Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Podhorní Újezd a Vojice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1870
1870 zal. Erbenova Hospodářsko-čtenářská jednota.

1895 založen ČOS Jungmann.

20. léta DS Sokol, 1922 členem ÚMDOČ.

30. a 80- 90. 20. století DS Erben.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 178.

ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. Díl II, s. 18-22. Vydal Dr. F. Mann jako 12 sv. Knihovny národohospodářských informací. 1934.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 177.

OBNOVENÁ tradice? Podepsáno -Ch-. Předvoj 1983, č. 25, s. 3.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

(dap): Vůně líčidel a dortů. Amatérská scéna 1984, č. 3, s. 6.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1886-1951, registr, č. 590-617.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/264/130, 139, ČOS Jungmann 1894, 1895.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2344/1923, Erbenova jednota div. ochotníků (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Mapa - Podhorní Újezd a Vojice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':