Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nymburk

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1816
Koncem 18. a počátkem 19. stol. zajížděly do Nymburka výlučně německé společnosti. Pouze loutkář Matěj Kopecký zde hrál česky.

1809 - v jídelně nymburského kláštera studenti hráli české divadlo. Byli mezi nimi významní obrozenci - bratři Frant. a V. Klicperoví, Václav Hanka ad.

Od 1816 se objevovala česká představení.

Od 1820 se ochotnické divadlo hrálo česky pravidelně.

1860 byl zásluhou studentů seskupených kolem Ludvíka Rubingera založen ochotnický spolek. 1877 schváleny stanovy a přijat název Hálek podle českého básníka, prozaika, dramatika, literárního kritika a publicisty Vítězslava Hálka. Činnost nepřerušena ani 1914–1918. V době 2. svět. války při něm vznikl Soubor mladých. Od 1948 působil Hálek jako Dramatický odbor závodní rady ROH dílen ČSD v Nymburce (jméno Hálek nebylo v názvu). 1958 soubor přešel pod Uzlový klub železničářů a do názvu se vrátil Hálek – Dramatický odbor Hálek, člen Uzlového klubu železničářů. Ten se záhy přejmenoval na Závodní klub ROH dopravy a spojů. 1974 další změna názvu zřizovatele na Kulturní dům železničářů. Od 90. let 20. stol. Hálek, divadelní soubor Městského kulturního střediska Nymburk., 2014 činný.

První divadlo:
1861 byl Ludvíku Rubingerovi povolen pronájem prvního poschodí starého kláštera, který v té době sloužil jako skladiště, šatlava a márnice pro sebevrahy a utopence. V prvním poschodí byla provedena rozsáhlá adaptace starého sálu. Čelně bylo umístěno vyvýšené jeviště. Proscénium tvořila plátěná stěna, jejíž malba napodobovala mramorové obložení. V pozadí hlediště byl balkón, který nebyl dokončen do proponovaného otevření, nýbrž o představení později.
Hlediště bylo osvětleno kovaným lustrem, na kterém visely petrolejové lampy. V hledišti bylo neměnné pološero, ať se hrálo či byla přestávka. Divadlo se nevytápělo a bylo pouze pro jarní a letní provoz. Jako dekorací se užívalo malovaných prospektů, které se rolovaly na válce nad jevištěm. Jeviště bylo osvětlováno petrolejovými lampami.
Strop hlediště byl prkenný, podbitý na krovy klášterní kopule. Když vypadl ze střechy šindel, bylo z hlediště vidět oblohu.
Jeviště mělo hedvábnou oponu lemovanou sametovou drapérií. V hledišti bylo 160 sedadel v přízemí a 36 na galerii. Středem vedla ulička. Adaptace si vyžádala nákladu 2 500 zlatých, které zapůjčil obchodník Václav Brzák. Peníze však zpět nevymáhal a také nedostal.
(Amatérská scéna 1970, č. 7: 1860–1970 Hálek, Nymburk)

1870 klášter městem přestavěn a provizorně se hrálo v aréně na Ostrově.
Na představení se podílel i místní pěvecký spolek Hlahol.

1872 opravil dekorace pro nové divadlo v Nymburce malíř František Krátký ze Sadské. (Port)
1872 oponu, Pohled na Nymburk, namaloval H. Ulik (Port)

(1877 Spolek divadelních ochotníků přijal název Hálek)

1879 divadlo opět přestavěno, potom ještě mnohokrát, ale modernímu divadlu stále nepostačovalo, takže jeho majitel – SDO Hálek – se rozhodl ho zcela přestavět.

1891 registrována Beseda Nymburská.
1897 hrála Občanská beseda.

1904 založen Divadelní odbor Dělnické tělocvičné jednoty, činný i ve 20. letech. Po 1925 – po sporu mezi komunisty a sociálními demokraty převážila Federace dělnických těl. jednot, její divadelní odbor se nazýval Komunistická unie. Zakázána 1938.

1899 hrála Národní jednota Severočeská, Dámský odbor.

1920 zahájena stavba Hálkova divadla zakoupením pozemku.

Po 1920 byla významnou herečkou Spolku divadelních ochotníků Hálek matka Bohumila Hrabala M. (Maryška) Hrabalová.

