Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: VALENTA, Jiří - JEDLIČKOVÁ, Juliána - ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948

Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků
uložených ve Státním ústředním archivu v Praze
1856-1948

1856-1910 České místodržitelství
1911-1948 Zemský úřad Čechy

Bibliografická pomůcka pro
Místopis českého amatérského divadla.

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu – ARTAMA v Praze 2002-2003.

Zpracovali Jiří Valenta, Juliana Jedličková a Eva Žáčková

2001-2002

Obsahuje výpis podání ochotnických divadelních spolků a seskupení s výjimkami:

a/ spolků německých,

b/ spolků obecně vzdělávacích, čtenářských, osvětových, zpěváckých, občanských besed, pokud v názvu nemají určení “divadelní” nebo “ochotnický”,

c/ ostatních spolků a sdružení, které také mohly zakládat své divadelní odbory: Sokol, Orel, hasiči, národní jednoty, baráčníci, ale jejich divadelní činnost není v zápise prokazatelná.

d/ vzhledem k některým nepřesným údajům v zápisech, nebo k jejich nečitelnosti, jsme byli nuceni označit je jako “nezařaditelné” a jejich soupis zařadit na závěr.


Obsah:

Seznam fondů SÚA.................................................................................3

Podání spolků z jednotlivých míst........................................................5

Podání regionálních organizací.........................................................204

Podání spolků jejichž geografická poloha nebyla zjištěna.............210


Výtisky jsou uloženy:

1/ Archiv Místopisu českého amatérského divadla, IPOS-ARTAMA, Blanická 4, Praha 2

2/ Badatelna Státního ústředního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec

3/ Divadelní oddělení Národního muzea, Václavské nám. 68, Praha 1.

Soupis byl pořízen z následujících knih uložených ve Státním ústředním archivu:

Seznam Fondů SÚA:

ČM 1856–1883, i. č. 578, sg 30 (A–P)
ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30 (B–M)
ČM 1856–1883, i. č. 578, sg 30 (N–R)
ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30 (různé)

ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30 (A–B)
ČM 1884–1900, i. č. 1698, sg 30 (Č–E)
ČM 1884–1900, i. č. 1699, sg 30 (G–H)
ČM 1884–1900, i. č. 1700, sg 30 (J–K)
ČM 1884–1900, i. č. 1701, sg 30 (K–L)
ČM 1884–1900, i. č. 1702, sg 30 (L–M)
ČM 1884–1900, sg 30/223 - 227 (N–O)
ČM 1884–1900, i. č. 1704, sg 30 (P–O)
ČM 1884–1900, i. č. 1705 (L–P)
ČM 1884–1900, i. č. 1706 (R–S)
ČM 1884–1900, i. č. 1707 (S–V)
ČM 1884–1900, i. č. 1708 (T–V)
ČM 1884–1900, i. č. 1709 (V–Ž)

ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30 (A–B)
ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30 (B–CH)
ČM 1901–1910, i. č. 3290, sg 30 (D–E)
ČM 1901–1910, i. č. 3291, sg 30 (H)
ČM 1901–1910, i. č. 3292, sp 30 (J–K)
ČM 1901–1910, I. č. 3293, sg 30 (K)
ČM 1901–1910, i. č. 3294, sg 30 ((K–L)
ČM 1901–1910, i. č. 3295 sg 30 (A–M)
ČM 1901–1910, i. č. 3295, sg 30 (M–N)
ČM 1901–1910, i. č. 3297, sg 30 (P)
ČM 1901-1910, i. č. 3301 (P–R)
ČM 1901–1910, i. č. 3301a (S)
ČM 1901–1910, i. č. 3302 (S)
ČM 1901–1910, i. č. 3302 (S–Ž)
ČM 1901–1910, i. č. 3303 (S)
ČM 1901–1910, i. č. 3304 (S–T)
ČM 1901–1910, i. č. 3304 (S–T)
ČM 1901–1910, i. č. 3305 (T–U)
ČM 1901–1910, i. č. 3306 (V–W)
ČM 1901–1910, i. č. 3306 (W)
ČM 1901–1910, i. č. 3307 (Z–Ž)

ZU spolky 1911, (A–P)
ZU spolky 1911, i. č. 360 (B-M)
ZU spolky 1911, km. č. 362 (N–P)
ZU spolky 1911 (1912), i. č. 361

ZU spolky 1912–1915, i. č. 366 (A–M)
ZU spolky 1912–1915, i. č. 366 (N–P)
ZU spolky 1912–1915. i. č. 367 (R–Ž)

ZU SPOLKY 1916–1920, i. č. 373 (A–M)
ZU spolky 1916–1920, i. č. 374 (N–Ž)

ZU spolky 1921–1923, i. č. 377 (B–CH)
ZU spolky 1921–1923, i. č. 377 (D–M)
ZU spolky 1921–1925, i. č. 378 (N-S)
ZU spolky 1921–1923, i. č. 378 (S-Ž)

ZU spolky 1924–1926, i. č. 382 (A–J)
ZU spolky 1924–1926, i. č. 383 (K-M)
ZU spolky 1924–1926, i. č. 383 (N-P)
ZU spolky 1924–1926, i. č. 384 (R–Ř)
ZU spolky 1924–1926. i. č. 384 (S–Ž)

ZU spolky 1927–1930, i. č. 388 (A–J)
ZU spolky 1927–1930, i. č. 389 (K-M)
ZU spolky 1927–1930, i. č. 389 (N-P)
ZU spolky 1927–1930, i. č. 390 (R–Ž)

ZU spolky 1930–1940, i. č. 413 (K–L)

ZU spolky 1931–1934, i. č. 394 (A–D)
ZU spolky 1931–1934, i. č. 394a (D–J)
ZU spolky 1931–1934, i. č. 195 (K–L)
ZU spolky 1931–1934, i. č. 396 (M-P)
ZU spolky 1931–1934, i. č. 397 (P-Š)
ZU spolky 1931–1934, i. č. 398 (T–Ž))

ZU spolky 1935–1937, i. č. 402 (B–D)
ZU spolky 1935–1937, i. č. 403 (D–J)
ZU spolky 1935–1937, i. č. 404 (K–L)
ZU spolky 1935–1937, i. č. 405 (M–P)
ZU spolky 1935–1937, i. č. 406 (P-Š)
ZU spolky 1935–1937, i. č. 407 (T–Ž)

ZU spolky 1938–1940, i. č. 411 (A–D)
ZU spolky 1938–1940, i. č. 412 (D–J)
ZU spolky 1938–1940, i. č. 414 (M-P)
ZU spolky 1938–1940, i. č. 415 (P–Š)
ZU spolky 1938–1940, I. č. 416 (T–Ž)

ZU spolky 1941–1947, i. č. 424 (A–B)
ZU spolky 1941–1947, i. č. 424 (B–D)
ZU spolky 1941–1947, i. č. 425 (D–J)
ZU spolky 1941–1947, i. č. 426 (K–L)
ZU spolky 1941–1947, i. č. 427 (M-O)
ZU spolky 1941–1947, i. č. 427 (P)
ZU spolky 1941–1948, i. č. 428 (R–Ř)
ZU spolky1941–1947, i. č. 428 (S)
ZU spolky1941–1947, i. č. 428 (S–Š)
ZU spolky 1941–1947, i. č. 429 (T–V)
ZU Spolky 1941–1947, i. č. 429 (V–Ž)

ZU spolky 1948, i. č. 430 (A–D)
ZU spolky 1948, i. č. 431 (F–J)
ZU spolky 1948, i. č. 432 (K–L)
ZU spolky 1948, i. č. 433 (M-P)
ZU spolky 1948, i. č. 434 (P–Š)
ZU spolky 1948, i. č. 435 (T–Ž)

Uváděná čísla v odkazech vedou k pramennému materiálu, jehož existenci bylo možno ověřit pouze zkusmo. SÚA upozornil na to, že některé materiály mohou být nedostupné, protože byly skartovány.

A

ADAMOV, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4505/1926, OS Havlíček.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/7548/1934, OS Havlíček (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/299/1928, DrO Československé Národní sociální strany J. K. Mayer (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/6858/1939, DrO Československých národních socialistů J. K. Mayer.

AHNÍKOV, část obce MÁLKOV, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1552/1948, SDO, DrO KSČ.

ALBRECHTICE NAD ORLICÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3567/1928, Dramatický a zábavní spolek Merkur při Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/6606/1931, Dramatický a zábavní spolek Merkur (výmaz).

AŠ, viz též KOPANINY, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/741/1927, Ochotnické sdružení Hraničář (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6871/1946, SDO Deyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/8384/1946, Ašské LD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/7778/1946, Slovenský ochotnický krůžok.


B

BABÍ, m. č. města NÁCHOD, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2611/1919, SDO Komenský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/841/1944, SDO Komenský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3124/1945, SDO Komenský
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3646/1943, SDO (německý záznam).

BABICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/921/1923, SDO Vrchlický (zal.)
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4418/1934, SDO Vrchlický (zánik).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/288/1939, SDO Vrchlický.

BABINA, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/579/1942, Ochotnický DS Vrchlický.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2331/1943, Ochotnický DS Vrchlický.

BAČALKY, viz též LIČNO, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1898/1926, Div. OS České srdce.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1436/1928, Div. OS České srdce (prapor).

BAHNO, m. č. obce ČERNÍNY, o. Kutná Hora
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1458/1927, SDO Vlastimil (zal.).

BAKOV NAD JIZEROU, viz též MALÁ BĚLÁ, o. Mladá Boleslav
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/168/35, DS Tyl, 1890.
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/56/4/1901, DS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7887/1939, Div. OS Šmilovský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2427/1941, Umělecký soubor mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2180/1943, Umělecký soubor mladých.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/931/1943, SDO Klicpera.

BALKOVA LHOTA, dříve LHOTA BÁLKOVA, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3934/1923, JDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1447/1930, JDO (změna).

BAŠŤ, též BÁŠŤ, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2363/1924, ČOB (zal.).

BATŇOVICE, o. Trutnov
SÚA Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/168/48, ODi v Batňovicích, 1894.

BEČOV, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/924/1946, SDO Sborov.

BEČVÁRY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2041/1943, SDO.

BEDNÁREČEK, o. Jindřichův Hradec
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1920/1928, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1156/1946, SDO J. K. Tyl.

BEDRČ, m. č. města BENEŠOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3791/1943, SDO.

BĚHAŘOV, o. Klatovy
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4475/1929, SDO Šmilovský (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/2589/1936, SDO Šmilovský.

BĚCHARY, o. Jičín
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/250, SDO v Becharech, 1899.

BECHYNĚ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/704/1922, Ochotnický kroužek Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1853/1939, Div. OS.

BĚLÁ, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1573/1946, SDO J. K. Tyl.

BĚLÁ, o. Havlíčkův Brod
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2834/1928, SDO (zal.).

BĚLÁ, m. č. obce LUŽE, o. Chrudim
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/57/79/1908, Ochotnická čtenářská jednota Havlíček.

BĚLÁ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2532/1943, SDO (německý zápis).

BĚLÁ, m. č. obce MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1555/1919, SDO Havlíček.

BĚLÁ POD BEZDĚZEM, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1990/1940, Div. OJ.

BĚLČICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4130/1941, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2189/1943, SDO Tyl.

BĚLEČKO, m. č. obce BÝŠŤ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1272/1947, KrDO.

BĚLOVES, m. č. města NÁCHOD, o. Náchod
SÚA Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/169/27, SDO, 1885.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/96/1913, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4968/1925, OS Osvěta Sociální demokracie, (zal.).

BĚLÝ, m. č. obce MACHOV, o. Náchod
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1808/1930, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/492/1931, SDO (zal.).

BENÁTKY, o. Svitavy
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/131, SDO Vostřebal v Benátkách.
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/57/17/1901, Ochotnicko hospodářská jednota.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4017/1943, SDO (německý zápis).

BENÁTKY NAD JIZEROU, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4779/1929, SDO (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/1671/1934, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3130/1943, SDO Benátky (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/484/1947, SDO Kvapil, dříve Benátky.

BENEŠOV, viz též KONOPIŠTĚ, MARIÁNOVICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/906/1923, DrKr Dalibor (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4877/1923, OS Svatopluk Čech.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3720/1941, Sdružení DO Svéráz.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/229/1942, Sdružení DO Svéráz.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1963/1943, Sdružení DO Svéráz.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/683/1947, SDO.

BENEŠOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/67/1914, ČOB Mošna.

BENEŠOV, m. č. města ČERNOVICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/6554/1926, SDO Mošna (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/3132/1948 SDO Mošna.

BENEŠOV U SEMIL, o. Semily
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/113, ČOB Jizeran.

BENEŠOVA HORA, m. č. obce VACOV, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/3518/1935, Dělnický div. ochotnický kroužek Šumavan.

BENICE, m. č. obce CHRÁŠŤANY, o. Benešov
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/747/1927, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1686/1938, KrDO.

BERNARTICE, o. Písek
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/74, OS Tyl, 1888, přetvořeno na ČOJ Tyl, 1899.

BERNARTICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4170/1947, SDO Ochotnická scéna.

BERNHARTICE, o. Benešov
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5085/1927, ČOB (zal.).

BEROUN, viz též ZDEJCINA, o. Beroun
SÚA Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/169/165, SDO v Berouně (Na závodí) 1898.
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/61/30/1909, SDO Želenský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3886/1912, 1036/1914, ČOJ Mošna.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/10253/1937, Čtenářsko OJ Mošna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2199/1920, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5026/1938, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2539/1920, Družstvo dramatického podniku.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5158/1920, Ochotnické sdružení Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/4993/1935, Ochotnické sdružení Vlastimil.
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5952/1929, Lidové divadlo (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/726/1931, Lidové divadlo (dávka).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/7157/1933, Lidové divadlo (dávka).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/948/1934, Lidové divadlo (dávka).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1844/1942, Lidové divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1140/1948, SDO Rozkvět.

BĚRUNICE, viz též BEŘUNICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5369/1921, SDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9301/1939, SDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1480/1940, SDO.

BĚRUNIČKY, o. Nymburk
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3733/1928, KrDO Tyl (zal.).

BEŘOVICE, o. Kladno
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3036/1935, SDO.

BESEDNICE, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2514/1922, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1230/1928, SDO Tyl. (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1712/1942,SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2259/1943, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2849/1941, SDO Scéna mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2168/1942, SDO Scéna mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2223/1943, SDO Scéna mladých.

BĚSTVINA, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1527/1946, SDO.

BĚŠICE, o. Chomutov (obce zanikla v 60 letech 20. století výstavbou Nechranické přehrady)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2657/1947, SDO Osvěta.

BEZDĚČÍN, m. č. města MLADÁ BOLESLAV, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7890/1939, SDO Havlíček.

BEZDĚKOV, o. Rokycany
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/57/95/1909, Div. ochotníci v Bezděkově.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2134/1924, KrDO Budil (zal.).

BEZDĚKOVEC, m. č. obce Mileč, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1275/1921, OS Máj.

BEZDRUŽICE, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5818/1947, SDO.

BEZNO, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/287/1913, SDO.

BEZPRAVOVICE, dříve PRAVOVICE, m. č. CHUDENICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/6751/1921, Ochotnické sdružení mládeže.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/5610/1922, Ochotnické sdružení Šumavan.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/446/1925, Ochotnické sdružení Šumavan (zánik).

BEZVĚROV, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1899/1947, Malý ochotnický kroužek.

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ, viz též NOVÉ LESY, o. Trutnov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/ 267/247, Ochotnicko pěvecká jednota Slavoj 1892.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/268/68, Ochotnicko pěvecká jednota Slavoj 1896.

BÍLEK, m. č. města CHOTĚBOŘ, o. Havlíčkův Brod
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/828/1935, SDO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1524/1946, SDO Havlíček.

BÍLINA, viz též CHUDEŘICE, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2525/1945, SDO Dramatická scéna.

BÍLKOVICE, o. BenešovSÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4039/1921, ČOJ.

BILOV, o. Plzeň-sever
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/170/–,Spolek OJ Tyl pro Potvorov a Bilov, 1894.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/145/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2360/1943, SDO.

BÍLSKO U HOŘIC, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2588/1922, DS Thalia.

BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6011/1947, SDO Švanda.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/61111/1947, SDO Švanda.

BÍLÝ POTOK, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4374/1944, DrO MRO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4374/1947, DrO MRO.

BISKOUPKY, m. č. obce SEBEČICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3482/1941, SDO Tyl.

BISKUPICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/288/1924, SDO (zal.).

BÍTOUCHOV, m. č. města Semily, o. Semily
SÚA: ZÚ 1912-1915, i. č. 366/447/1912, Dělnické divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9856/1938, ČOB dělnická.

BLATA, m. č. obce ZÁMOSTÍ-BLATA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1080/1921, ČOS Havlíček.

BLATA, část města MĚLNÍK, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/5643/1933, SDO Jirásek.

BLATNÁ, o. Strakonice
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/68/5/1901, Ochotnický spolek div. v Blatné.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/466/51, SDO 1906.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/343/1926, DrKr přátel církve Československé (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3357/1934, DrKr J. K. Tyl (změna).

BLATNICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6450/1946, Dramatický spolek J. K. Tyl.

BLATNO, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5843/1947, KrDO Havlíček.

BLAŽEJOVICE, o. Benešov
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/446/1928, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/978/1928, SDO Jirásek (dávka).

BLOVICE, viz též HRADIŠTĚ, ŠTÍTOV, o. Plzeň–jih
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/69/13/1910, OS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3548/1933, Nepolitický osvětový a div. ochotnický soubor J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9784/1936, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3553/1945, Dramatické div. sdružení Rudá scéna při KSČ.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5914/1927, Loutkový odbor při politické organizaci Československé straně národně sociální (zal.).

BLŠANY U LOUN, dříve PŠANY, o.Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/748/1921, SDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3573/1936, SDO Klicpera.

BOBR, m. č. města ŽACLÉŘ, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2587/1946, SDO Tyl.

BOHÁŇKA, též BOHÁNKA, viz též SKÁLA, o. Jičín
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/171/474, ČOB v Bohance–Skále, 1899.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/13512/1939, ČOB.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1502/1948, SDO Havlíček.

BOHARYNĚ, viz též TRNAVA, ZVÍKOV, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1189/1913, Zpěvácký OS.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1863/1942, Zpěvácký OS.

BOHATICE, m. č. města KARLOVY VARY, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2756/1945, SDO J. K. Tyl.

BOHDALÍN, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6026/1926, SDO Tyl (zal.).

BOHDAŠÍN, m. č. města ČERVENÝ KOSTELEC, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1506/1920, ČOS národní osvěty.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4096/1926, SDO (zal.).

BOHDIKOV, o. Šumperk
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/229/22/1902, SDO Klicepra.

BOHOUSOVÁ, m. č. obce ZÁCHLUMÍ, o. Ústí nad Orlicí
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3805/1927, KrDO Kolár (zal.).

BOHUMILEČ, m. č. obce ROKYTNO, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7998/1939, ČOB.

BOHUMILICE, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5833/1926, SDO (zal.).
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1021/1928, SDO Heyduk ze Smrčné a okolí.

BOHUNICE, m. č. obce VŠEMYSLICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3649/1925, SDO Zdoba.

BOHUSLAVICE, m. č. města TRUTNOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2975/1946, Ochotnický a vzdělávací spolek Úslavan.

BOHUŠICE, část města SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/690/1946, Horácké divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1418/1948, Horácké divadlo.

BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, viz též HRDLY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1490/1912, Máchův okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4480/1941, SDO Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1658/1942, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2358/1943, DS Jirásek.
Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1505/1946, Spolek loutkářů.

BOHUTÍN, o. Příbram
SÚA Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/171/92, JDO Škoda, 1886.

BOJANOV, o. Chrudim
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/139/1908, SDO.

BOJANOVICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1977/1924, Div. ochotníci (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/332/1931, SDO (zal.).

BOJIŠTĚ, o. Ledeč nad Sázavou
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/56/1930, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1323/1939, SDO Jirásek.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1375/1948, SDO Jirásek.

BOJOV, m. č. obce ČISOVICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3346/1945, DS ochotnický Vrchlický, člen ÚMDOČ.

BOLEHOŠŤ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2211/1941, SDO.

BOLEŠINY, o. Klatovy
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1841/1929, SDO Kolár (zal.)

BOLEVEC, m. č. města PLZEŇ, o. Plzně
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/8905/1920, SDO strany Sociálně demokratické.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3096/1922, Dělnický OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941–1947, i. č. 426/2435/1941, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/114/1948, Dříve Dělnický OS nyní Div. OS.

BOREK, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/10453/1939, SDO Jirásek.

BOREK, m. č. města ROKYCANY, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/8108/1933, SDO Svítání (zal.).

BOROHRÁDEK, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9387, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1881/1921, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3107/1934, Dramatický a zábavní spolek Merkur při Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/754/1938, Dramaticko zábavní spolek Merkur při sdružení Mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/1557/1937, Lidová scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1803/1940, OS Klicpera.

BOROTICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7905/1920, SDO Komenský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2851/1925, Spolek div. a vzdělávací Vltavín (zal.).

BOROTIN, o. Tábor
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/9/1901, ČOS v Borotině.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2436/1944, ČOJ.

BOROVÁ, o. Náchod
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/20/1902, OJ Havlíček.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5274/1938, OJ Havlíček.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1959/1941, OJ Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/530/1939, Vzdělávací spolek Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/3246/1948, SDO Sokol.

BOROVÁ, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1419/1948, SDO Třebízský.

BOROVANY, o. Písek
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/109/1907, Čtenářsko OJ.

BOROVNICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/686/1947, SDO Beseda.

BOROVNIČKA, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4020/1946, SDO Květen.

BOROVNO, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1755/1925, KrDO (zal.).

BOROVY, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1547/1942, DS Niva.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2209/1943, DS Niva.

BORŠOV, (1950 osada obce LOUČOVICE, později osada zanikla nyní) o. Český Krumlov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/186/60, SDO 1887.

BOŘIČE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/1822/1911, SDO Tyl.

BOŘISLAV, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/4/1948, Ochotnický DS J. K. Tyl.

BOSEŇ, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7884/1921, SDO Vojan.

BOŠOV, m. č. obce MIŘETICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2192/1924, SDO Havlíček (zal.).

BOZKOV, dříve též BOSKOV, o. Semily
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/171/137, ČOB Tyl, 1888.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1508/1919, Čtenářsko OJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/84/1943, DOS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4438/1941, SDO.

BOŽEC, m. č. obce KRAKOVANY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4918/1923, Div. kroužek (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9225/1937, Div. kroužek.

BRADA, m. č. obce BRADA-RYBNÍČEK, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1697/1942, SDO Tyl (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1301/1943, SDO Tyl (německý záznam).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5926/1946, SDO Karel Čapek.

BRAMBORY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/292/1946, SDO J. K. Tyl.

BRAŇANY, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2346/1947, SDO Máj.

BRANDLÍN, m. č. obce TUČAPY, o. Tábor
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/964/1927, SDO (zal.).

BRANDOV, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2640/1945, SDO.

BRANDÝS NAD LABEM, m. č. města BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2111/1923, SDO (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3136/1943, SDO Kralovice? (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/854/1944, SDO (německý zápis).
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/79/27/1909, Spolek pro postavení div. domu.

BRANDÝS NAD ORLICÍ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/172/387, ČOJ Tyl, 1897.

BRANDÝSEK, viz též OLŠANY, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2674/1912, Ochotnicko-vzdělávací beseda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/859/1932, Pěvecko dramatické sdružení (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/8353/1933, DrKr Ozvěna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2000/1934, DrKr Ozvěna (zal.).

BRANIŠOV, České Budějovice
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2888/1930, SDO (zal.).

BRANOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/116/1932, Dělnický DS Jaro (zal.).

BRANŽEŽ, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/152/1926, SDO (zal.).

BRATKOVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3409/1941, SDO.

BRATRONICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2082/1925, KrDO Tyl (zal.).

BRATŘÍNOV, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2635/1921, Vzdělávací OS Vojan.

BREDŮVKA, m. č. obce NEKOŘ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3614/1928, SDO (zal.).

BRLOH, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/6703/1940, OJ Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2993/1942, SDO Jirásek.

BRŇANY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3430/1941, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3402/1946, SDO J. K. Tyl.

BRNÍKOV, m. č. obce MŠENÉ LÁZNĚ, o. Litoměřice
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4485/1930, KrDO Máj (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/6646/1937, KrDO Máj.

BRNIŠTĚ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/299/1946, SDO K. H. Borovský.

BRODCE, m. č. města TÝNEC NAD SÁZAVOU, o. Benešov
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/4469/1935, DrO Národní demokracie.

BRODCE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/30/1946, SDO J. K. Tyl.

BRODEC, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1553/1926, OS Osvěta (zal.).
SÚA:Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3699/1933, DS Osvěta (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/925/1934, DS Osvěta.
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/952/1937, SDO Osvěta.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/984/1948, SDO Osvěta.

BRODEK, m. č. obce DĚTENICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1873/1919, SDO.

BRODESLAVY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1058/1925, Div. OS Tyl.

BRODY, m. č. obce KRÁSNÝ DVŮR, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2902/1932, OS Svatopluk Čech (zal.).

BROUČKOVA LHOTA, m. č. obce CHOTOVINY, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6834/1923, OS pro Jeníčkovu Lhotu a Broučkovu Lhotu (zal.).

BROUMOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6461/1946, SDO.

BROUMY, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2340/1941, Ochotnický kroužek Máj.

BROZANY NAD OHŘÍ, o. Litoměřice
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/172/326, Ochotnický div. spolek v Brozanech.
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/365/1928, Ochotnická a vzdělávací beseda Svornost (výmaz).

BRTNÍKY, m. č. obce STARÉ KŘEČANY, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4375/1946, SDO Máj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1567/1946, DrO Máj.

BRZICE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1975/1943, Vzdělávací a zábavní jednota Vlastimil.

BŘEŠŤANY, o. Teplice (zaniklá obec)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5849/1946, SDO Osvěta.

BŘEZHRAD, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/77/163/1907, Div. ochotníci.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8355/1922, SDO Havlíček (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/790/1941, Div. a vzdělávací spolek Havlíček.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1118/1942, Div. a vzdělávací spolek Havlíček.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1962/1943, Div. a vzdělávací spolek Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2729/1943, Spolek ochotníků.

BŘEZÍ, m. č. obce ZBÝŠOV, o. Kutná Hora
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/59/1930, Pěvecký a dramatický spolek Podoubravan (změna).

BŘEZÍ, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/360/1924, ČOS Havlíček (zal.).

BŘEZÍ U TÝNA NAD VLTAVOU, m. č. obce TEMELÍN, o. České Budějovice
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/915/1929, Vzdělávací a dramatická beseda Vojan (zal.).

BŘEZINA, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/615/1924, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1374/1926, OJ J. K. Tyl (změna).

BŘEZINA, o. Mladá Boleslav
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/77/230/1910, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2265/1942, SDO.

BŘEZINKA, m. č. obce KOKOŘÍN, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4341/1941, KrDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/261/1942, KrDO.

BŘEZINKA, m. č. města BĚLÁ POD BEZDĚZEM, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7922/1939, OJ.

BŘEZINY, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5376/1947, SDO Vrchlický.

BŘEZNICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/609/1920, ČOS.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2206/1920, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2015/1920, Družstvo div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5170/1940, Družstvo div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5451/1925, DrKr Přátel církve československé (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3500/1941, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4931/1942, SDO Z pohádky do pohádky.

BŘEZOVÁ, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3641/1945, OS Vojan.

BŘEZOVÁ, m. č. obce ÚMONÍN, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3729/1945, SDO Vladimír.

BŘEZOVÁ-OLEŠKO, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/4101/1938, DrKr Neruda.

BŘEZOVÉ HORY, m. č. města PŘÍBRAM, o. Příbram
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/170/86, SDO 1891.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5713/1925, DrKr František Horák při sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

BŘEŽÁNKY, o. Teplice
Loutkové divadlo
SUA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5808/1925, Kroužek LD (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3752/1930, Kroužek LD (rozpuštění).

BŘEŽANY, m. č. obce LEŠANY, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/5188/1911; 410/1912, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/410/1912, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2982/1933, OS Tyl (výmaz).
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6337/1927, Div. ochotníci (zal.).
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6071/1929, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3487/1942, SDO.

BŘÍZA, m. č. obce VŠESTARY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1969/1924, SDO (zal.).
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/236/1930, JDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2765/1947, JDO Tyl.

BŘÍZSKO, m. č. obce KOZOJEDY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1621/1913, Vzdělávací spolek DO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/346/1919, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2586/1946, SDO.

BŘVANY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3590/1946, SDO.

BUBOVICE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4986/1923, Div. kroužek ochotníků Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/3705/1940, SDO.

BUDENICE, m. č. obce JARPICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/199/1924, Ochotnický a vzdělávací jednota Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/1013/1934, Ochotnická a vzdělávací jednota J. K. Tyl (zal.).

BUDĚTICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/395/1926, OS Pesková (zal.).

BUDÍKOV, o. Pelhřimov
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1507/1929, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2258/1942, SDO.

BUDIMĚŘICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5592/1924, DS Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2519/1934, SDO Tyl (zal.).

BUDISLAV, o. Svitavy
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/82/84/1907, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4323/1926, SDO (zánik).

BUDISLAVICE, m. č. obce MLADÝ SMOLIVEC, o. Plzeň–jih
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/173/197, ČOS v Budislavicích, 1898.
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2736/1930, ČOS (rozejití).

BUJESYLY, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1191/1942, OS Bujesyly.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2382/1943, OS Bujesyly.

BUKOL, m. č. obce VOJKOVICE, o. Mělník
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2378/1929, SDO Hálek (zal.).

BUKOV, m. č. města ÚSTÍ NAD LABEM, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2453/1947, SDO J. K. Tyl.

BUKOVÁ, o. Plzeň–jih
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/82/79/1907, SDO.

BUKOVÁ U PŘIBRAMĚ, o. Příbram
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/173/114, SDO Pokrok (Český OS Thalia), 1890.

BUKOVANY, o. Benešov
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1462/1929, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5511/1938, KrDO.

BUKOVEC, m. č. města PLZEŇ, o. Plzeň
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/714/1942, SDO Osvěta.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2202/1943, SDO Osvěta.

BUKOVINA, m. č. města KRALOVICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3565/1911, OS Vítězslav Hálek.

BUKOVNÍK, o. Klatovy
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5619/1928, SDO Alois Jirásek (zal.).

BULOVKA, viz též ARNOLTICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1190/1947, OS Hraničář.

BUŠKOVICE, m. č. obce PODBOŘANY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/417/1946, SDO Vlast.

BUŠOVICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3353/1941, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/759/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2322/1943, SDO Tyl.

BUŠTĚHRAD, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 306/1914, Občanská beseda, čtenářsko pěvecko divadelní spolek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/6502/1940, Pěvecko dramatické sdružení dělnické.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1322/1945, Pěvecko dramatický spolek Tyl.
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/82/55/1904, Spolek pěvecko dramatický Tyl.

BUTOVES, o. Jičín
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2791/1928, SDO Tyl (změna).

BYDŽOVSKÁ LHOTKA, m. č. obce MĚNÍK, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/230/1922, SDO Jirásek.

BYKÁŇ, m. č. obce KŘESETICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2848/1923, OS Slavoj (zal.).

BÝKEV, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/2500/1940, Besední a DrKr.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3270/1941, Besední a DrKr.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1620/1924, Besední a DrKr (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3206/1941, Zábavní spolek Veselost.

BYKOŠ, o. Beroun
SÚA: ZÚ 1912-1915, i. č. 366/38/1912, Vzdělávací JDO.

BYLANY, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/28/1948, SDO.

BYNOV, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2733/1945, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3375/1946, OS Tyl.

BYNOVEC, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/8142/1946, ODS Libuše.

BYSTRÉ, dříve BYSTRÉ U POLIČKY, o. Svitavy
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/63/2/1901, Ochotnický spolek div. v Bystrém.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/2914/1911, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3992/1922, OJ Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2305/1945, SDO Mahen SČM.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/590/1946, SDO Lidová scéna.

BYSTŘANY, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4838/1946, Dramatická jednota J. K. Tyl.

BYSTŘICE, viz též MOKRÁ LHOTA, RADOŠOVICE, o. Benešov
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/170/111, SDO 1893.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1080/1942, SDO Mošna (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2160/1943, SDO Mošna (německý zápis).

BYSTŘICE, m. č. obce VČELÁKOV o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/666/1932, DS Havlíček (zal.).

BYSTŘICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/1960/1911, OS Petrtýl.
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3193/1928, SDO Petrtýl (změna).

BYSTŘICE, m. č. obce DUBÍ, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/252/1946, SDO pro Bystřici a okolí.

BYŠICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2520/1945, Dramatický spolek Vydra.

BÝŠŤ, viz též BĚLEČKO, HODĚŠOVICE, HRACHOVIŠTĚ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/6852/1933, SDO Tyl (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/1922/1934, SDO Tyl (zánik).

BZÍ, dříve NABZÍ, NÁBZÍ, m. č. města ŽELEZNÝ BROD, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, sg. 30/3295/247/19, Klub dělnické mládeže Tyl, zal. 1908.

BZOVÁ, o. Beroun
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/173/143, ČOB ve Bzové, 1893.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5136/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1240/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2381/1943, SDO.
C

CEJLE, dříve CEJL, o. Jihlava
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7529/1920, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2553/1924, SDO.

CEKOV, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3648/1926, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3233/1943, SDO (německý zápis).

CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2226/1945, JDO.

CEREKVICE NAD LOUČNOU, o. Svitavy
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/174/61, Ochotnická čtenářská beseda 1893.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6697/1923, Ochotnická čtenářská beseda (zánik).

CERHENICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5338/1925, Dětský div. kroužek Ilja (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/9273/1933, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/8406/1934, SDO (právní trvání).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2345/1948, Div. ochotníci SČM.

CERHOVICE, o. Beroun
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/85/24/1907, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6908/1922, Dramatický spolek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4643/1941, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1701/1945, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/172/1947, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/866/1944, Dramatický spolek.

CERHÝNKY, m. č. obce CERHENICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2941/1929, KrDO (zal.).

CETORAZ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2209/1923, Div. ochotníci (zal.).

CIBOTÍN, m. č. obce ČESKÁ BĚLÁ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6642/1926, OS (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1468/1942, OS.

CIDLINA, m. č. obce ŽELEZNICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2020/1923, Div. a ochotnicko vzdělávací spolek Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1733/1925, Vzdělávací ochotnický a div. spolek Havlíček (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3752//1925, SDO (zal.).

CIHELNA, m. č. města PARDUBICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/6087/1920, Dramatické sdružení Budoucnost.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/515/1939, Dramatické sdružení Budoucnost.

CÍRKVICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1877/1928, SDO (zal.).

CÍTOLIBY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2221/1928, Dělnický div. OS Vesna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/881/1930, Div. OS Vesna (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1745/1945, Div. OS Vesna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1013/1948, Sdružení div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7581/1940, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/876/1942, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2392/1943, Sdružení div. ochotníků.

CÍTOV, viz též DAMINĚVES, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/1392/1933, Ochotnický DS Říp (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/380/1943, OS Říp.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/380/1943, OS Říp.

CVIKOV, viz též LINDAVA, TRÁVNÍK, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1325/1945, Český SDO J. K. Tyl.

CVRČOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4622/1932, Dramaticko pěvecký spolek Lumír (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3462/1947, Dramaticko pěvecký spolek Osvobozené divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3890/1947, Pěvecko dramatický spolek Rozkvět.

Č

ČACHOTÍN, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/104/1924, Dramatický a vzdělávací kroužek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/1232/1933, Dramatický a vzdělávací spolek (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/6590/1937, Dramatický a vzdělávací spolek.

ČACHOVICE, viz též STRUHY, o. Mladá Boleslav
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/7421/1937, Ochotnický vzdělávací spolek Beseda.

ČAKOVIČKY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/13358/1939, ČOB.

ČÁSLAV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5183/1925, JDO (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/8060/1935, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1696/1924, Dramatický a zábavní odbor při sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Vojan (zal.).

ČASTOLOVICE, Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/176/157, SDO Klicpera 1900.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1712/1923, SDO Klicpera (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2397/1945, SDO Klicpera.

ČASTROV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/6564/1920, SDO Vrchlický.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/14333/1939, SDO Vrchlický.

ČEČELICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/572/1918, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3932/1941, KrDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5037/1947, KrDO.

ČECHTICE, viz též RŮŽKOVY LHOTICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1376/1948, OS Jirásek.

ČEJETIČKY, m. č. města MLADÁ BOLESLAV, o. Mladá Boleslav
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8450/1923, SDO Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/224/1924, SDO Vojan (zal.).

ČEJKOVICE, o. České Budějovice
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4810/1923, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/10038/1935, SDO Jirásek.

ČEKANICE, m. č. města TÁBOR, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5228/1919, ČOS.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2405/1943, ČOS.

ČELÁKOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/6293/1932, Zpěvácký spolek J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/2001/1938, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3731/1943, Dramatické sdružení Tyl (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3982/1943, SDO zaměstnanců firmy J. Volmann (německý zápis).

ČELÁKOVY, m. č. obce ZEMĚTICE, o. Plzeň-jih
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/8957/1935, Dělnické divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4453/1941, SDO Tyl.

ČELIV, m. č. obce KOKAŠICE, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/1454/1932, SDO Havlíček (zal.).

ČELKOVICE, m. č. města TÁBOR, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4396/1920, SDO.

ČENKOV, m. č. obce MALŠICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/872/1924, ČOS (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2438/1925, ČOS (zal.).

ČENOVICE, m,. č. obce ČESTÍN, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3954/1943, SDO (německý zápis).

ČEPERKA, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4436/1941, SDO Tyl.

ČEPÍ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4005/1943, SDO (německý zápis).

ČEPICE, m. č. obce RABÍ, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/69/1932, Div. spolek ochotnický Palacký (zal.).

ČERČANY, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2305/1943, SDO Sázavan (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2665/1942, SDO Sázavan.

ČERMNÁ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2999/1925, Div. spolek ochotníků Havlíček (změna).

ČERMNÁ, o. Vrchlabí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2079/1946, SDO Tyl.

ČERMNÁ NAD ORLICÍ, viz též MALÁ ČERMNÁ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/947/1920, SDO Havlíček.

ČERNÁ V POŠUMAVÍ, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5593/1947, SDO J. K. Tyl.

ČERNÁ ZA BORY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3212/1920, Zábavní a vzdělávací spolek Vlastimil.

ČERNČICE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/423/1912, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1815/1929, SDO (zal.).

ČERNICE, m. č. obce HORNÍ JIŘETÍN, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2831/1947, SDO Hraničář.

ČERNÍKOVICE, o. Plzeň-sever
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5133/1923, Ochotnický DS Kollár (zal.).

ČERNÍKY, o. Nymburk
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/7028/1937, SDO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5308/1925, SDO Havlíček (změna).

ČERNILOV, viz též BUKOVINA, ÚJEZD, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/176/123, JDO Tyl 1898.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9308/1937, JDO Tyl.

ČERNÍN, m. č. města ZDICE, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/86/11/1903, Ochotnická čtenářská beseda.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/86/35/1909, Ochotnická čtenářská beseda.

ČERNÍNY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/210/1925, SDO Libuše (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1829/1942, SDO Libuše.

ČERNOCHOV, m. č. obce PERUC, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1791/1948, SDO J. K. Tyl.

ČERNOUČEK, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1360/1919, DS Tyl.

ČERNOUSY, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3926/1947, SDO Sever.

ČERNOVICE, o. Pelhřimov
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3655/1923, SDO Bělohrobský (změna).

ČERNOŽICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2312/1924, SDO Rovnost (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1204/1945, Div. kolektiv Černožice.

ČERVENÁ, m. č. obce JETĚTICE, o. Písek
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/1473/1937, SDO Jirásek.

ČERVENÁ HORA, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/86/33/1903, SDO.

ČERVENÁ ŘEČICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/61/1942, SDO V. B. Třebízský (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2362/1943, SDO V. B. Třebízský (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1989/1945, SDO V. B. Třebízská (německý zápis).

ČERVENÁ VODA, o. Ústí nad Orlicí
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/160/1909, OS v Čermné Lanškrounské.

ČERVENÉ PEČKY, viz též DOLANY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1325/1939, OS Tyl.

ČERVENÉ POŘÍČÍ, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5459/1939, DOS.

ČERVENÝ KOSTELEC, viz též BOHDAŠÍN, HORNÍ KOSTELEC, LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM, OLEŠNICE, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/30/6/3976, OS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/741/1924, SDO Čechoslovák (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4932/1925, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/5218/1931, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3844/1942, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3445/1927, SDO Lumír (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/8985/1933, SDO Lumír (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3933/1934, SDO Lumír (zánik).
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3689/1937, DrO Církve československé.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2285/1948, Lidová scéna Jednoty katolického lidu.

ČERVENÝ ÚJEZD, o. Praha-západ
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/243/149, ČOB, zal. 1891, 1896.

ČEŘENICE, m. č. obce SÁZAVA, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/771/1914, ČOJ.

ČESKÁ BŘÍZA, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2586/1946, SDO.

ČESKÁ ČERMNÁ, o. Náchod
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/73/1905, OJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2173/1914, ČOJ.

ČESKÁ KAMENICE, viz též KERHARTICE, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2474/1947, SDO Jirásek.

ČESKÁ LHOTA, m. č. obce DÍVČICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6530/1926, SDO Tyl (zal.).

ČESKÁ LÍPA, viz též ČASTALOVICE, DOBRANOV, DOLNÍ LIBCHAVA, DUBICE, STARÁ LÍPA, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1017/1926, SDO Jirásek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/839/1947, SDO Mladá scéna.

ČESKÁ METUJE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6983/1924, DrKr NJS (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1514/1946, DrO SČM.

ČESKÁ PODHARŤ, m. č. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2230/1927, Dramaticko vzdělávací kroužek v České Podharti, (prapor).

ČESKÁ RYBNÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/40/1903, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/534/1919, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/913/1932, SDO Mošna (zal.).

ČESKÁ SKALICE, viz též MALÁ SKALICE, ZLIČ, o. Náchod
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/171/371, Ochotnická div. jednota.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/242/1912, Ochotnická div. jednota v České Skalici, 1896.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2249/1913, Ochotnická div. jednota v České Skalici, 1896.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/8466/1939, Zábavní a DO při Živnostensko obchodnické straně středostavovské.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/4121/1940, Zábavní a DO při Živnostensko obchodnické straně středostavovské.

ČESKÁ TŘEBOVÁ, viz též PARNÍK, SEMANÍN, o. Ústí nad Orlicí
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/171/318, SDO Hýbl, 1895.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/331/1916, SDO Hýbl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2307/1942, SDO Libuše.

ČESKÉ BUDĚJOVICE, viz též ČTYŘI DVORY, MLADÉ-ČERVENÝ DVŮR, o. České Budějovice
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/84/39/1903, Spolek českobudějovických ochotníků Dalibor.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/353/1916, SDO Bozděch.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5196/1925, SDO Bozděch (deposity).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3015/1935, SDO Bozděch.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4364/1919, OS Julius Zeyer.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3609/1929, Ochotnicko vzdělávací spolek Julius Zeyer (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/8016/1920, Zábavní a vzdělávací kroužek Jitřenka.
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3592/1921, JDO Čechie.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4054/1923, JDO Čechie (změna).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5765/1923, JDO Čechie (změna).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5466/1924, SDO Čechie (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/7030/1934, SDO Čechie (zánik).
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4832/1921, SDO Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/8096/1933, SDO Vlastimil (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2821/1934, SDO Vlastimil (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3188/1936, SDO Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9392/1939, SDO Vlastimil.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6029/1926, Tylova ochotnická družina (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3925/1928, Spolek pro postavení nové div. budovy.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/672/1928, Spolek pro postavení nové div. budovy (dávka).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2793/1934, Spolek pro postavení nové div. budovy (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3927/1931, DOS Boleslav (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/5416/1931, Div. jednota J. K. Mayer (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2838/1948, Div. jednota J. K. Mayer.
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/5603/1935, ČOS Vltavan.
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3731/1936, OS Tyl.
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9546/1937, Ochotnicko pěvecký a hudební spolek Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1969/1940, DS, dříve Spolek pro postavení nové div. budovy.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1746/1947, DS změněn na Spolek pro postavení nové div. budovy.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3368/1943, Pěvecko ochotnické sdružení katolíků, zapsáno jako Dramatické studio.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3290/1944, DS.

ČESKÉ HEŘMANICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6151/1947, SDO.

ČESKÉ KOPISTY, m. č. města TEREZÍN, o. Litoměřice
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/70/80/1906, ČOB.
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8035/1921, ČOB.

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/219/129/1899, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1758/1924, SDO Rozkvět (změna).

ČESKÉ PETROVICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4305/1946, SDO Tyl.

ČESKÉ VELENICE, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3730/1928, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9200/1935, OS J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2139/1929, SDO Čechie (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2271/1947, Čtenářsko zábavní beseda.

ČESKÝ BROD, viz též LIBLICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3291/1941, SDO Tyl.

ČESKÝ DUB, viz též SMRŽOV, STARÝ DUB, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3015/1946, SDO Eduard Vojan.

ČESKÝ KRUMLOV, viz též NOVÉ DOBRKOVICE, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2940/1929, SDO Tyl odbor TJ Sokol.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3290/1945, SDO Českokrumlovská scéna.

ČESKÝ ŠTERNBERK, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg. 30/254/236, Čtenářská OJ 1899.

ČESTICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/86/109/1908, ČOS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/842/1911, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2798/1931, OS Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/12997/1934, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/2785/1935, SDO Tyl.

ČESTÍN, viz též ČENOVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2230/1944, SDO Slavata (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/414/1946, SDO Slavata (německý zápis).

ČESTLICE, o. Praha–východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/1468/1931, SDO Kolár (zal.).

ČEŠŇOVICE, m. č. obce PIŠTÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/715/1943, SDO Jirásek.

ČEŠOV, viz též LIBĚŠICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/233/1925, Spolek divadelníků Mošna (zal.).

ČÍHAŇ, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6049/1947, DS Hvězda.

ČIKVÁSKY, m. č. obce KOŠŤÁLOV, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/86/89/1907, ČOS Kajetán Tyl.

ČILEC, o. Nymburk
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4148/1923, KrDO Tyl (zal.).

ČIMELICE, o. Písek
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/174/76, ČOJ Skaličan 1896.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/86/13/1902, ČOS Skaličan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/530/1912, ČOS pro Čimelice a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4936/1942, SDO Stroupežnický.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/912/1943, SDO Stroupežnický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3520/1947, SDO.

ČÍMICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/229/1920, DS Jirásek.

ČINĚVES, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1728/1943, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4869/1947, SDO F. X. Šalda.

ČISTÁ, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/174/44, SDO 1891, 1893.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1377/1928, SDO (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2048/1928, Div. a zábavní spolek Volnost (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6842/1946, Div. OS Mošna.

ČISTÁ U HOREK, o. Semily
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3211/1922, Hudebně dramatický kroužek.

ČÍVICE, též CIVICE, m. č. obce DOBŘÍČ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3097/1920, Div. ochotníci.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5567/1929, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3000/1933, DO (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/14872/1934, Sdružení div. ochotníků Havlíček (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/4593/1938, SDO Dalibor.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4532/1941, SDO Dalibor.

ČÍŽKOV, viz též PŘEŠÍN, ZAHRÁDKA, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/176/130, ČOS 1899, 1900.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4650/1941, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2480/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2226/1943, SDO Tyl.

ČÍŽKOVICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2419/1947, DS Ochotník.

ČKYNĚ, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7058/1940, Div. kroužek Šumavan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6059/1946, SDO Vojan.

ČMELÍNY, o. Plzeň-jih
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2795/1922, Sdružení ochotníků.

ČTYŘI DVORY, část města ČESKÉ BUDĚJOVICE, o. České Budějovice
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7091/1923, Div. jednota Čechie odbor IV. (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/985/1927, Dramatický a kulturní odbor Jirásek při Československé národní demokracii.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1249/1939, Dramatický a kulturní spolek Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1634/1946, SDO Julius Zeyer.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1634/1946, SDO Julius Zeyer.
D

DACHOV, m. č. obce MIŘETICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4011/1912, DS Machar.

DALIMĚŘICE, m. č. města TURNOV, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/177/121, ČOS Lyra 1893,1895,1900.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289/93/23/1904, ČOS Kollár.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3209/1912, ČOS Kollár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2827/1941, DO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/203/1942, DO J. K. Tyl
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2925/1945, SDO J. K. Tyl.

DAMĚNICE, m. č. obce NAČERADEC, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1595/1924, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/307/1925, SDO Vrchlický (zal.).

DAMNOV, m. č. města BOR, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2536/1948, Div. kroužek SČM.

DAROVÁ, m. č. obce BŘASY, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2096/1941, SDO Budil.

DASNÝ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/682/1944, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/7714/1946, OS Jirásek.

DAŠICE, o. Pardubice
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/2090/1935, Dramatický a zábavní spolek Mladé generace Merkur při Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské.

DAVLE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4387/1930, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2348/1933, SDO (valná hromada).

DEBRNÉ, m. č. obce MOSTEK, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4504/1947, SDO Otava.

DEBŘ, m. č. města MLADÁ BOLESLAV, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2239/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/39/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2484/1945, SDO.

DĚČANY, viz též SOLANY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2/1912, SDO Havlíček.

DĚČÍN, viz též BĚLÁ, BOLETICE, BŘEZINY, BYNOV, FOLKNÁŘE, CHROCHVICE, KRÁSNÝ STUDENEC, KŘEŠICE, NEBOČADY, PODMOKLY, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4795/1947, Černobílá scéna mladých národních socialistů.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4265/1945, LS Svět loutek.

DEHTOV, m. č. obce LIBOŠOVICE, o, Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/177/252, JDO Třebízský 1899.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1823/1942, JDO Třebízský.

DESNÁ, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4565/1947, Ochotnický DS Vojan.

DEŠTNÁ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5760/1923, Spolek ochotnických divadelníků (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7235/1940, SDO.

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH, viz též JEDLOVÁ V ORLICKÝCH HORÁCH, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/3151/1948, SDO.

DĚTŘICHOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/115/1948, SDO J. K. Tyl.

DÍRNÁ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3340/1925, SDO (zal.).

DÍVČICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4804/1922, Spolek ochotnicko čtenářský Kubata na Blatech.

DIVIŠOV, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/178/1, SDO Čtenářská OJ 1884, 1896, 1897.

DLOUHÁ LHOTA, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1901/1941, Vzdělávací jednota Havlíček.

DLOUHÁ TŘEBOVÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/3502/1939, SDO J. K. Tyl.

DLOUHÉ, m. č. obce NOVÝ HRÁDEK, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3114/1924, KrDO Jirásek (zal.).

DLOUHOPOLSKO, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/264/1944, SDO Svatopluk Čech (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/470/1946, SDO Svatopluk Čech.

DLOUHÝ MOST, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/12146/1934, SDO Ještěd (zal.).

DNEBOH, m. č. města MNICHOVO HRADIŠTĚ, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7917/1939, SDO Hraničář.

DOBEV, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2496/1920, Dramatický a vzdělávací spolek.

DOBKOVICE, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2680/1945, ODi.

DOBRÁ VODA, m. č. města BŘEZNICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/238/1918, SDO Smetana.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5834/1926, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/5107/1936, SDO.

DOBRÁ VODA U HOŘIC, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/264/178, SDO 1897.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/548/1946, SDO.

DOBRÉ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/179/141, DO v Dobrém jménem Tyl 1896.

DOBRÉ POLE, m. č. obce VITICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1548/1928, KrDO Slovan (zal.).

DOBRNÁ, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3180/1947, DrKr DO Dukla KSČ.

DOBROMĚŘICE, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5502/1919, DS Kolár.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/6113/1936, DS Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1112/1941, OS Alois Jirásek.

DOBRONICE U CHÝNOVA, m. č. města CHÝNOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/117/1926, SDO (zal.).

DOBROŠOV, m. č. města NÁCHOD, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/36/1902, OS Klicpera.

DOBROTICE, m. č. obce CHANOVICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4171/1931, Čtenářský a div. OS (rozejití).

DOBROVICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2438/1914, SDO.

DOBRŠ, m. č. obce DRÁŽOV, o. Strakonice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/63/1904, ČOS Svornost.

DOBRUŠKA, viz též CHÁBORY, KŘOVICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/608/1920, SDO F. A. Šubert.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4956/1933, SDO F. A. Šubert (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/297/1934, SDO F. A. Šubert (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2232/1926, SDO (změna).

DOBŘANY, o. Plzeň–jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3548/1947, Nová scéna Vladislava Vančury.

DOBŘANY, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/27/1902, Ochotnická čtenářská beseda.

DOBŘEJICE, m. č. obce MALŠICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/37/1929, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/422/1940, SDO.

DOBŘENICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1620/1939, SDO.

DOBŘÍČ, viz též ČIVICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4430/1919, OS Havlíček.

DOBŘICHOV, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6164/1925, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5139/1928, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1151/1929, SDO (odznak).

DOBŘICHOVICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3424/1921, Dramaticko vzdělávací okrašlovací a sportovní klub Snaha.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8146/1923, Dramatický a vzdělávací klub Snaha (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4260/1926, JDO (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6784/1929, JDO (rozejití).
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/4025/1937, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1938/1941, Sdružení Malá scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/874/1942, Sdružení Malá scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2393/1943, Sdružení Malá scéna.

DOBŘÍŠ, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8846/1923, Ochotnická beseda Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/10714/1934, Dramatický a zábavní spolek Merkur při Sdružení Mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

DOBŘÍV, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/752/1942, Sdružení Div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2323/1943, Sdružení div. ochotníků.

DOBŠICE, m. č. obce LIBOŠOVICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1713/1942, SDO Thám.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2213/1943, SDO Thám.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2805/1948, SDO.

DOBŠÍN, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/6617/1934, Čtenářsko OJ Svatopluk Čech (změna).

DOHALICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/179/112, JDO 1894, 1895, 1896.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4036/1921, JDO.

DOKSANY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5532/1921, Div. a vzdělávací kroužek při občanské besedě.

DOKSY, viz též KRUH, OBORA, STARÉ SPLAVY, ZBYNY, ŽĎÁR, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/6272/1931, DS K. H. Mácha (zal.).

DOKSY, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/3892/1938, Dělnický DS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3920/1941 SDO Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3085/1947, Pěvecko dramatický spolek ochotnický Průboj.

DOLÁNKY U TURNOVA, m. č. města TURNOV, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/179/21, ČOS 1885, 1888.

DOLANY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1663/1922, Vzdělávací a div. kroužek Jirásek.

DOLANY, Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/171/201, SDO Tyl 1898.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1527/1912, SDO Tyl.

DOLANY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5753/1946, SDO Tvorba.

DOLNÍ BĚLÁ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4040/1912, 30/1913, OS Havlíček.

DOLNÍ BEŘKOVICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3213/1941, SDO Mošna.

DOLNÍ BEZDĚKOV, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1335/1946, SDO Klicpera.

DOLNÍ BOŘÍKOVICE, m. č. obce KRÁLÍKY, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2765/1948, SDO Máj.

DOLNÍ BOUSOV, dříve BOHUSOV, viz též HORNÍ BOUSOV, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3306/1941, Sdružení ochotníků Bousovan.

DOLNÍ BŘEZINKA, m. č. obce SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1792/1943, SDO Klicpera.

DOLNÍ BŘEŽANY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1033/1946, OS Divadlo mladých.

DOLNI BUČICE, m. č. obce VRDY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3795/1926, Div. beseda (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5245/1940, Div. beseda.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2569/1946, Div. beseda.

DOLNÍ BUKOVINA, m. č. obce HORNÍ BUKOVINA, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5344/1927, OS (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1989/1940, OS.

