Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Šárovcova Lhota

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1872
1872 -1913 KrDO.

1873 Šárecký zpěvácký spolek Boleslav.

1922-1934 SDO československých. Osobnosti Fr. Hnyk, St. Řehák, Fr. Pour.

1970 ODi zaniklo.
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. Díl II. In: Hořice v Podkrkonoší. Město a okres. Vydal Dr. F. Mann jako 12 svazek Knihovny národohospodářských informací. Hořice 1934, s. 18-22.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

Kronika.
Pamětní kniha Spolku divadelních ochotníků československých v Šárovcově Lhotě.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.525.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea: C 13. 138, Pl, 1873 Šárecký zpěvácký spolek Boleslav.

Mapa - Šárovcova Lhota

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':