Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Miletín

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1827
1827 první zmínky o ODi na staré poště U Františků na dolním náměstí. Kancelářský úředník Josef Suldovský ze Staré Boleslavi kolem sebe shromáždil skupinu ochotníků. Byli to studenti a přátelé Karla Jaromíra Erbena, který byl v té době společně s Janem Květoslavem Lhotou vůdčím duchem miletínské mládeže.
Uváděli hl. vlastenecké hry, např. V. K. Klicpera, mj. Ženský boj, Každý něco pro vlast, Fridolín, Dobré jitro, Žlutá zimnice, Rekrut Jirka v Kocourkově, Erben: Sládci.

xxxxx
"Starý zvyk učitelský, provozovati o slavnosti sv. Cecilie lidovou zpěvohru Selská rebelie o porážce vzbouřených sedláků u Chlumce roku 1775, kteří táhli také Miletínem a po svém způsobu v něm řádili, upadal v zapomenutí, zato za vedení vrchnostenského úředníka Jos. Suldovského, rodem ze Staré Boleslavě, hrálo se ochotnické divadlo... "
O stavu ve 30. letech 19. stol. Antonín Grund.
xxxxx

1846 velký požár přerušil činnost ochotníků.
Znovu se hrálo od 1860, a to U Dreyschoků, v domech na náměstí čp. 7 a 8.
Do 1866 39 her a 2 besedy.
1862 jednu z nich uvedl proslovem rodák K. J. Erben (1811-1870, básník, prozaik a sběratel lidových písní).
1867 vybudován div. sál v Sousedském domě, Debora (Mosenthal).
Téhož roku ustaven spolek s psanými pravidly činnosti.

1872 zal. SDO Erben.
Do 1874 podle návěští a knížek cca 32 her.
Téhož roku pro vnitřní rozbroje stagnace.
Veřejnost vyzvána k podpoře divadla.
Odezvou premiéra Otče náš.
1879 spolek povolen, stal se rušným kulturním centrem, dobročinné a národní cíle.
1897 rozsáhlé oslavy jubilea ODi.
1911, 7. 11. - oslava stých narozenin K. J. Erbena, připravena akademie z jeho děl.
1912 přestaven Sousedský dům, postaveno stálé jeviště.
1914-1918 se hrálo jen 2x ročně.
1919 nové skladiště a dekorace.
1921 už 16 her,
1922 členem ÚMDOČ.
Do 1943 550 her a další ve prospěch jiných spolků.
Spolek tehdy 65 členů, z toho 56 činných.
1953 nové jeviště v KD.
Pořádání Erbenových oslav a div. přehlídek.
1972 činnost ustala,
obnovena 1983.
Pravidelná účast v soutěži LUT, Maryša, mezi nejlepšími soubory kraje.
Osobnosti J. Temnička, J. Lacina, J. Kněžourek.
OS K. J. Erbena postupně pod různými názvy do 90. let (1922 SDO Erben, 1956 DO Erben ZK Mileta 03, 1993 DS K. J. Erben, 1999 Klub K. J. Erbena, 1. rok 21 představení, 4500 diváků). Do 2000 492 premiéry.
Nepravidelně pořádal přehlídku Erbenův Miletín.
2001 190. výročí narození K. J. Erbena, DS do září 13 představení.
Nová elektroinstalace v Sousedském domě.
Vydáván DIVAMIZ - Divadelní miletínský zpravodaj, k výročí VI. divadelní Erbenův Miletín,
DS uvedl hry Sládci (Erben) a Stříbrná studánka.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Koncem 19. stol. záznamy o LD.
Zač. 20. stol. pečlivě řízené ochotnické LD.

2006 Miletínské divadelní jaro je název východočeské přehlídky venkovských souborů, která začíná 5.5. v tamním Sousedském domě.
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993

BEZOUŠKA, Bohumil: Jak jsem proskotačil život. Praha, Lunarion 1993, s. 139.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti 2006. Miletín. AS 2006, č. 3, s. 52.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Miletínské divadelní jaro. AS 2008, č. 4, s. 44-45.

ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. Hořice v Podkrkonoší. Město a okres, díl II, vyd. Dr. F. Mann jako 12. svazek Knihovny národohospodářských informací. 1934, s. 18-22.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II. díl s. 291.

