Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: Janu Císařovi ad honorem, www.mistnikultura.cz 22. 2. 2012

Janu Císařovi ad honorem
Milan Strotzer

PRAHA: Nakladatelství Akademnie múzických umění v Praze vydalo v minulých dnech publikaci s názvem Janu Císařovi ad honorem a s podtitulkem Sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám. Sborník sestavila Daniela Jobertová, vedoucí katedry teorie a kritiky pražské DAMU, z příspěvků 18 autorů, kteří mají k jubilantovi profesní a osobní vztah.

Mezi autory nalezneme věhlasná jména našich předních divadelních teoretiků a praktiků, jakými jsou např. Jaroslav Vostrý, Zdeněk Hořínek, Karel Makonj, Adolf Scherl, Bořivoj Srba. Své příspěvky připojili bývalí žáci i spolupracovníci z oblasti amatérského divadla, kterému se mj. profesor po dlouhá léta systematicky věnoval. Editorka rozčlenila publikaci do třech částí výstižně nazvaných Očima kolegů, Od amatérů s láskou a Počtení na počest i pro potěchu ducha. Stošedesátistránkovou publikaci doprovází četné fotografie zachycující profesora v jeho typických gestech, jejichž autorem je z valné části Ivo Mičkal.

Sborník byl připravován v konspirativním duchu tak, aby jím bylo možné jubilanta překvapit. To se vskutku podařilo. Až do oslavy narozenin, která se s kolegy pedagogy a dalšími divadelníky konala 1. února 2012 v pražské kavárně Montmartre, oslavenec netušil, jaký dárek mu jeho souputníci a přátelé přichystali.

Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., narozený 28. 1. 1932, je český divadelní historik, teoretik, kritik a dramaturg. Od roku 1965 je pedagogem Divadelní fakulty Akademie múzických umění. V 2. polovině 60. let byl redaktorem Divadelních a filmových novin. V letech 1981 – 1985 dramaturgem Národního divadla v Praze. Redigoval časopisy Divadlo, Divadelní a filmové noviny. Je autorem řady knih o divadle, např. Život na jevišti, Divadla, která našla svou dobu, Proměny divadelního jazyka.

Profesor Císař se věnoval a věnuje více jak čtyři desetiletí intenzivně reflexi a kultivaci amatérského divadla. Jeho činnost na tomto úseku zájmových uměleckých aktivit je nepřehlédnutelná, a to nejen obrazně, ale i prakticky. Působí v této oblasti od počátku 70. let minulého století jako lektor nejrůznějších vzdělávacích akcí jednorázového i dlouhodobého charakteru, jako porotce a recenzent divadelních přehlídek amatérského divadla.

Jde o rozsah činnosti dnes již do důsledku těžko zmapovatelný, přičemž záběr jeho působení se klene od akcí místního významu přes akce okresního, krajského, národního až po akce celostátního dosahu, nevyjímaje Jiráskův Hronov, dnes celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla se zahraniční účastí. Ten si bez lektorské či recenzentské spoluúčasti prof. Císaře lze jen těžko představit. Navíc jde o působení de facto ve všech druzích a žánrech divadla, byť převažuje zaměření na divadlo činoherní.

Vedle této průběžné práce na kultivaci amatérského divadla v bezprostředním kontaktu s jeho tvůrci nelze opomenout jeho působení v roli předsedy nejrůznějších poradních orgánů, např. odborné rady pro amatérské činoherní divadlo NIPOS-ARTAMA, předsedy redakční rady časopisu Amatérská scéna a v nedávných letech jeho práci při vedení autorského kolektivu na edičním projektu Cesty českého amatérského divadla, což je první ucelený pohled na výjimečný kulturní fenomén v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

S výše zmíněnými aktivitami souvisí i bohatá publikační činnost, ať jde již o odborné publikace a skripta zaměřené na teorii divadla či jeho dílčí disciplíny, nebo o časopisecké příspěvky, zejména pro Amatérskou scénu. V souborném vydání by rozsah těchto příspěvků vydal na několik knih. Značná část statí v časopise Amatérská scéna, ale i v různých přehlídkových zpravodajích přitom reflektuje vývoj a proměny amatérského divadla v širších souvislostech na výsostné odborné bázi.

Ve spojitosti s tím je třeba zdůraznit jeden nepopiratelný fakt: prof. Císař je v současnosti jedinečnou a také jedinou osobností, která kontinuálně reflektuje na nejvyšší teoretické úrovni dění v oblasti amatérského divadla. Je přitom podtrhnout slůvko jedinou. Není totiž v tuto chvíli osobnosti, která by se důsažněji přičinila a zasazovala o kultivaci amatérského divadla.

Související Obrázky

CÍSAŘ, Jan, Janu Císařovi ad honorem, sborník DAMU Praha k 80. narozeninám, titulní list obálky


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
CÍSAŘ, Jan, Janu Císařovi ad honorem, sborník DAMU Praha k 80. narozeninám, titulní list obálky