Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Lázně Bělohrad

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1848
1848 divadlo součástí lidových slavností, při oslavách konstituce “zakopali robotu” - karabáč, který symbolizoval poddanství, byl za zpěvu a tance pohřben do země.

1861 počátek ochotnického divadla, po prvním úspěšném představení založen Spolek divadelních ochotníků .
hrálo se v budově Občanské záložny.
1893 budova přestavěna : Plány Jan Vejrych, stavitel Jan Polišenský, podnikatel Antonín Wagenknecht.
1895 účast v expozici na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze (viz Texty)

1903 studentská představení.

1922 DrO K. J. Erben při Politické organizaci Živnostensko obchodnické strany středostavovské.

1926 restauroval interiér sálu v Lázeňském hotelu ak. mal. Číla (čeští králové v přízemí), nápis "Vlasti a uměnám"

1944 SDO Rais.

1949 div. sál v Lázeňském hotelu, jeviště Raisův OS. Od téhož roku r. V. Babka.
1949 div. festival Raisův Bělohrad k 90. výročí narození K. V. Raise.
2. ročník neměl soutěžní charakter, jen přehlídka souborů LUT.

Od 1950 jako DS ZO ROH Sdružených komunálních podniků. Do té doby 517 představení (439 her). Po 1954 stagnace.
1956 dramatizace Pantáta Bezoušek, r. Z. Brožová.
1958 Helenka je ráda.
Od 1959 v čele DS E. Černý, organizátor přehlídky DS okr. Jičín, Nová Paka a Vrchlabí.
Od 1962 se ODi nehrálo.

1969-1988 Dramatický kroužek (malé jevištní formy) Středního odborného učiliště zemědělského Lázně Bělohrad.

90. léta DS.

2001 DS ŠÍRO (ŠÍlení ROdiče).

2005 - SOU.

LD od 30. let 20. stol.
LS hrál zástupnými předměty i jednoduchými loutkami.

Později po 30. letech LD Sokola.

1988 Sekce literární a dramatické výchovy (loutkový soubor).

1998 zal. LS ŠÍRO MŠ, ved. M. Grohová, 6-10 členů, 2x do roka nové představení pro školku i veřejnost.
2000 Tatínku, ta se ti povedla (Svěrák), r. Zívrová, Grohová.

1988 LCH - Sekce učitelek MŠ při OPS, LS KUK Lázně Bělohrad,
Černík: Malé pohádky
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš: Divadelní almanach 1869. Letopisy ochotnických divadel v Čechách a na Moravě, s. 31.
http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=981962&mcp=27973&idpi=1950980&author=Boleslavský_Josef Mikuláš

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983,II. díl, s. 298

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 158.

DLAB. Jos.: Z Bělohradu, Česká Thalia 1, 1867, s. 44-5

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

HULEC, Vladimír: Východočeské alternativní sny, vize a poezie. Audimafor aneb Kostelecký Kostlivec 2005. AS 2005, č. 2, s. 45-49.

INFORMACE OÚ pro MČAD zprac. Marie Klůzová. Rkp. 1999. 4 s. kART.

JANŮ, Otakar: Rok 1848 v Podkrkonoší. Turnov, Jednota bratrská 1948, s. 56-57.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 159.

KRÁLOVÁ, Miroslava: O její práci: Hromada 1995, č. XII, s. 354.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.135.

MERTA, Jan: Informace o loutkách dle M. Klůzové. Rkp. 2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 416, 417.

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

RAIS, Karel Václav: Ze vzpomínek I. Praha 1930, 3. vyd.

RAIS, Karel Václav: Proslov o slavnosti dvacítiletého trvání ochotnického divadla v Bělohradě. Rkp.,LA PNP, fond Rais 2 ll, fo

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 455-457.

ZÍVROVÁ, Lenka: O její práci: Hromada 1996, č. 15, s. 462.

Divadelní listy 1880, č. 13, s. 214.

Divadelní listy 1902.3, č. 17, s. 310.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty.)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1559/1922, DrO K. J. Erben při Politické organizaci Živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5591/1940, DrO K. J. Erben při Československé živnostensko obchodnické straně středostavovské.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4142/1924, ODi (prapor).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3433/1944, SDO Rais.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3433/1944, ODi Rais (německý zápis).

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Související Organizace

Související Obrázky

Lázně Bělohrad Kresba proscenia v  kronice
Lázně Bělohrad, Fričovo muzeum, budova, 2004
Lázně Bělohrad, Sokol, sokolovna, 1932
Lázně Bělohrad, tablo, 1918-1923
Lázně Bělohrad: Divadelní sál v novorenesančním Lázeňském hotelu
Letopisy, s. 031, Lázně Bělohrad, vývoj do 1868
Letopisy, s. 032, Lázně Bělohrad, vývoj do 1868
Letopisy, s. 033, Lázně Bělohrad, vývoj do 1868
Letopisy, s. 034, Lázně Bělohrad, vývoj do 1868
Letopisy, s. 035 Lázně Bělohrad, vývoj do 1868
Letopisy, s. 036 Lázně Bělohrad, vývoj do 1868
Letopisy, s. 037 Lázně Bělohrad, Beroun, vývoj do 1868
Miletín, Muzeum 0/20, Lázně Bělohrad, hlediště divadla, kresba T. Životy
Miletín, Muzeum 3/64 Lázně Bělohrad, tablo
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století
Pozvání ku slavnostnímu otevření záloženského a radního domu
Raisův kraj, titulek s oznámením konání I. Raisova Bělohradu


Mapa - Lázně Bělohrad

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lázně Bělohrad Kresba proscenia v  kronice
Miletín, Muzeum 0/20, Lázně Bělohrad, hlediště divadla, kresba T. Životy