Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jičín

Nižší geografické ceky

Obce a města v tomto okresu

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Okres
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
Jičínsko
odkazy na novinové články


DIVADLO
Banýr, J.: Jak vzniklo divadlo Český ráj, in Jičín, město Valdštejnovo, s. 43-44
Divadelní soubor J. K. Tyl SKP Jičín. 10. výročí obnoveno 1980-1990, [Jičín, vln 1990], nestr.
Divadlo, recitace k volbám 1971, Jičín, OKJS 1971, nestr.
Dopis, Krakonoš 42, 1923-1924, č. 7, s. 3-4 (Aut.: -k)
Filip, F.: Dějiny divadla, zpěvu a hudby v Jičíně od roku 1624 do roku 1900, Jičín 1944-1951 (rkp)
Filip, F.: Z historie divadla v Jičíně, HNV 17, 1937, č. 39, s. 7; č. 40, s. 6
Filip, F.: Ze vzpomínek jičínské divadelní ochotnice (Anny Reimanové), Beseda 6, 1949, s. 2
Francek, J.: Spolek divadelních ochotníků Intimní scéna v Jičíně, Muzejní noviny č. 4, 1993, s. 9
Hofmanová, J.: 70 let Mrňákova divadla v Jičíně, Noviny Jičínska 2, 1993, č. 53, s. 5
Horák, J.: Jičínští studenti a divadlo v letech 1855-62, Krakonoš 42, 1923-1924, č. 7, s. 6
Jednota divadelních ochotníků Hálek v Jičíně, Krakonoš 1, 1879, č. 4, s. 13
Kropáčková-Kolářová, L.: Dějiny amatérského divadla v Jičíně (do roku 1945), Hradec Králové, diplomová práce PF 1989, 98 s. SOkA Jičín, f. Soudobá dokumentace okresu Jičín, kt. 12, sg. V/6-75
Krupka, P.: Historie a současnost LD Srdíčko, Český ráj 2, 1991, č. 8, s. 7
Krupka, P.: Srdíčku je 30 let, Předvoj 23, 1982, č. 42, s. 7
Kus dobré práce. K 25. jubileu spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl v Jičíně, Krakonoš 55, 1936-1937, č. 24, s. 4-5 (Aut.: Grt)
Loutkové divadlo v Jičíně, Muzejní noviny č. 12, 1997, s. 16
Mádl, J. L.: Z kroniky divadla Český ráj v Jičíně, Krakonoš 42, 1923-1924, č. 7, s. 2-3
Masarykovo divadlo v Jičíně, in Jičín, město Valdštejnovo, s. 30-33
Matějka, I.: Historie amatérského divadla v Jičíně, Jičín 1982, 9 s. (rkp. SOkA Jičín, f. Soudová dokumentace okresu Jičín, kt. 24, sg. V/6-266
Matějka, I.: Hráli v Jičíně divadlo, Muzejní noviny č. 25, 2004, s. 18-19
Matějka, I.: Vzpomínky na bohatou činnost ochotnického spolku J. K. Tyl, Noviny Jičínska 9, 2000, č. 271, s. 18; č. 276, s. 18; č. 286, s. 18; č. 288, s. 18; č. 299, s. 14
Menčík, F.: Školní divadlo v Jičíně, Krakonoš 4, 1882, č. 10, s. 73-75; č. 11, s. 81-82
Mrňákovo divadlo, Krakonoš 58, 1939-1940, č. 9, s. 1 (Aut.: oz)
Ochotníci na Jičínsku, Pochodeň 59, 1970, č. 213, s. 5 (Aut.: nh)
Reimanová, A.: Příspěvek k dějinám divadla v Jičíně, B. m. d., 8 s. (rkp). SOkA Jičín, f. Soudová dokumentace okresu Jičín, kt. 17, sg. V/6-175
Rys, B.: Divadelnictví v Jičíně, Probuzení 1, 1919, č. 7, s. 1-2
Slavné dni divadelních ochotníků v Jičíně, Jičínský kraj 5, 1935, č. 27-28, s. 10 (Aut.: J.B.)
Slavnostní list vydaný tělocvičnou jednotou Sokol Jičín v upomínku na otevření Masarykova divadla v Jičíně 28. října 1926, Jičín, TJ Sokol 1926, 14 s.
Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl v Jičíně, in Jičín, město Valdštejnovo, s. 65-68
Šorejs, A.: Divadelnictví v Akademické čtenářské jednotě, in Jičínské gymnázium 1624-1999 ..., s. 83-84
[Volf, F.]: Opera v Jičíně, Krakonoš 42, 1923-1924, č. 7, s. 3 (Aut.: Dr. F. V.)
Z historie Srdíčka, Jičín, Kulturní dům 1993, 4 s.

