Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / Omladina / DDS Stakoráček / Osvětová beseda

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1887
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
čápOmladina dolnostakorská,
1887 - Josef Štolba: Jenom ne písemně, L. R. Štírský: Já jsem přednější. První doložené představení v obci. Dvě jednoaktové hry doplněné komickými výstupy. Prezentováno jako silvestrovské představení. Následovala taneční zábava, přístupná jen zvaným. Hrála místní hudba. Vstupné 40 kr. sedadlo, 20 kr. k stání. Jména účinkujících nejsou uvedena. Děti z obce docházely do školy v Plazích - představení sehráno ve prospěch školní knihovny. Ozdobná rámování plakátů tištěných u V. P. Nešněry v Mladé Boleslavi.

1888 - Dle franc. E. Z.: Tajemné psaní, dále Jen nebýt citlivým. Hráno ve prospěch zařízení jeviště, lze předpokládat, že první představení byla hrána bez pódia v lokále nebo sále hostince. Taneční zábava po představení bez omezení přístupu.
- Lotz: Po slunce západu, J. Kühnel: Čupr na námluvách. Ve prospěch dobročinného účelu.

1888 Spolek divadelních ochotníků Tyl, založil učitel A. Choděra z Plaz. Spolek měl při založení 30 členů.
- Dle Kaisera B. Zbraslavský: Bratr honák Sliby-chyby. Hráno pohostinsky v Řepově, po prvé pod názvem ochotnický spolek Tyl, na památku zrušení roboty 1848. Na taneční zábavu (hudba místní) platil pán zvláštní vstupné 50 kr.
- Mírohorský: Sliby-chyby. Autor vl. jménem Emanuel Salomon z Friedbergů, mj, autor opony pro ochotníky v Rychnově nad Kněžnou. Jednoaktová veselohra provedena na Silvestra spolu s řadou komických výstupů : Poprvé u fotografa, Pan Buchta před parádou, Křepela v pokušení aj. Hudba pana Strnada.

1890 - Dle Jos. Štolby J. L. T. = Turnovský: Staří blázni. Střídání kapel pro taneční zábavy svědčí o hledání vhodnějšího nebo lacinějšího souboru.
- Josef Josefovič: Kabát dolů; Jan Neruda: Prodaná láska. Cena vstupenek zlevněna: sedadlo 30 kr., k stání 20 kr. V březnu již druhé představení v roce 1890.
- L. Štírský: Domácí drak. Sehráno v hostinci V. Zíty ve prospěch upravení jeviště.Obsazení ani jméno režiséra neuvedeno, po druhé sehráno v Plazích.

1891 – Karel Šimůnek: Dědkův kalmuk. Návrat k obvyklé ceně vstupného: sedadlo 40 kr., k stání 20 kr. Návrat k místní hudbě. plakát. (kalmuk= huňatý kabát z hrubé tkaniny)

1893 - Dle J. Štolby Věnceslav Cidlinský: Který je ten pravý; G. Putlitz: Damoklův meč. Po prvé uvedena jména účinkujících: Jos. Jirovec, J. Rýčová, K. Šrajerová, Jos. Holub, Jos. Čapek, Václav Zíta, Jos. Matějů, M. Matějová, M. Štěpánková, Václav Bulva, Fr. Matějů. Hráno ve prospěch místních chudých.

1894 - L. R. Štirský: Nevěsta z obžinek. Účinkující: Jos. Čapek, Jos. Holub, K. Matějová, J. Bulva, Jos. Jirovec, K. Šrajerová, M. Štěpánková, M. Matějová, Václav Bulva, p. Vtelenský, Fr. Matějů, p. Voborník. Režisér zatím neuváděn.Hráno ve prospěch Ústřední matice školské.

