Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mlázovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 181x
181x - před 1820 LD, pořádal hajný J. Hanych.

1820 Rod Svojanovských (Klicpera).
Panský hajný Jakub Hanych (1774-1853), umělec samouk, iniciátorem ODi. Nejprve LD, později i činohra,
Sám psal hry humorného rázu, ale i vážné pro postní dobu.
V 30. letech hostování v jiných vesnicích.
Hrál i v Hořicích a v Pace. (Port)
Navázal Lad. Riegl, vyznavač díla J. K. Tyla.

1862 nové jeviště v radnici.

1911 Občanská beseda Svornost Prodaná nevěsta za ved. V. Pácala.

Po 1919 Studentský kroužek Kalich, domácí i cizí klasika.

1922 OS člen ÚMDOČ.
Od 30. let přes válečnou dobu a v závěru 50. let činnost méně výrazná, i recitace, větší oživení 1970 za r. Bažanta, ing. Kutnara a Čaňka.

1933, SDO Vlasť (zal.).

50. léta Estrádní soubor OB.

90. léta DS OB.

xxxxx
1958 NP Svitavy - DS OB, Chvála života (pásmo)
xxxxx
LOUTKOVÉ DIVADLO
Před 1820 LD, pořádal hajný J. Hanych.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš: Divadelní ochotník. Díl II. Sv. 6, v článku O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III. kDÚ.

ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. Hořice v Podkrkonoší. Město a okres, díl II, vyd. Dr. F. Mann jako 12. svazek Knihovny národohospodářských informací. 1934, s. 18-22.

INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. Hana Fajstauerová, Jiřina Holá a Ivan Matějka. Rkp. 1998-2000. PC ART.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1865, str.III., 2, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

HORÁK, F.: Historie ochotnického divadla v Mlázovicích. Pod Zvičinou 3,
s. 142-143. KK.

KNAP, J.: Umělcové na pouti, s. 42.

KUBÍN, Josef: Česká Thalie 3, č. 27.

KUTNAR, František: Mezi Chlumy a Kamennou Hůrou, 1997.

LAUDOVÁ, Hannah: Národně významné festivity 19. stol. a jejich folkloristická dramaturgie. In: Divadlo v české kultuře 19. stol. Praha, Národní galerie 1985, s. 159.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 501.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956. s. 498-499.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1922. Seznam členů. kART.

Divadelní listy 1883, , č. 3, s. 28; č. 4, s. 36; č. 10, s. 90.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1979/1921, ODi.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/108/1944, SDO (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/1366/1933, SDO Vlasť (zal.).

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Státní okresní archiv Jičín
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Mlázovice
Časový rozsah: 1863-1951
Tematický popis: pokladní knihy, plakáty
Archivní pomůcky
TREJBAL J.: OCHOTNICKÉ DIVADLO V MLÁZOVICÍCH, 1863 - 1951. Sdružený a skupinový inventář (část), 1965, s. 4, ev.č. 87/8

OÚ:
Kniha pamětní Františka Hrádka.

SA Fr. Kutnar.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Mapa - Mlázovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.