DOLNÍ CEREKEV, o. Jihlava
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/522/4/1908, OS v Dolní Cerekvi.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5996/1924, SDO (změna).

DOLNÍ HOUŽOVEC, m. č. města ÚSTÍ NAD ORLICÍ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/851/1946, SDO Pokrok.

DOLNÍ CHVATLINY, viz též MANČICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1261/1946, SDO Beseda.

DOLNÍ JAVOŘÍ, m. č. města LÁZNĚ BĚLOHRAD, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/3914/1940, KrDO Vrchlický.

DOLNÍ JIRČANY, m. č. obce PSÁRY, o. Praha-západ
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3020/1936, KrKr Tyl.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3924/1936, DrKr Tyl.

DOLNÍ JIŘETÍN, o. Most - Obec zlikvidována důlní těžbou.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5526/1920, Pěvecko OS Hus.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/8336/1920, Pěvecko OS Hus.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/227/1922, Pěvecko OS Hus.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1931, 1946, Ochotnický a pěvecko hudební spolek Hus.

DOLNÍ KALNÁ, o. Trutnov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/522/8/1905, SDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1545/1939, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/7628/1931, DrKr Církve Československé (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4588/1934, DrKr (dávka).

DOLNÍ KRALOVICE, viz též LIBČICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/199/1911, Div. ochotnický soubor.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3824/1934, SDO Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/218/1935, SDO Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1422/1948, SDO Tyl.

DOLNÍ KRUPÁ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/264/24, ČOB 1885.

DOLNÍ KŘEČANY, m. č. města RUMBURK, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6403/1946, DS J. K. Tyl.

DOLNÍ LIBCHAVY, m. č. obce LIBCHAVY, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3578/1945, SDO Svobodná scéna.

DOLNÍ LITVÍNOV, část města LITVÍNOV, o. Most
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/7578/1936, Volné sdružení tamburašů a div. ochotníků.

DOLNÍ LOMNICE, m. č. obce KUNICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5732/1923, Ochotnický kroužek Klicpera (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/849/1925, KrDO Klicpera (změna).

DOLNÍ LUKAVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2821/1941, DO J. K. Tyl.

DOLNÍ MOKROPSY, m. č. obce ČERNOŠICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/406/1930, KrDO Budoucnost (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/7387/1934, KrDO Budoucnost (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/143/1942, SDO Naše scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1268/1943, SDO Naše scéna.

DOLNÍ NEMOJOV, m. č. obce NEMOJOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/64/1946, OS Hraničář.

DOLNÍ NERESTCE, m. č. obce NERESTCE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4843/1919, ČOS.

DOLNÍ NOVOSEDLY, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/777/1941, OS.

DOLNÍ POUSTEVNA, o. Děčín
SÚA: Fond ČM 1856-1883, sg. 30/6/8317, SDO.

DOLNÍ PRYSK, m. č. obce PRYSK, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/7433/1946, SDO Tyl.

DOLNÍ RADECHOVÁ, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1752//1922, SDO.

DOLNÍ ROVEŇ, viz též HORNÍ ROVEŇ, KOMÁROV, LITĚTINY, o. Pardubice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/522/1/1907, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2081/1922, SDO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3109/1922, SDO Havlíček (zánik).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9834/1938, SDO Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/11362/1939, SDO.

DOLNÍ RYCHNOV, o. Sokolov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5595/1947, Ochotnický div. nepolitický spolek Máj.

DOLNÍ ŘEDICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2383/1933, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9917/1935, KrDO.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/7187/1937, KrDO.

DOLNÍ SEDLO, m. č. obce HRÁDEK NAD NISOU, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5179/1947, Div. kroužek Tyl při KSČ.

DOLNÍ SMRŽOVKA, m. č. města SMRŽOVKA, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/750/1946, Div. OS Vančura.

DOLNÍ STAKORY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/264/58, OS Tyl,1888.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/577/1940, OS Tyl.

DOLNÍ SYTOV, m. č. obce HÁJE NAD JIZEROU, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/251/54, Čtenářsko OJ Svatovít.

DOLNÍ VYSOKÉ, m. č. města ÚŠTĚK, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2132/1947, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3278/1947, Ochotnický kroužek Havlíček.

DOLNÍ ŽANDOV, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3105/1946, Ochotnický DS při MRO.

DOLY, m. č. obce LUŽE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3421/1941, SDO.

DOMANÍN, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/105/1948, SDO.

DOMAŽLICE, viz též HAVLOVICE, o. Domažlice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/259/239, DS Havlíček 1891, 1892.

DOMORAZ (DOMORAZY), o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/642/1947, DS Máj.

DOMOUŠICE, viz též SOLOPYSKY, o. Louny
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/179/27, Spolek vzdělávací, zábavní a ochotnický Kolár 1886.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/179/28, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/4789/1936, DS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2013/1921, OS Kolár (zánik).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/821/1922, OS Kolár.

DONÍN, m. č. obce TOUŽETÍN, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1383/1914, SDO Želenský.

DOUBÍ, m. č. města KARLOVY VARY, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3358/1947, DrKr Vojan při MRO.

DOUBÍ, m. č. obce ČTVEŘÍN, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4754/1946, SDO Karel Čapek.

DOUBRAVA, m. č. obce CHRÁŠŤANY, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1103/1928, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1683/1930, SDO Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4128/1941, SDO Tyl.

DOUBRAVA, m. č. obce ŽĎÁR, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/53/1903, SDO Štěstěna.

DOUBRAVANY, dříve DOBROVANY, m. č. obce KOŠÍK, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/559/1922, Div. OJ J. K. Tyl.

DOUBRAVICE, m. č. obce HRUBÁ SKÁLA, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1596/1912, SDO Klicpera.

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU, o. Blansko
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3378/1929, OS Kajetán Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9432/1936, OS Kajetán Tyl.

DOUBRAVKA, m. č. města BĚLÁ NAD RADBUZOU, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3910/1912, Dělnický OS.

DOUDLEBY NAD ORLICÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/179/100, Div. jednota Orlice 1893.

DOŽICE, m. č. obce MLADÝ SMOLIVEC, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/179/96, ČOS 1892, 1893.

DRAHKOV, o.Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4655/1932, KrDO Svornost (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/1343/1934, KrDO Svornost.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3074/1943, SDO Svornost (německý zápis).

DRAHLOVICE, m. č. obce SKUHROV, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2335/1924, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1799/1925 SDO (zal.).

DRAHOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5874/1926, SDO Tyl (zal.).

DRAHOŇŮV ÚJEZD, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3792/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3451/1943, SDO.

DRAHORAZ, m. č. obce KOPIDLNO, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8772/1923, Sdružení div. ochotníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/10218/1935, Sdružení div. ochotníků.

DRAHOTĚŠICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2531/1930, Ochotnicko vzdělávací spolek Jirásek (zal.).

DRAHOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/7021/1935, SDO Tyl.

DRAHOVICE, m. č. města KARLOVY VARY, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/7381/1935, SDO.

DRAŽEŇ (též DRAŽEN), o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3467/1941, SDO Tyl.

DRAŽICE, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/101/40/1905, ČOS.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2955/1913, ČOS.

DRAŽIČKY, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/215/1941, SDO.

DRHOVLE, viz též DUBÍ HORA, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2850/1930, SDO Tyl (zal.).

DRMALY, m. č. obce VYSOKÁ PEC, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2935/1948, SDO Svornost.

DRMLOVO POLE, část obce PODLESÍ, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/180/56, SDO 1893.

DRMOUL, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1978/1947, SDO Drmoul.

DRNOV, m. č. obce ŽIŽICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7664/1921, SDO Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3009/1925, SDO (zánik).

DROZDOV, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/101/68/1908, Čtenářsko div. ochotníci Jindřich Mošna.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/101/71/1908, Ochotnická div. jednota.

DROUŽKOVICE, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1892/1948, SDO Divadlo mladých.

DRŠTĚKRYJE, m. č. obce SAMŠINA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5956/1930, ČOS Jirásek (zal.).

DRUŽEC, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/415/1929, Vzdělávací dramaticko pěvecký spolek Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/847/1934, Vzdělávací dramaticko pěvecký spolek Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4357/1947, SDO J. K. Tyl.

DRŽKOV, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/180/27, Pěvecká div. jednota Lev 1888, 1890.

DŘEMČICE, m. č. obce Třebívlice, o. Litoměřice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/180/83, OJ Kolár 1897.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4179/1932, OJ Kolár (zánik).

DŘETOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2088/1946, Dramatický spolek Jirásek.

DŘEVČICE, m. č. města DUBÁ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2413/1946, SDO Scéna Vladislava Vančury.

DŘEVĚNICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1059/1943, SDO.

DŘEVÍKOV, m. č. obce VYSOČINA, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2796/1944, SDO Hrnčíř (německý zápis).

DŘÍN, část města KLADNO, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/101/35/1904, ČOB.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9106/1920, Dramatický a podpůrný spolek Havlíček.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5766/1922, Dramatický a podpůrný spolek Havlíček.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2242/1924, Dramatický a podpůrný spolek Havlíček (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4041/1924, Dramatické sdružení komunistických korporací (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/15135/1934, Dramatické sdružení komunistických korporací (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2065/1946, Dříve ČOB, nyní SDO.

DŘÍNOV, o. Most (obec zanikla)
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1716/1948, SDO Jan Drda.

DŘÍSY, o. Mělník
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1103/1938, SDO Tyl.

DŘÍTEČ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4740/1942, Div. OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2278/1943, Div. OS Tyl.

DUB, m. č. obce MŽANY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/102/44/1908, Hospodářská ČOB Rubeš.

DUBÁ, viz též DEŠTNÁ, DŘEVČICE, NEDAMOV, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/676/1946, SDO Berka z Dubé.

DUBÍ, m. č. města KLADNO, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3255/1927, Pěvecko dramatické sdružení Ozvěna (zal.).

DUBÍ HORA, m. č. obce DRHOVLE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5796/1927, SDO Kolár (zal.).

DUBICE, m. č. města ČESKÁ LÍPA, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/8426/1946, Divadlo dětem Svazu přátel SSSR.

DUBLOVICE, viz též LÍCHOVY, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/102/61/1910, ČOS.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/334/1912, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3578/1942, Dříve ČOS nyní SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2286/1943, Dříve ČOS nyní SDO.

DUBNÉ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3042/1922, OS Klicpera.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6602/1934, OS Klicpera (zánik).

DUBNICE, o.Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1710/1946, SDO Karel Havlíček Borovský.

DUDÍN, o. Jihlava
SÚA: Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1269/1920, ČOS.

DUCHCOV, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/4857/1911, Dramatický a vzdělávací spolek Veselé mládeže.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/5360/1911, Hudební a div. kroužek Lyra.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4633/1912, DS Budil.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4040/1913, SDO Osvěta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2822/1919, SDO Neruda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7280/1923, Dramatický a pěvecký spolek Osvěta (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1630/1926, Div. kroužek Jirásek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1860/1946, DS Karel Čapek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/760/1948, Spolek ochotníků Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2563/1948, Lidová scéna, dříve DS Karla Čapka.

DUŠEJOV, o. Jihlava
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1119/1943, SDO (německý zápis).

DUŠNÍKY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3763/1926, SDO (zal.).

DVORY, m. č. obce KARLOVY VARY, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5284/1947, SDO J. K. Tyl.

DVORY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2846/1941, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/886/1930, Dělnický div. OS (zal.).

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, viz též LIPNICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3293, sg 30/186/30/1908, SDO Hanka.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8853/1923, Dramatický a vzdělávací kroužek obce Corndorf u České Podharti (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5591/1924, Dramatický a zábavní spolek Jan Neruda (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6365/1932, DrKr Střed (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3304/1944, DrKr Střed.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1533/1944, SDO Hanka (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3717/1945, Spolek pro postavení divadla.

DYMOKURY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3020/1929, Ochotnická a vzdělávací jednota J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3713/1943, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/3152/1948, SDO bratří Čapků.

DÝŠINA, též DÝŠINÁ, DEJŠNÁ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/177/250, SDO 1899, 1900.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289/95/1/1901, SDO.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289/95/16/1902, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/6719/1940, SDO Tyl (zánik).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1984/1941, SDO Tyl.
E

EJPOVICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30183/76, Jednota čtenářsko ochotnická 1896.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3364/1941, SDO Vojan.

ERVĚNICE, vydolováno, dříve součást obce KOMOŘANY, m. č. města MOST, o. Most
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/466/51 Dramatická OJ v Ervěnicích 1901.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4208/1912, Pěvecko DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2834/1947, Pěvecko DS Tyl.
F
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, viz též ŽÍROVICE, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5734/1946, SDO Lucerna.

FRANTIŠKY, m. č. obce KROUNY, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/7804/1936, DS Vysočina.

FRÝDLANT, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3336/1947, DO SČM.

FRÝDŠTEJN, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/958/1943, SDO (německý zápis).
G

GOLČŮV JENÍKOV, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/187/2, Ochotnicko pěvecká beseda Václav 1884.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/1036/1911, Ochotnicko pěvecká beseda Václav.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/9424/1939, Ochotnicko pěvecká beseda Václav.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/496/1924, Merkur - Dramatický a zábavní odbor dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/183/1939, SDO Havlíček.
H

HABARTICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4453/1946, SDO Dalibor.

HABRKOVICE, m. č. obce ZÁBOŘÍ NAD LABEM, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/8255/1946, SDO.

HABROVÁ, m. č. obce DOLANY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7498/1922, Div. OJ Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7467/1934, Div. OJ Jirásek (zal.).

HABRY, viz též FRÝDNAVA, ZBOŽÍ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4160/1921, ČOS Pokrok.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/5580/1938, ČOS Pokrok.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8552/1923, DrKr Rovnost (zal.).

HADAČKA, m. č. obce VÝROV, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6529/1925, OS Třebízský (zal.).

HÁJ U DUCHCOVA, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2483/1945, SDO.

HAJANY, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4584/1933, ČOJ Vlastimil (výmaz).

HAMR, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5976/1926, SDO v Hamru (zal.).

HARATICE, m. č. obce PLAVY, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/1550/1936, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/3727/1938, DS Tyl.

HARTA, m. č. města VRCHLABÍ, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/7263/1946, SDO.

HARTMANICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3518/1946, Div. OS J. K. Tyl.

HAVLÍČKOVA BOROVÁ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9703/1938, DO Josef Kajetán Tyl.

HAVLÍČKŮV BROD, dříve NĚMECKÝ BROD, viz též BŘEZINKA, JILEMNÍK, PODĚBABY, SVATÝ KŘÍŽ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/96/37/1910, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/834/1925, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/4387/1936, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2328/1923, Dělnické divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/10/1930, DrKr C. Č. B. (zal.).

HAVLOVICE, m. č. obce MIŘETICE, o.Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2627/1924, SDO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/7003/1936, SDO Havlíček.

HEJNICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2477/1945, SDO Tyl.

HELKOVICE, m. č. města VYSOKÉ NAD JIZEROU, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/136/118/1908, SDO.

HEŘMAŇ, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4450/1933, KrDO Heyduk (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/4384/1935, KrDO Heyduk.

HEŘMANICE, m. č. města ŽANDOV, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4512/1946, SDO Malá scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/1322/1948, Ochotnický dramatický spolek Malá scéna.

HEŘMANICE, m. č. města NOVÁ PAKA, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/136/93/1907, Čtenářská div. jednota.

HEŘMANICE V PODJEŠTĚDÍ, m. č. obce JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1206/1946, SDO K. H. Borovský.

HEŘMANIČKY, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6158/1931, OS Jirásek (změna).

HEŘMÁNKOVICE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/6988/1946, SDO Havlíček.

HEŘMANŮV MĚSTEC, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/136/47/1903, Dělnický podporující zábavní kroužek Hálek.

HILLŮV MLÝN, část obce KYTLICE, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1898/1947, SDO Hraničář.

HLASIVO, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4981/1921, ČOS.

HLAVEČNÍK, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/714/1914, SDO a čtenářů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5205/1926, SDO Tyl (zal.).

HLAVENEC, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2973/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2185/1943, SDO Naše scéna (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/18875/1946, SDO Svobodný květen.

HLAVNÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/974/1928, SDO (zal.).

HLAVŇOV, m. č. města POLICE NAD METUJÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6563/1924, SDO Tyl (zal.).

HLEĎSEBE , m. č. obce NELAHOZEVES, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/208/1912, ČOB Vesna.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5645/1920, ČOB Vesna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3707/1943, SDO ing. Hans Kletschka (německý zápis).

HLÍNA, m. č. obce HORKA, o.Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5523/1925, KrDO (zal.).

HLINSKO, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2552/1923, SDO Pokrok (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2824/1928, Spolek pro postavení divadla v Hlinsku (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/516/1929, Spolek pro postavení divadla v Hlinsku (ověření a stanovy).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/7423/1929, SDO Komedia (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/135/1939, SDO Komedia.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1889/1943, SDO Komedia.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6933/1932, SDO Malá scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/557/1942, SDO.

HLÍZOV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1023/1942, SDO Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2386/1943, SDO Vlastimil.

HLOHOVICE, dříve VELKÉ LOHOVICE, též VELKÉ HLOHOVICE, viz též HLOHOVIČKY, MOSTIŠTĚ, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5912/1927, DrO Spolku div. ochotníků (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1776/1929, OS Havlíček (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5941/1929, OS Havlíček (zal.).

HLUBOKÁ, m. č. města KDYNĚ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6551/1925, DrO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/473/1931, DrO Havlíček (rozejití).

HLUBOKÁ, m. č. obce KRUCEMBURK, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5886/1922. Ochotnický vzdělávací spolek.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, viz též HROZNĚJOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/5689/1931, Dramatický a kulturní spolek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/8723/1936, Vzdělávací a zábavní spolek Čechoslovák.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4410/1942, Vzdělávací a zábavní spolek Čech.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1988/1943, Zábavní spolek Podhrad.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/87/1947, Zábavní ochotnická beseda.

HLUBOKÝ DŮL, m. č. obce NEBOVIDY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2886/1925, Dramatické sdružení (zal.).

HLUBOŠ, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3453/1941, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/6540/1946, Tylův DS při sdružení katolické mládeže.

HLUBYNĚ, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3471/1921, Sdružení div. ochotníků Jirásek.

HLUŠICE, viz též HLUŠIČKY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/5015/1920, Div. sdružení.

HLUŠIČKY, m. č. obce HLUŠICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1601/1930, SDO Dalibor (zal.).

HNÁTNICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3479/1941, SDO.

HNĚVKOV, m. č. obce BLATNÁ, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1036/1926, SDO (zal.).

HNĚVKOVICE, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2430/1926, SDO J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2431/1926, SDO J. A. Komenský (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6035/1926, SDO Kollár (sloučení).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2392/1944, SDO (německý zápis).

HNĚVNICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1042/1947, SDO Havlíček.

HNIDOUSY, později ŠVERMOV, m. č. města KLADNO, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/137/55/1906, 1906, Čtenářsko div. spolek Osvěta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3533/1911, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1989/1914, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2775/1925, Družstvo pro postavení Lidového divadla v Hnidousích (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3542/1927, Družstvo pro postavení a udržování Lidového divadla a koupaliště (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1279/1929, Dělnické pěvecko dramatické sdružení (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/8572/1933, Dělnické pěvecko dramatické sdružení (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/671/1942, SDO Václav Šmahel.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2328/1943, SDO Václav Šmahel.

HNOJNICE, m. č. obce LIBČEVES, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2925/1947, Ochotnický div. a pěvecký spolek Libuše.

HODĚŠOVICE, m. č. obce BÝŠŤ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/74/1920, SDO.

HODĚTICE, m. č. obce KŘEČOVICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3363/1923, KrDO Švanda (zal.).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4092/1923, KrDO Švanda (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6213/1929, KrDO Švanda (zánik).

HODKOVICE, m. č. obce ZLATNÍKY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2707/1920, Hospodářská čtenářská jednota Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/5730/1931, ČOJ Dalibor (rozejití).

HODKOVICE NAD MOHELKOU, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4484/1922, Spolek dramatických a hudebních ochotníků Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3017/1945, SDO Tyl.

HODONICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2677/1934, DrO MOK (zal.).

HODONÍN, m. č. obce ZDÍKOV, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/480/1920, SDO Osvěta.

HOJEŠÍN, m. č. obce SEČ, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2774/1927, ČOJ (zánik).

HOJOVICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3729/1943, SDO (německý zápis).

HOLENICE, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/19/1901, Čtenářsko DS Tyl.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/90/153/1909, SDO.

HOLEŠICE, m. č. obce CIZKRAJOV, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7894/1933, Dělnické jeviště (zal.).

HOLEŠICE, o, Most (vydolováno)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1999/1947, Div. ochotnický kroužek J. K. Tyl.

HOLICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1876/1922, Dramatický vzdělávací kroužek Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5844/1925, Dramatický spolek pro postavení divadla (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2218/1930, SDO Klicpera (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2468/1932, Lidové divadlo Maják (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/238/1934, Lidové divadlo Maják (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/9522/1934, Dramatický spolek Čechoslovák (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/2120/1936, DrKr Čechoslovák.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/318/1933, DrKr příslušníků církve Československé (dotaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/434/1940, DrKr Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/195/1942, Družstvo pro postavení divadla.

HOLÍN, viz též PAŘEZSKÁ LHOTA, PRACHOV, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6484/1934, SDO Libuše.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1696/1941, SDO Libuše.

HOLKOVICE, m. č. obce CHANOVICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4823/1919, SDO.

HOLOHLAVY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/847/1927, SDO (zal.).

HOLOUBKOV, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/51, SDO 1886, 1896, změna v roce 1899 na Občanskou besedu s odborem divadelním, dámským pěvecko hudebním a tělocvičným.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3633/1946, Dělnické divadlo.

HOLUBICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1923/1941, SDO E. Destinové.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/805/1942, SDO E. Destinové.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2398/1943, SDO E. Destinové.

HOLUBOV, viz též TŘÍSOV, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2072/1922, Ochotnický pěvecký spolek Pokrok.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5183/1929, Ochotnický DS Pokrok.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/6753/1940, Ochotnicko pěvecký spolek Pokrok.

HOLÝŠOV, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2763/1945, SDO Tyl.

HOMOLE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/231/1933, OS Pošumavan (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5424/1946, Ochotnický DS Pošumavan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5520/1946, SDO Dalibor.

HORA SVATÉ KATEŘINY, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2980/1945, SDO J. K. Tyl.

HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4826/1947, JDO Rozkvět.

HORAŽĎOVICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/194/152, JDO v Horažďovicích 1876.

HORKA, viz též HLÍNA, o.Chrudim
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/156/1907, Ochotnický vzdělávací spolek Svatopluk Čech.

HORNÍ BĚLÁ, viz též HUBENOV, VRTBO, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg. 30/227/128 (1889 Tyl).

HORNÍ BEŘKOVICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6055/1922, Div. a ochotnický spolek Vojan.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/6597/1937, OS Vojan.

HORNÍ BOUSOV, m. č. obce DOLNÍ BOUSOV, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/386/1924, Ochotnický div. a vzdělávací spolek Jirásek (zal.).

HORNÍ BRADLO, o.Chrudim
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/49/1903, SDO.

HORNÍ BRANNÁ, o. Semily
SÚA Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/77/22, asi 1901. Krkonošská župa div. ochotníků v Podkrkonoší.
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/22/ asi 1901, I. Krkonošská župa div. ochotníků Podkrkonoší.
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/146/1906, Podporovací SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/453/1926, Podporovací SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1732/1940, Podporovací SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/9185/1937, První krkonošská župa div. ochotníků.

HORNÍ BRUSNICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/443/1947, SDO Tyl.

HORNÍ BŘÍZA, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5521/1925, Dramatické sdružení Mrštík (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/8035/1939, ODi.

HORNÍ BUČICE, m. č. obce VRDY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3886/1913, SDO Ratolest.

HORNÍ CEREKEV, viz též HŘÍBĚCÍ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3297, sg 30/275/5, JDO, zal. 1906.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/551/1912, JDO.

HORNÍ ČERMNÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1202/1946, SDO Havlíček.

HORNÍ DLUŽINY, m. č. obce SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/1056/1934, OS Osvěta (zal.).

HORNÍ DOHALICE, m. č. obce DOHALICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 3823085/1926, JDO Jirásek (zal.).

HORNÍ HABARTICE, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2936/1948, ČOS Vlastenec.

HORNÍ HANYCHOV, m. č. města LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4567/1946, SDO Tylova družina.

HORNÍ HRADIŠTĚ, m. č. obce PLASY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/48/1942, SDO Třebízský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2366/1943, SDO Třebízský.

HORNÍ JELENÍ, viz též DOLNÍ JELENÍ, o. Pardubice
SÚA: Fond ČM 1856-1883, sg 30/6/8287, Čtenářsko-ochotnická řemeslnická beseda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 3824371/1926, Div. kroužek J. K. Tyl (zal.).

HORNÍ JIŘETÍN, viz též ČERNICE, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2823/1913, Spolek čtenářsko ochotnický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/3835/1938, Čtenářsko OS Hus.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/6787/1946, SDO Thalie.

HORNÍ KALNÁ, Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/412/1914, SDO.

HORNÍ KOSTELEC, m. č. města ČERVENÝ KOSTELEC, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9120/1920, SDO Tyl.

HORNÍ LHOTA, m. č. obce DOLNÍ ŽĎÁR, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/1770/1948, SDO J. K. Tyl.

HORNÍ LIBCHAVA, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/409/1946, SDO Havlíček.

HORNÍ LITVÍNOV, m. č. města LITVÍNOV, o. Most
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/67/1903, ČOJ Tyl.
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/112/1905, SDO.

HORNÍ MAXOV, m. č. obce LUČANY NAD NISOU, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/927/1947, SDO Jizeran.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/922/1948, SDO Jizeran.

HORNÍ NOVÁ VES, m. č. města LÁZNĚ BĚLOHRAD, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/194/179, SDO Tyl 1897.

HORNÍ PĚNA, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2437/1947, Div. a vzdělávací spolek Jirásek.

HORNÍ POČAPLY, viz též KŘIVENICE, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg. 30/227/192a (1891 Pravda).
SÚA: ČM 1901–1910, i. č. 3297, sg 30/275/12, Zpěvácko ochotnický spolek Pravda, zal. 1904.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/4441/1938, SDO Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1893/1943, SDO Jirásek (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1897/1943, SDO Jirásek (německý zápis).

HORNÍ POUSTEVNA, m. č. obce DOLNÍ POUSTEVNA, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/1770/1948, Spolek div. hudební J. K. Tyl.

HORNÍ RADECHOVÁ, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/7850, Ochotnicko-čtenářský spolek.

HORNÍ RAPOTICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4927/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4927/1942, SDO (něm. zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/651/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/848/1946, SDO.

HORNÍ ROVEŇ, m. č. obce DOLNÍ ROVEŇ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4737/1942, Spolek divadelník.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4927/1942, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/651/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/848/1945, SDO.

HORNÍ RŮŽODOL, m. č. města LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/780/1911, Osvětový a vzdělávací spolek Kajetán Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/4027/1911, Pěvecko dramatický spolek Záboj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/8242/1946, Div. kolektiv Nový směr.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5564/1947, ze SDO Tyl na Ochotnické lidové divadlo (změna).

HORNÍ ŘEDICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/2933/1936, KrDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/2261/1940, KrDO.

HORNÍ SLAVKOV, o. Sokolov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/591/1946, SDO Tyl.

HORNÍ SLIVNO, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3105/1912, Ochotnická beseda.

HORNÍ SLOUPNICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2291/1942, JDO Havlíček.

HORNÍ STARÉ MĚSTO, m. č. města TRUTNOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/688/1946, SDO Havlíček.

HORNÍ TANVALD, m. č. města TANVALD, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/750/1946, Div. OS Vančura.

HORNÍ TŘEŠŇOVEC, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/6064/1946, DO Svoboda.

HORNÍ ÚJEZD, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2457/1925, JDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/601/1931, JDO Lukáš Pakosta (zal.).

HORNÍ VLČKOVICE, m. č. obce VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3207/1946, SDO Jiří Mahen.

HORNÍ ŽĎÁR, m. č. obce HAJNICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/494/1947, SDO Havlíček.

HOROMĚŘICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1666/1941, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3164/1945, Divadlo J. K. Tyla.

HOROSEDLY, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2156/1921,ČOS.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/1541/1948, ČOS.

HOROUŠANY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/717/1919, KrDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/5682/1938, KrDO.

HORŠOVSKÝ TÝN, též HORŠŮV TÝN, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4117/1935, DrKr.

HORUSICE, m. č. obce VESELÝ NAD LUŽNICÍ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/7713/1946, SDO Div. ochotníků.

HORY MATKY BOŽÍ, m. č. obce VELHARTICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/194/–, SDO J. K. Tyl 1897.

HOŘANY, m. č. obce ZBRAŠÍN, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2224/1921, Čtenářská OJ Májoslav.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/910/1947, SDO.

HOŘEHLEDY, m. č. obce SPÁLENÉ POŘÍČÍ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1086/1926, KrDO Tyl (zal.).

HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ, m. č. města VRCHLABÍ, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3753/1945, OS J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3753/1945, OS J. K. Tyl.

HOŘELICE, část obce RUDNÁ, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/615/1919, DS Pokrok.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/194/20, SDO 1885.

HOŘEŠOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3793/1923, SDO Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1450/1928, SDO Vojan (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7093/1934, SDO Vojan (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2407/1948, SDO Mošna.

HOŘICE, viz též BŘEZOVICE, CHLUM, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3942/1921, Pelikánova JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/77/1940, Tylovo ochotnické divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4146/1942, Tylovo ochotnické divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2281/1943, Tylovo ochotnické divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2222/1948, JDO sloučení Pelikánova JDO a Tylovo ochotnické divadlo.

HOŘICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3335/1923, Div. kroužek pro Hořice, Píšť a okolí (zal.).

HOŘICE NA ŠUMAVĚ, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/7194/1946, SDO Šumavan.

HOŘIČKY, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2682/1942, SDO Na Hořičkách.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1383/1943, SDO Na Hořičkách.

HOŘINĚVES, viz též JEŘIČKY, ŽELKOVICE, ŽÍŽELEVES, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2396/1927, OJ Hanka (změna).

HOŘOVICE, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/147/9/1905,1907, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1035/1921, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/7436/1929, Sdružení div. ochotníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/7436/1929, Sdružení div. ochotníků (dávka).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/175/1937, Humoristicko hudební sdružení Bugaria.

HOSPOZÍN, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3096/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2731/1945, SDO Bedřich Smetana.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/4150/1937, Spolek dělnických div. ochotníků Karel Hynek Mácha.

HOSTÍN, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1105/1924, SDO Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4082/1941, Sdružení ochotníků divadelních.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/946/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2388/1943, SDO.

HOSTINNÉ, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5090/1925, DrKr Svoboda Československé sociální demokratické strany (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/6426/1935, DrKr Svoboda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3390/1945, SDO.

HOSTIVICE, viz též LITOVICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1571/1919, Ochotnický kroužek Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2162/1922, KrDO Rozkvět (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2203/1933, Dramatická jednota Josef Kajetán Tyl (zal.).

HOSTOKRYJE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/573/1942, DS Klicpera.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2332/1943, DS Klicpera.

HOSTOMICE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/577/1919, Spolek ochotníků.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7117/1931, Spolek ochotníků (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1242/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1242/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2380/1943, SDO.

HOSTOMICE, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/458/1922, Dramaticko hudební sdružení.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2480/1947, Dramaticko hudební sdružení.

HOSTOVICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/2758/1937, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/10590/1934, SDO Tyl (změna).

HOSTOUŇ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2061/1947, SDO J. S. Kozina.

HOSTOUŇ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/8464/1933, SDO Svítání (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/5350/1934, SDO Svítání (zal.)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2415/1945, SDO J. K. Tyl.

HOSTY, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/749/1944, SDO Naděje (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3546/1946, SDO Naděje (německý zápis).

HOŠKOVICE, m. č. města MNICHOVO HRADIŠTĚ, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/169/1907, SDO Kolár.

HOŠTICE, m. č. obce NEMYŠL, o.Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1205/1919, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/433/1919, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4923/1934, SDO Tyl (zánik).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2428/1948, SDO J. K. Tyl.

HOŠŤKA, viz též MALEŠOV, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2559/1945, SDO Klicpera.

HOUDKOVICE, m. č. obce TRNOV, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/150/1906, Hospodářsko čtenářská jednota Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 3823652/1925, Div. jednota Tyl (zal.).

HOVORČOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 3821302/1925, OS Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/13368/1939, OS Jirásek.

HRADEC, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/756/1931, SDO Pokrok (zal.).

HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
Viz též BŘEZHRAD, KLUKY, KUKLENY, MALŠOVA LHOTA, MALŠOVICE, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ, PLÁCKY, PLAČICE, PLOTIŠTĚ NAD LABEM, POUCHOV, PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, RUSEK, SLATINA, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, SVINARY, SVOBODNÉ DVORY, TŘEBEŠ
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/205/169, JDO 1888.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/184/38/1908, Dramatické sdružení Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/51/1943, Dramatické sdružení Tyl.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/184/51/1909, Družstvo pro stavbu městského divadla v Hradci Králové.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/184/35/1907, JDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5313/1925, JDO Klicpera (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6614/1921, Zábavní a vzdělávací kroužek Hradecká sedma.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6461/1924, DrKr Lumír Československých socialistů (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2536/1925, DrKr Lumír Československých socialistů (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5155/1927, Lidová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6942/1929, Lidové divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/5865/1931, Kabaretní a tamburašské sdružení Červená osma (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/11998/1939, DrKr Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1865/1942, DrKr Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/5525/1940, Odbor Kruhu přátel D 41.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1396/1942, Odbočka Kruhu přátel D 41.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/154/1944, OS Čin.

HRÁDEK, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1488/1927, JDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1897/1929, Jednota div. ochotnictva (zal.).

HRÁDEK, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1126/1945, Ochotnický div. a vzdělávací spolek.

HRÁDEK, m. č. obce MANĚTÍN, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/101/61/1907, SDO.

HRÁDEK, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1259/1942, SDO Lidové divadlo (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2378/1943, SDO Lidové divadlo (německý zápis).

HRÁDEK NAD NISOU, viz též OLDŘICHOV NA HRANICÍCH, VÁCLAVICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/8189/1946, SDO Vojan.

HRADEŠÍN, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9321/1920, Ochotnický DS Karel Želenský.

HRADIŠTĚ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4275/1919, Čtenářsko OJ Tyl.

HRADIŠTĚ, m. č. obce ČESKÉ LHOTICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 3823441/1924, Dramatické sdružení Rovnost (zal.).

HRADIŠTĚ, m. č. obce BŽANY, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2561/1947, SDO Tyl.

HRADOVÉ STŘÍMĚLICE, m. č. obce STŘÍBRNÁ SKALICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2165/1914, Ochotnický vzdělávací spolek Vlast.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1445/1942, Ochotnický vzdělávací spolek Vlast.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2946/1947, Ochotnický vzdělávací spolek Vlast.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4445/1942, Ochotnicko pěvecký spolek.

HRADSKO, m. č. obce MŠENO, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6076/1929, SDO Nistějka (zal.).

HRACHOVIŠTĚ, m. č. obce BÝŠŤ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/1915/1935, Kroužek div. ochotníků Jirásek.

HRANICE, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5268/1947, DOS Mánes.

HRDĚJOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4909/1921, Dramatický spolek Osvěta.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1483/1924, Dramatický spolek Osvěta (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/165/1933, Dramatický spolek Osvěta (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3383/1946, Dramatický spolek Osvěta.

HRDLÍV, Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3173/1912, ČOJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7101/1934, ČOS (zánik).

HRDLOVKA, m. č. města OSEK, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/3513/1935, DS J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3865/1947, Div. OS J. K. Tyl.

HREJKOVICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/5895/1932, ČOJ (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2489/1943, OPS Vlastimil.

HROBIČANY, m. č. obce SBĚŘ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/8143/1920, SDO Jirásek.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/392/1933, SDO Jirásek (zánik).

HROBSKÁ ZAHRÁDKA, m. č. obce OBRATAŇ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2894/1933, DrKr J. K. Tyl (zal.).

HROCHŮV TÝNEC, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/161/1907, SDO Hálek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/5633/1936, OS Lidová scéna.

HROMNICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/150/99/1910, SDO Šubert.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/8316/1936, SDO Šubert.

HRONOV, viz též VELKÝ DŘEVÍČ, ZBEČNÍK, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/195/115, SDO 1900.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5868/1922, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4637/1930, SDO (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/827/1925, Družstvo pro postavení Jiráskova divadla v Hronově (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4486/1932, Družstvo pro postavení Jiráskova divadla (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/953/1925, Červená osma (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/307/1935, Červená osma (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5104/1927, Ochotnické sdružení mladé generace Turov (zal.).

HROUBOVICE, dříve ROUBOVICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/243/215, SDO Klicpera, zal. 1894.

HROZŇATOV, dříve STARÝ KYNŠPERK, část města CHEB, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/901/1948, Div. a kulturní kroužek.

HROZNĚJOVICE, m. č. města HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7358/1931, OS Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/1191/1933, OS Jirásek (právní trvání).

HRUBÝ JESENÍK, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/197/1946, SDO Tyl.

HRUŠOVANY, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/3134/1948, SDO Hraničář.

HŘEBEČNÍKY, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/150/48/1906, Čtenářsko ochotnický pěvecký spolek Lumír.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4771/1927, Čtenářsko ochotnický pěvecký spolek Lumír (zánik).

HŘEDLE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4331/1941, SDO Tyl.

HŘENSKO, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3636/1945, SDO Mošna.

HŘÍBĚCÍ, m. č. města HORNÍ CEREKEV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/994/1927, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/286/1930, SDO (zal.).

HŘÍDELEC, m. č. města LÁZNĚ BĚLOHRAD, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1029/1921, DS Dobromil.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/3913/1940, Div. spolek.

HŘIMĚŽDICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2153/1913, OS.

HŘÍŠKOV, viz též BEDŘICHOVICE, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/639/1911, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/5821/1940, Ochotnicko vzdělávací spolek Komenský. SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1019/1941, Sdružení div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1970/1942, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2300/1943, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2311/1943, SDO J. K. Tyl (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/41513833/1939, SDO Tyl (zánik).

HUBENOV, m. č. obce HORNÍ BĚLÁ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3439/1941, SDO Jirásek.

HULICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4893/1924, JDO (zal.).

HUMBURKY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/349/1920, SDO a čtenářů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2022/1928, SDO (výmaz).

HUMPOLEC, viz též KRASOŇOV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/196/64, Družstvo pro vystavení divadla společenského domu v Humpolci 1894.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/152/11/1904, 1907, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/746/1945, SDO.

HŮRKY, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9334/1920, Ochotnický a vzdělávací kroužek.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1111/1928, Ochotnický a vzdělávací kroužek (rozpuštěn).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3227/1929, Ochotnický vzdělávací spolek (výmaz).

HŮRKY, m. č. města NOVÁ BYSTŘICE, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/13181948, KrDO.

HŮRKY, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/887/1942, SDO Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2390/19743, SDO Lidové divadlo.

HURTOVA LHOTA, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/7057/1924, OS (zal.).

HUSÍ LHOTA, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/7516/1929, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/14560/1939, KrDO.

HUSINEC, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/383/1922, Div. kroužek Šumavan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2664/1922, Div. a vzdělávací spolek Šumavan.

HUŤ, m. č. obce PĚNČÍN, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1320/1946, SDO Tyl.

HVOZD, viz též HODOVÍZ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3525/1941, Ochotnický kroužek.

HYNČICE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1721/1947, SDO oddílu Junáka.

HÝSKOV, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5995/1946, Spojené dramatické soubory Naše divadlo.

CH

CHABAŘOVICE, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2635/1945, SDO J. K. Tyl.

CHABROVICE, m. č. obce SKOPYTCE, o. Tábor
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8377/1923, SDO Pokrok (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/688/1926, SDO Čech (zal.).

CHEB, viz též HROZŇATOV, VŠEBOŘ, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3349/1945, DrKr Budil.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1018/1947, LS Skála Osvětové rady.

CHELČICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2290/1931, OS Sdružení Petra Chelčického (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/222/1933, OS Sdružení Petra Chelčického (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1839/1940, OS Sdružení Petra Chelčického.

CHEZNOVICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2182/1943, Dělnické divadlo.

CHLENY, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/358, ČOS Tyl 1899.

CHLÍSTOV, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6037/1926, DrO Svornost (zal.).

CHLOUMEK, m. č. obce MĚLNÍK
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1639/1942, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2210/1943, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2210/1943, Theaterdilettantenverein Mácha.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1639/1942, Div. ochotníci Mácha.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2210/1942, Div. ochotníci Mácha.

CHLUM, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2195/1947, SDO Karel Havlíček.

CHLUM, m. č. obce KŘEMŽE, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6068/1933, SDO Podkleťan (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/6732/1940, SDO Podkleťan.

CHLUM, m. č. obce VŠESTARY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/262, SDO 1896.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4916/1931, OS Kolár (výmaz).

CHLUM, o. Plzeň–jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1278/1926, Ochotnický vzdělávací spolek Havlíček (zal.).

CHLUM, m. č. obce PAVLÍKOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky Spolky 1912-1915, i. č. 366/735/1914, ČOS Tyl pro Chlum a Ryšín.

CHLUMČANY, o. Louny
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/5684/1938, Dělnický div. ochotnický spolek Ozvěna.

CHLUMEC, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2248/1948, SDO.

CHLUMEC NAD CIDLINOU, viz též LUČICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/378, Div. kroužek Tyl 1900.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/89/3/1902, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3512/1941, DS Soubor mládeže.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/62/1942, DS Soubor mládeže.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2004/1943, DS Soubor mládeže.

CHLUMĚTÍN, o. Žďár nad Sázavou
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2070/1943, SDO (německý zápis).

CHLUSTINA, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6609/1924, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1846/1942, SDO.

CHOCEŇ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/234, OS Tyl 1894.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/249, SDO Kolár 1895.

CHOCENICE, o. Plzeň.jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4273/1919,Spolek Tylův, kroužek ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3144/1930, KrDO Tyl (rozejití).

CHOCNĚJOVICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5216/1926, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/2221/1937, SDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/901/1947, SDO.

CHOCOMYŠL, o, Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6406/1925, SDO Šumavan (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/1808/1931, SDO Šumavan (rozejití).

CHODOUŇ, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1131/1919, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2279/1930, DrO Průboj (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1847/1942, DRO Průboj.

CHODOUNY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/107/1940, Div. kroužek Lounky-Chodouny.

CHODOV, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3966/1928, Dělnický DS ochotnický (zal.).

CHODOV, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/593/1946, SDO Jirásek.

CHODOV, o. Sokolov
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2997/1944, Rozkvět, dramatická scéna při Česko–moravské církvi.

CHODOVÁ PLANÁ, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/541/1948, SDO Beseda.

CHOLTICE, viz též LEDEC, o. Pardubice
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/819/1939, div. kroužek.
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6320/1922, Sbor div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/3670/1939, Sbor div. ochotníků.

CHOMLE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1377/1927, OS (zal.).

CHOMUTOV, viz též HORNÍ VES, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/367/1946, Sdružení městských ochotníků při Svazu přátel SSR.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/7370/1946, změna Sdružení na JDO Karla Čapka.
5041/1947, SDO Chomutovská malá scéna.

CHOTĚBORKY, m. č. obce VILANTICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/224, SDO z Chotěborek a okolí 1894.
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1386/1940, SDO.

CHOTĚBOŘ, viz též BÍLEK, STŘÍŽOV, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/123, SDO Palacký 1888 (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/744/1923, SDO Palacký (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6060/1932, Dramatický a zábavní spolek Dalibor (zal.).
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/242/1939, Dramatický a zábavní spolek Dalibor při Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/5063/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1231/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/275/1944, Spolek pro postavení divadla.

CHOTEČ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/5487/1934, SDO (zánik).

CHOTEČ, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2726/1948, Spolek dělnických Div. ochotníků.

CHOTĚJOVICE, m. č. obce SVĚTEC, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/180/1929, Pěvecko dramatické sdružení Jarost (zal.).

CHOTĚMICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/623/1929, SDO (zal.).

CHOTĚNOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2863/1928, SDO Tyl (zal.).

CHOTĚŠICE, viz též BŘÍSTEV, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/201, Čtenářsko ochotnická div. jednota 1893.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1163/1925, Dramaticko pěvecký ochotnický kroužek (zal.).

CHOTĚTOV, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3853/1943, SDO (německý zápis).

CHOTĚVICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/912/1948, SDO J. K. Tyl.

CHOTÍKOV, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/417/1932, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/146/1946, OS.

CHOTINÁ, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3620/1946, Div. SČM.

CHOTINĚVES, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3395/1945, JDO Jirásek.

CHOTOUCHOV, m. č. obce KOŘENICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/826/1947, SDO.

CHOTOUŇ, m. č. obce CHRÁŠŤANY, o. Kolín
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8685/1923, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1340/1947, SDO.

CHOTOVICE, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/51/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2365/1943, SDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/4178/1946, SDO.

CHOTOVINY, viz též BROUČKOVA LHOTA, MORAVEČ, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/337, SDO 1898, 1900.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/90/3/1901, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6085/1930, SDO (změna).

CHOTUSICE, o. Kutná Hora
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8547/1923, OJ Havlíček (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/964/1928, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3944/1930, KrDO Tyl (zal.).

CHOTUTICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1399/1930, KrDO (zal.).

CHOTYNĚ, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2269/1945, SDO J. K. Tyl.

CHOTÝŠ, m. č. obce VITICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1747/1947, SDO Jirásek.

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2421/1945, JDO J. K. Tyl.

CHRAST, o. Chrudim
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8551/1923, Dramatická družina ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5048/1925, KrDO (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/7896/1935, DS Tyl.

CHRÁST, m. č. obce KŘESETICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/67/1943, SDO.

CHRÁST, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/589/1917, Beseda Tyl.

CHRÁST, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/322, SDO Kollar 1898.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/11422/1934, SDO Kolár (zánik).

CHRASTAVA, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/922/1946, SDO Hraničář.

CHRASTINY, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3455/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/872/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2395/1943, SDO.

CHRÁŠŤANY, viz též CHOTOUŇ, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1250/1924, SDO Smetana (zal.).

CHRÁŠŤANY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4507/1928, Dělnický DrKr.

CHRÁŠŤANY, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/172, ČOS 1892.

CHRÁŠŤOVICE, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3420/1941, Ochotnický div. spolek Tyl.

CHROCHVICE, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/599/1946, SDO Tyl.

CHROUSTOVICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175/352, DS Tyl 1899.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/90/71/1905, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4467/1921, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1027/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2385/1943, SDO Tyl.

CHRUDIM, viz též MEDLEŠICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky Spolky 1911, i. č. 360/3649/1911, Spolek pro zbudování nového městského divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/ 4192/1933, SDO Mladá scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/8683/1935, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/6552/1937, DO při Sdružení mladé generace Československo živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1688/1938, Div. klub.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3800/1942, Div. klub.
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/10191/1939, Spolek pro zbudování nového městského divadla.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/462/1941, Spolek pro zbudování nového městského divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1787/1943, Div. ochotníci.

CHRUSTENICE, o. Beroun
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/432/1921, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1160/1941, DS Tyl.

CHŘENOVICE, o. Havlíčkův Brod
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3383/1922, DrKr Posázavan.

CHŘÍČ, viz též LHOTA, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3293, sg 30/194/170/1909, ČOS Havlíček.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3738/1924, ČOS Havlíček (zánik).

CHUDENICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1658/1926, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/9250/1938, SDO Tyl.

CHUDEŘICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 306/8000, SDO.

CHUDEŘICE, m. č. města BÍLINA, o. Teplice
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1699/1922, Spolek dělnického div. ochotnictva Budoucnost.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2600/1929, Spolek dělnického div. ochotnictva Budoucnost (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/8063/1946, SDO Budoucnost.

CHUDEŘÍN, m. č. města LITVÍNOV, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky Spolky 1912-1915, i. č. 366/623/1913, Čtenářsko-ochotnický a zábavní spolek Jitřenka.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/739/1922, Čtenářsko ochotnický a zábavní spolek Jitřenka.

CHUDÍŘ, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3/1943, DO Tyl.

CHUDONICE, m. č. obce NOVÝ BYDŽOV, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2272/1933, Div. kroužek Osvětového odboru (zánik).

CHUCHELNA, též KUCHELNA, viz též KOMÁROV, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6006/1930, SDO Jirásek (zal.).

CHUTNOVKA, m. č. obce MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM, o. SEMILY
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3894/1925, OS Tyl (změna).

CHVALEŠOVICE, m. č. obce DŘÍTEŇ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1410/1930, OS Vojan (zánik).

CHVALKOVICE, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/175//268, ČOJ 1896.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/7416/1937, ČOJ.

CHVOJENEC, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2848/1919, SDO.

CHYŇAVA, viz též MALÉ PŘÍLEPY, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/813/1944, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/814/1944, SDO J. K. Tyl.

CHÝNOV, viz též DOBRONICE U CHÝNOVA, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 306/10113, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3548/1943, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3548/1943, SDO.

CHYŠE, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/8316/1946, DS Vladař.

CHÝŠŤ, o. Pardubice
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3067/1923, SDO Jirásek.
J

JABKENICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/197/110, Čtenářsko OJ Hálek 1899.

JABLEČNO, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3411/1941, SDO.

JABLONEC NAD NISOU, viz též JABLONECKÉ PASEKY, KOKONÍN, MŠENO NAD NISOU,
o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1730/1927, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3022/1929, SDO J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/9242/34, Div. ochotnický spolek Merkur (zal.).
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/2231/1938, DO Mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1389/1945, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2275/1946, SDO J. K. Tyl.

JABLONECKÉ PASEKY, m. č. města JABLONEC NAD NISOU, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/7196/1946, SDO J. K. Tyl.

JABLONNÉ NAD ORLICÍ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/186/184, SDO v Jabloném 1894.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, viz též HEŘMANICE V PODJEŠTĚDÍ, KNĚŽICE, LVOVÁ, PETROVICE, POSTŘELNÁ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1823/1945, SDO J. K. Tyl.

JAHODOV, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4292/1925, Ochotnický div. kroužek (zal.).

JAKUB, dříve SVATÝ JAKUB, m. č. obce CÍRKVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky Spolky 1941-1947, i. č. 424/589/1946, SDO Vrchlický.

JALŮVČÍ, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/5458/1947, Ochotnické div. Pokrok při KSČ.

JANATOV, m. č. obce LODÍN, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6950/1932, SDO Osvěta (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/2813/1937, SDO.

JANKOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1818/1913, Kroužek ochotníků.

JANOV, m. č. města LITVÍNOV, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/7499/1946, SDO Karel Čapek.

JANOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1769/1946, SDO při MRO.

JANOVICE NAD ÚHLAVOU, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2187/1930, Ochotnický DS J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/9831/1936, DO při Sdružení mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/4980/1938, DO Mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2588/1946, SDO K. Havlíčka Borovského.

JANŮV DŮL, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1459/1947, Ochotnická scéna.

JAROMĚŘ, viz též JOSEFOV, SEMONICE, STARÝ PLES, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/197/35, JDO Vrchlický 1890.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/154/7/1903, JDO Vrchlický.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/154/4/1902, DO Sokola Vrchlický.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/154/21/1907, Máj, DO sdružených spolků divadelníků, tesařů, textilníků, železničních zřízenců, všeodborového spolku Voda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2540/1912, Klub mladé generace Hugo Kapka.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4008/1913, Občanský pokrokový klub.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/10/1928, SDO (dávka).
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/5192/1940, SDO Máj.

JARONICE, m. č. obce DUBNÉ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3807/1942, OS Vesna.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2284/1943, OS Vesna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2379/1945, OS Jaroň.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/1015/1948, OS Jaroň.

JAROSLAVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3757/1929, OS Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2317/1948, OS Tyl.

JAROV, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3465/1941, SDO.

JARPICE, viz též BUDENICE, o. Kladno
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/6765/1939, SDO J. K. Tyl.

JAVORNÍK, m. č. obce VACOV, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1721/1925, DS Javorník a Tejmlová (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/413/1933, SDO J. K. Tyl (zal.).

JAŽLOVICE, m. č. města ŘÍČANY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2524/1932, ČOS Havlíček (změna).

JEDLOV, m. č. obce MIROŠOV, o. Jihlava
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3956/1943, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3867/1947, SDO Jedlov a okolí.

JEDLOVÁ, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1809/1947, SDO Vlast.

JEDOMĚLICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2387/1927, SDO Havlíček (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8523/1923, Spolek ochotníků div. Pokrok (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7110/1933, Ochotnický div. spolek Pokrok (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2485/1943, SDO (německý zápis).

JEDOUSOV, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/147/1944, SDO (německý zápis).

JEMČINA, m. č. obce HATÍN, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1758/1925, SDO (zal.).

JENEČ, o. Praha-západ
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/4503/1939, Dramatická jednota J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/4251/1941, Dramatická jednota J. K. Tyl.

JENÍČKOVA LHOTA, m. č. obce CHOTOVINY, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6834/1923, OS pro Jeníčkovu Lhotu a Broučkovu Lhotu (zal.).

JENÍKOVICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/198/39, JDO 1895.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/5141/1931, JDO (výmaz).

JENIŠOVICE, o. Jablonec na Nisou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/198/29, Pěvecko ochotnická jednota Cyrill 1894.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/155/6/1901, Pěvecko ochotnická jednota Cyrill.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/9313/1933, Pěvecko OJ Cyril (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6691/1934, Pěvecko OJ Cyril (zánik).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/198/30, Ochotnicko čtenářská hudební jednota Šimerka 1894.

JENÍŠŮV ÚJEZD, o. Teplice (vydolováno)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2393/1947, Ochotnicko hudebnický spolek J. K. Tyl.

JENŠTEJN, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8688/1923, DrKr Dalibor (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/875/1929, SDO Mošna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3730/1943, SDO Máj (německý zápis).

JEŘIČKY, m. č. obce HOŘÍNĚVES, o. Hradec Králové
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/4159/1938, SDO.

JEŘMANICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1317/1946, SDO Ještěd.

JESENICE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1509/1947, DS Lučan při SČM.

JESENNÝ, dříve JESENÝ, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/198/38, ČOS Záboj 1895.

JESTŘÁBÍ LHOTA, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/3313/1932, SDO Tyl (zal.).

JESTŘEBÍ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/947/1946, DO Hasičů.

JEŠTĚTICE, m. č. obce SOLNICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/9355/1939, KrDO.

JETĚTICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2326/1941, Čtenářsko OJ Stroupežnická.

JETŘICHOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3528/1946, SDO.

JEVINĚVES, o. Mělník
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/10872/1939, Spolek Josef Kajetán Tyl.

JEZBINY, m. č. města JAROMĚŘ, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3659/1911, DO Pokrokové strany sociálně demokratické.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/4202/1941, SDO Mládí sobě.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2193/1943, SDO Mládí sobě.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/4565/1941, DrO sportovního klubu.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/214/1942, DrO sportovního klubu.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2353/1943, DrO sportovního klubu.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3961/1943, SDO Jaro (německý zápis).

JEZERO, m. č. obce STRUHAŘOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5112/1927, ČOB Svatopluk Čech (zal.).

JEŽOV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1026/1919, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3751/1920, SDO Tyl.

JEŽOVY, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2976/1945, Zábavní a div. spolek Podbělošov.

JICKOVICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/864/1948, SDO.

JIČÍN, viz též POPOVICE, ROBOUSY, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/460/1912, DOS J. K. Tyl pro Jičín a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/900/1919, Dramatičtí ochotníci invalidů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1006/1919, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4227/1929, SDO J. K. Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/436/1931, SDO J. K. Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6270/1921, Intimní scéna div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8191/1921, DrKr invalidů Svépomoc.