"Matka…Dávno před zkouškou si oblékla kostým a vzala pod paži svoji úlohu a někdy pěšky, někdy na bicyklu vyjela do městečka. Ale to už nebyla maminka, ale ta ženská, kterou bude hrát v příštím představení. A tak maminka každý večer před zkouškou chodila v modrém kostýmu náměstím, pod paží rolovanou úlohu, lidé ji zdravili, zastavovali se, tvořily se kolem maminky hloučky a matka se usmívala a vykládala o tom, co se bude hrát a kdo v té hře bude hrát." (Bohumil Hrabal v Krasosmutnění)

1919 registrován Divadelní spolek Vlast.

Ve 20. letech 20. stol. působil v Drahelicích (část města Nymburk) Divadelní odbor Drahelické Jednoty proletářské tělovýchovy.

V druhé polovině 20. let založen Orel. Od 1930 se hrálo v sále Katolickému domu na náměstí.

1926 založen Divadelní odbor českosl. národních socialistů Karel Želenský, koncem 20. a v 30. letech 20. stol. hrál v Národním domě, 1937 registrován.

Národní dům byl otevřen 1928, občasné divadelní produkce zde probíhaly až do uzavření objektu v 80. letech 20. stol.

1936 otevřeno Lucernou Hálkovo divadlo. Majitelem obec, Spolek divadelních ochotníků Hálek měl divadlo pronajaté na 99 let. Po přestavbě součástí i spolková knihovna.

1937 zaznamenán Odbor Lidových železničářů.

Od 30. do 50. let zde působil Divadelní odbor Církve československé husitské.

1938 Nymburk sídlem Polabského okrsku ÚMDOČ, 7 jednot.

Před 1939 hráli v Dělnickém domě studenti reálného gymnázia, v 1. pol. 40. let jako Dramatické studio mládeže studentů reálného gymnázia, poté 1945–1946 Svobodné divadlo, činné i 1948.

1946 registrován Divadelní spolek Tyl Nymburk.

Za 2. svět. války zaznamenán též Spolek div. ochotníků Dalibor.

1964 hrál též Kolár, divadelní odbor Závodního klubu ROH Československých drah.

V 60.–90. letech 20. stol. občasná divadelní činnost Střední všeobecně vzdělávací školy, později gymnázia.

1969–1989 probíhaly v Hálkově městském divadle Středočeské divadelní hry, do 1980 nesoutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů Středočeského kraje, 1981–1989 součást kraj. soutěžní přehlídky vyspělých amatérských DS (vedle Wintrova Rakovníka). Poč. 90. let v Hálkově divadle 1x okresní přehlídka amatérských DS.

Začátkem 70. let 20. stol. činný soubor z členů mládežnických organizací a Svazu vojenské mládeže.

1974–1978 POAN, Polabské absolutní nedivadlo při ZO SSM Nymburk I. (Navázali na Absolutní nedivadlo Nitra 1967–1972)

1975 Divadelní soubor okresního výboru Socialistického svazu mládeže.

V 70. letech Divadlo poezie SOU železničního nebo lesnického, ved. Eva Hrubá, úspěšné na CP (celostátní přehlídce) učňovské ZUČ.

1976 založil a vedl Miroslav Miki Mejstřík Divadlo hudby (zřizovatelem Městské kulturní středisko). 2012 ukončilo činnost.

1976 založen divadelní soubor na Gymnáziu Nymburk, od 2009 samostatný spolek – občanské sdružení JeLiTa. Jeho součástí je kroužek pro mladé gymnazisty – Jelítka. 2014 oba aktivní.

Od 1980 KLUMLAD (Klub mladých), divadlo poezie Domu kultury ROH železničářů Nymburk, 1985 přejmenováno na AdiE.H. Neprofesionální působení do 2000 (?).

V 80. letech Lidová škola umění, loutkářský divadelní obor.

1985 Krůčky – dětský divadelní soubor Domu kultury ROH železničářů.

1998 div. přehlídka Nymburský pohádkový podzim (Sadská, Mělník, Vysoké nad Jizerou, Nymburk aj.). Po 2001 zanikl a nahradil ho cyklus pohádek v režii a produkci A. Tomana (který byl provozovatelem Hálkova divadla).

Koncem 90. let a po roce 2000 v Základní škole Letců R. A. F. působil dětský divadelní soubor Bonbónek.

V 90. letech a po roce 2000 působily divadelní osobnosti města Nymburk většinou v Divadelním souboru Hálek, v Divadle hudby, v městském Hálkově divadle, ale i v dalších vznikajících seskupeních a činnost jednotlivých skupin často prolínala.