Jednotlivci
Věra Ferbasová
Dvě krátké kariéry Věry Ferbasové, Top magazín, sobotní příloha deníků Bohemia č. 36, 2000, s. 7
Herečka, která nedovedla zarmoutit, populární filmová star Věra Ferbasová, Noviny Jičínska 10, 2001, č. 186, s. 7 (Aut.: kr)
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, s. 108
Mihola, R.: Věra Ferbasová. Nejen o smutném konci nejveselejší herečky, Praha, Petrklíč 2003, 174 s.
Sál, R.: Komunisté znemožnili hrát filmové hvězdě Ferbasové. Třicet let uplynulo od smrti herečky, která je navždy spjata s Jičínem, Noviny Jičínska 15, 2006, č. 180, s. 8

Vlastimil Fišar, student gymnázia, herec
Bárta, L.: Za Vlastimilem Fišarem, Český ráj 2, 1991, č. 26, s. 7
Bílková, E.: Pod Valdickou branou, s. 42
Justl, V.: Vlastimil Fišar – 60, ZŠS 23, 1986, s. 53-54
Maciuchová, H.: Vzpomínka (11. června 1991 zemřel Vlastimil Fišar), Listy starohradské kroniky 24, 2001, s. 40
Turčín, O.: Za hercem Vlastimilem Fišarem, LSK 14, 1991, s. 43-44

Karel Jičínský
Vzpomínka na Karla Jičínského, Předvoj 4, 1963, č. 33, s. 3 (Aut.: vf)

Ema Pechová
Jeřábek, Č.: Ema Pechová, Brno, Rovnost 1946, 28 s.
Trojanová, H.: Ema P/echová se narodila na jičínském zámku, Nové noviny 2, 1999, č. 5, s. 6
Vojtíšková-Sasková, L.: Ema Pechová vzpomíná, Beseda 6, 1949, s. 102

Věra Plívová-Šimková
Slovník české literatury 1970-1981, s. 276 (Aut.: mm)
[Trojanová, H.]: Výročí absolventky gymnázia, Nové noviny 2, 1999, č. 23, s. 6 (Aut.: troj)
Slovník českých spisovatelů od r. 1945 II, s. 234 (Aut. bhe)

Karel Polák
Knížek, A.: Zapomenutý herec Karel Polák (6.VI. 1834 Staré Hrady – 22.IV. 1906 Vlachovo Březí), Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 3, 1966, č. 4, s. 11-12; č. 5, s. 12-14
Kovář, J.: Nad hrobem Karla Poláka. (JUDr. Svatopluku Volfovi k 96. narozeninám), Listy starohradské kroniky 12, 1989, s. 40-44
Volf, S.: Karel Polák (6.7. 1834 Staré Hrady – 22.4. 1906 Vlachovo Březí), Listy starohradské kroniky 2, 1979, s. 23-26, 39-42, 55-58
Volf, S.: Starohradský rodák Karel Polák, Listy starohradské kroniky 5, 1982, s. 24-25

Anna Reimanová
Filip, F.: Ze vzpomínek jičínské divadelní ochotnice, Beseda 6, 1949, s. 2

Zdeněk Řehoř
Bílková, E.: Pod Valdickou branou, s. 42
Franc, V.: Jičínský rodák Zdeněk Řehoř, Nové noviny 3, 2000, č. 34, s. 6
[Sál, R.]: Město na svého rodáka nikdy nezapomene, Noviny Jičínska 1, 1994, č. 172, s. 7 (Aut.: ras)

Josef Kajetán Tyl
Čermák, K.: Josef Kajetán Tyl v Jičíně aneb o jedné chybně umístěné pamětní desce, Muzejní noviny č. 27, 2005, s. 19-21
Filip, F.: Josef Kajetán Tyl v Jičíně, Krakonoš 44, 1925-1926, č. 33, s. 2-3
Filip, F.: Josef Kajetán Tyl v Jičíně r. 1854, HNV 17, 1937, č. 11, s. 2

Milena Nováková
Lexikon české literatury III/1, s. 584-585 (Aut.: jo)
Mencl, J.: Spisovatelka Milena Nováková, jičínská rodačka, Beseda 5, 1948, s. 98
Turčín, O.: Výročí Mileny Novákové, Předvoj 24, 1983, č. 10, s. 5

Vojta Novák
Režisér, manžel Mileny Novákové.


Akademická čtenářská jednota Jičín - publikace AČJ 1910, 1920
SOkA Jičín – kronika města Jičína


Dětenice
Albrecht Šorejs: Vzpomínka na pana řídícího Břetislava Finkeho. Listy starohradské kroniky 23, 2000, s. 97-100.
Beseda 1948, s. 190

Staré Hrady
Jan Poláček: Ochotnické vzpomínání. Listy starohradské kroniky 16, 1993, s. 45-46

Libáň
Vk /František Vojtíšek/: Libáňský „Bozděch“ vzpomínal. Beseda II, 1941, č. 5, s. 73

Bystřice
Jarmila Havelková-Kyzivátová: Nebylo zapsáno v kronice /Záznam vyprávění Marie Chaloupkové-Havlíkové/. Listy starohradské kroniky 14, 1991, s. 15-18
Jarmila Havelková-Kyzivátová: Milá paní Chaloupková. Listy starohradské kroniky 25, 2002, s. 84-85

Veliš
Jan Sochor: Historie divadla ve Veliši, rkp. SOkA Jičín, f. Soudobá dokumentace okresu Jičín, kt. 19, sg. V/6-213

Hořice - Fr. Stehlík, Beseda 1948, s. 138

Nová Paka
Josef Beran: Nástin historie ochotnického divadla novopackého, kopie rkp., SOkA Jc, f. Soudobá dokumentace okresu Jičín, kt. 26, sg. V/6-282

SOkA Jičín
Karel Čermák: Příručka vlastivědného pracovníka pro oblast Jičínska a Českého ráje (přehled novinových článků)
Bibliografie:
FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Texty.

FALTEJSEK, Rudolf: Soubory zaznamenané v registru hejtmanství královéhradeckého Rkp. pro MČAD 1999. Viz Texty.
Archivy:
Státní okresní archiv Jičín:
Přehled fondů týkajících se amatérského divadla. Viz Texty.

Související Přehlídky

Mapa - Jičín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.