JILEMNICE, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/30/6/1868, SDO Kolár (německý zápis).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/254/174, SDO Kolár 1896.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/487/8, SDO Kolár 1903, 1904, 1905.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6176668/1926, SDO Kolár (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/633/1928, SDO Kolár (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5740/1929, Lidová scéna (zal.).

JÍLOVÉ, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/675/1946, SDO Vojan.

JÍLOVICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/199/58, SDO 1893.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1450/1944, SDO (německý zápis).

JIMLÍN, viz též ZEMĚCHY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/1052/1936, Dramaticko DO Komenský.

JINDŘICHOV, m. č. obce LUČANY NAD NISOU, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2253/1948, OS Seveřan.

JINDŘICHŮV HRADEC, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ČM 1856-1883, sg 30/6/5811, SDO Jablonský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/4399/1941, Div. OJ Jablonský.

JINOLICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1433/1929, Div. OS Vojan.

JIRKOV, viz též BŘEZENEC, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2273/1947, Pěvecko div. hudební spolek Tyl.

JIRNY, viz též NOVÉ JIRNY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/3159/1948, SDO.

JIŘICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1545/1919, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/44/1924, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/595/1924, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1017/1941, SDO Tyl (nyní Ostrá).

JIŘICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1254/1929, SDO (zal.).

JIŘÍKOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2090/1946, SDO Tyl.

JISTEBNICE, viz též BOŽEJOVICE, MAKOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8752/1922, SDO (změna).

JISTEBSKO, m. č. obce PĚNČÍN, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2835/1948, SDO Jirásek.

JÍTRAVA, m. č. obce RYNOLTICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1691/1946, SDO Máj.

JIZBICE, m. č. města NÁCHOD, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4584/1923, SDO Jirásek (zal.).

JIZBICKÁ ZAVADILKA, m. č. obce JIZBICE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3042/1943, SDO Vrchlický (německý zápis).

JIZERNÍ VTELNO, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2727/1912, Čtenářsko OJ Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/791/1941, Čtenářsko OJ Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/5855/1946, Čtenářsko OJ Alois Jirásek.

JIŽNÁ, m. č. obce PLUHAŘŮV ŽĎÁR, o. Jindřichův Hradec.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3769/1924, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/692/1927, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2425/1931, SDO Jablonský.

JOSEFOV, m. č. města JAROMĚŘ, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4273/1926, DrO J. K. Tyl Střelecké jednoty (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/4145/1938, DrO J. K. Tyl Střelecké jednoty.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3725/1924, Div. jednota jménem Ivana Franka ”Péče o ukrajince v Josefově”.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2798/1941, JDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/8395/1946, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/8395/1946, JDO Jirásek.

JOSEFŮV DŮL, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3615/1943, DS Tyl (německý zápis).

K

KACÁKOVA LHOTA, viz též NÁCHODSKO, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1721/1921, Pěvecko OS Klicpera.

KACANOVY, dříve KACANOVY VRCHY, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/201/83, SDO Tyl ve Vrchách a Kacanovech 1895.

KOCLÍŘOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/64/1948, SDO Tyl.

KÁCOV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/32/1903, ODi.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/9158/1933, ČOS (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7887/1934, ČOS (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/70/1946, ODi spisovatele Václava Vlčka.

KAČICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7830/1933, Dramatické sdružení Pokrok (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2313/1935, Dramatické sdružení Pokrok.

KADAŇ, viz též PRUNÉŘOV, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2137/1945, Div. hudební a pěvecký spolek Slovan.

KADLÍN, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1898/1944, SDO Vojan (německý zápis).

KAKEJCOV, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6401/1926, Volné sdružení ochotníků, zal.

KALIŠTĚ, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4067/1919, SDO Tyl.

KALIVODY, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3786/1923, SDO Havlíček (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1550/1928, JDO Havlíček.

KAMBERK, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/37/1903, Čtenářsko div. a zpěvácký okrašlovací spolek.

KAMENEC, m. č. města JÍLOVÉ, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/715/1947, Div. odbor při DTJ.

KAMENEC, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1352/1941, OS, dříve Zábavní spolek Němčovice.

KAMENEC U POLIČKY, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2953/1940, SDO Vlastimil.

KAMENICE, m. č. obce HERÁLEC, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6237/1922, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/778/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2259/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2320/1943, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5555/1946, SDO.

KAMENICE, m. č. obce KONECCHLUMÍ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/890/1918, Pěvecko ochotnický div. spolek Hlasoň.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2367/1927, ČOJ Svatopluk Čech (zal.).

KAMENICE NAD LIPOU, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2228/1938, DO při Sdružení mladé generace.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/4572/1940, DO při Sdružení mladé generace.

KAMENICKÝ ŠENOV, viz též PRÁCHEŇ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/755/1946, Divadlo sklářů města Kamenický Šenov.

KAMENIČKY, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/111/1909, Spolek Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/295/1926, DS Tyl (zánik).

KAMENIČNÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9684/1939, SDO.

KAMENNÁ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/62/1948, SDO Šumavan.

KAMENNÁ LHOTA, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1719/1940, SDO J. K. Tyl.

KAMENNÉ ZBOŽÍ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3043/1943, SDO F. X. Svoboda (německý zápis).

KAMENNÉ ŽEHROVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4608/1925, Pěvecko hudební a dramatický spolek Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/300/1928, Pěvecko hudební a dramatický spolek Tyl (výmaz).

KAMENNÝ MOST, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2969/1941, Klub mladých, nyní SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427, sg 30/2969/1941, SDO.

KAMENNÝ PŘÍVOZ, o. Praha-západ
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/489/41, SDO 1909.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/1974/1935, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/8399/1946, SDO Tyl.

KAMENNÝ ÚJEZD, o. České Budějovice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/254/222, SDO.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/201/122, SDO 1892.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/7463/1946, SDO Máj.

KAMENNÝ ÚJEZD, m. č. města NÝŘANY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/489/23, Dělnický OS Život 1906.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/46/1943, SDO J. K. Tyl (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/46/1943, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/46/1943, DO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1525/1946, DrKr Jirásek.

KAMENNÝ ÚJEZD, viz též KOCANDA, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4485/1912, 682/1913, SDO Jarost.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5005/1931, SDO Jarost (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/6470/1933, Div. jednota Mládí (zal.).

KANINA, též KANÍN, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/4012/1940, Občanská beseda.

KAŇK, m. č. města KUTNÁ HORA, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4107/1941, SDO.

KÁRANÝ, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/13364/1939, Scéna Hoblíček zotavovny společnosti truhlářů.

KÁRANICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/436/1924, OS (zal.).

KARLÍK, o. Praha–západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1230/1938, Ochotnická dramatická beseda Mládí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/167/1931, Sdružení Div. ochotníků (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1202/1941, Ochotnická beseda Mládí.

KARLOV, m. č. obce STARÁ PAKA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4193/1928, ČOS (rozejití).

KARLOVA HUŤ, m. č. obce KRÁLŮV DVŮR, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/202/235, ODi 1895-1898.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/130/1910, Dělnický OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2210/1922, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/12796/1939, SDO.

KARLOVA VES, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/122/1910, Div. spolek ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4726/1927, Div.OS (zánik).

KARLOVY VARY, viz též BOHATICE, DOUBÍ, DRAHOVICE, POČERNY, STARÁ ROLE, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/7210/1929, Česká činohra (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1467/1945, Dramatická jednota J. K. Tyl.

KASEJOVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/202/140, JDO 1890.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/60/1906, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/467/1926, JDO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2152/1941, JDO Havlíček.

KATEŘINKY, m. č. města LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2712/1945, SDO J. K. Tyl.

KOTOUŇ, m. č. obce OSELCE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5033/1927, (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2285/1929, DrO MOK (trvání).

KATOVICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1150/1928, SDO J. K. Tyl (zal.).

KBELNICE, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/175/84/1906, Div. OS Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1271/1924, ČOB (zal.).

KDYNĚ, dříve NOVÁ KDYNĚ, viz též HLUBOKÁ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4338/1923, OS Vojna (zal.).

KEBLICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1943/1947, SDO Vlastimil.

KEJŽLICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/945/1931, SDO (zal.).

KERHARTICE, m. č. města ÚSTÍ NAD ORLICÍ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/634/1919, SDO Havlíček.

KLABAVA, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/175/60/1904, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/104/1933, Spolek dělnických div. ochotníků (zal.).

KLADNO, viz též DŘÍN, DUBÍ, KROČEHLAVY, ROZDĚLOV, ŠVERMOV, (dříve HNIDOUSY), o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/76, Čtenářsko vzdělávací a zábavní spolek Sladkovský 1893.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/99, SDO Tyl 1895, 1896, 1899.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/163, Družstvo pro vystavení domu lidového divadla v Kladně 1897.
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3293, sg 30/176/62/1908, Pěvecké a dramatické sdružení dělníků pro pěvecké a dramatické umění.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/75/1908, Ochotnická vzdělávací beseda důl Kübeck.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/2772/1932, Ochotnicko vzdělávací beseda důl Kübeck.
(rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4443/1912, SDO Svornost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2784/1912, Pěvecko-dramatické sdružení důl Kůbeck.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/14/1915, Zábavně vzdělávací spolek Kolár, výjimečně zal. ve válečném roce.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/855/1920, Družstvo pro výstavbu Lidového divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9243/1920, Kladenská revoluční scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1254/1921, Družstvo lidového divadla.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5022/1931, Družstvo lidového divadla (dotaz).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3519/1939, Družstvo lidového divadla.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5519/1940, Družstvo lidového divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5370/1922, Kroužek mladých ochotníků Přemysl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5556/1927, SDO Thalia (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/848/1928, Ochotnické zábavní sdružení mládeže (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/261/1928, Dramatické sdružení Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/13817/1934, Dramatické sdružení Jirásek (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/4289/1935, Dramatické lidové divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/13939/1934, DS Studio (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2349/1941, ÚMDOČ seznam.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/176/20/1903, Klub přátel LD.

KLADNO, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/9794/1935, SDO Svornost.

KLADRUBY, viz též HŘEŠIHLAVY, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1134/1926, SDO Tyl (změna).

KLADRUBY, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9808/1920, KrDO.

KLAMOŠ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1038/1946, SDO Vojan.

KLAPÝ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/6736/1936, KrDO Lumír.

KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1946/1929, OS Klicpera (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/4038/1937, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/8096/1939, SDO.

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, o. Chomutov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/204/143, SDO Čech, 1894.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/66/1946, SDO Tyl.

KLATOVY, viz též HABARTICE, KYDLINY, LUBY, ŠTĚPÁNOVICE, TUPADLY, o. Klatovy
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/204/150, SDO Tyl 1895.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/554/1918, Družstvo pro zřízení div. domu.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5327/1928; i. č. 389/1317/1929, První pěvecké a dramatické volné sdružení (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/489/1936, Dykova scéna dramatické sdružení Národního sjednocení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8024/1936, SDO Thalie.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3210/1945, Dramatické sdružení.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/679/1946, LD umělecké výchovy.

KLECANY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1937/1941, SDO Pokrok.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2925/1941, Div. družina Vlkov( Vltava?).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2184/1943, Div. družina Vlkov.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4/1943, Lidové divadlo SDO při SK.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1201/1945, Lidové divadlo Třebízský.

KLENČÍ POD ČERCHOVEM, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1974/1924, SDO Svornost (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/6883/1936, Skupina DO Svornost.

KLENEČ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2293/1941, SDO.

KLENOVICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/2145/1933, Vzdělávací SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/3056/1934, Vzdělávací SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3442/1947, Vzdělávací SDO.

KLEŠICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1077/1943, SDO.

KLÍNEC, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4000/1943, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1528/1945, KrDO.

KLOBUKY, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2913/1943, SDO (německý zápis).

KLOKOČÍ, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/175/34/1903, Div. ochotníci.

KLOKOČNÁ, o. Praha–východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6318/1929, Vzdělávací OS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/967/1939, Předchází OS Tyl. Sloučení s místním sborem hasičů.

KLOKOTY, m. č. města TÁBOR, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3042/1921, OS.

KLUK, m. č. obce PODĚBRADY, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/26, Dobrovského OS 1890.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/321/1946, SDO.

KLUKY, část města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2853/1943, SDO (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/321/1946, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5910/1946, OS.

KLUKY, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7253/1922, Dramatické sdružení Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6009/1925, Pěvecko ochotnické sdružení (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/9195/1935, Pěvecké ochotnické sdružení.

KLY, viz též ZÁBOŘÍ, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/199, SDO pro Zboř a okolí 1899.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/175/104/1907, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1940/1945, SDO Beseda.

KMETINĚVES, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3096/1943, SDO (německý zápis).

KNĚŽEVES, o. Praha–západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4510/1942, Malé divadlo.

KNĚŽICE, m. č. města JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/8073/1939, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/181/1944, Div. skupina při SK.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/6204/1947, SDO J. K. Tyl.

KNĚŽICE, m. č. města PODBOŘANY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1605/1948, SDO Vlastimil.

KNĚŽIČKY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1552/1920, SDO.

KNĚŽIVKA, součást obce TUCHOMĚŘICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8429/1937, SDO K. H. Mácha.

KNĚŽSKÉ DVORY, část města ČESKÉ BUDĚJOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/3861/1935, JDO.

KNÍŽKOVICE, m. č. města ZDICE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/1839/1931, DrO Průboj (zal).

KŇOVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9399/1920, ČOS.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4990/1927, ČOS (zánik).

KNOVÍZ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6254/1922, SDO Smetana.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7100/1934, SDO Smetana (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8067/1922, Dramatický odbor Československé lidové národní straně socialistické (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7125/1933, Dělnický div. a pěvecký spolek (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7102/1934, Dramaticko vzdělávací spolek (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3559/1943, SDO.

KOBEROVY, viz též MÍCHOVKA, PROSÍČKA, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/7243/1936, SDO Jirásek.

KOBYLNICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7771/1934, SDO Kolár (zánik).

KOBYLNÍKY, m. č. obce KLOBUKY, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3543/27, SDO Kolár (zal.).

KOCELOVICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9774/1920, SDO.

KOCLÉŘOV, m. č. obce VÍTĚZNÁ, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3881/1947, SDO V. K. Klicpera.

KOČÍ, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1511/1944, SDO (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/7375/1946, SDO.

KOČÍN, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3470/1941, SDO Tyl.

KOHOUTOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3099/1946, SDO Vojan.

KOCHÁNKY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3773/1943, SDO Beseda (německý zápis).

KOJÁKOVICE, m. č. obce JÍLOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/896/1946, OS.

KOJČICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1384/1943, DS Zálesí.

KOJETICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4257/1920, ČOS.

KOJICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9687/1939, SDO Svornost.

KOKONÍN, m. č. města JABLONEC NAD NISOU, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3019/1946, SDO Jirásek.

KOKOVICE, m. č. obce KLOBUKY, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2153/1928, SDO Mošna.

KOLEČ, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/205/324, SDO v Kolči 1893, 1898.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1489/1925, Dělnické pěvecko dramatické sdružení (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4945/1942, SDO Budeč.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/267/1943, SDO Budeč.

KOLÍN, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9952, SDO Tyl.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/182/50/1907, SDO Tyl.
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/10021, Div. družstvo.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2573/1919, Div. družstvo.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/205/94, SDO 1886.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2886/1920, SDO.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/182/64/1907, SDO Volné dramatické sdružení v Kolíně.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/111/1937, Volné dramatické sdružení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/87/1919, Kolínské kabaretní sdružení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4674/1926, Ochotnické sdružení (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3451/1930, Divadlo mladých (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/586/1935, Kolínská scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/5412/1937, Divadlo mladých.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8837/1937, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/11555/1939, Dramatický a vzdělávací odbor církve Československé.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/7314/1940, DS Kolínská scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2887/1948, SDO Tyl (Sloučeny Lidová scéna a Jirásek).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5755/1934, Operní ochotnické sdružení (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/6960/1946, Dramatický a vzdělávací odbor církve Československé.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2196/1947, OS Lidová scéna.

KOLINEC, viz též LUKOVIŠTĚ, MLÁZOVY, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3854/1919, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/7333/1935, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10748/1938, SDO Obroda.

KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ, m. č. města TÝN NAD VLTAVOU, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2377/1935, Vzdělávací spolek Zora a Ochotnické divadlo Matěj Kopecký.

KOLOLEČ, m. č. obce TŘEBENICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3615/1928, Kroužek ochotníků (zal.).

KOLOVEČ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5585/1920, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5259/28, SDO Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4153/1929, SDO (trvání spolku-šetření).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/338/1931, SDO (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8150/1936, Div. ochotníci při sdružení mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

KOMÁROV, m. č. města NECHANICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/2894/1932, Čtenářsko ochotnický kroužek (zrušení).

KOMÁROV, m. č. obce CHUCHELNA, o. Semily
sg 30/180/93/1905, Čtenářsko ochotnické vzdělávací spolek Beseda.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/180/180/1910, SDO Rieger.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1531/1921, Čtenářsko ochotnický kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/4137/1940, SDO Krejza?

KOMÁROV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2375/1925, Div. OS (zal.).

KOMOROVICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/948/1944, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/825/1947, Ochotnicko div. sdružení Jednota.

KOMOŘANY, m. č. města MOST, viz též ERVĚNICE, o. Most
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/180/138/1907, Dramatická OJ Jarost.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10212/1938, Dramatická OJ Jarost.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/180/142/1907, Dramatická OJ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/963/1928, Div. jednota Tyl Československé strany národně socialistické (zal.).

KONDRAC, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8760/1923, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1266/1926, SDO (změna).

KONDRAČ, m. č. obce KAMENNÁ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/579/1948, OS J. K. Tyl.

KONECCHLUMÍ, viz též KAMENICE, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/180/161/1909, SDO v Konecchlumí.

KONĚPRUSY, viz též BÍTOV, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/205/22, ČOS 1884.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/180/16/1902, ČOS.

KONĚTOPY, m. č. obce MILÍN, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/205/596, ČOB Třebízský v Konětopech 1899.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/180/176/1910, ČOB Třebízský.

KONOBRŽE, o. Most - obec zlikvidována důlní těžbou
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/922/1922, Hudební dramatický spolek Ozvěna.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9225/1938, Hudební dramatický spolek Ozvěna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9221/1938, Dramaticko pěvecký kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3880/1946, Dramatický, pěvecký a hudební kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/7506/1946, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/3008/1948, SDO změna: Ochotnický kroužek Zvon.

KONSTANTINOVY LÁZNĚ, viz též OKROUHLÉ HRADIŠTĚ, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/6039/1947, Místní div. komise.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2425/1948, OS J. K. Tyl.

KOPIDLNO, viz též DRAHORAZ, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/190/111/1910, SDO.

KOPIDLO, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5034/1924, SDO Havlíček (zál.).

KOPISTY, m. č. města MOST, o. Most - obec zlikvidována důlní těžbou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/190/15/1906, Čtenářsko ochotnický a zábavní spolek Lumír.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/4368/1911, Čtenářský ochotnický a zábavní spolek Lumír.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/244/1919, Čtenářsko ochotnický a zábavní spolek Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3398/1947, Sdružení div. ochotníků Lumír.

KORNATICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1957/1942, DS Máj.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2218/1943,DS Máj.

KORYTA, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4296/1941, KrDO.

KORÝTKA, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3469/1941, SDO Máj.

KOSMONOSY, viz též HORNÍ STAKORY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/2251, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/206/153, SDO 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/605/1913, Klub mladé generace Hugo Kapka.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2471/1921, Dramatický odbor Československých socialistů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10503/1938, DS Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/268/1939, DrO Československých socialistů.

KOSOŘ, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4189/1923, Dramatický a vzdělávací spolek Neruda (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3878/1930, Dramatický a vzdělávací spolek Neruda (zánik).

KOSOŘICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7328/1920, OS Probuzení.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/8019/1920, OS Probuzení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6578/1924, ČOS (změna).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5029/1925, ČOS (změna).

KOSOVA HORA, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4683/1941, SDO Mácha.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/201/1942, SDO Mácha.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2356/1943, SDO Mácha.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/1922/1948, SDO K. H. Mácha.

KOSTELEC, m. č. obce HROMNICE, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/190/87/1908, Div. ochotníci Tyl.

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/2302, Čtenářská jednota.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1416/1930, Dělnické divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2273/1920, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1277/1940, Dříve SDO, nyní Lidové divadlo města Kostelec nad Černými lesy.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1076/1944, SDO města Kostelce nad Černými Lesy.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3290/1941, Černokostelecký spolek div. ochotníků

KOSTELEC NAD LABEM, viz též JIŘICE, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/109/48/1908, OJ Tyl.

KOSTELEC NAD ORLICÍ, viz též KOSTELECKÁ LHOTA, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/165/35, DS v Kostelci, 1893.
SÚA Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/165/57 DS Tyl v Kostelci nad Orlicí, 1896.
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/47/3/1901, Div. ochotnicko vzdělávací jednota Kollár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/267/1920, Div. OJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5092/1928, SDO Klicpera (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1414/1930, Div. a zábavní Jednota Kolár (změna).

KOSTELEC NAD VLTAVOU, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2154/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2222/1943, SDO.

KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/190/28/1903, Ochotnický vzdělávací spolek Rieger.

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3658/1945, ČOB Jirásek.

KOSTELECKÁ LHOTA, m. č. města KOSTELEC NAD ORLICÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2832/1941, Div. OS Třebízský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/551/1942, Div. OS Třebízský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1951/1944, Div. odbor mládeže Národního souručenství.

KOSTELECKÉ HORKY, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1850/1922, ČOS K. Havlíček Borovský.

KOSTELNÍ LHOTA, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1367/1922, DrKr div. ochotníků Budivoj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2377/1943, SDO Nová scéna (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1289/1942, SDO Nová scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2377/1943, SDO Nová scéna.

KOSTĚNICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/11064/1934, SDO (zal.).

KOSTOMLÁTKY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2370/1927, Ochotnický kroužek Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2959/1935, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3983/1940, Div. ochotníci Tyl.

KOSTOMLATY NAD LABEM, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/77/1944, SDO Tyl (německý zápis).

KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/8324/1946, Ochotnické div. a kulturní sdružení Hraničář.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/7369/1946, Loutkový kroužek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2727/1948, Loutkový kroužek.

KOSTOMLATY POD ŘÍPEM, o. Litoměřice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/206/71, JDO Kostomlatsko–Lipkovských 1891.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1296/1913, Ochotnický kroužek Říp.

KOŠICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/416/1946, SDO Čech.

KOŠICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8229/1923, SDO (zal.).

KOŠÍN, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6059/1925, SDO (zal.).

KOŠŤANY, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6797/1923, SDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2199/1945, SDO Dramatické studio Vojan.

KOTELSKO, m. č. obce VESELÁ, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4834/1919, Čtenářsko DS.

KOTOUŇ, m. č. obce OSELCE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/12842/1934, Div. ochotníci při MOK (zánik).

KOUŘIM, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/202/61, SDO 1885.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/174/3/1906, Div. ochotníci.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2274/1921, SDO.

KOUTY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3840/1911, Div. a čtenářská jednota Vlastimil.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5018/1920, DrO Osvětového svazu.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/6894/1939, DrO Osvětového svazu.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/11970/1939, DRO Osvětového svazu.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/11392/1939, Div. OS J. K. Tyl.

KOVAČ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1809/1925, SDO Libuše (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/166/1928, DrO Mošna při SDH (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/6725/1940, SDO Klicpera.

KOVANEC, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2104/1923, Ochotnická družina (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3256/1941, Ochotnickická družina.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2263/1942, Ochotnická družina.

KOVANICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4286/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2027/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1114/1945, SDO Osvěta.

KOVANSKO, m. č. obce BOBNICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6487/1926, DS Svornost (zal.).

KOZÁROVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/1953/1931, Děl. div. a kulturní spolek (zal.).

KOZMICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1277/1940, Dříve SDO, nyní Lidové divadlo města Kostelec nad Černými lesy.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1182/1944, SDO.

KOZOJEDY, viz též BŘÍZSKO, LEDNICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/190/26/1903, Div. ochotníci.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4262/1924, SDO (zánik).

KOZOJEDY, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1138/1941, SDO Jaroslav Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1966/1942, SDO Nový život.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2219/1943, SDO Nový život.

KOZOLUPY, m. č. obce VYSOKÝ ÚJEZD, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2264/1919, KrDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1848/1942, KrDO.

KOZOMÍN, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/722/1931, KrDO Tyl (zal.).

KOŽLANY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/206/17, SDO Lumír, Beseda v Kozlanech 1885, 1893 (německý zápis).

KOŽLÍ, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2605/1928, SDO Rozkvět, (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/489/1928, SDO Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3124/1942, SDO Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2304/1943, SDO Rozkvět.

KRAKOVANY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1509/1944, SDO Tyl (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/3163/1948, SDO Masaryk.

KRÁLÍKY, viz též DOLNÍ LIPKA, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2578/1945, SDO Tyl.

KRÁLOVEC, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1420/1946, SDO Havlíček.

KRÁLOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7780/1931, Spolek dělnických div. ochotníků (zal.).

KRALOVICE, viz též BUKOVINA, HRADECKO, ŘEMEŠÍN, TROJANY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/207/41, SDO Kolár.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/195/8/1907, OS Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5730/1923, Lidová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/840/1931, Lidová scéna (změna).

KRÁLOVSTVÍ, m. č. města ŠLUKNOV, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2987/1946, SDO J. K. Tyl.

KRALUPY NAD VLTAVOU, viz též MIKOVICE, MINICE, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/196/12/1907, JDO Želenský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3743/1913, OJ Tyl.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7923/1920, OJ Tyl (žádost).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2202/1941, OJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5646/1920, SDO Želenský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4008/1923, SDO Osvěta (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1637/1939, SDO Osvěta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/981/1940, Sdružení div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2166/1941, SDO Scéna.

KRÁLŮV DVŮR, viz též KARLOVA HUŤ, KŘIŽATKY, LEVÍN, POČAPLY, POPOVICE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/804/1918, Div. kroužek Smetana.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6496/1924, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/7631/1936, Dělnické divadlo Svornost.

KRAMOLÍN, m. č. obce JÍLOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/825/1924, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/7054/1935, SDO.

KRÁMY, m. č. obce NOVÉ DVORY, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1922/1924, SDO Havlíček (zal.).

KRASKOV, m. č. obce SEČ, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2341/1935, Dělnický div. ochotnický kroužek.

KRÁSNÁ, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5339/1947, SDO Hraničář.

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/248/99, Ochotnický DS Tyl 1890.

KRÁSNÉ BŘEZNO, m. č. města ÚSTÍ NAD LABEM, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/459/4, SDO 1902.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/248/197, ČOB 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3844/1919, Div. ochotnické družstvo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2979/1945, SDO Tyl.

KRÁSNÝ DVŮR, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/33/1946, Div. kroužek Havlíček.

KRÁSNÝ STUDENEC, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1817/1946, KrDO Jiří Wolker.

KRASOŇOV, m. č. města HUMPOLEC, o. Pelhřimov,
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2939/1920, ČOS.

KRAŠOVICE, m. č. obce ČÍŽOVÁ, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5685/1924, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3567/1947, SDO Stroupežnický.

KRÁTKÁ VES, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/8015/1939, SDO.

KRATONOHY, viz též MICHNOVKA, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/194/82/1905, Zpěvácký ochotnický spolek Jiří Volný.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/451/1919, Zpěvácký ochotnický spolek Jiří Volný.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1159/1929, SDO.

KRÁTOŠICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8377/1923, SDO Pokrok (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/806/1926, SDO Pokrok (změna).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3281/1926, SDO Pokrok (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/290/1934, SDO (zánik).

KRAVAŘE, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2224/1948, SDO Máj.

KRČÍN, m. č. města NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/194/147/1905, Zpěvácká a ochotnická jednota Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2417/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2309/1943, SDO.

KRČKOVICE, m. č. obce HRUBÁ SKÁLA, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3644/1923, SDO Jirásek (zal.).

KRHANICE, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/194/188/1909, KrDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5175/1925, KrDO (zánik).

KRCHLEBY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/779/1942, DS Smetana.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2319/1943, SDO Smetana (německý zápis).

KRŇANY, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/20345/1923, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1492/1927, SDO Kolár (zal.).

KRNSKO, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1020/1930, SDO Wolker (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/6925/1939, DS Karel Krouský.

KROČEHLAVY, m. č. města KLADNO, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/208/152, SDO Bedřich Smetana 1898.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8047/1923, Spolek ochotníků Dramatika (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3303/1922, Pěvecké dramatické sdružení komunistické.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/860/1924, Komunistické pěvecko dramatické sdružení (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4657/1928, SDO Svítání.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4001/1941, SDO Svítání.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1399/1947, SDO Svítání.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/5144/1935, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/11969/1934, Dramatika (výmaz).

KROMPACH, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/900/1948, SDO Lužičan.

KROPÁČOVA VRUTICE, viz též KRPY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8805/1936, KrDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3904/1938, KrDO.

KROUNA, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1827/1948, SDO Zeyer.

KRPY, m. č. obce KROPÁČOVA VRUTICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1967/1943, SDO Tyl (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3118//1945, SDO J. K. Tyl.

KRUPÁ, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3872/1927 Dramatický soubor Karel Marx (rozchod).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4563/1927, Dramatický soubor Karel Marx.

KRUSIČANY, m. č. města TÝNEC NAD SÁZAVOU, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1559/1948, KrDO Máj.

KRYRY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1120/1947, Ochotnický DS Tyl.

KŘEČ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6339/1923, Ochotnický DS Jihočech (zal.).

KŘEČHOŘ, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/843/1923, Kroužek dělnických div. ochotníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5807/1934, Kroužek dělnických div. ochotníků (zánik).

KŘEČOVICE, viz též HOŘETICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1668/1923, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/229/1924, SDO Josef Suk (zal.).

KŘEČOVICE, m. č. města ROVENSKO POD TROSKAMI, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3813/1947, SDO Český ráj.

KŘEMŽE, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/207/70, Ochotnicko zpěvácká jednota Smil v Křemži 1891.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/207/78, Ochotnicko pěvecká jednota Smil v Křemži 1892.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3037/1912, Ochotnická čtenářská jednota Smil.

KŘENEK, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1234/1919, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5282/1930, SDO (výmaz).

KŘENICE, Praha–východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/6734/1935, DrO Mladá generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

KŘESETICE, viz též BYKÁŇ, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/142/1944, SDO Havlíček (německý zápis).

KŘEŠICE, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/754/1946, DS Primitiv.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/6041/1947, SDO Hvězda,

KŘEŠICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1941/1946, Pavlův kroužek div. ochotníků.

KŘEŠÍN, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4306/1941, SDO F. X. Svoboda.

KŘIČEŇ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3860/1921, Vzdělávací spolek div. ochotníků J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1449/1928 (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5300/1929, Vzdělávací a DS J. K. Tyl (odvolání).

KŘIČOV, m. č. obce SMIDARY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1651/1948, SDO Karel Čapek.

KŘINEC, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4194/1941, SDO Vlast.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2192/1943, SDO Vlast.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2766/1945, SDO Vlast.

KŘIVOKLÁT, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/389/1942, SDO Křivoklát.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2337/1943, SDO Křivoklát.

KŘIŽANOV, m. č. obce HROB, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5780/1946, SDO Jiří Wolker.

KŘIŽANY, viz též ŽIBŘIDICE o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1662/1946, Div. OS Karolina Světlá.

KŘÍŽLICE, m. č. obce JESTŘABÍ V KRKONOŠÍCH, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1851/1948, SDO Libuše.

KŘOVICE, m. č. města DOBRUŠKA, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4753/1946, SDO.

KŘTĚNOV, m. č. obce TEMELÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5042/1925, SDO Rozkvět (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2021/1928, Ochotnický kroužek Rozkvět (rozpuštěn).

KTOVÁ, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1260/1947, SDO.

KUČEŘ, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2244/1921, ČOS Komenský.

KUCHAŘ, m. č. obce Vysoký Újezd, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3012/1921, Vzdělávací div. kroužek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1849/1942, Vzdělávací div. kroužek.

KUKLENY, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/4895, JDO.
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9824, Ochotnická div. a čtenářská jednota dělníků v Hradci Králové.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/306/32, Čtenářsko OJ dělníků v Hradci Králové, 1885, 1889.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/118, JDO v Kuklenách 1893.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/202/6/1905, Čtenářsko OJ dělníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1547/1919, Ochotnická DJ Havlíček.

KUKLÍK, část obce VELKÉ POPOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/3743/1936, Dělnický div. OS Rozkvět.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/653/1941, Dělnický DO Rozkvět,

KUKS, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4399/1946, SDO Julia Mitlöhnera.

KUNDRATICE, m. č. obce KOŠŤÁLOV, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/212, ČOS 1899.

KUNÍ, m. č. obce PETROVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3692/1911, SDO Jindřich Mošna

KUNICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6840/1922, Kroužek ochotníků.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1375/1939, Kroužek ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/289/1941, Div. OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1269/1945, Div. OS K. H. Mácha.

KUNVALD, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5970/1929, Ochotnické divadlo (zal.).

KUNŽAK, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/10922/1934, SDO Havlíček (zal.).

KUTNÁ HORA, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/18, Pěvecký spolek Tyl 1895 (německý zápis).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/74, SDO Tyl 1890.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/138, Ochotnická čtenářská jednota Tyl na Horách Kutných 1893.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/209/138, OS Tyl 1898.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/204/10/1902, Zpěvácký spolek Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4376/1921, Spolek dělnických ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4322/1923, Družstvo pro postavení Tylova divadla (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1109/1924, DrKr Nová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/7796/1936, OS Tyl na Horách Kutných.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/4548/1935, Družstvo pro postavení Tylova divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/12518/1934, OS Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/448/1941, Odbočka kruhu přátel D–41.

KUTROVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2365/1937, SDO Havlíček.

KVĚTINOV, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1878/1920, ČOS.

KVĚTOV, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5183/1931, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1477/1940, SDO.

KVÍČEK, m. č. města SLANÝ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/1145/1936, SDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3695/1940, SDO.

KVÍČOVICE, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/678/1946, SDO Vančura.

KVÍLICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/527/1924, SDO V. B. Třebízský (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1705/1927, SDO V. Beneš Třebízský (změna).

KVÍTKOVICE, o. Ćeské Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1125/1920, OS Palacký.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3821/1920, OS Palacký.

KYJICE, část obce VRSKMAŇ, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/226381947, SDO.

KYDLINY, m. č. města KLATOVY, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3855/1919, SDO Klicpera.

KYNŠPERK NAD OHŘÍ, o. Sokolov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2525/1946, Sdružení DO.

KYSELKA, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/67/1947, Ochotnický kroužek J. K. Tyl.

KYSTRA, m. č. obce SLAVĚTÍN, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/5080/1936, SDO J. K. Tyl.

KYŠICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3401/1941, SDO Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4695/1941, SDO Osvěta.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1227/1942, SDO Osvěta.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2418/1943, SDO Osvěta (německý zápis).
L

LABĚTÍN, m. č. obce ŘEČANY NAD LABEM, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5257/1923, Ochotnický kroužek Budoucnost (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/179/1939, Ochotnický kroužek Budoucnost.

LAHOŠŤ, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2385/1947, SDO Rozkvět.

LAMPERTICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2978/1946, Div. a ochotnický kroužek Vlast.

LANŠKROUN, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2024/1945, SDO Anna Letenská.

LÁNY, viz též TĚŠÍKOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1516/1942, ČOS A. Heyduk.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2208/1943, ČOS A. Heyduk.

LÁNY NA DŮLKU, m. č. města PARDUBICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2853/1926, SDO Tyl (zal.).

LÁSENICE, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3841/1943, SDO Jirásek (německý záznam).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1522/1945, DO při SČM Mládí sobě.

LÁZNĚ BĚLOHRAD, viz též DOLNÍ JAVOŘÍ, HORNÍ NOVÁ VES, HŘÍDELEC, LÁNY, UHLÍŘE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1559/1922, DrO K. J. Erben při Politické organizaci Živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5591/1940, DrO K. J. Erben při Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4142/1924, ODi (prapor).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3433/1944, SDO Rais.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3433/1944, ODi Rais (německý zápis).

LÁZNĚ BOHDANEČ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3597/1919, SDO Langer.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/761/1922, SDO Langer.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2076/1941, SDO Langer.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2008/1945, Nový SDO Langer.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/898/1946, SDO Bohdan.

LÁZNĚ KUNDRATICE, m. č. obce OSEČNÁ, o. Liberec
SÚA: Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/550/1946, SDO Karolina Světlá.

LÁZNĚ KYNŽVART, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1279/1947, DO Tyl MRO.

LÁZNĚ TOUŠEŇ, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3115/1945, SDO.

LAŽANY, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6084/1924, SDO (změna).

LEDCE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6607/1924, SDO (zal.).

LEDČICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/601/1928, Ochotnický a zpěvácký kroužek Lumír (zal.).

LEDEČ NAD SÁZAVOU, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/211/183, SDO Havlíček 1897.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/212/8/1908, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2404/1925, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5282/1928, SDO Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3476/1924, Zábavní a DrO Jirásek při církvi Československé.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1690/1930, SDO Jirásek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/1838/1931, Dramatický a zábavní spolek K. H. Mácha (zal.).

LEDEČKO, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4010/1920, SDO Svatopluk Čech.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1825/1942, SDO Svatopluk Čech.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2709/1946, SDO Svatopluk Čech.

LEDENICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/158/1929, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/2009/1934, SDO (zánik).

LEDNICE, m. č. obce KOZOJEDY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/211/46, Spolek ochotníků Smetana na jihu českém 1886.

LEDSKÁ, m. č. obce HŘIBINY-LEDSKÁ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/52/1942, SDO Dobrovský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2364/1943, SDO Dobrovský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2364/1943, OS Dobrovský (německý zápis).

LEDVICE, o. Teplice
SÚA Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3687/1913, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1145/1947, KrDO Dalibor.

LENEŠICE, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5404/1940, SDO Josef Kajetán Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3650/1946, Div. OS J. K. Tyl.

LEŠNÁ, o. Vsetín
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/5219, Čtenářsko-DS.

LEŠTINA, m. č. obce MALÉ BŘEZNO, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2584/1946, OS Tyl.

LEŠTINKA, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4350/1941, Sdružení div.ochotníků.

LETAŘOVICE, m. č. obce BÍLÁ, o. Liberec
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/211/63/1919, Pěvecko hudební ochotnická jednota Smetana.

LETOHRAD, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/186/233, Div. OS Kolár 1896.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/139, Div. OS Kolár 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/786/1928, SDO Kolár (změna).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1012/1940, SDO Kolár.

LETY, o. Písek
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/211/68/1910, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/541/1911, ČOS.

LEVÍNSKÉ PETROVICE, část obce LOVEČKOVICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1723/1947, SDO Máj.

LEZNÍK, m. č. města POLIČKA, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1535/1928, Ochotnický kroužek Vrchlický (zal.).

LHENICE, viz též DOLNÍ CHRÁŠŤANY, o. Prachatice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/109/13/1902, SDO Stráž.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/803/1942, SDO Stráž.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2318/1943, SDO Stráž.

LHOTA, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2967/1930, ČOS Vlastimil (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3771/1943, SDO Lípa (německý záznam).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1983/1948, SDO Lípa.

LHOTA, m. č. obce CHŘÍČ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1613/1919, JDO Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7804/1921, OS Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/618/1928, DO Havlíček (zal.).

LHOTA, m. č. obce ČISTÁ, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1861/1928, Jednota, dramatické sdružení Marx (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/129/1929, Jednota, dramatické sdružení Havlíček (dávka).

LHOTA, m. č. obce CHUCHELNA, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/212/9/1887, DS Slavětín.

LHOTA, m. č. obce ČERNOŠÍN, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/829/1947, SDO Havlíček.

LHOTA POD DŽBÁNEM, m. č. obce MUTĚJOVICE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1342/1922, Div. OS Neruda.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6976/1924, Div. OS Neruda (právní trvání).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1453/1940, Vzdělávací OS Podlezan.

LHOTA POD HORAMI, m. č. obce TEMELÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1772/1924, OS Jaro.

LHOTA POD LIBČANY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10192/1939, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1470/1945, SDO Maják.

LHOTA U STŘÍBRA, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4447/1926, OS Havlíček (zal.).

LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM, m. č. města ČERVENÝ KOSTELEC, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/3054/1948, SDO Beseda, dříve Hospodářská čtenářská beseda.

LHOTKA, m. č. obce NEKMÍŘ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/215/289/1905, Div. ochotníci.

LHOTKA, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/53/1942, SDO Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2363/1943, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2363/1943, OS Jirásek (německý zápis).

LHOTKA NAD LABEM, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2249/1947, SDO Jánošík.

LHOTKY, m. č. obce KRAMOLNA, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5093/1924, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2387/1925, SDO (zal.).

LHŮTA, m. č. města VYSOKÉ MÝTO, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4298/1923, ODi (zal.).

LIBÁŇ, viz též PSINICE, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/273/1895, SDO Bozděch.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/217/4/1907, SDO Bozděch.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4969/1925, SDO Bozděch (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/3059/1937, SDO Bozděch.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6027/1925, Hudební a kabaretní kroužek (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1956/1941, SDO Antonín Marek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3475/1941, SDO Antonín Marek.

LIBANICE, m. č. obce HONBICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1660/1926, SDO Josef Kajetán Tyl (zal.).

LIBČANY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3431/1941, SDO J. K. Tyl.

LIBČEVES, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2666/1946, SDO J. K. Tyl.

LIBČICE NAD VLTAVOU, o. Praha-západ
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/346/1896, 1899, Dobročinný OS Klicpera.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/215/117/1904, Dělnická beseda Klicpera.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/1904/1937, Dělnická beseda Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/1903/1937, Sousedská beseda Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/432/1947, Lidové divadlo.

LIBEČ, m. č. města TRUTNOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2632/1947, Ochotnický DS Tyl.

LIBĚCHOV, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/9743/1936, SDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2250/1947, SDO Klicpera.

LIBEJOVICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/984/1925, KrDO Cervíčkova společnost.

LIBĚJOVICKÉ SVOBODNÉ HORY, m. č. obce STOŽICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/335/1928, Tylův kroužek DO (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/13436/1934, Tylův kroužek DO (zánik).

LIBEL, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3096/1946, SDO Dalibor.

LIBENICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1577/1925, Sdružení DO (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2105/1937, Sdružení DO.

LIBENICE, m. č. obce BOROTÍN, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1550/1947, SDO.

LIBEREC, viz též DOLNÍ HANYCHOV, DOUBÍ, FRANTIŠKOV, HORNÍ RŮŽODOL, KATEŘINKY, KRISTIÁNOV, MACHNÍN, NOVÉ PAVLOVICE, OSTAŠOV, PILÍNKOV, RADČICE, ROCHLICE, RUPRECHTICE, STARÝ HARCOV, VESEC, VRATISLAVICE NAD NISOU, o. Liberec
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1705, sg 30/241/174, Česká beseda 1890/74522.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1705, sg 30/241/446, Zábavní a vzdělávací spolek Jarí svět ?
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/4027/1911, Ochotnický div. a vzdělávací spolek Thalia pro Liberec a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4023/1946, Div. OS Jan Durych.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/360/1948, Vzdělávací a zábavní spolek Krakonoš.

LIBĚŠICE, m. č. obce ČEŠOV, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/572/1937, SDO Tyl.

LIBĚŠICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1636/1947, SDO Beseda.

LÍBEZNICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4164/1923, Kulturně vzdělávací spolek Klicpera (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/232/1939, Kulturně vzdělávací spolek Klipcera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4434/1923, SDO Židlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5662/1925, Spolek ochotníků div.

LIBEŽ, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/215/171/1906, Čtenářsko OJ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3806/1922, Ochotnický div. kroužek.

LIBICE NAD CIDLINOU, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1625/1947, JDO.

LIBÍN viz SLAVOŠOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/613/1939, OS J. K. Tyl.

LIBIŠ, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/821/1927, Zábavní a vzdělávací spolek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2381/1948, SDO Václav Štech.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2043/1945, SDO Václav Štech.

LIBIŠANY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2160/1921, Dělnický div. kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3377/1942, KrDO.

LIBKOVICE, m. č. obce MARIÁNSKÉ RADČICE, obec zlikvidována důnlí těžbou 1999, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/5917/1947, SDO J. K. Tyl.

LIBKOVICE POD ŘÍPEM, o. Litoměřice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/206/71, JDO Kostomlatsko-Lipkovských 1891.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1354/1919, Ochotnické vzdělávací spolek.

LIBLICE, m. č. města ČESKÝ BROD, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/993/1928, Vzdělávací kroužek div. ochotníků (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/7772/1946, SDO Nový směr.

LIBLÍN, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3464/1941, SDO Jan z Hvězdy.

LIBŇATOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/653/1937, SDO Tyrš.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3630/1943, SDO J. Š. Baar (německý zápis).

LIBOČANY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2662/1947, SDO Jirásek.

LIBODŘICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/136/1939, KrDO.

LIBOCHOVANY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2057/1948, SDO.

LIBOCHOVICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3629/1912, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4700/1926, Sdružení přátel umění Scéna (zal.).

LIBOMYŠL, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1581/1944, SDO (německý záznam).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3418/1945, Div. OS.

LIBOŘICE, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1841/1948, SDO K. H. Mácha.

LIBOŠOVICE, viz též DOBŠICE, MALECHOVICE, PODKOST, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2285/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2224/1943, SDO Tyl.

LIBOUCHEC, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1666/1947, SDO Klicpera.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5995/1947, Stálá Loutková scéna při Obecní škole.

LIBOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5595/1923, SDO (zal.).

LIBŠTÁT, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/274/1895, Ochotnický DS Slukov.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/375/1897, Ochotnický DS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8390/1923, Ochotnický DS (změna).

LIBUŠÍN, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/362/1897, Spolek vzájemně se podporujících div. ochotníků.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/215/90/1903, JDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1689/1913, ČOJ Tyl.

LIČNO, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/276/1919, OS.

LIDICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/5461/1937, Ochotnický a vzdělávací spolek Vlast.

LIDMAŇ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2623/1948, KrDO.

LICHKOV, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/469/1946, SDO.

LÍMUZY, m. č. obce TISMICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1371/1926, Div. kroužek Svornost. (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5649/1926, Div. kroužek Svornost.

LINDAVA, m. č. města CVIKOV, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/888/1947, DS K. H. Borovský.

LÍNĚ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3453/1911, Dramatický spolek Budoucnost.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5294/1928, OS Budoucnost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/5604/1935, Sdružení ochotníků Thalia.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10837/1938, Lidové divadlo.

LÍNY, m. č. obce BUKOVNO, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8421/1923, SDO Havlíček (zal.).

LÍPA, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/215/205/1907, Čtenářsko OS.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3758/1920, Čtenářsko OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9078/1920, ČOJ Slovan.

LIPANY, m. č. obce VITICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6549/1929, Spolek dělnických div. ochotníků Karel Marx (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/514/1930, KrDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5335/1938, KrDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/3387/1933, KrDO československých Tyl (zěmna).

LIPENEC, m. č. obce LIPNO, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/6993/1946, SDO J. K. Tyl.

LIPÍ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/6417/1931, OS Pošumavan (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/2213/1934, OS Pošumavan.

LIPÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/208/1893, SDO Turinský.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2837/1922, SDO Turinský.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/309/1935, SDO Turinský (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3501/1921, Div. OS Turinský (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2538/1922, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/12854/1934, OS Turinský (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2435/1948, SDO Lípa.

LIPICE, m. č. města PELHŘIMOV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3165/1923, SDO (zal.).

LIPNICE, m. č. obce SPÁLENÉ POŘÍČÍ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2872/1923, SDO Kolár (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3457/1941, SDO Tyl.

LIPNICE NAD SÁZAVOU, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2324/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2179/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1876/1947, SDO.

LIPNÍK, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/457/1900, Čtenářsko OJ.

LIPOVKA, m. č. města RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2938/1948, Div. OS.

LÍSKÝ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1651/1927, SDO Neruda.

LISOVICE, m. č. obce CHRÁST, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/777/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/231/1943, SDO Tyl.

LIŠANY, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2346/1913, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2133/1924, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/4629/1932, SDO (výmaz).

LIŠICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2129/1922, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/393/1933, SDO (dočasné přerušení činnosti).

LÍŠNÁ, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6604/1926, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/907/1947, SDO.

LIŠNICE, o. Most
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/215/173/1906, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2490/1942, OS.

LÍŠNICE, o.Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/215/35/1901, SDO Tyl.

LÍŠNÝ, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1952/1946, SDO.

LIŠOV, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4890/1927, Dramatický a zábavní odbor Merkur při Živnostenské obchodnické straně středostavovské (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/273/1929, Dramatický a zábavní odbor Merkur při Živnostensko obchodnické straně středostavovské (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/170/1933, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/12093/1934, SDO Jirásek (dávka).

LÍŠŤANY, o. Louny
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/215/179/1906, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/772/1913, SDO Hasiči a SDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1554/1926, SDO Osvěta (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/7463/1929, Dramatický spolek J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1667/1947, SDO Tyl.

LITEŇ, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7597/1933, Dramatická a zábavní odbor při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2699/1944, SDO.

LITICE NAD ORLICÍ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3937/1926, SDO (zal.).

LITOHLAVY, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/455/1900, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/1641/1911, SDO Kolár.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4018/1924, SDO Kolár.

LITOL, m. č. obce LYSÁ NAD LABEM, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/3055/1948, SDO.

LITOMĚŘICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/213/8/1902, Pěvecko OS Lumír.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/213/12/1902, Spolek ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2018/1945, SDO Karel Hynek Mácha.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1466/1947, Ochotnické studio.

LITOMYŠL, viz též PAZUCHA, o. Svitavy
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9871, Spolek pro vystavění div. budovy.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/211/238, Spolek pro vystavení div. budovy 1900.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/214/6/1902, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3646/1923, SDO Vlastimil (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1049/1927, JDO (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2007/1928, Dramatický a zábavní odbor Merkur při Živnostensko obchodnické straně středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/8606/1939, Sdružení div. ochotníků Josef Kajetán Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1167/1946, Sdružení div. ochotníků.

LITORADLICE, m. č. obce TEMELÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6115/1926, ODS Tyl (zal.).

LNÁŘE, viz též ZAHORČICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2444/1941, SDO.

LOBKOVICE, m. č. města NERATOVICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7639/1920, Sdružení div. ochotníků Palacký.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5189/1924, KrDO Vojan (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/10944/1934, KrDO Vojan (zánik).

LODĚNICE, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/215/75/1892, 1893, SDO.

LOHENICE, m. č. města PŘELOUČ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1679/1927, SDO Jirásek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10190/1939, ČOS Jirásek.

LOCHOVICE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3443/1947, SDO.

LOJOVICE, m. č. VELKÉ POPOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/588/1935, KrDO Neruda (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2959/1929, Ochotnický div. kroužek Neruda (zal).

LOKET, o. Sokolov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/44/1948, SDO Osvěta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/8107/1946, SDO Havlíček.

LOM, dříve BRUCH, LOM U MOSTU, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/5078/1911, Dramatická OJ Osvěta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5931/1927, DrKr Vesna (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9210/1938, DrKr Vesna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/8271/1933, SDO Rudohořan (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/729/1935, SDO Rudohořan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1764/1946, Sjednocené ODi i Rudohořan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1471/1948, Sjednocené ODi i Rudohořan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/1119/1934, Spolek div. a pěveckých ochotníků Máj (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/484/1946, SDO Rudohořan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/855/1946, Spojené ODi Vesna, dříve dramatické sdružení Vesna.

LOM, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1558/1921, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1038/1922, OS Vlastimil.

LOMEC, m. č. obce ÚMONÍN, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6243/1930, OS Havlena (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3671/1940, OS.

LOMNICE, o. Sokolov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3725/1947, Ochotnický DS.

LOMNICE NAD LUŽNICÍ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2532/1926, DrO Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/720/1948, SDO Jakuba Vojtěcha Slukova.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4472/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/386/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2348/1943, SDO.

LOMNICE NAD POPELKOU, viz též KOŠOV, RVÁČOV, SKUHROV, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/215/56/1890, Čtenářsko OJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2147/1925, DrKr Jiří Wolker (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8834/1935, Divadlo Svornost.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5502/1939, Divadlo Svornost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5792/1927, SDO (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1711/1929, DrKr Církve Československé (zal.).

LOMNIČKA, m. č. města PLASY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3463/1941, Divadlo mladých, ochotnický kroužek.

LOSINÁ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/6569/1920, KrDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6945/1924, OS Jirásek (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5149/1940, Dělnické divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/909/1940, Ochotnické sdružení Jirásek Při MOK.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1446/1947, OS Jirásek.

LOUČEŇ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3222/1925, DS Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/36/1925, Div. OS Průboj (zal.).

LOUČKY, m. č. obce ZÁTOR, o. Bruntál
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/542/58/1908, Divadelní ochotníci.

LOUČKY, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/615/1914, OS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1147/1948, SDO J. K. Tyl.

LOUČNÁ HORA, m. č. obce SMIDARY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6104/1924, SDO Havlíček (zal.).

LOUČOVICE, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/277/1948, Ochotnický DS Hraničář.

LOUKA U LITVÍNOVA, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/440/1946, SDO.

LOUKOV, m. č. obce HÁJE NAD JIZEROU, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/215/62/1891,1892, 1893, SDO Jizeran.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4729/1921, OS Jizeran.

LOUKOVEC, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/215/109/1896, OS Kolár.

LOUNKY, m. č. obce CHODOUNY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/210/266, oj Tyl v Lounkách 1899.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/206/31/1902, OJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/405/1928, OJ Tyl (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/107/1940, Div. kroužek Lounky-Chodovany.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4409/1941, Divadlo mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/513/1943, Divadlo mladých.

LOUŇOVICE POD BLANÍKEM, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1116/1919, Ochotnicko čtenářský spolek.

LOUNY, o. Louny
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9811, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6/1930, OS Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/11753/1934, OS Tyl (dávka).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5238/1940, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1905/1945, OS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5252/1920, SDO Maj.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/573/1939, SDO Máj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3699/1930, Dramatický ochotnický kroužek Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4031/1930, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/6028/1935, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/1110/1937, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9287/1939, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1029/1941, SDO Alois Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/6155/1940, OS Vojan.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1186/1945, OS Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3387/1946, Sdružení DO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/7502/1946, Spolek pro zbudování Vrchlického divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/291/1947, Vrchlického divadlo.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/210/52/1909, Spolek loutkářů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5665/1933, Dramatický a LS Kollár při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/1406/1934, Dramatický a LS Kollár při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

LOVĚTÍN, m. č. obce JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1906, JDO.

LOVOSICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4199/1946, SDO.

LOZICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2972/1942, SDO Lípa.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2232/1943, SDO Lípa.

LSTIBOŘ, m. č. obce KLUČOV, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1131/1927, KrDO (zal.).

LŠTĚNÍ, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2935/1929, DrKr Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/10901/1934, DrKr Tyl (zánik).

LUBENEC, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4458/1947, SDO J. K. Tyl.

LUBNÁ, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/216/64/1895, ČOS Neruda.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2455/1928, ČOS Neruda (zánik).

LUBNÉ, o. Žďár nad Sázavou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2867/1943, SDO Neruda (německý záznam).

LUBY, m. č. města KLATOVY, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3853/1919, SDO Luban.

LUČANY NAD NISOU, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2293/1946, Ochotnické sdružení Štefanik.

LUČICE, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3610/1923, Ochotnický kroužek Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6094/1926, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4323/1927, ČOS Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/662/1928, ČIS Havlíček (dávka).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/9595/1937, ČOS Havlíček.

LUČIŠTĚ, m. č. obce SPÁLENÉ POŘÍČÍ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3483/1941, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/240/1947, SDO Tyl.

LUDVÍKOVICE, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2272/1947, JDO Tyl.

LUKAVEC, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/6986/1946, SDO Čech.

LUKAVEC, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5281/1931, OS Antonín Sova (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1671/1948, SDO Antonín Sova.

LUKAVICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1220/1944, SDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1792/1946, SDO Vrchlický.

LUKAVICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/5020/1911, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1034/1927, SDO (zánik).

LUŠTĚNICE, viz též VODĚRADY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/216/68/1895, ČOS.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4768/1919, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5740/1922, DrO Československých lidových socialistů Karel Havlíček Borovský.

LUŽANY, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/224/51/1906, Pěvecko ochotnický DS Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1684/1930, Pěvecký ochotnický DS Vlastimil (změna).

LUŽE, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/224/2/1901, Ochotnická čtenářská jednota.

LUŽEC NAD CIDLINOU, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/224/81/1909, JDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3933/1941, SDO Máj.

LUŽEC NAD VLTAVOU, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1143/1912, Div. OJ.

LUŽNÁ, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9253/1939, Ochotnický DS – div. jednota Tyl.

LYSÁ NAD LABEM, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/234/1893, 1898.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7100/1923, OS Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2271/1948, Nová scéna – pokrokové kulturní sdružení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1234/1948, Kulturní sdružení div. ochotníků.

LŽÍN, m. č. obce DÍRNÁ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9717/1938, ČOS.

LŽOVICE, m. č. obce TÝNEC NAD LABEM, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2514/1927, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6199/1927, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/460/1940, KrDO.
M

MACHNÍN, m. č. města LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2099/1946, Div. a hudební spolek ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2728/1947, SDO Kolár.

MACHOV, viz též MACHOVSKÁ LHOTA, LHOTA (POLICKÁ), o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3357/1912, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3230/1921, SDO.

MAKOV, m. č. obce PŘEDSLAV, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2160/1933, SDO Tyl (zal.).

MAKOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/226/31, Čtenářsko OJ v Makově, zal. 1907.

MALÁ BĚLÁ, m. č. města BAKOV NAD JIZEROU, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/175/106/1907, Dělnický OS Volnosť.

MALÁ LHOTA, část obce LHOTY U POTŠTEJNA, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/204/244, ČOS Tyl, 1899.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/3606/1940, ČOS Tyl.

MALČÍN, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1820/1930, ČOS Jirásek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2652/1930, ČOS Tyl (změna).

MALEČ, m. č. obce STRAŠÍN, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1655/1929, DS Tyl (zal.).

MALÉ BŘEZNO, viz též LEŠTINA, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/803/1947, Div. OS Karel Hašler.

MALÉ KYŠICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4157/1941, SDO Jirásek.

MALÉ POŘÍČÍ, m. č. města NÁCHOD, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1611/1924, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/10793/1934, SDO (zánik).

MALÉ SVATOŇOVICE, viz též ODOLOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/68, Čtenářská a zábavní beseda 1892.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8568/1923, SD Komenský (změna).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/808//1924, SDO Komenský (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2382/1925, SDO Karel Čapek (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/570/1930, SDO Karel Čapek.

MALÉ VÝKLEKY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5393/1921, SDO Tyl.

MALÉ ŽERNOSEKY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1279/1946, SDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1279/1946, JDO Vrchlický.

MALECHOV, m. č. obce DOLANY, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/13681914, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6147/1927, SDO (výmaz).

MALENICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1535/1921, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/ 622/1924, SDO (právní trvání).

MALEŠÍN, m. č. obce VODICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/71/1946, SDO Tyl.

MALEŠOV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5644/1927, OS Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1825/1942, OS Tyl.

MALÍKOVICE, dříve i MALKOVICE, viz též ČANOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/226/7, ČOS, zal. 1902.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/7295/1931, ČOS (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/856/1930, Spolek dělnických div. ochotníků Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3596/1945, SDO Dalibor.

MALÍN, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3731/1945, SDO Jirásek.

MALINOVÁ, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4657/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, č. 427/476/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i.č. 427/2334/1943, SDO.

MÁLKOV, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2905/1921, ČOS Havlíček.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/12596/1939, ČOS Havlíček.

MALONICE, m. č. obce KOLINEC, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5768/1928, SDO Komenský (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/578/1928, SDO Komenský.

MALŠICE, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/217/73/1895, 1896, 1897, SDO.

MALŠOVICE, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/217/13/1885,193,194, JDO.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/217/13/1893, ČOJ Havlíček.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/226/41, ČOJ Havlíček, zal 1909.

MALÝ BOR, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4156/1920, SDO Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5998/1924, SDO Vlastimil (změna).

MALÝ CHLUMEC, m. č. obce VELKÝ CHLUMEC, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3662/1925, Dělnické divadlo (zal.).

MALÝ JEŽOV, m. č. obce SMILOVY HORY, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/8187/1946, SDO.

MANČICE, m. č. obce DOLNÍ CHVATLINY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/3893/1934, SDO (zánik).

MANĚTÍN, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3406/1941, SDO.

MARIÁNOVICE, m. č. města BENEŠOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/4005/1940, DS Jiří Wolker (nové stanovy odboru).

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4124/1946, Divadlo lidové tvorby při MRO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5734/1946, SDO Lucerna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/5732/1947 SDO Divadelní studio.

MARKVAREC, m. č. obce HŘIVICE, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2641/1928, SDO Kolár (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2867/1928, SDO Tyl (zal.).

MARKVARTICE, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3710/1945, SDO Hraničář.

MARŠOV, m. č. obce MALŠICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6621/1924, OS (zal.).

MARŠOV, m. č. města KRUPKA, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4983/1947, Dramaticko hudebně pěvecký kroužek Ozvěna z hranic.

MARŠOV U ÚPICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3217/1922, Vzdělávací zábavní a OS Havlíček.

MARŠOVICE, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9600, Čtenářský spolek Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/4161/1940, Řemeslnicko ochotnická vzdělávací beseda.

MARTINICE, m. č. obce PROSEČ, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1856/1925, SDO (zal.).

MARTINICE, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/217/142/1900, SDO Klicpera.

MARTÍNKOVICE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/242/1948, SDO Svornost.

MAŘENICE, viz též DOLNÍ SVĚTLÁ, MAŘENIČKY, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2843/1945, SDO Hraničář.

MAŘENIČKY, m. č. obce MAŘENICE, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3239/1946, SDO Beseda.

MASEČÍN, m. č. obce ŠTĚCHOVICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6621/1924, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6129/1927, SDO (zánik).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2659/1928, SDO (zrušení).

MAŽICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4610/1926, KrDO (zal.).

MĚČÍN, viz též BÍLUKY, NEDANICE, RADKOVICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/219/105/1898, JDO.

MEDONOSY, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1395/1946, DS K. Čapka.

MEDOVÝ ÚJEZD, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6963/1929, DrO při SK Slovan (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/15158/1934, DrO při SK Slovan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/164/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2357/1943, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2066/1945, SDO.

MĚLNÍK, m.č. obce ÚŽICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/714/1943, SDO Tyl.

MĚLNÍK, viz též MLAZICE, PŠOVKA, ROUSOVICE, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/219/35/1888, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5494/1919, DS Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7546/1921, Spolek pro postavení a vedení Národního domu na Mělníce.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/6521/1934, SDO Viktora Dyka (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4233/1941, Lidová scéna SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/6090/1946, Dříve Lidová scéna nyní DrO Katolické jednoty.

MĚNÍK, viz též BYDŽOVSKÁ LHOTKA, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/234/35, OS Havlíček, zal. 1904,1907.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1823/1926, Div. jednota Havlíček (změna).

MERKLÍN, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/6077/1947, SDO Úsvit.

MERKLÍN, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/219/56/1892, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/638/1918, Zábavní a vzdělávací kroužek Pošumavan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/230/1926, Dramatický a zábavní odbor Skromnost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/2876/1935, Skromnost, Dramatický a zábavní odbor České živnostenské obchodní strany středostavovské.

MERKLOVICE, m. č. města VAMBERK, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1014/1947, Div. OJ Tyl.

MĚSTEC KRÁLOVÉ, dříve KRÁLŮV MĚSTEC, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2665/1912, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2975/1923, DS Klicpera (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/1481/1940, OS Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/6896/1933, Vzdělávací zábavní a DrO Církve české Jirásek.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/3374/1934, Vzdělávací zábavní a DrO Církve české Jirásek (zal.).

MĚSTEČKO, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/254/181, ČOS 1897.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/219/91/1897, ČOS.

MĚSTO TOUŠKOV, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/7254/1946, OS J. K. Tyl.

MĚŠICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2672/1919, Kulturně vzdělávací spolek Kolár.

MĚŠICE, m. č. města TÁBOR, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/234/13, Spolek čtenářsko ochotnický v Měšicích, zal. 1091.

MĚTIKALOV, o. Chomutov (zaniklá obec)
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/279/1948m, Div. ochotnický spolek Horal.

METLIČANY, část města NOVÝ BYDŽOV, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/862/1920, SDO a čtenářů Svatopluk Čech.

METLY, m. č. obce PŘEDMÍŘ, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/167/1926, ČOS Komenský (zal.).

MEZIHOŘÍ, m. č. obce SOBĚHRDY, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/7158/1924, Ochotnický kroužek.(zal).
Fond ZU Spolky 1924-1926, č. 383/2694/1925, Ochotnický kroužek.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6052/1926, Ochotnický kroužek.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/1331/1939, Ochotnický kroužek.

MEZILESÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, sg 30/3295/234/74, SDO, zal. 1904.

MEZIMĚSTÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/271/1931, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4269/1947, SDO J. K. Tyl.

MEZNÁ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4324/1921, SDO Jirásek.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/3903/1931, SDO Jirásek (výmaz).

MEZOUŇ, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/5024/1935, Tylův kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2879/1947, SDO Vojan.

MÍČOV, m.č. obce MÍČOV-SUŠICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3415/1925, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1255/1929, SDO (trvání).

MICHALOV, část obce STACHY, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2572/1925, Div. kroužek Svornost (zal.).

MICHNOVKA, m. č. obce KRATONOHY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6478/1925, Div. a ochotnický kroužek (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/8921/1937, Div. a ochotnický kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/12920/1934, KrDO.

MÍCHOVKA, m. č. obce KOBEROVY, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2514/1922, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/5126/1933, SDO Tyl.

MIKOVICE, m. č. města KRALUPY NAD VLTAVOU, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/7206/1929, DrO Československé sociálně demokratické mládeže (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/950/1931, DrO československé sociálně demokratické mládeže (trvání).

MIKULOVICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1940/1943, DS Beseda.

MILÁ, m. č. obce BEČOV, o. Most
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/236/72, Ochotnicko čtenářská jednota Palacký, zal. 1905.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/677/1916, Ochotnicko čtenářská a okrašlovací jednota.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1086/1919, Ochotnicko čtenářská a okrašlovací jednota.

MILEŠOV, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3532/1943, SDO Ema Destinová (německý zápis).

MILETICE, m. č. obce ČERNUC, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/236/72, Čtenářská beseda DrO v Mileticích, zal. 1908.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/2102/1937, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3399/1945, DS Svoboda.

MILETÍN, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/220/119/1894, SDO Erben.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/236/101/1908, Div. odbor.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/660/1944, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/68/1946, Sdružení div. ochotníků.

MILEVSKO, o. Písek
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/245/13/1908, Čtenářsko OJ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/41/1924, OJ (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/8930/1936, DrO církve československé.

MILIČÍN, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1243/1944, SDO (německý zápis).

MILÍČOV, o. Jihlava
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5103/1922, ČOS (zal.).

MILÍKOV, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/5918/1946, SDO Tyl MRO.

MILÍKOVICE, m. č. obce RADOŠOVICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/5478/1947, OS Máj.

MILÍN, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/9536/1935, Ochotnický a sportovní kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1370/1942, SDO Rozkvět.

MILÍNOV, Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2469/1929, OS Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/11622/1939, OS Havlíček.

MILOSTÍN, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/220/108/1893, SDO.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/220/209/1899, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4568/1927, SDO (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1382/1944, SDO Vojan (německý zápis).

MILOŠOVICE, m. č. obce VLASTĚJOVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/5358/1933, SDO (zal.).

MILOVICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5454/1922, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/3774/1934, Místní jednota československé obce legionářské-divadlo.

MIMOŇ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ČM 1856-1883, sg 30/6/4877, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3706/1945, SDO Slovan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/6143/1946, SDO Lidová scéna.

MINICE, m. č. města KRALUPY NAD VLTAVOU
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/474/1917, DOS Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/1943/1939, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3857/1941, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/SDO Osvěta (zal.).

MIROŠOV, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/220/154/1896, Spolek vzdělávací, zábavní a ochotnický Thalia.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/658/1917, Div. ochotnický kroužek Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2227/1926, KrDO Kolár (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3410/1941, SDO Kolár.

MIROŠOVICE, m. č. obce RATAJE NAD SÁZAVOU, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2684/1929, Ochotnický kroužek Vojan (zal.).

MIROŠOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3926/1941, SDO Dramatik.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2207/1943, SDO Dramatik.

MIROTÍN, m. č. obce MNICH, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/898/1933, KrDO Rovnost (zal.).

MIROVICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/9241/1934, Dramatický a zábavní spolek při sdružení Mladé generace Merkur (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/10083/1938, Dramatický a zábavní spolek Merkur při Sdružení mladé generace obchodní strany české živnostenské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3225/1941, SDO Stroupežnický.

MIŘÁTKY, m. č. obce VEPŘÍKOV, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1759/1922, SDO Rozkvět.

MISKOVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2017/1941, Dramatický spolek.

MISTROVICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3531/1925, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/439/1945, SDO Tyl (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2338/1947, SDO Tyl.

MIŠKOVICE, m. č. obce TŘEBOVLE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2777/1930, KrDO (zal.).

MÍŠOV, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/428/1920, SDO Svoboda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4224/1941, SDO Tyl.

MLADÁ BOLESLAV, viz též BEZDĚČÍN, ČEJETICE, ČEJETIČKY, DEBŘ, JEMNÍKY, PODCHLUMÍ, PODLÁZKY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/163/9/1902, Klub Satyr.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1073/1918, Div. kroužek Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/963/1927, DS Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/2685/1938, DS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/27/1924, Dělnický DS Osvěta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6018/1924, Spolek akademiků Šmilovský (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1033/1929, Dělnický DS Lidové divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1224/1930, DS Kolár (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2463/1933, Malá scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/10730/1938, Ochotnický DS Nové divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/10919/1938, Mladoboleslavská zpěvohra.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/253/1939, Katolická vzdělávací div. jednota Vinařický.

MLADÁ VOŽICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/7344/1931, Klub DO (změna).

MLADÉ BUKY, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/261/1946, SDO J. K. Tyl.

MLADÉ-ČERVENÝ DVŮR, m. č. města ČESKÉ BUDĚJOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/832/1928, Ochotnické sdružení Rádio (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/8594/1935, Ochotnické sdružení Rádio.

MLADKOV, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/32/1946, SDO Kolár.

MLADOTICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/220/92/1892, OJ Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2588/1919, Div. OJ Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3437/1941, SDO Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1357/1941, SDO.

MLAZICE, m. č. města MĚLNÍK, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/7178/1929, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/714/1943, SDO Tyl.

MLÁZOVICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1979/1921, ODi.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/1366/1933, SDO Vlasť (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/108/1944, SDO (německý zápis).

MLČECHVOSTY, m. č. obce VRAŇANY, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1389/1928, OS Vltavan (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3553/1929, OS Vltavan (výmaz).

MLEČICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2793/1931 (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/249/1919, SDO Tyl.

MLÉKOJEDY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/10098/1939, SDO J. K. Tyl.

MNICH, viz též MIROTÍN, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/534/1943, SDO.

MNICHOV, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/5001/1946, Tylovo div. sdružení MRO.

MNICHOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/220/98/1893, ČOB.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/240/102, ČOB, zal. 1903.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/240/102/1909, ČOB.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/997/1923, ČOB (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/8010/1939, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2862/1941, SDO.

MNICHOVO HRADIŠTÉ, viz též HOŠKOVICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/4641, SDO Tyl (německý zápis).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/222/39/1889, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3968/1912, SDO Tyl.

MNICHOVSKÝ TÝNEC, m. č. obce CHOŽOV, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1386/1941, SDO Osvěta.

MNÍŠEK POD BRDY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/220/66/1889, ODi.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3827/1930, ODi (rozpuštění).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3999/1943, Div. ochotníci.

MODLETÍN, m. č. obce RUTINOV, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/830/1927, Div. ochotníci (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3929/1943, SDO (německý zápis).

MODŘIŠICE, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1629/1943, SDO Světlá.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3080/1943, SDO Světlá.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2513/1945, SDO Světlá.

MODŘOVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2078/1922, Ochotnický kroužek Havlíček.

MOCHOV, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3996/1943, Česká div. Beseda.

MOKROUŠE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1582/1924, Dělnický OS Pokrok.

MOKROVOUSY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1520/1946, JDO Jirásek.

MORAŠICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6321/1926, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/7004/1936, SDO Tyl.

MORAVANY, viz též PLATĚNICE, TUROV, o. Pardubice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/240/113, SDO Klicpera, zal. 1910.

MORAVEČ, dříve MORAVČÍ, m. č. obce CHOTOVINY, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/508/1931, SDO Jirásek (zal.).

MOST, viz též ČEPIROHY, ERVĚNICE, KOMOŘANY, KOPISTY, SOUŠ, TŘEBUŠICE, o. Most
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/81/1/1901, 1903, ČOJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5310/1922, Pěvecko DrKr Zvon.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3266/1923, Dělnický pěvecko divadelní spolek, (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/616/1924, Pěvecký a dramatický kroužek Zvon.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5536/1925, Pěvecko dramatický spolek Smetana (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3164/1926, Dramatický a vzdělávací spolek Osvěta (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5219/1927, Čtenářsko zábavní spolek Vlastimil (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/534/1928, Čtenářsko zábavní spolek Vlastimil (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2422/1929, Ústřední dramatický a vzdělávací spolek Osvěta v Československu (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/6464/1934, Ústřední dramatický a vzdělávací spolek Osvěta.
Fond ZU Spolky 1931-1934, č. 396/12589/1934, Ústřední dramatický a vzdělávací spolek Osvěta (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/5030/1937, Ústřední svaz dramatického vzdělávání Osvěta (odznak).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3049/1945, Sdružení div. ochotníků.

MOSTIŠTĚ, m. č. obce HLOHOVICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1194/1924, OS Komenský.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3580/1924, OS Komenský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/795/1926, OS Kolár (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1106/1930, OS Kolár (výmaz).

MOZOLÍN, m. č. obce KOLEČ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5369/1928, Sdružení podbudečských ochotníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/769/1929, Sdružení podbudečských ochotníků.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/7775/1934, Sdružení podbudečských ochotníků (zánik).

MRATÍN, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/ SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4163/1922, Ochotnické sdružení div. Havlíček.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5472/1930, Ochotnické sdružení div. Havlíček (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/314/1932, Ochotnické sdružení div. Havlíček (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/940/1929, Spolek dělnických div. ochotníků českých Vojan (zal.).

MŘÍČ, m. č. obce KŘEMŽE, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2952/1920, OS Vlastenci.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/4800/1935, OS Vlastenci.

MŘÍČNÁ, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/221/125/1894, SDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3893/1913.

MSTĚTICE, m. č. obce ZELENEČ, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6095/1925, Dělnická OJ (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5576/1930, Dělnická OJ (neustavení).

MSTISLAVICE, m. č. obce BOJIŠTĚ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/1637/1936, SDO Sázavan.

MŠECKÉ ŽEHROVICE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5679/1929, Dělnický DS (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/946/1930, SDO (zal.).

MŠENÉ-LÁZNĚ, viz též ŘEDHOŠŤ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4001/1924, Div. kroužek Libuše (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5472/1930, Ochotnické sdružení div. Havlíček (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/314/1932, Ochotnické sdružení div. Havlíček (zánik).
2074/1922, Ochotnická div. jednota Čech.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/7214/1940, DrKr Libuše.

MUKAŘOV, m. č. obce MALÁ SKÁLA, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/4334/1911, SDO Kollar.

MYSLETÍN, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1872/1923, Div. OJ Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2261/1942, Div. OJ.

MYSLÍV, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9818/1920, Sdružení DO.

MYŠTĚVES, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/5626/1923, KrDO (zal.).

MÝTO, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/229/12/1901, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/5538/1933, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2963/1933, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3730/1945, Dělnický OS.

MŽANY, viz též DUB, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/244/60, Čtenářsko div. OJ s hasičským odborem, zal. 1910.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/244/69, JDO, zal. 1910.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1556/1926, JDO Tyl (změna).

MŽOVICE, m. č. obce OSTŘEDEK, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5028/1947, SDO Rozkvět.

N

NAČERADEC, viz též DAMĚNICE, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/223/5, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1915/1924, Dělnický OS.

NADĚJKOV, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/223/60, ČOS Fikar, 1896.
Fond ČM 1884-1900, sg 30/223/78, ČOS Fikar, 1898.

NADRYBY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/694/1942, SDO.

NADSLAV, m. č. obce STŘEVAČ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1393/1922, Div. a vzdělávací spolek Svornost.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5847/1940, Div. a vzdělávací spolek Svornost.

NAHORUBY, m. č. obce KŘEČOVICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1971/1928, KrDO (zal.).

NAHOŘANY, viz též LHOTA, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/223/50, Čtenářský a zábavní spolek Občanská beseda, 1894.

NÁCHOD, viz též BABÍ, BĚLOVES, DOBROŠOV, JIZBICE, MALÉ POŘÍČÍ, STARÉ MĚSTO NAD METUJÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/9, Občanská beseda.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/248/16/1903, SDO Tyl na Plhově.
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1137/1913, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/6791/1920, SDO Osvěta.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6315/1925, SDO Osvěta (změna)
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3224/1928, SDO Osvěta (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2558/1924, DrO církve československé.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/1875/1933, DrO církve československé (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3569/1934, DrO církve československé (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3912/1925, SDO Smetana (zal.)
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3280/1928, SDO Smetana.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4699/1926, DrO Československo obchodnické strany středostavovské (zal.).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4300/1941, DrO České živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6407/1926, SDO Kolár.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/76/1928, SDO Lidová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6209/1932, SDO Tyl Plhov (změna).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/706/1942, SDO Tyl Plhov.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/723/1943, SDO Tyl Plhov.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/724/1943, SDO Tyl Plhov.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6209/1932, SDO Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/7692/1934, SDO Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2931/1947, ODi v Náchodě.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4809/1947, SDO.

NÁCHOD, m. č. města TÁBOR, o. Tábor
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1386/1929, JDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2128/1930, MOK OS (zal.).

NALŽOVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/247/19/1904, ČOS.

NASAVRKY, viz též OCHOZ, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/223/60, Čtenářská beseda, 1895, 1896.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/9112/1933, Dramatický a zábavný spolek při mladé generaci československých živnostníků (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3790/1943, Dramatická družina.

NÁSEDLNICE, m. č. obce KNĚŽMOST, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6290/1932, Div. kroužek Jirásek (zal.).

NEBÍLOVY, dříve NEBYLOV, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8650/1923, KrDO Tyl (zal).

NEBOČADY, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1219/1948, SDO J. K. Tyl.

NEBŘEZINY, m. č. města PLASY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/727/1921, OS Rozkvět.

NEBUŽELY, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/7268, Občanská beseda.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/224/74, SDO.

NEDABYLE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/5901/1920, OS Lumír.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/9545/1936, OS Lumír.

NEDĚLIŠTĚ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/250/24, OS Klicpera, zal. 1902.

NEDOMICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3033/1931, SDO Vojan (zal.).

NEDVĚZÍ, m. č. obce KOUNOV, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1938/1921, SDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/610/1928, SDO (změna).

NEDVĚZÍ, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2566/1941, Div. ochotníci.

NEHVIZDY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/548, SDO.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/7580/1940, SDO.

NECHANICE, viz též KOMÁROV, LUBNO, NEROŠOV, SOBĚTUŠ, STARÉ NECHANICE, SUCHÁ, TŮNĚ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/224/1, JDO, 1894, 1896.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/224/116, JDO Kollar, 1896.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/202/1946, JDO Kolár.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/7038/1923, Kroužek ochotníků (zal.).

NECHVALICE, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/224/81, SDO, 1892.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/250/90/1909, OS Svatopluk Čech.

NEJDEK, viz též BERNOV, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2988/1945, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6961/1946, SDO Jirásek.

NEKOŘ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/253/25/1905, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1299/1940, SDO.

NELAHOZEVES, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/245/13, Čtenářská OJ, 1908.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3186/1947, SDO Osvěta.

NEMANICE, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/4312/1913, OS Havlíček.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/14088/1939, OS Havlíček.

NĚMČICE, m. č. obce PŘEDSLAV, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3554/1923, SDO Budil (zal.)

NĚMČICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5150/1923, ČOS.

NĚMČICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/250/11/1901, SDO Šlégl.

NĚMČOVICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/224/44, Zábavní spolek, 1887.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/225/1926, DSO Vojan.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1352/1941, OS Kamenec.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3075/1943, SDO Vojan (něm. zápis).

NEMĚJICE, m. č. obce SLABČICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/5289/1920, Vzdělávací a zábavný spolek.

NEMOJOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/64/1946 OS Hraničář.

NEMOŠICE, m. č. města PARDUBICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1061/1944, Nemošické ochotnické sdružení (německý zápis).

NEMYČEVES, též NĚMIČEVEC, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2329/1930, SDO Jirásek (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2330/1930, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/1371/1934, SDO Tyl (zánik).

NEPASICE, m. č. města TŘEBECHOVICE POD OREBEM, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/250/68/1908, JDO Havlíček.

NEPOLISY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/784/1928, Div. sdružení Máj (zal.).

NEPOMĚŘICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1856/1946, SDO Čech.

NEPOMUK, viz též DVOREC, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/7063, SDO.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/251/6/1904, SDO.

NEPROBYLICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3623/1926, SDO Havlíček (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2365/1937, SDO.

NEPŘEVÁZKA, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/10671/1938, SDO Vojan.

NERATOVICE, viz též KORYCANY, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/250/57/1906, ODi Tyl.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3214/1930, ODi. Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2753/1925, Kroužek dělnických div. ochotníků (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/7261/1929, OS Havlíček (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/274/1944, Ochotnický kroužek Havlíček.

NESPICE, m. č. obce VACOV, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6901/1932, KrDO Šumavan (zal.).

NESUCHYNĚ, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8401, DS.
Fond ČM 1884-1900, sg 30/224/100, DS, 1895.

NESVAČILY, o. Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6379/1925, ODS Havlíček.

NEŠTĚMICE též NĚŠTĚMICE, m. č. města ÚSTÍ NAD LABEM, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/9100/1937, Zborov, KrDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1276/1947, KrDO Zborov.

NETĚCHOVICE, m. č. města TÝN NAD VLTAVOU, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4695/1930, OS Alois Jirásek (zal.).

NETOLICE, o. Prachatice
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8138, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2567/1929, Zábavní a DO Živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).

NETŘEBICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1484/1928, Div. sdružení ochotníků Jirásek (zal.).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/495/1944, SDO Jirásek.

NETUŠIL, m. č. obce RAŠOVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1880/1946, SDO Svornost.

NEUMĚŘ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/961/1939, OS Havlíček.

NEUMĚŘICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4857/1923, Div. dělnický kroužek Budoucnost.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2112/1941, SDO.

NEUMĚTELY, o. Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4680/1941, SDO Máj.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/623/1942, SDO Máj.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1822/1943, SDO Máj.

NEURAZY, viz též PARTOLTICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3659/1943, SDO Vojan (něm. zápis).

NEUSTUPOV, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/253/33/1907, OJ Tyl.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2791/1923, OJ Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1227/1943, SDO K. H. Mácha (něm. zápis).

NEVEKLOV, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1856-1883, sg 30/6/1274, Občanská beseda.

NEVRATICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/3494/1920, OS.

NEVŘEŇ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1139/1946, Divadlo SČM.

NEZABYLICE, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/160/1922, SDO Havlíček.

NEZDICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6057/1925, SDO (zánik).

NEZDICE NA ŠUMAVĚ, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1674/1948, SDO Šumavan.

NEZNAŠOV, m. č. obce VŠEMYSLICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/976/1921, OS Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6529/1933, OS Tyl (změna).

NEZVĚSTICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/1511/1920, Kroužek přátel divadla.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2399/1925, SDO Havlíček.
ZU spolky 1924-1926, 1938-1940, i. č. 414/4185/1940, SDO Havlíček.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3963/1925, Dělnické div. OS Havlíček.

NIŽBOR, dříve NOVÁ HUŤ, o. Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3542/1921, ČOS (zánik).

NÍŽEBOHY, m. č. obce BUDYNĚ NAD OHŘÍ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4962/1933, OS Jirásek (zal).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2957/1934, OS Jirásek (zal).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4080/1941, Ochotnický kroužek Jirásek.
Fond ZU spolky i. č. 427/2187/1943; i. č. 427/2258/1943, Ochotnický kroužek Jirásek.

NOUZOV, m. č. obce CHOTĚŠICE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/225/1924, ČOS (zal.).

NOVÁ BYSTŘICE, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1155/1930, DOS J. V. Sládek (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/6011/1935, Divadlo odboje SDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2198/1945, Divadlo odboje SDO.

NOVÁ HUŤ, m. č. obce DÝŠINA, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3542/1921, ČOS (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1496/1928, DO Havlíček (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/190/1939, Havlíček, pěvecko dramatický spolek.

NOVÁ OLEŠNÁ, dříve NĚMECKÁ OLEŠNÁ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2627/1929, SDO (zal.).

NOVÁ PAKA, viz též HEŘMANICE, VRCHOVINA, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/217, SDO.
Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/290, SDO, 1892.
Fond ZU spolky 1921–1925, i. č. 378/4390/1922, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2537/1922, DrO sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Rozvoj.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8066/1922, Dramatický a pěvecký odbor Eliška Krásnohorská (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/548/1936, Družstvo pro postavení stálého divadla.

NOVÁ SÍDLA, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2437/1940, SDO.

NOVÁ VES, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2383/1927, Div. odbor NJP (zal.).

NOVÁ VES, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5215/1925, Dělnické divadlo (zal.).

NOVÁ VES, o. Liberec
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2617/1946, SDO Hraničář.

NOVÁ VES, o. Mělník
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/12768/1934, SDO Hálek (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/10482/1937, SDO Hálek.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/6370/1938, Hálek SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2738/1940, SDO.

NOVÁ VES, m. č. města TEPLICE, o. Teplice
SÚA: Fond ZU spolky, i. č. 251/1911, Ochotnický DS Hrdlovka (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3981/1922, Pěvecko DS Svítání.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1342/1924, Pěvecko DS Svítání (zánik).

NOVÁ VES, o. Žďár nad Sázavou
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2321/1941, SDO.

NOVÁ VES I, viz též OHRADA, o. Kolín
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2758/1923, Dělnický ochotnický kroužek (zal.).
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4060/1923, Dělnický ochotnický kroužek.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/952/1928, SDO Máj.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2576/1928, SDO Máj (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3817/1934, KrDO Máj (zánik).

NOVÁ VES NAD NISOU, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 3938/1947, SDO J. K. Tyl.

NOVÁ VES NAD POPELKOU, o. Semily
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/632/1941, SDO Accord.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2799/1945, SDO Slovan.

NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8165/1923, SDO (zal.).

NOVÁ VES V HORÁCH, o. Most
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/536, Dělnický zábavní spolek Budoucnost, zal. 1897.

NOVÁ VRÁŽ, m. č. obce VRÁŽ, o. Písek
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/2343/1912, OS Mládí.
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1054/1913, Ochotnický a zábavní spolek.

NOVÉ DOBRKOVICE, m. č. města ČESKÝ KRUMLOV, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3277/1947, OS Dobrkovice.

NOVÉ DVORY, viz též KAČINA, zámek, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427, sg 30/2231/1944, SDO Tyl (něm. zápis).

NOVÉ HRADY, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/2517/1948, Fučíkův DOS.

NOVÉ HRADY, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/663/1920, SDO.

NOVÉ JIRNY, m. č. obce JIRNY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2579/1928, Dobročinný dramatický spolek Houpačka (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4935/1932, Dobročinný dramatický spolek Houpačka.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4358/1934, Dobročinný dramatický spolek Houpačka (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2810/1931, DrKr Budoucnost (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3638/1944, DS Budoucnost.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1511/1948, Beseda J. K. Tyl,dobročinný OS.

NOVÉ KESTŘANY, m. č. obce ŠTĚKEŇ, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/113/1925, OKr Místního sdružení českého venkova (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2333/1925, Ochotnický kroužek (zal.).
SÚA:Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6247/1933, OS (zánik).

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, viz též KRČÍN, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8231, Thalie.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/264, SDO Tyl (doklad 1891,1892).
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/428/1923, SDO Tyl (změna).
SÚA: Fond 1935-1937, i. č. 405/3592/1935, Lidová scéna.
SÚA: Fond 1941-1947, i. č. 427/1955/1946, DrO při SDH.

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, o. Liberec
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/867/1948, SDO Kollár.

NOVÉ MITROVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2248/1941, Sdružení div. ochotníků Maska.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6052/1947, Sdružení div. ochotníků Maska.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2281/1948, Sdružení div. ochotníků Maska.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2338/1947, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/ 2281/1948, SDO J. K. Tyl.

NOVÉ STRAŠECÍ, viz též PECÍNOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/4435/1940, Čtenářsko OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2974/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3810/1943, Okr. sdružení českých ochotníků.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1215/1945, Okr. sdružení českých ochotníků.

NOVÉ ZÁMKY, m. č. obce KŘINEC, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8286, Ochotnicko čtenářská beseda.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1737/1945, SDO Havlíček.

NOVOSEDLY, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/777/1941, SDO Tyl (něm. zápis).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1526/1944, SDO Tyl (něm. zápis).

NOVÝ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/853/1926, SDO Karel Havlíček Borovský (zal.).

NOVÝ BOR, viz též ARNULTOVICE, BUKOVANY, PIHEL, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1870/1946, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6544/1946, Div. OS Slovan.

NOVÝ BYDŽOV, viz též STARÁ SKŘENĚŘ, ZÁBĚDOV, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/7076, Občanská beseda.
Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/139, Občanská beseda, 1887.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg. 30/225/94, Zábavní spolek Jihoslovan, 1886, 1898.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/623, Zábavní beseda Jarost, 1899, 1900.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/255/17/1905, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2498/1920, SDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2200/1924, DS Jirásek (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/198/1931, DJ Jirásek (odvolání).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4810/1932, DJ Jirásek (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/7175/1924, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2129/1936, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/766/1935, SDO Klicpera.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/16/1943, OS Klicpera.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2592/1947, OS Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427, sg 30/3750/1945, SDO Beseda.

NOVÝ DŮM, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/244/1913, ČOS.

NOVÝ DVŮR, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/7686, Spolek čtenářsko-ochotnický.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/996/1927, SDO Karel Havlíček Borovský (změna).

NOVÝ ETINK, část obce NOVÁ VČELNICE, o. JIndřichův Hradec
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/7561/1923, JDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/433/1933, DrKr Živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/4570/1940, Dramatický církevní kroužek při Sdružení živnostensko obchodnické strany středostavovské.

NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/93, JDO, (doklad 1886).
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/503/1922, OS dělnický.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4910/1931, JDO (výmaz).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2527/1935, Lidová scéna KrDO.

NOVÝ HRÁDEK, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/1681, SDO.
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/2625/1912, SDO.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3595/1933, SDO (zánik).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/949/1946, SDO (zal.).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3310/1947, SDO Sokol.

NOVÝ JÁCHYMOV, o. Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3615/1943, Ochotnické sdružení Tyl.

NOVÝ RYCHNOV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ČM 1856-1883,i. č. 578, sg 30/6/366, Spolek Zábava.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1921/1942, SDO Beseda.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2312/1943, SDO Beseda.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3750/1945, SDO Beseda.

NOVÝ SAMECHOV, m. č. obce ŘENDĚJOV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3997/1928, KrDO Jirásek (zal.).

NUČICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 329, sg 30/272/82, Divadelní spolek Hus, 1908.

NYMBURK, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/3597, SDO.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg. 30/226/226 Beseda Nymburská.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/3342/1919 DS Vlast.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4861/1926, DS Hálek (změna).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/8401/1936, Hálek DS.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/14338/1939, DS Hálek.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5872/1926, DS českých národních socialistů Karel Želenský (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1208/1944, SDO Dalibor (něm. zápis).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/5583/1946, SDP Svobodné divadlo.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/2009/1948, SDO ochotnictva Svobodné divadlo.

NÝRSKO, viz též HODOUSICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4632/1946, SDO J. K. Tyl.

NÝŘANY, viz též KAMENNÝ ÚJEZD, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/3759, Čtenářská a zábavní beseda.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/272/35/1904 Čtenářská a zábavní beseda.
SÚA: Fond ČM 1901-1910,i. č. 3297, sg 30/272/93/1910 Zábavní klub.
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/2748/1912, Národně vzdělávací OS J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/663/1916, 262/1919 JDO Tyl.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6707/1924, JDO Tyl (zánik).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/9692/1938, JDO Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, 2771/1920 SDO Máj.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/379/1929, SDO Máj (rozejití).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/14793/1934, DS Máj (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6081/1946, Nýřanská scéna SDO.
O

OBDĚNICE, m. č. obce PETROVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/273 22, OS Havlíček, 1906.

OBECNICE, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 227, sg 30/104, Zábavní spolek Valdek, 1887.

OBĚDOVICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/273/36, OS 1909.

OBORA, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 227 sg 30/68, Spolek ochotníků Tyl, 1886,1896.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 227 sg 30/390, Čtenářsko zábavní spolek, 1899.

OBORA, m. č. obce MALŠICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/204/1924, ČOS Komenský.

OBRNICE, o. Most
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/747/1946, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1564/1948, SDO J. K. Tyl.

OBRUBCE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/552/33/1907, Ochotnický div. a vzdělávací spolek Havlíček pro Obrubce a okolí.

OBRUBY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/4108/1913, Beseda.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1730/1942, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2246/1943, SDO Tyl.

OBŘÍSTVÍ, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 227, sg 30/132, Beseda obřístevská.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/2242/1948, SDO Smetana.

OČELICE, viz též MĚSTEC, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, sg. 30/3297/273/4, SDO 1901.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1697/1939, SDO Národní jednota.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/159/1939, SDO Havlíček.

ODOLENA VODA, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3012/1922, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/7388/1934, SDO Tyl (zánik).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/292/1944, SDO Tyl (něm. zápis).

ODŘEPSY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/490/1918, SDO Hálek.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/9207/1939, SDO Hálek.

ODUNEC, o. Třebíč
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/4770/1936, DO SDH.

OHNIŠOV, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/2301, SDO.
SÚA: Fond ČM 1884-1900,i. č. 227, sg 30/249, ČOB, 1899
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1139/1930, SDO Šubert (změna).

OHRAZENICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4334/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2197/1943, SDO.

OKROUHLÁ RADOUŇ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/688/1942, KrDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1631/1943, SDO (něm. zápis).

OKROUHLICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3614/1943, Div. kroužek mládeže.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/2626/1948, Div. kroužek mládeže pro Okrouhlice a okolí.

OKROUHLICE, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 227, sg 30412, ČOS Havlíček, 1900.

OKROUHLO, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2188/1930, SDO Vojan, (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 405/1153/1936, Vojan SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 405/3263/1936, Osvěta, vzdělávací a ochotnický spolek.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2158/1939, Osvěta.

OKŘÍNEK, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/9163/1939, SDO J. K. Tyl.

OLDŘICHOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2424/1924, SDO (zal.).

OLDŘICHOV, m. č. obce JENÍKOV, o. Teplice
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2092/1927, SDO Kajetán Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6096/1932, SDO Tyl (dotaz).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/5626/1935, SDO.

OLDŘICHOV NA HRANICÍCH, m. č. města HRÁDEK NAD NISOU, o. Liberec
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2977/1945, SDO.

OLEŠKA, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/204/1924, ČOS Komenský (zal.).

OLEŠNÁ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1440/1943, SDO Jirásek.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1746/1948, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1986/1945, JDO.

OLEŠNÁ, o. Písek
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/771/1931, Čtenářsko ochotnický kroužek Vltavan.

OLEŠNÁ, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2357/1929, Div. OJ Tyl.

OLEŠNICE, m. č. města ČERVENÝ KOSTELEC, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 228, sg 30/4, SDO, asi 1884.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/1312/1934, SDO (změna).

OLEŠNICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/591/ 1925, Menšinový hudební a div. kroužek (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3593/1933 Menšinový hudební a div. kroužek (zánik).

OLEŠNICE, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1851/1922, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2763/1923, SDO Jirásek (zal.).

OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1628/1946, SDO Jirásek.

OLOVNICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2850/1945, SDO J. K. Tyl.

OLŠINKY, Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6743/1946, Ochotnický a div. spolek A. Jirásek.

ONDŘEJOV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/334/1942, SDO Svornost.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2350/1943, SDO Svornost.

ONDŘEJOV, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/4742,1935/1912, 1263/1913, SDO Svatopluk Čech.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1971/1941; i. č. 427/3537/1945, SDO Naše scéna.

OPALICE, m. č. obce KAMENNÝ ÚJEZD, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3646/1922, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3517/1927, SDO Tyl (změna).

OPATOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/839/1946, SDO Ochotnické nezávislé divadlo Slovan.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1996/1948, SDO Tyl.

OPATOVICE II, m. č. města UHLÍŘSKÉ JANOVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1956/1946, SDO Tyl.

OPATOVICE NAD LABEM, viz též POHŘEBAČKA, o. Pardubice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 228, sg 30/78, ČOJ (záznam 1894).
SÚA: Fond ZU spolky 1911, i. č. 462/2799/1911, DS Soulad, (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2895/1919, OS Tyl.

OPOČNICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/185/1944, SDO Vojan (něm. zápis).

OPOČNO, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/3617, SDO.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1412/1921, SDO.
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/5289, Zábavní spolek Kollar.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/228/150 Zábavní spolek Kollár, 1899 (rozpuštění 1900).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/228/127, Jednota divadelní, 1898.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/7180/1929, JDO.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2915/1940, JDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1139/1930, SDO Šubert (změna).

ORÁČOV, o. Rakovník
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1589/1948, SDO.

ORLICE, m. č. města LETOHRAD, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1913/1914, SDO Orličan.

ORLICKÉ ZLÁKOVICE, o. Písek (obec zaplavena přehradou)
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/5135/1932, Spolek dramatických div. ochotníků (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/9691/1937, SDO.

ORLIČKY, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4783/1947, DS Havlíček.

ORLOV, m. č. obce JISTEBNICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4095/1923, SDO Tyl.

OŘECH, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2120/1922, Dělnický DS Hus.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/892/1939, Dělnický DS Hus.

OŘÍKOV, dříve VOŘÍKOV, m. č. města SEDLČANY, o. Příbram
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/9883/1936, SDO.

OSEČNÁ, viz též DRUZCOV, KOTEL, ZÁBRDÍ, o. Liberec
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3378/1946, SDO J. K. Tyl.

OSEK, o. Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6888/1924, Spolek dělnických div. ochotníků.

OSEK, m. č. obce ŘENČE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4928/1923, DrO MOK (zal.).

OSEK, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/554/32/1904, SDO Máj.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1490/1923, Dělnický SDO Máj (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/9446/1939, KrDO Máj.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2070/1941, SDO Tyl.

OSEK, viz též HRDLOVKA, o. Teplice
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2780/1925, Spolek dělnických ochotníků Probuzení.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5864/1925, SDO Buditel (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/562/1935, SDO Vojan.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2299/1935, DrO MOK.

OSENICE, m. č. obce DĚTENICE, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/271/45, Pěvecko div. jednota 1900.

OSICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/554/33/1904, Vzdělávací a div. jednota Škroup.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1842/1929, Vzdělávací a OJ (změna).

OSÍK, o. Svitavy
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 228, sg 30/57, ČOB (záznam 1891, 1893).
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/276/1, ČOB (záznam 1901).
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4592/1923, SDO (zal.).

OSKOŘÍNEK, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3609/1945, SDO Želenský.

OSNICE, m. č. obce JESENICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/5429/1930, Rovnost-Svornost, volné sdružení dramaticko zábavní na Kocandě (zal.).

OSTAŠOV, o. Liberec
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427/8254/1946, Div. a vzdělávací spolek Jiří Wolker.

OSTRÁ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2770/1923, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/7898/1938,SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1017/1941, SDO Tyl.

OSTRAVA–SLEZSKÁ OSTRAV, o. Ostrava
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/584/1925, Národní divadlo moravskoslezské (změna).

OSTROLOVSKÝ ÚJEZD, dříve OSTROLOV ÚJEZD, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4951/1924, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/647/1936, SDO Tyl.

OSTROMĚŘ, viz též DOMOSLAVICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1060/1948, DOS Jirásek.

OSTROV, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1020/1948, SDO Havlíček při politické organizaci KSČ.

OSTROVEC, o. Kamenice nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/3188/1948, SDO.

OSTRUŽNO, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/7259/1923, OS.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2548/1942, Div. kroužek.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2307/1943, Div. kroužek.

OSTŘETÍN, viz též VYSOKÁ U HOLIC, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8138/1923, Kroužek dělnických div. ochotníků.

OTĚŠICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1889/1942, SDO Budoucnost.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2216/1943, SDO Budoucnost.

OTĚVĚK, část města TRHOVÉ SVINY, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2163/1925, SDO Klicpera (zal.).

OTMÍČE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5901/1921, Dělnický spolek ochotníků.

OTOVICE, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6072/1946, SDO Jirásek.

OTVOVICE, dříve VOTVOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/35/1942, SDO J. Mošny.
Fond ZU spolky, i. č. 427/2495/1945, SDO J. Mošny.

P
PABĚNICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1050/1924, SDO Vrchlický.

PACOV, viz též JETŘICHOVEC, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/36, JDO, zal. 1888.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2892/1929, JDO (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/4000/1919, Sdružení div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/10106/1938, JDO Pokrok.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3144/1946, JDO Pokrok.

PÁLEČ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2811/1941, Dramatický spolek Vojan.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2183/43 Dramatický spolek Vojan (německý zápis).

PAMĚTICE, m. č. obce DRHOVLE, o. Písek
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2770/1940, OS Lumír.

PANENSKÉ BŘEŽANY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1420/1944, SDO Tyl (německý zápis).

PANENSKÝ TÝNEC, o. Louny
SÚA: Fond ZU ČM 1884–1900, i. č. 1700, sg 30/200/172, SDO, 1895.

PARDUBICE, viz též CIHELNA, ČERNÁ ZA BORY, DOUBRAVICE, DRAŽKOVICE, DROZDICE, LÁNY NA DŮLKU, MNĚTICE, NEMOŠICE, OHRAZENICE, OPOČÍNEK, PARDUBIČKY, POPKOVICE, ROSICE NAD LABEM, SEMTÍN, STARÉ ČIVICE, STUDÁNKA, SVÍTKOV, TRNOVÁ, o. Pardubice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/13, Spolek pro zřízení div. domu, zal. 1885.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/59, Zábavný spolek Svornost, zal. 1892.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/63, Měšťanská beseda, zal. 1892.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/64, SDO, zal. 1892.
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8167, Spolek pro zřízení div. domu.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 462/3709/1911, Spolek pro vystavění div. domu.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/321/1918, ČOB.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/5267/1920, Tatra DrKr invalidů.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2320/1937, Tatra DrKr invalidů.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2755/1925, DrKr sociálně demokratických ochotníků (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4596/1926, DrO Československé strany socialistické (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3000/1929, OS Lidová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/438/1931, SDO (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/318/1933, DrKr církve československé (dotaz).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/5774/1935, Ochotnická scéna Husova sboru.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/1270/1936, KrDO J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2998/1937, KrDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/7505/1936, DrO československé strany národně socialistické.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 2521/1937, Dramatické sdružení sociálně demokratických ochotníků.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1623/1939, Div. vzdělávací a zábavní spolek Josef Kajetán Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4231/1941, i. č. 417/228/1942, SDO Arbes.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1725/1944, SDO Řemeslnické jednoty (německý zápis).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1872/1944, SDO Arbes přejmenován na Ochotnické divadlo.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3831/1947, Div. ochotnická skupina Vojan.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3053/1945, Spolek Loutková scéna.

PARDUBIČKY, m. č. města PARDUBICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2761/1945, SDO Karel Bok.

PARNÍK, m. č. města ČESKÁ TŘEBOVÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1469/1914, DO Strany národně socialistické J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/14011/1934, DO Strany národně socialistické Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3594/1925, SDO Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/14011/1934, vzniklo dalších 6 spolků.

PAŘEZSKÁ LHOTA, m. č. obce HOLÍN, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2170/1919, ČOS.

PASEKY NAD JIZEROU, o. Semily
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/7196/1946, SDO J. K. Tyl.

PASTVINY, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/96, Spolek Havlíček, zal. 1896.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5750/1924, SDO Chaloupka (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/13/1937, SDO Chaloupka.

PAŠINKA, o. Kolín
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/54/1937, DrO strany lidové.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/327/1941, DrKr.

PÁTEK, m. č. obce PERUC, o. Louny
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/129, ČOS K. H. Borovský, zal. 1899.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/4975/1920, SDO.

PAVLIČKY, m. č. obce TUHAŇ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/7257/1946, SDO Jiří Wolker.

PAVLÍKOV, viz též CHLUM, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/9991, ČOS.

PAVLOV, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3363/1947, SDO Jirásek.

PAVLOVICE, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3288/1945, Div. OS F. X. Šalda.

PAVLOVSKO, m. č. obce DOBŘÍV, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1358/1942, SDO Máj.

PAZUCHA, m. č. města LITOMYŠL, o. Svitavy
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/132, SDO Vytlačil, zal. 1899.

PEC POD SNĚŽKOU, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2635/1947, SDO Sněžka.

PECÍNOV, m. č. města NOVÉ STRAŠECÍ, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/231/145, Ochotnický čtenářský spolek Havlíček, zal. 1900.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4100/1922, Ochotnický čtenářský spolek Havlíček.

PECKA, viz též KAL, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/231/61, Ochotnický DS Tyl, zal. 1892 (1898).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1997/1941, Klicperovo ochotnické divadlo.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/216/1944, SDO Tyl.

PĚČÍN, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/283/9, SDO Vrchlický, 1901.

PEČKY, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/10044, SDO.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/231/14, SDO, zal. 1883.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/284/15, SDO, 1903.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/795/1922, SDO.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3782/1926, SDO (změna).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/231/24, Zábavní klub, zal. 1883.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5557/1939, SDO J. K. Tyl.Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1148/1945, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8097/1923, Dramatický a zábavný spolek Mošna (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/6753/1939, KrDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947i. č. 427/1471/1945, SDO Svobodné dílo.

PECHOVA LHOTA, m. č. obce HREJKOVICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/841/1919, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195, sg 30/4664/1934, SDO (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3273/1943, SDO (německý zápis).

PELHŘIMOV, viz též CHVOJNOV, LIPICE, VLÁSENICE, VLÁSENICE-DRBOHLAVY, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/229/1926, Dramatický a zabavní odbor při sdružení dorostu československé živnostensko obchodnické straně středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4865/1929, Intimní scéna Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/11123/1934, Intimní scéna Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4778/1942, JDO Rieger.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/541/1943, JDO Rieger.

PERÁLEC, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/5140/1919, SDO.

PERNINK, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1813/1947, SDO Tyl.

PERŠTEJN, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2299/1945, SDO Hraničář.

PERTOLTICE POD RALSKEM, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1565/1948, OS Slovan Pertoltice.

PERUC, viz též ČERNOCHOV, HŘIVČICE, PÁTEK, o. Louny
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3755/1945, SDO.

PEŘIMOV, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/231/103, OS Strážník, zal. 1896.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/753/1916, SDO.

PĚTIPSY, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2492/1946, SDO J. K. Tyl.

PETRKOV, m. č. obce LÍPA, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/3044/1948, SDO J. K. Tyl.

PETROHRAD, viz též ČERNČICE, o. Louny
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5782/1923, DrKr.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1637/1948, OD Havlíček.

PETROV, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/977/1932, Kollár KrDO (zal.).

PETROVICE, m. č. města HUMPOLEC, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6774/1924, SDO Jirásek (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3494/1947, SDO Jirásek.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/96/1948, DS Jirásek.

PETROVICE, viz též OBDĚNICE, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/321/65, ČOJ, zal. 1892.
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/480/1913, Vzdělávací a zábavní spolek Stráž pošumavská.
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1995/1914, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/6117/1930, OJ (zal.).

PETROVICE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1147/1942, DO Klicpera.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2383/1943, DO Klicpera.

PETROVICE, m. č. města TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/688/1947, OS Dr. Josefa Brandejse.

PETROVICE, m. č. obce MALÉ SVATOŇOVICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4856/1923, Div. OS Havlíček (zal.).

PETROVICE, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2236/1946, SDO Hraničář.

PETROVICE I, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/968/1935, OS.

PETŘÍKOV, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2961/1930, SDO (rozejití).

PCHERY, viz též HUMNY, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/6611/1921, Dělnické pěvecko dramatické sdružení Rozkvět.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1525/1948, Dělnické pěvecko dramatické sdružení Rozkvět.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2863/1931, Pěvecko div. spolek Dalibor (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1013/1942, SDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2387/1943, SDO.

PILÍNKOV, m. č. města LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/259/1946, SDO J. K. Tyl.

PILNÍKOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/662/1947, SDO.

PÍSEK, viz též HRADIŠTĚ, o. Písek
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1956/1914, Družstvo pro postavení nového divadla.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/59/1926, Družstvo pro postavení Smetanova divadla (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 378/3151/1921, Dělnický dramatický OS.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3508/1927, SDO Havlíček u sv. Václava (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/1810/1935, SDO Havlíček.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4245/1927, Dramatické a pěvecké sdružení Josef Kajetán Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, č. 389/4388/1928, Sdružení DO Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5456/1940, Městské ochotnické sdružení (SDO).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4374/1942, Městské ochotnické sdružení (SDO).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/429/1941, Družstvo pro pořádání Prácheňského léta.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2280/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2951/1947, SDO Lidová scéna.

PÍSKOVÁ LHOTA, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/217/1944, SDO (německý zápis).

PÍSKOVÁ LHOTA, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8169/1923, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/206/1924, SDO Tyl (zal.).

PÍSTY, m. č. obce BUDYNĚ NAD OHŘÍ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1177/1940, KrDO.

PÍŠŤ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 3773335/1923, Div. kroužek pro Hořice, Píšť a okolí (zal.).

PÍŠŤANY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2235/1946, SDO K. H. Máchy.

PIŠTÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/979/1921, OS.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/718/1931, SDO Kubata (změna).

PLÁCKY, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/8197/1946, OS Petra Bezruče.

PLAČICE, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1294/1912, SDO Máj.

PLAČKOV, m. č. města HUMPOLEC, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1982/1925, SDO (zal.).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2260/1942, SDO.

PLANÁ, o. Tachov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2331/1945, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1429/1948, SDO Josef Kajetán Tyl.

PLAŇANY, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/186, SDO, zal. 1891.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/553, SDO Tyl, zal. 1900.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/644/1945, SDO Tyl (německý zápis).

PLÁNĚ, viz též ONDŘEJOV, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/28/1926, Ochotnický vzdělávací spolek Havlíček (zal.).

PLASY, viz též LOMNIČKA, NEBŘEZINY, ŽEBNICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3466/1941, SDO.

PLAVSKO, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/10044/1939, SDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3540/1945, SDO.

PLAVY, viz též HARATICE, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/2641/1948, DS Klicpera.

PLAZY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/427/1942, SDO Klicpera.

PLESNÁ, o. Cheb
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/7774/1946, Ochotnický dramatický spolek Hraničář.

PLEŠNICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3345/1946, DS J. K. Tyl.

PLETENÝ ÚJEZD, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2019/1945, Tělovýchovný a ochotnický spolek Traktor.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/23/1946, JDO Svítání.