1895 - Karel Pleskač: Poklad . Děti docházely do školy v Plazích, hráno ve prospěch tamní školy. Místo představení uváděno opakovaně jako místnosti pana Šrajera, nešlo tedy zřejmě o sál hostince. (JV)
- F. F. Šamberk: Rodinná vojna. Ve prospěch opravení sochy sv. kříže. Hráli: J. Čapek, V. Bulva, A. Myšková, A. Rysová, J. Vtelenský, F. Matějů, J. Bulva, M. Štěpánková, V. Ševčík, J. Jirovec, M. Matějová, K. Šrajrová, J. Matějů, K. Matějová, J. Ulman, J. Rys.
- E. V. Štolovský: Půjčil svou ženu. Ve prospěch opravení sochy sv. kříže, v hostinci Jos. Šrajera. Hráno též v Řepově ve prospěch hospodářského spolku Lidumil na zakoupení zkušebního pole. Úvaha: Stakorští došli buď pěšky (1 hodina chůze) nebo jeli na povoze taženém koňmi. (JV)

1896 - K. Malínský: Tatínkovy juchty. Sehráno v Horních Stakorách v hostinci J.Matějů. Místní divadelní aktivity tam zaznamenány až roku 1918. Ve prospěch sboru dobrovolných hasičů na zakoupení hadic.
- Dle H. Schmieda od J. P.: Dračí dráp. Poprvé uvedeno na plakátě obsazení. Znovu se naskytá otázka dopravy, hudba z Dobrovice. tj. dvě hodiny pěšky. (JV)

1897 - K. Pleskač: Poklad. Sehráno v Řepově ve prospěch Ústřední matice školské. Svá představení hrál DS Tyl v 90. letech 20. stol. často v sousedních obcích. Pravděpodobně důvodem byly méně vyhovující domácí prostory, nebo jiné zatím nezjištěné příčiny.
- Š. Náhlovská: Prohráno, vousy dolů. Sehráno v Řepově (tam první místní divadelní aktivita zaznamenána až v roce 1917) ve prospěch školních pomůcek v Plazích.

1898 - A. Volf: Nehody pana Šukálka; J. E. Š.: Pan Bulíček v tisíci úzkostech. Sehráno v Horních Stakorách ve prospěch místních chudých.
- Dle Tietze J.H.: Sňatek s překážkami. Sehráno v hostinci J. Šrajera v Dolních Stakorách ve prospěch opravy vlastního divadla.
Poprvé uveden režisér "hru řídí Josef Holub". Účinkující: J. Holub, A. Rysová, J. Jírovec, V. Ševčík, A. Šetřilová, J. Voborník, J. Kryštofek, J. Ulman

Spolek měl 25 členů, ředitel V. Hanoušek.
1899 - Karel Jonáš: Prababiččin kalendář. Sehráno v hostinci K. Knížka v Plazích ve prospěch pomůcek školy plazské. Režisér uveden "pořadatel V. Hanoušek". Vstupné levnější, sedadlo 30 kr., k stání 20 kr.
- J. Štolba, upravil Turnovský: Staří blázni. Zájezd do Dlouhé Lhoty. Vystupovali pohostinsky v okolních vesnicích a vyvolali zájem o ustavení podobných spolků.

1900 - L. R. Štírský: Domácí drak. Sehráno v hostinci V. Zíty ve prospěch upravení jeviště. Opakováno v Plazích. Obsazení ani jméno režiséra neuvedeno.

1901 - Nestroy: Pěkné nadělení. Sehráno v hostinci V. Zíty ve prospěch opravení sochy sv. kříže. Ceny vstupného: sedadlo 60 hal., k stání 40 hal.

1903 - Nestroy, překlad J.K. Tyl: Enšpígl. Sehráno v hostinci V. Zíty ve prospěch školních pomůcek (tentokrát již pro místní školu, zal. 1901). Ceny vstupného: sedadlo 60 hal., k stání 40 hal. Po 15 letech divadelních aktivit se soubor pojmenovaný dle J. K.Tyla setkal poprvé s jeho tvorbou - překladem Nestroyovy frašky.
- F. B. Táborský: Proklatec. V hostinci Václava Zíty, ve prospěch upravení jeviště.

1910 - Karel Jonáš: Babiččin kalendář. Ve prospěch školních pomůcek.

1911 - Leopold Štirský: Domácí drak. Ve prospěch školních pomůcek.

1912 - Autor neuveden: Brouček; R.Stříbrný: Ráno, v poledne a večer. Obsazení neuvedeno.

1913 - J. Vávra: Konkursy pana notáře. Obsazení připsáno na plakátě. Výnos 80 K ve prospěch Národní jednoty severočeské.
První představení v sále Antonína Kremla.
- J. Strakatý: Krejčí lékařem; Přel. E. Pešková: První nebožtík. 25. výročí trvání spolku, obsazení neuvedeno.