Kolem 2006
"Kromě Divadelního souboru Hálek, Hálkova městského divadla a Divadla hudby se objevila i další tělesa. Mezi ně patří pořad Zrcadlení duší, které představuje autorskou i klasickou poezii, hudbu, drama a výtvarné umění v podání široké palety interpretů. Dále je to divadelní soubor nymburského gymnázia JeLiTa, recitačně-dramatické seskupení Vějíř kolem básníka Aleše Misaře, velice osobitá tvorba krátkých filmů Pampam show z dílny Jiřího Vetešníka a Večery v klubu dvojice J. Kříže a D. Šitavance."
(z webových stránek DS Hálek – historie souboru)LOUTKOVÉ DIVADLO
Ve 2. pol. 20. let, zejména asi 1925–1927, se hrálo v neděli odpoledne loutkové divadlo pro dospělé i děti v bývalé stáji na starém děkanství

Od 1926(?) hrál v sokolovně loutkářský odbor Sokola.

V 50. letech 20. stol. působil loutkářský soubor v Hálkově městském divadle – součást souboru Hálek, hrál v suterénním divadle pod Husovým sborem.

1964–1965 působil v sále požární zbrojnice loutkářský soubor Československého svazu požární ochrany.
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD – KART.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 81.

ADRESÁŘ kolektivů a jednotlivců pracujících v oblasti zájmové umělecké činnosti v okrese Nymburk. Nymburk, OKS 1981, s. 7.

Boleslavský, s. III; Burian, s. 197; Hilmera, s. 134, 250; .Javorin, s. 144; Smékalová; Stoletá II, s. 75; Vondráček 1956 I, s. 515; 1957 II, s. 268;

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 59, 68, 77, 80, 84, 93, 126, 135, 158, 181, 218.

DĚJINY českého divadla, II. díl. Praha, Academia 1969, s. 181, 291; obr. s.183: Rukopisná cedule k ochotnickému představení hry Loupežníci na Chlumu. Nymburk, 1823; III. díl, Academia 1977, s. 176, 466.

DĚJINY ochotnického divadla a divadelního spolku Hálek v královském městě Nymburce. Nymburk 1910. MKd. Též internet – webové stránky souboru Hálek – Vydané almanachy – http://www.halek-nymburk.cz/almanachy/almanach1910.pdf – 24. 3. 2014.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 185.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 238.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 167–168.

DONÁT, F.: Z dějin ochotnického divadla v Nymburce. Občanské listy 1910, č. 42, 46–48. KK.

FIXOVÁ, Kateřina: Popelka poprvé v Mladé Boleslavi (na dlani). Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 37–38.

HEDVÁBNÝ, Zdeněk: Ladislav Pešek. Rozšířené vydání. Praha, Columbus 1997, s. 242.

HRDINOVÁ, Radmila: Tvrdošíjné divadlo Evy Hrubé nejen v Nymburku. Právo 15. 3. 2000. kART.

HRUBÁ, Eva: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

HUDEČEK, Josef: O jeho práci. Ve službách Thálie II, s. 78–79.

HULÁK, Jakub: Dětská scéna Stochov – 2003. Deník dětské scény 2003, č. 0.

INFORMACE pro MČAD Milan Strotzer.

KODEŠ, Jaroslav: Divadlo dětem Mělník 1997. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 21.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka – statistické přehledy. Rkp. leden 2007.(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

KOVÁŘÍK, Vladimír: Otec české Thalie. Praha, SNDK 1960, s. 69. Též Praha, Albatros 1983, s. 71.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982, s. 90.

KRÁL, Jaroslav: Jubilejní premiéra. OD 1961, č. 3, s. 63–64.

KULHÁNEK, František: Nymburským rodákům, studentům a přátelům divadla. Dějiny divadelní budovy v Nymburce. Občanské listy 1935, č. 32.

KULHÁNEK, František, MIKOLÁŠEK, František: Královské město Nymburk v přítomnosti a minulosti. In: Poděbradsko, díl I., Nymburk, 1911.

LADECKÝ, Jan: Příspěvky k dějinám českého divadla, Česká divadla ochotnická, Praha 1895, s. 123.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětův divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor N.V.Č 1895, s.180. Viz Texty.

LHOTSKÁ, Jiřina: Stochov se stává pojmem. Deník dětské scény 2002/0.

MACHKOVÁ, Eva: Dva listy z notesu výběrové poroty. Amatérská scéna 1977, č. 6, s. 2, foto.

MAZAL, Tomáš: Prsten herectví. Vztah Maryšky Hrabalové k divadlu měl odraz v literárním díle jejího syna. Nymburský pábitel 1998, č. 0; přetištěno AS 2000, č. 1, s. 18–19.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N–Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 70–74.