PLHOV, m. č. obce SAMŠINA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 462/3387/1911, SDO Tyl.

PLCHŮVKY, m. č. města CHOCEŇ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/6855/1922, ČOS Tyl.

PLOTIŠTĚ NAD LABEM, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2636/1943, Lidová scéna.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1760/1946, Lidová scéna.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1760/1946, Lidová scéna K. Čapka.

PLOUKONICE, dříve PLÁVKONICE, m. č. obce VŠEŇ, o. Semily
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/6577/1940, SDO Jizeran.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2300/1945, DO.

PLUHAŘŮV ŽĎÁR viz JIŽNÁ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3769/1924, SDO (zal.).

PLZEŇ, o. Plzeň-město
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8352, SDO Tyl.
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/9184, OJ Říp.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/482, Dělnický OS, zal. 1898.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/533, Národní vzdělávací OS Kolár, zal. 1900.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/469/44, KrDO 1907.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/290/5, KrDO, asi 1909.
SÚA: Fond ZU spolky, 1911, i. č. 4376/1911, OS Mošna, zal. 1911.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/736/1918, SDO Mošna.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/6402/1935, SDO Mošna.
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1567/1913, SDO Komenský.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/486/1919, JDO Tyl.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/4139, JDO Tyl.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2991/1940, JDO Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/649/1916, Humoristický kroužek Thalia.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8483/1921, Div. scéna Thalia.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6054/1932, Div. scéna Thalia (rozejití).
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/190/1917, Dramatické sdružení České děti.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1952/1926, Dramatické sdružení České děti (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/211/1917, OS Jablonský.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/5062/1919, Dramatické sdružení Jablonský.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/120/1919, Dramatické sdružení Slavoš.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5094/1924, Dramatické sdružení Slavoš (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/97/1919, JDO Domov.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/361/1919, Sdružení ochotníků Lumír.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/1942/1919, Dramatické sdružení Jaro.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4190/1927, Dramatické sdružení Jaro (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2825/1919, Hudebně-dramatický spolek Dalibor.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/4513/1919, Hudebně-dramatický spolek Máj.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378//7056/1923, OS Máj.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4685/41, SDO Máj.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2019/1920, OS Čelakovský.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/6209/1938, OS Čelakovský.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/1522/1920, Dělnický OS.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2518/1940, Malé divadlo.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/656/1944, SDO Malé divadlo.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/6119/1920, Dramatická a kabaretní družina Domovina.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/8903/1920, OS Lidové divadlo.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/550/1939, OS Lidové divadlo.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5240/1922, Dělnický div. OS Třebízský.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5857/1922, Dělnický div. OS Třebízský.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2012/1924, Dramatický spolek Divadélko (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3056/1924, Div. vzdělávací spolek Svatopluk Čech (zal.).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/4523/1938, Div. a vzdělávací spolek Svatopluk Čech.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3502/1924, Intimní družina Šamberk (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/74/1925, Dramatické sdružení Vesna (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3138/1925, Dramatické sdružení Mladé generace Maska (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/856/1926, DrO při církvi československé (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/6016/1929, Scéna, DrO církve československé (změna).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405//7888/1936, DrO církve československé.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5946/1926, Dramatické sdružení při Československé církvi evangelické (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/805/1927, Dramatické sdružení Naše scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3835/1927, Dramatické sdružení Klicpera (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1355/1939, Dramatické sdružení Klicpera.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2718/1928 Dramatické sdružení Dykova scéna (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/5319/1928, Dramatické sdružení Dykova scéna.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4625/1928, Dramatické sdružení Má vlast (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/5109/1936, Má vlasť, literárně dramatické sdružení.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/1513/1931, Dramatické sdružení při českobratrské evangelické církvi Divadélko (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/238/1933, Dramatický klub Jateční kolonie (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/6809/1935, DO Mladé generace.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/7483/1935, Dramatické sdružení.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/7761/1935, Dramaticko literární spolek Probuzení.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/7979/1936, DrO Jirásek.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/601/1939, Dramatické sdružení Vendelín Budil.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1356/1939, Dramatický a literární spolek Čtyřlístek.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1663/1940, Thamova družina DS.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2986/1940, DrO církve české.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/6610/1940, Divadlo mladých.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/223/1942, Dramatické studio.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2352/1943, Dramatické studio.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/5228/1947, Divadlo lidové tvorby OS.

PLZEŇ-DOUBRAVKA
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/146/1908, OS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2788/1928, Dělnický OS (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2432/1922, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/9817/1934, DO Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

PLZEŇ–DOUDLEVCE
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/178/1910, JDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4169/1927, JDO (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1482/1939, Dramatický spolek Heyduk.

PLZEŇ-KARLOV
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2926/1921, Dramatické sdružení Vrchlický.

PLZEŇ–KOŠUTKA-BOLEVEC
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/21/1918, Kabaretní družina Lucerna.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 443/114/1948, Družstvo pro postavení Tylova divadla.

PLZEŇ–LETNÁ (DOUBRAVKA)
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/951/1920, DO DTJ Letná.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/3779/1938, SDO V. Budil.

PLZEŇ-LOBZY
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/661/1947, Loutkáři Lobzy.

PLZEŇ-NOVÁ HOSPODA
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427, sg 30/3507/1944, OS Hynek.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/733/1918, Dramatický soubor Jarost.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/5133/1919, DS Pokrok.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4294/1921, Dělnický ochotnický kroužek Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/8843/1935, Společnost vzájemně se podporujících div. ochotníků.

PLZEŇ–PETROHRAD
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/5703/1928, Rudá scéna, DrO sociálně demokratické mládeže (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 378/763/1929, Rudá scéna, DrO sociálně demokratické mládeže.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/900/1931, Dramatické sdružení Divadélko Petrohrad (zal.).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1220/1943, Dramatické sdružení Petrohrad.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1433/1941, Dramatické sdružení Vojan, dříve DrO církve Českomoravské.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1220/1943, Dramatické sdružení Petrohrad.

PLZEŇ 7-RADČICE
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/4444/1941, Divadlo mladých.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/715/1942, Divadlo mladých.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2325/1943, Divadlo mladých.

PLZEŇ 3-RADOBYČICE
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1716/1945, Divadlo SČM.

PLZEŇ-SKVRŇANY
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/251/33, OS Tyl 1887, 1897.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/251/146, První dělnický OS Svornost 1899, 1900.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/474/44, 1. Ochotnický dělnický spolek Svornosť 1906.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/474/65, Pěvecko dramatické sdružení mládeže Tyl 1910.
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/1764/1912, Pěvecko dramatické sdružení mládeže Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/160/1920, SDO Čs. strany sociálně-demokratické.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3774/1931, Lidové divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3826/1923, Divadélko, dramatické sdružení (změna).

PLZENEC, dříve m. č. obce REJŠTEJN, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5697/1922, OS Budil.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8652/1923, Dramatické sdružení Bouda (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3591/1925, Dělnický pěvecké ochotnický spolek (změna).
Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3452/1928, Loutkový odbor národních socialistů (zal.).

PŇOV-PŘEDHRADÍ, viz též PŘEDHRADÍ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/800/1944, Spolek mladých ochotníků.

PŇOVICE, m. č. města ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, o. Příbram
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/100/1927, OS (zal.).

POČÁPLY, m. č. obce KRÁLŮV DVŮR, o. Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/16355/1923, Dělnický DS Průboj (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/5087/1928 Dramatický a zábavný odbor Merkur (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/880/1929, Dramatický a zábavný odbor Merkur.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6943/1931, DS Merkur (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/295/1134, DrKr Lidová scéna (zal.).

POČÁTKY, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/2011/1913, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3611/1928 (zal.), DrKr Tyl.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4660/1928, DrKr Tyl.

POČEPLICE, m. č. města ŠTĚTÍ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3494/1947, Div. a OS Vítězslav Hálek.

PODBOŘÁNKY, m. č. obce JESENICE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6480/46, SDO Havlíček.

PODĚBRADY, viz též VELKÉ ZBOŽÍ, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1884-1900,i. č. 1704, sg 30/234/22, SDO Jiří, zal. 1885.
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/9083, SDO Jiří.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/744/1918, SDO Jiří.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5984/1925, SDO Jiří (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/487/1932 SDO Jiří (stížnost).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2921/1934, SDO Jiří (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10055/1937, DS Jiří.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5586/1939, Spolek div. Jiří.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1185/1943, DS Jiří.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/9738/1931, DS Tyl (zal.).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1587/1939, DS Tyl.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/ 9315/1939, Sbor pro postavení Jiříkova divadla.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/ 3927/1942, Sbor pro postavení Jiříkova divadla.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3654/1943, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/8184/1946, Div. OS Jiří Wolker.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/3232/1948, SDO Jindřich Šimon Baar.
Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6114/1947, LD Radost.

PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE, viz též PODHORNÍ ÚJEZD, VOJICE, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/264/130, 139, ČOS Jungmann 1894, 1895.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2344/1923, Erbanova jednota div. ochotníků (zal.).

PODHOŘANY, m. č. obce NELAHOZEVES, o. Mělník
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3854/1925, Svornost Div. OJ (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/1397/1932, Svornost Div. OJ (trvání).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/3108/1935, Svornost Div. OJ.

PODHRADÍ, viz též ČEJKOVICE, HLÁSNÁ LHOTA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/6817/1923, Zábavní a vzdělávací kroužek ochotnický (zal.).

PODKOST, m. č. obce LIBOŠOVICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4224/1923, Ochotnické divadlo a vzdělávací spolek Heyduk (zal.).

PODLESÍ, viz též DRMLOVO POLE, NOVÉ PODLESÍ, STARÉ PODLESÍ, SKALKA, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/234/38, SDO, zal. 1886 (1887, 1889,1900).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/234/41, SDO, zal. 1886.

PODLEŠÍN, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4067/1923, SDO Rozvoj (zal.).

PODLUHY, o. Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2953/1941, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1199/1942, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2201/1943, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/599/1946, SDO Tyl.

PODMOKLY, m. č. města DĚČÍN, o. Děčín
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1009/1927, Vojan, vzdělávací a div. spolek (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/97/1948, Div. ochotnický spolek zaměstnanců Středočeských elektráren Dětská scéna.

PODMORÁŇ, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/3315/1946 Ochotnický vzdělávací spolek dobročinný Bozděch.

PODOLÍ, m. č. města MNICHOVO HRADIŠTĚ, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/234/28, ČOJ, zal. 1885.
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/9718, SDO.

PODOLIBY, m. č. obce KRÁLÍKY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/12739/1934, SDO Svornost (stanovy).

PODSKALÍ, o. Příbram
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3677/1933, SDO Budoucnost (zal.).

PODVEKY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/3828/1940, Ochotnický DS Lumír.

POHNÁNÍ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1469/1924, SDO (zal.).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5354/1939, SDO.

POHODLÍ, m. č. města LITOMYŠL, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6855/1924, JDO (zal.).

POHOŘANY, m. č. obce ŽITENICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1827/1947, OB Jirásek.

POHOŘÍ, m. č. města PLÁNICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 462/427/1911, ČOS.

POKRATICE, m. č. města LITOMĚŘICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1515/1946, SDO Lidová scéna.

POKŘIKOV, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/826/1942, SDO Jirásek.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2396/1943, SDO Jirásek.

POLABEC, m. č. města PODĚBRADY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/91662/1939, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/560/1947, KrDO.

POLÁKY, m. č. obce CHBANY, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2441/1947, Div. OS Domov.

POLÁNKY NAD DĚDINOU, m. č. města TŘEBECHOVICE POD OREBEM, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2634/1919, JDO Alois Jirásek.

POLEPY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/8638/1920, Sdružení div.ochotníků.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/84/1921, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4086/1943, Sdružení div. ochotníků.

POLEPY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1327/1948, DS Slovan.

POLESÍ, m. č. obce RYNOLTICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/488/1947, SDO Jan Neruda.

POLICE NAD METUJÍ, viz též HLAVŇOV, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/182, SDO, zal. 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1191/1941, SDO Kolár.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/854/1929, OS Kolár (změna).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/8709/1936, Kolár DS.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1287/1938, Kolár SD.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1191/1941, DS Kolár.

POLIČKA, viz též LEZNÍK, o. Svitavy
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/2379, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4964/1931, SDO Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/899/1925, Spolek dělnických div. ochotníků (zal.).

POLIKNO, m. č. města JINDŘICHŮV HRADEC, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/6355/1946, SDO.

POLNÁ, o. Jihlava
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/55, SDO Jiří Poděbradský, zal. 1887.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4830/1932 Merkur, dramatický a zábavný spolek při živnostensko obchodnické straně středostavovské (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2164/1934, Merkur, dramatický a zábavný spolek při živnostensko obchodnické straně středostavovské.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/192/1939, Dramatický a zábavní spolek.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1513/1942, Dramatický a zábavní spolek Merkur.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2253/1942, Dramatický a zábavní spolek Merkur.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4789/1947, SDO Hvězda.

POLNIČKA, o. Žďár nad Sázavou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/231/8, Čtenářská beseda Sychra, zal. 1884 (1897).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1324/1928, Vojan, dramatický a zábavný odbor (zal.).

POLOM, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/5912/1928, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/485/1929, SDO Klicpera (trvání).

POLUBNÝ, m. č. obce KOŘENOV, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/8319/1946, OS Jirásek.

PONIKLÁ, viz též PŘÍVLAKA, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/235/220, Vzdělávací OJ J. J. Kolár, zal. 1899.

POPOVICE, m. č. obce KRÁLŮV DVŮR, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/234/127, ČOS, zal. 1895 (1896).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1843/1941, Ochotnická čtenářská beseda.

POŘÍČÍ, m. č. města TRUTNOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/7868/1923, KrDO (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/614/1935, KrDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1568/1946, SDO.

POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU, o. Benešov
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/26/1926, Ochotnický div. kroužek Máj (zal.).

POSTOLOPRTY, o. Louny
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1386/1946, Dramatický OS Vojan.

POSTŘELNÁ, m. č. města JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3018/1946, SDO Palacký.

POTĚHY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/197, SDO, zal. 1898.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 462/650/1911, SDO.

POTŠTEJN, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/50, Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice, zal. 1887.

POTVOROV, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/234/93, Ochotnický DS Tyl, zal. 1893.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/129, Ochotnický DS Tyl, zal. 1894.
SÚA Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/170/–,Spolek OJ Tyl pro Potvorov a Bilov, 1894.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/1038/1932, OS J. K. Tyl (zal.).

POUCHOV, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/234/129, Beseda Turínský, ČOS, zal. 1896.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/13850/1934, ČOB Turínský (výmaz).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2235/1946, JDO Turínský.

POVRLY, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/1190/1936, Div. OS sportovců.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/1548/1948, SDO Osvobození.

POZDEŇ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4993/1942, SDO V. B. Třebízský.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2245/1943, SDO V. B. Třebízský.

POZORKA, m. č. města DUBÍ, o. Teplice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/8397/1946, SDO Hraničář.

POZOVICE, m. č. obce ŠTOKY, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4627/1924, Div. OS (zal.).


PRAHA
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/415, Vzdělávací ochotnický kroužek, zal. 1907.
Fond ČM 1901, i. č. 3301/423/6, Vzdělávací ochotnický kroužek.
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/418, Volné jeviště, sdružení.

PRAHA-BĚCHOVICE, s. o. Újezd nad Lesy
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427/1921/1945, Divadlo Tvorba, dříve DOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/6075/1946, Dramatický OS Beseda J. K. Tyl.

PRAHA-BÍLÁ HORA, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/175/144/1909, Ochotnická beseda Havlíček pro Malý Břevnov, osadu Bílou Horu a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2353/1941, Ochotnická beseda Havlíček.

PRAHA-BOHNICE, s. o. Praha 8
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/70/189/1910, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5432/1929, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/4194/1940, SDO.

PRAHA-BRANÍK, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/18/1901, SDO.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/82/1904, Dělnický dramatický kroužek Lassalle.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/149/1921, Pěvecký kroužek div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/8440/1933, SDO (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7865/1939, Machova družina, dramatické studio pražských obchodníků.

PRAHA-BŘEVNOV, s. o. Praha 6
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/173/–, Vzájemně se podporující spolek ochotníků Veleslavín, 1887.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/59/1903, Spolek pro zřízení a udržování lidové divadla.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/234/1910, Dělnické divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3491/1926, Ochotnická beseda (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/7414/1936, Ochotnická beseda (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3711/1928, OS Lidová scéna pro postavení katolického lidového domu.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/411/1929, SDO Bělohorská scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5222/1929, Ochotnické divadélko Cha–Cha (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2575/1931, Břevnovské sdružení DO národní strany.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/2106/1935, Dramatické sdružení Eduard Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1256/1939, Div, kroužek V. K. Blahník dříve DrO Československé strany národních socialistů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1670/1940, OS Ochotnická scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/131/1938, OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/679/1941, SDO Podbělohorská scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1544/1945, Ochotnická scéna Vaše divadlo.

PRAHA-BUBENEČ, dříve PŘEDNÍ OVENEC, s. o. Praha 7
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3358/1911, Lidové divadlo pro Dejvice, Bubeneč a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6298/1922, SDO Budoucnost Československé mládeže.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2248/1927, SDO Budoucnost Československé mládeže (zánik).

Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6348*1921, Spolek divadélko V říši loutek

PRAHA–ČAKOVICE, s. o. Letňany
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3293, sg 30/178/56/1905, ČOB.

PRAHA-ČIMICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2259/1945, SDO.

PRAHA-ĎÁBLICE, s. o. Praha 8
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3174/1931, SDO Lidové divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/70/1939, Dělnické divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2674/1941, Nové divadlo.

PRAHA-DEJVICE, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 377/2622/1923, Pěvecko orchestrální a dramatické sdružení Foerster (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 382/1893, 1924, DrO při církvi Československé (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 382/5752/1925, Dramatická OJ Václav Thám (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5360/1927, Lidové divadlo pro Dejvice a okolí (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/810/1931, SDO (zal.). (Na Horní Šárce)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/875/1944, SDO Pokrok (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9846/1938, Ochotnická scéna Hauspalka.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1775/1939, JDO Roman Tůma.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9359/1939, LDO Roman Tůma.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/6283/1940, Dramatický klub D–klub Praha–Dejvice.

PRAHA-DOLNÍ CHABRY, s. o. Praha 8
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2552/1941, Ochotnický kroužek mládeže.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3037/1943, Ochotnický kroužek mládeže.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3364/1945, Ochotnický kroužek mládeže.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2875/1942, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5000/1942, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2276/1943, OS Tyl.

PRAHA-DOLNÍ POČERNICE, s. o. Praha 14
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1054/1929, Sdružení DO (dávka).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3952/1930, Sdružení DO (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/612/1940, Ochotnická scéna Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/338/1942, Ochotnická scéna Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/943/1942, Ochotnická scéna Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2389/1943, Ochotnická scéna Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1197/1945, Ochotnická scéna Lidové divadlo.

PRAHA-DUBEČEK, s. o. Praha 15
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5170/1923, OJ Vrchlický (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4443/1925, SDO Vrchlický (odznak).

PRAHA-HLOUBĚTÍN, s. o. Praha 14
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/137/68/1907, Dramaticko vzdělávací beseda Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4733/1927, Vzdělávací a podporující beseda J. K. Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/939/1930, KrDO Máj (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1823/1939, Národní beseda J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/317/1946, Dramatické studio Philips.

PRAHA-HLUBOČEPY, s. o. Praha 5
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/192/12, ČOB 1885, 1898.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/972/1939, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1085/1945, Lidové divadlo.

PRAHA-HODKOVIČKY, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/851/1939, DrKr Jirásek.

PRAHA-HOLEŠOVICE, s. o. Praha 7
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/423/17, Dramatická beseda Čechie, zal. 1903.
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/423/31, Dělnické divadlo, zal. 1906.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1360/1939, Spolek Československých div. ochotníků Okénko.

PRAHA-HORNÍ MĚCHOLUPY, s. o. Praha 15
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/7914/1936, Ochotnický div. spolek Karel Havlíček Borovský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/2236/1939, Div. OS.

PRAHA-HORNÍ POČERNICE, s. o. Horní Počernice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/330/1930, Beseda Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2997/1934, Dramaticko zábavní spolek Merkur při mladé generaci Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/6712/1940, Ochotnická scéna Lidové divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/943/1942, OS Lidové divadlo.

PRAHA-HOSTIVAŘ, s. o. Praha 15
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/164/1939, Spolek pro postavení lidového divadla Malé divadlo.

PRAHA-HRADČANY, s. o. Praha 1
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/424, Dalibor, dramaticko pěvecký kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/184/1944, DS Tyl (německý zápis).

PRAHA-HRDLOŘEZY, s. o. Praha 9
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/150/37/1905, Čtenářsko OJ Šamberk.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6131/1927, ČOB Rozkvět (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5175/1928, Lidové divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/913/1928, Lidové divadlo (právo trvání).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1204/1946, Dříve ČOJ Šamberk, nyní Ochotnická lidová scéna

PRAHA–CHUCHLE, též MALÁ CHUCHLE, s. o. Radotín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6513/1921, Dramaticko pěvecká beseda J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2033/1926, Dramaticko pěvecká beseda J. K. Tyl (změna).

PRAHA-CHVALY, s. o. Horní Počernice
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2472/1948, Div. OS Hálek.

PRAHA-JAROV, s. o. Praha 3
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/4109/1940, DS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/3606/1940, Dramatický spolek Osvěta.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2626/1945, Dramatický spolek Osvěta.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2626/1945, Dramatický spolek Osvěta.

PRAHA-JENERÁLKA, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1864/1928, Beseda ochotníků Šárka (zal.).

PRAHA-JINONICE, s. o. Praha 5
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/8052/1933, Dramatický ochotnický kroužek Rozkvět.

PRAHA-KARLÍN, s. o. Praha 8
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/202/11, ČOS Pokrok 1893, 1894, 1899 (německý zápis).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/202/314, ČOJ Klicpera 1897, 1899.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4247/1922, ČOJ Klicpera (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7849/1921, Div. beseda Želenský při církvi Československé (změna stanov).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/600/1923, Div. beseda Želenský při církvi Československé (změna stanov).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7266/1922, OS Karel Želenský (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5504/1922, OS Jindřich Mošna (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2203/1937, DrO J. K. Tyl.

PRAHA-KBELY, s. o. Kbely
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/63/1906, Sbor div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/9896/1938, Ochotnicko vzdělávací beseda Tyl místní odbočky Unie socialistů.

PRAHA-KOBYLISY, s. o. Praha 8
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/6888/1936, Lidové divadlo.

PRAHA-KOŠÍŘE, s. o. Praha 5
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 306/8935, Beseda Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/89/1911; i. č. 1911/3223/1912, Družstvo pro zřízení lidové divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2879/1919, Kabaretní sdružení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1178/1915, Ochotnická beseda F. F. Šamberk.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/512/1916, Ochotnická beseda F. F. Šamberk.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/8696/1920, Ochotnická beseda F. F. Šamberk.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4936/1922, Družstvo pro postavení Lidového divadla.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/6732/1933, Družstvo pro postavení Lidového divadla (výstraha).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/4384/1934, Družstvo pro postavení Lidového divadla (výstraha).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5052/1922, Div. klub Eduard Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5061/1922, Beseda Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6676/1922, KrDO Humanita.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2897/1923, Div. klub Pokrok (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4684/1923, DrO Jednoty zřízenců elektrických drah (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/14870/1934, DrKr Jiří Wolker (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2609/1936, Dramatický a zábavní odbor Bořivoj.

PRAHA-KRČ, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/10513/1934, KrDO Veselá osma (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/926/1935, KrDO Veselá osma.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/7779/1937, Div. ochotnická beseda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/9564/1937, Div. ochotnická beseda, dříve Naše scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3839/1942, KrDO Veselá osma.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1825/1943, Vzdělávací a ochotnický spolek J. K. Tyl (německý zápis).


PRAHA-KUNRATICE, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/201/1934/1903, ČOJ Lumír.

PRAHA-LHOTKA, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/212/9/1887, DS Slavětín.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8663/1937, Vzdělávací dramatický spolek Komenský.

PRAHA-LIBEŇ, s. o. Praha 8
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/213/169/1891, 1892, 1883, 1896, Dělnická beseda Šimanovský.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/219/15/1903, Dramaticko pěvecká jednota.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/219/13/1903, Vzdělávací ochotnická beseda Tyl.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/219/33/1906, ČOS Vrchlický.
SÚA: Fond ČM 1931–1934, i. č. 195, sg 30/5713/1932, Ochotnická div. jednota Čechie (zal.).
SÚA: Fond ČM 1931–1934, i. č. 195, sg 30/3881/1934, Dramaticko pěvecká jednota Mošna (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/5079/1935, Lidové divadlo Josef Hais Týnecký.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/93099/1935, Libeňské divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8211/1936, Ochotnický dobročinný spolek Divadlo mladých diváků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10197/1937, SDO Horymír.

PRAHA-LIBOC, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/7621, Čtenářsko OJ Soběslav.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/213/191/1892, ČOJ (dobrovolný rozchod).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5274/1923, SDO Subvence.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5832/1923, Družstvo pro vydržování a zřízení Lidového divadla.

PRAHA-MALÁ STRANA, s. o. Praha 1
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/426/18, Dramaticko literární beseda Lunemann, zal. 1909.
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/426/21, Dramaticko literární beseda Staňkovský.

PRAHA-MALEŠICE, s. o. Praha 10
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/9816/1934, Dramatický a zábavní kroužek Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

PRAHA-MALÝ BŘEVNOV viz PRAHA-BŘEVNOV, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/175/144/1909, Ochotnická beseda Havlíček pro Malý Břevnov, osadu Bílou Horu a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4633/1930, DrO při Československé straně národních socialistů (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2353/1941, Ochotnický kroužek Havlíček.

PRAHA-MICHLE, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/237/10/1906, První dramatický spolek div. ochotníků
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/487/1922, Družstvo Lidového divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5603/1922, První družstvo div. ochotníků (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3256/1942, Družstvo lidového divadla.

PRAHA-MODŘANY, s. o. Praha 12
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/221/33/1886, 1887, 1890, ČOB Tyl.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/240/76/1907, ČOB Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/3536/1939, Vzdělávací a dramatický spolek Osvěta.

PRAHA-MOTOL, s. o. Praha 5
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/4686/1938, Dramaticko vzdělávací beseda Vlast.

PRAHA-NEBUŠICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2979/1942, SDO Vojan.

PRAHA-NUSLE, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/ 207/1939, Div. kroužek Nezmař při československé straně lidové Mladá generace.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4258/1941, Dramatický ochotnický kroužek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, č. 427/430/1942, KrDO Mošna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2881/1943, DrKr Jawa.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2097/1945, Vzdělávací a OS Svítání.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3204/1946, Osvětová a vzdělávací beseda Hálek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2981/1948, Osvětová a vzdělávací beseda Hálek.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/2981/1948, Osvětová a vzdělávací beseda Hálek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/3131/1948, OS Thospis pro Velkou Prahu.

PRAHA-PANKRÁC, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/10397/1938, SDO Tyl; i. č. 414/808/1939, Lidové divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/10726/1938, DOS elektrikářů Pankrác Jezerka; Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/ 2340/1943, DOS elektrikářů.

PRAHA-PODOLÍ, s. o. Praha 2
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/2945/1948, DO farní rady katolíků.

PRAHA-PROSEK, s. o. Praha 9
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/10458/1938, Ochotnický vzdělávací klub Rozkvět, Odbor československých socialistů.

PRAHA-RADLICE, s. o. Praha 5
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706/239/120, Čtenářská OJ Kolár, zal. 1896.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3879/1912, Čtenářská OJ Kolár.
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/431/33, ČOS Havlíček, zal. 1904.
SÚA 3774/1919, Ochotnické sdružení mladých herců.
Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1467/1923, (opis stanov).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1581/1948, Ochotnické sdružení mladých herců.

PRAHA-RADOTÍN, s. o. Radotín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/908/1920, Dramatické družení Čechie.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/6069/1922, Beseda Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/197/1929, KrDO Vojan (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1770/1939, KrDO Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/549/1934, Sdružení div. ochotníků Radotínská scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/7723/1936, Div. ochotnický a recitační sbor Národní scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3754/1929, Družstvo pro zbudování a udržování Tylova domu (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1646/1939, Družstvo pro vybudování a udržování Tylova domu.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1650/1939, SDO a recitační sbor Národní scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2992/1944, Radotínská scéna.

PRAHA-RUZYNĚ, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706/244/7, Vzájemně se podporující OJ Svornost, (korespondence) 1884–1896.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3656/1913, Vzájemně se podporující OJ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6116/1930, OS J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1736/1939, OS J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1738/1939, SDO Havlíček.

PRAHA-ŘEPORYJE, s. o. Praha 13
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5292/1929, DS Jiří Wolker (zal.).

PRAHA-ŘEPY, s. o. Řepy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4567/1941, SDO Podbělohorská scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/202/1942, SDO Podbělohorská scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2355/1943, SDO Podbělohorská scéna.

PRAHA–SATALICE, s. o. Praha 19
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/7054/1940, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2699/1945, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2250/1943, SDO Beseda Mošna (německý zápis).

PRAHA-SLIVENEC, s. o. Praha 5
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303/476/30, SDO 1908.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3495/1929, Dramaticko pěvecká beseda Eduard Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1579/1945, Mladá scéna div. ochotníků.

PRAHA-SMÍCHOV, s. o. Praha 5
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/252/67, Čtenářsko OJ Kolár 1888, 1889, 1893.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/252/220, KrDO Kajetán Tyl 1898.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303/478/12, Dramatická beseda Havlíček 1910.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303/478/K/2, Čtenářsko OJ Kolár 1901, 1907.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4947/1924, Čtenářsko OJ Kolár (změna).
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303/478/0/3, Ochotnický kroužek Smíchovska 1905.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303/478/0/6, OJ Neruda 1909.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303/478/S/5, Zábavní dramaticko vzdělávací klub Šumavan 1903, 1907.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303/478/T/1, ČOB Tyl 1904.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3411/1912, ČOB Tyl a dělnická OB Tyl.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303/478/W/5, Volné sdružení ochotníků smíchovských 1905.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3532/1921, ČOJ Kollár; i. č. 378/5863/1923, (psáno) Kolár (změna); i. č. 378/5880/1921, DrKr církve československé Alois Jirásek; i. č. 378/6669/1921, Dramatické sdružení občanských zaměstnanců československé vojenské penzijní likvidatury; i. č. 378/6831/1921, Smíchovský dramatický klub; i. č. 378/4789/1922, Zábavní sdružení Velká Praha Vesna; i. č. 378/5670/1922, Volné sdružení ochotníků smíchovských (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/910/1924, Vzdělávací a div. beseda Vrchlický (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4888/1924, Vzdělávací a dramatická beseda Jana Žižky (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5463/1924, Spolek Akademická scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1376/1925, ČOB Mošna (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2158/1925, Strakonický Dudák (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5009/1925, Dramatický a zábavní kroužek Lešetín při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1632/1924, Kroužek dramaticko vzdělávací ochotnický Švanda Dudák (zal).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1969/1939, KrDO Švanda Dudák.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3108/1930, Alois Jirásek Dramatická národní družina (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/10875/1938, Dobré divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1672/1940, SDO Lidová scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3830/1943, OJ Ringhoffer Tatra.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2906/1948, OJ Ringhoffer Tatra.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1028/1948, SDO Pokrok.

PRAHA-STODŮLKY, s. o. Praha 13
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4467/1927, Ochotnická beseda Mošna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/5894/1938, Pěvecký a dramatický spolek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/9221/1938, DS Havlíček (Háje).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1275/1942, DS Havlíček.

PRAHA-STRAŠNICE, s. o. Praha 10
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/49/13/1906, ČOB.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/49/16/1907, ČOJ ve Strašnicích.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2278/1921; i. č. 378/4511/1923, Vzdělávací a OB Neruda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/5523/1938, DrKr J. K. Tyl zřízenců elektrických podniků.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1188/1948, DrKr J. K. Tyl Elektrických podniků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/5314/1940, DrKr Hnízdo kosů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/6267/1940, Pěvecko dramatická beseda Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1359/1945, Lidové divadlo, dříve Dělnická scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2230/1945, DS Na Andělce.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1086/1948, DrKr Veselá kopa.

PRAHA-STŘEŠOVICE, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304/4980/58, 1. Ochotnická beseda Jindřich Mošna 1905, 1908.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/4149/11515/12, Vzájemně se podporující OJ Lípa slovanská.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/515/1912, Vzájemně se podporující OJ Lípa slovanská.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1895/1921, DrKr národní demokracie.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/4545/1940, SDO Dalibor.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1078/1948, SDO Dalibor.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/107/1944, SDO Střešovice (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1942/1945, SDO Scéna dobré snahy.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2230/1945, DS Na Andělce.

PRAHA-SUCHDOL, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6167/1926, ČOB Na Butovci (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5878/1947, Alešova scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5964/1947, Loutková scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1998/1948, ČOB Malé Butovice SDO Tyl.

PRAHA–ŠEBEROV, s. o. Praha 11
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3372/1943, SDO J. K. Tyl (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1438/1948, OS J. K. Tyl.

PRAHA–TOČNÁ, s. o. Praha 12
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3173/1931, Dramaticko hudební spolek Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/13172/1934, Dramaticko hudební spolek Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3746/1947, SDO Vladislav Vančura.

PRAHA-TŘEBONICE, s. o. Praha 13
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5954/1925, SDO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3891/1930, SDO Havlíček (zánik).

PRAHA-UHŘÍNĚVES, s. o. Uhříněves
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/9815/1934, Dramaticko zábavní spolek Živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1517/1936, DrO Československé strany lidové.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1493/1939, SDO Máj.

PRAHA-ÚJEZD NAD LESY, s. o. Praha 9.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/7376/1937, Dramaticko vzdělávací beseda Mošna.

PRAHA-VELESLAVÍN, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/752/1919, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4598/1930, Ochotnická beseda J. K. Tyl. (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/86/1946, Dříve Ochotnická beseda nyní SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/162/1939, Dramatická a hudební beseda národních socialistů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2331/1944, Dramatický a hudební ochotnický spolek.

Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5880/1947, Loutková scéna, Veleslavínova ulice, Pod novým lesem, Hostinec u Struhů.

PRAHA-VINOHRADY, s. o. Praha 2
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/267/94, První ochotnický a zábavní spolek Vavřín 188, 1899.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185w/5/1906, První ochotnický a zábavní spolek Vavřín.
Fond ZU Spolky, i. č. 378/4872/1923, První ochotnický a zábavní spolek Vavřín (zánik).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/267/316, Ochotnický a zábavní spolek Neruda 1897.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185n/1/1901, Ochotnický zábavní spolek Neruda.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/267/333, Čtenářsko OJ Dalibor 1898.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185c/4/1904, ČOJ Dalibor.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9486/1920, ČOB Dalibor.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185l/3/1901, Dramaticko hudební vzdělávací kroužek Lyra.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185r/1/1901, DrKr Radost ku podporování místních chudých.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185/7/1903, Slavin, literárně dramatický kroužek mladých.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185l/3/1904, ČOB Lumír.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185lza 11/1905, Dramatická beseda František Šípek.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185d/6/1906, Dramatická beseda František Šípek.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185cza3/1907, ČOB Kolár.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185k/4/1907, ČOB Kollár.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185c/3/1907, ČOJ Vlast.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/5359/1911,ČOJ Vlast.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/2582/1912, ČOJ Vlast.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185d/9/1909, Dramatická beseda Jan Kollár.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185d/10/1910, Dramatické sdružení na Královských Vinohradech.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/185l za 3/1910, Lier, dramatická družina na Královských Vinohradech.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1358/1915, ČOB Vlast Měšťanská beseda.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/665/1918, ČOB Vlast Měšťanská beseda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1893/1921, Beseda Vojta Slukov.
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/8615/1921, DrKr Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/139/1922, Dramatická a pěvecká družina K. Havlíček Borovský.
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/2653/1922, Literárně zábavní spolek kroužek Klicperův (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/6141/1922, Vinohradský dramaticko hudební spolek.
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/7122/1922, Vzdělávací a dramatický kroužek Shakespeare (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/4129/1923, Div. kroužek Smetana (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/7325/1923, Dramatické ochotnické sdružení dorostu živnostenské obchodní strany středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/7873/1923, Mladá scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/8080/1923, DrO československé strany lidové farnost svatého Aloise (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky, i. č. 378/8223/1923, Dramatické sdružení (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3989/1926, DrO Pražská družina (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4735/1926, DrO Pražská družina (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3831/1920, DrKr Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3032/1924, DrKr Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3944/1924, DrKr Rozkvět (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2613/1924, Studentský dramatický klub Klicpera (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4543/1924, Dramatický a vzdělávací spolek Ludmil (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4861/1924, Lidová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1101/1925, První ochotnický zábavní spolek Vavřín (znovu zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6418/1927, První ochotnický a zábavní spolek Vavřín (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2144/1930, První ochotnický a zábavní spolek Vavřín (odznak a prapor).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/10024/1935, První ochotnický a zábavní spolek Vavřín.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1505/1925, Vzdělávací a ochotnický kroužek Mládí (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2752/1925, Vzdělávací a dramatická beseda Jirásek (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3138/1927, Vzdělávací a dramatická beseda Jirásek (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4308/1927, Spolek Lidová scéna (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4841/1927, Studentské dramatické sdružení (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/850/1928, Družstvo scéna Praga (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2506/1928, SDO Jindřich Mošna (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5832/1930, OS Jindřich Mošna (rozejití,.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4204/1928, Vinohradský dramaticko hudební spolek (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4633/1928, Tylova scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4688/1928, Ochotnický kroužek Krőssing (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/1637/1932, Ochotnický kroužek Krőssing (dávka).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/47/1940, Ochotnický kroužek Krőssing.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5017/1928, Družstvo pro vybudování samostatného nacionálního divadla Národní scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1461/1929, Dramatické sdružení Proudy (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6146/1929, Dramatický kroužek Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6226/1929, Dramatický kroužek Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/1437/1931, Svépomocné družstvo pražských herců (podpora).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/1061/1932, Vinohradská zpěvohra (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/4096/1932, Odborný úsek Ochotnické besedy poštovních a telegrafních zaměstnanců Veselá Praha (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/4457/1932, Okrasný umělecký dramatický kroužek Národní ligy (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/6740/1932, Dramatická beseda ochotnická Praha XII., Rieger.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/1125/1933, DrO poštovních a veřejných zaměstnanců (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/4664/1933, Ferenc Futurista, Humoristický klub.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1023/1935, Humanistický klub Ferenc Futurista.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4679/1935, Odbočka Ústřední ochotnické besedy poštovních a telegrafních zaměstnanců.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3347/1937, Odbočka Ústřední ochotnické besedy poštovních a telegrafních zaměstnanců.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/5632/1935, Ochotnická beseda státních a veřejných zaměstnanců.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1023/1935, Dramatický klub Vinohradská scéna, dříve Ferenc Futurista.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/15/1936, Dramatický kolektiv V. B. Třebízský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1376/1937, Česká opereta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/5359/1937, SDS Dramatické sdružení při Československé straně národních socialistů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/5914/1940, Sdružení DO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/6095/1940, Mladé divadlo SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/6561/1940, Vinohradský spolek DO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/6998/1940, Vinohradská scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3450/1941, Dramatický spolek Rozkvět.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1941/1942, Dramatická skupina Krőssing.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2217/1943, Dramatická skupina Krőssing.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3991/1942, Vinohradská scéna, klub hereckého budování, dříve Dramaticko pěvecká družina Karel Havlíček Borovský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1748/1944, DrO pokrývačů a asfaltérů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2642/1945, Klub Rozmarného divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3389/1945, Studánka, dramaticko literární studium.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4451/1947, Studánka, dramaticko literární studium.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948 i. č. 435/550/1948, Společensko dramatické sdružení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948 i. č. 435/825/1948, Studentská scéna, Sdružení ochotnictva gymnásia Vinohrady.

Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/7519/1946, Divadélko naší ulice, maňásková scéna hadrových umělců.

PRAHA-VINOŘ, s. o. Praha-Kbely
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/269/397, SDO Lumír 1900.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4419/1921, Dramatický a vzdělávací kroužek Švanda.

PRAHA-VOKOVICE, s. o. Praha 6
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/5112/1931, Dramatická a kulturní beseda národních socialistů (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/2714/1931, SDO Vojan (zal).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3601//1936, SDO Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/5112/1935, DrO Šárka při odboru sdružení zaměstnanců elektrických podniků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/717/1940, DrO Šárka při sdružení zaměstnanců elektrických drah.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2331/1944, Dramatický a hudební ochotnický spolek Šárka (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3609/1946, Kolektiv Naše scéna.

PRAHA-VRŠOVICE, s. o. Praha 10
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/272/68, Ochotnicko zábavní spolek Neruda 1892.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2574/1914, Zábavní spolek Tyl (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/765/1921, DrKr Tyl při klubu české mládeže sociální Pokrok. SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4650/1921, Ochotnický kroužek Vlastenec.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7858/1922, Dramatická a vzdělávací beseda Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/114/1923, Dramatická a vzdělávací beseda Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5521/1924, Dramatická a vzdělávací beseda Tyl (opis stanov).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2797/1923, Dramatický klub (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8205/1923, DRO Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/638/1925, Ochotnický kroužek Vlastenců (neustanoven).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3519/1925, Dramatická družina Vlast (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/334/1929, Dramatická družina Vlast (změna).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/649/1940, Dramatická družina Vlast.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6205/1927, Merkur DrO při Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/586/1928, Dramatický a společenský odbor (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5872/1928, Dramatický a společenský odbor (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2921/1930, Dramatický a společenský odbor Československé národní demokracie (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/4947/1932, Společenský a div. klub Eduard Vojan (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/9830/1938, Nová scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/3761/1940, Divadlo mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1075/1945, Divadlo mladých.
Fond ZU Spolky 1948 i. č. 435/2960/1948, Divadlo mladých.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/3904/1940, Divadlo mladých při skupině mládeže Národního souručenství.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/4198/1940, Dramatický klub pro Vršovice a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1142/1941, Ochotnická beseda veřejných zaměstnanců.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/626/1942, Sdružení div. ochotníků Nové divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2330/1943, Sdružení div. ochotníků Nové divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2330/1943, Sdružení div. ochotníků Nové divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4056/1942, DrO Sportovního klubu.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1677/1945, Mitlohuerova dramatická družina Vlast.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2201/1945, Div. společenský klub Bozděch.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2267/1945, Společenský a div. klub.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948 i. č. 435/2839/1948, Dramatický a společenský odbor Československé národní demokracie.

PRAHA-VYSOČANY, s. o. Praha 9
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/269/49, ČOB Lubor 1885, 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5139/1921, Dělnické divadlo (zal.).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5139/1923, Dělnické divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/6357/1934, Vzdělávací a div. dělnický spolek Rozvoj (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1126/1941, Divadlo Merkur.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1295/1945, Revoluční divadlo dříve Národní scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1229/1945, Lidové divadlo Jiskra.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1295/1945, Dříve Národní scéna nyní Revoluční divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1583/1946, Spolek dělnické divadlo Staré Vysočany.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/468/1946, Divadelní dělnický spolek Roman Tůma.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1263/1946, SDO Slovan.

Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU Spolky 1948 i. č. 435/2150/1948, Říše loutek.

PRAHA-VYŠEHRAD, s. o. Praha 2
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4348/1921, DrKr Ladecký při české straně sociální.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/7390/1929, Div. a hudební beseda Vojan (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5768/1929, Sdružení div. ochotníků J. A. Komenský (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/4713/1933, Dramatický kroužek Ladecký při Československé straně socialistické (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/6455/1933, Umělecká beseda Branald (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4080/1936, DrO Vratislav při Československé straně lidové.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10709/1938, DrO Vratislav při Československé straně lidové nyní Společenská a div. beseda Vratislav.

PRAHA-ZÁBĚHLICE, s. o. Praha 10
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/274/24, SDO 1886.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/143/1921, DrKr Eduard Vojan; i. č. 378/7451/1922, SDO Horymír (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/176/1924, Dramatický a vzdělávací kroužek Český socialista (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3943/1926, SDO (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5539/1926, Dramatický a vzdělávací spolek J. K. Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/7972/1933, Dramatický kroužek Lidová scéna.
Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/2599/1934, Dramatický kroužek Lidová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3530/1935, Dělnický dramatický kroužek E. Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/10/1937, Nezávislá scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10597/1938,Vzdělávací a dramatický spolek Malé divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/2952/1940, Hudebně dramatické a společenské sdružení.

PRAHA–ZÁTIŠÍ–HODKOVIČKY, s. o. Praha 4
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/851/1939, DrKr Jirásek.

PRAHA-ZBRASLAV, s. o. Radotín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/187/4/1902, Dramatický div. odbor.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3801/1936, SDO na Baních.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/5541/1936, Sdružení div. ochotníků Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/7624/1936, Div. sdružení ochotníků Rozkvět.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1733/1937, Družstvo div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/9088/1937, Propagační a dramatický odbor Církve československé.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3133/1937, Jednota Hálek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/293/1946, SDO Karel Marx.

PRAHA–ZLIČÍN, s. o. Praha-Řepy
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1131/1935, OS J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/258/1939, Ochotnická beseda Ráj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2032/1944, SDO Radost (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1684/1945, Sdružení div. ochotníků Komenský.

PRAHA-ZLÍCHOV, s. o. Praha 5
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2770/1928, Spolek dělnických div. ochotníků (změna).

PRAHA-ŽIŽKOV, s. o. Praha 3
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/277/2, Čtenářsko OJ Tyl 1884.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571t/3/1907, Čtenářsko OJ Tyl.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3014/1923, Čtenářsko OJ Tyl (změna).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/277/44, ČOB 1885, 1895.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/277/265, Čtenářsko OJ Vítkov 1897, zánik 1898.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571d/1/1901, Dramaticko vzdělávací a zábavní kroužek Mládí.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571d/–/1901, Družstvo pro zřízení a vydržování divadla OJ Pokrok.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571s/6/1903, Sladkovský ČOB.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571c/1905, ČOS Vojta Slukov.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571w/1/1905, ČOS Vojta Slukov.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4674/1923, ČOS Vojta Slukov (zánik).
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571n/6/1906, ČOB.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571b/7/1907, Šimanovská ČOB.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571d/9/1907, Dělnické divadlo, ochotnický a vzdělávací spolek.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571/s/18/1907, Ochotnicko vzdělávací beseda Šamberk.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1390/1922, Vzdělávací a dramatická beseda Šamberk (zánik).
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571c/4/1910, Čtenářsko OJ Pokrok.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5480/1925, Čtenářsko OJ Pokrok (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/280/1927, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/3260/1911, ČOB Sladkovský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/4672/1911, Družstvo pro zřízení lidového divadla v Žižkově.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/830/1915, Družstvo pro zřízení lidového divadla v Žižkově.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/738/1921, Ochotnická beseda Moucha (přepsáno) “nyní Rozvoj”.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/739/1921, SDO Dalibor.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6011/1926, SDO Dalibor (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1590/1921, ČOB Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2637/1921, ČOB Vlasť.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3518/1921, Zelená sedma.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3289/1923, DrKr Zelená sedma (neustavila se).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8192/1921, Dramatické sdružení československých ochotníků Běhoni.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/850/1922, ČOB Čepela.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/915/1922, Beseda div. ochotníků Svítání.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4468/1924, Beseda div. ochotníků Svítání (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4162/1922, Ochotnická beseda Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2930/1923, Výchovný a dramatický kroužek Rozkvět.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3538/1923, Zřízení lidového divadla (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3540/1923, SDO Hálek (změna).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/840/1925, SDO Hálek (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1665/1927, SDO Hálek (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5777/1923, Ochotnická vzdělávací společnost Dělnické divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5493/1924, Div. ochotnická beseda Želenský (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/905/1925, Vzdělávací beseda Shakespeare (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4445/1925, SDO Lumír (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5218/1925, Ochotnická beseda (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3671/1927, Dramatický klub Hais Týnecký (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/271/1928, DrO Mládeže slovanských národních socialistů (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1584/1928, Ochotnická beseda Jirásek (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1883/1928, ČOB (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3438/1928, DrO Živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5010/1928, DrO Živnostensko obchodnické strany středostavovské (odznak).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6428/1929, DrO Merkur při sdružení Živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/142/1931, DrO Merkur při sdružení dorostu Živnostensko obchodnické strany středostavovské v Žižkově (dávka).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5081/1928, Dělnický dramatický spolek Jiří Wolker (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/486/1929, SDO Šumavan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6893/1929, Dramatická beseda Dalibor (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/443/1931, Dramatický kroužek Římských katolíků (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/5296/1931, SDO Osvobození.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/5768/1931, Dramatický klub Star Praha XI. (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/6725/1931, Kulturní a DrO Národní ligy na Žižkově (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/7161/1931, JDO Žižkov při Československé církvi (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/1066/1932, Scéna městského sboru osvětového (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/2759/1932, Riegr, div. sdružení (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/5486/1932, Dramatický a vzdělávací spolek Studio (zal).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/6334/1932, SDO Lumír (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/411/1932, DrKr Dobrovský při organizaci Československé strany lidové (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/2573/1933, Kulturní sdružení personálu nakladatelství Julia Alberta v div. kroužku František Sokol Tůma (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/6429/1933, Dramatické sdružení Naše vlast (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/6931/1933, Ochotnická beseda Rozvoj (dotaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/2863/1934, OS Nové směry (dávka).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1934, i. č. 398/6422/1934, Dramatické sdružení Rieger (dotaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/947/1935, ČOB Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/2035/1935, Ochotnické sdružení Štefanik.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/8149/1935, Kulturní a DrO Národní sjednocení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/10198/1935, DrO mládeže Národních socialistů.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/2926/1936, Dramatické sdružení ochotníků Benomi.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1810/1938, DrKr Maska.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1387/1939, Dramatický klub Star.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/6787/1939. Dělnický dramatický spolek Jiří Wolker.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/13495/1939, DS mladých F. Kříže nyní Aktuální scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/13494/1939, DS Havlíček při rodičovského sdružení II. obecné školy chlapecké.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/744/1940, DrKr Dobrovský dříve při organizaci Československé strany lidové.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/6917/1940, Dramatické sdružení Naše studio.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/6983/1940, Ochotnické sdružení Štefanik.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/654/1941, DRO Živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1695/1946, DRO Živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1528/1941, Dramatický a společenský klub Naše divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/802/1942, DrO Ratolest.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1540/1942, Umělecká scéna mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1338/1943, Umělecká scéna mladých.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/512/1943, Národní dělnická vzdělávací beseda Probuzení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2033/1943, ČOB Skolkovský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3891/1944, Scéna, veřejné osvětové služby.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2555/1945, Dramatické sdružení ČOB Rozkvět.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2628/1945, Vzdělávací a div. OS Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1695/1946, DrO Živnostensko ochotnické scény.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5767/1946, Scéna Vojtěcha Kristiana Blahníka.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/8201/1946, DrO Poštovních a telegrafních zaměstnanců.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5767/1946, Scéna městského sboru osvětového.

Loutkové divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6294/1946, LS Atom.

PRACHATICE, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2721/1928, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/1567/1936, DO sociálně demokratické strany.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/2205/1936, DO živnostensko obchodnické strany středostavovské.

PRACHOV, m. č. obce HOLÍN, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1214/1925, ČOS Jaroslav Vrchlický (zal.).

PRACHOVICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3532/1927, SDO Vlastimil (zánik).

PRÁCHOVICE, m. č. obce DAŠICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 462/2412/1911, SDO.

PRASEK, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/985/1919, SDO Hviezdoslav.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1422/1925, Vzdělávací a DS Havlíček, (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/7733/1936, Vzdělávací a DS Havlíček.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 9541/1936, Vzdělávací a DS Havlíček.

PRASKAČKA viz též KRÁSNICE, SEDLICE o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3759/1922, Dělnický ochotnický kroužek.

PRASKOLESY, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/236/271, ČOS, zal. 1898.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/10451/1938 ODi J. K. Tyl.

PRAŠNÝ ÚJEZD, m. č. obce MLEČICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3347/1941, SDO Jirásek.

PRAVĚTICE, m. č. obce NAČERADEC, o. Benešov
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/4170/1913, Čtenářský DS.

PRAVY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1995/1927, KrDo (zal.).

PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, m.č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/236/97, ČOJ dělníků, (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/4902/1931, OJ Šimanovská (výmaz).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/5027/1936, SDO Mladé studio.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/4015/1937, Lidové divadlo.

PRORUBY, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2114/1919, ČOB.

PROSEČ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1759/1922, SDO Rozkvět pro Proseč, Jiříkov a Miřátku.

PROSEČ, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1759/1922, SDO Rozkvět.

PROSENICE, m. č. obce PROSENICKÁ LHOTA, o. Příbram
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/7308/1929, KrDO Čech (zal.).

PROSENICKÁ LHOTA,viz též PROSENICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/8001/1939, KrDO Tyl.

PROTIVÍN, viz též MILENOVICE, MYŠENEC, o. Písek
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/6658, SDO Záboj.
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1388/1914, SDO Záboj.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/2914/1935, Čtenářsko zábavní klub.

PRŮHONICE, o. Praha–západ
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1319/1927, Vojan SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2839/1930, Vojan SDO (rozejití).

PŘEDČICE, m. č. města TÝN NAD VLTAVOU, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8165/1922, OS Rozkvět (zal.).

PŘEDENICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/3416/1920, OJ Havlíček.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/5809/1926, OJ Havlíček (zal.).

PŘEDHRADÍ, m. č. obce PŇOV-PŘEDHRADÍ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/316/1924, Pěvecký a dramatický kolektiv (zal.).

PŘEDLICE, m. č. města ÚSTÍ NAD LABEM, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU spolky 1911, i. č. 462/2501/1911, Dělnický dramatický a pěvecký spolek Svornost (zal.).
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/3386/1913, Dělnický pěvecký a dramatický spolek Svornost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6991/1946, Pěvecko dramatický spolek Svornost.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/6198/1927, Scéna mladé generace (zal.).

PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3378/1921, OS Klicpera (zánik).

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3938/1922, Maxim Gorkij, dramatický spolek dělnický.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/837/1939, KrDO Svítání.

PŘEDNÍ LHOTA, m. č. města PODĚBRADY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/6392/1931, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 195, sg 30/663/1933, SDO (právní trvání).

PŘEHVOZDÍ, o. Kolín
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2335/1925, KrDO Samostatnost (zal.).

PŘELÍC, dříve též PŘELICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/704/1912, SDO Vrchlický.

PŘELOUČ, viz též KLENOVKA, LOHENICE, ŠTĚPÁNOV, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/441/1925, Ochotnický kroužek J. K. Tyl (zal.).

PŘELOVICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/439/1923, OS Jirásek (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/6864/1937, OS Jirásek.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/7751/1938, OS Jirásek.

PŘEPEŘE, o. Semily
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1735/1922, Pěvecko ochotnický soubor.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3163/1922, Pěvecko ochotnický soubor.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2664/1923, Pěvecko ochotnický soubor.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5618/1923, Ochotnický div. a vzdělávací spolek Tyl (zal.).

PŘEPYCHY, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/3811, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3523/1921, JDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/472/1929, JDO (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8496/1921, Čtenářsko ochotnický kroužek.

PŘEROV NAD LABEM, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/5957/1930, Nepolitický ochotnický kroužek (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/6817/1937, Nepolitický ochotnický kroužek.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/9986/1936, Sdružení div. ochotníků Jirásek.

PŘEŠTĚNICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2118/1923, OS (zal.).

PŘEŠTICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1173/1926, Zábavní a DS Úhlavan (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/9686/1935, Zábavní a DO živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 434/1830/1948, Dělnický OS.

PŘÍBRAM, viz též BŘEZOVÉ HORY, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/236/87, Div. OJ Tyl, zal. 1888.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/236/107, SDO Vlastimil, zal. 1889 (1890).
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/954/1914, SDO Vlastimil.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/309, JDO, zal. 1894(1899).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/541/1943, JDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2213/1945, JDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1828/1912, DrKr Příbram.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6545/1925, Spolek pro zbudování Městského divadla (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1322/1944, Div. studio mladých při JDO.