1915 - Karel Leger a František Procházka: Vpád. Obsazení připsáno na plakátě. Ve prospěch těžce raněného Josefa Trávnického.

1928 - Josef Skružný: Ferdinand spí , režie Jan Najman - první uvedení jména režiséra.

1932 - Richard Branald: Muzikanti z české vesnice, režie. Jan Najman, hra se zpěvy. Účinkující: Josef Rys, Václav Novák, L. Pokorná, B. Čermáková, Rudolf Blecha, Václav Pařík, M. Boháčková, Jos. Ulman, Jan Najman. Ceny: 1.místo 5 Kč, 2.místo 4 Kč, k stání 3 Kč.
- V. Franěk: Láska není žádný obchod. Režie Josef Rys. Na plakátě poprvé uvedeno členství ve III.obvodu Šmilovského okrsku ÚMDOČ.

1932–1945 režisérem učitel František Valenta.

1932 - Miloš Veselý: Děda Štráchal jede k panu prezidentovi. Na oslavu dne národního osvobození pořádala Místní osvětová komise spolu s ochotnickým spolkem Tyl, sborem dobrovolných hasičů a místním sdružením republikánského dorostu.

1933 - Ferdinand Strejček: Jarní přeháňky 1848. V hl. roli jh. E. Bělohradský z Mladé Boleslavi, proslov autora. Představení k oslavě dne osvobození pořádaly všechny místní organizace, hráli členové DS Tyl: Bož. Čermáková, Anna Dvořáková, Anna Ulmanová, Václav Novák, Frant. Valenta, Josef Rys.
- Lucyan Rydel: Na vždy. První představení hostujícího souboru v obci. Šmilovského okrsek ÚMDOČ uvedl představení DS Kolár.

1934 - J. Štolba: Staré hříchy. 75. hra DS Tyl.
Nově vystoupili Helena Valentová, dosud nápovědka, dále B. Boháček, M. Dufková, M. Formáčková.
- J. Balák a B. Vrbský: Zlatý Jiří.

1935 - K. Lužanská: Zavadilka vdává dceru.

1936 - Ruda Mařík: Manželská zeď. Na plakátě se objevuje jméno maskéra a nápovědy.
- Jiří Hora: Svědomí. Uvedl DrO Šmilovského okrsku ÚMDOČ.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 - B. Rajská-Smolíková: Zlatý liják.

1938 - A. Jirásek: Otec. Součást oslav 50. výročí zal. spolku, nekonalo se. V předvečer představení vyhlášena karanténa z důvodů šíření slintavky a kulhavky. Oslavy odloženy.
- R. Branald: Česká maminka , součást oslav 50. výročí zal. spolku, slavnostní valná hromada.

1939 - Přátelský večírek, plakát, v roce německé okupace.
- B. Rajská-Smolíková: Pravda na útěku, Uvedeno 14 dní po německé okupaci.
- Zahradní koncert, plakát, spolu s hasičským sborem, .4 měsíce po německé okupaci.

1942 - K. Piskoř: Česká chaloupka.
- V. Franěk: Děvčátka ze zastrčené uličky. Ve 40. letech byla každá inscenace uváděna 2x, tj. odpoledne a večer.
- F. X. Svoboda: Poslední muž 87. hra. Ceny vstupného zvýšeny: 1.místo 8 K, 2.místo 6 K, k stání 4 K

1943 - J. Skružný: Žabec.
- J. Skružný: Koflíček Marie Terezie. První fotodokumentace v pamětní knize. Poprvé uveden na plakátě autor výpravy. Kulisy vložkového pokoje od fy. Fert byly doplněny domácky vyrobeným prvkem mřížového okna. Dvojjazyčný plakát. Židům nepřístupno.
- A. Jirásek: Otec. Fotodokumentace v pamětní knize. Inscenace provedena 4x, též v Hrdlořezích. První portrétní fotografie jednotlivých postav.
Fotografie výjevů ze hry dokumentují užití sufit na rozkládacím jevišti.
- B. Viková-Kunětická: Přítěž.

1944 - K. Zajíček: Divoké srdce. 5. cena okrskové soutěže, v albu portréty všech účinkujících.
- F. X. Svoboda: Poslední muž.
- J. Vtelenský: Kateřina Dolánská. Uvedlo Nové divadlo z Mladé Boleslavi. Režie Václav Zima, spolu s členy Nového divadla účinkovali posluchači dramatického odd. Městské hudební školy v Mladé Boleslavi.