MÍSTOPIS okresu zprac. SOkA Lysá nad Labem. Rkp. 1999. kART.

NÁRODNÍ DIVADLO a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 209–210, 404–405.

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD – KART.

PAMÁTNÍK divadelního spolku Hálek v Nymburce 1936. Vydaný u příležitosti slavnostního otevření nového Hálkova městského divadla v Nymburce. Red. Josef Hudeček. Přehled činnosti, vzpomínky, statistika a soupisy. Nymburk, DS Hálek 1936. 93 s. KK.

PAMÁTNÍK ochotnického divadla a divadelního spolku Hálek v Královském městě Nymburce vydaný k oslavě a u příležitosti 50letého jubilea stálého ochotnického divadla v Nymburce. In: Soupis repertoáru 1860–1910. Nymburk, nákladem vlastním 1910. 84 s. včetně fotografií. Též internet – webové stránky souboru Hálek – Vydané almanachy – http://www.halek-nymburk.cz/almanachy/almanach1910.pdf – 24. 3. 2014.

PAULŮ, Jan: Hálek – 120 let amatérské divadelní činnosti. Kulturní dům železničářů 1980. Nestr. kART. Též webové stránky souboru Hálek – Vydané almanachy – http://www.halek-nymburk.cz/almanachy.html – 24. 3. 2014.

PAULŮ, Jan: VI. Středočeské divadelní hry v Nymburce. Amatérská scéna 1974, č. 2, s. 17.

POEZIE na jevišti. Podepsáno (tv). AS 1984, č. 1, s. 21.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. Dobrovice, PV přehlídky, 1999, nečísl.

PORT, Jan: Nymburk. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118.

SEDLATÝ, B. a kolektiv: Sport v Nymburce, historie nymburské tělovýchovy a sportu. Nymburk, TJ Lokomotiva 1975, s. 28–29.

SEMRÁD, Vladimír: Jaroměř 1961. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 176–178, č. 13–14, s. 115.

SEZNAM LD Sokola. 1929–1930. Rkp. 9 s.

STANOVY divadelního spolku Hálek v Nymburce. Nymburk 1920. 12 s.

STROTZER, Milan: Ten bordel si tady ukliďte. In: HRBÁČEK, Jan a kolektiv: Rockodák, O klubech a rockových skupinách na Nymbursku 1964–1994. Nymburk, Klub POAN – Polabské absolutní nedivadlo Nymburk aj., Nymburk, Rozevlátá palice 1995. 141 s. SA Mil. Strotzer.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 4–5.

STROTZER, Milan: Je tomu tak dva roky čili Proměny dětského divadla ve Středočeském kraji. AS 1986, č. 2, s. 3–5.

ŠPINKA, Vít: Divadelní soubor Hálek v letech 1980–2010. Nymburk 2011. Webové stránky souboru Hálek – Vydané almanachy – http://www.halek-nymburk.cz/almanachy.html – 24. 3. 2014.

1860–1970 Hálek–Nymburk, monotematické číslo k 110. výročí souboru, připravili členové Hálka, ved. Jan Paulů. AS 1970, č. 10. Z obsahu: Tradice a podhoubí, s. 2–3. Kde se hrálo, s. 6–8. Jak žil soubor od třicátých let, s. 11–14. Galerie našich přátel, s. 4–22.

ŠAFRÁNEK, Josef: O jeho práci.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 135–158.

Udělala jsem si sbírkou malý vyhazov (1. část). Rozhovor Lukáše Trejbala s Evou Hrubou. Nymburský deník 7. 10. 2011. Internet – http://nymbursky.denik.cz/kultura_region/rozhovorhruba-nymburk20111007.html?reakce=nova – 30. 3. 2014.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.36, 120, 264.

VONDROVÁ, Gabriela: Osmá bilance. AS 1970, č. 9, s. 17–18.

WEBOVÉ stránky Divadelního souboru Hálek – http://www.halek-nymburk.cz/ – 12. 3. 2014.
WEBOVÉ stránky Divadelního spolku JeLiTa – http://www.jelita.eu/ – 30. 3. 2014.
WEBOVÉ stránky Divadla hudby – http://www.divadlohudby.wz.cz/lista.htm – 31. 3. 2014.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Mluvím, mluvíš, mluvíme. Amatérská scéna 1988, č. 7, 3. s. obálky.

LIBČICE. Amatérská scéna 1976, č. 1, s. 21.


České divadlo 1940, č. 8, s. 159.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.

Český sever, 1930, č. 18.