PŘIBYSLAV, viz též ČESKÁ JABLONNÁ, HŘIŠTĚ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 462/3814/1911, JDO.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4773/1925, JDO (změna).
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2268/1922, Dělnická čtenářská a div. Beseda.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/4136/1933 Merkur, dramatická a zábavní společnost při živnostensko obchodnické straně středostavovské (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/4542/1934, Merkur, dramatická a zábavní společnost při živnostensko obchodnické straně středostavovské (právní trvání).

PŘÍČINA, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/2262/1938, ČOJ.

PŘÍCHOVICE, m. č. obce KOŘENOV, Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 434/1171/1948, OS Slovan.

PŘÍCHOVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1024/1928, Zábavný a DS Tyl (změna).

PŘÍCHVOJ, m. č. obce MARKVARTICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1431/1922, SDO Havlíček.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/6085/1935, SDO Havlíček.

PŘÍLEPY, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1074, sg 30/236/199, ČOS Tyl, zal. 1895.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/5852/1935, ČOS Tyl.

PŘISTOUPIM, o. Kolín
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4137/1928, Vzdělávací a DS (nečinnost).

PŘIŠIMASY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/6219/1920, ČOJ Podlipan.

PŘÍVRAT, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/472/1928, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/6762/1929, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/4516/1935, SDO Langer.

PSÁROV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1543/1925, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/2801/1934, SDO (zánik).

PSÁRY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/316/1914, Dělnický DrKr Probuzení.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/67/1926, Dělnický dramatický ochotnický kroužek Probuzení (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1006/1926, SDO Vrchlický (zal.).

PSINICE, m. č. obce LIBÁŇ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/8614/1920, SDO.

PŠANY viz BLŠANY U LOUN, o. Louny
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/748/1921, SDO Klicpera.

PŠOVKA, též ŠOPKA, m. č. města MĚLNÍK, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/9890, SDO.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/248/54, SDO 1887.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/2865/1931, SDO (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2865/1931, SDO (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/4423/1940, SDO.

PUCHEŘ, m. č. obce KLUKY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3543/1922, SDO Havlíček.

PUSTÁ KAMENICE, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/2172/1936, SDO Havlíček.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/4884/1936, SDO Havlíček.

PUSTÁ RYBNÁ, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/2698/1924, SDO Vrchlický.

PUSTINA, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1785/1927 SDO (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/27/1930, SDO (rozejití).

PUSTINY, m. č. města DESNÁ, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6626/1924, DrO Svornost (zal.).

PUSTOVĚTY, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/8564/1920, SDO.

PUTIM, o. Písek
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/920/1920, Dělnická dramatická a pěvecká jednota Jan Žižka.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/12205/1939, KrDO Jan Cimbura.

PUTKOV, m. č. obce ZDÍKOV, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2565/1924, SDO Šumavan (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/4881/1936, SDO Šumavan.

PYŠELY, o. Benešov
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2825/1916, SDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4737/1927, Ochotnický div. kroužek (zal.).

R

RABÍ, viz též BOJANOVICE, ČEPICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301, sg 30/431/95, DS Vlastimil, zal. 1909.

RABŠTEJNSKÁ LHOTA, m. č. obce SOBĚTUCHY, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/14846/1934, Jednota div. sdružení Marx (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2319/1936, SDO.

RÁBY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/1970/1936, DrKr vzdělávací.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3065/1946, DrKr.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3174/1948, DrKr.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/3174/1948, DrKr Svornost.

RAČICE NAD TROTINOU, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301, sg 30/431/61, JDO, zal. 1906.

RAČÍN, m. č. obce Nečtiny, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1824/1942, KrDO Maximilián.

RAČÍNĚVES, m. č. obce KÁCOV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2748/1948, Ochotnická družina, člen ÚMDOČ.

RAČINĚVES, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/145/1927, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1948/1947, SDO ? hvězda.

RADEČ, m. č. obce ŽANDOV, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2410/1946, SDO.

RADENÍN, o.Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/94/1928, DrKr Marx (zal.).

RADĚTICE, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301, sg 30/431/24, ČOS.

RADÍČ, o. Příbram
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4898/1922, ČOB.

RADIM, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2643/1945, SDO Jirásek.

RADIMOVICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/5460/1940, SDO Bohdan Kaminský.

RADIMOVICE U TÁBORA, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/7487/1923, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/13089/1939, SDO Tyl (znovu zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/13833/1939, SDO Tyl (zánik).

RADLICE, m. č. obce BARCHOVICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/7507/1922, DO osvětové komise (zal.).

RÁDLO, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3332/1946, Ochotnický div. spolek při SČM Hraničář.

RADNICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/239/43, SDO, zal. 1889.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/233/1929, SDO (změna).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/239/108, Zábavní spolek Hálek, zal. 1895.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/7103/1920, Sdružení mladých herců.

RADOMYŠL, o. Strakonice
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301, sg 30/431/97, SDO Kovář, zal. 1909.

RADONICE, m. č. obce MILAVČE, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2645/1922, DS Jirásek.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4806/1929, SDO Jirásek (výmaz).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2185/1944, SDO Jirásek.

RADONICE, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/441/1947, SDO.

RADOUŇ, dříve RADOUŇ KOSTELNÍ, m. č. města ŠTĚTÍ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/7252/1946, SDO J. K. Tyl.

RADOUŠ, m. č. města HOSTOMICE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/8636/1923, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/2942/1937, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2551/1941, Div. ochotníci.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2181/1943, Div. ochotníci.

RADOVESICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1192/1926, Dělnický dramatický kroužek (zal.).

RADOVESNICE I, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2039/1921, Ochotnický kroužek div.

RAKOUSY, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/7455/1922, DrDO Jizeran (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/546/1948, SDO Jizeran.

RAKOVNÍK, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/239/118, Div. OJ Tyl, zal. 1896.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6377/1924, Div. OS Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1128/1922, Dramatický spolek Československé sociálně demokratické strany dělnické.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4729/1927, Dramatický spolek Československé sociální demokratické strany dělnické (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3798/1924, Dramatický a pěvecký spolek Československé strany socialistické (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/348/1930, Spolek pro vybudování městského divadla (zal.).

RASOCHY, m. č. obce UHLÍŘSKÁ LHOTA, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/6008/1935, SDO Jirásek.

RASOŠKY, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1689/1923, Zábavný div. a vzdělávací spolek Jaro (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/714/1941, DJ Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1103/1942, DJ Jirásek.

RASPENAVA, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2871/1948, SDO Snaha.

RAŠÍN, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2229/1927, KrDO (zal.).

RAŠOVICE, viz též NETUŠIL, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1880/1947, SDO Svornost.

RAŠOVICE, m. č. obce BUDIMĚŘICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1059/1921, ČOS J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/4975/1921, DrKr Havlíček.
Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/3808/192, DrKr Havlíček.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6298/1925, SDO Havlíček (změna).

RATAJE, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/240/10, SDO Tyl (německý zápis), zal. 1884.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/240/148, ČOS J. Vojta Slukov, zal. 1900.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2849/1924, ČOS Vojta Slukov (zánik).

RATENICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/2513/1934, Osvěta, OJ (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/6984/1938, SDO Osvěta.

RATIBOŘ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2600/1945, SDO.

RATIBOŘSKÉ HORY, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/169/155, Spolek čtenářsko ochotnický v Horách Ratibořských.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/169/223, SDO K. Tyl v Horách, 1898.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/89/1923, JDO (změna).

REJČKOV, m. č. obce DOLNÍ MĚSTO, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/2807/1932, ODS Melechovan (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/ 2102/1938, OS Melechovan.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1526/1948, OS Melechovan.

REJŠICE, m. č. obce SMILOVICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/202/1922, ČOB (zánik).

REJŠTEJN, viz též PLZENEC, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3659/1945, OS J. K. Tyl.

ROBLÍN, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/879/1918, DS.

ROBOUSY, m. č. města JIČÍN, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1471/1922, DOS Libuše.

ROČOV, o. Louny
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/873. SDO (německý zápis).

RODOV, m. č. města SMIŘICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1908/1943, SDO Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1660/1946, SDO Jirásek.

ROHANOV, m. č. obce CHROBOLY, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5907/1927, KrDO Wolker (zal.).

ROHATSKO, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/5011/1932, Div. a vzdělávací jednota Smetana.

ROHENICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1187/1922, SDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/8622/1939, SDO.

ROHOZEC, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/5515/1922, JDO.

ROHOZNÁ, m. č. obce TRHOVÁ KAMENICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/ 1180/1929, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4691/1941, KrDO.

ROHOZNÁ, o. Jihlava
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/243/376, SDO Tyl, zal. 1899.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1446/1920, SDO československých Tyl.

ROHOZNÁ, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/13175/1939, SDO Vlast.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3231/1941, SDO Vlast.

ROHOZNICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/794/1919, Vzdělávací a DJ Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/207/1941, Vzdělávací a DS.

RÖHRSDORF u Cvikova, viz SVOR, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/627/1924, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/7233/1936, SDO.

ROKYCANY, viz též BOREK, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/8192, Čtenářský a zábavní spolek Hálek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5059/1926, Dramatický a zábavní odbor Mošna při sdružení dorostu České živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5741/1930, Podpůrné kolorativní družstvo Slávie (rozejití). SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/2872/1936, Dramatické sdružení Mladá scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/761/1941, dříve Mladá scéna, operetní soubor, nyní DS J. K. Tyl.

ROKYTNICE NAD JIZEROU, viz též HORNÍ ROKYTNICE, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/246/1946, SDO.

ROKYTNO, viz též BOHUMILEČ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/939/1931, SDO Jirásek (zal.).

ROSEČ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4701/1929, SDO Pokrok (změna).

ROSICE, o. Brno-venkov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2948/1946, SDO Jirásek.

ROSICE, m. č. města PARDUBICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1023/75575/1913, SDO Štolba.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1388/1929, SDO Štolba.

ROSNICE, m. č. obce VŠESTARY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/337/1928, JDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4888/1928, JDO Jirásek.

ROUDNÁ, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/1834, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5152/1928, SDO (změna).

ROUDNICE NAD LABEM, o. Litoměřice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/240/97, Čtenářská ochotnická jednota Tyl, zápis 1895, zal. 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911 (1912), i. č. 361/2281/1911, Podřipský ochotnický a vzdělávací spolek Hálek.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6524/1924, Podřipský ochotnický vzdělávací spolek Hálek (zánik).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/408/28, Podřipský ochotnický a vzdělávací spolek Hálek (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/3814/1923, Spolek dělnických ochotníků Osvěta (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3207/1927, Sdružení roudnických ochotníků (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/6689/1932, Mladá scéna (zal.).

ROUPOV, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1784/1921, Dělnický OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/832/1935, SDO Jirásek.

ROVEŇ, m. č. obce MLADĚJOV, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/1561/1921 SDO Tyl.

ROVEŇ, m. č. města RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/8372/1923, JDO Žižka (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/4585/35, JDO Žižka.

ROZDĚLOV, m. č. města KLADNO, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/345/1919, Pěvecko dramatické sdružení Dalibor.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2264/1943, Pěvecko dramatický spolek Dalibor.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1992/1945, Pěvecko dramatický spolek Dalibor.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1993/1945, Pěvecko dramatický spolek Dalibor.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/2881/1920, 4511/1920, Pěvecké a dramatické dělnické sdružení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/764/1941, JDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/273/1942, JDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/3486/1934, Pěvecko dramatický spolek Hais Týnecký (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/871/37, Pěvecko dramatický spolek Hais Týnecký.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1118/1915, Zábavní čtenářský vzdělávací spolek Hnízdo kosů.

ROZSEDLY, m. č. obce ŽIHOBCE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2742/1924, SDO Smetana (zal.).

ROZSOCHATEC, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6284/1930, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/950/1935, SDO Jirásek.

ROZSTÁNÍ, m. č. obce SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/4749/1935, DO Podještědí při Sdružení mladé generace.

ROZTOKY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/632/48760/1913, Vzdělávací SDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/5795/1932 Lidové divadlo (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/446/1934, Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/6436/1938, Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/605/1940, Lidové divadlo.

ROZTOKY U JILEMNICE, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/243/86, SDO, zal. 1887.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/113/1914, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/6810/1937, SDO Tyl.

ROZTOKY U SEMIL, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/243/166, Čtenářsko OJ Svornosť, zal. 1900.

ROŽĎALOVICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3073/1913, Pěvecko div. jednota Melantrich.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5091/1924, Pěvecko div. jednota Melantrich (stížnost).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/8567/1939, Dramaticko pěvecký spolek Jiří Melantrich.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6062/1924, Dramaticko pěvecký kroužek Pokrok (zal.).

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/243/133, Český ochotnický spolek, zal. 1890.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/2223/1937, SDO.

RTYŇĚ NAD BÍLINOU, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3152/1926, DO osvětové komise (zal.).

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1911 (1912), i. č. 361/4408/1911, SDO.

RUDA, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/244/51, Občanský zábavně div. spolek, zal. 1891.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5757/1927, Občanský zábavně div. spolek (rozejití).

RUDOLFOV, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/49/1913, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1654/1948, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/299/1918, OS Jarost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/3645/1932, OS Osvěta (zánik).

RUDOLICE NAD BÍLINOU, m. č. města MOST, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/269/1938, Pěvecko dramatická OJ Kajetán Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 748/1946, DS Lumír.

RUMBURK, viz též HORNÍ JINDŘICHOV, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1264/1948, Div. kolektiv Hraničář.

RUPRECHTICE, m. č. města LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2083/1948, SDO.

RUPRECHTICE, m. č. města MEZIMĚSTÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4569/1946, SDO Máj.

RYBITVÍ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/9818/1938, Ochotnická beseda.

RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/97/80/1900, DS Klicpera.
SÚA: Fond ZU spolky, i. č. 462, 1602/1911, DS Klicpera (zal.).

RYBNICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/814/1923, OS Máj (zal.).

RYBNICE, m. č. obce HÁJE NAD JIZEROU, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2266/1922, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3428/1929, SDO (zánik).

RYBNÍČEK, m. č. obce BRADA-RYBNÍČEK, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5926/1946, SDO K. Čapek.

RYBNIŠTĚ, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/6564/1946, SDO Hraničář.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, viz též PANSKÁ HABROVÁ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/241/356, DS Tyl, zal. 1896.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5540/1930, SDO Lidová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2053/1943, Družstvo stálého divadla spojených měst pohoří Orlického.

RYMANĚ, část města MNÍŠEK POD BRDY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/218/1939, SDO.

RÝMAŘOV, viz též JAMARTICE, o. Bruntál
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/40/41/1908, ČOS Snaha.

RYNHOLEC, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/242/20, Ochotnický čtenářský spolek, zal. 1888.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/268/1918, Ochotnicko-čtenářský spolek Klicpera.

RYNOLTICE, viz též JÍTRAVA, POLESÍ, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1003/1947, Ochotnický div. spolek Karolína Světlá.

RÝNOVICE, m. č. města JABLONEC NAD NISOU, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1942/1946, SDO J. K. Tyl.

RYŠÍN, m. č. obce PAVLÍKOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/735/1914, ČOS Tyl pro Chlum a Ryšín.
Ř

ŘEČICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/1639/1931, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/672/1947, SDO Jirásek.

ŘEMEŠÍN, m. č. města KRALOVICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3560/1927, OS K. Havlíček (zal.).

ŘENČE, dříve ŘENEŠ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/7359/1920, Div. a vzdělávací spolek J. K. Tyl.

ŘENČOV, viz ŘEVNIČOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1760/127182/1913 OJ Kolár.

ŘEPÍN, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/4471/1940, Ochotnická beseda.

ŘEPNÍKY, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/241/135, Čtenářsko OJ
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/3418/1933, DrO církve československé (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/6162/35, OJ.

ŘESTOKY, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2348/179558/1913, SDO Vrchlický.

ŘETENICE, m. č. města TEPLICE, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2858/1948, Ochotnické sdružení Julius Fučík.

ŘEVNICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2086/1923, JDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2742/1929, JDO (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2822/1941, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1333/1930, DrKr J. K. Tyl, (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/7041/1940, DrKr J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2589/1948, SDO Ignát Herrmann.

ŘEVNOV, m. č. obce CHOTOVINY, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/532/1919, ČOS.

ŘÍČANY, viz též JAŽLOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/6140/1921, Dramatické sdružení ochotnictva.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4688/1926, Dramatický a vzdělávací spolek Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3673/1943, SDO Tvorba (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3880/1946, Spolek Loutkář.

ŘÍPEC, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/ 6122/1925, SDO Klicpera (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/SDO Klicpera (změna).S

SADSKÁ, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3301, sg 30/447/58, SDO Klicpera 1908.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1489/1940, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/1081/1934, Vzlet dramatický a zábavní spolek při Mladé generaci.

SAKY, m. č. obce TŘEBICHOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1565/1920, SDO Vrchlický.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/7730/1934, SDO Vrchlický (zánik).

SAMŠINA, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3301, sg 30/447/47, SDO Tyl 1907.

SÁZAVA, viz též ČESKÁ MEZ, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3301, sg 30/447/5, SDO Sázavan 1902–1904.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/9162/1933 SDO Sázavan (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/4405/1934, SDO Sázavan.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3732/1945, SDO Sázavan.

SEBEČICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/3623/1922, Vzdělávací zábavní a OS Havlíček.

SEBRANICE, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/3561/1921, Kroužek div. ochotníků Častolar.

SEČ, viz též KRASKOV, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4688/1941, SDO Ohob.

SEČ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4685/1941, SDO Máj.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2478/1942, SDO Máj.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2225/1943, SDO Máj.

SEDLC, osada obce ŽEBRÁK, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3018/1928, SDO (zal.).

SEDLCE, osada obce SVATÝ JAN NA MALŠÍ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1324/1943, Dramatický OS.

SEDLČÁNKY, osada obce ČELÁKOVICE o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4244/1946, OS Máj.

SEDLČANY, viz též SOLOPYSKY, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/10026, SDO.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/75, SDO 1890.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/143/1928, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3483/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2287/1943, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2167/1945, SDO.

SEDLEC, m. č. obce KARLOVY VARY, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1063/1948, OS J. K. Tyl.

SEDLEC, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/6669/1931, OS Kolár (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1492/1942, DO Kolár.

SEDLEC, osada obce STARÝ PLZENEC, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3429/1941, Ochotnické divadlo.

SEDLEČKO, m. č. obce ŠEMNICE, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2746/1947, SDO.

SEDLEJOVICE, dříve SEDLOVICE, m. č. obce SYCHROV, o. Liberec
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/154, Pěvecká OJ Dvořák 1895, 1900.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/254/247, SDO 1900.

SEDLICE, m. č. obce PRASKAČKA, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2157/1925, KrDO Rovnost.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/725/1927, KrDO Rovnosť (právní trest).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/6679/1937, KrDO Rovnost.

SEDLICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6928/1924, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4508/1928, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/3348/1940, SDO Tyl.

SEDLIŠTĚ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3470/1925, KrDO (zal.).

SEDLO, m. č. obce KOMAŘICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5761/1927, Tyl, vzdělávací OS (zal.).

SECHOV, m. č. obce KOŽLÍ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/3535/1923, SDO Klicpera (zal.).

SEKEŘICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1285/1924, SD Klicpera (zal.).

SELMICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/8861/1923, SDO Erben.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/729/1924, SD Erben (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/8942/1937, Div. kroužek Erben.

SEMANÍN, m. č. ČESKÁ TŘEBOVÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2311/1946, SDO Svoboda.

SEMČICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1832/1948, Ochotnický kroužek.

SEMECHNICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5260/1928, JDO (zal.).

SEMICE, m. č. města PÍSEK, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/4157/1923, Ochotnický kroužek Rozkvět (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1311/1927, Ochotnický kroužek Rozkvět (zal.).

SEMILY, viz též BÍTOUCHOV, PODMOKLICE, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2999/1926, Sdružení pro stavbu Riegrova divadla, Ochotnický DS (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/5568/1932, Ochotnický DS (1864) (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/4141/1940, Ochotnický DS.

SEMONICE, m. č. obce Jaroměř, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/9510, SDO.

SEMOVICE, m. č. obce BYSTŘICE, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/7, SDO 1884.

SEMTĚŠ, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5439/1924, Ochotnický div. vzdělávací spolek Havlíček (zal.).

SENDRAŽICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/276, Pěvecká OJ Palacký 1900.

SENDRAŽICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/7803/1922, JDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1319/1948, DrO Div. ochotníků dříve DrO DTJ.

SENEC, m. č. obce ZRUČ-SENEC, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3784/1941, SDO.

SENEC, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/307/26022/1913, OS Havlíček.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/10462/1939, OS Havlíček.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/212/1941, OS Havlíček.

SENEŠNICE, m. č. obce BOJANOVICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1824/1944, SDO F. X. Svoboda (německý zápis).

SENICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/8034/1921, SDO Jirásek.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/7948/1939, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1482/1940, SDO.

SENOMATY, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/100, ČOS 1891, 1892.

SENOŽATY, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/7250/1922, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4790/1928, SDO (neustavení).

SEZEMICE, viz DRAŽKOV, LUKOVNA, VELKÉ KOLODĚJE, o. Pardubice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/158, SDO 1895.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/1667/1937, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/2785/1936, DrO Živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1944/1939, Dříve DrO Živnostensko obchodnické strany středostavovské na OS J. K. Tyl.

SEZIMOVO ÚSTÍ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4725/1933, Čtenářsko DO Pokrok (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/9021/1933, ČOS (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1441/1934, ČOS (zánik).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4838/1936, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2457/1944, DS.

SIBŘINA, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2487/1921, Dramaticko vzdělávací beseda Mošna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1977/1930, Školní LD Slukova scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/84/1947, Sdružení ochotníků Nová scéna.

SKÁLA, m. č. obce BOHÁŇKA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1502/1948, SDO Havlíček.

SKALICE, viz též ČÍBUZ, SKALIČKA, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/925/1946, Odbor div. ochotníků Jirásek.

SKALICE U ČESKÉ LÍPY, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1814/1947, SDO Svornost.

SKALKA U DOKS, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2695/1947, SDO J. K. Tyl při Hasičském sboru.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2695/1947, SDO Tyl při Hasičském sboru.

SKÁLY, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/6698/1934, KrDO Havlíček (zal.).

SKOČICE, m. č. města PŘEŠTICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4290/1923, Zábavní a DS Šumavan (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4159/1941, SDO Šumavan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/772/1947, SDO Svornost.

SKOČICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/4634/1919, SDO Svornost.

SKOCHOVICE, m. č. města NOVÝ BYDŽOV, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/251/88, JDO 1895.

SKRŠICE–TOŠOV, m. č. obce ČESKÉ MEZIŘÍČÍ,
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2492/1924, SDO (zal).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/221/1926, SDO.

SKRÝCHOV U MALŠIC viz též DUDOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/299/1943, SDO.

SKŘIVAŇ, m. č. obce PAVLÍKOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/474/11, Div. OS 1902.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1108/1942, SDO Šimanovský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2417/1943, SDO Šimanovský.

SKŘIVANY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/479/18,19, SDO Tyl 1903, 1909.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/6877/1933, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1607/1928, SDO (zánik)

SKUHROV, m. č. obce ČESKÁ TŘEBOVÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/855/1948, SDO Karel Hašler.

SKUŘINA, m. č. obce MARKVARTICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/10917/1934, Div. OS Komenský (zal.).

SKUTEČ, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/251/55, Družstvo pro vystavění a zřízení stálého divadla a tělocvičny 1892, 1897.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/251/97, Družstvo div. ochotníků 1896, 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4342/1925, Dramatický sbor J. K. Tyl (zal.).

SKVRŇOV, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 4278/1920, SDO.

SLABCE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/7781/1933, SDO J. K. Tyl (zal.).

SLAVOŠOVICE, dříve SLABOŠOVICE, část obce LIBÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/613/1939, Místní OS J. K. Tyl.

SLANÁ, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/591/1934, OS Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/7774/1934, Volné sdružení Div. ochotníků (zánik).

SLANÝ, viz též KVÍČEK, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/247/18, Akcijní div. dům 1884, 1885, 1889, 1890, 1891.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/247/82, SDO 1890.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/297/188, ČOS Tyl obcí, Slaný, Nedvězí, Horenská 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/3877/1911, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/5226/1923, Volné sdružení div. ochotníků (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5154/1927, J. K. Tyl DOS (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4325/1928, Slánská scéna div. ochotníků (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/544/1939, Dělnický DS Máj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1385/1948, Ochotnická scéna SDO.
Loutkové divadlo
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/453/20, Klub přátel LD 1906.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2212/1925, Kruh přátel LD (zánik).

SLAPY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/252/76, Čtenářská OJ 1889.

SLAPY, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/99/1928, Ochotnický vzdělávací spolek (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/3378/1940, Ochotnický vzdělávací spolek.

SLATINA, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3607/1945, SDO V nový život.

SLATINA, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6311/1926, OS (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2198/1929, OS Hübnerová (zal.).

SLATINA NAD ÚPOU, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/252/164, Div. ochotníci 1896.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/476/18, Div. ochotníci 1905.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/476/21, SDO 1905.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/476/51, Vzdělávací jednota Tyl 1910.

SLATIŇANY, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3435/1941, SDO Vrchlický.

SLATINY, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/938/1927, Hospodářská div. beseda (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/615/1930, Dramatický ochotnický kroužek Svornost (zal.).

SLAVĚTÍN, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3092/1923, Spolek dělnických div. ochotníků (zal.).

SLAVHOSTICE, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/476/41, Čtenářsko div. beseda Svatopluk Čech 1910.

SLAVOŇOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/998/1928, SDO Jirásek (zal.).

SLAVOŠOV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1386/1928, SDO Svornost (zal.).

SLAVOŠOVICE, dříve SLABOŠOVICE, část obce LIBÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/613/1939, Místní OS J. K. Tyl.

SLEPOTICE, viz též BĚLEŠOVICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2033/1944, SDO (německý zápis).

SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/297/129, ČOJ Kolár 1894.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4120/1929, JDO Jirásek (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/2141/1931, JDO (dávka).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/4915/1931, ČOJ Kolár (výmaz).

SLIVICE, část obce MILÍN, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1370/1942, SDO Rozkvět.

SLOUP V ČECHÁCH, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5554/1946, SDO.

SLOUPNICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/2866/1934, JDO (změna).
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30476/35, SDO Havlíček 1909.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/476/49, SDO Horská 1910.

SLOUPNO, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/252/146, SDO 1895.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/442/1920, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/8248/1921, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2313/1922, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4602/1926, Spolek dělnických div. ochotníků Svornost (zal.).

SLOVEČ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4129/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2188/1943, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2424/1946, SDO.

SLOVĚNICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/549/1940, Čtenářsko OJ.

SLUHY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4273/1930, Dramatické sdružení (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/3726/1939, KrDO.

SMEČNO, dříve MUNCIFAJ, BUKOVÁ HORA, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/426/1918, Dramatické sdružení.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/3639/1932, Dramatické sdružení (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/768/1929, Jednota dělnická DO Chalupecký (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2868/1943, SDO Jirásek (německý zápis).

SMĚDČICE, o. Plzeň
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/812/1932, Zábavní a OS Máj (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1820/1943, Zábavní a div. spolek Máj.

SMĚDČICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4398/1947, SDO Tyl.

SMEDEROV, m. č. obce ŽDÍROV, o. Plzeň–jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4649/1941, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2481/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2227/1943, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2725/1946, Divadlo SČM.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/906/1948, Divadlo SČM.

SMETANOVA LHOTA, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2657/1927, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/1677/1931, SDO Tyl (změna).

SMIDARY, viz též CHOTĚLICE, KŘÍČOV, LOUČNÁ HORA, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/811/1944, SDO Stroupežnický (německý zápis).

SMIDARSKÁ LHOTA, m. č. obce VINARY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2914/1925, SDO Jirásek.

SMILOVY HORY, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/988/1923, SDO (zal.).

SMIŘICE, viz též RODOV, TROTINA, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/252/24, za 252/75, Pěvecká OJ Hanka 1884, 1889, 1892.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/4003/1913, Pěvecká OJ Hanka.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1054/1924, DrO Jirásek Československé strany socialistické (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/24/1925, JDO Jirásek (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/750/1946, Div. ochotnický spolek Vančura.

SMOLNICE, o. Louny
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/252/209, SDO Tyl 1898.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/11707/1940, SDO Tyl.

SMOLOTELY, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/718/1926, SDO (zal.).

SMRČÍ, m. č. obce MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/2488/1920, SDO Vesna.

SMRČNÁ, m. č. obce NOVÁ BYSTŘICE, o. Prachatice
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1021/1928, SDO Heyduk ze Smrčné a okolí.

SMRŽOV, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/477/26, ČOS Tyl 1909.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/2319/1911, ČOS Tyl.

SMRŽOVKA, viz též DOLNÍ SMRŽOVKA, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/7021/1932, Nepolitický kroužek československých ochotníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/3737/1933, Nepolitický kroužek československých ochotníků (dávka).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3398/1945, OS div. Bratří Čapkové.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2921/1948, OS div. Bratří Čapkové.

SOBĚKURY, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5067/1922, OS Slovan.

SOBĚNOV, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2012/1926, SDO Dalibor (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/11620/1934, Dalibor SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/6090/1940, SDO Dalibor.

SOBĚSLAV, viz též CHLEBOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2319/1924, SDO Chvalovský (zal.).

SOBĚSLAVICE, o. Liberec
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/253/156, Pěvecká OJ Záboj 1897.

SOBĚŠICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/2385/1911, DS Klicpera.

SOBĚTUCHY, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/479/50, SDO Tyl 1908.

SOBKOVICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4807/1926, SDO.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/2269/1937, SDO.

SOBOČICE, m. č. obce ZÁSMUKY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/337/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2349/1943, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1137/1946, SDO.

SOBOTKA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5416/1926, Ochotnický DS Malá scéna (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/2923/1931, SDO Malá scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2452/1941, SDO Nová Scéna.
Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2590/1948, Divadélko, loutková umělecká skupina

SOJOVICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/479/45, ČOS 1907.

SOKOLEČ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/9041/1920, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/5573/1939, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1381/1944, SDO Mošna (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5531/1947, SDO Tyl.

SOKOLOV, o. Sokolov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/3610/1936, SDO Česká scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1162/1946, SDO.

SOLEC, m. č. obce KNĚŽMOST, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/2377/1939, Ochotnické divadlo a vzdělávací spolek Havlíček.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1865/1922, Ochotnický div. a vzdělávací spolek Havlíček.

SOLNICE, viz též JEŠTĚTICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/253/42, DS Dobrovský 1894.

SOLOPISKY, m. č. obce SUCHDOL, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1195/2713/1924, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2246/1925, SDO.

SOLOPYSKY, m. č. obce TŘEBOTOV, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1195/1924, Dramatický a vzdělávací kroužek (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1798/1939, Dramatický a vzdělávací kroužek.

SOPOTNICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/253/152, Ochotnická čtenářská beseda 1896.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/3632/1940, Ochotnická čtenářská beseda.

SOPŘEČ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/985/1923, DrKr Havlíček.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/643/1926, DrKr Havlíček (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/6694/1937, DrKr Havlíček.

SOUŇOV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/5581/1938, SDO Svornosť.

SOUŠ, do 1918 ČOUŠ, m. č. města MOST, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/19/1918, Dramatická OJ J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/8473/1933, Dramatický spolek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 6570/1934, Vpřed, dramatický spolek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3103/1945, OJ J. K. Tyl.

SOUTICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/471/1944, SDO (německý zápis).

SOVĚTICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/723/1922, SDO Česák.

SOVÍNKY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/4304/1911, Dramatické sdružení dělnické mládeže.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4494/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2279/1943, SDO Tyl.

SPÁLENÉ POŘÍČÍ, viz též ČÍČOV, HOŘEHLEDY, LIPNICE, LUČIŠTĚ, TĚNOVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/4138/1913, Jednota ochotnická Tyl.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1579/1914, Jednota ochotnická Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5961/1921, DrO katolické mládeže (zal.)
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/6808/1923, DrO katolické mládeže.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4654/1941, Dramatické studio Máj-Divadlo mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2582/1942, Dramatické studio Máj-Divadlo mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2306/1943, Dramatické studio Máj-Divadlo mladých.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/247/1948, Dramatické studio Máj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2973/1942, Dramatické sdružení Budil.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4852/1947, Div. OS K. H. Borovský.

SPEŘICE, m. č. obce JIŘICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/4268/1935, ČOS Havlíček.

SPOMYŠL, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/7924/35, ODS J. K. Tyl.

SPOŘICE, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1403/1948, SDO J. K. Tyl.

SRBSKO, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/729/1941, SDO.

SRBY, m. č. obce TUCHLOVICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2626/1928, SDO Vrchlický (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/846/1946, SDO Havlíček.

SRCH, viz též HRÁDEK, POHRÁNOV, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3404/1943, SDO (německý zápis).

SRLÍN, m. č. obce BERNATICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4772/1925, Čtenářsko OS Jirásek (zal.).

SRNÍ, m. č. obce HLINSKO, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6591/1924, SDO (zal).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1343/1930, Havlíček spolek dělnických div. ochotníků (zal.).

STÁDLEC, též STÁLEC, dříve STÁDLC, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/254/183, ČOS Jablonský 1897.

STAŇKOV, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6420/1929, SDO Vojan.

STARÁ BOLESLAV, m. č. souměstí BRANDÝS NAD LABEM–STARÁ BOLESLAV (od 1960), o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5501/1927, JDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3449/1941, Dramatický spolek Vlastimil.

STARÁ HUŤ, m. č. obce BLOVICE, o. Plzeň–jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3939/1941, KrDO Dalibor.

STARÁ HUŤ, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/166/164, ČOS Neruda, 1895.
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/49/14/1910, Podpůrný a vzdělávací SDO Marx pro Starou Huť a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2924/1925, KrDO Havlíček (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/580/1928, KrDO (dotaz).

STARÁ LYSÁ, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/493/1928, ČOS Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/218/1929, ČOS Komenský (zal.).

STARÁ PAKA, viz též KARLOV, ÚSTÍ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1102/95695/1914, KrDO Hálek.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3290/1928, KrDO (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/4581/1919, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8646/1921, SDO Hálek (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1510/1944, SDO Vojan (německý zápis).

STARÁ ROLE, m. č. města KARLOVY VARY, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3347/1945, SDO.

STARÁ VES, m. č. města VYSOKÉ NAD JIZEROU, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/254/190, ČOS Snaha 1897, 1900.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/3155/1920, ČOS Snaha.

STARÉ BUKY, O. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3067/1946, DS Havlíček.

STARÉ HODĚJOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/7497/1946, SDO Osvěta.

STARÉ HORY, o. Jihlava
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2256/1942, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1974/1945, SDO Tyl.

STARÉ HRADY, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4893/1922, SDO.

STARÉ JESENČANY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/982/1936, SDO.

STARÉ KŘEČANY, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/6844/1946, SDO Jiří Wolker.

STARÉ MĚSTO NAD METUJÍ, m. č. města NÁCHOD, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/166/156, SDO.
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/49/25/1910, SDO Kolár ve Starém Městě nad Metují.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4815/1947, SDO Kolár.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3280/1928, SDO Smetana (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/176/1945, Čtenářská beseda Jirásek.

STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427, sg 30/5983/1947, Div. OS Hraničář.

STARÉ NECHANICE, m. č. města NECHANICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/19/1927, JDO Svornost (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/833/1937, JDO Svornost.

STARÉ PODLESÍ, část obce PODLESÍ, o. Příbram
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/166/22, SDO.
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/166/53, SDO Staré Podlesí, 1887.

STARÉ PRACHATICE, m. č. obce PRACHATICE, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2208/1948, SDO.

STARÉ SEDLO, m. č. obce ORLÍK NAD VLTAVOU, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/183/1928, SDO Tyl (zal.).

STARÉ SEDLO, o. Sokolov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2062/1947, Dělnický OS.

STARÉ SPLAVY, m. č. města DOKSY, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5982/1947, SDO J. K. Tyl.

STARÉ ŽDÁNICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3524/1943, SDO (německý zápis).

STAREC, m. č. obce KDYNĚ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2579/1922, DRO NJP.

STÁRKOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4271/1947, SDO Hraničář.

STAROBUCKÉ DEBRNÉ, m. č. obce NEMOJOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4504/1947, SDO Otava.

STARÝ BOZDĚCHOV, m. č. obce HORNÍ RADOUŇ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/141/1932, SDO (zal.).

STARÝ HROZNATOV dříve STARÝ KYNŠPERK, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/901/1948, Div. a hudební kroužek.

STARÝ KNÍN, část obce NOVÝ KNÍN, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/372/1946, SDO Svoboda.

STARÝ MATEŘOV, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/8465/1933; i. č. 396/3631/1934, DrKr (zal.).

STARÝ PLZENEC, o. Plzeň-jih, Plzeňský kraj
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2250/1941, Pěvecko dramatické sdružení Úslavan.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1976/1945, Pěvecko dramatické sdružení Úslavan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2753/1945, OS Lidové divadlo.

STARÝ ROŽMITÁL, m. č. města ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, o. Příbram
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2441/1941, DrKr div. ochotníků.

STATENICE, o. Praha–západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/293/1939, SDO J. K. Tyl.

STEHELČEVES, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3994/1929, Pěvecko dramatický spolek Svornost (zal.).

STEHLOVICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1229/1943, SDO J. K. Tyl (německý zápis).

STĚŽERY, viz též HŘIBSKO, STĚŽÍRKY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5024/1923, Zpěvácko OS Mladota (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/4564/1931, Pěvecko OS Mladota, (výmaz).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/6225/1940, Pěvecko ochotnický, hudební a sportovní spolek Mladota.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/10672/1938, OS Dobroslav.

STOD, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3531/1946, Div. OS J. K. Tyl.

STOCHOV, viz též HONICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5687/1922, Vzdělávací a zábavní kroužek.

STOJČÍN, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1126/1929, SDO (zal.).

STOKLASNÁ LHOTA, m. č. města TÁBOR, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/857/1944, SDO Václav (německý zápis).

STRAČÍ, m. č. města ŠTĚTÍ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5566/1947, SDO K. H. Mácha.

STRAČOV, viz též KLENICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1415/1946, DS Stračovan.

STRADONICE, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/256/162, ČOS Jungmann 1899.

STRAKONICE, viz též DRAŽEJOV, HÁJSKÁ, MODLEŠOVICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5459/1924, JDO Švanda Dudák (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5114/1927, JDO Švanda Dudák (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4612/1928, DJ Tyl Československé strany národně socialistické (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/654/1928, DJ J. K. Tyl Československé strany národně sociální (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2844/1941, SDO Čelakovský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1723/1945, SDO Čelakovský.

STRAKOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/7118/1946, SDO.

STRANČICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4059/1929, Dramatické sdružení ochotníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/6030/1935, Dramatické sdružení ochotníků.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/7175/1936, Dramatická družina J. K. Tyl.

STRÁNKA, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2915/1941, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2106/1942, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2221/1943, DS Tyl.

STRANNÝ, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2704/1941, SDO J. K. Tyl.

STRAŠICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1182/1919, KrDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3190/1926, KrDO Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/8690/1920, Dělnický OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3670/1926, Dělnický OS (neustanovení).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3354/1941, Div. OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1332/1946, SDO Karel Vokáč.

STRAŠÍN, o. Klatovy
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/490/35/1904, DS Kolár.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/490/57, SDO Kolár 1905.

STRAŠKOV–VODOCHODY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/14619/1939, Ochotnické sdružení Máj.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1511/1946, Div. kroužek Máj.

STRAŠOV, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4101/1922, ČOS Vesna.

STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/89, OJ Tyl, zal. 1886(1891).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2209/1929, Ochotnická div. jednota Tyl (zal.).

STRÁŽ NAD NISOU, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941–1947, i. č. 425/262/1946, JDO Alois Jirásek.

STRÁŽIŠTĚ, m. č. obce MLADOTICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/166/1927, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/13814/1939, SDO.

STRÁŽKOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/3828/1920, OS Trocnov.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1832/1923, OS Trocnov (zánik).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3434/1928, OS Trocnov (zal.).

STRÁŽNICE, m. č. obce VYSOKÁ, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/972/1945, Divadlo mládeže.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3700/1945, DrKr Hnízdo kosů.

STROJETICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1064/1922, ČOB.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4275/1926, ČOB (zánik).

STRUHAŘE, dříve STRUHAŘ, m. č. obce SPÁLENÉ POŘÍČÍ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/993/11, Kroužek ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2973/1943, SDO.

STRUHAŘOV, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1399/1946, Dramatický klub Eduard Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1224/1948, Dramatický klub Eduard Vojan.

STRUHY, m. č. obce ČACHOVICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2003/1914, Ochotnický vzdělávací spolek.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/13034/1939, Ochotnický vzdělávací spolek Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/624/1942, Ochotnický vzdělávací spolek Jirásek.

STRUPČICE, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1375/1946, SDO Pod Krušnými Horami.

STRUŽNICE, viz též JEZVÉ, STRÁŽ U ČESKÉ LÍPY, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3655/1945, SDO J. K. Tyl.

STRÝČKOVICE, m. č. obce SRBICE, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2564/1924, Dělnický OS (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/374/1941, DOS.

STŘAPOLE, m. č. obce BUŠOVICE, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/1202/1931, OS (zal.).

STŘECHOV, m. č. města TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/256/163, Ochotnicko čtenářský spolek 1899.

STŘEKOV, m. č. města ÚSTÍ NAD LABEM, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1856/1947, SDO Lidové divadlo.

STŘELNÁ, m. č. obce KOŠŤANY, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1717/1947, SDO Osvěta.

STŘEMY, viz též JENICHOV, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/490/95, SDO Mošna 1908.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3098/1929, SDO Mošna (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4161/1941, SDO.

STŘEVAČ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1025/1921, SDO Havlíček.

STŘEZETICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/2226/1935, OS Masaryk.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/1686/1936, Spolek ochotníků Havlíček.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/3208/1940, SDO Havlíček.

STŘEZIMÍŘ, dříve STŘESMIŘ, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/490/47, Čtenářsko ochotnická Besídka 1905.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7529/1921, ČOB.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/3163/1937, ČOB.

STŘÍBRNÁ SKALICE, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/251/58, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3132/1942, SDO Tyl (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2233/1943, SDO Tyl (německý zápis).

STŘÍBRO, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2360/1945, Div. kolektiv města Stříbra.

STŘIHOV, m. č. obce SLOVEČ, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/490/408/1909, Ochotnicko čtenářský spolek ve Střihově.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1066/1924, Div. zábavní spolek Havlíček (zal.).

STŘIMICE, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1273/1927, Dramatický a vzdělávací spolek Osvěta (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/8765/1937, Dramatický a vzdělávací spolek Osvěta.

STŘÍŽOVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/10733/1938, Dramatické sdružení Svornosť.

STUDÁNKA, m. č. města PARDUBICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1852/1919, OS Svornost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/2756/1932, Sdružení DO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1508/1944, SDO.

STUDENÁ, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4295/1941, SDO Vesna.

STUDENÉ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/7846/1931, SDO Tyl. (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/1150/1936, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/157/1946, Kr DO J. K. Tyl.

STUDENEC, viz též ZÁLESNÍ LHOTA, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/257/19, OS Lidumil 1890.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5089/1926, OS Lidumil (změna).

STUDNICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4090/1921, Zábavně ochotnický a vzdělávací spolek Vlasť.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/257/1928, Zábavně ochotnický vzdělávací spolek (zánik).

STUDNICE, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/254/7, Div. ochotníci 1884.

STUPNÁ, m. č. obce VIDOCHOV, o. Jičín
SOkA Jičín: Dkr NJS pro Postupnou a Vidochov, 1922-1937. Ev. č. pomůcky 151/3.

STUPNO, m. č. obce BŘASY, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/493/5, Div. ochotníci 1904.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4554/1922, Div. ochotníci.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/493/11, Dramatický spolek Jarost 1908.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/957/1934, Svépomoc, SDO (zal.).

STVOLÍNECKÉ PETROVICE, m. č. obce STVOLÍNKY, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1723/1947, SDO Máj.

STVOLÍNKY, viz též STVOLÍNECKÉ PETROVICE, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1209/1947, SDO Hálek.

SUDĚJOV, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2803/1945, SDO.

SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1216/1918, ČOS.

SUDOMĚŘICE U TÁBORA, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/5111/1932, Ochotnická scéna (zal.).

SUDOVO HLAVNO, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1361/191*9, KrDO.

SUCHÁ, dříve SUCHÉ, m. č. města NECHANICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1550/1925, JDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/156/1937, JDO.

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ, viz též KLIKOV, TUŠŤ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2566/1927, Dramatický zábavní odbor Merkur Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

SUCHÉ VRBNÉ, m. č. města ČESKÉ BUDĚJOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/4412/63160/1912, OS Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i, č. 406/8744/1935, OS Alois Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5909/1926, OS Josef Kajetán Tyl (zal.)
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/11680/1934, OS J. K. Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3567/1929, Dramatický a kulturní odbor Jirásek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/4047/1932, Julius Zeyer, DJ (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/6178/35, Div. jednota Julius Zeyer.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941–1947, i. č. 429/1123/1943, Sdružení div. ochotníků.

SUCHOMASTY, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5175/1927, JDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/5034/1935, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/5905/1931, Lidové divadlo, organizace české národní strany socialistické (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/61/1939, Lidové divadlo.

SUCHOVRŠICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1695/1940, SDO U nás.

SUCHÝ DŮL, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/179/75, SDO 1890.

SUKORADY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/6547/1921, SDO Vojan.

SULEJOVICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2648/1945, KrDO Vlast.

SULKOV, m. č. obce LÍNĚ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/10304/1939, Spolek dělnického divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1049/1948, OS Vojan.

SVATÁ, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/495/35, ČOB 1906.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/880/1939, Ochotnický čtenářsko vzdělávací spolek Rovnost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4381/1941, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2274/1943, SDO Tyl.

SVATÁ DOBROTIVÁ, část obce ZAJEČOV, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/254/247, SDO 1900.

SVATÁ MAŘÍ, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/2946/1932, KrDO Vrchlický (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/1623/1948, KrDO Vrchlický.

SVATAVA, m. č. města ČERNOVICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2997/1924, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1810/1947, SDO J. K. Tyl.

SVATÉ POLE, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/191/44, ČOS Hálek 1887.

SVATKOVICE, m. č. obce BERNARTICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1791/1943, SDO.

SVATOJÁNSKÝ ÚJEZD, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927–1930, i. č. 390/6395/1927, Div. ochotníci republikánský dorost (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927–1930, i. č. 390/1831/1929, SDO Máj. (zal.).

SVATÝ JAN POD SKALOU, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/258/73, SDO Vlastimil 1899.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/484/16, SDO Vlastimil 1907.

SVATÝ JIŘÍ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/254/134, Čtenářská OJ 1897.

SVATÝ KŘÍŽ, do 1975 obec SUCHÁ , m. č. města HAVLÍČKŮV BROD, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1361/1921, ČOS.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/9423/1939, ČOS.

SVÉPRAVICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/7782/1935, SDO.

SVÉRADICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5393/1927, SDO Havlíček (zánik).

SVĚTCE, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/665/1926, SDO Vrchlický (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/4574/1940, SDO Vrchlický.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2904/1941, SDO Vrchlický.

SVĚTEC viz též CHOTĚJOVICE, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4243/1946, SDO.

SVĚTÍ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5631/1922, OS Jirásek.

SVĚTICE, o. Praha–východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/2358/1940, ČOS J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3482/1942, ČOS J. K. Tyl.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/2902, SDO Sázavan (asi 1881).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/258/21, ČOS Sázavan 1890, 1900.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/495/55/1909, ČOS.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/495/3, 55, ČOS Sázavan 1901.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3459/1942, Čtenářský OS Sázavan.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5897/1947, Čtenářský OS Sázavan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/5947/1932, Tyl, dramatický a vzdělávací spolek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3136/1923, Dělnický dramatický klub Havlíček.

SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM, viz též HODKY, HOŘENÍ PASEKY, ROZSTÁNÍ, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2221/1948, DOKr. Ještěd.

SVĚTLICE, m. č. města HUMPOLEC, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/354/1923, ČOB (zal.).

SVĚTLÍK, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1698/1948, SDO Světlík.

SVINAŘE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4568/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2297/1946, SDO.

SVINAŘOV, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3141/1928, JDO Chaloupecký (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/571/1939, JDO Chaloupecký.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1339/1939, SDO.

SVINAŘOV, m. č. obce SLABCE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/57/1920, Pěvecko-hudebně-dramatický spolek Dalibor.

SVINČANY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3715/1943, SDO (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/36/1946, SDO.

SVINIŠŤANY, m. č. obce DOLANY, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5959/1921, SDO.

SVIŇOMAZY, část obce TRPÍSTY, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2338/1948, OD Havlíček.

SVÍTKOV, m. č. města PARDUBICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/495/47, Dělnický dramatický spolek Havlíček 1909.

SVOBODNÁ VES, m. č. obce HORKA 1, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/60/1925, Ochotnický a vzdělávací spolek Svornost (zal.).

SVOBODNÉ DVORY, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/417/1919, OJ Probuzení.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/5272/1931, Probuzení OJ (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1824/1923, SDO Kolár.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/317/1926, KrDO Kolár (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1235/1939, SDO K. H. Mácha.

SVOJANOV, o. Svitavy
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/258/79, SDO Vlastimil 1899.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1630/1929, DrO div. ochotníků Československé sociálně demokratické strany dělnické (zal.).

SVOJEK, viz též TAMPLE o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/119/1939, SDO.

SVOJETICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/336/1944, SDO Máj (německý zápis).

SVOJŠICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/702/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2327/1943, SDO.

SVRABOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3008/1928, JDO (zal.).

SVRATOUCH, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1858/1946, SDO Horal.

SVRKYNĚ, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/1770/1932, ČOB (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/5903/1937, ČOB.

SYCHROV, viz též TŘTÍ, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/2017/1934, SDO Komenský (zal.).

SYNČANY, m. č. města ROSICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/705/1926, KrDO.

SUDSLAVA, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/6300/1920, DOS Jirásek.Š

ŠACHOV, m. č. města BOROHRÁDEK, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/3732/1919, SDO.

ŠAMONICE, m. č. obce PŘEDOTICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/1813/1937, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2269/1941, OS.

ŠANOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2931/1948, SDO Tyl.

ŠEBÍŘOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/419/1919, Čtenářský DS Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3520/1943, Čtenářský a DS.

ŠESTAJOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8146/1921, Dramaticko vzdělávací spolek J. K. Tyl.

ŠEVĚTÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2368/1944, Jihočeská scéna Na Blatech.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2814/1945, Jihočeská scéna Na Blatech.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/910/1948, Jihočeská scéna Na Blatech (Selské jízdy).

ŠIMANOV, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/6358/1921, ČOS.

ŠIMONOVICE, viz též MINKOVICE, RAŠOVKA, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/674/1946, SDO Havlíček.

ŠIPOUN, m. č. obce STRUNKOVICE NAD BLANICÍ, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4153/1928, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/509/1929, KrDO (právní trvání).

ŠÍPY, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4421/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2198/1943, SDO.

ŠIROKÝ DŮL, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/8416/1946, SDO.

ŠKRLE, m. č. obce BÍLENCE, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5289/1947, KrDO.

ŠKVOREC, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3422/1941, SDO Štádlmann.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3738/1941, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1811/1944, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1812/1944, SDO J. K. Tyl (německý zápis).

ŠLUKNOV, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1545/1928, SDO Vojan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/719/1946, SDO Seveřan.

ŠMOLOVY, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302/455/38, ČOS pro Šmolov a okolí 1909.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/3174/1938, ČOS.

ŠONOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3407/1947, Div. OS Jirásek.

ŠONOV U NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ, m. č. obce PROVODOV-ŠONOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/1371/1948, SDO Tyl.

ŠPINDLERŮV MLÝN, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/2526/1948, SDO Krakonoš.

ŠŤÁHLAVICE, m. č. obce ŠŤÁHLAVY, Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/947/1929, Spolek dělnických div. ochotníků (zal.).

ŠŤÁHLAVY, viz též ŠŤÁHLAVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1682/1920, 7757/1920, Dělnický OS Úslavan.

ŠTĚDRÁ, viz téř BRLOŽEC, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/755/1948, Sdružení DO Tyl.

ŠTĚCHOVICE, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4548/1941, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/142/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2361/1943, SDO Tyl.

ŠTĚKEŇ, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5552/1928, Dramatický a zábavní odbor J. K. Tyl při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/337/1929, Josef Kajetán Tyl (zal.).

ŠTĚNKOV, m. č. města TŘEBECHOVICE POD OREBEM, o.Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/338/1921, JDO.

ŠTĚNOVICE, též STĚNOVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4190/1941, SDO Nové divadlo.

ŠTĚPÁNOV, m. č. města SKUTEČ, o. Chrudim
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572/30/6/6929, SDO Dobroslav (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2304/176224/1913, Dramatický DO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1556/1939, SDO.

ŠTĚPÁNOVICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5643/1927, Ochotnický kroužek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1558/1946, SDO J. K. Tyl.

ŠTĚPÁNOVICE, m. č. města ROVENSKO POD TROSKAMI, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2079/1942, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2220/1943, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 434/2062/1948, SDO J. K. Tyl.

ŠTĚTÍ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1615/1945, Vzdělávací a div. OS Jirásek.

ŠTICHOVICE, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3419/1941, SDO.

ŠTIPOKLASY, m. č. města PLÁNICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/536/1924, SDO Havlíček (zal).

ŠTÍT, m. č. obce KLAMOŠ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/78/1928, Čtenářsko ochotnický kroužek (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/252/1932, Čtenářsko ochotnický kroužek (přerušená činnost).

ŠTÍTNÉ, m. č. města ŽIROVNICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/973/1925, SDO Štítný (zal.).

ŠTÍTOV, m. č. města BLOVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1717/1946, SDO Divadlo SČM.

ŠTOKY, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/6028/1932, SDO J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2259/1942, Spolek českých div. ochotníků J. K. Tyl.

ŠTOLMÍŘ, m. č. města ČESKÝ BROD, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/242/1935, Div. kroužek ochotníků (zal.).

ŠTRAMPOUCH, m. č. obce Žáky, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 406/8567/1936, KrDO.

ŠVERMOV, m. č. města KLADNO, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/221/13/1884, 1890, 1891, Čtenářsko div. spolek Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/2224/1912, Čtenářsko div. a podporující spolek Lumír.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/999/1913, Čtenářsko div. a podporující spolek Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3133/1912, Pěvecko-dramatický spolek Tyl.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/240/91/1908, Pěvecko dramatický spolek Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/620/1916, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2284/1925, Pěvecko dramatické sdružení Blažek (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5690/1925, Pěvecko dramatické sdružení Blažek (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/8415/1934, Ochotnické sdružení (zal.).

ŠVIHOV, m. č. obce MIŘETICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1136/1927, SDO (zal.).

T

TÁBOR, viz též ČEKANICE, ČELKOVICE, NÁCHOD, STOKLASNÁ LHOTA, o.Tábor
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/144, Div. družstvo 1887.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/200, SDO 1890.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1945/144250/1913, SDO.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/484, Dramatický a zábavní spolek Ratolest 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1000/1919, Vzdělávací a dramatická beseda Máj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8230/1921, Intimní scéna.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/286/1934, Intimní scéna (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3108/1936, Intimní scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2111/1927, Scéna pracujících DrO při skupině veřejných zaměstnanců (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/6686/1937, Sdružení mladých div. ochotníků Malá scéna.

TACHOV, viz též MÝTO, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5775/1947, SDO J. K. Tyl.

