Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Třebovětice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Cerekvice nad Bystřicí
První zpráva: 1873
1873 zal. JDO, téhož roku vlastní jeviště, které vymaloval a upravil zdejší malíř E. Bajer.

V 80. letech 19. stol. cerekvicko - třebovětické studentstvo.

1895-1934 ČOB.

Po 2. svět. v. SDO J. K. Tyl.
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. Hořice v Podkrkonoší. Město a okres. Díl II. Vydal Dr. F. Mann jako 12. svazek Knihovny národohospodářských informací. Hořice 1934, s. 18-22.

FAJSTAUEROVÁ, Hana, HOLÁ, Jiřina a MATĚJKA, Ivan; zprac. Místopis okresu. Rkp.1998-2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.569.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1239/1948, SDO J. K. Tyl.

Státní okresní archiv Jičín: Kronika obce.

Hradec Králové, Státní okresní archiv: Spolky, společenské organizace a družstva 1886-1951, registr, č. 590-617.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Třebovětice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':