Období režiséra Bohuslava Šaňka.
1945 - M. Felix: Stráž na hranicích; Ferd. Strejček: Polepšovna.

1946 - Maškarní merenda; K. Zajíček: Hlas země požehnané; F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl.

1948 - K. Scheinpflug: Mrak.

1949 - K. Horký: Batoh; Jiří Bílý: Hlavní zkouška. Hodnocení ONV Mladá Boleslav: Průměrný spolek II. skupiny do 60%.

1950 - Matěj Bor: Noc v Hlubokém.

1951 - J. B. Thomas: Charleyova teta. Účinkující: V. Štěpánek, V. Benedikt, M. Fialová, L. Dufková, Fr. Štěpánek, Fr. Dufek, V. Hradec, J. Rys ml., Jar. Kopal, J. Benediktová, M. Řezáčová.
- A. Arbuzov: Šest zamilovaných, režie Frant. Štěpánek.

Od 1952 jako Tyl, dramatický odbor Osvětové besedy.
Po šesti letech přestávky nastalo období ovlivňování dramaturgie okresními metodickými zařízeními..

1957 - Molière: Šibalství Skapinova. Režie Zdeněk Hercík.

1957-1988 období režiséra Jaroslava Kopala:
1957 - V. K. Klicpera: Potopa světa; Jan Neruda: Prodaná láska; J. Skružný: Románek na horách.

1959 - Molière: Chudák manžel; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání. 70. výročí založení spolku; Goldoni: Paní hostinská.

1961 - Jar. Dietl: Čtyři z velkoměsta; Jiří Beneš: O Honzovi a princezně Zlatovlásce; Balucki: Pan radní si neví rady.

1962 - V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk.

1964 - Jan Kákoš: Vítr do tváře.

1965 - J. Paulů: Slovo má babička; V. K. Klicpera: Tři hrabata najednou .

1966 - J. Štolba: Na letním bytě.

1968 - J. Kavan: Babička je formát.

1970 - I. Bukovčan: Hledání v oblacích .

1971 - I. Bukovčan: Hledání v oblacích. Účast na OP Divadelní máj, Mohelnice nad Jizerou.

1971 - K. Voglová: Pasáček vepřů.

1975 - A. Hirsch: Jenom na lékařský předpis.

1976 - D. Dobričanin: Společný byt.

1977 - K. Novák: Myslivecká latina.

1978 - M. Balucki: Když ptáčka lapají. 90. výročí založení spolku.

1979 - DS Tyl, J. Sypal: Napoleon z Doubku. Účast na OP vesnických DS, Chotětov.

1980 - R. Mařík: Z nařízení bytové komise.

1981 - Manzari: Obecní hrdina.

1982 - I. Bukovčan: Hledání v oblacích.

1985 - J. Paulů: Slovo má babička.

1986 - A. Hirsch: Jenom na lékařský předpis. Účast na OP vesnických DS, Ledce.

1986 - R. Mařík: Z nařízení bytové komise.

1988 - J. Štolba: Na letním bytě. Provedeno 4x, slavnostní schůze 100 let ochotnického spolku Tyl. Čestné uznání odb. kultury ONV Jar. Kopalovi za dlouholeté vedení souboru.

Po požáru hostince vybudovali sál z třídy zrušené školy a přistavěli stálé jeviště.

Do roku 1988 jsou všechny inscenace doloženy plakáty zpracovanými do Alb tříděných dle etap působení jednotlivých režisérů.

V 90. letech 20. století Divadelní spolek Tyl.pokračuje v uvádění zapomenutých her lidového repertoáru 1. pol. 20. stol., režisérem Jaroslav Kopal. Pravidelná účast na Pojizerských hrách v Dobrovici.