TAMPLE, m. č. obce SVOJEK, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1949/1928, ČOB (zánik).

TANVALD viz též ŠUMBURK NAD DESNOU, ŽĎÁR, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3397/1945, Div. jednota E. F. Burian.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5980/1946, SDO Legie.

TATCE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/7370/1929, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/1303/1939, KrDO.

TATINÁ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/8036/1939, OS.

TATOBITY, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/249, SDO 1892, 1893, 1900.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/272, SDO 1892, 1893, 1900.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3933/1931, SDO (zákaz div. představení).

TEHOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/88/19365, ČOS.

TEHOV, o. Praha-východ
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2212/1941, SDO J. K. Tyl.

TĚCHLOVICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/473/1919, OS Kolár.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4298/1931, OS Kolár (výmaz).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2051/1943, SDO Kolár (německý zápis).

TĚCHOBUZ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6452/1926, SDO Bolzáno.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3402/1943, SDO Bolzáno.

TĚMICE, o. Pelhřimov
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1379/1943, Dramatické sdružení Jirásek.

TEJMLOV, část obce VACOV, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1721/1925, DS Javorník (zal.).

TELCE, dříve TELCE-SKÁLY, m. č. obce PERUC, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/990/1927, Dramatický a zábavní odbor Havlíček při sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1141/1941, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky Spolky 1941-1947, i. č. 428/300/1946, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/300/1946, SDO J. K. Tyl.

TELNICE, viz též VARVAŽOV, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2322/1947, Technické divadélko.

TĚMICE, o. Pelhřimov
SÚA: Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1379/1943, Dramatické sdružení Jirásek.

TĚNOVICE, m. č. obce SPÁLENÉ POŘÍČÍ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4493/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2326/1943, SDO.

TEPLÁ, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/66/1947, SDO Lidová scéna.

TEPLICE, viz též NOVÁ VES, PROSETICE, ŘETENICE, SOBĚDRUHY, o. Teplice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/503/152, Dramatický a pěvecký a tělovýchovný spolek Probuzení 1909.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1138/1947, SDO Probuzení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2985/1928, Div. jednota ochotnická Teplická scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4055/1936, Severák, div. kolektiv.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/6415/1946, SDO Dramatické studio.

TEREŠOV, viz též BÍLÁ SKÁLA (SALZBERK), o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/528/1930, SDO Tyl (zal.).

TEREZÍN, viz též ČESKÉ KOPISTY, NOVÉ KOPISTY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6277/1926, DrKr Posády?
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6124/1929, DrKr (zal.)
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/1714/1940, Naše divadlo N. D.

TEREZINY DARY, m. č. obce LÍSKOVICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/3139/1940, SDO Jirásek.

TĚŠÍNKY, m. č. obce RADBOŘ, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/85/1947, SDO.

TĚŠKOV, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1284/1920, Ochotnická vzdělávací jednota Havlíček.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/7363/1937, Ochotnická vzdělávací jednota Havlíček.

TETÍN, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/501/13, SDO Lubomír 1903
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2534/1914, SDO Lubomír.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/3970/1919, SDO Lubomír.

TIS, m. č. obce JANOV, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/5185/1911, SDO.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/1015/1912, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/6926/1931, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3095/1934, SDO (zánik).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1059/1938, Ochotnický kroužek J. K. Tyl.

TIS, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1768/1921, KrDO Havlíček.

TIS U BLATNA, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/950/1946, SDO Domov.

TISÁ, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2475/1947, Ochotnický kroužek Průkopník.

TISOV, m. č. obce BĚLČICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1054/1935, ČOS.
Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/6915/1939, ČOS.

TLUČNÁ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/507/65, Dělnický OS 1909.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/2230/1938, Div. ochotníci při sdružení Mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3418/1941, SDO.

TMAŇ, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/833/1928, Dělnický OS Jiskra (zal.).

TOCHOVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/509/22, ČOS Tyl 1907, 1910.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4265/1941, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2195/1943, SDO J. K. Tyl.

TOŠOV, m. č. obce ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2492/1924, SDO (zal).Tošov-Skršice
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/221/1926, SDO.

TOUCHOVICE, m. č. obce HŘIVICE, o. Louny
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/260/164, SDO 1898.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1832/1942, SDO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2215/1943, SDO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4349/1946, SDO Havlíček.

TOUŽIM, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/507/1948, SDO Havlíček.

TRAVČICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/3366/1911, KrDO pro Trávčice a Zádušníky.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/940/1912, KrDO pro Trávčice a Zádušníky.

TRÁVNÍK, m. č. města CVIKOV, o. Česká Lípa
SÚA: Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2660/1946, SDO Jirásek.

TRHANOV, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3160/1924, DS Stráž Chodska (zal.).

TRHOVÁ KAMENICE, Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4240/1941, Vzdělávací beseda Neruda.

TRHOVÉ SVINY, viz též OTĚVĚK, PĚČÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ČM 1856–1883, i. č. 572/30/6/9588, SDO Tyl.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/249/160, Spolek vzdělávací, zábavní a ochotnický Tyl 1900.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/7133/1924, SDO (zal.).

TRMICE, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1080/79892/13, Dramaticko pěvecký a tělocvičný spolek Osvěta.

TRNÁVKA, o. Pardubice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/512/125/1909, SDO Tyl.

TRNĚNÝ ÚJEZD, m. č. obce ZÁKOLANY, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/87, SDO Pod Budčí.

TROJANY, m. č. města KRALOVICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/711/1927, OS J. K. Tyl (zal.).

TROJOVICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2794/1944, SDO (německý zápis).

TROSKOVICE, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/139, OS Tyl 1895.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/512/110/1909, Tyl OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2852/1925, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1568/1948, SDO J. K. Tyl.

TRPÍN, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1612/1948, SDO J. K. Tyl.

TRPIŠOVICE, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/759/1928, SDO Melechovan (zal.).

TRSTĚNICE, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1281/1948, SDO J. K. Tyl.

TRUSNOV, viz též OPOČNO, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1944/1932, SDO Máj (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/29071932, SDO Máj (zal.).

TRUTNOV, viz též LHOTA, LIBEČ, POŘÍČÍ, o. Trutnov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/511/2/1901, DOS Klicpera.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1667/1912, SDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3359/1935, SDO Klicpera.

TŘEBECHOVICE POD OREBEM, viz též NEPASICE, POLÁNKY NAD DĚDINOU, ŠTĚNKOV o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/26, SDO 1885.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/177, SDO 1896, 1897.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1724/1944, SDO (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5435/1931, Dělnický spolek ochotníků (výmaz).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/6901/1933, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2361/1934, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1979/1935, JDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6029/1947, SDO Symposion.

TŘEBĚJICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3579/1922, Spolek ochotnicko div.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/439/1924, ČOS (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4378/1935, Ochotnický DS.

TŘEBENICE, m. č. obce ŠTĚCHOVICE, o. Praha–západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3310/1921, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5401/1932, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/314/1935, SDO (zánik).

TŘEBESTOVICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/11604/1939, KrDO Hálek.

TŘEBEŠ, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/7557/1933, JDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5596/1934, JDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1434/1948, JDO Jirásek.

TŘEBEŠICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/672/1925, Čtenářsko OJ (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3259/1932, Čtenářsko OJ (zánik).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/10226/1937, Čtenářsko OJ.

TŘEBĚTÍN , o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1119/1936, Div. OS Vrchlický.

TŘEBÍVLICE, viz též BLEŠNO, o.Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/38081921, Pěvecko div. spolek Vlasť.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/834/1948, Pěvecko ochotnický spolek Vlast.

TŘEBÍZ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1271/111507/1914, SDO V. Beneš Třebízský.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1306/1928, SDO V. Beneš Třebízský (zal.)
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2220/1928, SDO V. Beneš Třebízský (výmaz).

TŘEBOC, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/209, OJ Tyl 1898.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/7021/1924, OS Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1207/1941, Div. OS.

TŘEBOŇ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/269/63, SDO Lužnice 1886.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/549/5/1902, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2943/1925, SDO (změna).
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/549/14/1910, Družstvo pro zřízení div. budovy v Třeboni.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/430/1912, Družstvo pro zřízení div. budovy.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/7856/1935, SDO Tyl.

TŘEBONÍN, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1734/1921, SDO J. K. Tyl.

TŘEBOSICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1487/1927, KrDO (zal.).

TŘEBOTOV, viz též SOLOPYSKY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2901/1941, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2541/1945, JDO.

TŘEBOVĚTICE, m. č. obce CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/141, ČOB 1895.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1239/1948, SDO J. K. Tyl.

TŘEBOVICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/598/1946, Div. kroužek J. K. Tyl.

TŘEBOVLE, viz též MIŠKOVICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/972/84397/1914, SDO.

TŘEBSÍN, m. č. obce KRŇANY, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2824/1933, SDO Lumír (zal.).

TŘEBSKO, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2265/1944, SDFO J. K. Tyl (německý zápis).

TŘEBUSICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/6738/1931, Div., vzdělávací a podpůrný spolek Rozkvět (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3967/1933, Div., vzdělávací a podpůrný spolek, kroužek Rozkvět (dávka).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/7778/1934, Div,. kroužek Rozkvět (zánik).

TŘEBUŠICE, m. č. města MOST, o. Most
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/7507/1946, OS Eduard Vojan.

TŘEMBLAT, m.č. obce ONDŘEJOV, o. Praha–východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/12618/1939, SDO Rozkvět.

TŘEMOŠNÁ, viz též ZÁLUŽÍ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2182/166859/1913, Dělnický pěvecko dramatický spolek Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4864/1929, Pěvecko dramatický spolek Rozkvět (změna).

TŘEMOŠNICE, viz též HEDVIKOV, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5359/1931, Dramatický a hudební spolek ochotnický (zal.).

TŘEŠOVICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4771/1933, SDO Rozkvět (zal.).

TŘÍČ, m. č. města VVSOKÉ NAD JIZEROU, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3064/1945, OS Venkovan.

TŘI DVORY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6283/1946, OS Alois Drábek.

TŘI SEKERY, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/319/1946, Sdružení div. ochotníků MRO.

TŘÍSOV, m. č. obce HOLUBOV, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/OS Vltavan.
Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/7034/1940, OS Vltavan.

TŘTĚNO, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/485/1911, Čtenářsko zábavní spolek Karel Havlíček Borovský.

TŘTICE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4479/1927, ČOS Třebízský (zánik).
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/19, Ochotnicko čtenářská jednota 1885.

TUHAŇ, viz též PAVLIČKY, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2501/1947, SDO Julius Fučík.

TUCHLOVICE, viz též SRBY, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/496/9/1904, DS Havlíček.
Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/3577/1939, DS Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/874/1920, SDO Vrchlický.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/6802/1934, SDO sociálně demokratické mládeže Vrchlický (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3962/1929, Dělnický OS (změna).
Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/2059/1939, Dělnický OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/6690/1940, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2101/1945, Tuchlovický div. kolektiv.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/654/1947, Dělnický OS J. K. Tyl.

TUCHOMYŠL, m. č. města ÚSTÍ NAD LABEM, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5057/1924, SDO Smetana (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/14061/1934, SDO Smetana (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1155/1947, Sdružení div. ochotníků.

TUKLATY, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/263/71, SDO 1892.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/513/16/1902, Pěvecko OJ Tyl v Tuklatech-Tlustovicích.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/12503/1939, SDO Beseda.

TŮNĚ, m. č. obce NECHANICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2249/1925, JDO (zal.).

TURNOV, viz též DOLÁNKY U TURNOVA, DALIMĚŘICE, MAŠOV, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/516/11/1906, SDO v Turnově.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2828/1921, SDO Antonín Marek (právní trvání.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2633/1923, SDO Antonín Marek (právní trvání).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/270/1929, Kruh Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2652/1932, DrO Merkur při Místní organizaci Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3382/1943, DrO Merkur.

TUŘ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/6631/1940, SDO Vojan.

TUŘANY, viz též BYSEŇ, o. Kladno
SÚA: Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4788/1923, SDO Mošna (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/7581/1934, SDO Mošna (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/539/1939, Spolek dělnických div. ochotníků.

TUTLEKY, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/10227/1939, SDO Kolár.

TUŽÍN, m. č. obce RADIM, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/263/91, Pěvecko OS Tyl 1894.

TVRŠICE, m. č. obce STAŇKOVICE, o. Louny.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/120/1948, SDO J. K. Tyl.

TVRZICE, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2668/1924, SDO (zal.).

TÝČEK, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3348/1941, SDO (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4007/1943, SDO (německý zápis).

TÝN NAD VLTAVOU, viz též KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ, NETĚCHOVICE, PŘEDČICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ČM 1916-1920, i. č. 374/ sg 30/242/10/1910, OS Vltavan.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4963/1927, OS Vltavan (stížnost).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4905/1927, Merkur Dramatický a zábavní odbor při sdružení dorostu československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).

TYNČANY, m. č. obce PETROVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/116/1922, SDO Beseda Komenský.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/65/1925, SDO Beseda Komenský (zal.).

TÝNEC NAD LABEM, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/411/1942, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2336/1943, SDO Vilém Heš (německý zápis).

TÝNEC NAD SÁZAVOU, dříve TÝNICE NAD SÁZAVOU, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2310/1923, SDO Posázavan (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3792/1943, DS firmy Janeček (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1668/1948, Kulturní odbor zaměstnanců Zbrojovky ing. F. Janeček, a. s. (změna ) DrO ZK Zbrojovky Jawa.

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, viz též PETROVICE, RAŠOVICE, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/30/6/9855, ČOB.
U

ÚBOČ, dříve OUBOČ, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/728/1921, ČOS Jirásek.

ÚDRAŽ, dříve OUDRAŽ, m. č. obce ALBRECHTICE NAD VLTAVOU, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/6050/1923, OS Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/260/1944, SDO Havlíček (německý zápis).

UHLÍŘE, m. č. města LÁZNĚ BĚLOHRAD, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/2361/1938, DS Rozkvět.

UHLÍŘSKÁ LHOTA, viz též RASOCHY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/153/1927, SDO Rozkvět (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/3674/1932, SDO Rozkvět (rozejití).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1232/1941, SDO Jirásek.

UHLÍŘSKÉ JANOVICE, viz též OPATOVICE II, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/7011/1936, SDO Uhlíř.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1826/1942, SDO

ÚHOLIČKY, o. Praha západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/33154/1940, Ochotnický vzdělávací a dobročinný spolek Bozděch.

ÚHONICE, o. Praha–západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1496/1948, SDO, dřív Div. kroužek DTJ.

ÚHŘETICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/4515/1911, SDO Tyl.

UHY, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8174/1921, Ochotnický kroužek Hálek.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/12534/1934, SDO Hálek (rozejití).

ÚJEZD, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1255/1942, KrDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2379/1943, KrDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2379/1943, OS (německý zápis).

ÚJEZD, m. č. obce ČERNILOV, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3764/1928, SDO Máj (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/127/1939, DS Máj.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/151/1946, SDO Máj.

ÚJEZD NADE MŽÍ, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3342/1927, Dělnický OS (trvání).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2324/1934, Dělnický OS (změna).

ÚJEZD U CHOCNĚ, dříve OUJEZD, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/495/1912, ČOB.

ÚJEZD U PŘELOUČE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1122/1922, Čtenářsko ochotnický kroužek Svornost.

ÚJEZD U SVATÉHO KŘÍŽE, dříve též ÚJEZD U RADNIC, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2898/1921, Vzdělávací a OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3608/1926, OS J. K. Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3346/1941, SDO Jirásek.

UJKOVICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3328/1946, SDO Svornost.

ÚLIBICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6823/1924, Ochotnický div. a vzdělávací spolek (zal.).

ÚNĚTICE, o. Praha-západ
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/167/315, Čtenářsko pěvecká OJ Tyl pro Unětice a okolí.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/264/166, Čtenářsko pěvecká OJ Tyl 1896.
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/51/58/1906, Čtenářsko pěvecká OJ Tyl pro Unětice a okolí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/464/1940, Vzdělávací družina Tyl.

UNHOŠŤ, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/264/227, SDO 1879.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/521/18/1909, SDO v Unhošti.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2280/1922, Zábavní spolek Vlastimil (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5476/1922, Dramatická jednota Tyl.

ÚPICE, dříve OUPICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/107/11/1905, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5800/1921, Československý spolek sociální div. ochotníků Komenský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7629/1922, Dramatický a vzdělávací kroužek Čechoslovák (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3011/1924, Dramatický a vzdělávací kroužek Čechoslovak (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/772/1929, Dramatický a vzdělávací kroužek Čechoslovák (změna).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/529/1939, Dramaticko vzdělávací kroužek Čechoslovák.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5299/1929, Merkur DrO Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4244/1932, JDO Aloise Jiráska (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10744/1938, SDO Komenský.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10797/1938, SDO Komenský.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/10189/1937, Dělnické divadlo.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/599/1939, Dělnické divadlo.

ÚPOHLAVY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3686/1943, SDO Dalibor (německý zápis).

ÚROČNICE, m. č. města BENEŠOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1864/1924, ČOS Komenský (zal.).

ÚSOBÍ, dříve OUSOBÍ, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/235/1900, ČOS.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/228/za 148/asi 1899, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/747/1921, ČOS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2466/1933, Krakonoš, DrO při Místní organizaci Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2254/1942, DrO Krakonoš.

ÚSTALEČ, m. č. obce NALŽOVSKÉ HORY, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1694/1938, JDO Máj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/18/1948, Div. a pěvecký spolek Máj.

ÚSTÍ, m. č. města STARÁ PAKA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2440/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/950/1944, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/356/1946, SDO.

ÚSTÍ, o. Jihlava
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/950/1944, SDO (německý zápis).

ÚSTÍ NAD LABEM, viz též BUKOV, KRÁSNÉ BŘEZNO, NEŠTĚMICE, PŘEDLICE, SEBUZÍN
SÚA Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/54/90/1905, Dramaticko pěvecký spolek Osvěta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4492/1922, JDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/839/1931, JDO Havlíček (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2658/1946, Svobodná div. scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2658/1946, Dříve Svobodná div. scéna, nyní Div. scéna Severotuk.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/3155/1948, Div. scéna Severotuk, dřív Svobodná ochotnická Setuza.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, viz též KERHATICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/269/254, OJ Vicena 1896.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/339/1927, SDO Vicena (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5246/1923, Dělnický DS Sršeň (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2293/1929, Družstvo pro postavení div. budovy (změna).

ÚSTRAŠICE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5917/1929, Div. a zábavní spolek Slavomír (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/615/1937, Div. zábavní spolek Slavomír.

ÚSTRAŠÍN, dříve OUSTRAŠÍN, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/5566/1921; i. č. 378/3642/1922, SDO Rovnost.

ÚŠOVICE, m. č. města MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o. Cheb
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427 sg 30/5028/1947, SDO Rozkvět.

ÚTUŠICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4648/1941, SDO Čiň.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2482/1942, SDO Čiň.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2228/1943, SDO Čiň.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2374/1945, SDO Tyl.

ÚVALY, dříve OUVALY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2142/1930, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/13488/1934, SDO J. K. Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4739/1942, DS Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3899/1947, SDO Lidová a dětská scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3900/1947, LS Říše Kašpárka.

ÚŽICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/766/1946, Div. ochotnický kroužek.V

VÁCLAVICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/542/1936, SDO J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3137/1946, DO Tyl při KSČ.

VACOVICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/831/1936, Kulturní zábavní OS Rozvoj.

VALDICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/2792/1911, OJ Tyl.

VALDOV, m. č. města NOVÁ PAKA, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/374/1912, Div. jednota.

VALKEŘICE, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2176/1947, OS Tyl.

VALTEŘICE, m. č. obce ŽANDOV, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1712/1948, SDO Tyl.

VALTEŘICE, m. č. obce HORNÍ BRANNÁ, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/2953/1911, DS Vítězoslav podpůrný SDO.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/317/1912, DS Vítězoslav podpůrný SDO.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/317/1912, OS Vítězoslav a podpůrný SDO.

VALY, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2485/1929, Div. ochotníci (změna).

VAMBERK, viz též MERKLOVICE, PEKLO, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/266/25, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/398/1911, OS Zdobičan.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/11734/1939, Ochotnický div. spolek Zdobičan.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3218/1946, Městské divadlo Zdobičan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1883/1921, Živnostensko obchodnická strana středostavovská Máj.
Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/7485/1929, Loutkový kroužek Kopecký (zal).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/9314/1937, Loutkářský kroužek Kopecký.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/2698/1938, Loutkový kroužek Kopecký.

VAŇOV, m. č. města ÚSTÍ NAD LABEM, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1818/1946, OS.

VÁPENNÝ PODOL, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5470/1921, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/5751/1935, SDO Tyl.

VARNSDORF, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/159/1911, Dělnický vzdělávací a zábavní spolek Osvěta.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2928/1913, Dělnický vzdělávací a zábavní spolek Osvěta.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2876/1927, Český OS Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/57/1929, Český OS Jirásek (dávka).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3207/1945, SDO Jirásek.

VAVŘINEC, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6460/1925, Ochotnický DrKr Mládí (zal.).

VČELNIČKA, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/876/66087/1913, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/14479/1939, SDO Thám.

VĚDLICE, m.č. obce(města) ÚŠTĚK, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6119/1947, SDO Klicpera.

VEJPRNICE, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/535/110/1908, Dramatický spolek Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/6865/1923, DrO Socialistické mládeže (zal.)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/600/1947, SDO Lucerna.

VEJPRTY, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4303/1946, SDO.

VEJVANOV, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/267/136, Spolek div. zábavní ochotnický Tyl 1890.

VĚKOŠE, m. č. města HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2421/1943, SDO (německý zápis).

VELENICE, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1943/1946, SDO Jirásek.

VELEŠÍN, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/145/1931, Vlastenec, dramatický a zábavní spolek (zal.).

VELICHOV, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3238/1946, OS Radovan.

VELIM, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4308/1946, SDO Železničář.

VELIŠ, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/267/151, OJ Tyl 1891, 1892.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/535/90/1907, Div. jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10196/1939, Div. a vzdělávací jednota Tyl.

VELKÁ BUČINA, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4398/1925, SDO Tyl (zal.).

VELKÁ ČERMNÁ, m. č. obce ČERMNÁ NAD ORLICÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5363/1927, Ochotnický kroužek (zal.).

VELKÁ ČERNOC, m. č. obce MĚCHOLUPY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1557/1948, SDO Svoboda.

VELKÁ DOBRÁ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2414/1946, Pěvecko dramatický spolek Úsvit.

VELKÁ HLEĎSEBE, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/8412/1946, DS Klicpera při MRO.

VELKÁ JESENICE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1748/1940, SDO.

VELKÁ LOSENICE, o. Žďár nad Sázavou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/188/291, SDO Lumír.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1593/1936, SDO Lumír.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/810/594/1946, SDO Lumír.

VELKÁ PASEKA, m. č. obce HNĚVKOVICE, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1474/1924, DrKr Havlíček (zal.).

VELKÁ SKALICE, m. č. obce ZBRASLAVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2784/1943, SDO Jirásek (německý zápis).

VELKÁ ÚPA, m. č. města PEC POD SNĚŽKOU, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/260/1946, SDO Vojan.

VELKÁ VES, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/252/1948, Alois Jirásek SDO.

VELKÁ VES, m. č. obce BOR, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/3913/1913, 713/1916, Dělnická ochotnická beseda.

VELKÉ HAMRY, viz též BOHDALOVICE, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5665/1923, ČOB (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2370/1933, ČOB (změna).

VELKÉ HYDČICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/8089/1936, SDO Prácheň.

VELKÉ CHVALOVICE, m. č. města PEČKY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/3360/1911, Dramatická česká beseda.

VELKÉ KOLODĚJE, m. č. města SEZEMICE, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2416/1947, SDO.

VELKÉ POPOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3953/1943, SDP J. K. Tyl (německý zápis).

VELKÉ POŘÍČÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/188/143, Ochotnická čtenářská jednota.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4803/1929, Dětské divadlo (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5720/1929, Dětské divadlo (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/9696/1937, OS Sbratření.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3954/1947, OS Sbratření.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1972/1943, Ochotnická čtenářská jednota.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1972/1943, Ochotnická čtenářská jednota.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2389/1943, Lidové divadlo.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1197/1945, Lidové divadlo.

VELKÉ PŘÍTOČNO, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4095/1941, DS Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/728/1946, Dramatický spolek divadelních ochotníků.

VELKÉ SVATOŇOVICE, viz též MARKOUŠOVICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2550/1923, ODi (změna).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10852/1931, ODi.

VELKÉ VÝKLEKY, m. č. obce BĚRUNICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1274/1924, SDO (zal.).

VELKÉ ZBOŽÍ, m. č. města PODĚBRADY, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/4128/1919, KrDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3388/1943, SDO Lidové divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2424/1945, SDO Osvobozené divadlo.

VELKÝ BOR, viz též SLIVONICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1270/1918, SDO.

VELKÝ BOREK, viz též MĚLNICKÁ VRUTICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/8993/1920, SDO Tyl.

VELKÝ DŘEVÍČ, m. č. města HRONOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8023/1923, Dramatický a zábavní ochotnický spolek Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Merkur.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/843/1927, SDO Tyl (zal.).

VELKÝ OSEK, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4852/1921, Dělnický SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10747/1938, SDO Tyl.

VELKÝ ŠENOV, o. Děčín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1140/1946, SDO.

VELKÝ TŘEBEŠOV, dříve TŘEBEŠOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1988/1926, JDO (změna).

VELKÝ ÚJEZD, m. č. obce CHORUŠICE, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/9/1912, SDO Vlastimil.

VELKÝ ÚJEZD, m. č. PANOŠÍ ÚJEZD, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1563/1933, SDO (změna).

VELKÝ VŘEŠŤOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2909/1925, OJ (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/105/1940, OS.

VELTĚŽ, m. č. obce ZDIBY, o. Praha–východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2113/1923, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8172/1923, Dělnický spolek div. ochotníků Vesna (zal.).

VELTRUSY, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/265/142, Pěvecko dramatický spolek Havran 1899.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2525/1929, Dělnický dramatický spolek Marx (trvání).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3663/1933, Pěvecko dramatický spolek Havran (změna).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1005/1948, Pěvecko ochotnický spolek Havran, DO DTJ, zastavení činnosti akční výbor MNV.

VELVARY, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/267/75, SDO Tyl 1887, 1891.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1675/1943, DO Dětská beseda.

VEPŘEK, m. č. obce NOVÁ VES, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/2436/1935, Div. kroužek ochotnický Havlíček.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/3695/1939, Div. spolek Havlíček.

VEPŘÍKOV viz též MIŘÁTKY, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6055/1947, SDO Máj.

VERDEK, m. č. města DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6466/1930, Ochotnický a vzdělávací kroužek Československých národních socialistů Podháj (zal.).

VERNEŘICE, m. č. obce HROB, o. Teplice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/38, Zpěvácký a zábavní spolek Jungman.
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427/162/1946, DS Vlastimil-Hrob.

VERNÉŘOV, m. č. města KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1490/1946, SDO J. K. Tyl.

VERNÉŘOVICE, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3410/1947, SDO Svoboda.

VES, m. č. obce ČERNOUSY, o. Liberec
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1989/1947, LS.

VES TOUŠKOV, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1495/1948, Zábavní a vzdělávací SDO Máj.

VESCE, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/5932/1920, Osvětové sdružení Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/14504/1939, Osvětové sdružení div. ochotníků.

VESEC, m. č. města LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2716/1946, SDO.

VESELÁ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3240/1923, SDO.

VESELÁ, viz též KOTELSKO, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/268/75, ČOJ 1897.

VESELÍ NAD LUŽNICÍ, viz téř MEZIMOSTÍ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2008/1912, Zábavní a vzdělávací beseda Máj.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3915/1913, Zábavní a vzdělávací beseda Máj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1417/1925, SDO Vojta Slukov.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4748/1935, Div. odbor Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Mladá generace.

VESELICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3866/1925, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/706/1941, KrDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/807/1942, KrDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1275/1943, KrDO.

VESELÍČKO, o. Písek
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/268/59, ČOJ Heyduk 1894.

VESELÝ ŽĎÁR, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/224/84/1910, ČOB Budoucnost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/411/1941, ČOS.

VESTEC, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/5040/1920, OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1064/1924, OS Ratibor.

VĚŠÍN, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4102/1941, SDO Třemžín (?) (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3367/1943, SDO Třemžín (?) (německý zápis).

VĚTRNÝ JENÍKOV, o. Jihlava
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/269/105, ČOS 1889.

VĚTROV, m. č. obce SOLENICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/9278/1934, SDO Tyl (ustanovení).

VĚTROVY, dříve VĚTROV U TÁBORA, m. č. města TÁBOR, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4009/1946, SDO.

VĚTŘNÍ, o.Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/2419/1948, Ochotnický div. spolek Kolár.

VĚŽ, viz též SKÁLA, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/267/1948, SDO.

VÍCEMIL, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4640/1937, SDO Jirásek.

VILANTICE, viz též CHOTĚBORKY, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1954/1942, Zábavní a vzdělávací spolek Komenský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1250/1945, Zábavní a vzdělávací spolek Komenský.

VILÉMOV, viz též KLÁŠTER, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/243/1927, DS Tyl (zal.).

VILÉMOV, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3965/1947, SDO Má vlast.

VILÉMOVEC, m. č. obce LIPNICE NAD SÁZAVOU, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/13965/1934, SDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/9011/1937, SDO.

VILICE, o. Tábor
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/545/90/1910, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3366/1943, SDO Blaník (německý zápis).

VIMPERK, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6748/1946, Dramatický klub Hraničářů.

VINARY, viz též SMIDARSKÁ LHOTA, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/8870/1920, KrDO Havlíček.

VINAŘE, viz též VINICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/785/1922, Spolek dramaticko div. ochotníků Doubravan.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/2086/1936, SDO Doubravan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/2405/1936, Ochotnický DS Svítání.

VINAŘICE, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/150/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2359/1943, SDO.

VINAŘICE, o. Kladno
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/545/7/1901, Čtenářsko OJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/406/1918, Pěvecko dramatický spolek Dalibor.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/9650/1934, Dalibor, Pěvecko dramatický spolek (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3120/1928, Dělnické dramatické sdružení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2665/1928, Dělnické dramatické sdružení (změna) Čtenářsko OJ Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4843/1935, SDO Havlíček.

VINICE, m. č. obce VINAŘE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1413/1922, SDO Slavoj.

VÍSKY, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3108/1943K SDO Alois Jirásek.

VIŠŇOVÁ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2355/1925, SDO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4128/1929, SDO Havlíček (trvání).

VIŠŇOVÁ, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1277/1925, SDO (zal.)

VÍTĚJEVES, o. Svitavy
SÚA: Fond ZU ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/191/184, Zábavní a DS, 1900.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1774/1914, Zábavní a DS.

VÍTĚZOV, m. č. obce VELIM, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6295/1925, SDO Tyl (zal.).

VITICE, viz též DOBRÉ POLE, LIPANY, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/269/101, SDO Vlastimil (německý zápis 1889.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3928/1927, SDO (zánik).

VITINĚVES, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1124/1924, Ochotnické divadlo (zal.).

VÍTKOV, část obce CHRASTAVA, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3345/OS Karel Čapek.

VIŽŇOV, m. č. města MEZIMĚSTÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4918/1946, Hraničářský SDO Jirásek.

VLAČICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2267/1922, SDO Libuše.

VLADMĚŘICE, m. č. obce MANĚTÍN, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3405/1941, SDO Máj.

VLÁSENICE-DRBOHLAVY, m. č. města PELHŘIMOV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/6001/1920, SDO.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/2072/1935, SDO.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4335/1935, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5253/1932, SDO Svornost (zal.).

VLASTIBOŘ, dříve LASTIBOŘ, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/206/61/1905, Čtenářsko OJ Vlastimil.

VLASTIBOŘ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1109/1928, Jubilejní SDO (zal.).

VLAŠIM, viz též DOMAŠÍN, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/30/6/9240, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4555/1921, SDO.
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/269/196, SDO Vlašimských 1894.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1536/1941, SDO Blaník.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/239/1947, SDO Blaník.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1224/1942, Ochotnická scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3560/1943, Ochotnická scéna.

VLČETÍN, m. č. města ŽIROVNICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/6796/1921, SDO.

VLČEVES, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/260/1924, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1630/1932, SDO Tyl (zánik).

VLČICE, m. č. města BLOVICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7375/1923, SDO Budoucnost (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2301/1924, SDO Budoucnost (zal.).

VLKANEČ, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1052/1920, Ochotnický a vzdělávací spolek Záboj.

VLKOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3272/1930, DrO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1837/1942, DrO Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1135/1944, SDO Klicpera (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1577/1947, SDO Klicpera.

VLKOV POD OŠKOBRHEM, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/946/1929, SDO Kolár (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1146/1942, SDO Kolár.

VLKSICE, viz též CMUNT, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/3062/1940, SDO.

VODĚRÁDKY, m. č. města ŘÍČANY, o. Praha–východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3419/1930, Ochotnický kroužek Beseda (zal.).

VODĚRADY, m. č. obce LUŠTĚNICE, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1139/1929, Ochotnický kroužek Svornost (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/11357/1934, Ochotnický kroužek Svornost (zánik).

VODĚRADY, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4061/1923, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1089/1948, SDO Tyl.

VODICE, viz též MALEŠÍN, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2751/1926, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1501/1929, SDO (dávka).

VODŇANY, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4696/1926, Dramatický osvětový odbor církve Československé (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4761/1931, Dramatický a osvětový sbor církve československé (dotaz).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/67/1933, Dramatický a osvětový sbor církve československé (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4374/1935, SDO Zeyer.

VODOCHODY, m. č. obce STRAŠKOV–VODOCHODY, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/944/1927, Ochotnický dramatický a vzdělávací spolek Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/272/1928, Ochotnický dramatický a vzdělávací spolek Havlíček (žádost o prapor).

VODOCHODY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/300/1927, KrDO Máj (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1832/1939, KrDO Máj.

VODOKRTY, m. č. obce ŘENČE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/8957/1920, Div. a vzdělávací spolek Svornost.

VODRANTY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1190/1933, SDO Doubravan (zal.).

VOJENICE, m. č. obce VODĚRADY, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/967/1946, JDO.

VOJKOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/747/1920, ČOS Neruda.

VOJKOVICE, viz též JAKUBOV, o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2170/1923, SDO Klicpera.

VOLANOV, m. č. města TRUTNOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1170/1946, SDO Havlíček.

VOLEČ, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3977/1923, SDO (zal.).

VOLENICE, viz též TAŽOVICE, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7057/1921, JDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2732/1945, JDO.

VOLETINY, m. č. města TRUTNOV, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1784/1946, SDO Alois Jirásek.

VOLFARTICE, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2487/1945, SDO Hraničáři.

VOLYNĚ, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2327/1930, SDO Bozděch (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/9969/1936, DrO Mladá generace Živnostensko obchodnické strany středostavovské.

VORTOVÁ, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/5419/1920, Ochotnicko vzdělávací spolek Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2021/1942, Ochotnicko vzdělávací spolek Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2310/1943, Ochotnické vzdělávací spolek Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1857/1946, Ochotnicko vzdělávací spolek Vlastimil.

VOŘÍKOV, viz též OŘÍKOV, m. č. města SEDLČANY, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2930/1924, SDO (zal.).

VOTICE, viz též BUDENÍN, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/271/16, Pěvecko OJ Kaplíř 1887.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2166/1912, Pěvecko OJ Kaplíř.

VRACLAV, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/897/1927, SDO (zal.).

VRAŇANY, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3522/1927, SDO Mošna (zal.).

VRANÉ NAD VLTAVOU, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/4634/1940, Dramatické sdružení.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2396/1945, SDO Ochotnické divadlo.

VRANOV, část obce BŘASY, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1144/1933, SDO ve Vranově Břasích (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4049/1936, SDO Dramatické sdružení.
Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4462/1930, Lidový spolek Loutkář (zal.).

VRANOVICE, m. č. obce BŘASY, o. Rokycany
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/557/100/1910, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3138/1912, Dramatický spolek Budil.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/401/1926, Dramatický spolek Buditel (zánik).

VRANÝ, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3533/1946, Kroužek Svatopluka Čecha.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/2860/1948, SDO, místní skupina SČM.

VRATISLAVICE NAD NISOU, m. č. města LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/564/1946, OSD Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1631/1946, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1631/1948, OS Tyl.

VRÁTKOV, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3932/1929, KrDO Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6582/1946, Ochotnický div. kroužek Tyl.

VRÁŽ, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/557/8/1901, SDO Havlíček ve Vráži.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/557/79/1909, DS Pokrok.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2540/1922, DS Pokrok.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5476/1934, DS Pokrok (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2408/1914, SDO.

VRÁŽ, viz též NOVÁ VRÁŽ, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1476/1937, Kroužek div. ochotníků Otavan.

VRBATŮV KOSTELEC, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8700/1936, Ochotnický vzdělávací spolek Rieger.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2199/1943, Spolek katolických ochotníků (německý zápis).

VRBČANY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1958/1925, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/602/1926, SDO (zal.)

VRBICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5930/1925, SDO Klicpera (zal.).

VRBICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10040/1939, Ochotnická div. jednota.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/511/1948, Ochotnický DS Tyl.

VRBKA, m. č. obce BUDYNĚ NAD OHŘÍ, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/7040/1940, Ochotnická beseda Mládí.

VRBNO, m. č. obce HOŘÍN, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/642/1928, Spolek div. Svornost (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2880/1943, DS Máj (německý zápis).

VRBNO NAD LESY, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3400/1945, SDO.

VRBOVÁ LHOTA, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/2346/1919, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/6236/1940, Div. kroužek.

VRCOVICE, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/778/1941, Kroužek ochotníků Otavan.

VRČEŇ, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3472/1941, SDO Úslavan.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3646/1947, SDO Úslavan.

VRDY, viz též DOLNÍ BUČICE, HORNÍ BUČICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1658/1922, Ochotnický kroužek Svornost.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2723/1934, Ochotnický kroužek Svornost (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5516/1922, Dramaticko hudební a pěvecký spolek.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3863/1927, Dramaticko hudební a pěvecký spolek (zánik).

VRHAVEČ, viz též NEZNAŠOVY, RADINOVY, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3914/1926, SDO Šumavan (zal.).

VRCHLABÍ, viz též HARTA, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4986/1921, SDO a hudebníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1859/1946, Div. jednota Šír.

VRCHOTICE, m. č. města SEDLEC-PRČICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1464/1940, OS Tyl.

VRCHOVINA, m. č. města NOVÁ PAKA, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/557/42/1905, Čtenářská a div. jednota.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10803/1938, Čtenářská a div. jednota.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/585/1939, Čtenářská a div. jednota.

VRCHOVNICE, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/557/38/1904, Dramatický klub.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/499/1926, SDO Klicepra (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1822/1942, SDO Klicpera.

VRKOSLAVICE, m. č. města JABLONEC NAD NISOU, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1869/1946, SDO Tyl.

VRŠCE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2435/185853/1913, Osvětové sdružení Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5817/1925, Osvětové sdružení Tyl (zánik).

VRŠOVICE, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/3554/1919, SDO.

VRTKY, m. č. obce VŠELIBICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1873/1923, SDO Kolár (zal.).

VŘESKOVICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1377/1942, Zábavní a DS Šumavan.

VŘESNÍK, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/745/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2324/1943, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2324/1943, SDO Tyl (německý zápis).

VŠESULOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2244/172200/1913, DO Tyl.

VŠECHLAPY, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/558/11/1907, ČOJ.

VŠEJANY, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1555/1941, SDO Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/629/1942, SDO Vlastimil.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2329/1943, SDO Vlastimil.

VŠELIBICE, viz též LÍSKY, VRTKY, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5656/1930, Div. ochotníci Vlastimil při SDH (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1106/1942, SDO Světlá.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1218/1943, SDO Světlá.

VŠENORY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/6572/1920, Div. a kulturně vzdělávací spolek Vojan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/9277/1920, Ochotnický a vzdělávací spolek Svornost.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5251/1933, DOS a kulturně vzdělávací spolek Vojan (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5528/1933, DOS a kulturně vzdělávací spolek Vojan (zal.).

VŠEPADLY, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/100/1921, JDO Tyl.

VŠERUBY, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/313/1928, Dramatický spolek Šumavan (zal.).

VŠERUBY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/795/1947, SDO.

VŠETATY, viz též PŘÍVORY, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/265/113, DOS 1899.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3732/1946, SDO Tyl.
Loutkové divadlo
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/20/1948, Divadélko u Broučka, Rodičovské sdružení.

VŠETATY, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1876/1919, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5604/1930, Sdružení div. ochotníků (výmaz).

VŠETEČ, m. č. obce VŠEMYSLICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1984/1924, DS Smetana (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4237/1924, DS Smetana (zal.).

VŮSÍ, m. č. obce KVĚTOV, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/951/1933, SDO Jirásek (zal.).

VYDŘÍ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1451/1944, SDO Máj (německý zápis).

VYHNÁNOV, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/548/1924, DS Palacký (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3123/1943, SDO Palacký (německý zápis).

VYKLANTICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4066/1943, SDO Vrchlický (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2380/1945, SDO Vrchlický (německý zápis).

VYKLICE, o. Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/763/1947, SDO Havlíček.

VÝPRACHTICE, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5253/1922, SDO Jirásek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4967/1932, DrKr živnostníků a obchodníků (zal.).

VÝRAVA, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1896/1935, JDO Tyl.

VYSKEŘ, o. Semily
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/545/44/1906, SDO Vrchlický.

VYSKYTNÁ, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4043/1946, OS Jirásek.

VÝSLUNÍ, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/5381/1947, SDO Tyl.

VYSOKÁ, viz též CHODEČ, STRÁŽNICE, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/545/44/1906, SDO Vrchlický.

VYSOKÁ U HOLIC, m. č. obce OSTŘETÍN, o. Pardubice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1581/1921, SDO Havlíček.

VYSOKÁ LHOTA, m. č. města ČERČANY, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5331/1929, DrKr Svatopluk Čech (zal.).

VYSOKÁ LIBEŇ, m. č. obce MĚLNICKÉ VTELNO, o. Mělník
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/138, Ochotnická beseda ve Vysoké Libni 1884.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4530/1930, Ochotnická beseda (rozejití).

VYSOKÁ PEC, m. č. obce BOHUTÍN, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/2747/1940, Čtenářská beseda Staňkovský, dříve Havírna.

VYSOKÉ MÝTO, viz též SVAŘEČ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/48, SDO 1886, 1899.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1903/1922, SDO Šembera.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/58/1927, SDO Šembera (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6725/1924, Spolek pro zbudování a udržování divadla (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5389/1926, Spolek pro zbudování a udržování divadla Šembera (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2991/1928, Spolek pro zbudování a udržování divadla Šembera (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6154/1926, DrKr Mládí.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/7388/1940, OJ Dělnické divadlo.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/768/1947, DS Šembera pro zbudování a udržení divadla.
Loutkové divadlo:
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/106/1918, Alšovo umělecké LD.

VYSOKÉ NAD JIZEROU, viz též HELKOVICE, HORNÍ TŘÍČ, SKLENAŘICE, STARÁ VES, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2260/1941, DS.

VYSOKOV, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1319/1920, SDO Vrchlický.

VYSTRKOV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1134/1946, SDO.

VYŠŠÍ BROD, viz též HRUDKOV, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2231/1946, SDO.

VYŽICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/243/1944, Vzdělávací a zábavní spolek Tyl.

VYŽLOVKA, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/2841/1919, SDO.X


XAVEROV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/772/1925, Ochotnicko čtenářský spolek (zal.).

Z


ZÁBĚDOV, m. č. města NOVÝ BYDŽOV, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4021/1921, SDO.

ZÁBOŘÍ NAD LABEM, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1436/1948, SDO Brigádník při Svazu československé mládeže.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1967/1948, Ochotnický DS Josef Kajetán Tyl.

ZABRUŠANY, viz též ŽELÉNKY, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3798/1945, Dělnické divadlo J. K. Tyl.

ZADNÍ TŘEBÁŇ, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4261/1921, Dramatický a vzdělávací kroužek Vesna.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4641/1935, Dramatický vzdělávací kroužek Vesna.

ZÁDOLÍ, m. č. obce NEVEKLOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/363/1930, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2704/1941, SDO J. K. Tyl.

ZADOV, část obce STACHY, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5757/1923, Dramaticko vzdělávací jednota Probuzení.

ZÁDUB-ZÁVIŠÍN, o. Cheb
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6959/1946, SDO při MRO.

ZÁDUŠNÍKY, část obce TRAVČICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/101/81/1909, KrDO v Travčicích a Zádušníkách.

ZAHÁJÍ, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1762/1946, OS.

ZAHORČICE, m. č. obce BORŠOV NAD VLTAVOU, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/91/1939, OS Vlastenec.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1658/1948, OS Dalibor.

ZÁHORNICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/562/38/1910, Hospodářsko občanská beseda s odborem divadelním.

ZAHOŘANY, viz též STANĚTICE, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3036/1922, Čtenářsko OJ Škaniva.

ZAHOŘANY, m. č. obce KŘEŠICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1724/1947, KrDO Tyl.

ZAHOŘANY, o.Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3847/1942, SDO Tyl (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2283/1943, SDO Tyl (německý zápis).

ZAHRÁDKA, část obce HORNÍ PASEKA, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i.. č. 435/1389/1948, SDO.

ZAHRÁDKY, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/410/1946, SDO.

ZÁCHLUMÍ, viz též BOHOUSOVÁ, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/4034/1940, SDO.

ZACHRAŠŤANY, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/935/1935, SDO Havlíček.

ZAJEČICE, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4684/1928, Vzdělávací OS Vlastimil (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5763/1929, Vzdělávací OS Vlastimil (rozejití).

ZÁJEZDEC, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/ 3285/1921, Svaz div. ochotníků Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/9272/1935, SDO Havlíček.

ZÁKOLANY, viz též TRNĚNÝ ÚJEZDEC, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5882/1947, SDO při rodičovském sdružení.

ZÁKUPY, viz též BOŽÍKOV, BRENNÁ, KAMENICE, LASVICE, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1074/1947, SDO Havlíček.

ZALUŽANY, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4851/1931, ČOS (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5840/1947, KrDO.

ZÁLESÍ, m. č. obce DRÁŽOV, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/300/1924, Div. OS Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/153/1925, OS (zal.)
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1288/1927, OS (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/14194/1939, SDO.

ZÁLESÍ, m. č. obce DOUBRAVICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/5081/1936, SDO Slovan.

ZÁLESNÍ LHOTA, m. č. obce STUDENEC, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/4293/1935, DS Libuše.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1934/1946, SDO Stráž.

ZÁLUŽÍ, o. Beroun
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/563/18/1906, Ochotnická čtenářská beseda.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/339/1920, Ochotnická čtenářská beseda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6568/1929, Dělnické divadlo (zal.).

ZÁLUŽÍ, m. č. obce DOLNÍ TŘEBONÍN, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3517/1927, SDO Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3024/1934, SDO Tyl (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3865/1946, OS J. K. Tyl.

ZÁLUŽÍ, dříve též MALTHÝR, MALTHEURN, m. č. města LITVÍNOV, o. Most
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/227/6/1901, SDO Thalie.

ZÁLUŽÍ, m. č. města ČELÁKOVICE, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/721/1925, SDO (zal.).

ZÁLUŽÍ NAD NISOU, o. Liberec
SÚA: Fond ZU spolky 1941–1947, i. č. 425/4510/1942, DS Malé divadlo (německý zápis).

ZÁMRSK, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2333/1929, Div. OJ Máj (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/72/1946, SDO Květen.

ZÁPY, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1111/1919, SDO.

ZÁRYBNIČNÁ LHOTA, m.č. města TÁBOR, o. Tábo
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/7016/1934, ČOS (zánik).

ZÁRYBY, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3772/1943, SDO Máj (německý zápis).

ZAŘÍČANY, m. č. obce BÍLÉ PODOLÍ, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5706/1921, Ochotnický a vzdělávací spolek Budoucnost.

ZÁŘIČÍ, m. č. obce DÍRNÁ, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1541/1925, SDO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/10780/1934, SDO Havlíček (zánik).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/10589/1938, SDO Havlíček.

ZÁSMUKY, viz též DOUBRAVČANY, SOBOČICE, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/97/1937, Dramatický a sportovní klub mladých.

ZAVIDOV, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/329/1922, ČOS Pokrok.

ZBEČNÍK, m. č. města HRONOV, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/275/9, SDO 1886.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/564/45/1907, SDO.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/6908/1920, SDO.

ZBEČNO, o. Rakovník
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/564/29/1905, Spolek čtenářsko ochotnický Břetislav.

ZBIROH, o. Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3704/1912, SDO J. V. Sládek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3317/1941, SDO J. V. Sládek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3830/1947, SDO J. V. Sládek.

ZBISLAV, m. č. obce ZHOŘ, o. Písek
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/347/1912, Čtenářsko OJ.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3305/1922, Čtenářsko OJ (zánik).

ZBRASLAVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2906/1923, SDO Thalia (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1899/1925, SDO Thalia (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2232/1944, SDO Thalia (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2757/1945, SDO Poupil?

ZBUDOV, m. č. obce DÍVČICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5654/1924, SDO Kubata (zal.).

ZBŮCH, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4550/1947, OS Nová scéna.

ZBUZANY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4757/1921, Dělnický div. spolek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4222/1927, DS Svítání (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3275/1929, DS Svítání (valná hromada).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3104/1947, dřív DS Svítání, nyní Kulturní a DS Nový směr.

ZBYNY, m. č. města DOKSY, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1725/1947, SDO Jirásek.

ZBYSLAV, m. č. obce VRDY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/564/22/1904, Doubravan, ochotnický div. a vzdělávací spolek ve Zbyslavi.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1500/1931, Ochotnický DS Doubravan (změna).

ZBÝŠOV, o. Brno-venkov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/843/1919, Ochotnický a vzdělávací spolek Buleráz.

ZDEBUZEVES, m. č. obce DIVIŠOV, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8546/1923, SDO (zal.).

ZDEJCINA, m. č. města BEROUN, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/65/1924, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/9321/1933, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3381/1934, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1922/1937, SDO.

ZDELOV, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/564/49/1908, Div. ochotnická a zábavní jednota Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3036/1922, Čtenářsko vzdělávací div. jednota Havlíček.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1078/1927, Div. a zábavní spolek Jirásek (zal.).

ZDEMYSLICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4165/1941, SDO.

ZDESLAV, m. č. obce ČISTÁ, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5005/1946, SDO Vlastimil.

ZDĚTÍN, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/3698/1939, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2074/1946, SDO Svornost.

ZDICE, viz též ČERNÍN, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3454/1941, SDO Zdík.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2186/1943, SDO Zdík.

ZDÍKOV, viz též PUTKOV, ZDÍKOVEC, ŽÍREC, o. Prachatice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/275/27, SDO Šumavan 1893.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/85, SDO Šumavan 1894.

ZDISLAVA, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1825/1946, DS Beseda.

ZDISLAVICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2393/1944, SDO Želenský (německý zápis).

ZDOŇOV, m. č. města TEPLICE NAD METUJÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3412/1947, SDO Havlíček.

ZDUCHOVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/ 472/1922, Div. OJ Vojta Náprstek.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1360/1925, Div. OJ Vojta Náprstek (zánik).

ZECHOVICE, m. č. města VOLYNĚ, o. Strakonice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/118/1919, DS Jirásek.

ZELENEČ, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4783/1928, Spolek dělnických div. ochotníků Marx (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3241/1942, Ochotnická scéna.

ZHOŘ, m. č. obce VILÉMOV, o. Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3357/1923, DS Rozkvět (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/37/1924, SDO Jirásek (zal.).

ZHOŘ, o. Tachov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1758/1947, SDO Koruna?

ZICHOVEC, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/2342/1939, SDO Tyl.

ZLATÁ, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3890/1937, Ochotnický kroužek Svornost.

ZLATÁ KORUNA, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/9/1920, SDO Klicpera.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2621/1929, OS Klicpera (změna).

ZLATÁ OLEŠNICE, viz též LHOTKA, NÁVAROV, STANOVÝ, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ČM 1884-1900, sg. 30/228/32. Záznam o SDO Anteil, 1887.

ZLATÁ OLEŠNICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/824/1947, SDO Hraničář.

ZLIV, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/7977/1920, OS Tyl.

ZLONICE, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/516/1911, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubrt.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/152/1912, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubrt.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/503/1918, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubert.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1800/1948, Ochotnická vzdělávací jednota.

ZLOSYŇ, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4017/1941, SDO.

ZLUKOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/5675/1926, SDO Vojta Slukov (zal.).

ZRUČ NAD SÁZAVOU, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3013/1943, SDO Tyl (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1435/1948, Zručské divadlo pracujících, DrO ZK ROH.

ZUBČICE, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4918/1936, SDO Domovina.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/1651/1938, SDO.

ZVÁNOVICE, o. Praha-západ
SÚA: Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/784/1926, DrO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/4131/1942, SDO Naše scéna (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2282/1943, SDO Naše scéna (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5864/1946, SDO.

ZVĚRKOVICE, m. č. obce TEMELÍN, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/7454/1931, OS Vrchlický (zal.).

ZVĚSTOV, o. Benešov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/2778280, Spolek vzájemně se podporujících ochotníků divadelních 1897.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1290/1948, Spolek vzájemně se podporujících div. ochotníků.

ZVOLE, m. č. obce RYCHNOVEK, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/317/1948, SDO Jarov.

ZVOLE, též ZVOL, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/6060/1922, SDO Tyl.

ZVOLENĚVES, též ZVOLEŇOVES, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/7076/1924, Dramatický ochotnický kroužek Rozkvět (zal.).
Ž

ŽABONOSY, o. Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2035/1922, SDO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3208/1934, SDO Havlíček (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/9893/1934, SDO Tyl (zal.).

ŽACLÉŘ, viz též BOBR, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/2276/1919, DS Svoboda.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/275/1947, SDO Svoboda.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2659/1931, SDO (změna).

ŽÁKAVA, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/6129/1920, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/11627/1939, SDO Tyl.

ŽALANY, o. Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1325/1946, SDO J. K. Tyl.

ŽALHOSTICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1993/1947, SDO Máj.

ŽALOV, část města ROZTOKY, o. Praha-západ
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2453/1914, Družstvo pro vystavení a vydržování lidového divadla.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/3315/1940, SO Bozděch.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1891/1921, Ochotnický a vzdělávací spolek Mládí.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/5470/1937, Ochotnický a vzdělávací spolek Mládí.

ŽAMBERK, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/250/155, Spolek pro postavení samostatné budovy divadelní 1895.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/472/15, SDO 1909.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/691/1914, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2110/1927, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/909/1930, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/458/1940, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2971/1927, DrKr Čechoslovák.

ŽANDOV viz též DOLNÍ POLICE, HEŘMANICE, RADEČ, VALTEŘICE o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2410/1946, Dříve Div. kroužek při Svazu přátel SSSR, nyní SDO Pražan.

ŽATEC, viz též RADÍČEVES, o. Louny
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/8042/1936, Společnost div. ochotníků žateckého primátora a direktora Mat. Hošťálka (jediný český spolek mezi 80 německými).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3342/1946, SDO Hošťálek.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6286/1946, Ochotnické divadlo okřídleného kola.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5738/1947, Ochotnický dramatický soubor žateckého divadla při okresní radě osvětové.

ŽĎÁR, část města KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, o. Chomutov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1207/1946, OJ Tyl.

ŽĎÁR, m. č. města TANVALD, o. Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/489/1948, ČOS.

ŽĎÁR, viz též DOUBRAVA, SKOKOVY, ŽEHROV, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1134/82986/1913, SDO.

ŽĎÁR NAD METUJÍ, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/275/31, SDO 1894.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/201/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/875/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2868/1944, SDO.

