Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Neruda / OS / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1883 založen OS, hrával ve škole.
1896 registrován SDO Neruda, uvedeno Sedlák křivopřísežník.
1921 v rámci Jiráskových oslav hořického Erbanova okrsku ÚMDOČ uvedli společně s ochotníky z Ostroměře scény z Jiráskova románu Mezi proudy.
1922 členem ÚMDOČ Hudebně OJ Neruda.
1925 Nevěsta (Luttnová, Ptáčková), Andulka šafářova.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.


Od 1950 působil pod hlavičkou Osvětové besedy a TJ Sokol.

Ročně 3 až 4 premiéry, vlastní jeviště v místním hostinci, sál pro 250 diváků.
Režiséři: Fr, Machek, Fr. Jiránek, Jar. Mádle, Mir. Ulrych, Josef Laušman.
1970 ukončení činnosti.
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. Hořice v Podkrkonoší. Město a okres, díl II, vydal Dr. F. Mann jako 12. sv. Knihovny národohospodářských informací. 1934, s. 18-22.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 464.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.

Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. obálky; č. 15, s. 240.
Archivy:
SOkA Hradec Králové:
Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SDO Neruda registrován 1896 Zapsán do registru a schváleny stanovy 4.9.1896.
Kronika

Mapa působení souboru - Neruda / OS / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':