryba ve čtyřech, předpremiéra 1999
Josefův Důl, Tyl, Ryba ve čtyřech, Tiskový ohlas představení 7. 4. 2000 v Děčínském divadle, s. 1
Josefův Důl, Tyl, Ryba ve čtyřech, Tiskový ohlas představení 7. 4. 2000 v Děčínském divadle, s. 2.
Josefův Důl, Tyl, Šťastná rodina, 1979
Josefův Důl, Tyl, Šťastná rodina, Krakonošův divadelní podzim 1979
Josefův Důl, Tyl, Šťastná rodina, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké n. Jiz. 1979
Josefův Důl, Tyl, Tvrdohlavá žena, 2019
Josefův Důl, Tyl, Tvrdohlavá žena, 2019
Josefův Důl, Tyl, Tvrdohlavá žena, 2019
Josefův Důl, Tyl, Tvrdohlavá žena, 2019
Josefův Důl, Tyl, Vajíčko, Libochovické divadelní léto 2015
Josefův Důl, Tyl, Víkend uprostřed týdne, 1977
Josefův Důl, Tyl, Zdravý nemocný, 2012
Josefův Důl, vítání DS J. K. Tyl na radnici ve Vysokém nad Jizerou, Slávka Hubačíková vypráví, 1996
Miletín, Muzeum 0/09a, Josefův Důl, maketa rytíře
Miletín, Muzeum 0/15d, Josefův Důl, příručka o líčení asi 1911
Miletín, Muzeum 0/15d, Josefův Důl, stránka z příručky pro líčení
Miletín, muzeum, kouzelný svět, Josefův Důl, rytíř
Řeřichová, Jana, Zlatý odznak předsednictva Jizerské obl. SČDO
Vysoké nad Jizerou, Zdeněk Fejfar žádá Krakonoše o přízeň pro soubor a dobré počasí	pro přehlídku, Krakonošův divadelní podzim 1979
Železný Brod, Okresní festival amatérského divadla - plakát, 1982


Související Alba

Mapa působení souboru - DS J.K.Tyl / ZV ROH Sklárny

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1975 - 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1975 - 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1975 - 1997
Josefův Důl, J. K. Tyl, spolková kronika, 1998 - 2021
Josefův Důl, Tyl, Anna Hejsková
Josefův Důl, Tyl, Paní Piperová zasahuje, 1976
Josefův Důl, J. K. Tyl, Ženitba, 1976
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Víkend uprostřed týdne, Krakonošův divadelní podzim 1977
Josefův Důl, Tyl, Víkend uprostřed týdne, 1977
Josefův Důl, Tyl, Šťastná rodina, 1979
Josefův Důl, Tyl, Šťastná rodina, Krakonošův divadelní podzim 1979
Josefův Důl, DS Tyl, Dům na nebesích, 1982
Josefův Důl,  Tyl, Jezulátko, KDP 1985
Josefův Důl, DS J. K. Tyl JZD Chovatel Lučany a ZV ROH Jabloneckých skláren, Senohrabské grácie, 1987
Josefův Důl, J. K. Tyl, Senohrabské gracie, 1987
Josefův Důl, Tyl, Pohádky z Krakonošovy zahrádky, 1989
Josefův Důl, Tyl, Pohádky z Krakonošovy zahrádky, 1989
Josefův Důl, J. K. Tyl, Pohádky z Krakonošovy zahrádky, 1989
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Rajčatům se letos nedaří, 1991
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, 1992
Josefův Důl, DS J. K. Tyl, Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, 1992
Josefův Důl, DS Tyl, V tomto domě spal bůh, 1996
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zlatá královna, 1997
Josefův Důl, Tyl, Ryba ve čtyřech, předpremiéra 1999
Josefův Důl, Tyl, Ryba ve čtyřech, Krakonošův divadelní podzim 2000
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2001–2003
Josefův Důl, J. K. Tyl, Líný Honza, 2002
Josefův Důl, Tyl, Dohnalová Hana -  herečka, KDP Vysoké nad Jizerou, 2003
Josefův Důl, Tyl, Petarda, 2004
Josefův Důl, Tyl, Petarda, 2004
Josefův Důl, Tyl, Houpačka, 2010
Josefův Důl, Tyl, Houpačka, 2012
Josefův Důl, Tyl, Zdravý nemocný, 2012
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zdravý nemocný, Libochovické divadelní léto 2013
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zdravý nemocný, Libochovické divadelní léto 2013
Josefův Důl, DS Tyl, Vajíčko, 2014
Josefův Důl, J. K. Tyl, Vajíčko, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2014
Josefův Důl, Tyl, Vajíčko, Libochovické divadelní léto 2015
Josefův Důl, Tyl, Návštěva staré dámy, 2015
Josefův Důl, Tyl, Návštěva staré dámy, 2015
Josefův Důl, Tyl, Dobrý konec všechno spraví, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Josefův Důl, Tyl, Dobrý konec všechno spraví, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Josefův Důl, J. K. Tyl, Don Andronico, KP Lounské divadlení 2018
Josefův Důl, J. K. Tyl, Don Andronico, KP Lounské divadlení 2018
Josefův Důl, J. K. Tyl, Don Andronico, KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Josefův Důl, Tyl, Tvrdohlavá žena, 2019
Josefův Důl, Tyl, Tvrdohlavá žena, 2019
Josefův Důl, Tyl, Tvrdohlavá žena, 2019
Josefův Důl, Tyl, Tvrdohlavá žena, 2019
Josefův Důl, Tyl, Otcové se rodí ve skříních, Libochovické divadelní léto 2019.
Josefův Důl, Tyl, Otcové se rodí ve skříních, Libochovické divadelní léto 2019.
Josefův Důl, J. K. Tyl, Otcové se rodí ve skříních, 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.