Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Cerekvice nad Bystřicí

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1833
Od 1833 nepravidelně česká ochotnická představení.

V 60. letech hrála Ochotnicko-čtenářská beseda.

1873 Hudební, pěvecká a deklamatorní dětská besídka podnětem ke vzniku JDO.
1873 roku první představení JDO. 1879 přenesla JDO svou činnost do Třebovětic,
1873 též školní divadlo.
1883-1885 činnost ustala.

1886 obnovení. 1888 (dle Ladeckého 1893) zal. Hospodářsko-čtenářská beseda, zanikla 1926.

Nové oživení do ochotnické scény přináší MUDr. Ant. Machek. Podařilo se mu spojit třebověticko - cerekvické ochotníky.

1905 obnovena činnost.
V 1. svět. v. omezení ODi.

1922 Osvětová komise, sdružovala činnost všech spolků v obci.
LD pro děti.

1924 Spolek dělnických div. ochotníků.
1928 ODi SDH.

1934 DS Sokol Cerekvice-Třebovětice společně s ochotníky DS Máj Jaroměř zbudoval na Vavřinečku v Lysici přírodní divadlo.

1931 ODi Svazu čs. mládeže socialistické. Od 1939 jako Mladé NS.

1942-1944 hrál opět SDH.

1945-1951 JDO.
1955 obnova LS.
195x DO při Čs. státním statku, jeho aktivita brzy skončila.

1957-1985 DS Bystřičan.
1962 členové DS postavili z bývalé hospody divadlo s jevištěm a šatnou.
1963 oslava 90. výročí ODi v obci, jh. Jar. Vojta, člen ND v Praze. Poté stagnace.
1973 100. výročí ODi a sjezd rodáků.
V té době se hrálo i na přírodní scéně v Lysici.

1998 shořel objekt Hájenka, kde byly uloženy veškeré rekvizity a kulisy.
OÚ Hájenku zrekonstruoval, ale scéna vyžadovala velmi nákladné opravy.
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. Hořice v Podkrkonoší. Město a okres. Díl II, vydal Dr. F. Mann jako 12. svazek Knihovny národohospodářských informací. 1934, s. 18-22.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. PC ART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 152.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 129.

MALINA, Jiří: Sto let ochotnického divadla v Cerekvici nad Bystřicí. Cerekvice nad Bystřicí, MNV 1973. 32 s. OMaG Jičín.

MAREK, František: Informace pro MČAD. Rkp. 1999. OMaG Jičín.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 129.

VAVRUCH, Pavel: Polička - problémy divadla na vesnici. Festival ves. souborů VčK od 24.4.1965. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 10-12.

OD 1962, č. 5, s. 119.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2226/1945, JDO.

Související Obrázky

Lesní žínka


Mapa - Cerekvice nad Bystřicí

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':