Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Beseda, dramatický a vzděl. spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x
1921 byly schváleny stanovy Dramatického a vzdělávacího spolku Beseda.
(Spolek Vzdělávací beseda existoval už dříve - viz plakát z r. 1918 - hornostakorská mládež hrála ve prospěch Vzdělávací besedy.)
Od počátku se hrálo na rozkládacím jevišti v hostinci U Blechů.

1926-1932 zde režíroval učitel František Valenta.
1927 uvedli hry A. Jirásek: Otec, Josef Štolba: Staré hříchy.
1928 spolek přijat za člena ÚMDOČ.
1929 s dětmi sehráli: Helena Valentová (členka spolku): Šumařovy housle, K. Horký: Srážka vlaků, F. X. Svoboda: Poslední muž.
1930 Kmotr Vávra (zpěvohra J. Harkavského-Šindlera, původně napsaná pro buštěhradské ochotníky, provedena ve spolupráci se sólisty z okolí), nacvičila sl. Šindlerová.
1931 společně s dětmi J. Průcha: Zlatovláska.

Později režie J. Vaněk:
F. X. Svoboda: Směry života, J. K. Tyl: Paličova dcera.
1935 P. Rudolf: Starý varhaník, r. Josef Vaněk.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938 spolek členem ÚMDOČ, 47 členů
1942 V. Bárta: Od mlýna ke mlýnu, r. Josef Vaněk.
1943 R. Branald: Selská čest, r. Josef Vaněk.
1944 uv. hry F. F. Šamberk: Karlova třída 15, Rajská-Smolíková: Ze starých mlýnů.

Po osvobození
1946 sehráli pohádku Ondřej a drak (V. Dyk), s mladým souborem ji začal studovat učitel František Valenta, v průběhu nacvičování se mladí (většinou bývalí žáci) postavili proti jeho tradičním postupům a poté se režie ujal (jeho syn) Jiří Valenta (později dramaturg, spoluautor Bibliografie a Místopisu čes. amat. divadla a autor projektu Databáze).
Dále Fr. Sokol-Tůma: Gorali, G. Preissová: Její pastorkyňa; J. Kvapil: Oblaka, r. J. Vaněk.
Hráli: B. Horáček, J. Kortánová, M. Kortán, M. Zahrádková, V. Vaněk.
1949 nastudovali 2 hry, hráli 3x.
1949 skupina mladých uvedla K. Havlíčka Borovského Krále Lávru, režie Jiří Valenta. Zpracování bylo revolucí i v inscenačních postupech a zaujalo tím spíš, že šlo o vesnický soubor.
1949 Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení, Sokol-Tůma: Gorali.
1949 hodnocení ONV Mladá Boleslav:
Ocenění souboru: Průměrný spolek II. skupiny 60%.
3. 2. 1951 soubor přiřazen k Osvětové besedě jako její dramatický odbor (dle zdrojů v SOkA Mladá Boleslav).
Další činnost ale nezaznamenána, patrně ustala a obnovili ji až manželé Richtrovi (učitelé), kteří v r. 1965 založili Dramatický kroužek Osvětové besedy (viz).

Původní opona hornostakorských ochotníků zdobí sál ochotníků v Dolních Stakorách (obr. viz tam).
Bibliografie:
KŘIVÁČKOVÁ, Jana: Ochotnické divadlo v Horních Stakorách. Chronologie činnosti. In: Místní muzeum.
Místní muzeum (škola): Dok. divadelní činnosti, Pl, foto.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 244-245.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

VALENTA, Jiří: Informace pro MČAD. Rkp. 1999.

Československé divadlo XI, 1928, č. 3, s. 48.
Archivy:
Soukromý archiv Jiřího Valenty: Rodinná kronika.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2: plakáty 1928-1938.
OkÚ Mladá Boleslav, kn 346, ONV Mladá Boleslav manipulace 1951-1954, sg 262.

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Dolní / Horní Stakory, Průvod Čechie, autor neznámý, s. a., divadelní sál v Dolních Stakorách
Horní Stakory, Beseda, Kmotr Vávra - plakát, 1930
Horní Stakory, Beseda, Oblaka - plakát, 1946
Horní Stakory, Beseda, Od mlýna k mlýnu - plakát, 1942
Horní Stakory, Beseda, Ondřej a drak - plakát 1946
Horní Stakory, Beseda, Selská čest - plakát, 1943
Horní Stakory, Beseda, Starý varhaník - plakát, 1935
Horní Stakory, Beseda, statistika 1930-1943
ÚMDOČ, Šmilovského o., osvědčení - účast na kurzu ÚMDOČ, 1930


Mapa působení souboru - Beseda, dramatický a vzděl. spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dolní / Horní Stakory, Průvod Čechie, autor neznámý, s. a., divadelní sál v Dolních Stakorách
Horní Stakory, Beseda, Oblaka - plakát, 1946
Horní Stakory, Beseda, Kmotr Vávra - plakát, 1930
Horní Stakory, Beseda, Starý varhaník - plakát, 1935
Horní Stakory, Beseda, Ondřej a drak - plakát 1946