ŽĎÁR NAD ORLICÍ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/564/52/1908, JDO Mošna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/7609/1920, SDO.

ŽĎÁREC U SKUTČE, m. č. města SKUTEČ, o. Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4376/1941, Ochotnické družstvo J. K. Tyl.

ŽĎÁRKY, o. Náchod
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1068/1947, SDO Havlíček.

ŽDÍREC, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5783/1946, OS Lidumil.

ŽDÍREC, viz též ŽĎÁR, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3539/1945, Dramatické sdružení ochotníků J. K. Tyl.

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, viz též HORNÍ STUDENEC, KOHOUTOV, NOVÉ RANSKO, o. Havlíčkův
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/564/46/1907, Div. ochotníci.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/734/1946, DS J. K. Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/5123/1935, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3629/1942, SDO J. K. Tyl (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2285/1943, SDO J. K. Tyl (německý zápis).

ŽDÍRNICE, m. č. obce HORNÍ OLEŠNICE, o. Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/6071/1927, SDO Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/616/1928, SDO J. K. Tyl (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/3148/1948, SDO.

ŽEBNICE, m. č. obce PLASY, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1698/1923, Div. ochotníci (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1668/1936, SDO Jirásek.

ŽEBRÁK o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2523/1921, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1698/1923, Div. ochotníci (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1668/1936, SDO Jirásek.

ŽEHUŠICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2023/1922, Kroužek ochotníků.

ŽELÉNKY, m. č. obce ZABRUŠANY, o. Teplice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3301/449/30, SDO Hvězda 1906.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3881/1912, Dělnický tělocvičný a div. spolek Lumír.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1171/1945, DS Máj.

ŽELEZNICE, viz též CIDLINA, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/105/57/1907, Div. a pěvecká jednota Podhořan.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/821/1926, DrO Živnostensko obchodnické strany středostavovské J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1886/1932, SDO Vojan (zal.).

ŽELEZNÝ ÚJEZD, m. č. obce ČÍŽKOV, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3446/1941, DOS Beseda.

ŽELIV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/6129/1920, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2262/1942, SDO.

ŽELÍZY, o. Mělník
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/850/1946, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/7572/1946, SDO Tyl.

ŽELKOVICE, m. č. obce HOŘINĚVES, o. Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/873/1926, SDO Tyl (zal.).

ŽERETICE, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/7161/1924, Zpěvácký ochotnický spolek Smetana (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/769/1946, SDO Mošna

ŽERNOV, o. Náchod
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/567/38/1907, SDO.

ŽERNOVKA, m. č. obce MUKAŘOV, o. Praha-východ
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3059/1936, Dělnický div. OS Svítání.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/5681/1938, Dělnický div. ochotnický kroužek Svítání.

ŽEROVICE, m. č. města PŘEŠTICE, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/118/1918, DS Jirásek.

ŽIROVNICE, viz též ŠTÍTNÉ, VLČETÍN, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302/469/11, SDO 1902.

ŽIBŘIDICE, m. č. obce KŘIŽANY, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1690/1946, Div. OS Jirásek.

ŽIDNĚVES, o. Mladá Boleslav
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5001/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2275/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/682/1947, SDO Máj.

ŽIHOBCE, viz též ROZSEDLY, o. Klatovy
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/570/2/1901, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/111/1926, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4383/1941, DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1395/1942, DS Tyl.

ŽICHOVICE, o. Klatovy
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/291/1912, Div. ochotnický spolek.

ŽILINA, o. Kladno
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4375/1930, Pěvecko dramatické sdružení Jirásek (zal.).

ŽILOV, o. Plzeň-sever
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4612/1941, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2483/1942, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2229/1943, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2596/1946, SDO.

ŽIMUTICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1819/1921, Ochotnický kroužek Havlíček.

ŽINKOVY, o. Plzeň-jih
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/277/323, JDO 1899.

ŽÍREC, m. č. obce ZDÍKOV, o. Prachatice
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/4789/34, SDO Oliva (zal.).

ŽIROVNICE, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302/469/11, SDO 1902.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4237/1928, ODi (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/8936/1937, DrKr při Jednotném svazu dřevodělníků.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/4571/1940, DrKr při skupině Jednotného svazu dřevodělníků ČSR.

ŽÍŠOV, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4224/1924, OS (zal.).

ŹITEČ, m. č. obce CHLUM U TŘEBONĚ, o. Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2269/1929, SDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5551/1947, Dřív Div. ochotníci nyní DOS Jirásek.

ŽITĚTÍN, m. č. obce JIČÍNĚVES, o. Jičín
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1515/1921, Osvětový a dramatický spolek Svornost.

ŽITOVLICE, o. Nymburk
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/26/1924, Div. OJ E. Bozděch (zal.).

ŽIŽELICE, viz též LOUKONOSY, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/277/80, Ochotnický div. spolek Tyl 1887, 1897.
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/4466/1920, Ochotnické divadlo Tyl.

ŽLÁBEK, m. č. obce TATOBITY, o. Semily
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5040/1933, Zábavní a vzdělávací div. kroužek (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/6565/1934, Zábavní a vzdělávací div. kroužek (zal.).

ŽLEBY, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1666/119911/1913, SDO.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/741/1919, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8241/1921, SDO Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7642/1923, SDO Rovnost (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1073/1936, Dramaticko vzdělávací spolek Svornost.

ŽLUNICE, o. Jičín
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/572/27/1910, SDO a čtenářů ve Žlunicích.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/960/1912, SDO a čtenářský.

ŽLUTICE o. Karlovy Vary
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1621/1946, OS Tyl.

ŽUPANOVICE, o. Příbram
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2425/1928, SDO Jungman (rozejití).


Podání regionálních organaiazací

BENEŠOVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1645/1942, Okrsek Svatopluka Čecha ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2261/1943, Okrsek Svatopluka Čecha ÚMDOČ.

BEROUNSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1498/1912, Jungmannův okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/206/1942, Deylův okrsek ÚMDOČ.

BILINSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/229/1948, Okrsek Růženy Naskové ÚMDOČ.

BOHUŠOVICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3126/1933, Máchův okrsek ÚMDOČ (zánik).

BRANDÝSKO NAD LABEM
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/642/1941, Thámův okrsek ÚMDOČ.

ČAKOVICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3765/1943, Okrsek V. B. Třebízského ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1213/1945, Okrsek V. B. Třebízského ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1790/1948, Okrsek V. B. Třebízského ÚMDOČ.

ČÁSLAVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3112/1945, Okrsek Jiřího Mahena ÚMDOČ.

ČELÁKOVICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3565/1943, Okrsek V. B. Třebízský ÚMDOČ.

ČESKOBRODSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/510/1943, Okrsek Nížkovský ÚMDOČ.

ČESKOBUDĚJOVICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1492/1912, Macháčkův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/10263/1935, Macháčkův okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5506/1929, Jihočeský obvod Tylovy obce ochotnické v Praze.

ČESKOLIPSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/272/1948, okrsek Josef Čapka ÚMDOČ.

ČESKOSKALICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/904/1940, Smetanův okrsek ÚMDOČ (nyní Choceň).

ČESKOTŘEBOVSKO
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3560/1921, Smetanův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/10270/1935, Smetanův okrsek ÚMDOČ.

DĚČÍNSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2724/1948, Okrsek Františka Langra ÚMDOČ.

DUBSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 425/3548/1946, Hudečkův okrsek ÚMDOČ.

DUCHCOVSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 425/2944/1946, Okrsek Jana Drdy ÚMDOČ.

FRÝDLANTSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5905/1947, Hyhbánův okrsek ÚMDOČ.

HAVLÍČKOBRODSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1491/1912, Havlíčkův okrsek ÚMDOČ (v Německém Brodě).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4823/1926, Havlíčkův okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/6544/1931, Havlíčkův okrsek ÚMDOČ (zánik).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/10252/1935, Havlíčkův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/6930/1946, Havlíčkův okrsek ÚMDOČ.

HORNÍ CEREKEVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3428/1922, Klicperův okrsek ÚMDOČ.

HORNÍ RŮŽODOLSKO-LIBERECKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3884/1927, Konrádův okrsek ÚMDOČ (zal.).

HOŘICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4824/1926, Erbenův okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/10254/1935, Erbenův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/13796/1939, Erbenův okrsek ÚMDOČ.

HOŘOVICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4822/1926, Jungmanův okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/10274/1935, Jungmanův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/13064/1939, Jungmanův okrsek ÚMDOČ.

HRADECKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2197/1923, Div. OS Havlíček (zal.).

HUMPOLECKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6470/1925, Heřmanův okrsek ÚMDOČ (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/10249/1935, Heřmanův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/423/1940, Heřmanův okrsek ÚMDOČ.

CHEBSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/1743/1948, Chebský Deylův okrsek ÚMDOČ.

CHOCEŇSKO
SÚA: Fond ZU spolky Spolky 1912-1915, i. č. 366/1496/1912, Smetanův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/904/1940, Smetanův okrsek ÚMDOČ.

CHOMUTOVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/238/1948, Okrsek Karla Meissnera ÚMDOČ.

CHOTĚBOŘSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/4581/1941, Havlíčkův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/6930/1946, Havlíčkův okrsek ÚMDOČ.

CHRASTECKO, Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2761/1929, Nerudův okrsek ÚMDOČ (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/10248/1935, Nerudův okrsek ÚMDOČ.

CHRUDIMSKO
SÚA: Fond ZU spolky Spolky 1912-1915, i. č. 366/1497/1912, Nerudův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1870/1939, Nerudův okrsek ÚMDOČ.

JABLONECKO NAD NISOU
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/6579/1946, Jablonecký okrsek ÚMDOČ.

JAROMĚŘSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/37/1946, Okrsek Boženy Němcové ÚMDOČ.

JIČÍNSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7235/1920, Vojanův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/452/1926, Vojanův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/10262/1935, Vojanův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/4476/1941, Vojanův okrsek ÚMDOČ.

JIHLAVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6471/1925, Divadelní okrsek Hany Kvapilové ÚMDOČ.

JILEMNICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3341/1927, Krkonošský okrsek ÚMDOČ se sídlem v Jilemnici (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/10257/1935, Krkonošský okrsek ÚMDOČ.

KADAŇSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1313/1948, Okrsek Fráni Šrámka ÚMDOČ.

KAMENICKO NAD LIPOU
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1775/1942, Březinův okrsek ÚMDOČ.

KLADENSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1498/1912, Kladenský okrsek UMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2183/1923, Kroužek obvodového svazu SDDOČ (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/535/1942, Strouhalův okrsek ÚMDOČ.

KLATOVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3851/1919, Turnovského okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4821/1926, Turnovského okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10280/1935, Turnovského okrsek ÚMDOČ.

KOLÍNSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10250/1935, Legerův okrsek ÚMDOČ.

KOSTELECKO NAD LABEM
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1499/1912, Thámův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10279/1935, Thámův okrsek ÚMDOČ.

KOSTELECKO NAD ORLICÍ
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1500/1912, Dobrovského okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10271/1935, Dobrovského okrsek ÚMDOČ.

KRÁLOVÉHRADECKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1509/1927, Krajský obvod SDDOČ (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2593/1927, Krajský obvod SDDOČ (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/12166/1939, Krajský obvod SDDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1845/1942, Krajský obvod SDDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3299/1928, Klicperův okrsek ÚMDOČ (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/10258/1935, Klicperův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/14320/1939, Klicperův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2885/1941, Klicperův okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 425/1414/1945, Okrsek Karla Jaromíra Erbena ÚMDOČ.

KRALUPSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7981/1923, Hálkův okrsek ÚMDOČ (zánik).
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/870/1929, Hálkův okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10261/1935, Hálkův okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5632/1932, Hálkův okrsek ÚMDOČ (zánik).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1283/1941, Hálkův okrsek ÚMDOČ.

KUTNOHORSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1494/1912, 1. Tylův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8405/1921, 1. Tylův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10281/1935, 1. Tylův okrsek ÚMDOČ.

LIBERECKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2517/1945, Šrámkův okrsek ÚMDOČ.

LITOMĚŘICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8293/1935,Severočeský Máchův odvod Tylovy obce ochotnické.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/7065/1946, Okrsek Karla Hynka Máchy ÚMDOČ.

LOUNSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1503/1912, Vrchlického okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4818/1926, Vrchlického okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10277/1935, Vrchlického okrsek ÚMDOČ.

LUŽSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4381/1912, Emanuela Veselského okrsek div. Ochotníků pro části politického okresu Vysoké Mýto a Chrudim.

MARIÁNSKOLÁZEŇSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/5004/1947, Okrsek Jaroslava Kvapila ÚMDOČ.

MĚLNICKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3452/1927, Okrsek Svatopluka Čecha ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1648/1942, dříve okrsek Svatopluka Čecha, nyní Dykův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č.427/2260/1943, dříve okrsek Svatopluka Čecha, nyní Dykův okrsek ÚMDOČ.

MILEVSKO, o. Písek
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/245/13/1908, Čtenářsko OJ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/41/1924, OJ (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/8930/1936, DrO církve československé.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4563/1941, okrsek E. Destinové ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/390/1942, okrsek E. Destinové ÚMDOČ.

MLADOBOLESLAVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4566/1924, Šmilovského okrsek ÚMDOČ (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4819/1926, Šmilovského okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/10273/1935, Šmilovského okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5744/1927, Krajský obvod SDDOČ.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2741/1930, Krajský obvod SDDOČ (výmaz).

MNICHOVOHRADIŠŤSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1495/1912, Šmilovského okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2264/1942, Šmilovského okrsek ÚMDOČ.

MOSTECKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1504/1912, Ladeckého okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/4817/1926, Ladeckého okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/10259/1935, Ladeckého okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5237/1924, Krajský odbor Svazu dělnického div. ochotnictva Československa (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1626/1947, Hrdličkův okrsek ÚMDOČ.

NÁCHODSKO
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/248/21/1904, Podkrkonošská župa div. ochotníků.
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4815/1926, Jiráskův okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/10260/1935, Jiráskův okrsek ÚMDOČ.
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2128/1930, MOK okresu Náchod-pořádání div. představení.

NOVOBYDŽOVSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/1493/1912, Bozděchův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3885/1927, Bozděchův okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/10276/1935, Bozděchův okrsek ÚMDOČ.

NOVOSTRAŠECKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3810/1943, Štechův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1215/1945, Štechův okrsek ÚMDOČ.

NYMBURSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/5355/1930, Polabský okrsek ÚMDOČ (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/10269/1935, Polabský okrsek ÚMDOČ.

OSTRAVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1262/1927, Župa div. ochotníků jako okrsek Františka Sokola Tůmy při ÚMDOČ (zal.).

PLZEŇSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3665/1924, Ústřední jednota dělnického div.
ochotnictva při dělnické akademii (zal.).

PODŘIPSKO
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/240/97, Ochotnická župa podřipská, zal. 1897.

PRAŽSKÝ
SÚA: Fond ZU spolky 1911, i. č. 360/2126/1911, Pražský okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU spolky 1911, i. č. 462/2126/1911, Pražský okrsek ÚMDOČ pro politické obvody Prahy a sousední obce, zal. 1911.
Fond ZU Spolky spolky 1911, i. č. 360/2126/1911, Pražský okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1926/1944, Kaškův okrsek ÚMDOČ.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1781/1946, Pražský okrsek Dr F. Hermanna a F. K. Blahníka UMDOČ.

RAKOVNICKO
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/ 1510/1912, Šimanovského okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/12703/1934, Šimanovského okrsek ÚMDOČ (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/196/1942, Wintrův okrsek ÚMDOČ.

ROKYCANSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/4652/1941, Jana Rokycany okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/174/1942, Jana Rokycany okrsek ÚMDOČ.

ROUDNICKO
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/434/16, Ochotnická župa podřipská, zal. 1905.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/10272/1935, Podřipský okrsek ÚMDOČ.

ŘÍČANSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/3809/1943, F. X. Svobody okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1214/1945, F. X. Svobody okrsek ÚMDOČ.

SEDLČANSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/4533/1941, Okrsek K. H. Máchy ÚMDOČ.

SEMILSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/1511/1912, Riegrův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/4812/1926, Riegrův okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/3527/1941, Riegrův okrsek ÚMDOČ.

SLÁNSKO
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/1512/1912, Šamberkův okrsek ÚMDOČ.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/4813/1926, Šamberkův okrsek ÚMDOČ (změna).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/10253/1935, Šamberkův okrsek ÚMDOČ.

SOKOLOVSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/233/1948, Vančurův okrsek ÚMDOČ.

SVĚTELSKO (Světlá nad Sázavou)
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/6412/1933, Jelenův okrsek ÚMDOČ (zal.)
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/10255/1935, Jelenův okrsek ÚMDOČ.

ÚVALSKO
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925; i. č. 378/7667/1921, Štolbův okrsek ÚMDOČ.Podání spolků jejichž geografická poloha nebyla zjištěna
Místa s názvem nespecifikovaným (z většího počtu stejnojmenných míst nebylo možno zjistit kterému z nich zápis náleží) nebo zaznamenaným v podobě, jaká se v dostupných seznamech míst nevyskytuje.

A

ALBERY, Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/438/1946, Ochotnický spolek div. Havlíček.

ALBRECHTICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/7548/1934, OS Havlíček (zánik).

B

BAKTOV, Říčany
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1974/1940, DrKr dříve Dělnická beseda Gusty Habrmana.

BALNÝ, Slaný
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/3080/1940, Čtenářsko OJ Neruda.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/2489/1948, Čtenářsko OJ Neruda.

BEČTOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1159/1912, OS Jirásek.

BENEŠOV
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/94, ČOB Svornost.

BENEŠOV
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/143, Ochotnické divadlo, 1893.

BENEŠOV
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2276/1930, OD (rozejití).

BENEŠOV, Plzeň?
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2605/1946, SDO J. K. Tyl.

BEZDĚKOV, Roudnice
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/325/1913, Vzdělávací dramaticko-hudební beseda Dalibor.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/693/1928, Vzdělávací dramaticko pěvecko hudební kroužek Dalibor (výmaz).

BEZDĚKOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/1422/1911, SDO.

BEZDĚKOV (o. Klavinbitz)
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/206, Vzdělávací OJ Tyl, 1896.
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/10100/1935, Vzdělávací OJ Tyl.

BEZDĚKOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1781/1942, SDO Máj.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2214/1943, SDO Máj.

BIŠICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2189/1943, SDO Tyl (německý zápis).

BLATNÁ, Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3858/1946, SDO.

BOBĚTICE NAD LABEM
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2923/1945, SDO J. K. Tyl.

BOHUŠOVICE
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/168/306/9787/7, Div. ochotníci, 1883.

BOHUŠOVICE I., Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/817/1942, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2262/1943, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1950/1944, SDO (německý zápis).

BOREK
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/4111/1936, KrDO Havlíček.

BOROVÁ
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6423/1930, ČOS Pokrok (zal.).

BOROVNICE
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/401/1937, SDO.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/4093/1937, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1464/1941, ČOS Švehla.

BORŠOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/5178/1931, SDO Dalibor (zal.)

BOŘANOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/10909/1938, Sdružení ochotníků.
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/818/1939, SDO.

BOŘETICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1209/1944, SDO (německý zápis).

BOŘÍČANY, Loket
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1688/1947, SDO Hraničář.

BOŘÍKOV, Česká Lípa
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3518/1947, Ochotnický DS Vlastimil.

BOŠICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4895/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/676/1943, SDO.

BOŠÍN
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5629/1927, Div. OJ Havlíček (zal.).

BRAND, Žacléř
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2868/1944, SDO (německý zápis).

BRANIŠOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1672/1943, DS Beseda (německý zápis).

BROSTVÍ, Český Brod
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7167/1940, SDO.

BŘEHY, Roudnice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3429/1943, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2224/1943, SDO.

BŘEVNICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/155/1920, ČOS.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4412/1931, ČOS (výmaz).

BŘEZNICE
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/7927/1935, DrO Mladého národního sjednocení.

BŘEZNICE, Polička
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4211/1941, SDO Hilar.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2194/1943, SDO Hilar.

BŘEZÍ, Písek
SUA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4311/1929, Ochotnické sdružení (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/13163/1934, Ochotnické sdružení (zánik).

BŘEZINA
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/248/1939, Vzdělávací ochotnický DS Březina.

BŘEZOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7230/1922, JDO.

BŘEŽANY
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/599/1947, Div. OS Osvěta.

BUDÍN, Rožmitál
SÚA Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/173/242, OJ Čech v Mšeném u Budína.

BUK(L)OVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1400/1919, DS Havlíček.

BUŠÍ(Č), Kralovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3438/1941, Ochotnický kroužek Má vlast.

BUŠICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/676/1943, KrDO.

BYSTRÉ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8447/1923, SDO (zal.).

BYSTŘICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/921/1933, SDO Tyl (zal.).

BZOVÁ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2381/1943, OS (německý zápis).


Č

ČEKANICE
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3266/1937, Vzdělávací a div. spolek ochotníků.

ČERMNÁ–KYNŠPERK, o. Ústí nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2456/1947, SDO.

ČERNÍKOV
SUA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/526/1936, Ochotnický vzdělávací spolek Šumavan.

ČERNOVES, Nový Bydžov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1698, sg 30/176/101, SDO 1897.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5273/1921, SDO.

ČERNOVICE, České Budějovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/715/1943, SDO Jirásek.

ČERVENÝ KOSTELEC
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/464/11, Deklamativní kroužek Rozkvět 1905.

ČESTÍN
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/4775/4911, Ochotnicko čtenářský DS.

ČISTÁ
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/3908/1934, Dramatický a zábavní odbor při Mladé generaci Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

ČISTOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2226/1943, SDO Tyl (německý zápis).


D

DOBRÁ VODA
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3388/1928, Dramatický a zábavní spolek Merku při Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské.

DOBRONICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3540/1920, OJ.

DOBŘEŇ
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2229/1944, SDO Jirásek (německý zápis).

DOBŘÍČ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5793/1923, Div. a pěvecký kroužek Dalibor (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/2813/1938, Div. pěvecký kroužek Dalibor.

DOBŘÍKOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/636/1930, DrO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7139/1940, DrO Havlíček.

DOLANY
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3675/1921, Sdružení div. ochotníků.

DOLNÍ LHOTA
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1163/1930, SDO (zal.).

DOLNÍ LIBCHAVA, Čáslav?
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/843/1947, SDO.

DOMAŠÍN
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4266/1923, Vzdělávací OS Tyl (zal.).

DOMAŽICE, Blatná
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4583/1933, ČOS (výmaz).

DOMORADICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/941/1914, DS.

DOUVČANY
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3110/1943, Šumovo divadlo.

DRAHOBOZICE, Litomyšl
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1768/1948, SDO Vojan.

DRÁCHOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3118/1923, OS (zal.).

DRACHOVICE, Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3288/1945, Div. OS F. X. Šalda.

DRASLAVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/6181/1930, Dělnický div. OS (zal.).

DŘEVČICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3960/1923, Sdružení div. ochotníků Průboj (zal.).

DVEŠICE, Přeštice
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7979/1939, ODi.

DVORCE
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/1094/1933, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7654/1934, SDO (vrácená zásilka).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/10085/1938, SDO.

DVORY, Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 425/3788/1943, SDO Jirásek (německý zápis).


F

FILIPOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2068/1943, SDO (německý zápis).


G

GRUNT, Děčín
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 425/299/1947, Vzdělávací a div. kroužek ochotníků.


H

HAKLOVY DVORY
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/3649/1934, SDO Palacký (zal.).

HAMRY
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/1823/1911, ČOB.

HANŠPACH, Šluknov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/7365/1946, OJ Severočeský hraničář.

HLAVATCE
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3800/1911, Div. ochotnický soubor.

HOLETÍN
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/19, SDO Tyl 1884 (německý zápis).

HOLIČKY
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/24/1939, Vzdělávací spolek Tyl.

HOMILE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/828/1922, OS Karel Havlíček Borovský.

HORČIC, Přeštice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/125/1906, ČOB.

HORKA, Ledeč na Sázavou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/5847/1947, SDO MÁJ.

HORKY, Stará Paka
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6527/1923, Div. OS (zal.).

HORNÍ HAMR, o. Semily
SÚA: ČM 1901–1910, sg. 30/3297/275/25, Ochotnický spolek div. zal. 1909.

HORNÍ LIPENEC
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/1342/1933, Div. sdružení ochotníků Mošna (zal.).

HORNÍ SKALICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2784/1943, SDO Jirásek (německý zápis).

HORNÍ STUPNICE, o. Litomyšl
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/2291/1942, JDO Havlíček.

HORUŠÁNKY
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/381/1930, Div. kroužek Budoucnost.

HOSTÍN (Schlau)
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/151/1907, SDO Hálek.

HOSTOMICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/1492/1934, OS Tyl (zal.).

HOSTOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2173/1919, Ochotnický kroužek Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1265/1920, Ochotnický kroužek Rozkvět.

HOUSBERK, Jablonec nad Nisou
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3619/1946, SDO Jirásek.

HRABSKÁ ZAHRÁDKA
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2894/1933, DrKr J. K. Tyl (zal.).

HRADČANY
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/184/1944, SDO Tyl (německý zápis).

HRADEC U STŘÍBRA
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1286/1947, Pošumavský OS.

HRADIŠTKO, Kolín
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/6096/1926, Ochotnický div. kroužek Tyl.
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/5077/1934, KrDO (zal.).

HRDLOVKA
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/10768/1934, Pěvecký DS Svítání (zánik).

HRUŠOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/6927/1939, KrDO.

HRYŠKOV, Louny
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/150/11/1903, SDO.

HŘEBEČ
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/14828/1934, SDO Tyl (zal.).

HUBÁLOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3562/1923, JDO (zal.).

HUNTÍŘOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/303/1919, SDO Tyl.

HUNTYŘ, Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/196/36, SDO Tyl 1889.


CH

CHARVÁTCE
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5000/1942, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2276/19473, OS Tyl.

CHLEBY geografická poloha nebyla zjištěna)
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3205/1921, SDO Vlastimil.

CHLOUMEK
SUA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7342/1923, SDO (zal.).

CHLUM, Chrudim geografická poloha nebyla zjištěna)
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/4307/1941, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/2416/1943, SDO J. K. Tyl.

CHLUMÍN
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/8900/1933, SDO Svornost (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/1933/1934, SDO Svornost (zal.).

CHODEČ
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5806/1928, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/763/1928, SDO (zal.).

CHODOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/4941/1942, Dramatická a muzikální Chodovská scéna.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/200/1943, Dramatická, muzikální a hudební Chodovská scéna.

CHOCHOLICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/366/1943, SDO Tyl.

CHORATICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3874/1943, SDO (německý zápis).

CHRÁŠŤ
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9781/1920, Dramatický spolek Vojan.

CHROVITOV
SUA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/9206/1939, DS Jirásek.

CHTĚNOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/720/1928, SDO Tyl (dávka).

CHUDEŘICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1402/1944, SDO Klicpera (německý zápis).

CHVALOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4258/1920, KrDO Komenský.

CHVALOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3535/1943, SDO (německý zápis).

CHVALŠOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/659/1944, SDO Rozkvět (německý zápis).


J

JÁCHYMOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/434/1946, Dramatické sdružení Karel Čapek.

JAROŠOV
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 306/8808, Čtenářsko div. beseda.

JASENNÁ
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 425/2212/1943, SDO Vojan (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1658/1942, SDO Vojan.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2212/1943, SDO Vojan.

JENČÍN
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/2791/1937, KrDO.

JESENICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1012/1942, DO Mládí.

JIŘETÍN
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3392/1922, ČOS.

JIŘÍKOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1759/1922, SDO Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3532/1929, SDO Rozkvět (změna).

JIŘÍKOV, Stříbro
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/5009/1946, SDO Tyl.


K

KACEŘOV (KACEROV)
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/7118/1929, SDO Smetana (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2222/1937, SDO Smetana.

KALVÍN
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2016/1929, SDO Komenský (rozejití).

KAMENCE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5602/1922, Zábavní kroužek mládeže Podleské.

KAMENICE, Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/201/41, SDO 1890.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/168/1/1902, SDO.

KAMÝK
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/142/1914, SDO Vrchlický.
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9695/1939, SDO E. Vojan.

KARHANICE, Turnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/6066/1947, SDO J. K. Tyl.

KASOBUDY, o. Milevsko
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/852/1927, SDO Tyl (zal.).

KAŠŇOV, Karlovice
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/201/95, OS Kolár 1896.

KATOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4981/1928, SDO J. K. Tyl (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/13391/1939, Div. ochotníci.

KELCE, Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1988/1941, SDO.

KLADRUBY
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/12022/1934, Sdružení div. ochotníků (zal.).

KLEMER, Jindřichův Hradec
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5885/1940, SDO (Opava–Praha) přestupek.

KNĚŽEVES
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/10162/1937, JDO Tyl.

KNĚŽEVES
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5546/1934, Národní vzdělávací spolek dělnický Svornost (zánik).

KOLVÍN, Rokycany
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2503/1920, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1741/1926, SDO Komenský (změna).

KÖNIGZHÁN, Trutnov
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1420/1946, SDO Havlíček.

KÖNGZWALDE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2987/1946, SDO J. K. Tyl.

KORYTY
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1366/1919, KrDO.

KOSOVÁ, Duchcov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1153/1926, Div. kroužek (zal.).

KOŠETICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3783/1911, Čtenářsko OS.

KOUNOVICE, Humpolec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5555/1946, SDP A. Jirásek.

KOZLÍ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7344/1911, SDO Jirásek (zal.).

KOZLOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/770/1931, SDO (zal.).

KOŽLANY, Teplice
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1217/1948, Dramatické studio Vojan.

KRÁLÍKY
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4298/1922, SDO Jirásek.

KRALOVICE 4x
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1294/1942, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4776/1942, SDO Šamberk.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2277/1943, SDO Šamberk.

KRÁLŮV HÁJ, Liberec V.
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/360/1948, Vzdělávací a zábavní spole Krakonoš.

KRAŠOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2584/1937, SDO Neruda.

KROSOITTE, Aš
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5940/1947, SDO.

KROUŽOVICE, Karlovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3415/1941, OS Tyl.

KŘEMICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3008/1922, Sdružení div. ochotníků.

KŘENICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/2879/1935, JDO Vojan.

KŘEŠICE, Libušice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7503/1922, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/3918/1932, KrDO (rozejití).

KŘEŠICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2637/1923, Ochotnický vzdělávací kroužek mládeže (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3520/1946, Ochotnický vzdělávací kroužek.

KUNDRATICE V KRUŠNÝCH HORÁCH
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2226/1947, SDO Krušnohorská scéna.

KVASEJOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/7971/1939, SDO Mácha.


L

LIPĚTÍN U MOSTU, o. Most
20. léta Občanský vzdělávací spolek Omladina, 1922 členem ÚMDOČ.


M

MALÁ ČERMNÁ
SÚA: Fond ČM 1901–1910, i. č. 3293, sg 30/178/81/1907, ČOS.

MALEŠOVICE, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1499/1946, JDO Svoboda.

MÁLKOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/1533/948, SDO Julia Fučíka.

MALÝ VESTEC
SÚA: Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/1247/1938, DS J. K. Tyl.

MARŠOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/370/1943, DS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2092/1946, SDO Alois Jirásek.

MARTINICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/736/1920, Čtenářsko ochotnický odbor MO agrární.

MĚCHOLUPY
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3852/1919, Zábavní a vzdělávací spolek Havlíček.

MEZANOČ, o. Beroun
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/1134/1948, SDO Vojan.

MEZŘITZ
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9630, OS.

MLADOTICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1503/1922, KrDO.

MUTNÍK, o. Karlovice
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3442/1941, Divadlo mladých; i. č. 427/2351/1943, SDO.

MÝTO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/6491/1923, OS Cvokařů.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/7376/1936, OS Cvokařů.

MÝTO
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3079/1943, Vzdělávací ochotnický spolek.


N

NABSEL, Semily
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/247/32/1908, Klub dělnické mládeže Tyl.

NADTONICE U PRAHY
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/2042/1948, Ochotnické sdružení Rozkvět.

NANICE
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/1572/1913, ČOS.

NEČIČKY, o. Louny
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1308/1941, SDO.

NĚMECKÁ BĚLÁ, Polička
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427/3051/1945, SDO.

NĚMECKÁ BŘÍZA, Plzeň
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4176/1941, SDO Thám.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4076/1941, SDO Thám.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2190/1943, SDO Thám.

NĚNIČKY
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/6562/1922, DrO SDH.

NESNAHYŇ
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/13820/1934, Div. spolek (zánik).

NEŠETICE
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427/1778/1942, SDO Tyl (něm. zápis).
Fond ČM 1941-1947, i. č. 427/2313/1943, SDO Tyl (něm. zápis).

NEŽTISLAVICE, o. Ledeč nad Sázavou
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/1427/1948, ODS Sázavan.

NOVÁ LHOTA
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/6318/1935, SDO Havlena.

NOVÁ PRAHA
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/3004, Zábavní spolek Pyšišvorové.
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/3509, Zábavní spolek Kos.

NOVÁ SÁZAVA, o. Kutná Hora
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3732/1945, SDO Sázavan.

NOVÁ SÁZAVA BEZVĚROV, o. Plzeň–sever
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427/1899/1947, Malý ochotnický kroužek.

NOVÁ VES U P.
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/4699/1937, Acord DrO.

NOVÁ VES
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/329/1918, OS Mládež.

NOVÁ VES
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4374/1932, ČOS (zal.).

NOVÁ VES
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6585/1932, SDO Havlíček (zal.).

NOVÁ VES
SÚA: Fond ZU spolky, spolkové odd., km. č. 2044/1911, SDO, zal. 1911.

NOVÁ VES
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, km. č. 62/2044/1911, SDO Jitřenka.

NOVÉ SEDLO
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/2551/1948.

NOVÉ SÍDLIŠTĚ, Přeštice
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/253/40/1909, SDO.

NOVÉ VERNEŘICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/162/1946, DS Vlastimil Hrob.

NOVÝ BŘEŽENEC
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5248/1947, Ochotnický kroužek U lípy.

NOVÝ DVŮR
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4744/1921, Dělnická dramatická a pěvecká jednota Osvěta.

NOVÝ HRAD
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6091/1933 (zánik).

NOVÝ KOUŇOV, o. Český Krumlov
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427/1408/1947, SDO Psohlavci.


O

OBERSEBERAU
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/6012, SDO Tyl.

OBORA
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5595/1922, Ochotnický kroužek Máj.

OBRNKA
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/8813/1937, Beseda, Dramatický a vzdělávací spolek.

OKŘANY
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1222/1942, Dramaticko pěvecký spolek Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/2196/1943, Dramaticko pěvecký spolek Tyl.

OLEŠKA, o. Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/204/1924, ČOS Komenský (zal.).

OLEŠNICE
SÚA: ČM 1901–1910, i. č. 1704, sg 30/3297/276/42, div. ochotníci, zal. 1907, 1908.

OLŠINKY, Ústí nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/6743/1946, Ochotnický a div. spolek A. Jirásek.

OPATOVICE, o. Litomyšl
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/8417/1946, SDO Vyšehrad.

OSTAŠOV, m. č. obce LIBEREC, o. Liberec
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/8254/1946, Div. a vzdělávací spolek Jiří Wolker.

OSTRAVA-NOVÉ HUTĚ, o. Ostrava
SÚA: Fond ČM 1856-1883, sg. 30/6/5288, Div. ochotníci.

OSTROVEC, m. č. města PELHŘIMOV, o. Pelhřimov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 433/3188/1948, SDO.

OSVĚTÍN U HOLIC
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/8138/1923, Kroužek dělnických div. ochotníků (zal.).

OUBOČ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/728/1921, ČOS Jirásek.

OUBYSLAV
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/8337/1921, Kroužek div. ochotníků Klostrman.

OUJEZD, Kladno
SÚA Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/51/32/1903, Čtenářsko div. a vzdělávací jednota.

OULIČKA U JABLONÉ NAD ORLICÍ
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/512/1922, DrO NJS.

OUROČNICE, o. Benešov
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1864/1924, ČOS Komenský (zal.).

OUSOBÍ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/747/1921, ČOS.

OUSTRAŠÍN
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/5566/1921; i. č. 378/3642/1922, SDO Rovnost.

OUŠOVEC, o. Ledeč
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6549/1926, JDO (zal.).

OVČARY (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/818/1942, SDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2397/1943, SDO.


P

PAVLOVICE, o. Ledeč
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2552/1924, SDO Zora (zal.).

PILKAU
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 233, sg 30/91, ČOJ, zal. 1886.

PLÁCHOV
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/3625/1921, Vzdělávací a ochotnický spolek Probuzení.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5284/1921, Dělnický OS.

PLASNICE
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/1291/1919, SDO.

PLAVA ? PLARA? PLAHA?
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/9456/1936, SDO.

PLAVA
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/5408/1919.

PLOSKOVICE, o. Liberec
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2691/1947, SDO Dalibor.

PLVENEC
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/580/1920, Dělnický OS.

POČAPLY, Beroun
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/295/1134, DrKr Lidová scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/6943/1931, DS Merkur (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/5087/1928 Dramatický a zábavný odbor Merkur.
(zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/880/1929, Dramatický a zábavný odbor Merkur.

PODBABA
SÚA: Fond ČM 1884-1900,i. č. 234 sg 30/32, OJ Ratolest, zal. 1886 1890, 1894.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5796/1922, OS Ratolest (povolení her).

POHOŘÍ
SÚA: Fond ZU spolky, 1911, i. č. 462/427/1911, ČOS (zal.).

PODMOKLY-VALCHNICE
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3137/1946, DO Tyl při organizaci KSČ.

PODMOLICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1117/1946, Div. ochotnický kroužek Rozkvět.

POLNÍ MANČICE
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8234/1921, SDO.

POPLICE U PEROHROLIC
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1408/1939, SDO.

POTDEŇ
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/11250/1934, SDO.

POTIVÍN
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/5933/1940, OJ Tyl.

PRÁCHNOVICE
SÚA: Fond ZU spolky, i. č. 462/2412/1911, SDO (zal.).

PŘEDBOŘICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/423/1913, ČOJ.

PŘEDMĚŘICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/6041, SDO.

PŘEPYCHY, o. Nový Bedřichov
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3920/1927, ČOS (zánik).

PŘESTAVLKY (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/754/1920, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2211/1921, SDO Tyl.

PŘÍBOR U STRÁŽE NAD NEŽÁRKOU
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3029/1924, ODJ Havlíček (zal).

PŘÍSEC
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2701/1923, OS Svornost (zal.).


R

RADIČ
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4898/1922.

RADIM (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/276/1944, SDO Kvapil.

RADIM, Pečky nad Labem (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2643/1945, SDO Jirásek.

RADLICE
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1467/1923, ochotnické sdružení mladých herců (opis stanov).

RADIMOVICE U TURNOVA (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/5460/1940, SDO Bohdan Kaninský.

RADNICE, Trutnov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/6162/1947, SDO Žaltman.

RADONESICE, Bílina
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/3698/1946, SDO Havlíček.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/606/1947, SDO Havlíček.

RADNICE, Trutnov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/6162/1947, SDO Žaltman.

RADONICE
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2645/1922, DS Jirásek.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/4806/1929, SDO Jirásek (výmaz).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2185/1944, SDO Jirásek.

RADOŠOVICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2089/1923, JDO (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8190/1923, Vzdělávací a dramatický spolek Tyl (zal.).

RADOŠOVICE
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/5829/1933 (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/708/1934, SDO Dramatika.

RADOŠOVICE
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/9427/1935, Div. ochotnický spolek Čechie.

RADOTÍN (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/908/1920, Dramatické družení Čechie.

RADOTÍN (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/6069/1922, Beseda Tyl.

RADOTÍN (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/549/1934, Sdružení div. ochotníků Radotínská scéna (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2992/1944, Radotínská scéna.

RADOTÍN (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/7723/1936, Div. ochotnický a recitační sbor Národní scéna.

RADOUŇ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ČM 1901, i. č. 3301/431/45, Zábavní spolek Hálek, zal. 1905.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/688/1942, KrDO.
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/7252/1946, SDO J. K. Tyl.

RADOVESICE, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/3698/1946, SDO Havlíček.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/606/1947, SDO Havlíček.

RANKOV (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/3705/1934, SDO J. A. Komenský (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/9483/1936, SDO Komenský.

RAŠÍN, Hořovice
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/2229/1927, KrDO (zal.).

REJKOVICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/210/1920, Div. ochotníci.

REPNIK, o. Vysoké Mýto
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706/241/135, Čtenářsko OJ.

RODOVESICE, Roudnice
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/1192/1926, Dělnický dramatický kroužek (zal.).

ROHACKO
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/5011/1932, Div. a vzdělávací jednota Smetana.

ROKYCANKY
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706/243/318, SDO, zal. 1897.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/26/1933 (zal.), SDO Nová scéna.
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/2290/1934, SDO Nová scéna.

ROSICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/4379/1941, DS J. K. Tyl.

ROUDNICE
SÚA: Fond ČM 1856-1883, sg. 30/6/1834, SDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/5152/1928, SDO (změna).

ROUDNÝ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/2252/1912, Zábavní a DS Na Zlatodole.
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/3933/1912, Zábavní a DS Na Zlatodole.

ROVNÁ (geografická poloha nebyla zjištěna
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/3382/1920, SDO.

ROVNÁ, o. Roudnice (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1476/1942, Div. OS J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/932/1943, Div. OS J. K. Tyl.

ROZTOKY (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ČM 1856–1883, i. č. 572/30/6/10136, Čtenářsko zábavní spolek.

RTYNĚ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/454/1920, Zábavní kroužek Venuše.

RUDLICE
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/8243/37, Pěvecko dramatická OJ J. K. Tyl.

RUPRECHTICE, Broumov
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/4569/1946, SDO Máj.

RŮŽODOL
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/7061/1946, LD Místní rady osvětové.

RŮŽODOL U MOSTU
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/7967/1923, Lidové divadlo Svornost (zal.).

RYBNÍK (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/959/1946, Dramatický klub K. H. Borovský.

RYBNÍKY, Semily (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 434/1611/1948, Ochotnický div. spolek Podhoran.

RYCHLOV (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 397/1299/1932, SDO Máj (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/533/1937, SDO.

RYCHNBURK, Vysoké Mýto
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2086/1926, JDO Adolf Heyduk (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2087/1926, JDO Adolf Heyduk (zánik).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/66600/1926, JDO Adolf Heyduk (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/289/1928, JDO Heyduk (odvolání).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/5189/1929, SDO Heyduk (odvolání).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/1832/1940, JDO Heyduk.

RYMBERK, Kamenice nad Lipou
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/245/1925, SDO Vrchlický.

RYŠÍN
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/735/1914, ČOS Tyl pro Chlum a Ryšín.


Ř

ŘETENICE 2x
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/3636/1912, Pěvecko dramatický kroužek Rovnost.

ŘÍHOV, Sušice
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/1626/1939, DS Klostermann.


S

SADEK
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/273/1920, SDO Klicpera.

SACH
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/3404/1943, SDO (německý zápis).

SEBUTÍN, o. Litoměřice
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/6543/1946, KrDO Máj.

SEČ, o. Rychnov nad Kněžnou
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/3201/1928, Div. OS (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/4729/1934,SDO Cheb (zal.).

SEDELČANY
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/7474/1923, Dramatický a zábavní odbor Merkur Živnostensko obchodnické strany středostavovské.

SEDLC
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1324/1943, Dramatický OS.

SEDLEC (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302/467/9, SDO 1906.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302/467/20, SDO 1909.

SEDLIŠTĚ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/5635/1934, SDO Švehla (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/3122/1940, KrDO.

SELČAN
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/456/65, Ochotnický DS Tyl 1905, 1909.

SENC (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1911, i. č. 361/3267/1911, KrDO.

SKALKA (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/6347/1921, SDO Klicpera.

SKALKA (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 434/1187/1948, DrO divadelní.

SKÁLY–TELCE, o. Louny
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/300/1946, SDO J. K. Tyl.

SKOCHOVICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg. 30/251/88, JDO 1895.

SKOCHOVICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2340/1944, SDO V. K. Klicpera (německý zápis).

SKORŇOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/4278/1920, SDO.

SKŘENĚV
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/5310/1920, SDO Jirásek.

SLATINA (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/2138/1912, Ochotnická čtenářská beseda.
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/1993/1930, Jirásek JDO (zal.).

SLAVČICE, o. České Budějovice
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 434/1187/1948, DrO divadelní.

SLAVEČ (SLAVČ)
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/6667/1923, DrO při NJP (zal.)
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/1337/1937, DrO NJP.

SLAVĚTÍN (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/3766/1929, Intimní scéna (zal.).

SLUŽÁTKY, o. Příbram
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1500/1943, Chvojnovsko ochotnický spolek.

SLUŽTICE
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2424/1947, SDO Ochotník.

SMAKOVICE
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/1261/1922, KrDO Havlíček.

SMAKOVA TÝNICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/2226/1919, Zábavní a vzdělávací spolek Vlastimil.

SROZENICKÁ LHOTA, Sedlčany
SÚA: Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/8001/1939, KrDO Tyl.

STAŇKOV (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg. 30/254/220, DS Šumavan 1898.

STARÁ HUŤ, o. Jičín
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/1790/1929, KrDO Libuše (zal.).

STARKOČ
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1138/1944, SDO (německý zápis).

STARÝ KYNŠPERK, o. Cheb
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 434/901/1948, Div. a kulturní kroužek.

STAŠOV
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/1783/1939, ČOS J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1852/1942, ČOS J. K. Tyl.

STOLINSKÉ ? PETROVICE, o. Česká Lípa
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1723/1947, SDO Máj.

STRABAŘOV, Český Brod
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1399/1946, Dramatický klub Eduard Vojan.
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/6347/1921, SDO Klicpera.

STRÁDONICE, o. Rakovník
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/6473/1924, SDO Vojan (zal.).
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/1369/1926, ČOS Vojan (právní trvání)
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/6213/1932, Vojan, ČOS (zánik).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/4680/1927, ČOS Jungman (zánik).

STRADONICE, Rokycany
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg. 30/256/162, ČOS Jungmann 1899.

STRÁNKA, Brandýs nad Labem
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/320/1928, ČOB Kolár (zal.).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/5392/1930, ČOB Kolár (neustanovení).

STRAŠÍN,
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/6746/1936, SDO Máj.

STRAŽICE, Rokycany
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/3354/1941, Div. OS.

STRÁŽOVICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/5715/1935, OS Komenský.

STRÁŽOVICE
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/6549/1923, SDO Osvěta (zal.).
SÚA: Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/6328/1930, SDO Osvěta (výmaz).

STŘEŽOV
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 425/1672/1944, SDO Klicpera (německý zápis).

STŘÍBRNÁ SKALICE, o. Kolín
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg. 30/251/58, SDO Tyl.

STŘÍŽOV (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1672/1944, SDO Klicpera (německý zápis).

SUCHDOL (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/8444/1939, SDO Tyl.

SUCHDOL U TŘEBONĚ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/1142/1937, SDO Svítání.

SUCHÉ U NECHANIC, Hradec Králové
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/1550/1925, JDO (tzal.).

SULKOV
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2593/1946, Divadlo SČM.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/1049/1946, Divadlo SČM.

SVAKYŇ (SVATYŇ)
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/7199/1922, ČOB (zal.).

SVATAVA (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/8955/1936, SDO Svornost.

SVÍDNICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/1114/1936, SDO Svornost.
SÚA: Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 415/10140/1939, SDO.

SVINATICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/4915/1919, SDO Havlíček.

SÝKOŘICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2866/1943, SDO Vojan (německý zápis).

SZE
SÚA: Fond ZU spolky 1911, i. č. 361/3547/1911, SDO Vrchlický.


Š

ŠALMONICE, Třeboň
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/2269/1941, OS.

ŠANOV (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/854/1921, ČOS.

ŠANOV U NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 434/1371/1948, SDO Tyl.

ŠEJDORF, Havlíčkův Brod
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/4373/1941, Čtenářský ochotnicko vzdělávací OS.

ŠEMBACH, Aš
SÚA: Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 428/5339/1947, SDO Hraničář.

ŠEPADLY
SÚA: Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/100/1921, JDO Tyl.

ŠMOLOV–DOLNÍ BROD
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302/455/38, ČOS pro Šmolov a okolí 1909.

ŠTERNERK, Benešov
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg. 30/254/236, Čtenářská OJ 1899.

ŠTIPOKLAS, Kladno je jich víc
SÚA: Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/536/1924, SDO Havlíček (zal.).

ŠTÍTOV
SÚA: Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/860/1920, SDO Tyl.

ŠUMBURK, Jistebsko u Jablonce nad Nisou
SÚA: Fond ZU spolky 1948, i. č. 434/2835/1948, SDO Jirásek.


T

TÁBORSKÉ RADIMOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/7487/1923, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/13089/1939, SDO Tyl (znovu zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 415/13833/1939, SDO Tyl (zánik).

TČECH(Š)NOVICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/715/1943, SDO Jirásek.

TĚBELICE, Tábor
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/439/1924, ČOS (zal.).

TEHOV (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2212/1941, SDO J. K. Tyl.
TĚCHOVICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/6726/1922, SDO Tyl.

TEJMLOVÁ, Sušice
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1721/1925, DS Javorník a Tejmlová (zal.).

TEMEŠVÁR (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/160/1929, Pěvecko ochotnické sdružení (zal.).

TETÍN (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/10591/1938, Ochotnický kroužek J. K. Tyl.

TISOVÁ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1906/1919, SDO.

TITER
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/2283/1911, SDO.

TOUŠKOV–VES, Stříbro
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1495/1948, Zábavní a vzdělávací SDO Máj.

TOUŽEŇ, Brandýs nad Labem
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3115/1945, SDO.

TŘEBECHOV, Nové Město
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/177, SDO 1896, 1897.

TŘEBETOV–SOLO PÍSKY
SÚA: Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/1798/1939, Dramatický a vzdělávací kroužek.

TŘIMELICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4936/1942, SDO Stroupežnický.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/912/1943, SDO Stroupežnický.

TUČNÝ ÚJEZD
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2379/1943, OS (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2379/1943, KrDO.

TUNBĚJOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2330/1923, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7931/1923, SDO (zal.).

TUNĚCHODY
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/806/1921, SDO Havlíček.

TÝNIŠTĚ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/5816/1923, Humoristický DrKr Vlastimil.


U

UHEREC
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/3090/1948, SDO.

ÚJEZD
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/2407/1935, OS Rudá scéna.

ÚJEZD
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/203/1919, Vzdělávací beseda Tyl.

ÚJEZD, Podhorany, o. Nepomuk
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/519/17/1904, ČOS Jungmann.

ÚJEZD U KLADRUB
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1122/1922, Čtenářsko ochotnický kroužek Svornost.

ÚJEZDEC, Klatovy (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1055/1925, SDO Svornost (zal.).

ULIZKOVICE, Nová Paka
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2492/1945, SDO, Divadlo Humberských obcí.

ÚNĚJOVICE, o. Domažlice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2387/1923, SDO Svornost (zal.).

ÚNĚTICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5506/1933, Družstvo pro vystavění Lidového divadla (zal.).

ÚŘEDNICKÁ LHOTA
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9325/1920, SDO Vlastimil.

ÚŠOVICE, m. č. města MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o. Cheb
SÚA: Fond ČM 1941-1947, i. č. 427 sg 30/5028/1947, SDO Rozkvět.


V

VĚKOŠE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2421/1943, SDO (německý zápis).

VELKÉ(Á) SKALICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2784/1943, SDO Jirásek (německý zápis).

VELKÉ KNĚŽICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/181/1944, DrKrSK Kněžice.

VELKÉ KOSTOMLATY
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/77/1944, SDO Tyl (německý zápis).

VELKÝ ÚJEZD (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1563/1933, SDO (změna).
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2498/1934, DOS (změna).

VELTĚŽ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2113/1923, KrDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8172/1923, Dělnický spolek div. ochotníků Vesna (zal.).

VEPŘÍKOV, Chotěboř
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6055/1947, SDO Máj.

VESEC, Jičín (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2519/1942, SDO Vladimír Merhaut.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2308/1943, SDO Vladimír Merhaut.

VESELICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2579/1921, Vzdělávací a zábavní kroužek.

VESTEC (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/5040/1920, OS.
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1056/1942, SDO Vestečan (německý zápis).

VĚTROV
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/9404/1935, SDO Havlíček.

VINTÍŘOV, Lobuk ? nad Orlicí
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2513/1947, SDO Tyl.

VOJTĚCHOV, Chrudim (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2042/1943, SDO (německý zápis).

VOLEŠNICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1800/1923, OD Dalibor (trvání).

VOLŠANY
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/932/69405/1913, Čtenářský zábavní spolek Mladotín.

VRANOV (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3984/1932, SDO Dalibor (zal.).

VRBICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/886/1921, SDO Svornost.

VRBIČANY (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2370/1928, Sdružení div. ochotníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/365/1932, Sdružení div. ochotníků (změna).

VRBIČANY, Litoměřice
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4068/1923, Spolek dělnických ochotníků div. (zal.)

VRCHOVINA (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7173/1922, DrO FDTJ (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/4397/1923, DrO Tyl Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).

VRCHY, Semily (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/201/83, SDO Tyl ve Vrchách a Kacanovech 1895.

VŠEHRDY (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8705/1923, Ochotnický DS Havlíček (zal.).

VŠECHLAPY (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/7500/1931, ČOB (zánik).

VŠETATY (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4007/1941, Odbor Mladého národního souručenství, skupina mladých.
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1528/1936, DO Mladé generace Živnostensko obchodnické strany středostavovské.

VYSOKÉ(Ý) NAD LABEM
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2631/1944, SDO (německý zápis).

WOSEK
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/2299/1935, DrO MOK.


Z

ZÁBOŘÍ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/339/1920, Ochotnicko čtenářská beseda.

ZÁHODÍ
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7399/1921, ČOS.

ZÁHONICE
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8776/1923, JDO (zal.).

ZÁHORNICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8234/1923, JDO (zal.).
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/6109/1924, SDO Tyl (zal.).

ZAJÍČKOV, Nový Bydžov
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1153/1948, SDO Havlíček.

ZÁLESÍ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4555/1941, SDO Svornost.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/423/1942, SDO Svornost.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2335/1943, SDO Svornost.

ZÁLUŠÍ, Třeboň
SÚA: Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/4349/1926, SDO (zal.).

ZÁMFELD, Hradec Králové
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2636/1943, Lidová scéna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1760/1946, Lidová scéna.

ZÁSADA, Semily
SÚA: Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/274/25,41, SDO 1886, 1887.
SÚA: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/563/19/1907, SDO Tyl.

ZBYČOV
SÚA: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/843/1919, Ochotnický a vzdělávací spolek Boleslav.

ZDECHOVICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/1989/1933, SDO Tyl (zal.).

ZDESLAVICE, Kutná Hora (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2069/1946, OS Svornost.

ZDICE, Chrudim
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3629/1942, SDO J. K. Tyl (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2285/1943, SDO J. K. Tyl (německý zápis).
SÚA: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/2463/1948, SDO Tyl.

ZEMĚCHY (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/149/1911, SDO.
SÚA: Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3055/1913, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/182/1914, SDO Tyl.

ZHOŘ, Litomyšl
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1271/1945, SDO Svornost.

ZLENZANY
SÚA: Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1741/1923, DS Svítání (změna).


Ž

ŽAMPACH (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/6578/1932, SDO Žampach (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5422/1934, SDO Žampach (právní trvání).

ŽÁR (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/731/1936, SDO Šumavan.

ŽĎÁR
SÚA: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/149/1929, JDO Jirásek (zal.).

ŽELEZNÁ (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/812/1944, SDO Tyl (německý zápis).

ŽIDOVICE (více stejnojmenných obcí, nelze zařadit)
SÚA: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3960/1943, SDO Havlíček (německý zápis).

Související Geografické celky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.