Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: VALENTA, Jiří, MgA.

Datum narození: 1.9.1927
Místo narození: Mladá Boleslav
Datum úmrtí: 12.5.2019
V 30. a 40. letech
vyrostl v rodině vesnických učitelů, nadšených ochotníků, jako dítě vystupoval v dětských rolích, později se podílel na práci divadelních souborů v Dolních a Horních Stakorách (o. Mladá Boleslav).
Absolvoval DAMU, obor dramaturgie u prof. Františka Götze a prof. Jana Kopeckého. Byl organizačním vedoucím Lidového souboru konzervatoře a AMU.

V 50. letech
byl dramaturgem Krajského oblastního divadla v Hradci Králové a Trutnově, předsedou Krajského poradního sboru pro divadlo v Hradci Králové, redaktorem rubriky Ať žije ochotnické divadlo a později recenzentem divadelního dění v kraji. Organizoval společná letní vystoupení profesionálních umělců se studenty a ochotníky pro vesnice.

V 60. letech
Byl vedoucím divadelního oddělení ÚDLUT, organizoval výrazné změny v průběhu Jiráskových Hronovů, byl iniciátorem tvorby sítě poradních sborů, předsedou redakční rady časopisu Ochotnické divadlo.
V Osvětovém ústavu řešil výzkumný úkol zabývající se kulturním životem vesnického obyvatelstva.
1968 v období tzv. Pražského jara organizoval spolu s Františkem Pavlíčkem práci aktivu komunistů – kulturně výchovných pracovníků.

V 70. a 80. letech v období tzv. normalizace směl pracovat nejprve jako řidič tramvají, později 15 let jako kulisák v Městských divadlech pražských (Komorní, Rokoko). Organizoval tematická setkávání amatérských souborů v Senohrabech.

1990 byl pověřen likvidací Ústavu pro kulturně výchovnou činnost.

1991-1994 byl prvním ředitelem Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu, spolu se spolupracovníky (PhDr. Miroslav Šmolík, PhDr. Vítězslava Šrámková, PhDr. Slavomír Plicka, Zdeněk Jírový) koncipoval jeho strukturu a úkoly.
V důchodu přechodně pracoval v útvaru Regis a v redakci Místní kultury, ale od roku 1998 všechny své síly věnoval dějinám českého amatérského divadla v útvaru Artama.

1998-1999 zpracoval Bibliografii českého amatérského divadla (za spolupráce kolektivu Artamy), vydal IPOS 1999, 216 s.

1998-2002 připravoval vydání Místopisu českého amatérského divadla, organizoval práci 140 spolupracovníků v regionech na sběru materiálu, koncipoval a organizoval jeho zpracovávání, podílel se spolu s PhDr Vítězslavou Šrámkovou na jeho redakci. (I.díl vydal IPOS 2001, 520 stran, 678 obrázků, II.díl IPOS 2002, 784 stran, 993 obrázky)

2003 zpracoval projekt Databáze českého amatérského divadla, do roku 2005 organizoval jeho realizaci, posléze spolupracuje na jeho naplňování zvláště v bázích Bibliografie, Kalendárium, České amatérské divadlo v zahraničí a studiem fondů archivů.

2004-2006 inspiroval založení Muzea českého amatérského divadla v Miletíně, realizoval sběr materiálů, stal se autorem scénáře expozice, do roku 2010 se podílel na její realizaci.

2006 čestný člen VSVD, DS Erben v Miletíně
2007 Zlatý odznak J. K. Tyla
2007 byla Vítězslavě Šrámkové a Jiřímu Valentovi udělena (společná) Cena ministra kultury za přínos rozvoji kultury, konkrétně za realizovaný rozsáhlý projekt Dějin českého amatérského divadla, jehož geografický záběr se týká celé České republiky a historicky hlavně období od konce 18. století do současnosti.

2005-2010 realizoval sbírku dokumentace opon pro Databázi českého amatérského divadla a k vydání připravil publikaci Malované opony divadel českých zemí (Praha, NIPOS 2010, 412 s.)

2011 zakladatel a čestný člen o.s. Muzeum českého amatérského divadla

2011 zpracoval scénář a provázel 7 díly pořadů cyklu TV2 Toulky za uměním / Malované opony českých divadel, režie a kamera Jan Hojtaš, viz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10369954439-malovane-opony-ceskych-divadel/video/

2012 ocenila jeho práci dopisem k 85. narozeninám ministryně kultury, viz Obrázek

2013 televize Nova natočila záběry dokumentující cestu za oponami pro pořad Za oponou, 9.4. 2013. Redaktorka Iva Velíšková. http://vikend.nova.cz/
Bibliografie:
ČERNÝ, František: K osmdesátinám Jiřího Valenty. Amatérská scéna 2007, č. 4.

DOLEŽALOVÁ, Kateřina - VALENTA, Jiří (red.): Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška. 

RODR, Josef – ŠKOPEK, Jiří: Lidé hradeckého spektra 2. Hradec Králové, TOPS 1995. Nestr. Heslo Jiří Valenta

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Mladý jubilant. (75. narozeniny Jiřího Valenty. ) Amatérská scéna 2002, č. 4, s. 31.

VALENTA, Jiří: A jak dále. OD 1963, č. 1, s. 4-5.

VALENTA, Jiří: Bibliografie českého amatérského divadla

VALENTA, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí

VALENTA, Jiří: Putování od maškar ... až k amatérskému divadlu dneška. Průvodce Muzeem českého amatérského divadla na zámku v Miletíně. Miletín 2009, 132 s., obr.

VALENTA, Jiří: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948.

VALENTA, Jiří (sest.): Umění řečnit.

VALENTA, Jiří: Zápas o tvář ochotnického divadla. Rudé právo, 31. 8. 1962, s. 3.