DIVADELNÍ HROMADA. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků, č. XXXV/2002, s. 25.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

EXNAROVÁ, Alena: Miletín podruhé. AS 2004, č. 3, s. 40–42, Divadelní HROMADA 2004, č. XL., s. 23–25. Foto.

EXNAROVÁ, Alena: Miletínské divadelní jaro 2005. AS 2005, č. 3.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

FREIBERK, Fr.: Stručný nástin dějin ochotnického divadla v Miletíně. Dle A. Grunda Rkp. v majetku DS Miletín.

GRUND, Antonín: Karel Jaromír Erben. Praha, Melantrich 1935, s. 20.

MILETÍN. Besedník 1872, č. 19, s. 244. NK.

MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 2007. (Program - internet).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 490 – 491.

NOVÁK, L.: čLD 1906, s. 90.

PAMĚTNÍ spis k jubilejním oslavám stoletého trvání českého divadla v Míletíně. 1827-1927. Miletín, SDO Erben 1927. 18 s.

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

160. VÝROČÍ trvání ochotnického divadla v Miletíně. Miletín, Osvětová beseda 1987. Nestr.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 256. kART.

Hradecké noviny, 05.05.2006
Archivy:
A DS Erben:
Kronika zápisů 1909-1934. Kronika z 1934 (mat. od 1827).

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1885-1951, reg. č. 590-617.

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Erben, kresba Jiří Škopek, 1995
Kubátová Marie, dopis muzeu Miletín 2006, s. 2.
Kubátová Marie, dopis muzeu Miletín, 1. s,  2006
Lhota, Jan Nepomuk: Miletín, příběhy jeho a památky
Logo Karel Jaromír Erben.
Miletín čeká v zimě 2005
Miletín, deska  na rodném domě Erbenově
Miletín, deska na rodném domě K.J. Erbena
Miletín, dopis o inscenaci Selské svatby 1903
Miletín, KJErben, deska na rodném domě
Miletín, kniha pro exp.
Miletín, Miletin in Böhmen
Miletín, Muzeum 0/00, vstup do expozice
Miletín, Muzeum 0/15f, Středa, Miloš, malíř, Miletín, portrét
Miletín, Muzeum 1/08, Církevní kázání, rozevřená kniha
Miletín, Muzeum česého amatérského divadla, logo, 2006
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 07. panel, 5 dřevořezeb narození Páně
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 23 opony -  obrazy domova 1
Miletín, muzeum, kouzelný svět
Miletín, muzeum, miletínské náměstí před 1846
Miletín, muzeum, miletínské náměstí, kresba
Miletín, muzeum, obraz  5x Miletín, obraz
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, první účastníci před zámkem
Miletín, opona Kolář, veduta města
Miletín, Pérovka v kupletu,  192x?
Miletín, pomník KJ Erbena
Miletín, sbírka na restaurování opony 1934, zápis v kronice
Miletín, Sousedský dům, veduta města, Josef Kolář 1867, re. B.Tůma 1934
Miletín, Zámek, brána 2007.
Miletín, zámek, hist.
Miletín, zámek, Miletin in Böhmen
Miletín, zámek, připravené prostory 1.- 3. sál, 2005
Miletín,pomník a Sousedský dům
Miletín: 180 let ochotnického divadla v Miletíně 1827-2007, vyd. DS Erben 2007, tit. str.
Miletín: opona Přemysl Oráč. Maloval Miloš Středa.
Miloš Středa, malíř v Miletíně, autor opony
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 000,  obálka
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 011. Zámecká vrata
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 012. Zámek
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 013. Zámek
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 014. První návštěvníci
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 107, procházka Miletínem
Temnička Jan st, Miletín, heslo ex Knížák
Valenta, Jiří, Putování od maškar...až k amatérskému divadlu dneška, obálka 2009


Mapa - Miletín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Miletín, zámek, Miletin in Böhmen
Miletín, Sousedský dům, veduta města, Josef Kolář 1867, re. B.Tůma 1934
Miletín,pomník a Sousedský dům
Miletín, deska na rodném domě K.J. Erbena
Miletín, muzeum, kouzelný svět
Miletín, Muzeum 0/15f, Středa, Miloš, malíř, Miletín, portrét


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.