Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vřesník

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1879
Učitelé zal. 1879 SDO.

1903 zal. DS SDH.

1925, divadlo na návsi, r. uč. A. Jetmerová. Několikrát hostovali v Tetíně.

1927 též místní mládež, v hostinci Fr. Zívra.

ŠS zdejší školy h. společně s dospělými. H. v hostinci J. Kunce. Též v přírodě u lesa Skalka.

1936 MSRD, r. Oldř. Rejzek.

1940 mládež NS.

V 1. pol. 40. let SDO Tyl.
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. In: Hořice v Podkrkonoší. Město a okres. Díl II. Vydal Dr. F. Mann jako 12. sv. Knihovny národohospodářských informací. Hořice 1934, s. 18-22.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 672.

OÚ: Kronika.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/745/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2324/1943, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2324/1943, SDO Tyl (německý zápis).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

VALENTA, Alois: Obecné a měšťanské školy na Hořicku. Národopisný sborník okresu Hořického. Hořice 1895, s. 336.

Mapa - Vřesník

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':