VALENTA, Jiří , (pseudonym Jarmila Valentová): Zkušenosti z okurkové sezony. Metody práce místního kulturního zařízení (OB Senohraby). Praha, Stč. KKS 1989. 64 s. Obr. kART.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava - VALENTA, Jiří (red.): Místopis českého amatérského divadla A - M

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava - VALENTA, Jiří (red.): Místopis českého amatérského divadla N -Ž

ZLATÝ Tyl pro Jiřího Valentu. Divadelní HROMADA IL. jaro 2007, s. 17.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10369954439-malovane-opony-ceskych-divadel/video/

http://vikend.nova.cz/ (9.4.2013)

Související Texty

Související Obrázky

4 svazky DČAD v knihovně
Amatérská scéna 2011, č. 1, s. 47, rozhovor Zuzany Vojtíškové s Jiřím Valentou
ČERNÝ, František: K osmdesátinám Jiřího Valenty
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 26
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 27
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 28
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 29
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 30
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 30
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 31
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 31
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 32
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 33
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 34
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 35
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 36
Císař, Jan, Opony jako scénologický fenomén, Čas. Disk, 2011, s. 37
Databáze českého amatérského divadla, www.amaterskedivadlo.cz, titulní strana
Horní Stakory, Malované opony, 2012
Horní Stakory, Obecná škola, Zlatovláska (Průcha), 1931
JH 2006, prezentace Databáze českého amatérského divadla
JH 2008, Malované opony
Jiří Valenta, portrét 2004
Josefův Důl, výstava Malované opony 2009
KDP 2008, prezentace Databáze českého amatérské divadla
Malované opony, čl. Dějiny a současnost, 2011, č. 6, s. 47
Malované opony, kniha, ohlas, Literární noviny 23.12.2010
Malované opony, kniha, prezentace, s. 01
Malované opony, křest knihy, Šrámková, Lázňovská, Valenta, 2010
Malované opony, křest knihy, Šrámková, Valenta, 2010
Malované opony, putovní výstava MČAD, 2008 - 2010, 15 panel.
Malované opony, putovní výstava MČAD, 2008 - 2010, baner.
Malované opony, putovní výstava Muzea čes.am.divadla, instalace v Prachaticích 2008
Miletín - Hronov, Sympozium 2010, 80JH, Muzeum, ref. Valenta
Miletín, Hronov, Sympozium 2010, čl. Jiří Valenta, Co přineslo sympozium, AS 2010, č.5, s.40
Miletín, Muzeum 0-18a, Hronov, stroj na vítr
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 03, autor projektu Jiří Valenta
Miletín, Muzeum, budovatelé, Hýbner, Lánský, Valenta
Miletín, Muzeum, unavení budovatelé, Hýbner, Lánský, Valenta, 2006
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, MFdnes
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, přípitek Černý,Valenta
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, projev Valenta
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, Valenta
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, Valenta předvádí vítr
Miletín, muzeum, vernisáž 2006, Valenta, Taller
Miletín, Muzeum, VSVD, Valenta, čl, Gregar, Saša, Pozdně jarní přemítání, Hromada LXI, jaro 2011, s,3
Mšeno, Valenta a Beneš (Mšeno) na výstavě 2004
Muzeum čes.am.divadla Putování od maškar..., rec. Zemančíková, 2009
Polička, 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, zahájení, od Místopisu přes Databázi k Oponám, ref. Jiří Valenta, duben 2013
Polička, 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, zahájení, od Místopisu přes Databázi k Oponám, ref. Jiří Valenta, duben 2013
Polička, 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, zahájení, od Místopisu přes Databázi k Oponám, ref. Jiří Valenta, duben 2013
Polička, 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, zahájení, přípitek s ředitelkou muzea, duben 2013
Poniklá, O ochotnickém divadle s Jiřím Valentou, 2009 - plakát
Praha, Křest knihy Cesty českého amatérského divadla, 1998
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 000, obálka
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 001, tit. str.
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 006. Trnitá cesta 1
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 007. Trnitá cesta 2
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 008. Trnitá cesta 3
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 009. Trnitá cesta 3
Slatina nad Úpou, Havlíček, pamětník Ferdinand Falta podává informace Jiřímu Valentovi pro DbČAD
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Valenta Jiří, Mgr., tablo k udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla 2007
Valenta Jiří, rozhovor pro ČRo na výstavě Malované opony, Prachatice
Valenta, Jiří, dopis ministryně kultury k 85. narozeninám, 2012
Valenta, Jiří, natáčení cyklu pro TV2, 2011
Valenta, Jiří, Praha, spolutvůrce projektu Dějiny českého amatérského divadla, Zlatý odznak J. K. Tyla, JH 2007
Valenta, Jiří, Putování od maškar...až k amatérskému divadlu dneška, obálka 2009
Valenta, Jiří, smuteční oznámení, 2019
Valenta, kresba Jiří Škopek, 1995
Valenta, portrét 2005


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jiří Valenta, portrét 2004
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Databáze českého amatérského divadla, www.amaterskedivadlo.cz, titulní strana
Publikace DČAD v knihovně
Valenta, Jiří, Praha, spolutvůrce projektu Dějiny českého amatérského divadla, Zlatý odznak J. K. Tyla, JH 2007
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 03, autor projektu Jiří Valenta
Valenta, Jiří, Putování od maškar...až k amatérskému divadlu dneška, obálka 2009
Malované opony, kniha, prezentace, s. 01
JH 2008, Malované opony
Polička, 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, zahájení, od Místopisu přes Databázi k Oponám, ref. Jiří Valenta, duben 2013
Valenta, Jiří, natáčení cyklu pro TV2, 2011
Valenta, Jiří, smuteční oznámení, 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.