Divadelní listy 1881, č. 27, s. 239; č. 28, s. 251; č. 37, s. 326; č. 41, s. 359; č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90; č. 11, s. 103; č. 12, s. 110; č. 20, s. 175; č. 25, s. 215.
Divadelní listy 1900, č. 3, s. 57; č. 8, s. 175; č. 10, s. 226; č. 11, s. 246.
Divadelní listy 1902–3, č. 1, s. 20.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 290.
Divadlo 1909, č. 13, s. 339; č. 14, s. 363.

Naše hory, 1923, č. 44; 1925, č. 19.

Nymburský deník 2009, 22. červen, 9. listopad.
Nymburský deník 2010, 12. únor, 6. květen.
Nymburský deník 2011, 15. červen.
Nymburský deník 2012, 21. únor, 29. únor.
Nymburský deník 2013, 4. březen, 11. červen.


Ochotnické divadlo 1958, č. 5, s. 100, 114, 115; č. 7, s. 157, 165.
Ochotnické divadlo 1959, č. 2, s. 47; č. 7, s. 166.

Polabské listy, č. 45, 1998.

Thalie 1896–7, č. 1, s. 15, č. 2, s. 28.
Thalie 1896–7, č. 11–12, s. 150, č. 14, s. 177, č, 19–20, s. 234, č. 22, s. 255.
Thalie 1897–8, č. 1, s. 6, č. 2, s. 14, č. 3, s. 23, č. 5, s. 39, č. 11–12, s. 94, č. 13, s. 104, č. 14–15, s. 119, č. 16–17, s. 136, č. 19–20, s. 160, č. 21, s. 168, 176.
Thalie 1899, č. 4, s. 33.
Thalie 1899, č. 13–14, s. 115.
Thalie 1899–1900, č. 5, s. 43, č. 11–12, s. 99, č. 13–14, s. 114, č. 17, s. 139, č. 18–19, s. 148–9, č. 20, s. 160, č. 21, s. 168.

Videozáznam představení Useknuté ucho na DT 1998 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Archivy:
Česká Lípa, Státní okresní archiv Česká Lípa:
ONV 19.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1931 - 1943, kn 14
Chlumec nad Cidlinou,Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády, nezpracováno

Nymburk, Státní okresní archiv Nymburk:
Divadelní spolek Hálek Nymburk (1889–1950).
Divadelní spolek Tyl Nymburk (1946).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, i. č. 578, sg 30/6/8138, SDO.
Podání českých DS 1856–1948. Soupis in Databáze MČAD.
Fond ČM 1884–1900, sg. 30/226/226 Beseda Nymburská.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/3342/1919 DS Vlast.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5872/1926, DS českých národních socialistů Karel Želenský (zal.).
Fond ZU spolky 1941–1947, i. č. 427/5583/1946, SDP Svobodné divadlo.
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla.
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
C 13.082-3, 2 Pl, DS Hálek,
DNM P-10-A-377_103_C 13.082.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 2 karty).


SA Milan Strotzer.

Související Soubory

Související Obrázky

Dominikánský klášter, Městské divadlo
Hálkovo divadlo, arch. J. Kosek, 1935-1936.
Kritika a kamna, faksimile veršů Jindřicha Mošny
Kulich, Karel, Nymburk, portrét
Leták – pozvánka na křest almanachu vydaného u příležitosti 150. výročí založení DS Hálek Nymburk, 2011.
Nymburk, Hálek, Divadelní soubor Hálek Nymburk v letech 1980–2010, obálka almanachu, 2011
Nymburk, Hálek, Památník k padesátiletému výročí spolku, tit.str., 1910(?)
Nymburk, Hálkovo divadlo, budova
Nymburk, Hálkovo divadlo, instalace obrazu Alfonse Muchy na oponě
Nymburk, Hálkovo divadlo, Poddání Nymburka 1421 Bohu a Pražanům, Alfons Mucha, 1935, obraz v muzeu
Nymburk, KP Středočeské divadelní hry, plakát, 1974
Nymburk, KP Středočeské divadelní hry, plakát, 1976
Nymburk, KP Středočeské divadelní hry, plakát, 1976
Nymburk, radnice, 1871-1929
Spolková legitimace Josefa Sunka.


Mapa - Nymburk

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dominikánský klášter, Městské divadlo
Hálkovo divadlo, arch. J. Kosek, 1935-1936.
Nymburk, Hálkovo divadlo, Poddání Nymburka 1421 Bohu a Pražanům, Alfons Mucha, 1935, obraz v muzeu


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.