1990 - V. Bárta: Bouřliváci naší vesnice. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1991 - Fořt: Já jsem malý mysliveček. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1992 - Horáček: CK OBECNÍ POLICAJT. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1993 - V. Bárta: NA POTOCE ZA MLÝNlCÍ. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1994 - Kubík: VANDROVALI SLADOVNÍCI. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1995 - R. Branald: Krajánek Holandr jde na vandr. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1996 - Grohmannová: SEDĚLA POD BOROVIČKOU. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1997 Jiří Beneš: O Honzovi a princezně Zlatovlásce.
1997 - Zárubský: LÁSKA NA HORÁCH. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1998 - K. Novák: Trampoty hajného Klobáska. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1999 - Sláva Grohmannová: V tom našem kostelíčku. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2000 Lukas: Tam na horách.
2001 R. Branald: Náš náci pro legraci.
2002 Když má teta nebezpečná léta.
2003 R. Mařík: Dáma v černých koupačkách. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2004 J. Mácha: Dohazovač Krákora. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2005 František Nový: Tři nevěsty a žádný ženich. Hráno 3x, též Pojizerské hry, Dobrovice.
Hráli: Václav Matějů, Jaroslav Šádek ml., Jaroslav Šádek st., Martina Vacková, Drahomíra Tůmová, Jaroslav Jonáš, Míla Matějová, Věra Rejzková, Marie Hofrajtrová, Petra Karešová, Petr Matějů, Arnošt Paducha, Jaroslava Kopalová, Jaroslav Kopal.

Režisér Lukáš Kopal:
2006 - Karla Lužanská:Třikrát svatba. Hráno 5x. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2007 K. Lužanská: Za pantátovými zády. Hráno 5x. Pojizerské hry, Dobrovice.
2008 - Josef Kubík: Pan Čáp na to káp. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2009 František Cimler: Rozmysli si, Mařenko. Hráno 5x. též Pojizerské hry, Dobrovice.
2010 B. Rajská-Smolíková: Zámecké strašidlo. Hráno 6x, Pojizerské hry, Dobrovice.
2011 Alfred Vladyka: Muzika v divoké vsi. Pojizerské hry, Dobrovice.
2012 J. Ort-Hradčanský: Zázračný pramen lásky. Pojizerské hry, Dobrovice.
2013 Karel Fořt: Já jsem malý mysliveček. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2014 - V. Bárta: Na potoce za mlýnicí. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2015 - DS Stakoráček (Tyl), Antonín Jiráček: Cesta do pekla a zpátky. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2015 - DS Tyl, Václav Bárta: Bouřliváci naší vesnice. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2016 - Dětský divadelní soubor Stakoráček (Tyl), autorská muzikálová pohádka Ivany Müllerové: O VODNICKÉM ŠTĚSTÍ, r. Ivana Müllerová. Účast na KP Dětská scéna, Jablonec nad Nisou. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2016 - Richard Branald: NÁŠ NÁCI PRO LEGRACI. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2017 - DDS Stakoráček, Ivana Müllerová: LESNÍ BÁL V TAJEMNÉM LESE. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2017 - J. Horáček: C. K. OBECNÍ POLICAJT. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2018 - Dětský divadelní soubor Tyl, Ivana Müllerová: JAK S ANDĚLEM ČERTI ŠILI. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2019 - Dětské divadlo, Ivana Müllerová: ANEŽČINO PŘÁTELSTVÍ. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2019 - Sláva Grohmannová: SEDĚLA POD BOROVIČKOU. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.


Divadelní spolek Tyl každý rok nastuduje v období velikonoc jednu inscenaci z okruhu "lidových her", pořádá 4-6 repriz..Dolní Stakory jsou vzácným příkladem průběžných divadelních aktivit výrazně ovlivňujících společenský život malé obce s 300 obyvateli..
Od roku 1887 do dnešních dnů (2013) jsou divadelní představení ukončována taneční zábavou. (JV)
Od roku 2003 se účastní přehlídky Pojizerské hry v Dobrovicích.
Bibliografie:
50 LET ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888–1938. (Repert. 1887–1938) DS Tyl 1938. 25 s.

ČERNÝ, František: Výpravy nazpět časem. Tvorba 1987, č. 52, s.13.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 185–186.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. PV přehlídky, 1999, nečísl.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

VALENTA, František: Z dějin ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888-1938. In: 50 let ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888-1938. (Repertoár 1887-1938.) DS Tyl 1938. 25 s.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 329.

WEBOVÉ stránky obce - Spolky a kluby - Divadelní spolek Tyl - http://www.dolnistakory.cz/homepage.htm - 25. 9. 2012.

