Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sobčice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1883
1883-1950 SDO Neruda.

1950-1970 DS Neruda působil pod hlavičkou Osvětové besedy a TJ Sokol.
Vlastní jeviště v hostinci, sál pro 250 diváků.

2008 za podpory obecního souboru vznikl divadelní spolek Damijánek.
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. In: Hořice v Podkrkonoší. Město a okres. Díl II. Vydal Dr. F. Mann jako 12. sv. Knihovny národohospodářských informací. Hořice 1934, s. 18-22.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

FALTEJSEK Rudolf: Excerpce spolku v SOkA Hradec Králové. Pro MČAD,1998.

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Díl 2. Divadelní sály. Praha, Umění lidu, 1949. 335 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 464.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1986-1951, reg., č. 590-617.
Kronika.

Mapa - Sobčice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':