Thalie 1896-7, č. 19-20, s. 233, 238.
Thalie 1897-8, č. 2, s. 14, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, č. 6, s. 46.
Thalie 1889, č. 4, s. 32, č. 5, s. 42.
Archivy:
Archiv DS Tyl, pamětní kniha:
Chotětov, Mladá Boleslav, OP vesnických divadelních souborů, plakát, 1979 - program;
Ledce, Mladá Boleslav, OP vesnických divadelních souborů, plakát, 1986 - program;
Mohelnice nad Jizerou, Divadelní máj, OP, plakát, 1971 - program - viz Obrázky.

Archiv spolku uložen na OÚ Dolní Stakory:
Kniha protokolů 1888-1949; kniha evidence představení 1887-1998; 2 alba fotodokumentace 1938-1998.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/264/58, OS Tyl,1888.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/577/1940, OS Tyl.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 13.128-9, 2 Pl 1888 Bratr honák, Sliby, chyby.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2 : plakáty 1931-1938.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Chotětov, o. Mladá Boleslav, OP vesnických divadelních souborů - plakát, 1979
Dolní Stakory, Omladina dolnostakorská, Jenom ne písemně (Jos. Štolba) / Já jsem přednější (L. R. Štírský) - plakát, 1887
Dolní Stakory, Otec, M. Spěšná a M. Benedikt, doklad sufit, 1938
Dolní Stakory, Stakoráček při SDO Tyl, O vodnickém štěstí, KP Dětská scéna Jablonec n. Nis. 2016
Dolní Stakory, Stakoráček při SDO Tyl, O vodnickém štěstí, KP Dětská scéna Jablonec n. Nis. 2016
Dolní Stakory, statistika 1930-1945
Dolní Stakory, Tyl,  50 let ochotnického spolku Tyl, 1938, Titulní strana brožury.
Dolní Stakory, Tyl, 100. výročí založení spolku, dopis L. Lhoty, 1988
Dolní Stakory, Tyl, Bratr honák - plakát, 1888
Dolní Stakory, Tyl, čestné uznání Jar. Kopalovi, 1988
Dolní Stakory, Tyl, Divoké srdce (K. Zajíček) - plakát, 1944
Dolní Stakory, Tyl, Divoké srdce (K. Zajíček), pamětní kniha, 1944
Dolní Stakory, Tyl, Divoké srdce (K. Zajíček), pamětní kniha, 1944
Dolní Stakory, Tyl, Jarní přeháňky 1848, (Ferdinand Strejček),  plakát, 1933
Dolní Stakory, Tyl, Láska na horách, 1997, výjev ze hry
Dolní Stakory, Tyl, Na letním bytě (J. Štolba),  plakát, 1988
Dolní Stakory, Tyl, ochotnické plesy, pozvánky
Dolní Stakory, Tyl, Poklad (Karel Pleskač) - plakát, 1895
Dolní Stakory, Tyl, Sliby-chyby, s. a. - plakát
Dolní Stakory, Tyl, Sňatek s překážkami (dle Tietze J.H.) - plakát, 1898
Dolní Stakory, Tyl, soubor s Josefem Dvořákem, 2005
Dolní Stakory, zábava po představení, kresba L. Horákové, 1933
Ledce, o. Mladá Boleslav, OP vesnických divadelních souborů - plakát, 1986
Mladá Boleslav, Kolár, fotodokumentace 1951-1961, Boleslav I., 1960
Mohelnice nad Jizerou, o. Ml. Boleslav, Divadelní máj, OP ves. DS - plakát, 1971


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / Omladina / DDS Stakoráček / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dolní Stakory, Tyl, Bratr honák - plakát, 1888
Dolní Stakory, Tyl,  50 let ochotnického spolku Tyl, 1938, Titulní strana brožury.
Dolní Stakory, Tyl, Divoké srdce (K. Zajíček) - plakát, 1944
Dolní Stakory, Tyl, Na letním bytě (J. Štolba),  plakát, 1988
Dolní Stakory, Tyl, Láska na horách, 1997, výjev ze hry
Dolní Stakory, Tyl, soubor s Josefem Dvořákem, 2005
Dolní Stakory, Stakoráček při SDO Tyl, O vodnickém štěstí, KP Dětská scéna Jablonec n. Nis. 2016
Dolní Stakory, Stakoráček při SDO Tyl, O vodnickém štěstí, KP Dětská scéna Jablonec n. Nis. 2016


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.